Sekos reikšmių projektavimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Ar reikėtų prognozuoti kitų metų išlaidas ar projektuoti numatomus rezultatus mokslinių eksperimentų sekai, galite naudoti Microsoft Office Excel, norėdami automatiškai generuoti vėlesnes reikšmes, kurios remiasi esančiais duomenimis, arba automatiškai generuoti ekstrapoliuotas reikšmes, kurios remiasi tiesinės krypties ar augimo krypties skaičiavimais.

Galite užpildyti sekos reikšmes, atitinkančias paprastas linijinės krypties ar yra eksponentinio augimo kryptis, naudodami užpildymo rankenėlė arba komandą seka . Norėdami išplėsti sudėtingus ir netiesinis duomenis, galite naudoti darbalapio funkcijas arba regresinė analizė įrankį naudojant analizės įrankių paketo papildinį.

Tiesinėje sekoje tarpinė reikšmė arba skirtumas tarp pirmos ir kitos sekos reikšmės yra pridedama prie pradinės reikšmės ir tada pridedama prie kiekvienos toliau esančios reikšmės.

Pradinis pasirinkimas

Išplėstinės linijinės sekos

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Norėdami užpildyti geriausio tinkamumo linijinės krypties seką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite mažiausiai du langelius, kuriuose yra krypties pradinės reikšmės.

  Kad krypčių seka būtų kuo tikslesnė, pažymėkite papildomas pradines reikšmes.

 2. Vilkite auselę kryptimi, kuria norite užpildyti langelius didėjančiomis arba mažėjančiomis reikšmėmis.

  Pvz., jeigu pažymėtos pradinės reikšmės langeliuose C1:E1 yra 3, 5 ir 8, vilkite užpildo rodyklę į dešinę, kad užpildytumėte didėjančiomis reikšmėmis, arba į kairę, kad užpildytumėte mažėjančiomis reikšmėmis.

Patarimas: Norėdami neautomatiniu būdu kontroliuoti sekos kūrimą arba pildyti seką naudojant klaviatūrą, spustelėkite komandą Seka (skirtukas Pagrindinis, grupė Redagavimas, mygtukas Užpildyti).

Augimo sekoje pradinė reikšmė padauginama iš tarpinės reikšmės, kad būtų gauta kita sekos reikšmė. Gautas produktas ir kiekvienas sekantis produktas yra padauginami iš tarpinės reikšmės.

Pradinis pasirinkimas

Išplėstinio didėjimo seka

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Norėdami užpildyti augimo krypties seką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite mažiausiai du langelius, kuriuose yra krypties pradinės reikšmės.

  Kad krypčių seka būtų kuo tikslesnė, pažymėkite papildomas pradines reikšmes.

 2. Laikydami nuspaudę dešinįjį pelės mygtuką, vilkite auselę kryptimi, kuria norite užpildyti langelius didėjančiomis arba mažėjančiomis reikšmėmis. Tada atleiskite pelės mygtuką ir kontekstinis meniu spustelėkite Augimo kryptis.

Pvz., jeigu pažymėtos pradinės reikšmės langeliuose C1:E1 yra 3, 5 ir 8, vilkite užpildo rodyklę į dešinę, kad užpildytumėte didėjančiomis reikšmėmis, arba į kairę, kad užpildytumėte mažėjančiomis reikšmėmis.

Patarimas: Norėdami neautomatiniu būdu kontroliuoti sekos kūrimą arba pildyti seką naudojant klaviatūrą, spustelėkite komandą Seka (skirtukas Pagrindinis, grupė Redagavimas, mygtukas Užpildyti).

Spustelėję komandą Seka, galite neautomatiniu būdu valdyti, kaip yra kuriama linijinė kryptis ar augimo kryptis, tada naudojantis klaviatūra užpildyti reikšmes.

 • Linijinėse sekose pradinės reikšmės yra pritaikomos mažiausiam kvadratiniam algoritmui (y=mx+b), kad būtų generuojama seka.

 • Didėjančiose sekose pradinės reikšmės yra pritaikomos eksponentinės kreivės algoritmui (y=b*m^x), ir taip generuojamos sekos.

Bet kuriuo atveju tarpinės reikšmės nepaisoma. Sukuriama seka yra lygiavertė reikšmėms, kurias grąžina funkcijos TREND ar GROWTH.

Norėdami užpildyti reikšmes neautomatiniu būdu, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite langelį, kuriame norite pradėti kurti seką. Langelyje turi būti pirma sekos reikšmė.

  Spustelėjus komandą Seka, atsiradusi seka pakeičia pirmines reikšmes. Jei norite išsaugoti pirmines reikšmes, nukopijuokite jas į kitą eilutę arba stulpelį, tada sukurkite seką naudodami nukopijuotas reikšmes.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Užpildyti ir spustelėkite Sekos

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami užpildyti seką darbalapyje žemyn, spustelėkite Stulpeliai.

  • Norėdami užpildyti seką darbalapyje įstrižai, spustelėkite Eilutės.

 4. Lauke Tarpinės reikšmės įveskite reikšmę, pagal kurią norite padidinti seką.

Sekos tipas

Tarpinės reikšmės rezultatas

Tiesinė

Tarpinė reikšmė pridedama prie pirmos reikšmės ir tada – prie kiekvienos po jos einančios reikšmės.

