Sąryšinių užklausų dizaino įrankis („Power Pivot“)

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Kai importuojate SQL serverio sąryšinius duomenis naudodami „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““, galite sukurti užklausą interaktyviai naudodami sąryšinių užklausų dizaino įrankį. Jis padeda sukurti užklausą, kuri nustato duomenis siekiant nuskaityti reliacinius duomenis iš „Microsoft SQL Server“, „Microsoft Azure SQL“ duomenų bazės ir „Microsoft SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugyklos. Grafinių užklausų dizaino įrankį naudokite norėdami tyrinėti metaduomenis, interaktyviai kurti užklausą ir peržiūrėti užklausos rezultatus.  Taip pat, norėdami peržiūrėti užklausą, kuri sukurta naudojant grafinių užklausų dizaino įrankį, arba modifikuoti užklausą galite naudoti tekstinių užklausų dizaino įrankį. Be to, esamą užklausą galima importuoti iš failo arba ataskaitos.

 1. „Power Pivot“ lango atidarymas.

 2. Spustelėkite Gauti išorinių duomenų > Iš duomenų bazės > Iš „SQL Server“.

 3. Lentelės importavimo vediklyje nurodykite serverio vardą, kredencialus ir duomenų bazę. Spustelėkite Pirmyn.

 4. Spustelėkite Rašyti užklausą ir nurodyti norimus importuoti duomenis. Spustelėkite Pirmyn.

 5. Spustelėkite Dizainas, kad būtų atidarytas sąryšinių užklausų dizaino įrankis.

Jei pageidaujate, galite parašyti užklausą SQL kalba naudodami teksto rengyklę. Norėdami įjungti tekstinių užklausų dizaino įrankį, įrankių juostoje spustelėkite Redaguoti kaip tekstą. Kai paredaguojate užklausą tekstinių užklausų dizaino įrankiu, daugiau nebegalima naudoti grafinių užklausų dizaino įrankio.

Pastaba: Norėdami nustatyti duomenų šaltinių tipų „Oracle“, OLE DB, ODBC ir „Teradata“ užklausą, turite naudoti tekstinių užklausų dizaino įrankį.

Šiame straipsnyje

Grafinių užklausų dizaino įrankis

Naudodami grafinių užklausų dizaino įrankį galite tyrinėti duomenų bazės lenteles ir rodinius, interaktyviai kurti SQL SELECT sakinį, nustatantį duomenų bazės lenteles ir stulpelius, iš kurių nuskaitomi duomenų rinkinio duomenys. Pasirenkate į duomenų rinkinį įtrauktinus laukus ir pasirinktinai nustatote filtrus, kurie apriboja duomenų rinkinio duomenis. Galima nustatyti, kad filtrai būtų naudojami kaip parametrai ir vykdymo metu pateikti filtro reikšmę. Jei pasirenkate keletą lentelių, užklausų dizaino įrankis aprašo dviejų lentelių rinkinių ryšį.

Grafinių užklausų dizaino įrankis yra padalytas į tris sritis. Atsižvelgiant į tai, ar užklausa naudoja lenteles / rodinius, ar saugomas procedūras / lentelės reikšmių funkcijas, kinta užklausų dizaino įrankio maketas.

„SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugykla nepalaiko saugomų procedūrų arba lentelės reikšmių funkcijų.

Pateiktame paveikslėlyje parodytas grafinių užklausų dizaino įrankis, naudojamas su lentelėmis arba rodiniais.

Sąryšinių užklausų dizaino įrankis

Pateiktame paveikslėlyje parodytas grafinių užklausų dizaino įrankis, naudojamas su saugomomis procedūromis arba lentelės reikšmių funkcijomis.

rs_relational_graphical_SP

Šioje lentelėje aprašoma kiekvienos srities funkcija.

Sritis

Funkcija

Duomenų bazės rodinys

Rodomas hierarchinis lentelių rodinys, rodiniai, saugomos procedūros ir lentelės reikšmių funkcijos, sutvarkytos pagal duomenų bazės schemą.

Pasirinkti laukai

Rodomas duomenų bazės laukų pavadinimų iš pasirinktų duomenų bazės rodinio srities elementų sąrašas. Šie laukai tampa duomenų rinkinio laukų rinkiniu.

Funkcijų parametrai

Duomenų bazės rodinio srityje rodomas saugomų procedūrų arba lentelės reikšmių funkcijų įvesties parametrų sąrašas.

