Ryšio kūrimas, redagavimas arba naikinimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Ryšio Access padeda sujungti duomenis iš dviejų skirtingų lentelių. Kiekvieno ryšio sudarytas iš dviejų lentelių, su duomenimis, kurie atitinka laukų. Pvz., gali būti produkto ID lauką lentelės produktai ir OrderDetails lentelėje. Kiekvienam įrašui OrderDetails lentelėje yra produkto ID, kuri atitinka įrašą su vienu produkto ID lentelės produktai.

Kai užklausoje naudojate susijusias lenteles, ryšys padeda „Access“ nustatyti, kuriuos kiekvienos lentelės įrašus reikia sujungti rezultatų rinkinyje. Ryšys taip pat padeda išvengti trūkstamų duomenų, nes panaikinti duomenys išlieka sinchronizuoti.

Pastaba: Šis straipsnis netaikomas prieigos žiniatinklio taikomosios programos.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Lentelių ryšio kūrimas naudojant langą Ryšiai

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas laukui įtraukti

Ryšio redagavimas

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Lentelių ryšio naikinimas

Ryšio kūrimas arba modifikavimas „Access 2010“ žiniatinklio duomenų bazėje

Apžvalga

Įprastoje „Access“ duomenų bazėje lentelių ryšys kuriamas naudojant toliau nurodytus būdus.

 • Lange Ryšiai įtraukite lenteles, kurias norite susieti, tada lauką, kuriuo susiesite, vilkite iš vienos lentelės į kitą.

 • Vilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelės duomenų lapą.

Kai kuriate lentelių ryšį, nebūtina bendrų laukų vadinti tais pačiais pavadinimais, nors taip dažnai atsitinka. Bendrų laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Tačiau jei pirminio rakto laukas yra laukas Automatinis numeravimas, išorinio rakto laukas taip pat gali būti laukas Skaičius, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis yra ta pati. Pvz., laukai Automatinis numeravimas arba Skaičius gali sutapti, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis yra ilgasis sveikasis skaičius. Kai abu bendrieji laukai yra laukai Skaičius, jų ypatybės parametras Lauko dydis turi būti tas pats.

Lentelių ryšio kūrimas naudojant langą Ryšiai

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

  Svarbu: "Access" žiniatinklio programos lango ryšiai nėra. Ryšio kūrimas "Access" žiniatinklio taikomojoje programoje, peržiūrėkite veiksmus, aprašytus skyriuje kurti ryšį.

 2. Jei jokių ryšių dar neapibrėžėte, bus automatiškai atidarytas langas Lentelės rodymas. Jei jis neatidaromas, skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Lentelės rodymas.

  Dialogo lange Lentelės rodymas rodomos visos duomenų bazės lentelės ir užklausos. Jei norite matyti tik lenteles, spustelėkite Lentelės. Jei norite matyti tik užklausas, spustelėkite Užklausos. Jei norite matyti abu variantus, spustelėkite Abu.

 3. Pasirinkite vieną arba kelias lenteles arba užklausas ir spustelėkite Įtraukti. Įtraukę norimas lenteles ir užklausas į dokumentų skirtuką Ryšiai, spustelėkite Uždaryti.

 4. Vilkite lauką (paprastai pirminį raktą) iš vienos lentelės į kitoje lentelėje esantį bendrąjį lauką (išorinį raktą). Norėdami vilkti kelis laukus, nuspauskite klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką, tada juos nuvilkite.

  Bus atidarytas dialogo langas Ryšių redagavimas.
  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 5. Patikrinkite, ar rodomi laukų pavadinimai yra bendrųjų ryšio laukų. Jei lauko pavadinimas neteisingas, spustelėkite jį ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą lauką.

  Norėdami įgalinti šio ryšio nuorodų vientisumą, pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą. Daugiau informacijos apie nuorodų vientisumą žr. skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas.

