Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

Dauguma pateikčių sukurtos taip, kad būtų rodomos spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunamas paveikslėlis, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Galite spausdinti visą pateiktį – skaidres, struktūrą, pastabų puslapius ir padalomąją medžiagą auditorijai – spalvotai, pilkio pustoniai arba grynai juodai ir baltai.

Pateikties nustatymas spausdinti nespalvotai

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Juoda ir balta.

 2. Pasirinkite skaidrę ar skaidrės objektą, kurio ypatybes norite keisti. Tada skirtuke Nespalvotai esančioje grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

  rodo keitimo pažymėto objekto meniu programoje "PowerPoint"

Pastaba: Galima taikyti skirtingus pustonių arba nespalvoto vaizdo parametrus skirtingiems objektams (ir fonui) toje pačioje skaidrėje.

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Pustoniai.

 2. Pasirinkite skaidrę ar skaidrės objektą, kurio ypatybes norite keisti. Tada skirtuke Pustoniai, esančiame grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Eikite į Failas > Spausdinti.

 2. Dalies Parametrai meniu Spalva spustelėkite arba Grynos juoda ir balta arba Pustoniai.

  • Pustoniai  Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juoda ir balta – padalomoji medžiaga bus spausdinama be pustonių.

 3. Pasirinkę norimą parinktį, spustelėkite Spausdinti.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Pasirinkus spausdinti, PowerPoint 2013 ir naujesnės versijos, nustato pateikties spalvas pagal pasirinkto spausdintuvo galimybes.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, galite prieš spausdindami jį peržiūrėti spaudinio peržiūra rodinyje. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys išspausdinta grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdinant.

Norėdami pereiti į spaudinio peržiūrą, eikite į Failas > Spausdinti. Spaudinio peržiūra rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Peržiūrint taip pat galima atlikti tam tikrus keitimus. Eikite į Failas > Spausdinti, tada spustelėkite Parametrai, kad pasirinktumėte šias parinktis:

 • Ką norite spausdinti (pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ar tik struktūrą) ir ar norite spausdinti visas skaidres ar tik dalį.

 • Padalomosios medžiagos maketą.

 • Kaip gretinti ar taikyti seką atspausdintiems puslapiams.

 • Spausdinti ant vienos ar abiejų lapo pusių (jei jūsų spausdintuvas turi dvipusio spausdinimo funkciją).

 • Ar spausdinti spalvotai, pustoniais ar grynai juoda ir balta.

 • Antraštės ir poraštės parinktis

Pateiktyje atsižvelgiant į tai, ar pasirinkote spausdinti ar perteikti naudojant pustonius arba grynai juodai ir baltai, objektai bus rodomi ekrane ir spaudinyje kaip nurodyta lentelėje.

Pastaba: Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Objektas

Naudojant pustonius

Grynai juodai ir baltai

Tekstas

Juoda

Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai

Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai

Paslėpta

Užpildai

Pustoniai

Balta

Rėmeliai

Juoda

Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai

Balta

Eilutės

Juoda

Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai

Juoda

Taškinė grafika

Pustoniai

Pustoniai

Clip art

Pustoniai

Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta

Balta

Diagramos

Pustoniai

Pustoniai

Spausdinimo nespalvotai ypatybių nustatymas

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Nespalvota. „PowerPoint“ viršuje esančioje juostelėje rodomas skirtukas Nespalvota.

 2. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba: Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kurio pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus norite nustatyti, tada nustatykite ypatybes meniu Rodymas. Norėdami nurodyti fono pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, nesirinkite nieko ir tada nustatykite ypatybes meniu Rodymas.

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Pustoniai. „PowerPoint“ viršuje esančioje juostelėje rodomas skirtukas Pustoniai.

 2. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba: Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, tada nustatykite ypatybes skirtuke Rodymas. Jei norite nustatyti skaidrės fono ypatybes, nesirinkite jokio objekto skaidrėje.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Spausdinti.

 2. Dalies Parametrai meniu Spalva spustelėkite arba Grynos juoda ir balta arba Pustoniai.

  • Pustoniai     Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juoda ir balta     Šiuo nustatymu padalomoji medžiaga atspausdinama be pustonių.

   Galerijos viršuje spustelėkite Spausdinti.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Dauguma pristatymų sukurti taip, kad būtų rodomi spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunate paveikslėlį, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Kai nuspręsite spausdinti, programa „PowerPoint 2010“ nustatys pristatymo spalvas, kad jos atitiktų pasirinkto spausdintuvo galimybes.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, galite prieš spausdindami jį peržiūrėti spaudinio peržiūra rodinyje. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys išspausdinta grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdindami. Jei norite peržiūrėti spausdinti paruoštą medžiagą, skirtuke Failas spustelėkite Spausdinti. Spausdinamos medžiagos peržiūra pasirodys dešinėje ekrano pusėje.

