Puslapių numerių įterpimas darbalapiuose

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Jei norite, kad spausdinant „Microsoft Excel“ darbalapis būtų rodomi puslapių numeriai, juos galite įterpti darbalapio puslapių antraštėse ir poraštėse. Jūsų įterpiami puslapių numeriai nerodomi darbalapio įprastame rodinyje – jie rodomi tik puslapio maketo rodinyje ir spausdintuose puslapiuose.

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikiamos „Excel 2016“ ekrano nuotraukos. Jei turite kitą versiją, jūsų matomas vaizdas gali šiek tiek skirtis, bet, jei nenurodyta kitaip, funkcijos yra tokios pačios.

Puslapių numerių įtraukimas viename darbalapyje

 1. Spustelėkite darbalapį, į kurį norite įterpti puslapių numerius.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  Programa „Microsoft Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje. Norėdami rodyti šį rodinį, taip pat galite spustelėti būsenos juostoje esantį mygtuką Puslapio maketas Mygtuko paveikslėlis .

 3. Darbalapyje spustelėkite Spustelėkite, jei norite pridėti antraštę arba Spustelėkite, jei norite pridėti poraštę.

  Tada parodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 4. Norėdami nurodyti, kur įterpti puslapio numerį (antraštėje ar poraštėje), spustelėkite antraštės arba poraštės laukelį Kairioji sekcija, Centrinė sekcija arba Dešinioji sekcija.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapio numeris.

  Grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapio numeris

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis].

  Norėdami pridėti bendrą puslapių skaičių, po &[Puslapis] įveskite žodį , tada – tarpą ir grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapių skaičius.

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[puslapis] iš &[puslapių].

 6. Spustelėkite bet kurioje vietoje už antraštės arba poraštės ribų, norėdami puslapio maketo rodinyje pamatyti faktinius puslapių numerius.

 7. Baigę dirbti su puslapio maketo rodiniu, skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Įprastas.

  Skirtuke Rodinys spustelėkite Įprastasis

  Parinktį Įprastas Mygtuko paveikslėlis galima spustelėti ir būsenos juostoje.

  Darbalapio puslapių numerius galite įterpti puslapio maketo rodinyje, kuriame galėsite juos matyti, arba galite naudoti dialogo langą Puslapio parametrai, jei vienu metu norite įterpti puslapių numerius daugiau nei viename darbalapyje. Kitų tipų lapuose, pvz., diagramų lapuose, puslapių numerius galite įterpti tik naudodami dialogo langą Puslapio parametrai.

Puslapių numerių įtraukimas keliuose darbalapiuose

Galite įterpti puslapių numerius keliuose savo darbaknygės darbalapiuose, naudodami dialogo langą Puslapio parametrai. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbaknygėje yra du dviejų puslapių dydžio darbalapiai, pirmajame darbalapyje bus du puslapiai, kurių numeriai 1 ir 2. Antrajame darbalapyje taip pat bus du puslapiai, kurių numeriai 1 ir 2.

Patarimas: Norėdami nuosekliai sunumeruoti visus darbaknygės darbalapius, turite pakeisti numerį, kuriuo pradedamas kiekvienas darbalapis. Daugiau informacijos žr. Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje.

 1. Spustelėkite darbalapius arba diagramos lapus, kuriuos norite sunumeruoti.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vienas lapas

Spustelėkite lapo skirtuką.

Spustelėkite skirtuką Lapas

Jei norimo skirtuko nematote, spustelėkite skirtukų slinkties mygtukus, kol jis pasirodys, tada spustelėkite jį.

Spustelėkite skirtukų slinkties rodykles

Du arba daugiau šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ spustelėkite paskutiniojo norimo pažymėti lapo skirtuką.

Du arba daugiau ne šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Ctrl“ spustelėkite kitų norimų pažymėti lapų skirtukus.

Visi darbaknygės lapai

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada kontekstinis meniu spustelėkite Pasirinkti visus lapus.

Patarimas: Pažymėjus kelis darbalapius, darbalapio viršuje esančioje pavadinimo juostoje pasirodo [Grupė]. Norėdami atšaukti pažymėtus kelis darbalapius, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nepažymėtų lapų nematote, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėto lapo skirtuką, tada spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio parametrai spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis , esančią šalia dalies Puslapio parametrai.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio parametrai kampe esančią rodyklę

 2. Dialogo lange Puslapio sąranka, skirtuke Antraštė/poraštė, spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinė poraštė.

