Sąlyginių formatų pridėjimas, keitimas ar šalinimas

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikta informacija panaudota pagal paskirtį, jis netrukus bus panaikintas. Siekiant išvengti pranešimo „Puslapis nerastas“, pašalinsime žinomus saitus. Jei sukūrėte saitus su šiuo puslapiu, pašalinkite juos, o kartu būsime nuolat prisijungę internete.

Jei norite vizualiai ištirti ir išanalizuoti duomenis, aptikti svarbias problemas ir identifikuoti raštus bei kryptis, naudokite sąlyginį formatą.

Sąlyginis formatavimas palengvina įdomių langelių ar jų diapazonų paryškinimą, neįprastų reikšmių akcentavimą ir duomenų vizualizavimą, naudojant duomenų juostas, spalvų skales ir piktogramų rinkinius. Sąlyginis formatavimas pakeičia langelių diapazono, pagrįsto sąlygomis (ar kriterijais), išvaizdą. Jei sąlygos reikšmė yra teisinga, langelių diapazonas formatuojamas remiantis ja; jei sąlygos reikšmė yra klaidinga, langelių diapazonas neformatuojamas remiantis ja.

Galite rūšiuoti ir filtruoti pagal formatą, įskaitant langelio fono spalvą ir šrifto spalvą, nesvarbu, ar langelius formatavote rankiniu būdu, ar naudodami sąlyginį formatavimą. Šiame pavyzdyje parodytas sąlyginis formatavimas, kuris naudoja langelių fono spalvas, 3 rodyklės piktogramų rinkinį ir duomenų juostas.

Langelių fonai, piktogramų rinkiniai ir duomenų juostos, naudojamos kaip sąlyginis formatavimas

Sąlyginį formatavimą galite taikyti langelių diapazonui, „Excel“ lentelei ar „PivotTable“ ataskaitai. Taikant sąlyginį formatavimą „PivotTable“ ataskaitai, svarbu suprasti taikymo skirtumus.

Pastaba: Kurdami sąlyginį formatą galite nurodyti tik kitus tame pačiame darbalapyje esančius langelius arba, tam tikrai atvejais, toje pačioje atidarytoje darbaknygėje esančius langelius. Sąlyginio formatavimo negalima naudoti išorinėse nuorodose į kitą darbaknygę.

„PivotTable“ ataskaitai skirtas sąlyginis formatavimas

„PivotTable“ ataskaitos sąlyginis formatavimas keliais būdais skiriasi nuo langelių diapazono ar „Excel“ lentelės sąlyginio formatavimo.

 • Keičiant „PivotTable“ maketą filtruojant, slepiant lygius, sutraukiant ar išplečiant lygius ar perkeliant lauką, sąlyginis formatavimas taikomas tik tol, kol nėra šalinami duomenų lakai.

 • Laukų sąlyginio formatavimo aprėptis srityse Reikšmės gali būti pagrįsta duomenų hierarchija ir yra nustatoma pagal visus matomus antrinius elementus (kitas žemesnis hierarchijos lygis), priklausančius pirminiam elementui (kitam aukštesniam hierarchijos lygiui) vieno ar kelių stulpelių eilutėse arba iš vienos ar daugiau eilučių stulpeliuose.

  Pastaba: Duomenų hierarchijoje antriniai elementai nepaveldi iš pirminio elemento sąlyginio formatavimo, o pirminis elementas nepaveldi sąlyginio formatavimo iš antrinių elementų.

 • Yra trys srities Reikšmės laukų sąlyginio formatavimo aprėpimo būdai: pagal pasirinktą sritį, pagal atitinkantį lauką ir pagal reikšmės lauką.

Numatytasis laukų aprėpties būdas reikšmių srityje yra pagal žymėjimą. Galite pakeisti aprėpties būdą į atitinkamą lauką arba reikšmės lauką, naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklę taikyti, dialogo langą Nauja formatavimo taisyklė arba dialogo langą Redaguoti formatavimo taisyklę.

Metodas

Naudokite šį metodą, jei norite pasirinkti

Aprėptis pagal pasirinktą sritį

 • Ištisinį laukų rinkinį reikšmių srityje, pvz., visas vienam regionui skirto produkto sumas.

 • Ne gretimų laukų rinkinį reikšmių srityje, pvz., produktų sumas, skirtas skirtingiems regionams priklausantiems skirtingiems duomenų hierarchijos lygiams.

Aprėpimas pagal reikšmės lauką

 • Išvengti daugelio ne gretimų sričių parinkimo.

 • Sąlygiškai formatuoti laukų rinkinį reikšmių srityje visais duomenų hierarchijos lygiais.

 • Įtraukti tarpines ir galutines sumas.

Aprėpimas pagal atitinkantį lauką

 • Išvengti daugelio ne gretimų sričių parinkimo.

 • Sąlygiškai formatuoti laukų rinkinį reikšmių srityje vienu duomenų hierarchijos lygiu.

 • Neįtraukti tarpinių sumų.

Sąlygiškai formatuojant laukus reikšmių srityje pagal didžiausias, mažiausias, aukštesnes negu vidutinis dydis, žemesnes negu vidutinis dydis reikšmes, pagal numatytuosius nustatymus taisyklė būna taikoma visoms matomoms reikšmėms. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

 • Stulpelis ir jo pirminės eilutės laukas.

