Rengyklės parinktys (išsamiau)

Rengyklės parinktimis galima nustatyti „Outlook“ turinio parinktis. Pavyzdžiui, galima pasirinkti ar įvedant tekstą automatiškai keičiamas pažymėtas tekstas ir ar išlaikomas kopijuojamo ir įklijuojamo teksto šaltinio formatavimas.

Redagavimo parinktys

Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas

El. pašto turinio rodymas

Rodymas

Redagavimo parinktys

Pažymėkite vieną ar daugiau toliau nurodytų parinkčių. Pasirinkę parinktis spustelėkite Gerai.

 • Renkant tekstą pakeičiamas pažymėtas tekstas Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad įvedant tekstą būtų naikinamas pažymėtas tekstas. Jei išvalysite šį žymės langelį, „Microsoft Office Outlook“ įterps naują tekstą prieš pažymėtą tekstą, pažymėtas tekstas nebus panaikinamas.

 • Renkantis automatiškai žymėti visą žodį Pasirinkite šią parinktį, kad pasirenkant vieno žodžio dalį, tada pasirenkant kito žodžio dalį, būtų žymimi žodžiai. Įjungus šią parinktį ir dukart spustelėjus žodį, „Outlook“ pažymi žodį ir už jo esantį tarpą.

 • Leisti nuvilkti tekstą Pasirinkite šią parinktį, kad velkant pažymėtą tekstą jį būtų galima perkelti ir kopijuoti. Norėdami perkelti tekstą, pažymėkite jį ir vilkite į naują vietą. Norėdami kopijuoti tekstą, pažymėkite jį, tada laikydami nuspaustą klavišą CTRL vilkite pažymėtą tekstą į naują vietą.

 • Hipersaitą atidaryti nuspaudus klavišą CTRL ir spustelėjus pelės mygtuką Pasirinkite šią parinktį, kad būtų lengviau redaguoti hipersaitų tekstą. Įjungus šią parinktį būtina paspausti CTRL ir spustelėti saitą, kad būtų galima atidaryti saitą. Kai ši parinktis išjungta, spustelėjus saitą „Outlook“ pereina į saito puslapį, todėl sunkiau redaguoti saito tekstą.

 • Įterpiant automatinę figūrą automatiškai kurti piešimo drobę Pasirinkite šią parinktį, kad aplink į el. laišką įterpiamus piešimo objektus, eskizus ir prierašus būtų įterpiama piešimo drobė. Piešimo drobė padeda tvarkyti piešimo objektus ir paveikslėlius ir perkelti juos kaip vienetą.

 • Naudoti intelektualų pastraipos žymėjimą Pasirinkite šią parinktį, kad pažymint visą pastraipą būtų pasirenkama pastraipos žymė. Jeigu iškirpdami ir įklijuodami pastraipą įtrauksite pastraipos žymę, nepaliksite tuščios pastraipos, ir bus automatiškai išlaikomas pastraipos formatavimas.

 • Naudoti intelektualųjį žymeklio judėjimą Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad žymiklis būtų perkeliamas, kai slenkate aukštyn arba žemyn. Paspaudus rodyklę kairėn, rodyklę dešinėn, rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn, po to, kai paslenkate tekstą, žymiklis reaguoja tuo metu rodomame puslapyje, o ne savo ankstesnėje vietoje.

 • Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert Pasirinkite šią parinktį, kad paspaudus INSERT būtų įjungiamas arba išjungiamas rašymo ant viršaus režimas.

 • Naudoti rašymo ant viršaus režimą Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad įvedant tekstą jis būtų pakeičiamas po vieną simbolį. Jei pasirinkta parinktis Rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti naudoti klavišą Insert, ją galima įjungti ar išjungti paspaudus INSERT.

 • Pridėti dvigubas kabutes, kai numeruojama naudojant hebrajų raidyną Pasirinkite šią parinktį, kad numeruojant būtų įtraukiamos dvigubos kabutės (").

 • Raginti atnaujinti stilių Pasirinkite šią parinktį, kad tiesiogiai modifikuojant tekstą, kuriam taikomas stilius, būtų rodomas raginimas iš naujo taikyti stilių modifikuotam tekstui. Kai rodomas raginimas, galima atnaujinti stilių pagal naujausius pakeitimus arba iš naujo taikyti stiliaus formatavimą.

 • Naudoti įprastąjį sąrašų su ženkleliais arba numeriais stilių Pasirinkite šią parinktį pagrindiniams sąrašų stiliams įprastam pastraipų stiliui, o ne pastraipų sąrašo stiliui.

