Sąrašo ryšių kūrimas naudojant unikalius ir peržvalgos stulpelius

Sąrašo ryšių kūrimas naudojant unikalius ir peržvalgos stulpelius

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite kurti ryšius tarp sąrašų naudodami unikalių stulpelių, peržvalgos stulpelių ir ryšių vykdymo (pakopinio ir ribotojo naikinimo) derinį. Visos šios savybės leidžia jums kurti sudėtingesnius verslo sprendimus ir padeda išsaugoti duomenų vientisumą.

Sąrašų ryšių apžvalga

Šiuose skyriuose pateikiama svarbi pagrindinė informacija apie šaltinio ir paskirties sąrašų ryšių kūrimą, unikalių ir peržvalgos stulpelių kūrimą, sąrašų ryšio vykdymą, pirminių ir antrinių peržvalgos stulpelių įtraukimą, sąrašų ryšių elementų peržiūrą, redagavimą ir naikinimą, sąrašų ryšių valdymą, kai sąrašuose yra daug elementų ir papildomus redagavimo programų naudojimo pranašumus, pvz., Microsoft SharePoint Designer 2013.

Sąrašų ryšių apžvalga
Unikalių ir peržvalgos stulpelių naudojimas dovanų užsakymams apdoroti.

1. elementų sąrašas yra šaltinio sąrašas, o užsakymų sąrašas – paskirties sąrašas.

2. kiekviename sąraše yra unikalių stulpelių, užtikrinančių, kad gretinami teisingi duomenys.

3. Pirminis šaltinio sąrašo peržvalgos stulpelis peržvelgia paskirties sąrašo stulpelį Užsakymo ID pagal atitinkamą reikšmę.

4. Antrinis šaltinio sąrašo peržvalgos stulpelis automatiškai įterpia paskirties sąrašo stulpelį Užsakymų aprašai.

Kurdami stulpelį, galite nurodyti, kad stulpelyje turi būti unikalios reikšmės. Tai reiškia, kad sąrašo stulpelyje neturi būti reikšmių dublikatų. Negalite įtraukti sąrašo elemento, kuriame yra reikšmės dublikatas, modifikuoti esamo sąrašo elemento, kad būtų sukurtas reikšmės dublikatas, arba atkurti elementą iš Šiukšlinės, jei bus sukurtas reikšmės dublikatas. Be to, jei šaltinio sąraše sukursite peržvalgos stulpelį ir nustatysite, kad jis unikalus, paskirties sąrašo stulpelyje negali būti reikšmių dublikatų.

Pastaba:  Unikalumas nepaiso didžiųjų ir mažųjų raidžių skirtumo, todėl, pvz., ORD-231 ir ord-231 yra reikšmės dublikatai.

Unikalus stulpelis taip pat turi turėti indeksą. Kai kuriate unikalų stulpelį, galite sulaukti raginimo sukurti indeksą ir spustelėjus Gerai jis bus automatiškai sukurtas. Kai unikalus stulpelis turi indeksą, negalite jo pašalinti, nebent iš naujo nustatytumėte, kad stulpelyje leidžiami reikšmių dublikatai.

Šioje lentelėje apibendrinta, kurie stulpelių tipai gali ir kurie negali būti naudojami unikaliems stulpeliams kurti.

Palaikomi stulpelių tipai

Nepalaikomi stulpelių tipai

Viena teksto eilutė

Kelios teksto eilutės

Pasirinkimas (viena reikšmė)

Pasirinkimas (kelių reikšmių)

Skaičius

Apskaičiuota

Valiuta

Hipersaitas arba paveikslėlis

Data ir laikas

Pasirinktiniai stulpeliai

Peržvalga (viena reikšmė)

Peržvalga (kelių reikšmių)

Asmuo arba grupė (viena reikšmė)

Asmuo arba grupė (kelių reikšmių)

Taip / Ne

Norėdami kurti ryšį tarp dviejų sąrašų, šaltinio sąraše sukurkite peržvalgos stulpelį, kuris gauna (arba peržvelgia) vieną arba kelias paskirties sąrašo reikšmes, jei tos reikšmės sutampa su šaltinio sąraše esančio peržvalgos stulpelio reikšmėmis. Kai sukuriate šį peržvalgos stulpelį (pirminį stulpelį), galite įtraukti papildomų stulpelių (antrinių stulpelių) iš paskirties sąrašo į šaltinio sąrašą, kol tie papildomi stulpeliai turi toliau aprašytą palaikomą duomenų tipą.

