Pranešimo arba elemento radimas naudojant momentinę iešką

Pranešimo arba elemento radimas naudojant momentinę iešką

Reikia rasti svarbų laišką perpildytoje pašto dėžutėje arba aplanke? Sparčioji ieška padeda greitai rasti elementus „Outlook“. Sparčiosios ieškos sritis yra visada pasiekiama visuose „Outlook“ aplankuose, pvz., pašto, kalendoriaus ir užduočių.

Patarimų, kaip gauti dar geresnių greitosios paieškos rezultatų, ieškokite straipsnyje Ieškos kriterijų siaurinimas.

Ką norite daryti?

 1. Naršymo juostoje ekrano apačioje spustelėkite Paštas.

  Naršymo juosta su teksto rodiniu

  Jei šio užrašo nėra, gali būti įjungtas supaprastintas naršymas, todėl jūs matysite šias piktogramas:

  Naršymo juosta su piktogramų rodiniu

  Arba gali būti įjungtas supaprastintas naršymas ir minimizuota aplankų sritis, todėl piktogramos išdėstomos vertikaliai. Galite išplėsti aplankų sritį spustelėdami mygtuką Minimizuoti/išplėsti, kaip parodyta čia:

  Piktogramų rodiniai minimizuotoje aplankų srityje

 2. Raskite ieškos lauką. Jis yra virš laiškų, kaip pavaizduota:

  Greitosios paieškos laukas virš laiškų

 3. Norėdami rasti žodį, kuris yra laiške, arba konkretaus asmens laišką, ieškos lauke įveskite žodį arba asmens vardą (vardą, pavardę arba vardo dalį). Laiškai, kuriuose yra nurodytas žodis arba vardas, rodomi kaip rezultatai su paryškintu ieškomu tekstu.

  Vieną žodį atitinkantys ieškos rezultatai

 4. Keisdami iešką, galite susiaurinti gautus rezultatus. Toliau pateikti keli pavyzdžiai:

  • Įveskite „avansinė apyskaita“ (įskaitant kabutes), kad rastumėte laiškus, kuriuose yra frazė „avansinė apyskaita“.

  • Įveskite avansinė IR apyskaita (IR turi būti tik didžiosiomis), kad rastumėte laiškus, kuriuose yra žodžiai „avansinė“ ir „apyskaita“, bet nebūtinai ta pačia tvarka. Taip pat galite naudoti ARBA.

  • Įveskite avansinė NE apyskaita (NE turi būti tik didžiosiomis), kad rastumėte laiškus, kuriuose yra žodis „avansinė“, bet nėra žodžio „apyskaita“.

 5. Baigę ieškoti galite išvalyti iešką spustelėdami X ieškos lauke.

Jei nerandate, ko ieškote, naudokite ieškos įrankius juostelėje, kad susiaurintumėte iešką. Spustelėję ieškos lauką, galite pasirinkti aprėpties parinktį kairėje juostelės pusėje. Apsisprendę dėl aprėpties, galite dar labiau patikslinti iešką pasirinkdami kokią nors parinktį, pvz., temos eilutę arba siuntėją.

Aprėptis (kur ieškoti): Čia galite pasirinkti ieškoti konkrečiuose aplankuose, pvz., visose savo pašto dėžutėse, arba tik dabartiniame pasirinktame aplanke, kuris paprastai yra jūsų aplankas Gauta.

Pasirinkite sritį, norėdami susiaurinti ieškos rezultatus

Tikslinti (ko ieškoti): Pasirinkę aprėptį, galite į grupę Tikslinti įtraukti kitų kriterijų. Kai pasirenkate parinktį, „Outlook“ prideda specialų scenarijų ieškos lauke, kad apribotų iešką.

Susiaurinkite ieškos rezultatus naudodami grupės tikslinimo parinktis

Kokios tos parinktys.

 • Nuo: filtruoja ieškos rezultatus, kad būtų rodomi tik konkretaus asmens atsiųsti pranešimai. Pavyzdžiui, galite ieškoti visų Saulės atsiųstų laiškų.