Taip pat peržiūrėdami prieš spausdinimą galite daryti tam tikrus pakeitimus. Vėl skirtuke Failas spustelėkite Spausdinti. Tada, dalyje Nustatymai galite pasirinkti:

 • Ką norite spausdinti (pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ar tik struktūrą) ir ar norite spausdinti viską ar tik dalį.

 • Padalomosios medžiagos maketą.

 • Kaip gretinti ar taikyti seką atspausdintiems puslapiams.

 • Ar spausdinti ant vienos, ars abiejų pusių (jei jūsų spausdintuvas turi dvipusio spausdinimo funkciją).

 • Ar spausdinti spalvotai, pustoniais ar grynai juoda ir balta.

 • Antraštės ir poraštės parinktis

Pristatyme pustonių ir juodai balti objektai rodomi ekrane ir spaudinyje taip, kaip nurodyta lentelėje.

Pastaba: Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Objektas

Naudojant pustonius /
grynas juodą

ir baltą

Teksto

Juoda/Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai/Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai/Paslėpta

Užpildai

Pustoniai/Balta

Rėmeliai

Juoda/Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai/Balta

Eilutes

Juoda/Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai/Juoda

Rastrai

Pustoniai/Pustoniai

Iliustracija

Pustoniai/Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta/Balta

Diagramos

Pustoniai/Pustoniai

Spausdinimo nespalvotai ypatybių nustatymas

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų / Pustonių skalė spustelėkite Grynos juoda ir balta.

 2. „PowerPoint“ lango viršuje esančioje juostelėje spustelėkite skirtuką Nespalvota.

 3. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba: Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kurio pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus norite nustatyti, tada nustatykite ypatybes meniu Rodymas. Norėdami nurodyti fono pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, nesirinkite nieko ir tada nustatykite ypatybes meniu Rodymas.

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Pustoniai.

 2. „PowerPoint“ lango viršuje esančioje juostelėje spustelėkite skirtuką Pustoniai.

 3. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba: Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, tada nustatykite ypatybes skirtuke Rodymas. Jei norite nustatyti skaidrės fono ypatybes, nesirinkite jokio objekto skaidrėje.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Spausdinti, po to spustelėkite Spaudinio peržiūra.

 2. Grupėje Spausdinimas spustelėkite dalyje Parinktys esančią rodyklę, nukreipkite pelės žymiklį į Spalvų/pustonių skalė, tada spustelėkite arba Grynos juoda ir balta, arba Pustoniai.

  • Pustoniai     Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juoda ir balta     Šiuo nustatymu padalomoji medžiaga atspausdinama be pustonių.

 3. Grupėje Spausdinimas spustelėkite Spausdinti.

  Pastabos: 

  • Galima taikyti skirtingus pustonių arba nespalvoto vaizdo parametrus skirtingiems objektams toje pačioje skaidrėje.

  • Atliekant šį procesą, pradinėje spalvotoje pateiktyje spalvos ar dizainas nekeičiami.

  • Kai spausdinate naudodami pustonius ar nespalvotai, fono gali nepavykti atspausdinti, jei jis trukdo skaidrės kontrastui.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Dauguma pristatymų sukurti taip, kad būtų rodomi spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunate paveikslėlį, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Kai nuspręsite spausdinti, programa „PowerPoint“ nustatys pristatymo spalvas, kad jos atitiktų pasirinkto spausdintuvo galimybes.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, galite prieš spausdindami jį peržiūrėti spaudinio peržiūra rodinyje. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys išspausdinta grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdinant.

Peržiūrint prieš spausdinimą taip pat galima atlikti tam tikrus keitimus. Galite pasirinkti:

 • Ką norite spausdinti: pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ar tik struktūrą

 • Padalomosios medžiagos maketą

 • Padalomosios medžiagos, pastabų puslapių arba struktūros padėtis (stati arba gulsčia)

 • Antraštės ir poraštės parinktis

Pristatyme pustonių ir nespalvoti objektai rodomi ekrane ir spaudinyje taip, kaip nurodyta lentelėje.

Objektas

Naudojant pustonius /
grynas juodą

ir baltą

Teksto

Juoda/Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai/Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai/Paslėpta

Užpildai

Pustoniai/Balta

Rėmeliai

Juoda/Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai/Balta

Eilutes

Juoda/Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai/Juoda

Rastrai

Pustoniai/Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta/Balta

Diagramos

Pustoniai/Pustoniai

Pastaba: Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Taip pat žr.

Privačiai peržiūrėkite savo kalbėtojo pastabas, pateiktį rodydami keliuose monitoriuose

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×