Ryšiai

Rodomas ryšių, kurie numanomi iš pasirinktų lentelių laukų arba duomenų bazės rodinio srities rodinių, arba rankiniu būdu sukurtų ryšių sąrašas.

Taikomi filtrai

Rodomas duomenų bazės rodinio lentelių arba rodinių laukų ir filtrų kriterijų sąrašas.

Užklausos rezultatai

Rodomas automatiškai sugeneruotos užklausos rezultatų rinkinio duomenų pavyzdys.

Duomenų bazės rodinio sritis

Duomenų bazės rodinio srityje rodomi duomenų bazės objektų metaduomenys, kuriuos turite teisę peržiūrėti; jie nustatomi pagal duomenų šaltinio ryšį ir kredencialus. Hierarchiniame rodinyje rodomi duomenų bazės objektai, sutvarkyti pagal duomenų bazės schemą. Išplėskite kiekvienos schemos mazgą norėdami peržiūrėti lenteles, rodinius, saugomas procedūras ir lentelės reikšmių funkcijas. Išplėskite lentelę arba rodinį norėdami pamatyti stulpelius.

Pasirinktų laukų sritis

Pasirinktų laukų srityje rodomi duomenų rinkinio laukai ir grupės bei agreguotos reikšmės, įtrauktinos į užklausą.

Rodomos šios parinktys:

 • Pasirinkti laukai   Rodo duomenų bazės laukai, kuriuos pasirinkote lentelių arba rodinių arba saugomų procedūrų arba lentelės reikšmių funkcijų įvesties parametrų. Laukus, kurie rodomi šiame srityje tampa duomenų rinkinio laukų rinkinį.

 • Norėdami peržiūrėti duomenų rinkinio laukų rinkinį naudokite ataskaitos duomenų sritį.

 • Grupuoti ir agreguoti   Perjungiamas grupavimo ir agreguotų reikšmių naudojimas užklausoje. Jei grupavimo ir agregavimo funkciją išjungiate įtraukę grupavimo ir agreguotas reikšmes, jos pašalinamos. Tekstas (nėra) rodo, kad nenaudojama jokių grupavimo ir agreguotų reikšmių. Jei vėl įjungiate grupavimo ir agregavimo funkciją, išsaugomos ankstesnės grupavimo ir agreguotos reikšmės.

 • Naikinti lauką   Panaikinamas pasirinktas laukas.

Grupavimas ir agregavimas

Duomenų bazių, kuriose yra didelė lentelė, užklausos gali pateikti duomenų eilučių, kurios per didelės, kad būtų naudingos, ir daro įtaką tinklo, kuriame perduodami dideli duomenų kiekiai, našumui. Norint apriboti duomenų eilučių skaičių, užklausoje gali būti SQL agreguotų reikšmių, kurios apibendrina duomenų bazės serverio duomenis.

Agreguotos reikšmės pateikia duomenų suvestines, o duomenys grupuojami siekiant palaikyti agreguotą reikšmę, kuri pateikia suvestinės duomenis. Kai užklausoje naudojate agreguotą reikšmę, kiti užklausos pateikti laukai automatiškai sugrupuojami ir į užklausą įtraukiama sąlyga SQL GROUP BY. Galite susumuoti duomenis neįtraukdami agreguotos reikšmės naudodami tik sąrašo Grupuoti ir agreguoti parinktį Sugrupuota pagal. Daugelyje agreguotų reikšmių yra versija, kurioje naudojamas raktinis žodis DISTINCT. Įtraukus DISTINCT pašalinamos sutampančios reikšmės.

„Microsoft SQL Server“ naudoja „Transact-SQL“, o „Microsoft SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugykla naudoja SQL. Abu SQL kalbos dialektai palaiko sąlygą, raktinį žodį ir agreguotas reikšmes, kurias pateikia užklausų dizaino įrankis.

Šioje lentelėje išvardijamos agreguotos reikšmės ir pateikiami trumpi jų aprašai.

Agreguota reikšmė

Aprašas

Avg

Pateikiamas grupės reikšmių vidurkis. Realizuojama SQL AVG agreguota reikšmė.

Count

Pateikiamas grupės elementų skaičius. Realizuojama SQL COUNT agreguota reikšmė.

Count Big

Pateikiamas grupės elementų skaičius. Tai SQL COUNT_BIG agreguota reikšmė. COUNT ir COUNT_BIG skirtumas tas, kad COUNT_BIG visada pateikia duomenų tipo reikšmę bigint.

