Priedų peržiūra, atidarymas ir įrašymas

El. laiškus, prie kurių pridėti priedai (failai arba elementai) atpažinsite iš sąvaržėlės Priedo piktograma piktogramos, esančios pranešimų sąraše. Galite peržiūrėti įvairių tipų priedus tiesiogiai skaitymo srityje, atidaryti priedus iš priedo piktogramos skaitymo srityje arba pranešimo arba įrašyti vieną arba kelis priedus į savo kompiuterį, „OneDrive“ arba kitą debesies saugyklos vietą.

„Outlook“ priima įvairių tipų failus, tačiau blokuoja galimai nesaugius priedus (įskaitant .bat, .exe, .vbs ir .js failus), kuriuose gali būti virusų.

Saugos pranešimas: Nors „Outlook“ apsaugo priedus, atidarydami bet kurį priedą būkite atsargūs: ypač, jei pranešimą gavote nuo nepažįstamo arba nepatikimo asmens. Kilus abejonių, susisiekite su siuntėju ir patvirtinkite priedo autentiškumą. Be to, naudokite naujausią kompiuterio antivirusinės programinės įrangos versiją.

Priedų įrašymas, atidarymas arba peržiūra

Pridėtus failus dažniausiai matysite skaitymo srityje, tiesiai po pranešimo antrašte ar tema. Kartais, ypač jei gaunate paveikslėlius, priedus matysite laiško tekste.

Peržiūrėkite visus gautus priedus skaitymo srityje

Jei du kartus spustelėsite priedo piktogramą, atidarysite priedą. Tačiau jei norite peržiūrėti arba įrašyti priedą, pasirinkite išplečiamąją rodyklę priedo piktogramos dešinėje, kad pamatytumėte priedo meniu.

Jei norite peržiūrėti priedo meniu, pasirinkite išplečiamąją rodyklę dešinėje priedo piktogramos pusėje

 • Peržiūrėti: peržiūrint priedą, priedo turinys rodomas skaitymo srityje. Ne visų tipų priedus galima peržiūrėti. PDF failų ir priedų, saugomų debesyje, pvz., „OneDrive“, arba bendrosios duomenų saugyklos priedų, peržiūrėti negalima. Norėdami grįžti į pranešimą, pasirinkite Priedai > Pranešimas > Rodyti pranešimą.

 • Atidaryti: pasirinkite Atidaryti, jei norite atidaryti priedą. Jei neturite įdiegtos programos, kuria galima atidaryti priedą, „Outlook“ paprašys pasirinkti kompiuteryje įdiegtą programą. Jei norite pakeisti programą, kurią naudojate priedui atidaryti, žr. Priedo failų susiejimo keitimas.

 • Įrašyti kaip: norėdami įrašyti priedą kompiuteryje arba debesies saugyklos vietoje, pasirinkite Įrašyti kaip. Pasirinkus šią parinktį, bus įrašytas tik vienas priedas. Norėdami įrašyti visus vieno laiško priedus, pasirinkite Įrašyti visus priedus. Visi priedai bus įrašyti toje pačioje vietoje. Numatytoji įrašymo vietą yra aplanke Dokumentai. Numatytosios įrašymo vietos keisti negalima, bet kiekvieną kartą įrašant priedus galima pasirinkti naują vietą.

Pastaba: priedą galite įrašyti nuvilkdami el. laiško priedą į darbalaukį. Kai velkate debesyje saugomą priedą, atsisiunčiama ir įrašoma vietinė priedo kopija.

Priedo trikčių diagnostika

 1. Kaip pakeisti, kur įrašomi mano priedus pagal numatytuosius parametrus? Pagal numatytuosius parametrus priedai įrašomi aplanke Dokumentai. Nėra parametro, kuriuo būtų galima tai pakeisti programoje „Outlook“.

 2. Kaip įrašyti redaguotą priedą, kad pakeitimai būtų pridėti prie pradinio el. laiško? Jei priedo siuntėjas naudojo „OneDrive“ arba kitą debesies saugyklą, visi priedo keitimai įrašomi automatiškai. Jei siuntėjas nenaudojo debesies saugyklos, galite naudoti išplečiamojo meniu rodyklę priedo piktogramoje ir pasirinkti Įrašyti į „OneDrive“.

