Sąlyginio formatavimo suderinamumo problemos

Suderinamumo tikrintuvas rado vieną arba daugiau sąlyginių su formatavimu susijusių suderinamumo problemų.

Svarbu: Prieš toliau įrašydami darbaknygę į ankstesnį failo formatą, turėtumėte atkreipti dėmesį į problemas, dėl kurių rimtai sutrinka veikimas, siekdami neprarasti negrįžtamai duomenų arba išvengti netinkamo veikimo.

Problemas, kurios sukelia nežymius tikslumo praradimus, gali reikėti (arba ne) išspręsti prieš tęsiant darbaknygės išsaugojimą – duomenys arba funkcionalumas neprarandami, bet darbaknygė gali atrodyti arba veikti ne tiksliai taip, kaip naudojant ankstesnę programos „Microsoft Excel“ versiją.

Šiame straipsnyje

Problemos, kurios sukelia žymius funkcijų praradimus

Problemos, dėl kurių gali sumažėti duomenų tikslumas

Problemos, dėl kurių gali rimtai sutrikti veikimas

Problema

Sprendimas

Kai kuriuose langeliuose yra daugiau sąlygų, nei palaiko pasirinktas failo formatas. Ankstesnėse „Excel“ versijose bus rodomos tik pirmos trys sąlygos.

Ką tai reiškia    Programoje „Excel 2016“ ir „Excel 2013“ sąlyginis formatavimas gali apimti iki 64 sąlygų, tačiau „Excel 97–2003“ rodomos tik trys pirmosios sąlygos.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti langelius, kuriuose yra pritaikytas sąlyginis formatavimas, sudarytas iš daugiau nei trijų sąlygų, suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti ir atlikite reikiamus keitimus, kad būtų naudojamos ne daugiau negu trys sąlygos.

Kai kuriuose langeliuose yra persidengiančių sąlyginio formatavimo diapazonų. Ankstesnėse „Excel“ versijose bus įvertintos ne visos persidengiančių diapazonų sąlyginio formatavimo taisyklės. Persidengiančiuose langeliuose bus pritaikytas skirtingas sąlyginis formatavimas.

Ką tai reiškia    Excel 97-2003 sąlyginio formatavimo diapazonų persidengimas nepalaikomas, todėl sąlyginis formatavimas rodomas ne taip, kaip tikėtasi.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti langelius, kuriuose yra persidengiančių sąlyginio formatavimo diapazonų, suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti ir atlikite reikiamus keitimus, kad būtų išvengta persidengimo.

Viename arba keliuose šios darbaknygės langeliuose yra pritaikytas toks sąlyginio formatavimo tipas, kuris ankstesnėse „Excel“ versijose nepalaikomas, pvz., duomenų juostos, spalvų skalės arba piktogramų rinkiniai.

Ką tai reiškia    Excel 97-2003 nematysite sąlyginio formatavimo tipų, pvz., duomenų juostų, spalvų skalių, piktogramų rinkinių, viršuje arba apačioje klasifikuojamų reikšmių, unikalių ar pasikartojančių reikšmių ir lentelės stulpelių palyginimo, skirto nustatyti formatuojamus langelius.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti langelius, kuriuose pritaikyti tokie sąlyginio formatavimo tipai, kurie programoje „Excel 2016“ yra nauji, suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti ir atlikite reikiamus pakeitimus, kad būtų naudojami tik tie formatavimo tipai, kuriuos palaiko ankstesnės „Excel“ versijos.

Kai kuriuose langeliuose yra pritaikytas sąlyginis formatavimas, kuriame išvalyta parinktis Stabdyti, jei teisinga. Ankstesnėse programos „Excel“ versijose ši parinktis neatpažįstama, ir po pirmos teisingos sąlygos programa sustos.