 • Eilutė ir jos pirminio stulpelio laukas.

Pastaba: Sparčioji analizė negalima „TE000130080“ ir ankstesnėse versijose.

Naudokite sparčiosios analizės mygtuką Sparčiosios analizės mygtukas , norėdami taikyti pasirinktą sąlyginį formatavimą pažymėtiems duomenims. Sparčiosios analizės mygtukas rodomas automatiškai, kai pažymite duomenis skaičiuoklėje.

 1. Pažymėkite duomenis skaičiuoklėje. Apatiniame dešiniajame žymėjimo kampe pasirodys mygtukas Sparčioji analizė.

  Pažymėti duomenys su mygtuku Sparčioji analizė

 2. Spustelėkite mygtuką Sparčioji analizė Sparčiosios analizės mygtukas arba paspauskite Ctrl + Q.

 3. Tada, skirtuke Formatavimas, perkelkite pelės žymiklį ant įvairių parinkčių, kad matytumėte savo duomenų tiesioginę peržiūrą, tada spustelėkite formatavimo parinktį.

  Skirtukas Formatavimas galerijoje Sparčioji analizė

  Pastabos: 

  • Skirtuke Formatavimas matomos parinktys priklausys nuo pažymėtų duomenų. Jei pažymėtoje srityje yra tik tekstas, tada galimos parinktys bus Tekstas, Dubliuoti, Unikalus, Lygu ir Valyti. Jei pažymėtoje srityje yra tik skaičiai arba tekstas ir skaičiai, tada galimos parinktys bus Duomenų juostos, Spalvos, Piktogramų rinkiniai, Daugiau, 10 % viršutinių ir Valyti.

  • Tiesioginė peržiūra bus sugeneruota tik toms formatavimo parinktims, kurios gali būti naudojamos su jūsų duomenimis. Pavyzdžiui, jei pažymėtuose langeliuose nėra atitinkančių duomenų ir jūs pasirenkate Dublikatas, tiesioginė peržiūra neveiks.

 4. Jei rodomas dialogo langas Tekstas, kuriame yra, įveskite norimą taikyti formatavimo parinktį ir spustelėkite Gerai.

Jei jūsų sąlyginio formatavimo poreikiai yra sudėtingi, norėdami nurodyti formatavimo kriterijus galite naudoti loginę formulę. Pavyzdžiui, galite norėti palyginti reikšmes su funkcijos grąžintu rezultatu arba įvertinti duomenis langeliuose, esančiuose už pažymėto diapazono, kuris gali būti kitame tos pačios darbaknygės darbalapyje.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Sąlyginis formatavimas

  Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje ar kituose darbalapiuose pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 3. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    Spustelėkite Pažymėti langeliai.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite Visi langeliai, rodantys <Reikšmių lauko> reikšmes.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite Visi langeliai, rodantys <Reikšmių laukas>, skirtas <Eilutei>.

 4. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Naudoti formulę norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti.

  1. Dalyje Redaguoti taisyklės aprašą, esančioje sąrašo lauke Formatuoti reikšmes, jei formulė yra teisinga įveskite formulę.

   Formulę turite pradėti lygybės ženklu (=) ir ji turi pateikti loginę reikšmę TRUE (1) arba FALSE (0).

  2. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

  3. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

   Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pasirinkti formatai rodomi lauke Peržiūra.

   1 pavyzdys: naudokite du sąlyginius formatavimus, kurių kriterijai naudoja AND ir OR testus    

   Šiame pavyzdyje pirmoji taisyklė formatuoja du žalius langelius, jei abi sąlygos yra teisingos. Jei testo rezultatai nėra True, kita taisyklė formatuoja du raudonus langelius, jei kuri nors sąlyga yra False.

   Langeliai B4 ir B5 atitinka jų sąlygas, todėl jie formatuojami žalia spalva

   Namo pirkėjas skyrė 75 000 EUR kaip pradinį įnašą ir 1 500 EUR per mėnesį kaip paskolos įmokas. Jeigu tiek pradinis įnašas, tiek mėnesinė įmoka atitinka reikalavimus, langeliai B4 ir B5 yra formatuojami žalia spalva.

   Jeigu pradinis įnašas arba mėnesinė įmoka atitinka pirkėjo biudžetą, B4 ir B5 langeliai yra formatuojami raudona spalva. Pakeiskite kai kurias reikšmes, pvz., APR, paskolos terminą, pradinį įnašą, ir pirkimo sumą, norėdami pamatyti, kaip pasikeis langelių sąlyginis formatavimas.

   Formulė pirmai taisyklei (taikoma žalia spalva)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formulė antrai taisyklei (taikoma raudona spalva)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   2 pavyzdys. Kas antros eilutės spalvinimas naudojant funkcijas MOD ir ROW     

   Sąlyginis formatavimas, pritaikytas kiekvienam šio darbalapio langeliui, nuspalvina kas antrą langelių diapazono eilutę, kurioje yra mėlynos spalvos langelio spalva. Galite pažymėti visus darbalapio langelius spustelėję kvadratėlį virš 1 eilutės ir į kairę nuo stulpelio A. Funkcija MOD grąžina liekaną po skaičiaus (pirmasis argumentas), padalinyą iš daliklio (antrasis argumentas). Funkcija ROW grąžina dabartinį eilutės numerį. Kai esamą eilutės numerį padalinate iš 2, visada gaunate 0 liekaną lyginio skaičiaus atveju arba 1nelyginio skaičiaus atveju. Kadangi 0 yra FALSE (klaidinga), o 1 yra TRUE (teisinga), kiekviena nelyginė eilutė yra suformatuota. Taisyklė naudoja šią formulę: =MOD(ROW(),2)=1.