 3. Ar galiu išjungti priedų peržiūrą? Ne. „Outlook 2016“ ir „Outlook 2013“ negalima išjungti priedų peržiūros galimybės.

 4. Kaip atidaryti ir peržiūrėti PDF priedus? Jei kaip numatytąją naršyklę naudojate „Microsoft Edge“, PDF priedai turėtų atsidaryti „Edge“. Norėdami atidaryti juos „Adobe Acrobat Reader“ ar kita PDF peržiūros programa, žr. Priedo failų susiejimo keitimas.

 5. Kaip pakeisti naršyklę, naudojamą priedams atidaryti arba peržiūrėti? „Outlook“ daugelio tipų priedams atidaryti arba peržiūrėti naudos numatytąją naršyklę. Norėdami pakeisti numatytąją naršyklę, žr. Numatytosios naršyklės keitimas sistemoje „Windows 10“.

Priedo failų susiejimo keitimas

Daug failų tipų gali atidaryti daugiau nei viena programa. Pavyzdžiui, nuotrauką galite atidaryti programa Nuotraukos arba Piešimas ir kitomis. Norėdami pakeisti numatytąją programą, kurią „Windows“ naudoja kiekvieno tipo failams atidaryti, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Jei naudojate „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows 10“, pasirinkite Pradėti ir įveskite Valdymo skydas.

 2. Pasirinkite Programos > Padaryti taip, kad failo tipas būtų visada atidaromas konkrečioje programoje. Jei nematote Programos, pasirinkite Numatytosios programos > Susieti failo tipą arba protokolą su programa.

 3. Sąsajų nustatymo įrankyje pasirinkite failo tipą, kurio programą norite pakeisti, tada pasirinkite Keisti programą.

 4. Pasirinkę naują programą, kuri bus naudojama to tipo failui atidaryti, pasirinkite Gerai.

Priedo atidarymas

Priedą galite atidaryti dalyje skaitymo sritis arba atidarytame laiške. Bet kuriuo atveju, du kartus spustelėkite priedą, kad jį atidarytumėte.

 • Norėdami atidaryti priedą iš pranešimų sąrašo, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pranešimą su priedu, spustelėkite Priedų peržiūra, tada spustelėkite priedo pavadinimą.

Galite peržiūrėti HTML arba paprastojo teksto pranešimus skaitymo srityje ir atidarytuose laiškuose. RTF laiškų priedų peržiūra negalima.

 1. Norėdami peržiūrėti priedą, spustelėkite priedą ir jis bus rodomas vietoje laiško teksto.

 2. Norėdami grįžti prie laiško, skirtuko Priedo įrankiai grupėje Pranešimai spustelėkite Rodyti pranešimą.

Atidarę ir peržiūrėję priedą, galite jį įrašyti diske. Jei laiške yra daugiau negu vienas priedas, galite įrašyti kelis priedus vienu metu kaip grupę arba įrašyti po vieną priedą.

Vieno ar kelių priedų įrašymas

 1. Spustelėkite priedą, esantį Skaitymo srityje arba atidarytame pranešime.

 2. Skirtuko Priedai grupėje spustelėkite Veiksmai spustelėkite Įrašyti kaip. Taip pat galite spustelėti priedą dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėti Įrašyti kaip. Norėdami pasirinkti keletą priedų, spustelėdami priedus laikykite nuspaudę klavišą Ctrl. Norėdami įrašyti visus priedus, pasirinkite Įrašyti visus priedus.

  Juostelės komanda „Įrašyti kaip“

  Pastaba: Jei pranešimas sukurtas RTF formatu, skaitymo srityje arba atidarytame laiške dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite priedą, tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 3. Pasirinkite aplanką ir spustelėkite Įrašyti.

Priedo peržiūra jo neatidarius

Priedo peržiūra, tai nauja „2007 Microsoft Office“ sistema funkcija, suteikia galimybę peržiūrėti kai kurių tipų priedų failus jų neatidarant. Informacijos apie priedų siuntimą el. paštu žr. Failo ar kito elemento pridėjimas prie el. laiško.

Kai gaunate laišką su priedu ir norite greitai pamatyti, kas yra priedo turinyje jo neatidarę, priedą galite peržiūrėti. Priedą galite peržiūrėti skaitymo srityje arba atidarytame laiške. Priedų peržiūros priemonės, kurios gaunamos kartu su „Office 2007“ leidimas, pagal numatytuosius parametrus yra įjungtos.