 • Sekti formatavimą Pasirinkite šią parinktį, kad įvedant tekstą būtų sekamas formatavimas. Taip bus lengva taikyti tokį patį formatavimą kitoje vietoje. Ši parinktis turi būti įjungta, kad būtų galima naudoti komandą Žymėti panašiai suformatuotą tekstą kontekstiniame meniu, kuris rodomas dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus pažymėtą tekstą. Jeigu norite, kad būtų rodomas naudojamo formatavimo sąrašas, srityje Stilius spustelėkite skirtuką Parinktys, tada pažymėkite žymės langelius Pastraipa lygio formatavimas, Šrifto formatavimas ir Ženklelių ir numeravimo formatavimas.

 • Žymėti formatavimo skirtumus Pasirinkite šią parinktį, kad būtų pažymimas formatavimas mėlyna banguota linija, kai jis yra panašus į kitą el. laiškuose naudojamą formatavimą, tačiau nėra lygiai toks pats. Jei norite naudoti šią parinktį, taip pat būtina pažymėti žymės langelį Sekti formatavimą.

 • Leisti spustelėti ir rašyti Pasirinkite šią parinktį, kad tekstas, grafiniai elementai, lentelės ar kiti elementai į tuščią el. laiško sritį būtų įterpiami dukart spustelėjant pelės mygtuką. Funkcija Spustelėti ir rašyti automatiškai įterpia pastraipas ir taiko dukart spustelėtų elemento lygiavimą. Ši funkcija pasiekiama tik rodinyje Spaudinio maketas ir rodinyje Tinklalapio maketas.

 • Numatytasis pastraipos stilius Pasirinkite stilių, taikoma tekstui, kai naudojamas spustelėjimas ir rašymas.

 • Naudoti sekos tikrinimą Pasirinkite šią parinktį, kad būtų tikrinama, ar įvestas simbolis pateikiamas tinkama seka, naudojama kaip tono žymė, diakritinis ženklas ar balsis, pateikiamas virš priebalsio, po juo, prieš jį ar už jo.

  Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta sudėtingų scenarijų kalba. Įvesti ir keisti Pasirinkite šią parinktį, kad įvestas simbolis būtų keičiamas įvedamu simboliu, jei du simboliai negali kartu būti viename teksto telkinyje.

 • Tekstui lotyniškais rašmenimis taikyti ir Pietryčių Azijos kalbų šriftus Pasirinkite šią parinktį, kad lotyniški rašmenys būtų keičiami į pasirinktą Pietryčių Azijos šriftą, kai pasirinktam tekstui taikomas Pietryčių Azijos šriftas. Išvalykite šį žymės langelį, jei norite, kad lotyniškiems rašmenims būtų taikomas lotyniškų rašmenų šriftas, kai likusiam el. laiško tekstui taikomas Pietryčių Azijos šriftas. PASTABA. Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba.

 • Automatiškai perjungti klaviatūrą, kad ji atitiktų aplinkinio teksto kalbą Pasirinkite šią parinktį, kad būtų pakeista klaviatūros kalba ir šriftas atsižvelgiant į teksto, kuriame yra žymiklis, kalbą. Jei išvalysite šią parinktį, pakeičiamas tik šriftas.

  Ši parinktis galima tik tada, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba ir įdiegta Rytų Azijos kalbos simbolių įvesties metodo rengyklė.

 • Naudoti senstelėjusį IME režimą rašymo ant viršaus režimui įgalinti Pasirinkite šią parinktį, kad įvedamiems simboliams būtų leidžiama keisti esamus simbolius (rašyti ant viršaus), jei kompiuteryje, kuriame įdiegta „Microsoft Windows XP“ operacinė sistema, naudojama įvesties metodo rengyklė (IME). Jeigu kompiuteryje, kuriame veikia „Windows Vista“, yra įdiegta programa „Outlook“, ši parinktis nerodoma, nes rašymo ant viršaus režimas palaikomas automatiškai.

  Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba ir įdiegta Rytų Azijos kalbos simbolių įvesties metodo rengyklė.

 • Aktyvus IME valdymas Pasirinkite šią parinktį, kad būtų paleista įvesties metodo rengyklė (IME). Išvalykite šį žymės langelį, jei norite sustabdyti IME.

  Ši parinktis galima tik tada, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba ir įdiegta Rytų Azijos kalbos simbolių įvesties metodo rengyklė.

