Sąlyginių (Bulio logikos) išraiškų kūrimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip kurti sąlygines (dar vadinamas Bulio logikos) išraiškas. Sąlyginės išraiškos įvertina, ar sąlyga teisinga, ar klaidinga, ir grąžina jūsų nurodytą sąlygą atitinkantį rezultatą. Jei sąlyginėse išraiškose naudojate funkcijas, galite nurodyti veiksmus su reikšmėmis, kurios atitinka išraiškos sąlygas ir kurios jų neatitinka. Pavyzdžiui, galite kurti išraišką, kuri randa visus pardavimus, kurių pelno norma yra 10 arba mažiau procentų, tada nurodyti, kad šie skaičiai būtų rodomi raudonai, arba pakeisti reikšmes pranešimu.

Šiame straipsnyje

Apie sąlygines išraiškas

Sąlyginės išraiškos kūrimas

Sąlyginių išraiškų pavyzdžiai

Apie sąlygines išraiškas

Sąlyginė išraiška yra tokio tipo išraiška, kuri tikrina, ar jūsų duomenys atitinka sąlygą, tada atsižvelgdama į rezultatą atlieka veiksmą. Pavyzdžiui, išraiška gali ieškoti vėlesnių datos reikšmių nei pateikta pradžios data, o tada, kai bandote įvesti ankstesnę datą nei nustatyta pradžios data, rodyti klaidos pranešimą.

Sąlyginės išraiškos yra toje pačioje formoje ir jose naudojama ta pati pagrindinė sintaksė kaip ir kitose išraiškose, o jūs galite jas naudoti tokiais pačiais būdais, kaip naudojate kitas išraiškas:

 • Lentelės laukams skirtas išraiškas reikia įtraukti į lauko ypatybę Tikrinimo taisyklė. Tada vartotojai turi į lauką įvesti reikšmes, kurios atitinka išraiškos sąlygas. Pavyzdžiui, jei lauke Data/laikas naudojate tokią išraišką >=#1/1/1900#, vartotojai turi įvesti reikšmes, lygias 1900 m. sausio 1 d. arba vėlesnes nei ši data.

 • Formų valdikliai, galite įtraukti savo išraišką atlikusolis šaltinio ar valdiklio ypatybę Tinkamumo taisyklė . Paprastai, galite pridėti ypatybę Tinkamumo taisyklė sąlyginėmis išraiškomis ir apskaičiuoti reikšmes ypatybę Valdiklio šaltinis išraiškos. Pavyzdžiui, naudojant > = #1/1/1900 #ekspertasmas taisyklės valdiklio ypatybės neleidžia vartotojams įvesti neleistiną datą. Naudokite išraišką, pvz., Date() ypatybę Valdiklio šaltinis rodo dabartinę datą kaip numatytoji reikšmė.

 • Užklausoms skirtas sąlygines išraiškas galite įtraukti į eilutės Laukas tuščią langelį arba galite naudoti išraišką užklausos eilutėje Kriterijai. Kai išraišką naudojate eilutėje Laukas, rezultatai rodomi užklausos rezultatų stulpelyje. Kai išraišką naudojate kaip esamo lauko kriterijus, išraiška veikia kaip filtras ir apriboja užklausos grąžinamus įrašus.

  Pavyzdžiui, galite naudoti šią išraišką užklausos eilutėje laukas : = IIf ([užsakymo data] < = #, #04/01/2003 [užsakymo data], "įvesti tvarką po balandžio 1"). Išraiškoje nurodomas datos kriterijus (< = # #04/01/2003). Vykdant, rodomas visas datos reikšmes, kurios atitinka kriterijus, o visas datos reikšmes, kurios neatitinka kriterijų pakeičiami su pranešimu ", kad po balandžio 1 d." Išraišką į užklausą įtraukti skyriuje aprašyti veiksmai paaiškina, kaip naudoti išraišką užklausoje.

  Kita vertus, naudodami šį reiškinį užklausos kriterijų srityje pateikia tik tuos įrašus su datomis, kurios atitinka kriterijų: Bettarp #04/01/2003 # ir #05/15/2003 #.

Daugiau informacijos apie reiškinių kūrimą ir naudojimą ieškokite straipsnyje Reiškinių kūrimas.

Puslapio viršus

Sąlyginės išraiškos kūrimas

Šiame skyriuje aprašyti veiksmai, kaip į lentelę, į valdiklį formoje ar ataskaitoje arba į užklausą įtraukti sąlyginę išraišką. Visuose veiksmų rinkiniuose reikšmėms lauke Data/laikas tikrinti ir veiksmams atlikti naudojama šiek tiek kitokia išraiška, atsižvelgiant į tai, ar datų reikšmės atitinka nurodytą sąlygą.

Išraiškos įtraukimas į lentelės lauką

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti lentelę naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Stulpelyje Duomenų tipas spustelėkite lauką Data/laikas.

 3. Dalies Lauko ypatybės skirtuke Bendra spustelėkite ypatybės Tikrinimo taisyklė lauką ir įveskite tokią išraišką:

  >=#01/01/1900#

  Pastaba: Nebūtina naudoti JAV datos formato. Galite naudoti savo šalies/regiono arba lokalės datos formatą. Tačiau datos formatą turite įvesti tarp ženklų (#), kaip parodyta.