 6. Spustelėkite Kurti.

  „Access“ tarp dviejų lentelių nubrėžia ryšio liniją. Jei pažymėjote žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, linijos galai pastorės. Be to, jei pažymėsite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, skaičius 1 bus rodomas virš storesnės dalies vienoje ryšio linijos pusėje, o begalybės simbolis () bus rodomas virš storesnės dalies kitoje linijos pusėje (kaip parodyta šioje iliustracijoje).

  Lentelės lauką nuvilkite prie atitinkamo kitos lentelės lauko

  Pastabos: 

  • Ryšio „vienas su vienu“ kūrimas    Abu bendrieji laukai (paprastai pirminio ir išorinio raktų laukai) turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šių laukų ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta į Taip (neleidžiami dublikatai). Jei abu laukai turi unikalų indeksą, „Access“ sukuria ryšį „vienas su vienu“.

  • Ryšio „vienas su daugeliu“ kūrimas    Laukas, esantis ryšio dalyje „vienas“ (paprastai – pirminis raktas), turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta į Taip (neleidžiami dublikatai). Laukas, esantis dalyje „daugelis“, neprivalo turėti unikalaus indekso. Lauke gali būti indeksas, tačiau jis turi leisti dublikatus. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip Ne arba Taip (leidžiami dublikatai). Kai vienas laukas turi unikalų indeksą, o kitas neturi, „Access“ sukuria ryšį „vienas su daugeliu“.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas laukui įtraukti

Į esamą lentelę, atidarytą duomenų lapo rodinyje, galite įtraukti lauką, vilkdami iš srities Laukų sąrašas. Srityje Laukų sąrašas rodomi laukai, kurie leidžiami susijusiose lentelėse, ir laukai, kurie leidžiami kitose duomenų bazės lentelėse.

Kai laukas velkamas iš „kitos“ (nesusijusios) lentelės, o tada užbaigiami peržvalgos vediklio veiksmai, tarp lentelės, esančios srityje Laukų sąrašas, ir lentelės, į kurią buvo nuvilktas laukas, automatiškai sukuriamas naujas ryšys „vienas su daugeliu“. Pagal numatytuosius nustatymus šis „Access“ sukurtas ryšys nuorodų vientisumo neįgalina. Norint įgalinti nuorodų vientisumą, reikia redaguoti ryšį. Daugiau informacijos žr. skyriuje Ryšio redagavimas.

Lentelės atidarymas duomenų lapo rodinyje

 • Naršymo srityje dukart spustelėkite lentelę.

Srities Laukų sąrašas atidarymas

 • Paspauskite ALT+F8. Rodoma sritis Laukų sąrašas.

  Sritis Laukų sąrašas

Srityje Laukų sąrašas rodomos visos kitos duomenų bazės lentelės, sugrupuotos pagal kategoriją. Kai su lentele dirbate duomenų lapo rodinyje, „Access“ rodo laukus vienoje iš dviejų srities Laukų sąrašas kategorijų: Galimi susijusių lentelių laukai ir Galimi kitų lentelių laukai. Pirmoje kategorijoje surašytos visos lentelės, turinčios ryšį su šiuo metu naudojama lentele. Antroje kategorijoje surašytos visos lentelės, neturinčios ryšio su šiuo metu naudojama lentele.

Jei srityje Laukų sąrašas spustelėsite šalia lentelės pavadinimo esantį pliuso ženklą (+), bus pateiktas visų toje lentelėje esančių laukų sąrašas. Jei lauką norite įtraukti į naudojamą lentelę, vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje atidarytą lentelę.

Lauko įtraukimas ir ryšio kūrimas srityje Laukų sąrašas

 1. Atidarę lentelę kaip duomenų lapo rodinį, paspauskite ALT+F8. Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 2. Srityje Galimi kitų lentelių laukai spustelėkite šalia lentelės pavadinimo esantį pliuso ženklą (+), kad lentelėje būtų rodomas laukų sąrašas.

 3. Vilkite pageidaujamą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, kuri atidaryta kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Kai pasirodo įterpimo linija, nuvilkite lauką į vietą.