Ką tai reiškia    Excel 97-2003 sąlyginis formatavimas be sustojimo kai atitinkama sąlyga nėra parinktis. Po pirmosios teisingos sąlygos sąlyginis formatavimas nebetaikomas.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti langelius, kuriuose pritaikytas sąlyginis formatavimas su išvalyta parinktimi Stabdyti, jei teisinga, suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, o tada – Tvarkyti, kad suderinamumo problema būtų išspręsta.

Vienas ar daugiau šios darbaknygės langelių yra sąlyginio formatavimo tipo ir priklauso negretimam diapazonui (pvz., viršutinis/apatinis N, viršutinis/apatinis N%, aukščiau/žemiau vidutinio dydžio arba aukščiau/žemiau standartinio nuokrypio). Naudojant ankstesnes „Excel“ versijas, tai nepalaikoma.

Ką tai reiškia    Excel 97-2003 nematysite ne gretimų langelių sąlyginio formatavimo.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti langelius, kurių negretimuose diapazonuose taikomas sąlyginis formatavimas, suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti ir atlikite reikiamus keitimus, kad galėtumėte naudoti sąlyginio formatavimo taisykles, pasiekiamas ankstesnėse Excel versijose.

Kai kuriose šios darbaknygės PivotTables taikomas sąlyginis formatavimas, kuris ankstesnėse „Excel“ versijose gali tinkamai neveikti. Sąlyginio formatavimo taisyklės parodys ne tuos pačius rezultatus, kai šias PivotTables naudosite ankstesnėse „Excel“ versijose.

Ką tai reiškia    Sąlyginio formatavimo rezultatai, kuriuos matysite „Excel 97–2003“ „PivotTable“ ataskaitose bus ne tokie patys, kaip „Excel 2016“ ar „Excel 2013“ „PivotTable“ ataskaitose.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos „Excel“ 1997–2003 m. versija.

Ką daryti    Norėdami rasti „PivotTable“ ataskaitos laukus, kuriuose yra sąlyginio formatavimo taisyklių, ir taikyti sąlyginio formatavimo taisykles, pasiekiamas ankstesnėse Excel versijose, spustelėkite Rasti.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra sąlyginis formatavimas, kuris nurodo kito darbalapio reikšmes. Šios pasirinktinės priemonės ankstesnėse Excel versijose yra negalimos.

Ką tai reiškia    „Excel 2016“, „Excel 2013“ ir „Excel 97–2003“ sąlyginis formatavimas, kuris nurodo kituose darbalapiuose esančias reikšmes, yra nerodomas.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos naudojant „Excel 2007“ ar „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius, kuriuose yra sąlyginis formatavimas, kuris nurodo kitų darbalapių reikšmes, tada taikykite sąlyginį formatavimą, kuris nenurodo kituose darbalapiuose esančių reikšmių.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra sąlyginis formatavimas naudojant formatą Tekstas, kuriame yra su langelio nuoroda ar formule. Šios pasirinktinės priemonės ankstesnėse Excel versijose yra negalimos.

Ką tai reiškia    Excel 2007 ir „Excel 97–2003“ darbalapyje nerodomas sąlyginis formatavimas, kuriame naudojamos formulės, skirtos tekstui, kuriame yra taisyklių.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę programoje Excel 2013, nebent taisyklės redaguotos Excel 2007 arba „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langeliuos, kuriuose yra sąlyginis formatavimas, kuris naudoja formules, skirtas tekstui, kuriame yra taisyklių, tada taikykite sąlyginį formatavimą, kurį palaiko ankstesnės Excel versijos.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra taisyklė, kurios nepalaikys ankstesnės Excel versijos, nes yra formulės diapazono klaida.

Ką tai reiškia    Excel 2007 ir „Excel 97–2003“ darbalapyje negalima tinkamai rodyti sąlyginio formatavimo, kuriame naudojamos diapazonu pagrįstos taisyklės, kai diapazonu pagrįstose taisyklėse yra formulės klaidų.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius diapazonu pagrįstas taisykles, kuriose yra formulių klaidų, tada atlikite reikiamus pakeitimus, kad diapazonu pagrįstose taisyklėse nebūtų formulių klaidų.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra sąlyginio formatavimo piktogramų rinkinys, kurio nepalaiko ankstesnės Excel versijos.

