Raiškiojo teksto lauko įterpimas arba įtraukimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Naudodami Microsoft Office Access 2007 galite saugoti raiškųjį suformatuotą tekstą duomenų bazėje. Tai galima atlikti naudojant atmintinės lauką ir nustatant ypatybę Teksto formatas (TextFormat) (nauja Office Access 2007) kaip Raiškusis tekstas (RichText). Lauko turinį arba jo dalį galite formatuoti formoje redaguodami lauką susietuoju valdikliu arba tada, kai laukas rodomas duomenų lape. Visam laukui formatavimą galite taikyti ataskaitą peržiūrėdami kaip maketo rodinį (nauja Office Access 2007).

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip įterpti arba pakeisti atmintinės lauką, kuriame naudojamas raiškusis tekstas, ir kaip tekstą formatuoti naudojant raiškiojo teksto formatavimo parinktis.

Šiame straipsnyje

Kas yra raiškiojo teksto?

Pristatymas ypatybę teksto formatas

Raiškiojo teksto lauko kūrimas

Keisti esamą paprastojo teksto lauką į raiškiojo teksto laukas

Tekstui taikyti formatavimo parinktis

Raiškiojo teksto lauko keitimas į paprastojo teksto lauką

Ką daryti, kai ypatybė teksto formatas tampa nesinchronizuotas

Daugiau informacijos


Kas yra raiškusis tekstas?

Raiškusis tekstas yra toks tekstas, kurį galima formatuoti naudojant įprastas formatavimo parinktis, negalimas formatuojant paprastąjį tekstą, pavyzdžiui, paryškintojo ar pasvirojo šrifto parinktis. Duomenys formatuojami naudojant įprastus „2007 Microsoft Office“ sistema programų, pavyzdžiui, Microsoft Office Word 2007 ir Microsoft Office PowerPoint 2007, įrankius. Neakivaizdžiai Office Access 2007 duomenims taiko dokumentų aprašų kalbos (HTML) formatavimo kodą. „Access“ naudoja HTML, nes šis formatas labiau suderinamas su Windows SharePoint Services 3.0 sąrašuose saugomais raiškiojo teksto laukais.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos raiškiojo teksto formatavimo parinktys, kurias palaiko Office Access 2007:

Piktograma

Parinktis

Aprašas

Mygtuko paveikslėlis

Šrifto pavadinimas

Parenka kitą šrifto išvaizdą.

Mygtuko paveikslėlis

Šrifto dydis

Parenka šrifto dydį.

Mygtuko paveikslėlis

Paryškintasis

Paryškina pažymėtą tekstą. Jei tekstas jau paryškintas, paryškinimą pašalina.

Mygtuko paveikslėlis

Pasvirasis

Nustato pažymėtą tekstą kaip pasvirąjį. Jei tekstas jau nustatytas kaip pasvirasis, šį nustatymą pašalina.

Mygtuko paveikslėlis

Pabrauktasis

Pabraukia pažymėtą tekstą. Jei tekstas jau pabrauktas, pabraukimą pašalina.

Mygtuko paveikslėlis

Lygiuoti kairėje

Lygiuoja tekstą pagal kairiąją paraštę.

Mygtuko paveikslėlis

Centras

Tekstą išdėsto centre tarp paraščių.

Mygtuko paveikslėlis

Lygiuoti dešinėje

Lygiuoja tekstą pagal dešiniąją paraštę.

Mygtuko paveikslėlis

Numeravimas

Pradeda numeruoti pastraipas. Numeris rodomas kiekvienos pastraipos pradžioje.

Mygtuko Ženkleliai paveikslėlis

Ženkleliai

Prieš kiekvieną pastraipą įterpia ženklelį.

Mygtuko paveikslėlis

Šrifto spalva

Parenka šrifto priekinio plano spalvą.

Mygtuko paveikslėlis

Teksto paryškinimo spalva

Tekstą pažymi taip, lyg jis būtų paryškintas žymekliu.

Mygtuko paveikslėlis

Mažinti įtrauką

Mažina pastraipos įtrauką.

Mygtuko paveikslėlis

Didinti įtrauką

Didina pastraipos įtrauką.

Mygtuko Iš kairės į dešinę vaizdas

Iš kairės į dešinę

Užpildo valdiklį iš kairės į dešinę.

Mygtuko Iš dešinės į kairę vaizdas

Iš dešinės į kairę

Užpildo valdiklį iš dešinės į kairę.

Office Access 2007 saugo raiškųjį tekstą naudodama atmintinės duomenų tipą. Tai yra vienintelis Access duomenų tipas su standartine raiškiojo teksto palaikymo funkcija. Jei norite sukurti raiškiojo teksto saugojimo lauką, sukurkite atmintinės lauką, tada jo ypatybę Teksto formatas (TextFormat) nustatykite kaip Raiškusis tekstas (RichText).