   Kiekviena kita eilutė yra nuspalvinama mėlyna spalva

   Pastaba: Galite į formulę įvesti langelio nuorodas pažymėdami langelius tiesiogiai darbalapyje ar kituose darbalapiuose. Žymint langelius darbalapyje įterpiamos absoliučios langelio nuorodos. Jei norite, kad programa „Excel“ koreguotų kiekvieno pažymėto diapazono langelio nuorodas, naudokite susijusias langelio nuorodas.

Daugiau informacijos apie sąlyginio formatavimo formulių naudojimą žr. Formulės naudojimas sąlyginiam formatavimui taikyti.

Spalvų skalės – tai vaizdiniai vadovai, padedantys jums suprasti duomenų paskirstymą ir variacijas. Dviejų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis dviejų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios ir geltonos spalvos skalėje, kaip parodyta toliau, galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliuose būtų daugiau žalios, o mažesnės reikšmės langeliuose – daugiau geltonos spalvos.

Visų langelių formatavimas naudojant dviejų spalvų skalę

Patarimas: Jei kuriame nors diapazono langelyje yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas šiems langeliams netaikomas. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas šiems langeliams būtų taikomas, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta reikšmė, kuri skiriasi nuo klaidingos.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Spalvų skalės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite dviejų spalvų skalę.

  Laikykite žymiklį virš spalvos skalių piktogramų, kad pamatytumėte, kuri piktograma yra dviejų spalvų skalė. Viršutinė spalva bus naudojama didesnėms reikšmėms, o apatinė spalva – mažesnėms.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo parinktys, rodomą šalia „PivotTable“ lauko, kuriame taikytas sąlyginis formatavimas, galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų aprėpties būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Žymėjimas: spustelėkite Pasirinkti langeliai.

  • Visi reikšmių žymos langeliai: spustelėkite Visi langeliai, kuriuose rodomos <Reikšmės žyma> reikšmės.

  • Visi reikšmių žymos langeliai, išskyrus tarpines sumas ir bendrąją sumą: spustelėkite Visi langeliai, kuriuose rodomos <Eilutės žyma> <Reikšmės žyma> reikšmės.

 5. Dalyje Taisyklės tipo žymėjimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes (numatytasis nustatymas).

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite 2 spalvų skalė.

 7. Norėdami pažymėti tipą, parinkčių Minimali ir Maksimali lauke Tipas atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Mažiausių ir didžiausių verčių formatavimas:    pažymėkite Mažiausia reikšmė ir Didžiausia reikšmė.

   Šiuo atveju jūs neįvedate Minimali ir Maksimalireikšmė.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas:    Pažymėkite Skaičius, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

  • Procentų formatavimas:    Įveskite Minimali ir Maksimalireikšmė.

   Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo.

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes verčių paskirstymas yra proporcingas.

  • Procentilio formatavimas:    pažymėkite Procentilis, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė. Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos spalvos rūšies proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos spalvos rūšies proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultato formatavimas:    pažymėkiteFormulė, tada įveskite reikšmes Minimali ir Maksimali.

   • Formulė turi pateikti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę.

   • Formulę pradėkite lygybės ženklu (=).

   • Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą.

   • Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

    Pastabos: 

    • Įsitikinkite, kad Minimali reikšmė yra mažesnė už reikšmę Maksimali.

    • Galite pasirinkti kitokį laukų Minimali ir Maksimali tipą. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, o lauke Maksimali procentą.

 8. Norėdami pasirinkti Minimalią ir Maksimalią spalvos skalę, kiekvienoje atskirai spustelėkite Spalva ir pažymėkite spalvą.

  Jei norite pasirinkti papildomas spalvas arba kurti pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų. Jūsų pažymėta spalvų skalė pateikiama lauke Peržiūra.

Spalvų skalės – tai vaizdiniai vadovai, padedantys jums suprasti duomenų paskirstymą ir variacijas. Trijų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis trijų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes, vidurines ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios, geltonos ir raudonos spalvos skalėje galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliai būtų žalios, vidurinės – geltonos, o mažesnės reikšmės langeliai – raudonos spalvos.

Patarimas: Jei kuriame nors diapazono langelyje yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas šiems langeliams netaikomas. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas šiems langeliams būtų taikomas, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta nurodyta reikšmė (pvz., 0 arba N/A), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Spalvų skalės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite trijų spalvų skalę. Viršutinė spalva bus naudojama didesnėms reikšmėms, centre esanti spalva – vidurinėms, o apatinė spalva – mažesnėms reikšmėms.

  Laikykite žymiklį virš spalvos skalių piktogramų, kad pamatytumėte, kuri piktograma yra trijų spalvų skalė.