Šioje lentelėje apibendrinta, kurie stulpelių tipai gali ir kurie negali būti naudojami peržvalgos stulpeliams kurti.

Palaikomi stulpelių tipai

Nepalaikomi stulpelių tipai

Viena teksto eilutė

Kelios teksto eilutės

Skaičius

Valiuta

Data ir laikas

Asmens arba grupės

Apskaičiuota

Hipersaito arba paveikslėlio

Pasirinktiniai stulpeliai

Taip / ne

Pasirinkimas

Peržvalga

Yra dviejų tipų peržvalgos stulpeliai, kuriuos galite kurti: su vykdomu ryšiu ir su nevykdomu ryšiu.

Peržvalgos stulpelis su vykdomu ryšiu

Peržvalgos stulpelyje su vykdomu ryšiu (taip pat vadinamu nuorodų vientisumu) galite peržvelgti pavienes reikšmes ir palaikyti duomenų vientisumą paskirties sąraše vienu iš šių dviejų būdų:

Pakopinis naikinimas    Kai paskirties sąrašo elementas panaikinamas, susijęs elementas arba susiję elementai šaltinio sąraše taip pat panaikinami. Šiuo atveju užtikrinama, kad visi susiję elementai panaikinami vienos duomenų bazės operacijos metu. Pvz., Jei naikinate užsakymą paskirties sąraše, galite užtikrinti, kad atitinkami užsakymo elementai šaltinio sąraše taip pat bus panaikinti. Užsakymo elementai be atitinkamo užsakymo nereikalingi, nes dėl su niekuo nesusijusių elementų gali atsirasti painiava.

Ribotasis naikinimas    Kai bandote panaikinti elementą paskirties sąraše, kuris turi vieną arba daugiau susijusių elementų šaltinio sąraše, negalėsite panaikinti elemento paskirties sąraše. Šiuo atveju užtikrinama, kad būtų išsaugoti paskirties sąrašo susiję elementai. Pvz., jei kažkas bando panaikinti užsakymo elementą iš paskirties sąrašo, gali būti, kad kliento užsakymas dar laukia, o jūs norite išvengti naikinimo operacijos, kol užsakymas apdorojamas. Nenorite netyčia panaikinti kliento užsakymo, nes tada negalėsite jo įvykdyti.

Sąrašo ryšių vykdymas

1. pakopinio naikinimo operacija užtikrina, kad visi susiję elementai panaikinami į vieną duomenų bazės operacijos.

2. Ribotojo naikinimo operacija neleidžia naikinti lementų paskirties sąraše, jei yra susijusių šaltinio sąrašo elementų.

Taigi sąrašo ryšių vykdymas padeda užtikrinti duomenų leistinumą ir išvengti nenuoseklumo, kuris trukdo dirbti.

Pastaba:  Kad galėtumėte kurti arba modifikuoti vykdomą ryšį, reikalingos sąrašų tvarkymo teisės.

Peržvalgos stulpelis, kuris vykdo ryšį, taip pat turi turėti indeksą. Kai kuriate peržvalgos stulpelį, kuris vykdo ryšį, galite sulaukti raginimo sukurti indeksą ir spustelėjus Gerai jis bus automatiškai sukurtas. Kai ryšį vykdantis peržvalgos stulpelis turi indeksą, negalite pašalinti indekso iš stulpelio, nebent pirma pašalintumėte vykdomą ryšį.

Peržvalgos stulpelis su nevykdomu ryšiu

Peržvalgos stulpelyje su nevykdomu ryšiu iš šaltinio sąrašo taip pat galite peržvelgti pavienes arba kelias paskirties sąrašo reikšmes. Taip pat, kai panaikinate elementą šaltinio sąraše, jei turite sąrašo naikinimo teises, nėra papildomų paskirties sąrašo naikinimo apribojimų arba operacijų.

Vienas iš sąrašų ryšių kūrimo pranašumų – galite rodyti ir redaguoti dviejų arba daugiau sąrašų stulpelius viename puslapyje. Kai šaltinio sąraše sukuriate peržvalgos stulpelį, pirminiame stulpelyje rodomos paskirties sąrašo stulpelio reikšmės, tačiau taip pat galite nurodyti, kad prie pirminio ir kitų šaltinio sąrašo stulpelių būtų rodomi antriniai paskirties sąrašo stulpeliai.

