Skaičių kaip procentų formatavimas

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip programoje „Excel“ skaičius pateikti procentais, ir siūlomi keli pagrindiniai būdai, kaip apskaičiuoti procentus darbaknygėje.

Šiame straipsnyje:

Kaip „Excel“ apdoroja procentus

Skaičių rodymas kaip procentų

Procentų rodymo patarimai

Procentų skaičiavimo pavyzdžiai

1 pavyzdys: skaičiaus padidinimas ar sumažinimas tam tikru procentiniu dydžiu

2 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal procentus

3 pavyzdys: procentų skaičiavimas pagal dvi sumas

4 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal kitą sumą ir procentus

5 pavyzdys: skirtumo tarp dviejų skaičių apskaičiavimas ir jo rodymas procentais

Kaip „Excel“ apdoroja procentus

Nors skaičius formatuoti procentais nesudėtinga, rezultatai pritaikius tokį formatą gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar skaičiai jau yra jūsų darbaknygėje.

 • Langelių, kuriuose jau yra skaičiai, formatavimas    Jei darbaknygėje esantiems skaičiams taikote procentų formatą, „Excel“ padaugina tuos skaičius iš 100, kad juos galėtų konvertuoti į procentus. Pavyzdžiui, jei langelyje yra skaičius 10, „Excel“ padaugina šį skaičių iš 100, taigi pritaikę procentų formatą matysite 1000.00 %. Tai gali būti ne tai, ko pageidaujate. Jei norite, kad procentai būtų tiksliai rodomi, prieš skaičius formatuodami kaip procentus įsitikinkite, kad jie buvo apskaičiuoti kaip procentai ir rodomi dešimtainiu formatu. Procentinės reikšmės apskaičiuojamos naudojant lygtį suma / bendroji suma = procentinė reikšmė. Pavyzdžiui, jei langelyje yra formulė =10/100, tokio skaičiavimo rezultatas bus 0,1. Jei 0,1 formatuosite kaip procentinę reikšmę, šis skaičius bus teisingai rodomas kaip 10 %. Jei norite daugiau sužinoti apie procentų skaičiavimą, žr. Procentų skaičiavimo pavyzdžiai.

 • Tuščių stulpelių formatavimas    Jei taikysite procentų formatą langeliams ir tada į juos įvesite skaičius, tai veiks kitaip. Lygūs ir didesni už 1 skaičiai yra verčiami į procentus pagal numatytąją reikšmę; mažesni už 1 skaičiai yra dauginami iš 100 tam, kad būtų paversti procentais. Pavyzdžiui, įvedus 10 arba 0,1, abiem atvejais rezultatas bus 10,00 %. (Jei nenorite, kad po dešimtainės trupmenos taško būtų rodomi du nuliai, galite jų lengvai atsikratyti, kaip paaiškinta tolesnėje procedūroje.)

Puslapio viršus

Skaičių rodymas kaip procentų

Jei norite pasirinktiems langeliams greitai pritaikyti procentų formatavimą, spustelėkite Procentinė išraiška Mygtuko paveikslėlis grupėje Skaičius, skirtuke Pagrindinis, arba paspauskite Ctrl + Shift + %. Jei norite labiau valdyti formatą arba norite keisti kitus pažymėtos srities formatavimo aspektus, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pažymėkite norimus formatuoti langelius.

  Kaip pažymėti langelius, diapazonus, eilutes arba stulpelius

  Norėdami pažymėti

  Atlikite tai

  Vieną langelį

  Spustelėkite langelį arba paspauskite klavišus su rodyklėmis, kad pereitumėte prie langelio.

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį, tada vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę „Shift“, kol spausdami rodyklių klavišus plėsite pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį, tada laikykite nuspaudę „Shift“, kol spustelėsite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Mygtukas Žymėti viską

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti Ctrl + A.

  Pastaba: Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + A pažymima dabartinė sritis. Paspaudus Ctrl + A antrą kartą pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba langelių diapazoną, tada laikykite nuspaudę „Ctrl“, kol pažymėsite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti Shift + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite Shift + F8 dar kartą.

