Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Daugelis vartotojų pastebėjo, kad spartieji klaviatūros klavišai, skirti Access kompiuterio duomenų bazėms, padeda efektyviau atlikti užduotis. Vartotojams, turintiems judėjimo ar regos negalią, spartieji klavišai yra svarbiausia pelės naudojimo alternatyva.

Pastabos: 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje nurodyti Access kompiuterio duomenų bazėse dažniausiai naudojami spartieji klavišai.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinkite klavišų patarimus

ALT arba F10
, (kad pereitumėte į kitą skirtuką, naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus)

Atidaryti skirtuką Pagrindinis

ALT + H

Atidarykite juostelės lauką Ką norite daryti

ALT + Q, tada įveskite ieškos terminą SHIFT + F10

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Dėmesio perkėlimas į kitą lango sritį

F6

Atidaryti esamą duomenų bazę

CTRL + O arba CTRL + F12

Rodyti arba slėpti Naršymo sritį

F11

Rodyti arba slėpti ypatybės lapą

F4

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) arba naršymo režimą duomenų lapo ar dizaino rodinyje

F2

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį lauką duomenų lapo rodinyje

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Eiti į konkretų duomenų lapo rodinio įrašą

ALT + F5
(tada įrašo numerio lauke įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER)

Atidarykite dialogo langą Spausdinti dalyje Spausdinti (naudojant duomenų lapus, formas ir ataskaitas)

CTRL + P

Atidaryti dialogo langą Puslapio sąranka (formoms ir ataskaitoms)

S

Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį

Z

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Rasti (duomenų lapo rodinyje arba formos rodinyje)

CTRL + F

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Keisti (duomenų lapo rodinyje arba formos rodinyje)

CTRL+H

Įtraukti naują įrašą duomenų lapo arba formos rodinyje

CTRL + pliuso simbolis (+)

Atidaryti langą Žinynas.

F1

Išeiti iš Access

ALT + F4

Naršymas juostelėje naudojant tik klaviatūrą

Juostelė yra programos „Access“ viršuje į skirtukus suskirstyta juosta. Kiekvienas skirtukas rodo skirtingą juostelę. Jas sudaro grupės, o kiekvienoje grupėje yra viena arba kelios komandos.

Juostelę galima naršyti naudojant tik klaviatūrą. Klavišų patarimai yra specialieji klavišų deriniai, kuriais galite greitai duoti komandą juostelėje tiesiog paspausdami kelis klavišus, neatsižvelgiant į buvimo „Access“ vietą. Visas „Access“ komandas galima suteikti naudojant sparčiojo klavišo patarimus.

Pastaba: Papildiniai ir kitos programos į juostelę gali įtraukti naujų skirtukų bei pateikti šių skirtukų sparčiojo klavišo patarimus.

Yra du perėjimo tarp juostelės skirtukų būdai.

 • Norėdami pereiti į juostelę paspauskite klavišą ALT, o norėdami eiti per skirtukus naudokite rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus.

 • Norėdami pereiti tiesiai į juostelės skirtuką, paspauskite vieną iš sparčiojo klavišo patarimų:

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti puslapį Failas

ALT + F

Atidaryti skirtuką Pagrindinis

ALT + H

Atidaryti skirtuką Kurti

ALT+C

Atidaryti skirtuką Išoriniai duomenys

ALT + X arba ALT + X, 1

Atidaryti skirtuką Duomenų bazės įrankiai

ALT + Y

Atidaryti skirtuką Laukai

ALT+J, B

Atidaryti skirtuką Lentelė

ALT+J, T

Atidaryti skirtuką Papildiniai, jei jų yra

ALT+X, 2

Atidaryti juostelės lauką Ką norite daryti

ALT + Q, tada įveskite ieškomą terminą

Juostelės skirtukų atidarymas naudojant klaviatūrą

 • Norėdami pereiti į juostelės skirtukų sąrašą, paspauskite ALT. Norėdami pereiti tiesiai į skirtuką, paspauskite sparčiojo klavišo patarimą.

 • Norėdami pereiti į šiuo metu pasirinktą grupę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 • Norėdami pereiti iš vienos juostelės grupės į kitą, spauskite CTRL + rodyklę dešinėn arba CTRL + rodyklę kairėn.

 • Norėdami pereiti nuo vienos grupės komandos prie kitos, spauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB. Iš eilės eisite per komandas pirmyn arba atgal.

 • Valdikliai suaktyvinami skirtingais būdais, atsižvelgiant į valdiklio tipą.

  • Jeigu pasirinkta komanda yra mygtukas, norėdami ją suaktyvinti, paspauskite tarpo arba ENTER klavišą.

  • Jei pasirinkta komanda yra numatytasis mygtukas (t. y. mygtukas, kuris atidaro papildomų parinkčių meniu), norėdami jį suaktyvinti paspauskite ALT + rodyklę žemyn. Norėdami eiti per parinktis naudokite klavišą TAB. Norėdami pasirinkti esamą parinktį, paspauskite tarpo klavišą arba ENTER.