Min

Pateikiama mažiausia grupės reikšmė. Realizuojama SQL MIN agreguota reikšmė.

Max

Pateikiama didžiausia grupės reikšmė. Realizuojama SQL MAX agreguota reikšmė.

StDev

Pateikiamas visų grupės reikšmių statistinis standartinis nuokrypis. Realizuojama SQL STDEV agreguota reikšmė.

StDevP

Pateikiamas statistinis standartinis visų nurodytos grupės išraiškos aibės reikšmių nuokrypis. Realizuojama SQL STDEVP agreguota reikšmė.

Sum

Pateikiama visų grupės reikšmių suma. Realizuojama SQL SUM agreguota reikšmė.

Var

Pateikiamas visų grupės reikšmių statistinis nuokrypis. Realizuojama SQL VAR agreguota reikšmė.

VarP

Pateikiamas statistinis visų grupės reikšmių aibės nuokrypis. Realizuojama SQL VARP agreguota reikšmė.

Avg Distinct

Pateikiami unikalūs vidurkiai. Realizuojamas AVG agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

Count Distinct

Pateikiami unikalūs skaičiai. Realizuojamas COUNT agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

Count Big Distinct

Pateikiamas unikalus grupės elementų skaičius. Realizuojamas COUNT_BIG agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

StDev Distinct

Pateikiami unikalūs statistiniai standartiniai nuokrypiai. Realizuojamas STDEV agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

StDevP Distinct

Pateikiami unikalūs statistiniai standartiniai nuokrypiai. Realizuojamas STDEVP agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

Sum Distinct

Pateikiamos unikalios sumos. Realizuojamas SUM agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

Var Distinct

Pateikiami unikalūs statistiniai nuokrypiai. Realizuojamas VAR agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

VarP Distinct

Pateikiami unikalūs statistiniai nuokrypiai. Realizuojamas VARP agreguotos reikšmės ir DISTINCT raktinio žodžio derinys.

Funkcijos parametrų sritis

Funkcijos parametrų srityje rodomi saugomos procedūros arba lentelės reikšmių funkcijos parametrai. Rodomi šie stulpeliai:

 • Parametro pavadinimas   Rodomas parametro pavadinimas, apibrėžiamas pagal saugomą procedūrą arba lentelės reikšmių funkciją.

 • Reikšmė   Reikšmė, naudotina parametrui, kai užklausa vykdoma siekiant nuskaityti duomenis, rodytinus užklausų rezultatų srityje kūrimo metu. Ši reikšmė nenaudojama vykdymo metu.

Ryšių sritis

Ryšių srityje rodomi jungtiniai ryšiai. Ryšius galima aptikti automatiškai iš išorinio rakto ryšių, kurie nuskaitomi iš duomenų bazės metaduomenų, arba juos galima sukurti rankiniu būdu.

Rodomos šios parinktys:

 • Automatiškai aptikti. Perjungiama automatinio aptikimo funkcija, automatiškai sukurianti ryšius tarp lentelių. Jei įjungiamas automatinis aptikimas, užklausų dizaino įrankis sukuria ryšius iš lentelių išorinių raktų; arba ryšius reikia sukurti rankiniu būdu. Kai lenteles pasirenkate srityje Duomenų bazės rodinys, automatinis aptikimas automatiškai pamėgina sukurti ryšius. Jei automatinį aptikimą įjungiate po to, kai rankiniu būdu sukuriate jungtis, šios jungtys bus atmestos.

  Svarbu: Naudojant su „SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugykla, metaduomenys, reikalingi jungtims sukurti, nėra pateikiami, todėl ryšių negalima aptikti automatiškai. Jeigu jūsų užklausa nuskaito duomenis iš „SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugyklos, visas lentelės jungtis reikia sukurti rankiniu būdu.

 • Įtraukti ryšį. Ryšys įtraukiamas į sąrašą Ryšys.