  Pastaba: Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti langelius eilutėje arba stulpelyje pažymėdami pirmąjį langelį ir tada paspausdami Ctrl + Shift + rodyklės mygtuką (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

  Pastaba: Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus Ctrl + Shift + rodyklės klavišą antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes. Arba pažymėkite pirmą eilutę arba stulpelį, tada laikykite nuspaudę „Shift“, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmo pažymėtos srities stulpelio arba eilutės antraštę, tada laikykite nuspaudę „Ctrl“ ir spustelėkite kitų stulpelių arba eilučių, kurias norite įtraukti į pažymėtą sritį, antraštes.

  Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

  Pažymėkite eilutės arba stulpelio langelį, tada paspauskite Ctrl + rodyklės klavišą (rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn, kai žymite eilutes, arba rodyklę į viršų arba rodyklę žemyn, kai žymite stulpelius).

  Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

  Norėdami pažymėti pirmą darbalapio arba „Excel“ sąrašo langelį, paspauskite Ctrl + Home.

  Norėdami pažymėti paskutinį darbalapio arba „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenų arba formatavimo, paspauskite Ctrl + End.

  Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

  Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite Ctrl + Shift + End, kad išplėstumėte pažymėtą langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

  Langelius iki darbalapio pradžios

  Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite Ctrl + Shift + Home, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikykite nuspaudę „Shift“, kol spustelėsite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują pažymėtą sritį. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisir jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaičius spustelėkite piktogramą šalia lauko Skaičius, kad būtų rodomas dialogo langas Langelių formatavimas.

  Dialogo lango vykdyklės mygtukas grupėje Skaičiai

 3. Dialogo lange Langelių formatavimas, sąraše Kategorija spustelėkite Procentai.

  Procentų kategorija dialogo lange Langelių formatavimas

 4. Lauke Dešimtainio skyriklio vieta įveskite, kiek skaičių po kablelio norite rodyti. Pavyzdžiui, jei norite matyti 10 %, o ne 10,00 %, įveskite 0 lauke Dešimtainio skyriklio vieta.

Puslapio viršus

Procentų rodymo patarimai

 • Norėdami pažymėtiems langeliams iš naujo nustatyti skaitinį formatą, spustelėkite Bendrasis sąraše Kategorija. Formatu Bendrasis suformatuoti langeliai neturi konkretaus skaičių formato.

 • Jei norite, kad neigiami procentai išsiskirtų, pvz., būtų rodomi raudonai, galite sukurti pasirinktinį skaičių formatą (dialogo langas Langelių formatavimas, skirtukas Skaičius, kategorija Pasirinktinis). Formatas turi būti maždaug toks: 0.00%;[Red]-0.00%. Šį formatą pritaikius stulpeliams, teigiami procentai bus rodomi numatytąja teksto spalva, o neigiami procentai – raudonai. Po kabliataškio esanti dalis reiškia neigiamai reikšmei taikomą formatą.

  Pasirinktinis skaičių formatas

  Taip pat galite neigiamus procentus pateikti skliausteliuose, sukurdami pasirinktinį formatą, panašų į šį: 0.00%_);(0.00%). Daugiau informacijos apie tai, kaip kurti pasirinktinius formatus ieškokite Pasirinktinio skaičių formato kūrimas arba naikinimas.

 • Taip pat galite naudoti sąlyginį formatavimą (skirtukas Pagrindinis, grupė StiliaiSąlyginis formatavimas) norėdami tinkinti neigiamų procentų rodymo darbaknygėje būdą. Jūsų sukurta sąlyginio formatavimo taisyklė turi būti panaši į parodytą tolesniame pavyzdyje. Ši konkreti taisyklė nurodo „Excel“ taikyti formatą (raudoną tekstą) langeliui, jei langelio reikšmė yra mažesnė už nulį. Daugiau informacijos apie sąlyginį formatavimą žr. straipsnyje Sąlyginių formatų įtraukimas, keitimas, radimas arba valymas.