  • Jei pasirinkta komanda yra sąrašas (pvz., šriftų sąrašas), norėdami atidaryti sąrašą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Tada, norėdami eiti nuo vieno elemento prie kito, paspauskite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

  • Jei pasirinkta komanda yra galerija, norėdami pasirinkti komandą paspauskite tarpo klavišą arba ENTER. Tada, norėdami eiti per elementus, naudokite mygtuką TAB.

Patarimas: Galerijose, kuriose yra daugiau nei viena elementų eilutė, klavišas TAB perkelia iš esamos eilutės pradžios į pabaigą ir, pasiekęs eilutės galą, perkelia į kitos eilutės pradžią. Esamos eilutės pabaigoje paspaudus rodyklės dešinėn klavišą, grįžtama į esamos eilutės pradžią.

Toliau esančioje lentelėje pateikiami keli būdai, kaip perkelti klaviatūros įvesties vietą.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinkite klavišų patarimus

ALT arba F10
, (kad pereitumėte į kitą skirtuką, naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus)

Perkelti įvesties vietą į juostelės komandas

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus

Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Išplėsti arba sutraukti juostelę

CTRL + F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Dėmesio perkėlimas į kitą lango sritį

F6

Perėjimas į kitą arba ankstesnę komandą juostelėje

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją

Tarpo klavišas arba ENTER

Pasirinkto juostelės sąrašo atidarymas, pvz., šriftų sąrašo

Klavišas Rodyklė žemyn

Perėjimas tarp elementų atidarytame meniu ar galerijoje

TAB klavišas

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą

Klavišas ENTER

Naudoti sparčiųjų klavišų patarimus

Galite rodyti sparčiųjų klavišų patarimus, t. y. raides, kurios naudojamos komandoms pateikti, ir juos naudoti naršymui juostelėje.

 1. Paspauskite ALT. Sparčiųjų klavišų patarimai rodomi mažuose kvadratėliuose prie kiekvienos juostelės komandos.

 2. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite šalia jo sparčiojo klavišo patarime rodomą raidę.

Atsižvelgiant į tai, kurią raidę paspausite, gali būti parodyta papildomų sparčiųjų klavišų patarimų. Pvz., paspaudus ALT + F, „Backstage“ rodinys atidaromas informacijos puslapyje, kuriame yra kitas sparčiųjų klavišų patarimų rinkinys. Jei dar kartą paspausite ALT, bus parodyti naršymo dabartiniame puslapyje sparčiųjų klavišų patarimai.

Darbas su duomenų bazės failais

Atidaryti ir įrašyti duomenų bazes

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują duomenų bazę

CTRL + N

Atidaryti esamą duomenų bazę

CTRL + O arba CTRL + F12

Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą

Klavišas ENTER

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas

Klavišas „Backspace“

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą

Klavišas DELETE

Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo

SHIFT + F10

Judėti pirmyn per parinktis

TAB

Judėti atgal per parinktis

SHIFT + TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti

F4 arba ALT + I

Įrašyti duomenų bazės objektą

CTRL + S arba SHIFT + F12

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip

F12 arba ALT + F + S

Spausdinti duomenų bazės informaciją

Norėdami atlikti

Paspauskite

Spausdinti esamą arba pažymėtą objektą

CTRL + P

Srityje Spaudinio peržiūra atidaryti dialogo langą Spausdinti

P arba CTRL + P

Srityje Spaudinio peržiūra atidaryti dialogo langą Puslapio parametrai

S

Atšaukti Spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba ESC

Iš „Backstage“ grįžti į duomenų bazę

Esc

„Access“ darbo srities naršymas

Pagal numatytuosius parametrus „Access“ duomenų bazės rodomos kaip skirtukuose esantys dokumentai. Norėdami perjungti į lango dokumentus, skirtuke Failas pasirinkite Parinktys. Dialogo lange Access parinktys pasirinkite Dabartinė duomenų bazė ir dalyje Dokumentų lango parinktys spustelėkite Persidengiantys langai.

Pastaba: Kad parinktis įsigaliotų, turite uždaryti ir vėl atidaryti dabartinę duomenų bazę.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti Naršymo sritį

F11

Pereiti į naršymo sritiesieškos lauką (jei naršymo sritis jau yra suaktyvinta)

CTRL + F

Pereiti į paskesnę arba ankstesnę darbo srities dalį

Pastaba: Gali prireikti paspausti F6 daugiau negu vieną kartą, jei paspaudus F6 nerodoma pageidaujama užduočių juosta, paspauskite ALT, kad būtų suaktyvinta juostelė, tada paspauskite CTRL + TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6 arba SHIFT + F6

Perjungti tolesnį arba ankstesnį duomenų bazės langą

CTRL + F6 arba CTRL + SHIFT + F6

Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai

Klavišas ENTER

Įjungti dydžio keitimo režimą aktyviam langui, jeigu jis nemaksimizuotas

CTRL + F8
(paspauskite rodyklių klavišus, kad keistumėte lango dydį, tada pritaikykite naują dydį paspausdami ENTER)