 4. Spustelėkite stulpelį šalia Tikrinimo tekstas ir įveskite tokią teksto eilutę:

  Data turi būti vėlesnė nei 1900 m. sausio 1 d.

  Ir čia galite naudoti vietinės datos formatą.

 5. Įrašykite keitimus ir įjunkite duomenų lapo rodinį. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelės dokumento skirtuką, tada laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

 6. Lauke Data/laikas įveskite ankstesnę datą nei 1900 m. sausio 1 d. Programoje Access bus rodomas pranešimas, nurodytas ypatybės Tikrinimo taisyklė lauke, o išeiti iš lauko galėsite tik tada, kai įvesite reikšmę, kurią išraiška įvertins kaip teisingą.

Išraiškos įtraukimas į valdiklį

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti formą naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite su lauku Data/laikas susietą valdiklį, tada laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

  Atsiranda valdiklio ypatybių lapas.

 3. Skirtuke Duomenys arba skirtuke Visi spustelėkite lauką, esantį šalia Tikrinimo taisyklė, ir įveskite tokią išraišką:

  >=#01/01/1900#

  Pastaba: Nebūtina naudoti JAV datos formato. Galite naudoti savo šalies/regiono arba lokalės datos formatą. Tačiau datos formatą turite įvesti tarp ženklų (#), kaip parodyta.

 4. Spustelėkite stulpelį šalia Tikrinimo tekstas ir įveskite tokią teksto eilutę:

  Data turi būti vėlesnė nei 1900 m. sausio 1 d.

 5. Įrašykite keitimus ir grįžkite atgal į duomenų lapo rodinį. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos dokumento skirtuką, tada laikinajame meniu spustelėkite Formos rodinys.

Išraiškos įtraukimas į užklausą

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti užklausą naršymo srityje, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Kūrimo tinklelio eilutėje Laukas spustelėkite tuščią langelį ir įveskite tokią išraišką:

  =IIf([Lauko_pavadinimas]<=#04/01/2003# , [Lauko_pavadinimas] , "Data vėlesnė nei 2003 m. balandžio 1 d.")

  Kai rašote išraiška, įsitikinkite, kad abiejų egzempliorių Field_Name pakeisti savo datos/laiko lauko pavadinimą. Be to, jei lentelės nėra datos iki 2003 m. balandžio 1 pakeisti datos išraiška dirbti su savo duomenimis.

 3. Įrašykite keitimus, tada norėdami peržiūrėti rezultatus spustelėkite Vykdyti.

Išraiška veikia taip: pirmojo argumento (= IIf ([Field_Name] < = #04/01/2003 #) nurodo, kad sąlygos, kurias turi atitikti duomenis – datų turi būti arba ankstesnė 2003 m. balandžio 1. Antras argumentas ([Field_Name]) nurodo, ką vartotojai mato, kai sąlyga teisinga – datas lauke. Trečiojo argumento ("Datą vėliau nei 2003 m. balandžio 1")) nurodo pranešimą, kuris rodomas vartotojams, kai duomenys neatitinka sąlygą.

Tęsdami darbą atminkite, kad ne visose sąlyginėse išraiškose naudojama funkcija IIf. Taip pat atminkite, kad funkcija IIf yra išraiškos, kuri reikalauja argumentų, dalis, o ne pati išraiška.

Daugiau informacijos apie reiškinius ir būdų, kaip galite jas naudoti, ieškokite straipsnyje išraiškos kūrimas.

Puslapio viršus

Sąlyginių išraiškų pavyzdžiai

Toliau lentelėje pateikiamos išraiškos kaip keliais būdais apskaičiuoti teisingas ir klaidingas reikšmes. Šiose išraiškose naudojama funkcija IIf (Immediate If) nustato, ar sąlyga teisinga, ar klaidinga, ir grąžina vieną reikšmę, jei sąlyga teisinga, ir kitą reikšmę, jei sąlyga klaidinga.

Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje Funkcija IIf.

Išraiška

Aprašas

=IIf([Patvirtinta] = "Taip", "Užsakymas patvirtintas", "Užsakymas nepatvirtintas")

Jei lauko Patvirtinta reikšmė yra Taip, rodomas pranešimas „Užsakymas patvirtintas“; kitu atveju rodomas pranešimas „Užsakymas nepatvirtintas“.

=IIf(IsNull([Šalis/regionas])," ", [Šalis/regionas])

Jei lauko Šalis/regionas reikšmė neapibrėžta, rodoma tuščia eilutė; kitu atveju rodoma lauko Šalis/regionas reikšmė.

=IIf(IsNull([Regionas]),[Miestas]&" "& [Pašto_indeksas], [Miestas]&" "&[Regionas]&" " &[Pašto_indeksas])

Jei lauko Regionas reikšmė neapibrėžta, rodomos laukų Miestas ir Pašto_indeksas reikšmės; kitu atveju rodomos laukų Miestas, Regionas ir Pašto_indeksas reikšmės.

=IIf(IsNull([Reikalaujama_data] - [Siuntimo_data]), "Suraskite trūkstamą datą", [Reikalaujama_data] - [Siuntimo_data])

Jei iš lauko Reikalaujama_data reikšmės atėmus lauko Siuntimo_data reikšmę gaunama neapibrėžta reikšmė, rodomas pranešimas „Suraskite trūkstamą datą“; kitu atveju rodomas laukų Reikalaujama_data ir Siuntimo_data reikšmių skirtumas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×