 • Tikrasis eilutės įdėjimas su IME Pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti šnekamosios kalbos sąsają IME palaikančiuose kompiuteriuose.

  Ši parinktis galima tik tada, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba ir įdiegta Rytų Azijos kalbos simbolių įvesties metodo rengyklė.

 • IME parametrai Spustelėkite, kad dialogo lange IME pavadinimas būtų atidaryta sritis Ypatybės. Naudokite šį dialogo langą, jei norite nustatyti ar keisti tekstą, klaviatūros, simbolių konversijos ir kitas parinktis, skirtas aktyviam IME.

  Ši parinktis galima tik tada, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba ir įdiegta Rytų Azijos kalbos simbolių įvesties metodo rengyklė.

Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas

Pažymėkite vieną ar daugiau toliau nurodytų parinkčių. Pasirinkę parinktis spustelėkite Gerai.

 • Tame pačiame el. laiške Ši parinktį pateikia numatytąją elgseną įklijuojant turinį į tą patį el. laišką, iš kurio buvo nukopijuotas turinys. Išplečiamajame sąraše pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta) Ši parinktis išlaiko simbolių stilius ir tiesioginį formatavimą, kuris buvo taikomas nukopijuotam tekstui. Tiesioginis formatavimas apima šrifto dydžio, pasvirimo ar kito formatavimo, įtraukto į pastraipos stilių, savybes.

  • Sulieti formatavimą Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes.

  • Išsaugoti tik tekstą Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

 • Įklijavimas į kitą el. laišką Ši parinktis rodo numatytąjį turinio, kuris buvo nukopijuotas iš kito el. laiško naudojant „Outlook“, įklijavimo veikimą. Išplečiamajame sąraše pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta) Ši parinktis išlaiko formatavimą, kuris buvo taikomas nukopijuotam tekstui. Stiliaus aprašai, susiję su nukopijuotu tekstu, nukopijuojami į paskirties el. laišką.

  • Sulieti formatavimą Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes.

  • Išsaugoti tik tekstą Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

 • Įklijavimas į kitą el. laišką, kai neatitinka stiliaus apibrėžimai Ši parinktis rodo numatytąjį turinio, nukopijuoto iš kito „Outlook“ el. laiško, įklijavimo veikimą, ir nukopijuotam tekstui priskirtą stilių, kurio aprašas skiriasi nuo el. laiško, į kurį buvo įklijuotas tekstas, stiliaus aprašo. Išplečiamajame sąraše pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Išsaugoti šaltinio formatavimą Ši parinktis išsaugo nukopijuoto teksto išvaizdą priskiriant įprastąjį stilių įklijuotam tekstui ir taikant tiesioginį formatavimą. Tiesioginis formatavimas apima šrifto dydžio, pasvirimo ar kito formatavimo, skirto atkartoti nukopijuoto teksto stiliaus aprašą, savybes.

  • Naudoti paskirties vietos stilius (numatyta) Ši parinktis išsaugo stiliaus pavadinimą, kuris yra susietas su nukopijuotu tekstu, bet naudojamas el. laiško, į kurį buvo įklijuotas tekstas, stiliaus aprašas. Pavyzdžiui, galima kopijuoti 1 antraštės tekstą iš vieno el. laiško į kitą. Vieno laiško 1 antraštė apibrėžta kaip Arial paryškintas, 14 taškų, o el. laiško, į kurį įklijuojate tekstą, 1 antraštė apibrėžta kaip Cambria paryškintas, 16 taškų. Naudojant parinktį Naudoti paskirties vietos stilius, įklijuotas tekstas naudoja 1 antraštės stilių, Cambria paryškintą, 16 taškų.

 • Įklijavimas iš kitų programų Ši parinktis rodo numatytąjį turinio, kuris buvo nukopijuotas iš kitos programos, įklijavimo veikimą. Išplečiamajame sąraše pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta) Ši parinktis išlaiko nukopijuoto teksto formatavimą.

  • Sulieti formatavimą Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą jis perima už žymiklio esančio teksto tiesiogines formatavimo ypatybes.

  • Išsaugoti tik tekstą Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

 • Įterpti / įklijuoti paveikslėlius kaip Ši parinktis rodo, kaip „Outlook“ įterpia paveikslėlius atsižvelgiant į laiško tekstą. Galima įterpti vaizdus vienoje eilutėje su tekstu, leisti perkelti vaizdus su tekstu arba kelti tekstą aplink, priešais ar už vaizdo. Išplečiamajame sąraše pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

  • Eilutinis Ši parinktis įterpia grafinį elementą pastraipoje taip, lyg jis būtų tekstas. Ši parinktis naudojama pagal numatytuosius parametrus. Pridedant teksto ar jį šalinant perkeliamas grafinis elementas. Galima vilkti grafinį elementą tokiu pačiu būdu, kaip velkant tekstą.