 • Tema: filtruoja ieškos rezultatus pagal el. laiško temos eilutę. Pavyzdžiui, galite ieškoti visų laiškų, kurių temos eilutėje yra raktažodis „ataskaita“.

 • Pridėti priedai: randa visus pranešimus, kuriuose yra priedas.

 • Suskirstyta pagal kategorijas: pasirinkite kategoriją, kad pamatytumėte visus pranešimus, kuriuos pažymėjote naudodami konkrečią kategoriją.

 • Šią savaitę: išskleidžiamajame meniu pasirinkite laiko tarpsnį norėdami susiaurinti ieškos rezultatus pagal laiką, kai gavote pranešimą.

 • Išsiųsta: išskleidžiamajame meniu pasirinkite parinktį filtruoti rezultatus pagal el. laiško gavėjus. Pavyzdžiui, laiškus, į kurių kopiją buvote įtraukti, arba tuos, kurie buvo išsiųsti konkrečiam asmeniui.

 • Neskaityta: randa visus neskaitytus laiškus aplanke, kurį pasirinkote.

 • Pažymėta vėliavėle: randa laiškus, kuriuos pažymėjote stebėti.

 • Svarbu: rodo visus laiškus, kurie buvo pažymėti kaip didelės svarbos.

 • Daugiau: pasirinkti meniu parinktį, norėdami dar labiau susiaurinti ieškos rezultatus. Pvz., galite filtruoti pagal slaptumą arba pranešimo dydį.

Atminkite, kad galite kartu naudoti ir derinti šias parinktis.

Pavyzdys: galite ieškoti visų laiškų iš Saulės, gautų praeitą mėnesį, kurių temos eilutėje yra raktažodis „ataskaita“.

Norėdami nustatyti iešką šiame pavyzdyje:

 1. Įsitikinkite, kad pasirinktas aplankas Gauta, tada spustelėkite ieškos lauką.

 2. Pasirinkite Poaplankiai grupėje Aprėptis.

 3. Spustelėkite Nuo ir įveskite Janina, kad pakeistumėte pažymėtą tekstą ieškos lauke.

 4. Spustelėkite Tema ir įveskite ataskaita, kad pakeistumėte pažymėtą tekstą ieškos lauke.

 5. Išplečiamajame meniu šalia Šią savaitę pasirinkite Praėjusį mėnesį.

  Ieškos įrankių parinkčių pavyzdys

Per daug rezultatų? O gal radote ne tai, ko reikia?

 1. Spustelėkite ieškos lauką.

 2. Skirtuke Ieška spustelėkite Ieškos įrankiai > Išplėstinė ieška.

  Ieškos įrankių parinktis Išplėstinė ieška

Lauke Išplėstinė ieška galite nurodyti sudėtingesnius kriterijus ir net ieškoti kalendoriuje, kontaktų sąraše, pastabose ir užduotyse.

 1. Spustelėkite skirtuką Išsamiau.

 2. Dalyje Apibrėžkite daugiau kriterijų spustelėkite mygtuką Laukas ir Visi laiškų laukai. Matysite laukų, kuriuose galite ieškoti, meniu, pvz., , Kam, Gauta, Tema ir t. t.

  Išplėstinės ieškos laukų meniu

 3. Pradėkite pasirinkdami lauką, tada pasirinkite sąlygą ir bandomą reikšmę. Pavyzdžiui:

  Iš/yra/Stasė bus ieškoma laiškų, kurių autoriaus vardas Stasė. Atkreipkite dėmesį, kad naudojame sąlygą yra, o ne yra (tiksliai), todėl nebus ieškoma tikslių atitikmenų. Taigi, jei Stasės el. pašto vardas yra Stasė Mankienė, Iš/yra (tiksliai)/Stasė neveiks, nes reikia nurodyti Stasės vardą ir pavardę, kad gautume tikslų atitikmenį. Tokiu atveju sąlyga yra naudinga.