Naudodami mygtuką Formatavimo parinktys, rodomą šalia „PivotTable“ lauko, kuriame taikytas sąlyginis formatavimas, galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų aprėpties būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite 3 spalvų skalė.

 7. Pasirinkite tipą laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Mažiausių ir didžiausių verčių formatavimas:    Pasirinkite Vidurinis taškas.

   Šiuo atveju jūs neįvedate Mažiausios ir DidžiausiosReikšmė.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas:    pažymėkite Skaičius, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė reikšmė ir Maksimali.

  • Procentų formatavimas:    pažymėkite Procentas tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė reikšmė ir Maksimali. Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

  • Procentilio formatavimas:    pažymėkite Procentilis, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė reikšmė ir Maksimali.

   Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos spalvos rūšies proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos spalvos rūšies proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultato formatavimas:    pažymėkite Formulė, tada įveskite reikšmes Minimali, Vidurinė ir Maksimali.

   Formulė turi grąžinti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę. Formulę pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

   Pastabos: 

   • Galite nustatyti minimalią, vidurinę ir maksimalią langelių diapazono reikšmę. Įsitikinkite, kad reikšmė lauke Minimali yra mažesnė nei reikšmė lauke Vidurinė, kuri turi būti mažesnė už reikšmę lauke Maksimali.

   • Galite pasirinkti kitokį tipą laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, lauke Vidurinė – procentilį, o lauke Maksimali – procentą.

   • Dauguma atvejų numatytoji Vidurinė 50 procentų reikšmė veikia geriausiai, bet jūs galite nustatyti ją pagal savo poreikius.

 8. Norėdami pasirinkti Minimali, Vidurinė ir Maksimali spalvų skales, kiekvienai spustelėkite Spalva ir pažymėkite spalvą.

  • Kad pasirinktumėte papildomas spalvas arba kurtumėte pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų.

  • Jūsų pažymėta spalvų skalė pateikiama lauke Peržiūra.

Duomenų juosta padeda matyti su kitais langeliais susijusio langelio reikšmę. Duomenų juostos ilgis parodo reikšmę langelyje. Ilgesnė juosta reiškia didesnę reikšmę, o trumpesnė – mažesnę. Duomenų juostos yra naudingos atpažįstant didesnius ir mažesnius skaičius, ypač didelių duomenų kiekių, pvz., geriausiai ir blogiausiai parduodami žaislai šventinės prekybos ataskaitoje.

Čia pateiktame pavyzdyje naudojamos duomenų juostos, kad paryškintų neįtikėtinas teigiamas arba neigiamas reikšmes. Galite formatuoti duomenų juostas taip, kad duomenų juosta prasidėtų langelio viduryje ir tęstųsi į kairę iki neigiamų reikšmių.

Duomenų juostos, kurios paryškina teigiamas ir neigiamas reikšmes

Patarimas: Jei kuriame nors diapazono langelyje yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas šiems langeliams netaikomas. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas šiems langeliams būtų taikomas, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta reikšmė (pvz., 0 arba N/A), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, spustelėkite Duomenų juostos, tada spustelėkite duomenų juostos piktogramą.

  Sąlyginis formatavimas

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite Duomenų juosta.

 7. Pažymėkite Minimalus ir MaksimalusTipas. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Mažiausių ir didžiausių verčių formatavimas:    pažymėkite Mažiausia reikšmė ir Didžiausia reikšmė.

   Šiuo atveju jūs neįvedate reikšmių laukuose Minimali ir Maksimali.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas:    Pažymėkite Skaičius, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

  • Procentų formatavimas:    pažymėkite Procentas, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

  • Procentilių formatavimas    Pažymėkite Procentilis, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos duomenų juostos proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos duomenų juostos proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultato formatavimas     Pasirinkite Formulė, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   • Formulė turi pateikti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę.

   • Formulę pradėkite lygybės ženklu (=).

   • Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą.

   • Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  Pastabos: 

  • Įsitikinkite, kad Minimali reikšmė yra mažesnė už reikšmę Maksimali.

  • Galite pasirinkti kitokį tipą laukuose Minimali ir Maksimali. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, o lauke Maksimali – procentą.

 8. Norėdami pasirinkti spalvų skalę Minimali ir Maksimali, spustelėkite Juostos spalva.

  Jei norite pasirinkti papildomas spalvas arba kurti pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų. Jūsų pasirinkta spalvų juosta pateikiama lauke Peržiūra.

 9. Jei norite rodyti tik duomenų juostą be langelyje esančios reikšmės, pažymėkite Rodyti tik juostą.

 10. Jei duomenų juostoms norite taikyti vientisas kraštines, sąrašo lauke Kraštinė pažymėkite Vientisa kraštinė ir pasirinkite kraštinės spalvą.

 11. Jei norite pasirinkti vientisą arba perėjimo juostą, sąrašo lauke Užpildas pasirinkite Vientisas užpildas arba Perėjimo užpildas.

 12. Norėdami formatuoti neigiamų reikšmių juostas, spustelėkite Neigiama reikšmė ir ašis, tada dialogo lange Neigiama reikšmė ir ašies parametrai pasirinkite neigiamų reikšmių juostos užpildo ir kraštinės spalvų parinktis. Galite pasirinkti ašies padėties parametrus ir spalvą. Baigę žymėti parinktis, spustelėkite Gerai.