  Jei įjungiamas automatinis aptikimas, lentelės, kurių stulpeliai naudojami užklausoje, automatiškai įraukiamos į sąrašą Ryšys. Kai automatinio aptikimo funkcija nustato, kad susijusios dvi lentelės, viena lentelė įtraukiama į stulpelį Kairė lentelė, o kita – į stulpelį Dešinė lentelė ir tarp jų sukuriama vidinė jungtis. Kiekvienas ryšys užklausoje sukuria sąlygą JOIN. Jei lentelės nesusijusios, visos išvardijamos stulpelyje Kairioji lentelė, o stulpelyje Sujungimo tipas nurodomos lentelės, nesusijusios su kitomis lentelėmis. Kai įjungiamas automatinis aptikimas, negalima rankiniu būdu įtraukti lentelių, kurias automatinio aptikimo funkcija nustato kaip nesusijusias, ryšių.

  Jei automatinis aptikimas išjungiamas, lentelių ryšius galima įtraukti ir pakeisti. Spustelėkite Redaguoti laukus norėdami nustatyti laukus, naudotinus dviem lentelėms sujungti.

  Tvarka, kuria ryšiai pasirodo sąraše Ryšys, yra tvarka, kuria užklausoje bus vykdomos jungtys. Galite pakeisti ryšių tvarką perkeldami juos sąraše aukštyn ir žemyn.

  Kai užklausoje naudojama keletas ryšių, viena iš kiekvieno ryšio lentelių, išskyrus pirmąją, turi būti nurodyta tolesniuose ryšiuose.

  Jei abi ryšio lenteles nurodo ankstesnis ryšys, tada ryšys nesukuria atskiros jungties sąlygos; jungties sąlyga pridedama prie jungties sąlygos, sukurtos ankstesniam ryšiui. Jungties tipas numanomas pagal ankstesnį ryšį, kuris nurodė tas pačias lenteles.

 • Redaguoti laukus. Atidaromas dialogo langas Redaguoti susijusius laukus, kuriame įtraukiate ir modifikuojate lentelių ryšius. Pasirenkate sujungtinus dešiniojoje ir kairiojoje lentelėse esančius laukus. Norint nustatyti keletą ryšio sujungimo sąlygų galima sujungti keletą laukų iš kairiosios lentelės ir iš dešiniosios lentelės. Du laukai, sujungiantys kairiąją ir dešiniąją lenteles, gali būti skirtingų pavadinimų. Sujungtų laukų duomenų tipas turi turėti suderinamus duomenų tipus.

 • Naikinti ryšį. Panaikinamas pasirinktas ryšys.

 • Perkelti aukštyn ir Perkelti žemyn. Perkelia ryšių aukštyn arba žemyn sąrašą lygį . Seka, kuria ryšius į užklausą, gali turėti įtakos užklausos rezultatus. Ryšiai yra įtraukiami į užklausos tvarka ryšių sąrašą.

Rodomi šie stulpeliai:

 • Kairėje lentelės   Rodomas pirmosios lentelės, kuri yra jungtinio ryšio dalis, pavadinimas.

 • Sujungimo tipas   Prisijungimas prie SQL sakinys, kuris naudojamas tipą rodomi automatiškai sugeneruotą užklausą. Pagal numatytuosius nustatymus, jei išorinio rakto apribojimus, INNER JOIN yra naudojamas. Kiti sujungimų tipai gali būti LEFT JOIN ir RIGHT JOIN. Jei nė viena iš šių sujungimo, Sujungimo tipas stulpelis rodo nesusiję. Nėra CROSS prisijungti sujungimai sukuriami nesusietų lentelių; Vietoj to, turite rankiniu būdu sukurti ryšių sujungdamas kairįjį ir dešinįjį lentelės stulpelių.

 • Dešinė lentelė   Rodomas antrosios sujungimo ryšio lentelės pavadinimas.

 • Sujungti laukus   Išvardijamos sujungtų laukų poros; jei ryšyje yra keletas sujungimo sąlygų, sujungtų laukų poros atskiriamos kableliais (,).

Taikomų filtrų sritis

Taikomų filtrų srityje rodomi kriterijai, naudojami norint apriboti duomenų, kurie nuskaitomi vykdymo metu, eilučių skaičių. Šioje srityje nustatyti kriterijai naudojami norint sukurti SQL WHERE sąlygą. Kai pasirenkate parametro parinktį, parametras sukuriamas automatiškai.

Rodomi šie stulpeliai:

 • Lauko pavadinimas   Rodomas lauko, kuriam taikytini kriterijai, pavadinimas.

 • Operatorius   Rodoma filtro išraiškoje naudoti operacija.

 • Reikšmė   Rodoma filtro išraiškoje naudotina reikšmė.

 • Parametras   Rodoma parinktis, skirta įtraukti užklausos parametrą į užklausą.