Uždaryti aktyvų duomenų bazės langą

CTRL + W arba CTRL + F4

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę į ankstesnį aktyvų langą ir atvirkščiai

ALT + F11

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Darbas su meniu, dialogo langais, vedikliais ir ypatybių lapais

Meniu naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus

ALT arba F10

Rodyti programos piktogramos meniu (programos pavadinimo juostoje), taip pat vadinamo valdymo meniu

ALT + tarpo klavišas

Kai matomas meniu arba antrinis meniu, pasirinkti kitą arba ankstesnę komandą

Rodyklės žemyn arba rodyklės aukštyn klavišas

Pažymėti kairėje ar dešinėje esantį meniu arba perjungti pagrindinį meniu į antrinį meniu ir atvirkščiai, kai matomas antrinis meniu

Rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišas

Pažymėti pirmą arba paskutinę meniu arba antriniame meniu esančią komandą

HOME arba END

Atidaryti pažymėtą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui

Tarpo klavišas arba ENTER

Atidaryti kontekstinį meniu; atidaryti pažymėto galerijos elemento išplečiamąjį meniu

SHIFT + F10

Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše

PAGE UP arba PAGE DOWN

Pereiti į pažymėto galerijos sąrašo viršų arba apačią

CTRL+HOME arba CTRL+END

Vienu metu uždaryti matomą meniu ir antrinį meniu

ALT

Uždaryti matomą meniu; arba, kai matomas antrinis meniu, uždaryti tik antrinį meniu

ESC

Dialogo langų naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti prie tolesnio skirtuko dialogo lange

CTRL+TAB arba CTRL+SHIFT+TAB

Perjungti ankstesnį dialogo lango skirtuką

CTRL + SHIFT + TAB

Pereiti prie tolesnės parinkties ar parinkčių grupės

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Eiti per parinktis pažymėtame išplečiamojo sąrašo lauke arba eiti per parinkčių grupės parinktis

Rodyklių klavišai

Atlikti pažymėtam mygtukui priskirtą veiksmą; pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą

Tarpo klavišas

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Pažymėti parinktį arba pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą pagal parinkties pavadinime pabrauktą raidę

ALT + Raidės klavišas

Atidaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

ALT + rodyklė žemyn

Uždaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

ESC

Dialogo lange atlikti numatytajam mygtukui priskirtą veiksmą

Klavišas ENTER

Atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą

ESC

Naudoti vediklius

Norėdami atlikti

Paspauskite

Suaktyvinti kitą vedlio valdiklį

TAB klavišas

Perjungti tarp vediklio sekcijų (antraščių, pagrindinio teksto, poraštės)

F6

Pereiti į kitą vediklio puslapį

ALT + N

Pereiti į ankstesnį vediklio puslapį

ALT + B

Baigti naudojimąsi vedikliu

ALT + F

Naudoti ypatybių lapus

Šie spartieji klavišai taikomi ypatybių lapams lentelėse, užklausose, formose ir ataskaitose Dizaino rodinyje ir formų ir ataskaitų Maketo rodinyje.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti ypatybių lapą

F4

Rodyti ypatybių lapą kaip dizaino rodinį

ALT + ENTER

Pereiti per valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo parinktis po vieną elementą

Rodyklės žemyn arba rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti per valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo parinktis po vieną puslapį

PAGE DOWN arba PAGE UP

Perkelti ypatybių lapo skirtukus iš valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo

TAB klavišas

Eiti per ypatybių lapo skirtukus, kai pažymėtas skirtukas, bet nepažymėta ypatybė

Rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišas

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn

TAB klavišas

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pereiti į skirtuką

SHIFT + TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką

CTRL + TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką

CTRL + SHIFT + TAB

Darbas su teksto laukais, pasirinktinio įvedimo laukais ir sąrašų laukais

Redaguoti teksto lauke

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią

Klavišas HOME

Pereiti į įrašo pabaigą

Klavišas END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę

Rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti per vieną žodį į kairę arba į dešinę

CTRL + rodyklė kairėn arba CTRL + rodyklė dešinėn

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pradžios

SHIFT + HOME

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pabaigos

SHIFT + END

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į kairę

SHIFT + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į dešinę

SHIFT + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į kairę

CTRL + SHIFT + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į dešinę

CTRL + SHIFT + rodyklė dešinėn

Naudoti pasirinktinio įvedimo ar sąrašo lauką

Sąrašo lauke rodomas nepakitusių reikšmių ar pasirinkimų diapazonas, kurios įtraukiamos automatiškai. Pasirinktinio įvedimo lauke taip pat rodomos reikšmės arba pasirinkimai, tačiau jie rodomi tik spustelėjus išplečiamojo meniu rodyklę. Naudojant pasirinktinio įvedimo lauką kartais galima įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše, kaip tą galima padaryti teksto lauke.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti pasirinktinio įvedimo lauką