  • Kvadratas Ši parinktis kelia tekstą aplink kvadratą, esantį aplink grafinį elementą. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  • Glaudus Ši parinktis perkelia tekstą aplink grafinį elementą netaisyklinga forma aplink faktinį vaizdą. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  • Už teksto Ši parinktis įterpia grafinį elementą, kad grafinis elementas būtų ant savojo sluoksnio už teksto. Aplink grafinį elementą nėra kraštinių. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  • Priešais tekstą Ši parinktis įterpia grafinį elementą, kad jis būtų ant savojo sluoksnio priešais tekstą. Aplink grafinį elementą nėra kraštinių. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  • Per Ši parinktis kelia tekstą aplink grafinį elementą užpildant įgaubtos formos, pvz., pusmėnulio, sukurtą vietą. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  • Viršuje ir apačioje Ši parinktis neleidžia kelti teksto grafinio elemento šonuose. Įterpiant teksto ar jį naikinant grafinis elementas neperkeliamas, bet velkant galima keisti jo vietą.

  Išsaugoti ženklelius ir numerius, kai tekstas įklijuojamas naudojant parinktį Išsaugoti tik tekstą Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad numeravimas ir ženkleliai būtų konvertuoti į teksto simbolius.

 • Norint įklijuoti, naudoti klavišą Insert Pasirinkite šią parinktį, kad į laišką įterpiant „Office“ mainų srities turinį reikėtų naudoti klavišą INSERT.

 • Rodyti komandos Įklijuoti parinktis mygtukus Pasirinkite šią parinktį, kad įklijuojant turinį būtų rodomas mygtukas Įklijavimo parinktys. Norėdami perrašyti arba keisti šioje dialogo lango Rengyklės parinktys srityje nustatomus parametrus, galite naudoti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 • Naudoti intelektualųjį iškirpimą ir įklijavimą Pasirinkite šią parinktį, kad įklijuojant tekstą būtų automatiškai koreguojamas formatavimas. Pažymėjus šį žymės langelį galima spustelėti sritį Parametrai ir nustatyti papildomas įklijavimo parinktis.

  • Parametrai Spustelėkite, kad būtų atidarytas dialogo langas Parametrai. Naudokite šį dialogo langą norėdami nustatyti numatytąjį teksto suliejimo, iškirpimo ir įklijavimo veikimą. Naudojant mygtuką Įklijavimo parinktys, kuris rodomas įklijuojant turinį į laišką iš mainų srities, galima perrašyti numatytąjį veikimą. Šis mygtukas pasiekiamas tik tuo atveju, jeigu įjungta parinktis Naudoti intelektualųjį iškirpimą ir įklijavimą.

  • Automatiškai derinti tarpus tarp sakinių ir žodžių Pasirinkite šią parinktį, kad šalinant tekstą būtų pašalinti papildomi tarpai arba įklijuojant tekstą iš mainų srities būtų pridedami reikiami tarpai.

  • Įklijuojant derinti pastraipos tarpus Pasirinkite šią parinktį, kad nebūtų kuriamos tuščios pastraipos ir nebūtų naudojami nenuoseklūs tarpai tarp pastraipų. 

  • Derinti lentelės formatavimą ir lygiavimą įklijuojant Pasirinkite šią parinktį, kad būtų valdomas lentelių formatavimas ir lygiavimas. Įjungus šią parinktį pavieniai langeliai įklijuojami kaip tekstas, lentelės dalys įklijuojamos į esamą lentelę kaip eilutės (o ne kaip įdėtoji lentelė), o įtraukiant lentelę į esamą lentelę, įklijuojama lentelė koreguojama pagal esamą lentelę.

  • Intelektualaus elgesio stilius Šio parinkties pasirinkimas neturi įtakos. Norėdami patobulinti stilių veikimą įklijuojant turinį, naudokite srities Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas dalies Išsamiau skirtuką Įklijavimas.