 13. Pasirinkdami parametrą sąrašo lauke Juostos kryptis galite pakeisti juostų kryptį. Pagal numatytuosius nustatymus parinktas parametras Kontekstas, bet galite pasirinkti kryptį iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, atsižvelgiant į duomenų pateikimo poreikius.

Piktogramų rinkinį naudokite, jei norite komentuoti ir klasifikuoti duomenis į tris ar penkias kategorijas, atskirtas ribine verte. Kiekviena piktograma reiškia verčių diapazoną. Pavyzdžiui, 3 rodyklių piktogramų rinkinyje žalia rodyklė aukštyn simbolizuoja didesnes reikšmes, geltona rodyklė į šoną – vidurines reikšmes, o raudona rodyklė žemyn – mažesnes reikšmes.

Čia pateiktas pavyzdys veikia su keliais sąlyginio formatavimo piktogramų rinkinių pavyzdžiais.

Skirtingų piktogramų rinkiniai, skirti tiems patiems duomenims

Galite pasirinkti, kad piktogramos būtų rodomos tik langeliuose, kurie atitinka sąlygą, pvz., būtų rodoma įspėjimo piktograma tuose langeliuose, kurių reikšmės yra mažesnės už minimalias ir nerodoma, jei reikšmė yra didesnė už minimalią. Jei norite tai atlikti, nustatydami sąlygą paslėpkite piktogramas išskleidžiamajame sąraše pasirinkdami Langelio piktogramos nėra šalia piktogramos. Taip pat galite sukurti savo piktogramų rinkinių derinį, pvz., žalią simbolį varnelę, geltoną šviesoforo šviesą ir raudoną vėliavą.

Patarimas: Jei kuriame nors diapazono langelyje yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas šiems langeliams netaikomas. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas šiems langeliams būtų taikomas, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta reikšmė (pvz., 0 arba N/A), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, spustelėkite Piktogramų rinkinys, tada spustelėkite piktogramų rinkinį.

  Sąlyginis formatavimas

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite Piktogramų rinkinys.

  1. Pažymėkite piktogramų rinkinį. 3 šviesoforo signalai (be rėmelio) yra numatytasis rinkinys. Piktogramų skaičius, numatytieji lyginimo operatoriai ir kiekvienos piktogramos ribinės reikšmės kiekviename piktogramų rinkinyje gali skirtis.

  2. Galite sureguliuoti lyginimo operatorius ir ribines reikšmes. Numatytasis kiekvienos piktogramos verčių diapazonas yra vienodo dydžio, tačiau jūs galite koreguoti juos pagal savo reikalavimus. Įsitikinkite, kad ribos yra logiškos sekos, nuo didžiausios iki mažiausios, nuo viršutinės iki apatinės.

  3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas:    Pažymėkite Skaičius.

   • Procentų formatavimas:    pažymėkite Procentai.

    Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

    Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

   • Procentilio formatavimas:    pažymėkite Procentilis. Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

    Naudokite procentilį, jei norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinio 20-oprocentilio) grupę naudodami vieną piktogramą, o mažas vertes (pvz., apatinio 20-oprocentilio) – kitą piktogramą, nes jos nurodo kraštutines vertes, galinčias iškreipti jūsų duomenų vizualizaciją.

   • Formulės rezultato formatavimas:    pažymėkite Formulė, tada kiekviename lauke Reikšmė lauke įveskite formulę.

    • Formulė turi pateikti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę.

    • Formulę pradėkite lygybės ženklu (=).

    • Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą.

    • Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  4. Jei norite nustatyti, kad pirmoji diagrama nurodytų žemesnes reikšmes, o paskutinioji diagrama nurodytų aukštesnes reikšmes, pasirinkite Atvirkštinė piktogramų tvarka.

  5. Jei norite rodyti tik piktogramą be langelyje esančios reikšmės, pažymėkite Rodyti tik piktogramą.

   Pastabos: 

   1. Kad piktograma tilptų, jums gali prireikti pakoreguoti stulpelio plotį.

   2. Pateikiamos piktogramos dydis priklauso nuo tame langelyje naudojamo šrifto dydžio. Padidinus šrifto dydį, piktogramos dydis proporcingai padidėja.

Norėdami langelių diapazone lengviau rasti tam tikrus langelius, galite juos suformatuoti pagal lyginimo operatorių. Pavyzdžiui, pagal kategorijas surūšiuotame atsargų darbalapyje galite geltonai paryškinti iki 10-ies čia pat esančių produktų elementų. Arba mažmeninės prekybos parduotuvių suvestinės darbalapyje galite nustatyti parduotuves, kurių pelnas yra didesnis nei 10%, pardavimų apimtis mažesnė nei 100 000 eurų, o regionas yra „Pietryčiai“.

Čia pateikiami pavyzdžiai veikia kartu su įtaisytaisiais sąlyginio formatavimo kriterijais, tokiais kaip Didesnis kaip ir Didžiausias %. Taip suformatuojami miestai, kuriuose populiacija didesnė nei 2 000 000, naudojant žalios spalvos foną ir Didžiausias 30 % vidutines aukštas temperatūras – oranžinę spalvą.