F4 arba ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Atnaujinti sąrašo lauko Peržvalgos laukasarba pasirinktinio įvedimo lauko turinį

F9

Pereiti viena eilute žemyn

Klavišas Rodyklė žemyn

Pereiti vienu puslapiu žemyn

Klavišas PAGE DOWN

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti vienu puslapiu aukštyn

Klavišas PAGE UP

Išeiti iš pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko

TAB klavišas

Atidaryti dialogo langą Redaguoti sąrašo elementus

Pastaba: Norėdami naudoti sparčiuosius klavišus CTRL + E, kad atidarytumėte dialogo langą Redaguoti sąrašo elementus, privalote turėti „Office 365“ prenumeratą. Šiuo metu šis spartusis klavišas pasiekiamas tik Insider versijos naudotojams.

CTRL + E

Dirbti su objektais

Redaguoti ir naršyti objektų sąraše

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėto objekto pervardijimas

Pastaba: F2 veikia tik kai objektas uždarytas.

F2

Pereiti viena eilute žemyn

Klavišas Rodyklė žemyn

Pereiti vienu langu žemyn

Klavišas PAGE DOWN

Pereiti į paskutinį objektą

Klavišas END

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti vienu langu aukštyn

Klavišas PAGE UP

Naršyti ir atidaryti objektus

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti duomenų lapo rodinyje esančią pažymėtą lentelę arba užklausą

Klavišas ENTER

Atidaryti pažymėtą formą arba ataskaitą

Klavišas ENTER

Vykdyti pažymėtą makrokomandą

Klavišas ENTER

Atidaryti pasirinktą lentelę, užklausą, formą, ataskaitą, makrokomandą arba modulį dizaino rodinyje

CTRL + ENTER

Rodyti „Visual Basic“ rengyklės langą Tiesioginis

CTRL + G

Darbas naudojant dizaino, maketo arba duomenų lapo rodinį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) arba naršymo režimą duomenų lape

F2

Išeiti iš naršymo režimo ir grįžti į redagavimo režimą formoje arba ataskaitoje

ESC

Perjunkite ypatybės langą (formų ir ataskaitų dizaino rodinys ir maketo rodinys)

F4 arba ALT + ENTER

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti viršutinę lango dalį į apatinę ir atvirkščiai (užklausų, makrokomandų ir Išplėstinis filtras / rūšiavimas lango dizaino rodinyje)

F6

Peržiūrėti lauko tinklelį, ypatybių lapą, laukų ypatybes, naršymo sritį, sparčiosios prieigos įrankių juostą ir sparčiųjų klavišų patarimus juostelėje (lentelių dizaino rodinyje)

F6

Pasirinktame formos arba ataskaitos valdiklyje atidarykite dialogo langą Daryklės pasirinkimas (tik naudojant dizaino rodinį)

F7

Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę atgal į formą arba ataskaitą, esančią dizaino rodinyje

ALT + F11

Perjungti rodinius lentelėje, užklausoje, formoje ar ataskaitoje

Pastaba: Jei yra papildomų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą suaktyvinkite kitą pasiekiamą rodinį.

CTRL + rodyklė dešinėn arba CTRL + kablelis (,)

Perjungti atgal tarp rodinių lentelėje, užklausoje, formoje ar ataskaitoje

Pastaba: Jei yra papildomų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą suaktyvinkite ankstesnį rodinį.

CTRL + rodyklė kairėn arba CTRL + taškas (.)

Pastaba: CTRL + taškas (.) veikia ne visais atvejais ir ne visuose objektuose.

Darbas rodinyje Duomenų lapas

Naudokite rodinį Duomenų lapas, kai dirbate su lentelėmis ir užklausomis.

Naršyti laukuose ir įrašuose

Šie spartieji klaviatūros klavišai veikia dirbant režimu Naršymas rodinyje Duomenų lapas.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

TAB klavišas arba rodyklė dešinėn

Pereiti į paskutinį dabartinio įrašo lauką

Klavišas END

Pereiti į ankstesnį lauką

SHIFT + TAB arba rodyklė kairėm

Pereiti į pirmą dabartinio įrašo lauką

Klavišas HOME

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

Klavišas Rodyklė žemyn

Pereiti į paskutinio įrašo dabartinį lauką

CTRL + rodyklė žemyn

Pereiti į paskutinio įrašo paskutinį lauką

CTRL + END

Pereiti į ankstesnio įrašo dabartinį lauką

Rodyklė aukštyn

Pereiti į pirmo įrašo dabartinį lauką

CTRL + rodyklė aukštyn

Pereiti į pirmo įrašo pirmą lauką

CTRL + HOME

Pereiti į konkretų įrašą

ALT + F5
(tada įrašo numerio lauke įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER)