Užklausos rezultatų sritis

Užklausos rezultatų srityje rodomi automatiškai sukurtos užklausos, nurodytos kitų sričių pasirinkimuose, rezultatai. Rezultatų rinkinio stulpeliai yra laukai, kuriuos nurodote pasirinktų laukų srityje, o eilutės duomenis apriboja filtrai, kuriuos nustatote taikomų filtrų srityje.

Šie duomenys nurodo reikšmes iš duomenų šaltinio tuo metu, kai vykdote užklausą.

Rikiavimo tvarka rezultatų rinkinyje nustatoma pagal tvarką, kuria duomenys nuskaitomi iš duomenų šaltinio. Rikiavimo tvarką galima pakeisti tiesiogiai modifikuojant užklausos tekstą.

Grafinių užklausų dizaino įrankio įrankių juosta

Grafinių užklausų dizaino įrankio įrankių juostoje pateikiami nurodyti mygtukai, padedantys nustatyti arba peržiūrėti užklausos rezultatus.

Mygtukas

Aprašas

Redaguoti kaip tekstą

Perjungti į tekstinių užklausų dizaino įrankį norint peržiūrėti automatiškai sugeneruotą užklausą arba ją modifikuoti.

Importuoti

Importuoti esamą užklausą iš failo arba ataskaitos. Palaikomi failų tipai .sql ir .rdl.

Vykdyti užklausą

Vykdykite užklausą. Užklausos rezultatų srityje rodomas rezultatų rinkinys.

Puslapio viršus

Kas yra automatiškai sugeneruotos užklausos

Kai duomenų bazės rodinio srityje pasirenkate lenteles ir stulpelius arba saugomas procedūras, užklausų dizaino įrankis nuskaito bazinio pirminio rakto ir išorinio rakto ryšius iš duomenų bazės schemos. Analizuodamas šiuos ryšius užklausų dizaino įrankis aptinka dviejų lentelių ryšius ir įtraukia jungtis į užklausą. Tada galima modifikuoti užklausą įtraukiant grupes ir agreguotas reikšmes, įtraukiant arba pakeičiant ryšius bei įtraukiant filtrus. Norėdami peržiūrėti užklausos tekstą, kuriame rodomi stulpeliai, iš kurių nuskaitomi duomenys, lentelių jungtys ir visos grupės arba agreguotos reikšmės, spustelėkite Redaguoti kaip tekstą.

Puslapio viršus

Tekstinių užklausų dizaino įrankis

Tekstinių užklausų dizaino įrankis pateikia kelią į specialią užklausą naudodamas užklausų kalbą, kurią palaiko duomenų šaltinis, vykdo užklausą ir leidžia peržiūrėti rezultatus kūrimo metu. Galite nustatyti keleto SQL sakinių, užklausų arba komandų sintaksę, skirtą pasirinktinių duomenų apdorojimo plėtiniams, ir užklausas, kurios nurodomos kaip išraiškos.

Tekstinių užklausų dizaino įrankis iš anksto neapdoroja užklausos, todėl gali priimti bet kokią užklausų sintaksę. Tai numatytasis užklausų dizaino įrankis, skirtas daugeliui duomenų šaltinių tipų.

Tekstinių užklausų dizaino įrankis rodo įrankių juostą ir šias dvi sritis:

 • Užklausos   Rodomas užklausos tekstas, lentelės pavadinimas, arba saugomos procedūros pavadinimas, atsižvelgiant į užklausą. Ne visi užklausų tipai yra visi duomenų šaltinio tipai. Pvz., lentelės pavadinimas palaikomas tik duomenų šaltinio tipas OLE DB.

 • Rezultatas   Rodomi užklausos vykdymo kūrimo metu rezultatai.

Tekstinių užklausų dizaino įrankio įrankių juosta

Tekstinių užklausų dizaino įrankis visiems komandų tipams suteikia vieną įrankių juostą. Šioje lentelėje išvardijami visi įrankių juostos mygtukai ir funkcijos.

Mygtukas

Aprašas

Redaguoti kaip tekstą

Tekstinių užklausų dizaino įrankį perjungti į grafinių užklausų dizaino įrankį ir atvirkščiai. Ne visi duomenų šaltinių tipai palaiko grafinių užklausų dizaino įrankius.

Importuoti

Importuoti esamą užklausą iš failo arba ataskaitos. Palaikomi tik failų tipai sql ir rdl.