  Bus paleistas Peržvalgos vediklis.

 5. Vykdydami instrukcijas užbaikite Peržvalgos vediklis atliekamus veiksmus.

  Duomenų lapo rodinyje bus rodomas laukas.

Kai laukas velkamas iš „kitos“ (nesusijusios) lentelės, o tada užbaigiami peržvalgos vediklio veiksmai, tarp lentelės, esančios srityje Laukų sąrašas, ir lentelės, į kurią buvo nuvilktas laukas, automatiškai sukuriamas naujas ryšys „vienas su daugeliu“. Pagal numatytuosius nustatymus šis „Access“ sukurtas ryšys nuorodų vientisumo neįgalina. Norint įgalinti nuorodų vientisumą, reikia redaguoti ryšį. Daugiau informacijos žr. skyriuje Ryšio redagavimas.

Puslapio viršus

Ryšio redagavimas

Ryšį galite keisti pažymėdami jį lange Ryšiai ir redaguodami.

 1. Nukreipkite žymiklį į ryšio liniją ir spustelėkite ją, kad pažymėtumėte.

  Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Pažymėję ryšio liniją, spustelėkite ją du kartus.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

Dialogo lango Ryšių redagavimas atidarymas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

  Rodomas langas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai yra rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  – arba –

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Bus atidarytas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 5. Atlikite keitimus ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo lange Ryšių redagavimas leidžiama keisti lentelių ryšį, t. y. galite keisti lenteles arba užklausas abiejose ryšio pusėse arba laukus abiejose ryšio pusėse. Be to, galite nustatyti sujungimo tipą arba įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinio atlikimo parinktį. Daugiau informacijos apie sujungimo tipą ir jo nustatymą žr. skyriuje Sujungimo tipo nustatymas. Daugiau informacijos, kaip įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinio atlikimo parinktį, žr. skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas.

Jungimo tipo nustatymas

Kai nurodote lentelės ryšį, faktai apie ryšį teikia informaciją užklausoms. Pvz., jei nurodote ryšį tarp dviejų lentelių ir sukuriate dvi lenteles apimančią užklausą, „Access“ automatiškai parenka numatytuosius sutampančius laukus pagal laukus, nurodytus ryšyje. Savo užklausoje galite nepaisyti šių pradinių numatytųjų verčių, tačiau ryšio pateiktos vertės dažniausiai yra teisingos. Kadangi duomenų iš kelių lentelių gretinimas ir sujungimas dažniausiai atliekamas paprasčiausiose duomenų bazėse, numatytųjų parametrų nustatymas kuriant ryšius gali sutaupyti laiko ir būti naudingas.

Kelių lentelių užklausa sujungia informaciją iš kelių lentelių, gretindama bendrųjų laukų vertes. Gretinimo ir sujungimo operacija vadinama sujungimu. Pvz., įsivaizduokite, kad norite rodyti kliento užsakymus. Sukuriate užklausą, kuri lauke Kliento ID sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Užklausos rezultatuose bus tik tų eilučių kliento ir užsakymo informacija, kuriose buvo rastas atitikmuo.

Viena iš kiekvieno ryšio verčių, kurią galite nurodyti, yra sujungimo tipas. Sujungimo tipas „Access“ nurodo, kuriuos įrašus įtraukti į užklausos rezultatus. Pvz., dar kartą įsivaizduokite užklausą, kuri bendruose laukuose, atitinkančiuose Kliento ID, sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Jei naudojate numatytąjį sujungimo tipą (vadinamą vidinį sujungimą), užklausa pateikia tik eilutes Klientas ir Užsakymas, kuriose bendri laukai (taip pat vadinami sujungtais laukais) yra lygūs.

Tačiau įsivaizduokite, kad norite įtraukti visus klientus, net ir tuos, kurie dar nieko neužsakė. Norėdami tai atlikti, turite pakeisti sujungimo tipą iš vidinio į taip vadinamą kairįjį išorinį. Kairysis išorinis sujungimas pateikia visas kairėje ryšio pusėje esančias lentelės eilutes ir tik sutampančias eilutes iš dešinės pusės. Dešinysis išorinis sujungimas pateikia visas dešinėje pusėje esančias eilutes ir tik sutampančias eilutes kairėje pusėje.