 3. Norėdami nustatyti, kur turėtų būti rodomas numeris (antraštėje ar poraštėje), spustelėkite laukelį Kairioji sekcija, Centrinė sekcija arba Dešinioji sekcija.

 4. Norėdami įterpti numerius, spustelėkite mygtuką Įterpti puslapio numerį Mygtuko paveikslėlis .

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis].

  Pastabos: 

  • Norėdami įtraukti bendrą puslapių skaičių, po &[Puslapis] įveskite žodį , tada – tarpą ir spustelėkite mygtuką Įterpti puslapių numerius Mygtuko paveikslėlis .

  • Pasirinktoje sekcijoje pasirodo vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis] iš &[Puslapių].

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

Norėdami visus darbaknygės darbalapio puslapius sunumeruoti nuosekliai, pirmiau sunumeruokite visus darbaknygės darbalapius, tada nurodyta tvarka pradėkite numeruoti kiekvieną darbalapį nuo reikiamo numerio. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbaknygėje yra du darbalapiai, kurie bus išspausdinti kaip du puslapiai, šią procedūrą turėtumėte naudoti norėdami pradėti antrą darbalapį numeruoti nuo 3.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio parametrai kampe esančią rodyklę

 2. Skirtuko Puslapis laukelyje Pirmojo puslapio numeris įveskite numerį, kurį norite naudoti pirmajame puslapyje.

  Norėdami naudoti numatytąją numeravimo sistemą, lauke Pirmojo puslapio numeris įveskite Automatinis.

Puslapių numeravimo tvarkos pakeitimas

Pagal numatytuosius nustatymus, „Excel“ sunumeruoja ir atspausdina darbalapio puslapius nuo viršaus žemyn, tada iš kairės į dešinę, tačiau jūs galite pakeisti numeravimo kryptį ir išspausdinti puslapius iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn.

 1. Spustelėkite darbalapį, kurio numeravimo tvarką norite keisti.

 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio parametrai kampe esančią rodyklę

 3. Skirtuko Lapas dalyje Puslapių tvarka spustelėkite Žemyn, tada į viršų arba Į viršų, tada žemyn.

  Kiekvienos parinkties kryptis rodoma peržiūros lange.

Puslapių numerių naikinimas

 1. Spustelėkite darbalapius arba diagramos lapus, kurių numeravimą norite pašalinti.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vienas lapas

Spustelėkite lapo skirtuką.

Spustelėkite skirtuką Lapas

Jei norimo skirtuko nematote, spustelėkite skirtukų slinkties mygtukus, kol jis pasirodys, tada spustelėkite jį.

Spustelėkite skirtukų slinkties rodykles

Du arba daugiau šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ spustelėkite paskutiniojo norimo pažymėti lapo skirtuką.

Du arba daugiau ne šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Ctrl“ spustelėkite kitų norimų pažymėti lapų skirtukus.

Visi darbaknygės lapai

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada kontekstinis meniu spustelėkite Pasirinkti visus lapus.

Patarimas: Pažymėjus kelis darbalapius, darbalapio viršuje esančioje pavadinimo juostoje pasirodo [Grupė]. Norėdami atšaukti pažymėtus kelis darbalapius, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nepažymėtų lapų nematote, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėto lapo skirtuką, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio parametrai spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis , esančią šalia dalies Puslapio parametrai.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio parametrai kampe esančią rodyklę

 2. Skirtuko Antraštė/poraštė išplečiamajame lauke Antraštė arba Poraštė spustelėkite (nėra).

  Pastaba: Jums gali tekti slinkti sąrašu iki viršaus, kad galėtumėte spustelėti (nėra).

Puslapių numerių įtraukimas

 1. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  "Excel" automatiškai pakeičia puslapio maketo rodinį.

 2. Skirtuke antraštė ir poraštė spustelėkite antraštė arba poraštė, ir pasirinkite puslapio numerio formatą, kurį norite.

  Antraštės numerių pateikimo spausdinamo puslapio viršuje, ir poraštės puslapių numeriai rodomi apačioje.

 3. Kai baigsite, galite bet kurį iš šių buvimo puslapio maketo rodinyje, arba galite perjungti į įprastą rodinį, skirtuke rodinys spustelėkite įprastas .

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

Galite padaryti pirmojo išspausdinto lapo prasideda puslapio numeris, išskyrus 1. Tai naudinga, jei yra kitų spausdinamus puslapius, kad ateis prieš lapą. Pvz., gali spausdinti 2 puslapio Word dokumentą, kuriame bus sudaro 1 ir 2 puslapių, ir savo "Excel" lape būtų pradėkite 3 puslapyje.