Pirminio stulpelio reikšmė yra saitas, kurį spustelėjus bus rodomos visos to elemento stulpelio reikšmės paskirties sąraše. Kiekviena antrinė stulpelio reikšmė iš paskirties sąrašo rodoma kaip tekstas šaltinio sąrašo stulpelyje. Jei sukursite peržvalgos stulpelį su keliomis reikšmėmis, kiekvienas paskirties sąrašo stulpelis (tiek pirminis, tiek antrinis) rodys savo kelias atitinkamas reikšmes, atskirtas kabliataškiais. Šiuos pirminius ir antrinius stulpelius galite tvarkyti sąrašo rodinyje taip pat kaip šaltinio sąrašo stulpelius, pvz., įtraukti, pašalinti, filtruoti ir rūšiuoti.

Pirminio stulpelio pavadinimas yra pavadinimas, kuri suteikiate kurdami peržvalgos stulpelį. Pagal numatytuosius parametrus kiekvienas antrinio stulpelio pavadinimas sudaromas pagal standartinę vardų suteikimo konvenciją – <pirminio stulpelio pavadinimas šaltinio sąraše>: <stulpelio pavadinimas paskirties sąraše>. Pakeitus pirminio stulpelio pavadinimą, pakeičiami visų antrinių stulpelių pavadinimai. Tačiau galite modifikuoti numatytuosius antrinių stulpelių pavadinimus ir aprašus, kad jie būtų prasmingi.

Peržvalgos stulpeliai su keliomis reikšmėmis

1. pirminis peržvalgos stulpelis su keliomis reikšmėmis.

2. antrinis peržvalgos stulpelis su keliomis reikšmėmis.

3. Stulpelio pavadinimas pakeistas iš numatytojo GetID: pavadinimas į Instrumentai.

Kai kuriate sąrašų ryšius naudodami peržvalgos stulpelius, unikalius stulpelius ir sąrašus su vykdomais ryšiais, galite pasiekti išteklių slenkstį arba ribą ir jus gali užblokuoti esant šioms sąlygoms:

 • Jeigu esamame sąraše, kuriame yra daugiau elementų nei sąrašo rodinio slenkstis, sukursite unikalų stulpelį (atkreipkite dėmesį, kad vieno elemento įtraukimas į sąrašą, kuris viršija sąrašo rodinio slenkstį, yra paprastai neblokuojama operacija).

 • Jei įjungsite peržvalgos lauko pakopinį arba apribotąjį naikinimą sąraše, kuriame yra daugiau elementų nei sąrašo rodinio slenkstis.

 • Viršijote sąrašo rodinio slenkstį, kurio numatytoji reikšmė yra dvylika peržvalgos stulpeliai.

 • Naikinimo operacijos elementų skaičius didesnis negu 1000.

Daugiau informacijos apie daug elementų turinčių sąrašų tvarkymą ieškokite valdyti daug elementų turinčių sąrašų ir bibliotekų .

Kaip: unikalaus stulpelio kūrimas arba modifikavimas

Įspėjimas:  Negalite kurti unikalaus stulpelio sąraše, kuriame teisės nustatytos elementų lygiu, negalite nutraukti teisių paveldėjimo iš sąrašo sąrašo elementui, jei sąraše yra unikalus stulpelis, negalite kurti unikalaus stulpelio arba modifikuoti stulpelio, kuris bus unikalus sąraše, kuriame yra unikalias teises turinčių elementų arba kurio turinio patvirtinimas įjungtas, ir negalite kopijuoti failo į biblioteką naudodami komandą Atidaryti naudojant „Explorer“, jei toje bibliotekoje yra unikalus stulpelis.

 1. Pereikite į svetainę, kurioje yra sąrašas.

 2. Spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje, arba parametrų meniu „Office 365“ mygtukas Parametrai sąrašo, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinįir sąrašo dalyje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

 3. Spustelėkite Sąrašas > Kurti stulpelį.

 4. Lauke Stulpelio pavadinimas įrašykite stulpelio pavadinimą.

 5. Dalyje Šiame stulpelyje esančios informacijos tipas spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Viena teksto eilutė

  • Kelios teksto eilutės

  • Pasirinkimas

  • Skaičius

  • Valiuta

  • Data ir laikas

  • Taip / ne

  • Peržvalga (viena reikšmė)

  • Asmuo arba grupė (viena reikšmė)

 6. Sekcijos Papildomi stulpelio parametrai dalyje Įgalinti unikalias reikšmes spustelėkite Taip.
  Jei pasirinksite nepalaikomą duomenų tipą arba kuriate peržvalgos stulpelį, kuriame leidžiamos kelios reikšmės, parinktis Įgalinti unikalias reikšmes nerodoma.