Puslapio viršus


Ypatybės Teksto formatas (TextFormat) pristatymas

Daugumoje Access valdiklių, laukų ir objektų yra susijusių ypatybių sekų. Ypatybė yra reikšmė, turinti pavadinimą ir apibrėžianti kokią nors objekto savybę, pavyzdžiui, jo padėtį, dydį ar matomumą. Ypatybėje Teksto formatas (TextFormat) yra parametras, kuris nustato, ar tekstas bus raiškusis, ar paprastasis. Yra dvi galimos reikšmės:

Ypatybė Teksto formatas (TextFormat)

Aprašas

Raiškusis tekstas (RichText)

Tekstas rodomas kaip raiškusis tekstas ir saugomas bei suprantamas kaip raiškusis HTML aprašas.

Paprastasis tekstas (PlainText)

Tekstas rodomas ir suprantamas kaip paprastasis tekstas.

Atmintinės lauko ypatybę Teksto formatas (TextFormat) galima nustatyti naudojant lentelės dizaino rodinį. Čia nustatytą reikšmę paveldi bet koks sukurtas teksto laukelis, skirtas duomenims rodyti atmintinės lauke. Tačiau reikšmė paveldima tik sukūrus valdiklį. Šią reikšmę vėliau galite pakeisti naudodami teksto laukelio ypatybių lapą.

Puslapio viršus


Raiškiojo teksto lauko kūrimas

Raiškusis tekstas saugomas lauke, kuriame naudojamas atmintinės duomenų tipas. Tai yra vienintelis duomenų tipas su standartine raiškiojo teksto rodymo ir saugojimo palaikymo funkcija. Jei norite sukurti raiškiojo teksto saugojimo lauką, pirmiausia sukurkite atmintinės lauką, tada jo ypatybę Teksto formatas (TextFormat) nustatykite kaip Raiškusis tekstas (RichText).

Atmintinės lauko, skirto raiškiajam tekstui saugoti, kūrimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas atidarykite duomenų bazę, į kurią norite įtraukti lauką.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti raiškiojo teksto lauką, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Lentelės dizaino tinklelyje raskite pirmą tuščią eilutę. Tada stulpelyje Lauko pavadinimas įveskite lauko pavadinimą.

 5. Stulpelyje Duomenų tipas pasirinkite Atmintinė.

 6. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Bendra.

 7. Spustelėkite lauką Teksto formatas ir pasirinkite Raiškusis tekstas.

 8. Norėdami įrašyti lentelę, spustelėkite įrašyti Mygtuko paveikslėlis . sparčiosios prieigos įrankių juosta.

Sukūrę lauką Atmintinė, galite įvesti ir formatuoti raiškiojo teksto duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje. Informacijos apie raiškiojo teksto formatavimo, skyriuje taikyti teksto formatavimo parinktis, šiame straipsnyje.

Puslapio viršus


Esamo paprastojo teksto lauko keitimas raiškiojo teksto lauku

Jei turite atmintinės lauką, kurį norite pakeisti, kad būtų galima saugoti raiškųjį tekstą, galite pakeisti to lauko ypatybę teksto formatasPlainText į Raiškusis tekstas. Jei turite esamą teksto lauką, kurį norite pakeisti, kad būtų galima saugoti raiškųjį tekstą, galite turi pakeisti lauko duomenų tipą iš tekstas į atmintinė.

Esamo atmintinės lauko pakeitimas, kad būtų galima saugoti raiškųjį tekstą

 1. Paleiskite Office Access 2007.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 3. Dialogo lange Atidarymas atidarykite duomenų bazę, kurioje yra šis laukas.

 4. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, kurioje yra šis laukas, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 5. Lentelės dizaino tinklelyje spustelėkite atmintinės lauką, kurį norite pakeisti į raiškiojo teksto tipą.

 6. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Bendra.

 7. Spustelėkite lauką Teksto formatas ir pasirinkite Raiškusis tekstas.

 8. Jei norite lentelę įrašyti, spustelėkite Įrašyti.

Esamo teksto lauko keitimas, kad būtų galima saugoti raiškųjį tekstą

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidarymas atidarykite duomenų bazę, kurioje yra šis laukas.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, kurioje yra šis laukas, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Lentelės dizaino tinklelyje spustelėkite teksto lauką, kurį norite pakeisti į raiškiojo teksto tipą.

 5. Dalyje Duomenų tipas pakeiskite Tekstas į Atmintinė.

 6. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Bendra.

 7. Spustelėkite lauką Teksto formatas ir pasirinkite Raiškusis tekstas.

 8. Jei norite lentelę įrašyti, spustelėkite Įrašyti.

Raiškųjį tekstą išsaugoję atmintinės lauke, jį galite rodyti formoje arba ataskaitoje naudodami teksto laukelio valdiklį. Teksto laukelio valdiklyje yra ypatybė Teksto formatas (TextFormat), kuri pradinę reikšmę paveldi iš atmintinės lauko ypatybės Teksto formatas (TextFormat). Tačiau ypatybę Teksto formatas (TextFormat) galite keisti teksto laukelio valdiklyje.