  • Įklijuojant iš „Microsoft Office PowerPoint“, sulieti formatavimą Pasirinkite šią parinktį, kad valdytumėte rezultatus, kai įklijuojate turinį iš „PowerPoint“ pateikties. Kai ši parinktis įjungta, aplinkinio teksto arba lentelės formatavimas taikomas įklijuotam tekstui, įklijuotam sąrašui taikomas naujausias ženklelių, numeravimo ar sąrašo stilius, o elementų, pvz., lentelių, hipersaitų, vaizdų, OLE objektų ir formų išvaizda išlaikoma pagal „PowerPoint“ šaltinį.

  • Įklijuojant iš „Microsoft Office Excel“, derinti formatavimą Pasirinkite šią parinktį, kad valdytumėte rezultatus įklijuodami duomenis iš „Excel“. Įjungus šią parinktį, įklijuojami duomenis perkeliami į lentelę, o diagramos įklijuojamos kaip paveikslėliai, o ne OLE objektai.

  • Įklijuotus sąrašus sulieti su gretimais sąrašais Pasirinkite šią parinktį, kad įklijuojant elementus į sąrašą, jo elementai būtų formatuojami atsižvelgiant į aplinkinį sąrašą.

El. pašto turinio rodymas

Pažymėkite vieną ar daugiau toliau nurodytų parinkčių. Pasirinkę parinktis spustelėkite Gerai.

 • Rodyti dokumento lange sutalpintą tekstą Pasirinkite šią parinktį, kad tekstas būtų keliamas lange, kuriame yra el. laiškas, kad būtų patogiau jį skaityti ekrane.

 • Rodyti paveikslėlių vietos rezervavimo ženklus Pasirinkite šią parinktį, kad vietoje el. laiške esančių paveikslėlių būtų rodomas tuščias laukas. Ši parinktis leidžia greičiau slinkti per laišką, kuriame yra daug paveikslėlių.

 • Ekrane rodyti piešinius ir teksto laukelius Pasirinkite šią parinktį, kad būtų rodomi objektai, sukurti naudojant „Outlook“ piešimo įrankius spausdinimo maketo rodinyje arba puslapio maketo rodinyje. Išvalykite šį žymės langelį, kad būtų paslėpti piešiniai ir padidinta laiškų, kuriuose yra daug piešinių, rodymo sparta. Piešiniai bus spausdinami net išvalius šį žymės langelį.

 • Rodyti teksto animaciją Pasirinkite šią parinktį, kad ekrane būtų rodomos animacijos. Išvalykite žymės langelį, kad matytumėte, kaip atrodys išspausdintas tekstas.

  Naudokite šią parinktį peržiūrėdami animuotą tekstą laiškuose, kurie buvo sukurti naudojant ankstesnę už „Outlook 2007“ versiją. Naudojant naujausią „Outlook“ versiją animuoto teksto kurti nebegalima.

 • Rodyti valdiklio simbolius Pasirinkite šią parinktį, kad būtų rodomi valdiklio iš dešinės į kairę simboliai.

  Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jeigu teksto redagavimui įjungta kalba iš dešinės į kairę.

 • Rodyti žymeles Pasirinkite šią parinktį, kad ekrane būtų rodomos žymelės. Elementui priskyrus žymelę, žymele pažymėtas elementas rodomas sklaisuteliuose([...]). Žymelę priskyrus vietai, žymelė rodoma kaip I raidės formos žymiklis. Išspausdintuose laiškuose skliausteliai ir raidės formos žymiklis nerodomas.

 • Rodyti intelektualiąsias žymes Pasirinkite šią parinktį, kad būtų rodoma violetinė taškinė linija po tekstu, kuris atpažįstamas kaip intelektualioji žymė.

 • Rodyti laukų kodus, o ne jų reikšmes Pasirinkite šią parinktį, kad laiškuose vietoje laukų rezultatų būtų rodomi laukų kodai. Pavyzdžiui, vietoje 2008 m. vasario 4 d. gali būti rodoma { TIME @\"MMMM, d, YYYY" }. Norėdami matyti laukų rezultatus, išvalykite šį žymės langelį.

  Nepaisant šio nustatymo, paspaudus ALT + F9 visada galima perjungti tarp laukų kodų ir laukų kodų rezultatų.

 • Skaitmuo Ši parinktis nustato, kaip laiškuose rodomi skaitmenys. Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta Azijos kalba.

  Elemento pasirinkimas iš sąrašo.

  • Arabų Pasirinkite šią parinktį, kad skaitmenys būtų rodomi formatu, panašiu į anglų ir kitų Europos kalbų formatą.

  • Hindi Pasirinkite šią parinktį, kad skaitmenys būtų rodomi formatu, panašiu į anglų ir kitų Europos kalbų formatą.