 • Negalite pašalinti unikalaus stulpelio indekso. Jei norite pašalinti indeksą, pirma turite pakeisti stulpelį iš unikalaus į leidžiantį reikšmių dublikatus ir tada pašalinti indeksą.

 • Jei bandote pakeisti esamą stulpelį iš reikšmių dublikatų į unikalių reikšmių, negalėsite to atlikti, jei esamame stulpelyje yra reikšmių dublikatų. Tokiu atveju turite pirma pašalinti visus reikšmių dublikatus, tada pakeisti stulpelį iš leidžiančio reikšmių dublikatus į unikalų.

 • Jei norite pakeisti unikalaus stulpelio duomenų tipą, turite atlikti šiuos veiksmus: pakeisti, kad stulpelis leistų reikšmių dublikatus, pašalinti indeksą, pakeisti stulpelį į palaikomo duomenų tipo ir tada nustatyti, kad stulpelis būtų unikalus.

Kaip: peržvalgos stulpelio kūrimas

Šie veiksmai padeda nustatyti stulpelis, kuriame rodomi pirminio stulpelio ir pasirinktinai antrinės stulpelį į sąrašą ieškoti. Pirminio stulpelio gali būti indeksuojami, tačiau kadangi pirminius valdo antrinė stulpelį (arba lauką), jis negali būti unikalus arba indeksuotų.

 1. Pereikite į svetainę, kurioje yra sąrašas.

 2. Spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje, arba parametrų meniu „Office 365“ mygtukas Parametrai sąrašo, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinįir sąrašo dalyje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

 3. Spustelėkite sąrašą, ir spustelėkite Kurti stulpelį.

 4. Lauke Stulpelio pavadinimas įrašykite stulpelio pavadinimą.

 5. Dalyje Šiame stulpelyje esančios informacijos tipas spustelėkite Peržvalga.

 6. Lauke Gauti informaciją iš pasirinkite paskirties sąrašą.

 7. Lauke Šiame stulpelyje pasirinkite pirminį stulpelį.

 8. Dalyje Įtraukite stulpelį, kad būtų rodomas kiekvienas iš šių papildomų laukų spustelėkite žymės langelius prie visų antrinių stulpelių, kuriuos norite įtraukti, pavadinimų. Išvardyti tik stulpeliai, kurių duomenų tipas palaikomas.

 9. Vėliau, jei norėsite įtraukti arba pašalinti antrinius stulpelius, modifikuokite peržvalgos stulpelį ir pažymėkite norimas parinktis.

  Pastaba:  Negalite sukurti antrinio stulpelio indekso arba padaryti jo unikaliu.

 10. Jei norite, kad peržvalgos stulpeliai būtų rodomi numatytajame rodinyje, pasirinkite Įtraukti į numatytąjį rodinį.

 11. Norėdami sukurti vykdomą ryšį, pasirinkite Vykdyti ryšių veikimo būdą ir spustelėkite Ribotasis naikinimas arba Pakopinis naikinimas.

 12. Spustelėkite Gerai.

Kaip: rodymo ir redagavimo formų ryšių kūrimas

Sukūrę peržvalgos stulpelį, galite modifikuoti tikslinio sąrašo rodymo ir redagavimo formas taip, kad būtų rodomi susiję duomenys iš šaltinių sąrašo. Pavyzdžiui, galite redaguoti užsakymų sąrašo rodymo arba redagavimo puslapį ir įtraukti susijusių elementų sąrašą bei automatiškai sujungti dvi atitinkamas sąrašo rodinio dalis pagal peržvalgos stulpelio reikšmę.

 1. Paskirties sąrašo (pvz., užsakymams) spustelėkite skirtuką sąrašas , spustelėkite Tinkinti sąrašo dalyje Formos puslapio dalis , ir spustelėkite Numatytosios rodymo formos arba Numatytosios redagavimo forma.

 2. Srityje Pagrindinė puslapio dalies zona spustelėkite Įtraukti žiniatinklio dalį.

 3. Spustelėkite Įterpti, spustelėkite Susijusį sąrašą, ir tada pasirinkite susijusį sąrašą (pvz., elementai).

  Pastaba:  Rodomi tik tie sąrašai, kuriems turite teisę Elementų peržiūra.

Du sąrašai sujungiami automatiškai. Įrašius puslapį ir rodant arba redaguojant elementą iš sąrašo Užsakymai, taip pat rodomi susiję elementai iš sąrašo Elementai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×