Ką tai reiškia    Excel 2007 ir „Excel 97–2003“ nepalaikomas sąlyginis formatavimas, kuriuo rodomas konkretus piktogramų rinkinys ir piktogramų rinkinys darbalapyje nerodomas.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos naudojant „Excel 2007“ ar „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius, kurių sąlyginis formatavimas rodo konkretų piktogramų rinkinį ir padarykite taip, kad sąlyginis formatavimas nerodytų to piktogramų rinkinio.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra duomenų juostos taisyklė, kuri naudoja neigiamą reikšmę. Šios duomenų juostos ankstesnėse Excel versijose yra negalimos.

Ką tai reiškia    Excel 2007 ir „Excel 97-2003“ darbalapyje nerodomas sąlyginis formatavimas, kuriame yra teksto duomenų juostos taisyklė, kurioje naudojama neigiama reikšmė.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos naudojant „Excel 2007“ ar „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius, kuriuose yra sąlyginis formatavimas, kuriame naudojamos neigiamų duomenų juostos, nes neigiamų reikšmių formatas nustatytas kaip Automatinis dialogo lange Nauja formatavimo taisyklė (skirtukas Pagrindinis, grupė Stiliai, Sąlyginis formatavimas, Nauja taisyklė) arba Ašies parametrai nustatyti kaip Automatiniai arba Langelio vidurinė reikšmėdialogo lange Neigiama reikšmė ir ašies parametrai (skirtukas Pagindinis, grupė Stiliai, Sąlyginis formatavimas, New Rule, Data Bar format style, Negative Values and Axis button), and then make the necessary changes.

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra sąlyginis formatavimas, kuris nurodo daugiau negu 8192 netolydžių langelių sričių. Šie sąlyginiai formatai nebus įrašyti.

Ką tai reiškia    Excel 2007 ir „Excel 97–2003“ sąlyginis formatavimas, kuris nurodo daugiau negu 8 192 netolydžias langelių sritis darbalapyje nerodomas.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos naudojant „Excel 2007“ ar „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius, kuriuose yra sąlyginis formatavimas, kuris nurodo daugiau negu 8192 netolydžias langelių sritis, tada pakeiskite netolydžių langelių sričių skaičių atsižvelgdami į sąlyginio formatavimo nurodomą skaičių.

Puslapio viršus

Problemos, dėl kurių gali sumažėti duomenų tikslumas

Problema

Sprendimas

Viename ar daugiau šios darbaknygės langelių yra duomenų juostos taisyklė, kuri naudoja užpildymo, kraštinės ar juostos krypties parametrą. Šios duomenų juostos ankstesnėse Excel versijose yra negalimos.

Ką tai reiškia    „Excel 2007“ ir „Excel 1997–2003“ darbalapyje nerodo sąlyginio formatavimo, kuriame yra duomenų juostos taisyklė, naudojanti vientisą spalvinį užpildymą ar kraštinę arba juostos krypties iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę parametrus duomenų juostoms.

Tačiau visos sąlyginio formatavimo taisyklės darbaknygėje išsaugomos ir bus pritaikytos vėl atidarius darbaknygę „Excel 2016“ ar „Excel 2013“, nebent taisyklės redaguotos naudojant „Excel 2007“ ar „Excel 97–2003“.

Ką daryti    Suderinamumo tikrintuve spustelėkite Rasti, kad rastumėte langelius, kuriuose yra sąlyginio formatavimo duomenų juostos taisyklė, kuri naudoja duomenų juostų vientisą spalvinį užpildymą ar kraštinę arba iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę parametrus, ir atlikite reikiamus keitimus.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×