Formatavimas rodo miestus, kuriuose daugiau kaip 2 milijonai žmonių ir Didžiausias 30 % aukštų temperatūrų

Pastaba: Negalima sąlygiškai formatuoti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų pagal tekstą ar datą, o tik pagal skaičių.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Tarp, Lygu tekstui, kuriame yra arba Data.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje ar kituose darbalapiuose pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik langelius, kuriuose yra.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti tik langelius, kuriuose yra atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Formatavimas pagal skaičių, datą arba laiką:    pažymėkite Langelio reikšmė, pasirinkite lyginimo operatorių, tada įveskite skaičių, datą arba laiką.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Tarp ir įveskite 100 ir 200, arba pažymėkite Lygu ir įveskite 1/1/2009.

   Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina skaičiaus, datos arba laiko reikšmes.

   • Jei įvedate formulę, pradėkite lygybės ženklu (=).

   • Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą

   • Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  • Formatavimas pagal tekstą:    pažymėkite Specifinis tekstas, tada pasirinkite lyginimo operatorių ir įveskite tekstą.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Yra, tada įveskite Sidabrinė arba pažymėkite Pradedant nuo, tada įveskite Tri.

   Į ieškos eilutę yra įtraukiamos kabutės, tad galite naudoti pakaitos simbolius. Maksimalus eilutės ilgis yra 255 simboliai.

   Taip pat galite įvesti formulę, kuri pateikia tekstą.

   • Jei įvedate formulę, pradėkite lygybės ženklu (=).

   • Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą.

   • Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  • Formatavimas pagal datą:    pažymėkite Datos, tada pažymėkite datų lyginimą.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Vakar arba Kitą savaitę.

  • Tuščių arba netuščių langelių formatavimas:    pažymėkite Tuščia arba Netuščia.

   Tuščia reikšmė – tai langelis, kuriame nėra duomenų ir jis skiriasi nuo langelio, kuriame yra vienas ar daugiau tarpų (į tarpus atsižvelgiama kaip į tekstą).

  • Langelių su ar be klaidos reikšmių formatavimas:    pažymėkite Klaidos arba Be klaidų.

   Galimos klaidų reikšmės: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, ir #NULL!.

 7. Norėdami nurodyti formatą, spustelėkite Formatas. Atsiranda dialogo langas Langelių formatavimas

 8. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai rodomi lauke Peržiūra.

Didžiausias ir mažiausias reikšmes galite rasti langelių diapazone, pagrįstame nurodyta galutine reikšme. Pavyzdžiui, regioninėje ataskaitoje galite rasti 5 labiausiai parduodamus produktus, klientų apklausoje – 15% mažiausiai perkamų produktų ar skyriaus 25 didžiausius atlyginimus.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., 10 viršutinių elementų arba 10% apatinių.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik viršuje arba apačioje klasifikuojamas reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti vertes, klasifikuojamas pažymėkite Viršuje arba Apačioje.

 7. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami nurodyti viršutinį ar apatinį skaičių, įveskite jį ir tada išvalykite langelį % pasirinkto diapazono. Galiojančios reikšmės yra nuo 1 iki 1000.

  • Norėdami nurodyti viršutinį ar apatinį procentą, įveskite skaičių ir tada pažymėkite langelį % pasirinkto diapazono. Galiojančios reikšmės yra nuo 1 iki 100.

 8. Jei norite, galite pakeisti formato taikymą „PivotTable“ ataskaitos, kuriai taikoma aprėptis pagal atitinkančius laukus, reikšmių srities laukuose.

  Pagal numatytuosius nustatymus, sąlyginis formatavimas pagrįstas visomis matomomis reikšmėmis. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

  • Stulpeliui ir jo pirminės eilutės laukui pasirinkdami kiekviena stulpelių grupė.

  • Eilutei ir jos pirminio stulpelio laukui pasirinkdami kiekviena eilučių grupė.

 9. Norėdami nurodyti formatą, spustelėkite Formatas. Atsiranda dialogo langas Langelių formatavimas

 10. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai rodomi lauke Peržiūra.

Langelių diapazone galite rasti aukščiau arba žemiau vidutinio ar standartinio nuokrypio esančias reikšmes. Pavyzdžiui, metinėje atlikimo peržiūroje galite rasti geriau nei vidutiniškai pasirodžiusius atlikėjus, arba kokybės įvertinime galite rasti žemiau dviejų nuokrypio standartų esančius gaminius.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Aukščiau vidutinio dydžio arba Žemiau vidutinio dydžio.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinkimas:    spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkantis laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės laukas:    spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik reikšmes, kurios yra aukščiau arba žemiau vidutinio dydžio.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti tik vertes, kurios yra atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami formatuoti langelius, kurie yra aukščiau ar žemiau visų diapazono langelių, pažymėkite Aukščiau arba Žemiau.

  • Norėdami formatuoti langelius, kurie yra aukščiau ar žemiau visų diapazono langelių vieno, dviejų ar trijų standartinių nuokrypių, pažymėkite standartinį nuokrypį.

 7. Jei norite, galite pakeisti formato taikymą „PivotTable“ ataskaitos, kuriai taikoma aprėptis pagal atitinkančius laukus, reikšmių srities laukuose.