Augimas

Pirma reikšmė padauginama iš tarpinės reikšmės. Gautas produktas ir kiekvienas kitas produktas yra padauginami iš tarpinės reikšmės.

 1. Lauke Tipas spustelėkite Linijinis arba Augimas.

 2. Lauke Galutinė reikšmė įveskite norimą galutinę reikšmę, kuria pasibaigs seka.

Pastaba: Jeigu sekoje yra daugiau negu viena pradinė reikšmė ir norite, kad Excel sukurtų kryptį, pažymėkite žymės langelį Kryptis.

Kai turite esančių duomenų, kuriems norite prognozuoti kryptį, diagramoje galite sukurti krypties linija. Pavyzdžiui, jei turite „Excel“ diagramą, kuri rodo keleto pirmų metų mėnesių pardavimų duomenis, galite diagramai pridėti krypties liniją, kuri rodo bendrą pardavimų kryptį (didėjantys, mažėjantys, ar pastovūs) arba kuri rodo projektuojamą ateinančių mėnesių kryptį.

Ši procedūra atliekama manant, kad jau sukūrėte diagramą, kuri remiasi esamais duomenimis. Jei jūs nepadarėte, rasite temoje diagramos kūrimas.

 1. Spustelėkite diagramą.

 2. Spustelėkite duomenų seka, kuriai norite pridėti krypties linija arba slankusis vidurkis.

 3. Skirtuko Maketas grupėje Analizė spustelėkite Krypties linija, tada spustelėkite norimą regresijos krypties liniją arba slankųjį vidurkį.

 4. Norėdami nustatyti parinktis ir formatuoti regresijos krypties liniją ar slankųjį vidurkį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite krypties liniją, tada laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti krypties liniją.

 5. Pasirinkite norimas krypties linijos parinktis, linijas ir efektus.

  • Jeigu pasirinksite Daugianarė, lauke Tvarka įveskite didžiausią nepriklausomo kintamojo laipsnį.

  • Jeigu pasirinksite Vidurkių perkėlimas, lauke Laikotarpis įveskite laikotarpių, naudojamų skaičiuoti vidurkių perkėlimą, skaičių.

Pastabos: 

 • Lauke Pagal seką surašytos visos diagramos duomenų sekos, palaikančios krypčių linijas. Norėdami kitai sekai pridėti krypčių liniją, spustelėkite lauke esantį pavadinimą ir tada pažymėkite norimas parinktis.

 • Jei slankųjį vidurkį įtrauksite į dviejų reikšmių diagramą, slankusis vidurkis remsis x reikšmių nubraižymo diagramoje tvarka. Norint gauti reikiamą rezultatą, gali prireikti surūšiuoti x reikšmes prieš pridedant slankųjį vidurkį.

Funkcijos FORECAST naudojimas    Funkcija FORECAST apskaičiuoja arba numato būsimą reikšmę naudodama esamas reikšmes. Numatyta reikšmė yra y reikšmė duotajai x reikšmei. Žinomos reikšmės yra esamos x reikšmės ir y reikšmės, o nauja reikšmė numatoma naudojant linijinę regresiją. Galite naudoti šią funkciją norėdami numatyti būsimus pardavimus, įrangos reikalavimus ir vartotojų tendencijas.

Funkcijų TREND ir GROWTH naudojimas    Funkcija TREND ir funkcija GROWTH gali ekstrapoliuoti būsimas y reikšmes, kurios išplečia linijinę tiesę ar eksponentinę kreivę, geriausiai apibrėžiančią turimus duomenis. Jos taip pat gali grąžinti tik y reikšmes, pagrįstas žinomomis geriausiai tinkančios tiesės ar kreivės x reikšmėmis. Jei norite nubrėžti turimus duomenis apibrėžiančią tiesę ar kreivę, naudokite turimas x reikšmes ir y reikšmes, kurias grąžino funkcija TREND ar GROWTH.

Funkcijų LINEST arba LOGEST naudojimas    Galite naudoti funkcijas LINEST arba LOGEST norėdami skaičiuoti tiesią liniją ar eksponentinę kreivę iš esančių duomenų. Funkcijos LINEST ir LOGEST grąžina įvairias regresijos statistikas, įskaitant geriausio tinkamumo linijos nuolydį ir atkarpą.

Šioje lentelėje yra nuorodų į didesnį informacijos kiekį apie šias darbalapio funkcijas.

Funkcija

Aprašas

PROGNOZĖS

Projekto reikšmės

TENDENCIJA

Projekto reikšmės, atitinkančios tiesią krypties liniją.

AUGIMO

Projekto reikšmės, atitinkančios eksponentinę kreivę

LINEST

Tiesios linijos apskaičiavimas pagal esamus duomenis

LOGEST

Eksponentinės kreivės apskaičiavimas pagal esamus duomenis

Kai reikia atlikti sudėtingesnes regresijos analizes, įskaitant likučio apskaičiavimą ir braižymą, galite naudoti regresijos analizės įrankį, analizės įrankių paketo papildinį. Daugiau informacijos ieškokite įkelti analizės įrankių paketą.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×