  Sąlyginio formatavimo taisyklė, pagal kurią už 0 mažesni skaičiai rodomi raudonu tekstu

Puslapio viršus

Procentų skaičiavimo pavyzdžiai

Šiame skyriuje pateikiami keli paprasti procentų skaičiavimo būdai.

1 pavyzdys: skaičiaus padidinimas ar sumažinimas tam tikru procentiniu dydžiu

Scenarijus    Jei kiekvieną savaitę maistui išleidžiate vidutiniškai 25 EUR ir norite sumažinti savaitines maisto išlaidas 25 %, kiek galite išleisti? Arba, jei norite padidinti savo 25 EUR savaitinių maistpinigių 25 %, kokia bus nauja savaitinė suma?

Jei B2 yra jūsų maistui išleidžiama suma, o C2 yra procentas, kiek norite sumažinti tą sumą, galite į D2 įvesti =B2*(1-C2), kad sužinotumėte rezultatą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Šioje formulėje 1 reiškia 100 %. Taigi, jei norėtumėte padidinti sumą tam tikru procentu, turėtumėte į D2 įvesti =B2*(1+C2):

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Puslapio viršus

2 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal procentus

Scenarijus    Jei pirkote kompiuterį už 800 EUR, o PVM yra 8,9 %, kiek PVM reikia mokėti? Šiame pavyzdyje norite apskaičiuoti 8,9 % nuo 800.

Jei B2 yra kaina, o C2 – pardavimo mokestis, į D2 galite įvesti formulę =B2*C2, kaip parodyta čia:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė 800 padaugina iš 0,089 (procento dešimtaine forma), kad sužinotumėte mokamą pardavimo mokestį.

Puslapio viršus

3 pavyzdys: procentų skaičiavimas pagal dvi sumas

Scenarijus    Pvz., jei studentas gavo 42 teisingus testo taškus iš 50, koks yra teisingų atsakymų procentas?

Šiame scenarijuje, jei B2 esantis skaičius yra teisingai atsakytų taškų skaičius, o C2 skaičius – visi galimi taškai, į D2 galite galite įvesti formulę =B2/C2, kad sužinotumėte pažymį.

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė 42 padalina iš 50 ir taip sužinomas teisingų atsakymų procentas. (Čia pateiktame pavyzdyje įvertinimas suformatuotas procentais ir nerodomi dešimtainiai skaičiai.)

Puslapio viršus

4 pavyzdys: sumos skaičiavimas pagal kitą sumą ir procentus

Scenarijus    Pvz., marškinių pardavimo kaina yra 15 EUR, t. y. 25 % mažesnė už pradinę kainą. Kokia yra pradinė kaina? Šiame pavyzdyje norite apskaičiuoti 75 %, kurių skaičius lygus 15.

Jei B2 yra pardavimo kaina, o C2 yra 0,75, o tai yra 100 % su 25 % nuolaida (dešimtaine forma), į D2 galite įvesti formulę =B2/C2, kad sužinotumėte pradinę kainą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė pardavimo kainą padalina iš sumokėto procento, kad sužinotumėte pradinę kainą.

Puslapio viršus

5 pavyzdys: skirtumo tarp dviejų skaičių apskaičiavimas ir jo rodymas procentais

Scenarijus    Pvz., jūsų skyriaus uždarbis lapkričio mėnesį buvo 2 342 EUR, o gruodžio mėnesį – 2 500 EUR. Koks procentinis uždarbio pokytis per šiuos du mėnesius? Norėdami atlikti šią užduotį, vienoje formulėje naudokite atimties (–) ir dalybos (/) operatorius.

Jei B2 yra lapkričio uždarbis, o C2 – gruodžio uždarbis, D2 galite naudoti formulę =(C2-B2)/ (B2), kad sužinotumėte skirtumą:

Procentų skaičiavimo formulės pavyzdys

Ši formulė padalina antro ir pirmo skaičių skirtumą iš absoliučiosios pirmo skaičiaus reikšmės, kas sužinotumėte procentinį pokytį. (Čia pateiktame pavyzdyje skirtumas suformatuotas procentais su dviem dešimtainio skyriklio vietomis.)

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×