Pastaba: Šiuo atveju, „kairė“ ir „dešinė“ nurodo lentelių vietą dialogo lange Ryšių redagavimas, o ne lange Ryšiai.

Turite numatyti rezultatus, kuriuos dažniausiai norėsite gauti naudodami užklausą, kurioje sujungiamos šiuo ryšiu siejamos lentelės, ir nustatyti atitinkamą sujungimo tipą.

Jungimo tipo nustatymas

 1. Dialogo lange Ryšių redagavimas spustelėkite Sujungimo tipas.

  Bus atidarytas dialogo langas Sujungimo ypatybės.

 2. Spustelėkite pasirinkimą, o tada – Gerai.

Šioje lentelėje (naudojant lenteles Klientai ir Užsakymai) rodomi trys dialogo lange Sujungimo ypatybės pateikiami pasirinkimai, jų naudojamas sujungimo tipas ir tai, ar lentelėje pateikiamos visos, ar tik sutampančios eilutės.

Pasirinkimas

Santykinis sujungimas

Kairioji lentelė

Dešinioji lentelė

1. Įtraukti tik tas eilutes, kurių sujungti laukai abiejose lentelėse yra vienodi.

Vidinis sujungimas

Atitinkančios eilutės

Atitinkančios eilutės

2. Įtraukti VISUS lentelės Klientai įrašus ir tik tuos lentelės Užsakymai įrašus, kurių sujungti laukai yra vienodi.

Kairysis išorinis sujungimas

Visos eilutės

Atitinkančios eilutės

3. Įtraukti VISUS lentelės Užsakymai įrašus ir tik tuos lentelės Klientai įrašus, kurių sujungti laukai yra vienodi.

Dešinysis išorinis sujungimas

Sutampančios eilutės

Visos eilutės

Jei pasirinksite 2 arba 3 parinktį, ant ryšio linijos bus rodoma rodyklė. Ši rodyklė nukreipta į tą ryšio pusę, kurioje rodomos tik atitinkančios eilutės.

Keitimų atlikimas dialogo lange Sujungimo ypatybės

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

  Pastaba: Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai yra rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 5. Spustelėkite Sujungimo tipas.

 6. Dialogo lange Sujungimo ypatybės spustelėkite parinktį ir spustelėkite gerai.
  Dialogo langas Sujungimo ypatybės

 7. Atlikite visus papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Nuorodų vientisumas sumažina vienišųjų įrašų (įrašų, nurodančių neegzistuojančius įrašus) kiekį. Nuorodų vientisumas galimas, kai jį įgalinate lentelių ryšiui. Kartą įgalinus, „Access“ atmeta bet kokią operaciją, kuri galėtų pažeisti šio lentelių ryšio nuorodų vientisumą. Tai reiškia, kad „Access“ atmes naujinimus, kurie keičia nuorodos paskirtį, ir naikinimus, kurie pašalina nuorodos paskirtį. Jei norite, kad „Access“ nuorodas naujintų ir naikintų taip, kad visos susijusios eilutės būtų atitinkamai pakeistos, žr. skyrių Pakopinių parinkčių nustatymas.

Nuorodų vientisumo įjungimas arba išjungimas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai yra rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 5. Pažymėkite Įgalinti nuorodų vientisumą arba panaikinkite šios parinkties žymėjimą.

 6. Atlikite papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Įgalinus nuorodų vientisumą, taikomos šios taisyklės:

 • Negalite įvesti reikšmės į susijusios lentelės išorinio rakto lauką, jei tos reikšmė nėra pirminės lentelės pirminio rakto lauke (taip būtų sukurtas vienišojo nario įrašas).