Sąryšinių užklausų dizaino įrankio piktograma

Vykdyti užklausą ir rodyti rezultatų rinkinį rezultatų srityje.

Komandos tipas

Pasirinkite Tekstas, StoredProcedure arba TableDirect. Jei saugomoje procedūroje yra parametrų, dialogo langas Apibrėžti užklausos parametrus pasirodo įrankių juostoje spustelėjus Vykdyti; tada, jei reikia, galite įrašyti reikšmes.

Pastaba: Jei saugoma procedūra pateikia daugiau nei vieną rezultatų rinkinį, duomenų rinkiniui automatiškai įvesti naudojamas tik pirmasis rezultatų rinkinys.

Pastaba: TableDirect pasiekiama tik duomenų šaltinio tipui OLE DB.

Komandos tipo tekstas

Kai sukuriate „SQL Server“ duomenų rinkinį, sąryšinių užklausų dizaino įrankis atidaromas pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami įjungti tekstinių užklausų dizaino įrankį spustelėkite įrankių juostos perjungimo mygtuką Redaguoti kaip tekstą . Tekstinių užklausų dizaino įrankis pateikia dvi sritis: užklausų sritį ir rezultatų sritį. Šiame paveikslėlyje parodyta kiekviena sritis.

Sąryšinių užklausų dizaino įrankis

Šioje lentelėje aprašoma kiekvienos srities funkcija.

Sritis

Funkcija

Užklausa

Rodomas SQL užklausos tekstas. Naudokite šią sritį norėdami parašyti arba redaguoti SQL užklausą.

Rezultatas

Rodomi užklausos rezultatai. Norėdami vykdyti užklausą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje srityje ir spustelėkite Vykdyti arba įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Vykdyti.

Pavyzdys

Nurodyta užklausa pateikia pavadinimų sąrašą iš lentelės ContactType.

PASIRINKITE vardą iš ContactType

Kai įrankių juostoje spustelite Vykdyti, vykdoma srities Užklausa komanda ir srityje Rezultatas parodomi rezultatai bei pavadinimų sąrašas.

Komandos tipas StoredProcedure

Kai pasirenkate Komandos tipas StoredProcedure, tekstinių užklausų dizaino įrankis pateikia dvi sritis: užklausų sritį ir rezultatų sritį. Užklausų srityje įveskite saugomos procedūros pavadinimą ir įrankių juostoje spustelėkite Vykdyti. Jei saugomos procedūros naudoja parametrus, atidaromas dialogo langas Apibrėžti užklausos parametrus. Įveskite saugomos procedūros parametrų reikšmes.

Šiame paveikslėlyje rodomos užklausų ir rezultatų sritys, kai vykdoma saugoma procedūra. Šiuo atveju įvesties parametrai yra konstantos.

Sąryšinių užklausų dizaino įrankis

Šioje lentelėje aprašoma kiekvienos srities funkcija.

Sritis

Funkcija

Užklausa

Rodomas saugomos procedūros pavadinimas ir įvesties parametrai.

Rezultatas

Rodomi užklausos rezultatai. Norėdami vykdyti užklausą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurioje srityje ir spustelėkite Vykdyti arba įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Vykdyti.

Pavyzdys

Nurodyta užklausa iškviečia išsaugotą procedūrą „uspGetWhereUsedProductID“. Kai ji turi įvesties parametrus, vykdant užklausą reikia pateikti parametrų reikšmes.

uspGetWhereUsedProductID

Spustelėkite mygtuką Vykdyti (!). Šioje lentelėje pateikiamas uspGetWhereUsedProductID parametrų, kuriems nurodote reikšmes dialogo lange Apibrėžti užklausos parametrą, pavyzdys.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Komandos tipas TableDirect

Kai pasirenkate Komandos tipas TableDirect, tekstinių užklausų dizaino įrankis pateikia dvi sritis: užklausų sritį ir rezultatų sritį. Kai įvedate lentelę ir spustelite mygtuką Vykdyti, pateikiami visi tos lentelės stulpeliai.

Pavyzdys

Jei duomenų šaltinio tipas OLE DB, nurodyta duomenų rinkinio užklausa pateikia visų lentelės ContactType kontaktų tipų rezultatų rinkinį.

ContactType

Kai įvedate lentelės pavadinimą ContactType, tai yra SQL sakinio SELECT kūrimo atitikmuo * iš ContactType.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×