Pereiti į kitą duomenų ekraną

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti per vieną ekraną aukštyn

Page Down

Pereiti per vieną ekraną žemyn

Klavišas PAGE UP

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną į kairę

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

Pasirinkti ir perkelti stulpelį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkti esamą stulpelį arba atšaukti stulpelio pasirinkimą (tik režimu Naršymas)

CTRL + tarpo klavišas

Išplėsti pasirinkimą vienu stulpeliu į dešinę, jei pasirinktas dabartinis stulpelis

SHIFT + rodyklė dešinėn

Išplėsti pasirinkimą vienu stulpeliu į kairę, jei pasirinktas dabartinis stulpelis

SHIFT + rodyklė kairėn

Įjungti režimą Perkėlimas

CTRL+SHIFT+F8
(tada norėdami perkelti pažymėtą stulpelį (-ius) į dešinę arba į kairę, paspauskite rodyklę dešinėn arba rodyklę kairėn

Dirbti su antriniais duomenų lapais

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įvesti papildomą duomenų lapą paskutiniame lauke, esančiame ankstesniame duomenų lapo įraše

TAB klavišas

Įvesti papildomą duomenų lapą pirmame lauke, esančiame kitame duomenų lapo įraše

SHIFT + TAB

Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į pirmą lauką, esantį kitame duomenų lapo įraše

CTRL + TAB

Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į paskutinį lauką, esantį ankstesniame duomenų lapo įraše

CTRL + SHIFT + TAB

Esant paskutiniame papildomo duomenų lapo lauke, duomenų lape įvesti kitą lauką

TAB klavišas

Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į kitą duomenų lapo įrašą

Klavišas Rodyklė žemyn

Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į ankstesnį duomenų lapo įrašą

Rodyklė aukštyn

Eiti į konkretų antrinio duomenų lapo įrašą

Pastaba: Suaktyvinama iš antrinio duomenų lapo į įrašo numerio lauką.

ALT + F5
(tada įrašo numerio lauke įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER)

Pereiti iš duomenų lapo į įrašo papildomą duomenų lapą

CTRL + SHIFT + rodyklė žemyn

Sutraukti papildomą duomenų lapą

CTRL + SHIFT + rodyklė aukštyn

Pastaba: Norėdami naršyti papildomo duomenų lapo laukuose ir įrašuose galite naudoti tuos pačius sparčiuosius klavišus kaip ir duomenų lapo rodinyje.

Dirbti rodinyje Dizainas

Dizaino rodinyje dirbate kurdami lenteles, užklausas, formas, ataskaitas ir makrokomandas.

Pereiti į rodinį Dizainas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir atvirkščiai

F2

Atidaryti ar uždaryti ypatybių lapą

F4 arba ALT + ENTER

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti viršutinę lango dalį į apatinę ir atvirkščiai (užklausų, makrokomandų ir Išplėstinis filtras / rūšiavimas lango dizaino rodinyje)

Pastaba: Naudokite F6, jei klavišas TAB neperkelia į norimą ekrano sekciją.

F6

Perjungti pirmyn dizaino sritį, ypatybes, naršymo sritį, juostelę ir mastelio valdiklius (lentelių, formų ir ataskaitų dizaino rodinys)

F6

Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Formoje arba ataskaitoje iškviečiama sritis Laukų sąrašas (jei sritis Laukų sąrašas jau atidaryta, sritis Laukų sąrašas suaktyvinama)

ALT + F8

Kai kodo modulis atidarytas, perjungti „Visual Basic“ rengyklę į formos arba ataskaitos dizaino rodinį

SHIFT + F7

Perjungti valdiklio ypatybių lapą arba ataskaitos dizaino rodinį į išorės dizainą nekeičiant aktyvaus valdiklio

SHIFT + F7

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

CTRL + C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

CTRL + X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

CTRL + V

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į dešinę per pikselį

Rodyklės dešinėn klavišas

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į kairę per pikselį

Rodyklės kairėn klavišas

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje aukštyn per pikselį

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

Rodyklė aukštyn

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje žemyn per pikselį

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

Klavišas Rodyklė žemyn

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

CTRL + rodyklė dešinėn

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

CTRL + rodyklė kairėn

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

CTRL + rodyklė aukštyn

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

CTRL + rodyklė žemyn

Padidinti pažymėto valdiklio plotį (į dešinę) pikseliu

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, padidinamas viso maketo plotis.

SHIFT + rodyklė dešinėn

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį (į kairę) pikseliu

Pastaba: Jei valdikliai yra rietuvės makete, sumažinamas viso maketo plotis.

SHIFT + rodyklė kairėn

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

SHIFT + rodyklė aukštyn

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

SHIFT + rodyklė žemyn

Valdiklių redagavimas formos ir ataskaitos dizaino rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

CTRL + C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

CTRL + X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

CTRL + V

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

Rodyklės dešinėn klavišas arba CTRL + rodyklė dešinėn, kad būtų perkeliama mažesniais žingsniais

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

Rodyklės kairėn klavišas arba CTRL + rodyklė kairėn, kad būtų perkeliama mažesniais žingsniais

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

Rodyklės aukštyn klavišas arba CTRL + rodyklė aukštyn, kad būtų perkeliama mažesniais žingsniais

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

Rodyklės žemyn klavišas arba CTRL + rodyklė žemyn, kad būtų perkeliama mažesniais žingsniais

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį

Pastaba: Naudojant su maketo valdikliais, keičiamas visos maketo eilutės dydis.