  Pagal numatytuosius nustatymus, sąlyginis formatavimas pagrįstas visomis matomomis reikšmėmis. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

  • Stulpeliui ir jo pirminės eilutės laukui pasirinkdami kiekviena stulpelių grupė.

  • Eilutei ir jos pirminio stulpelio laukui pasirinkdami kiekviena eilučių grupė.

 8. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 9. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai rodomi lauke Peržiūra.

Pastaba: „PivotTable“ ataskaitos verčių srities laukų unikalių ir pasikartojančių verčių sąlygiškai formatuoti negalima.

Čia pateiktame pavyzdyje sąlyginis formatavimas naudojamas stulpelyje Dėstytojas, kad būtų galima rasti dėstytojus, kurie moko daugiau kaip vieną kursą (pasikartojančios dėstytojo pavardės paryškinamos rožine spalva). Įvertinimo reikšmės, rastos tik kartą Įvertinimo stulpelyje (unikalios reikšmės) paryškinamos žalia spalva.

C stulpelyje reikšmės, kurios nėra unikalios, yra nuspalvinamos rožine spalva, D stulpelyje unikalios reikšmės – žalia spalva

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės.

  Sąlyginis formatavimas

 3. Pažymėkite Pasikartojančios reikšmės.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Tvarkyti taisykles. Atsiranda dialogo langas Sąlyginių formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė. Atsiranda dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis ar lentelė.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą, esantį lauke Taikoma, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą.

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę. Atsiranda dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik unikalias arba pasikartojančias reikšmes.

 5. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti viską pažymėkite unikalios arba pasikartojančios.

 6. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 7. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai rodomi lauke Peržiūra.

Jei norite taikyti esamą formatavimo stilių naujiems arba kitiems darbalapio duomenims, galite nukopijuoti sąlyginį formatavimą į tuos duomenis naudodami formato kopijavimo priemonę.

 1. Spustelėkite langelį, kuriam taikomas jūsų norimas nukopijuoti sąlyginis formatavimas.

 2. Spustelėkite Pagrindinis > Formato teptukas.

  Kopijavimo ir įklijavimo mygtukai skirtuke Pagrindinis

  Žymeklis pasikeičia į teptuką.

  Patarimas:  Galite dukart spustelėti Formato teptukas, jei norite toliau teptuku įklijuoti sąlyginį formatavimą kituose langeliuose.

 3. Norėdami įklijuoti sąlyginį formatavimą, vilkite teptuką per langelius arba langelių diapazonus, kuriuos norite formatuoti.

 4. Norėdami nebenaudoti teptuko, paspauskite „Esc“.

Pastaba:  Jei naudojote formulę taisyklėje, kuri taiko sąlyginį formatavimą, įklijavus sąlyginį formatavimą reikės koreguoti formulės absoliučiąsias ir santykines koordinates. Daugiau informacijos žr. Santykinių, absoliučiųjų ir mišrių koordinačių perjungimas.

Jei jūsų darbalapyje yra vienas ar daugiau langelių, turinčių sąlyginį formatą, galite greitai juos rasti, kad galėtumėte kopijuoti, keisti ar naikinti sąlyginius formatus. Galite naudoti komandą Perėjimas prie atskiro, jei norite rasti tik langelius su tam tikru sąlyginiu formatu, arba visus langelius su sąlyginiais formatais.

Visų langelių, turinčių sąlyginį formatą, radimas

 1. Spustelėkite bet kurį langelį, kuriame nėra sąlyginio formato.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę šalia Rasti ir pažymėti, tada spustelėkite Sąlyginis formatavimas.

Langelių, turinčių vienodą sąlyginį formatą, radimas

 1. Spustelėkite bet kurį langelį, kuriame yra jūsų ieškomas sąlyginis formatas.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rasti ir pasirinkti, tada spustelėkite Perėjimas prie atskiro.

 3. Spustelėkite Sąlyginius formatus.

 4. Dalyje Duomenų tikrinimas spustelėkite Tokius pačius.

Sąlyginio formatavimo valymas darbalapyje    

 • Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Sąlyginis formatavimas > Valyti taisykles > Valyti viso lapo taisykles.

Sąlyginio formatavimo valymas diapazone, lentelėje arba „PivotTable“    

 1. Pažymėkite langelių diapazoną, lentelę ar „PivotTable“, kurių sąlyginius formatus norite šalinti.

 2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Sąlyginis formatavimas > Valyti taisykles.

 3. Atsižvelgiant į tai, ką pažymėjote, spustelėkite Pasirinkti langeliai, Ši lentelė arba Ši PivotTable.

Spalvų skalės – tai vaizdiniai vadovai, padedantys jums suprasti duomenų paskirstymą ir variacijas. Yra dviejų rūšių spalvų skalės: dviejų spalvų skalės ir trijų spalvų skalės.

Dviejų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis dviejų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios ir geltonos spalvos skalėje galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliuose būtų daugiau žalios, o mažesnės reikšmės langeliuose – daugiau geltonos spalvos.

Trijų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis trijų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes, vidurines ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios, geltonos ir raudonos spalvos skalėje galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliai būtų žalios, vidurinės – geltonos, o mažesnės reikšmės langeliai – raudonos spalvos.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Spustelėkite Pagrindinis > Lentelės > Sąlyginis formatavimas > Spalvų skalės ir pasirinkite spalvų skalę.