 • Negalite naikinti įrašo pirminėje lentelėje, jei susijusioje lentelėje yra sutampančių įrašų. Pvz., negalite naikinti darbuotojo įrašo iš lentelės Darbuotojai, jei yra šiam darbuotojui priskirtų užsakymų lentelėje Užsakymai. Tačiau galite pasirinkti naikinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus kaip vieną operaciją, pažymėdami žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis.

 • Negalite keisti pirminės lentelės pirminio rakto vertės, nes ją pakeitus atsiras vienišųjų įrašų. Pvz., negalite keisti lentelės Užsakymai užsakymo numerio, jei lentelėje Išsami užsakymo informacija yra tam užsakymui priskirtų eilutės elementų. Tačiau galite pasirinkti naujinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus, kaip vieną operaciją, pažymėdami žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis.

  Pastabos: Jei bandant įgalinti nuorodų vientisumą kyla problemų, atminkite, kad sėkmingam nuorodų vientisumo įgalinimui būtinos šios sąlygos:

  • Bendrasis pirminės lentelės laukas turi būti pirminis raktas arba turėti unikalų indeksą.

  • Bendruosiuose laukuose turi būti to paties tipo duomenys. Vienintelė išimtis yra galimybė sukurti ryšį tarp automatinio numeravimo ir numerio laukų, jei pastarojo ypatybė Lauko dydis (FieldSize) nustatyta kaip Ilgasis sveikasis skaičius.

  • Abi lentelės turi būti toje pačioje „Access“ duomenų bazėje. Nuorodų vientisumas negali būti įgalintas susietose lentelėse. Tačiau jei šaltinio lentelės pateikiamos „Access“ formatu, galite atidaryti duomenų bazę, kurioje jos saugomos, ir įgalinti nuorodų vientisumą šioje duomenų bazėje.

Pakopinio atlikimo parinkčių nustatymas

Gali taip nutikti, kad reikės pakeisti ryšio dalyje „vienas“ esančią vertę. Šiuo atveju reikia, kad „Access“ automatiškai naujintų visas paveiktas eilutes kaip vienos operacijos dalį. Šiuo būdu naujinimas būna visiškai baigiamas ir duomenų bazė nebūna nesuderinamos būsenos, kai kelios eilutės atnaujintos, o kelios ne. „Access“ padeda išvengti šios problemos parinktimi Susijusius laukus naujinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis ir atnaujinus pirminį raktą, „Access“ automatiškai naujina visus pirminį raktą nurodančius laukus.

Gali prireikti naikinti eilutę ir visus susijusius įrašus (pvz., įrašą Siuntėjas ir visus su šiuo siuntėju susijusius užsakymus). Dėl šios priežasties „Access“ palaiko parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Kai įgalinate nuorodų vientisumą ir pažymite žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis, „Access“ automatiškai naikina visus įrašus, nurodančius pirminį raktą, kai panaikinate pirminį raktą turintį įrašą.

Naujinimo ir (arba) naikinimo pakopomis įjungimas arba išjungimas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai yra rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 5. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą.

 6. Pažymėkite žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis, Susijusius įrašus naikinti pakopomis arba pažymėkite abu.

 7. Atlikite visus papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei pirminis raktas yra automatinio numeravimo laukas, žymės langelio Susijusius laukus naujinti pakopomis žymėti neverta, nes automatinio numeravimo lauko reikšmės keisti negalima.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio naikinimas

Svarbu: Pašalinę ryšį taip pat pašalinate to ryšio nuorodų vientisumo palaikymą, jei jis buvo įgalintas. Dėl to „Access“ automatiškai neapsaugos vienišųjų įrašų kūrimo ryšio dalyje „daugelis“.

Norėdami pašalinti lentelės ryšį, turite panaikinti ryšio liniją, esančią lange Ryšiai. Žymikliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė. Pasirinkę ryšio liniją, paspauskite klavišą DELETE.

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai yra rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo naikinti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Paspauskite klavišą DELETE.

 5. „Access“ gali rodyti pranešimą Ar tikrai norite visam laikui naikinti pasirinktą ryšį iš duomenų bazės?. Jei rodomas šis patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Taip.