SHIFT + rodyklė žemyn

Padidinti pažymėto valdiklio plotį

Pastaba: Naudojant su maketo valdikliais, keičiamas viso maketo stulpelio dydis.

SHIFT + rodyklė dešinėn

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį

Pastaba: Naudojant su maketo valdikliais, keičiamas visos maketo eilutės dydis.

SHIFT + rodyklė aukštyn

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį

Pastaba: Naudojant su maketo valdikliais, keičiamas viso maketo stulpelio dydis.

SHIFT + rodyklė kairėn

Naršymas formos rodinyje

Rodinyje Forma dirbama įvedant duomenis į formą.

Naršyti laukuose ir įrašuose

Šie spartieji klaviatūros klavišai veikia dirbant režimu Naršymas rodinyje Forma.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

TAB klavišas

Pereiti į ankstesnį lauką

SHIFT + TAB

Pereiti į paskutinį formos valdiklį ir likti esamame įraše

Klavišas END

Pereiti į paskutinį formos valdiklį ir suaktyvinti paskutinį įrašą

CTRL + END

Pereiti į pirmą formos valdiklį ir likti esamame įraše

Klavišas HOME

Pereiti į pirmą formos valdiklį ir suaktyvinti pirmą įrašą

CTRL + HOME

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

CTRL + PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnio įrašo dabartinį lauką

CTRL + PAGE UP

Pereiti į konkretų įrašą

ALT + F5
(tada įrašo numerio lauke įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER)

Naršyti daugiau nei vieno puslapio formose

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti vienu puslapiu žemyn; įrašo pabaigoje pereinama į kitą įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

Klavišas PAGE DOWN

Pereiti vienu puslapiu aukštyn; įrašo pabaigoje pereinama į ankstesnį įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

Klavišas PAGE UP

Pereiti tarp pagrindinės formos ir papildomos formos

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš ankstesnio lauko

TAB klavišas

Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš kito lauko

SHIFT + TAB

Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į kitą lauką pagrindinėje formoje arba į kitą įrašą

CTRL + TAB

Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į ankstesnį lauką pagrindinėje formoje arba į ankstesnį įrašą

CTRL + SHIFT + TAB

Naršyti spaudinio peržiūroje ir maketo peržiūroje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidarykite dialogo langą Spausdinti ir dalies Spausdinti (duomenų lapams, formoms ir ataskaitoms)

CTRL + P

Atidaryti dialogo langą Puslapio sąranka (formoms ir ataskaitoms)

S

Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį

Z

Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba ESC

Slinkti žemyn mažais žingsniais

Klavišas Rodyklė žemyn

Slinkti žemyn per vieną ekraną

Klavišas PAGE DOWN

Pereiti į puslapio apačią

CTRL + rodyklė žemyn

Slinkti aukštyn mažais žingsniais

Rodyklė aukštyn

Slinkti aukštyn per vieną ekraną

Klavišas PAGE UP

Pereiti į puslapio viršų

CTRL + rodyklė aukštyn

Slinkti į dešinę mažais žingsniais

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti į dešinę puslapio pusę

Klavišas END

Pereiti į apatinį dešinįjį puslapio kampą

CTRL + END

Slinkti į kairę mažais žingsniais

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į kairę puslapio pusę

Klavišas HOME

Pereiti į viršutinį kairįjį puslapio kampą

CTRL + HOME

Pereiti į puslapio numerio lauką

ALT + F5
(tada įveskite puslapio numerį ir paspauskite ENTER)

Dirbti su sritimis

Naudoti diagramos sritį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Eiti per lenteles, rodinius ir funkcijas (taip pat, jei galima, sujungti eilutes)

TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Eiti per lentelės, rodinio arba funkcijos stulpelius

Rodyklių klavišai

Pasirinkti išvesčiai pažymėtus duomenų stulpelius

Tarpo klavišas arba pliuso simbolis (+)

Šalinti pažymėtus duomenų stulpelius iš užklausos išvesties

Tarpo klavišas arba minuso simbolis (-)

Šalinti pažymėtą lentelę, rodinį ar funkciją arba užklausoje sujungti eilutę

Klavišas DELETE

Pastaba: Jei pažymėti keli elementai, tarpo klavišo paspaudimas veikia visus pažymėtus elementus. Norėdami pažymėti kelis elementus, juos spustelėkite, kai laikote paspaudę klavišą SHIFT. Perjunkite vieno elemento pažymėjimo būseną spustelėdami klavišą CTRL, kai laikote jį paspaudę.