Duomenų juosta padeda matyti su kitais langeliais susijusio langelio reikšmę. Duomenų juostos ilgis parodo reikšmę langelyje. Ilgesnė juosta reiškia didesnę reikšmę, o trumpesnė – mažesnę. Duomenų juostos yra naudingos atpažįstant didesnius ir mažesnius skaičius, ypač didelių duomenų kiekių, pvz., geriausiai ir blogiausiai parduodami žaislai šventinės prekybos ataskaitoje.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Spustelėkite Pagrindinis > Lentelės > Sąlyginis formatavimas > Duomenų juostos ir pasirinkite duomenų juostą.

Piktogramų rinkinį naudokite, jei norite komentuoti ir klasifikuoti duomenis į tris ar penkias kategorijas, atskirtas ribine verte. Kiekviena piktograma reiškia verčių diapazoną. Pavyzdžiui, 3 rodyklių piktogramų rinkinyje žalia rodyklė aukštyn simbolizuoja didesnes reikšmes, geltona rodyklė į šoną – vidurines reikšmes, o raudona rodyklė žemyn – mažesnes reikšmes.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Spustelėkite Pagrindinis > Lentelės > Sąlyginis formatavimas > Piktogramų rinkiniai ir pasirinkite piktogramų rinkinį.

Norėdami langelių diapazone lengviau rasti tam tikrus langelius, galite juos suformatuoti pagal lyginimo operatorių. Pavyzdžiui, pagal kategorijas surūšiuotame atsargų darbalapyje galite geltonai paryškinti iki 10-ies čia pat esančių produktų elementų. Arba mažmeninės prekybos parduotuvių suvestinės darbalapyje galite nustatyti parduotuves, kurių pelnas yra didesnis nei 10%, pardavimų apimtis mažesnė nei 100 000 eurų, o regionas yra „Pietryčiai“.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lentelės spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės.

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Tarp, Lygu tekstui, kuriame yra arba Data.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą (užpildas, tekstas arba kraštinės spalva) ir spustelėkite Gerai.

Didžiausias ir mažiausias reikšmes galite rasti langelių diapazone, pagrįstame nurodyta galutine reikšme. Pavyzdžiui, regioninėje ataskaitoje galite rasti 5 labiausiai parduodamus produktus, klientų apklausoje – 15 % mažiausiai perkamų produktų ar skyriaus 25 didžiausius atlyginimus.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lentelės spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., 10 viršutinių elementų arba 10% apatinių.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą (užpildas, tekstas arba kraštinės spalva) ir spustelėkite Gerai.

Langelių diapazone galite rasti aukščiau arba žemiau vidutinio ar standartinio nuokrypio esančias reikšmes. Pavyzdžiui, metinėje atlikimo peržiūroje galite rasti geriau nei vidutiniškai pasirodžiusius atlikėjus, arba kokybės įvertinime galite rasti žemiau dviejų nuokrypio standartų esančius gaminius.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lentelės spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Aukščiau vidutinio dydžio arba Žemiau vidutinio dydžio.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą (užpildas, tekstas arba kraštinės spalva) ir spustelėkite Gerai.

Galite rasti unikalias arba pasikartojančias reikšmes langelių diapazone.

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Lentelės spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės ir pasirinkite Pasikartojančios reikšmės.

 3. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą (užpildas, tekstas arba kraštinės spalva) ir spustelėkite Gerai.

Yra du sąlyginio formatavimo kopijavimo ir įklijavimo būdai:

 • Naudokite Formato teptukas norėdami nukopijuoti sąlyginį formatavimą į kitus duomenis.

 • Nukopijuokite sąlyginiu būdu suformatuotų langelių formatavimą ir įklijuokite į kitus langelius. Norėdami tai padaryti:

  1. Pažymėkite langelius su sąlyginiu formatavimu, kurį norite nukopijuoti į kitus langelius.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtus langelius > Kopijuoti arba paspauskite klavišus Ctrl + C.

  3. Pažymėkite pirmąjį langelį paskirties srityje, į kurį norite įklijuoti sąlyginį formatavimą.

   Pastaba: Kadangi norite įklijuoti tik formatavimą, dešiniuoju pelės mygtuku nespustelėkite > Įklijuoti ir nepaspauskite klavišų Ctrl + V. Be to, nukopijavę duomenis, kurių formatas skiriasi nuo duomenų formato paskirties srityje, būtinai pakoreguokite skaičių formatą paskirties srityje, kai įklijuosite formatavimą.

Galite išvalyti sąlyginį formatavimą pažymėtuose langeliuose arba visame darbalapyje.

 • Jei norite išvalyti sąlyginį formatavimą pažymėtuose langeliuose:

  1. Pažymėkite langelius darbalapyje.

  2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Sąlyginis formatavimas > Valyti taisykles > Valyti pasirinktų langelių taisykles.

 • Norėdami išvalyti sąlyginį formatavimą visame darbalapyje, spustelėkite skirtuką Pagrindinis > Sąlyginis formatavimas > Valyti taisykles > Valyti viso lapo taisykles.

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Taip pat žr.

Formulės naudojimas taikant sąlyginį formatavimą

Sąlyginio formatavimo taisyklių pirmumo tvarkymas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×