Pastaba: Jei kurią nors iš ryšyje naudojamų lentelių naudoja kitas asmuo, procesas arba ji naudojama atidarytos duomenų bazės objekte, pvz., formoje, ryšio panaikinti negalėsite. Prieš bandydami šalinti ryšį, turite uždaryti visus šias lenteles naudojančius atidarytus objektus.

Puslapio viršus

Ryšio kūrimas arba modifikavimas „Access 2010“ žiniatinklio duomenų bazėje

Ryšio kūrimas programoje "Access 2010" žiniatinklio duomenų bazės, galite naudoti peržvalgos vediklį. Žiniatinklio duomenų bazėje lango ryšiai nėra. Naudojamas lauko vienoje lentelėje kaip šaltinio reikšmių srityje kitoje lentelėje. Ryšio kūrimas "Access" žiniatinklio taikomojoje programoje, peržiūrėkite veiksmus, aprašytus skyriuje kurti ryšį.

Pastaba: Laukas, kuris naudojamas kaip reikšmių šaltinis, jau turi būti sukurtas prieš pradedant naudoti peržvalgos vediklį.

Ryšio kūrimas „Access 2010“ žiniatinklio duomenų bazėje naudojant peržvalgos vediklį.

 1. Atidarykite lentelę, kuri turėtų gauti reikšmių iš kitos lentelės.

 2. Paskutiniojo lauko dešinėje spustelėkite Spustelėti norint įtraukti, tada spustelėkite Peržvalga ir ryšys.

  Pastaba:  Jums gali tekti horizontaliai slinkti, kad pamatytumėte Spustelėti norint įtraukti.

 3. Pirmajame peržvalgos vediklio ekrane pasirinkite Noriu, kad peržvalgos laukas gautų reikšmes iš kitos lentelės, tada spustelėkite Toliau.

 4. Pasirinkite lentelę, kurioje yra šaltinio reikšmių, tada spustelėkite Toliau.

 5. Lauke Galimi laukai dukart spustelėkite lauką, kuriame yra šaltinio reikšmių, tada spustelėkite Toliau.

 6. Jei norite, nurodykite peržvalgos lauko rūšiavimo tvarką. Spustelėkite Toliau.

 7. Jei norite, nustatykite peržvalgos lauko plotį. To gali prireikti, jei reikšmės ilgos. Spustelėkite Toliau.

 8. Įveskite naujo lauko pavadinimą. Jei norite patikrinti, ar reikšmės abiejose lentelėse visada sutampa, pažymėkite žymės langelį Įjungti duomenų vientisumo funkciją, tada spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pakopinis naikinimas – jei panaikinsite įrašą vienoje lentelėje, kitoje lentelėje esantys atitinkami įrašai bus taip pat panaikinti.

  • Apriboti naikinimą – jei bandysite panaikinti įrašą vienoje lentelėje, o kitoje lentelėje bus atitinkamas įrašas, naikinti nebus leidžiama.

   Pastaba:  Kai kurdami ryšį naudojate peržvalgos vediklį, nepažymėkite jame parinkties Leisti kelias reikšmes.

Ryšio modifikavimas „Access 2010“ žiniatinklio duomenų bazėje

 1. Atidarykite lentelę, kuri gauna reikšmes iš kitos lentelės.

 2. Pažymėkite lauką, kuris gauna reikšmes iš kitos lentelės.

 3. Skirtuko Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

 4. Norėdami atlikti keitimus, vykdykite vediklyje pateikiamus veiksmus. Galite keisti šiuos dalykus:

  • lauką, kuris yra reikšmių šaltinis;

  • reikšmių rūšiavimo tvarką;

  • lauko plotį ir galimybę slėpti pagrindinį stulpelį;

  • peržvalgos lauko etiketę;

  • galimybę įgalinti duomenų vientisumą;

  • jei duomenų vientisumas įgalintas – galimybę pasirinkti pakopinį arba ribotąjį naikinimą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×