  • Kontekstas Pasirinkite šią parinktį, kad skaitmenys būtų rodomi atsižvelgiant į aplinkinio teksto kalbą.

  • Sistema Pasirinkite šią parinktį, kad skaitmenys būtų rodomi atsižvelgiant į valdymo skydo regiono parametrus.

 • Mėnesių pavadinimai Ši parinktis nustato, kaip Vakarų Europos (Grigaliaus) mėnesių pavadinimai rodomi arabiškame tekste. Pasirinkite elementą iš sąrašo.

  • Arabų Pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti arabiškus mėnesių pavadinimus.

  • Anglų transliteruotasis Pasirinkite šią parinktį, kad Vakarų Europos (Grigaliaus) mėnesių pavadinimai būtų rašomi anglų kalba arabiškame tekste.

  • Prancūzų transliteruotasis Pasirinkite šią parinktį, kad Vakarų Europos (Grigaliaus) mėnesių pavadinimai būtų rašomi prancūzų kalba arabiškame tekste.

 • Diakritiniai ženklai Ši parinktis rodo diakritinius ženklus el. laiške. Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta kalba, naudojanti diakritinius ženklus.

 • Diakritiniams ženklams naudoti šią spalvą Pasirinkite šią parinktį, kad nurodytumėte visų diakritinių ženklų spalvą, neatsižvelgiant į diakritinių ženklų spalvą pradiniame laiške. Sąraše pasirinkite spalvą

 • Dokumento rodinys Ši parinktis nurodo naujų el. laiškų teksto kryptį.

  • Iš dešinės į kairę Pasirinkite šią parinktį, kad el. laiškai būtų išdėstyti iš dešinės į kairę. Pavyzdžiui, pastraipos pradedamos dešinėje el. laiško pusėje, o tekstas išdėstomas į kairę.

  • Iš kairės į dešinę Pasirinkite šią parinktį, kad el. laiškai būtų išdėstomi iš kairės į dešinę. Pavyzdžiui, pastraipos pradedamos kairėje laiško pusėje, o tekstas išdėstomas į dešinę.

 • Šriftų pakaitalai Spustelėkite, kad atidarytumėte dialogo langą Šriftų pakaitalai . Naudokite šią parinktį norėdami nustatyti, ar aktyviame el. laiške naudojami šriftai, kurie nėra pasiekiami jūsų kompiuteryje. Jei laiške naudojami šriftai, kurie nėra pasiekiami jūsų kompiuteryje, galite nurodyti šrifto pakaitalą naudodami dialogo langą.

Rodymas

Pažymėkite vieną ar daugiau toliau nurodytų parinkčių. Pasirinkę parinktis spustelėkite Gerai.

 • Rodyti matmenis šiais vienetais Pasirinkite matavimo vienetą, kuris bus naudojamas horizontaliajai liniuotei ir dialogo languose įvedamiems matmenims.

 • Rodyti simbolių pločio matavimus Pasirinkite šią parinktį, kad teksto lygiavimo pagrindui būtų naudojamas simbolio plotis, pvz., vertikaliose ir horizontaliose liniuotėse. PASTABA. Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta Rytų Azijos kalba.

 • HTML priemonių dydį rodyti pikseliais Pasirinkite šią parinktį, kad pikseliai būtų naudojami kaip numatytasis matavimo vienetas dialogų languose, susijusiuose su HTML priemonėmis.

 • Ekrano patarimuose rodyti sparčiuosius klavišus Pasirinkite šią parinktį, kad ekrano patarimuose būtų rodomi spartieji klavišai.

 • Spausdinimo maketo rodinyje rodyti vertikaliąją liniuotę Pasirinkite šią parinktį, kad el. laiško lango šone būtų rodoma vertikalioji liniuotė. Įsitikinkite, kad juostelės skirtuko Rodinys grupėje Rodyti/slėpti pažymėtas žymės langelis Liniuotė.

 • Spausdinimo maketo rodinyje rodyti dešiniąją liniuotę Pasirinkite šią parinktį, kad el. laiško lango dešinėje būtų rodoma vertikalioji liniuotė.

  Ši parinktis pasiekiama tik tuo atveju, jei teksto redagavimui įjungta kalba, rašoma iš dešinės į kairę.

 • Optimizuoti simbolių padėtį labiau dėl išdėstymo, nei skaitymo patogumo Pasirinkite šią parinktį, kad simboliai būtų išdėstomi tiksliai taip, kaip bus rodomi išspausdintame laiške, atsižvelgiant į teksto blokus.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×