 1. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite Puslapio sąranka.

 2. Skirtuko puslapis laukelyje pirmojo puslapio numeris įveskite norimą skaičių pirmojo puslapio numerį. Pavyzdžiui, jei norite, kad pirmojo puslapio numeris būtų 3, turėtumėte įvesti skaičių 3.

 3. Spustelėkite Gerai.

Jei naudojate puslapio numerio formatą, kuris skaičiuoja bendrą puslapių, pvz.: 7 3 puslapis, jums reikės koreguoti antrasis skaičius. Šis pakeitimas užtikrina, kad jums nereikia baigti su maždaug taip: puslapio 10 7.

 1. Puslapio sąranka, skirtuke Antraštė/poraštė , ir spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinė poraštė.

 2. Po puslapio & [puslapis] iš & [puslapių]įrašykite pliuso ženklą (+), o tada įveskite skaičių puslapių, kuriuose pateikiami iki pirmojo puslapio numerį.

  Pvz., jei 3 pirmojo puslapio numerį, turite įtraukti 2 puslapius į bendrą puslapių skaičių. Kad turėtumėte įvesti į + 2 pabaigoje: puslapio & [puslapis] iš & [puslapių] + 2 ir spustelėkite gerai.

 3. Dar kartą spustelėkite gerai .

Puslapių numeravimo tvarkos keitimas

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite ir spustelėkite lapą.

 2. Dalyje puslapių tvarkapažymėkite puslapių numeravimą norima tvarka.

Puslapių numerių šalinimas

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite ir spustelėkite Antraštė/poraštė.

 2. Lauke antraštė arba poraštė, pasirinkite (nieko).

  Gali tekti slinkti ieškant (nėra) sąrašo viršuje.

Puslapių numerių įtraukimas

 1. Skirtuko Maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite antraštė ir poraštė.

 2. Laikinasis meniu dalyje antraštę ar poraštę, pažymėkite puslapio numerio formatą, kurį norite įtraukti.

  Norimo spausdinti puslapio viršuje, rodomi antraštės formatai ir poraštės formatus rodomi apačioje.

  Patarimai: 

  • Galite matyti, kaip atrodys puslapių numerius, peržiūrėdami savo lapo peržiūros režimu. Skirtuko Maketas grupėje Spausdinti, spustelėkite Peržiūra.

  • Norėdami įtraukti puslapių numerius į keli lapai darbaknygėje tuo pačiu metu, pažymėkite tuos lapus prieš spustelėjus antraštė ir poraštė. Puslapio numerio formatą, galite pasirinkti bus taikomas visus pažymėtus lapus.

  • Galite sukurti visiškai pasirinktinę antraštę arba poraštę su puslapių numeriais spustelėdami Tinkinti antraštės arba Poraštės tinkinimasir toliau pateiktas instrukcijas.

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

 1. Skirtuko Maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite antraštė ir poraštė.

 2. Puslapių numerių įtraukimas į norimą formatą.

 3. Spustelėkite Tinkinti antraštės arba Poraštės tinkinimas, atsižvelgiant į tai, kurioje rodomi puslapių numerius.

 4. Puslapio numerio kodas & [puslapis]ir spustelėkite iš karto po įterpimo vietos perkėlimas į šią vietą.

 5. Įveskite pliuso ženklą (+) ir įveskite skaičių puslapių, iš kurio norite pereiti pradžios puslapyje. Pavyzdžiui, Norėdami pradėti 4 puslapyje, jūs vis pradžios puslapio numerį iš trijų puslapių, todėl įvedate + 3. Kodą dabar rodomas kaip & [puslapis] + 3.

 6. Spustelėkite Gerai.

  Lauke antraštė arba poraštė naują pirmojo puslapio antraštę arba poraštę rodomas.

  Pastaba: Jei norite naudoti puslapių numerių formatas yra bendras skaičius puslapius, pvz., 7 4 puslapis, įsitikinkite, kad, taip pat įtraukti pliuso ženklą (+) ir puslapių skaičių padidinti bendrą puslapių kodo, & [puslapių].

Puslapių numeravimo tvarkos keitimas

 1. Skirtuko Maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite antraštė ir poraštė.

 2. Skirtuko lapas dalyje puslapių tvarkapažymėkite puslapių numeravimą norima tvarka.

Puslapių numerių šalinimas

 1. Skirtuko Maketas grupėje Puslapio sąrankaspustelėkite antraštė ir poraštė.

 2. Iššokančiajame meniu dalyje antraštė arba poraštėpasirinkite (nieko).

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×