Naudoti tinklelio sritį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti per langelius

Rodyklių klavišai, TAB klavišas arba SHIFT + TAB

Pereiti į paskutinę esamo stulpelio eilutę

CTRL + rodyklė žemyn

Pereiti į pirmą esamo stulpelio eilutę

CTRL + rodyklė aukštyn

Pereiti į viršutinį kairįjį langelį, esantį matomoje tinklelio dalyje

CTRL + HOME

Pereiti į apatinį dešinįjį langelį

CTRL + END

Pereiti į išplečiamąjį sąrašą

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Pažymėti visą tinklelio stulpelį

CTRL + tarpo klavišas

Perjungti redagavimo režimą į langelio žymėjimo režimą ir atvirkščiai

F2

Kopijuoti langelyje pažymėtą tekstą į mainų sritį (dirbant redagavimo režimu)

CTRL + C

Iškirpti langelyje pažymėtą tekstą ir padėti jį mainų srityje (dirbant redagavimo režimu)

CTRL + X

Įklijuoti mainų srityje esantį tekstą (dirbant redagavimo režimu)

CTRL + V

Redaguojant langelį perjungti įterpimo režimą į perrašymo režimą ir atvirkščiai

Klavišas INSERT

Perjungti žymės langelį stulpelyje Išvestis

Pastaba:  Jei pažymėti keli elementai, paspaudus šį klavišą, paveikiami visi pažymėti elementai.

Tarpo klavišas

Išvalyti pažymėtą langelio turinį

Klavišas DELETE

Išvalyti visas pažymėto tinklelio stulpelio reikšmes

Klavišas DELETE

Naudoti SQL sritį

Galite naudoti standartinius Windows redagavimo klavišus dirbdami SQL srityje. Pavyzdžiui, galite naudoti CTRL + rodyklių klavišus norėdami pereiti tarp žodžių, o iškirpimo, kopijavimo ir įklijavimo komandas skirtuke Pagrindinis veikia, kaip įprastai.

Pastaba: Tekstą galima tik įterpti; rašymo ant viršaus režimo nėra.

Naudoti sritį Laukų sąrašas su forma arba ataskaita dizaino rodinyje arba maketo rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti sritį Laukų sąrašas

ALT + F8

Įtraukti pažymėtą lauką į formos arba ataskaitos informacijos sekciją

Klavišas ENTER

Eiti srityje Laukų sąrašas aukštyn arba žemyn

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Pereiti per viršutines ir apatines dalies Laukų sąrašas sritis

TAB klavišas

Pasirinkti tekstą ar duomenis

Pasirinkti lauką ar įrašą

Pastaba: Norėdami atšaukti pažymėtą sritį, naudokite priešingą rodyklės klavišą.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėti kitą lauką

TAB klavišas

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) arba naršymo režimą duomenų lape

F2

Išeiti iš naršymo režimo formoje arba ataskaitoje

ESC

Dirbant naršymo režimu, perjungti esamo įrašo žymėjimą į esamo įrašo pirmo lauko žymėjimą

SHIFT + tarpo klavišas

Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki ankstesnio įrašo

SHIFT + rodyklė aukštyn

Pažymėti lauko tekstą

Norėdami atlikti

Paspauskite

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į dešinę

SHIFT + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į dešinę

CTRL + SHIFT + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į kairę

SHIFT + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į kairę

CTRL + SHIFT + rodyklė kairėn

Pasirinkimo išplėtimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą

Pastaba: Rodinyje Duomenų lapas parinktis Išplėstas pasirinkimas rodoma lango apatiniame dešiniajame kampe

F8
(pakartotinai paspaudus F8 išplečia pažymėtą sritį iki žodžio, lauko, įrašo ir visų įrašų)

Išplėsti pasirinktą sritį iki toje pačioje duomenų lapo rodinio eilutėje greta esančių laukų

Rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišas

Išplėsti pasirinktą sritį iki duomenų lapo rodinyje greta esančių eilučių

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Anuliuoti ankstesnį plėtinį

SHIFT + F8

Atšaukti išplėtimo režimą

ESC

Rasti ir keisti tekstą ar duomenis

Norėdami atlikti

Paspauskite

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Rasti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

CTRL + F

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Keisti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

CTRL+H

Rasti kitą dialogo lange Radimas ir keitimas nurodyto teksto atvejį, kai dialogo langas uždarytas (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

SHIFT + F4

Redaguoti tekstą ar duomenis

Perkelti įterpimo vietą lauke

Pastaba: Jei įterpimo vieta nerodoma, paspauskite F2, kad ji būtų rodoma.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į dešinę

CTRL + rodyklė dešinėn

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į kairę

CTRL + rodyklė kairėn

Perkelti įterpimo vietą tašką į lauko pabaigą vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pabaigą kelių eilučių laukuose

Klavišas END

Perkelti įterpimo vietą į lauko pabaigą kelių eilučių laukuose

CTRL + END

Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pradžią kelių eilučių laukuose