Pastaba: Norėdami peržiūrėti pridėtą failą, kuris buvo sukurtas naudojant „2007 Microsoft Office“ sistema taikomąją programą, jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta ta „Office 2007“ taikomoji programa. Pavyzdžiui, norėdami peržiūrėti „Word 2007“ priedą, turite turėti įdiegtą „Word 2007“. Norėdami peržiūrėti „Excel“ priedą, turite turėti įdiegtą „Excel“.

Palaikoma laiškų, suformatuotų HTML ir paprastojo teksto formatu, priedų peržiūra, bet ne laiškų, kurie suformatuoti naudojant raiškiojo teksto formatą (RTF). Be to, priedo peržiūra pasiekiama tik jeigu jūs ieškote gautų laiškų, o ne kai kuriate naujus laiškus.

Priedo peržiūra

 1. Laiškų sąraše pasirinkite laišką su norimu peržiūrėti priedu.

 2. Dalyje skaitymo sritis dukart spustelėkite priedą. Jei yra keli priedai, reikia horizontaliai slinkti, kad surastumėte reikiamą priedą.

  Pastaba: Peržiūra gali neparodyti failo naujausio turinio. Norėdami peržiūrėti visą naujausią turinį, atidarykite failą. Pavyzdžiui, galite dukart spustelėti .docx priedą, norėdami jį atidaryti programoje „Microsoft Word“.

 3. Norėdami grįžti į laiško tekstą, spustelėkite mygtuką Pranešimas.

Kaip peržiūrėti PDF priedus naudojant „Outlook 2007“, žr. PDF priedų peržiūra.

Priedų peržiūros priemonės, kurios gaunamos kartu su „Office 2007“ leidimas, pagal numatytuosius parametrus yra įjungtos. Jei nenorite naudoti, kai kurių ar visų priedų peržiūros priemonių, atlikite nurodytus veiksmus, kad jas išjungtumėte.

 1. Programos „Outlook“ meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras, tada spustelėkite Priedų apdorojimas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite išjungti visas priedų peržiūros priemones, spustelėkite Išjungti priedo peržiūrą.

  • Jei norite išjungti konkrečią priedų peržiūros priemonę, spustelėkite Priedų ir dokumentų peržiūros priemonės, tada panaikinkite norimos išjungti priedų peržiūros priemonės žymės langelio žymėjimą ir spustelėkite Gerai.

Norėdami jas įjungti, spustelėkite, kad pažymėtumėte Išjungti priedo peržiūrą arba konkrečios priedų peržiūros priemonės parinktį.

Norėdami daugiau sužinoti apie priedų peržiūros priemones, žr. Priedų peržiūros priemonių radimas.

Priedo atidarymas

Priedą galite atidaryti dalyje skaitymo sritis, laiškų sąraše esančiame laiške, pvz., aplanke Gauta, arba atidarytame laiške.

 1. Laiškų sąraše pasirinkite laišką su priedu.

 2. Peržiūros srityje dukart spustelėkite priedą. Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite laišką su priedu ir pasirinkti Priedų peržiūra.

  Pastaba: Jei jums suteikiama galimybė pasirinkti priedo atidarymą ir įrašymą, turėkite omenyje, kad pravartu pirmiausia įrašyti failą ir jį nuskaityti naudojant antivirusinę programą, tik tada atidaryti.

Priedo įrašymas

Atidarę ir peržiūrėję priedą, galite jį įrašyti standžiajame diske. Jei laiške yra daugiau negu vienas priedas, galite įrašyti kelis priedus vienu metu kaip grupę arba įrašyti po vieną priedą.

Vieno laiško priedo įrašymas

 1. Atidarytame arba peržiūrėtame laiške dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą įrašyti priedą.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Įrašyti kaip.

 3. Pasirinkite aplanką ir spustelėkite Įrašyti.

Vieno atidaryto laiško visų priedų įrašymas

 1. Atidarytame laiške skirtuko Pranešimas grupėje Veiksmai spustelėkite Kiti veiksmai, tada spustelėkite Įrašyti priedus.

 2. Spustelėkite Gerai, pasirinkite aplanko vietą ir dar kartą spustelėkite Gerai.

Visų priedų laiškų sąraše įrašymas

 1. Laiškų sąraše pasirinkite laišką su priedu.

 2. Meniu Failas nukreipkite žymiklį į Įrašyti priedus, tada spustelėkite Visi priedai.

 3. Spustelėkite Gerai, pasirinkite aplanko vietą ir dar kartą spustelėkite Gerai.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×