Puslapio viršus


Teksto formatavimo parinkčių taikymas

Duomenų lapo arba formos rodinyje redaguodami raiškiojo teksto lauką, formatavimo parinktis galite taikyti naudodami komandas, esančias mažojoje įrankių juostoje arba skirtuko Vietos grupėse Šriftas ir Šrifto lygiuotė. Pirmiausia pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti, tada taikykite formatavimo parinktis.

Kai raiškųjį tekstą palaikančiame atmintinės lauke žymite tekstą naudodami pelę, baigus žymėti ir atleidus kairįjį pelės mygtuką atsiranda mažoji įrankių juosta. Mažojoje įrankių juostoje yra dažniausiai naudojamų formatavimo parinkčių mygtukai.

Mažoji įrankių juosta

Sakykime, norite išskirti teksto dalį pritaikydami paryškintąjį formatavimą, kad tekstas taptų tamsesnis, o šriftas – storesnis.

Formatavimo taikymas naudojant mažąją įrankių juostą

 1. Spustelėkite ir vilkite, kad pažymėtumėte tekstą, kurį norite formatuoti.

  Atsiranda mažoji įrankių juosta.

 2. Nukreipkite pelės žymiklį į mažą įrankių juostą, kad būtų labiau matomi, tada spustelėkite Paryškintasis Mygtuko paveikslėlis .

Atsiradusioje mažojoje įrankių juostoje rodomos pažymėto teksto formatavimo savybės. Pavyzdžiui, jei tekstas jau paryškintas, mygtukas Paryškintasis įrankių juostoje bus paryškintas.

Formatavimo parinktis taip pat galite taikyti naudodami juostelėje, priklausančioje „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, esantį skirtuką Vietos. Sakykime, norite taikyti pasvirojo šrifto formatavimo parinktį.

Formatavimo taikymas naudojant juostelę „Office Fluent“

 1. Spustelėkite ir vilkite, kad pažymėtumėte tekstą, kurį norite formatuoti.

 2. Skirtuke Pagrindinis grupėje šriftas spustelėkite pasvirasis Mygtuko paveikslėlis .

Patarimas: Jei norite greitai pažymėti žodį, perkelkite žymiklį ant žodžio ir dukart spustelėkite. Jei norite pažymėti visą pastraipą, spustelėkite tris kartus.

Puslapio viršus


Raiškiojo teksto lauko keitimas paprastojo teksto lauku

Raiškiojo teksto lauką pakeisti paprastojo teksto lauku ir pašalinti visą formatavimą galite nustatydami lauko ypatybę Teksto formatas (TextFormat) kaip Paprastasis tekstas. Keičiant lauko raiškųjį tekstą paprastuoju, Office Access 2007 rodo įspėjimą, kad visas formatavimas bus pašalintas. Pakeitę tekstą į paprastąjį ir įrašę lentelę, keitimo anuliuoti negalėsite.

Raiškiojo teksto lauko keitimas paprastojo teksto lauku

 1. Paleiskite Office Access 2007.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 3. Dialogo lange Atidarymas pasirinkite ir atidarykite duomenų bazę, kurioje yra šis laukas.

 4. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, kurioje yra šis laukas, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 5. Lentelės dizaino tinklelyje spustelėkite atmintinės lauką, kurį norite pakeisti į raiškiojo teksto tipą.

 6. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Bendra.

 7. Spustelėkite lauką Teksto formatas ir pasirinkite Paprastasis tekstas.

 8. Jei norite lentelę įrašyti, spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus


Ką daryti, kai ypatybė Teksto formatas (TextFormat) nesinchronizuojama

Kad raiškusis tekstas būtų tinkamai palaikomas, ypatybę Teksto formatas (TextFormat) turite nustatyti ir atmintinės lauke, ir bet kokiame teksto laukelio valdiklyje, kuris rodo atmintinės lauką. Paprastai šios ypatybės Teksto formatas (TextFormat) turi būti tokios pačios. Pavyzdžiui, jei norite, kad laukas ir valdiklis palaikytų raiškųjį formatuotą tekstą, ypatybę Teksto formatas (TextFormat) reikia nustatyti kaip Raiškusis tekstas (RichText) ir lauke, ir valdiklyje. Jei nenorite naudoti raiškiojo teksto, ši ypatybė lauke ir valdiklyje turi būti nustatyta kaip Paprastasis tekstas (PlainText). Jei atmintinės lauko ypatybė Teksto formatas (TextFormat) nustatyta kaip Raiškusis tekstas (RichText), o teksto laukelio ypatybė Teksto formatas (TextFormat) nustatyta kaip Paprastasis tekstas (PlainText), formos ir duomenų lapo rodinio teksto laukelyje matysite išsamaus raiškiojo teksto HTML.

Puslapio viršus


Išsamesnė informacija

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×