Klavišas HOME

Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią kelių eilučių laukuose

CTRL + HOME

Teksto kopijavimas, perkėlimas arba naikinimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį

CTRL + C

Iškirpti pažymėtą sritį ir kopijuoti ją į mainų sritį

CTRL + X

Įklijuoti mainų srities turinį įterpimo vietoje

CTRL + V

Naikinti pažymėtą sritį arba kairėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

Klavišas „Backspace“

Naikinti pažymėtą sritį arba dešinėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

Klavišas DELETE

Naikinti visus dešinėje įterpimo vietos pusėje esančius simbolius

CTRL + DELETE

Anuliuoti keitimus

Norėdami atlikti

Paspauskite

Anuliuoti įvedimą

CTRL + Z arba ALT + tarpo klavišas

Anuliuoti esamo lauko arba esamo įrašo keitimus

ESC
(jei buvo pakeistas esamas laukas arba esamas įrašas; dukart ESC, kad būtų anuliuoti keitimai iš pradžių dabartiniame lauke, tada dabartiniame įraše

Įvesti duomenis duomenų lapo arba formos rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įterpti esamą datą

CTRL + kabliataškis (;)

Įterpti esamą laiką

CTRL + SHIFT + dvitaškis (:)

Įterpti numatytąją lauko reikšmę

CTRL + ALT + tarpo klavišas

Įterpti to paties lauko, esančio ankstesniame įraše, reikšmę

CTRL + apostrofas (')

Įtraukti naują įrašą

CTRL + pliuso simbolis (+)

Naikinti esamą įrašą duomenų lape

CTRL + minuso ženklas (-)

Įrašyti esamo įrašo keitimus

SHIFT + ENTER

Perjungti žymės langelio arba parinkties mygtuko reikšmes

Tarpo klavišas

Naujos linijos įterpimas trumpo teksto arba ilgo teksto laukuose

CTRL + ENTER

Atnaujinti laukus su dabartiniais duomenimis

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perskaičiuoti lange esančius laukus

F9

Pakartotinai užklausti esamas lenteles; papildomoje formoje pakartotinai užklausiamos tik papildomos formos lentelės

SHIFT + F9

Atnaujinti sąrašo lauko Peržvalgos laukasarba pasirinktinio įvedimo lauko turinį

F9

Naršyti lentelėse ir langeliuose

Dirbti ir judėti lentelėse

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį

TAB klavišas

Pereiti į prieš tai esantį langelį

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę

Klavišas Rodyklė žemyn

Pereiti į prieš tai esančią eilutę

Rodyklė aukštyn

Įterpti langelyje skirtuką

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą

Klavišas ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje

TAB klavišas paskutinės eilutės pabaigoje

Judėti lentelėse ar langeliuose

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę

Rodyklės kairėn klavišas

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti viena eilute žemyn

Klavišas Rodyklė žemyn

Pereiti vienu žodžiu į kairę

CTRL + rodyklė kairėn

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

CTRL + rodyklė dešinėn

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas END

Pereiti į eilutės pradžią

Klavišas HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų

CTRL + rodyklė aukštyn

Pereiti per vieną pastraipą žemyn

CTRL + rodyklė žemyn

Pereiti į teksto lauko pabaigą

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią

CTRL + HOME

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti

SHIFT + F4

Gauti pagalbos naudojant „Access“

Žinyno langas teikia visą Access žinyno turinį.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti langą Žinynas

F1

Grįžti į Access žinyno pagrindinį puslapį

ALT + HOME

Pasirinkti kitą elementą lange Žinynas

TAB klavišas

Žinyno lange pasirinkti ankstesnį elementą

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu

Klavišas ENTER

Sąraše AccessŽinyno temos išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą

Klavišas ENTER

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje

TAB klavišas

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu

Klavišas ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal)

ALT + rodyklė kairė arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn)

ALT + rodyklė dešinėn

Dabar rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn

Rodyklė aukštyn, rodyklė žemyn

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn

PAGE UP, PAGE DOWN

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti)

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti)

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą

CTRL+P
(jei žymeklis nenuvestas ant dabartinės žinyno temos, paspauskite F6, tada paspauskite CTRL + P).

Keisti ryšio būseną

F6, tada paspauskite ENTER, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą

Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą ir sąrašą Ieškoti

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Turinio medžio rodinyje išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą

Klavišas ENTER

Įvairūs spartieji klavišai

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti visą pažymėto hipersaito adresą (URL)

F2

Tikrinti rašybą

F7

Atidaryti lauką Mastelis, norint patogiai įvesti išraiškas ir kitą tekstą mažose įvesties srityse

SHIFT + F2

Iškviesti daryklę

CTRL + F2

Kopijuoti viso ekrano nuotrauką į mainų sritį

PRINT SCREEN

Kopijuoti dabartinio lango ekrano nuotrauką į mainų sritį

ALT + PRINT SCREEN

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį

CTRL + rodyklė žemyn

Išeiti iš Access

ALT + F4

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×