 4. Įtraukite kuo daugiau papildomų sąlygų, kurių reikia arba kurias norite išbandyti. Įtrauksime dar tris:

| yra | Stasė bus ieškoma laiškų, kurių autoriaus vardas Stasė. Atkreipkite dėmesį, kad naudojame sąlygą yra, o ne yra (tiksliai), todėl nebus ieškoma tikslių atitikmenų. Taigi, jei Stasės el. pašto vardas yra Stasė Mankienė, | yra (tiksliai) | Stasė neveiks, nes reikia nurodyti Stasės vardą ir pavardę, kad gautume tikslų atitikmenį. Tokiu atveju sąlyga yra naudinga.

Tada, tarkime, įtraukiate ir šiuos:

 • Gauta | laikotarpis | nuo 2013 05 01 iki 2013 05 31

 • Pranešimas | yra | biudžetas

 • Kam | yra | Robertas

  Ieškos sąlygų sąrašo kūrimas

Dabar „Outlook“ ieško laiškų iš Stasės, pristatytų į aplanką Gauta 2013 m. gegužę, kurių tekste yra „biudžetas“ ir kurie, be jūsų, dar buvo nusiųsti žmogui vardu Aras. Štai priartintas keturių įtrauktų kriterijų sąrašas.

Laukai, sąlygos ir reikšmės

Galiausiai spustelėkite Rasti dabar, kad atliktumėte iešką.

Išplėstinės ieškos rezultatai

Jei daugiau negu 250 rezultatų jūsų negąsdina, galite apeiti šią ribą:

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Ieška.

 2. Dalyje Rezultatai išvalykite žymės langelį Padidinti ieškos spartą apribojant rodomų rezultatų skaičių.

Ką norite daryti?

 1. naršymo sritis spustelėkite aplanką, kuriame norite ieškoti.

 2. Lauke Momentinė ieška įveskite ieškomą tekstą.

  Laukas Momentinė ieška

  • Elementai, kuriuose yra jūsų įvestas tekstas, rodomi su paryškintu ieškomu tekstu.

  • Norėdami susiaurinti iešką, įveskite daugiau simbolių.

 3. Norėdami išplėsti iešką visuose aplankuose, ieškos rezultatų pabaigoje spustelėkite Bandyti ieškoti dar kartą.

  Pastabos: 

  • Jei norite grąžinti įterpimo vietą į lauką Momentinė ieška, paspauskite CTRL+E.

  • Kai baigsite iešką, galite ją išvalyti spustelėdami Uždaryti iešką Mygtukas Uždaryti iešką šalia lauko Sparčioji ieška.

  • Ieškoma ir prieduose, bet ieškos rezultatai iš priedų nėra paryškinami.

Įtraukdami kriterijų galite susiaurinti iešką. Spustelėjus ar įvedus lauke Greitoji paieška, sukuriamas skirtukas Ieškos įrankiai. Grupėje Patikslinti kriterijų parinkčių skaičius padeda patikslinti iešką.

Juostelės skirtukas Ieškos įrankiai

Pastaba:  Įtraukiami ieškos laukai yra būdingi tai „Outlook“ sričiai, kurioje esate, pvz., pašto, kalendoriaus, kontaktų, užduočių, pastabų, aplankų sąrašo arba žurnalo ieškos laukai. Be to, ieškos laukai yra būdingi tam „Outlook“ el. pašto profiliui, kurį šiuo metu naudojate. Ieškos laukų išlieka, kai uždarote ir iš naujo paleidžiate „Outlook“. Ieškos užklausa neišlieka.

Įrašoma 10 vėliausių ieškų, kurias galite naudoti dar kartą.

 • Spustelėkite lauką Sparčioji ieška ir skirtuko Ieškos įrankiai grupėje Parinktys spustelėkite Vėliausios ieškos, tada spustelėkite ieškos žodį arba frazę, kurią norite naudoti dar kartą.

  Juostelės komanda Paskutinės ieškos

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip susiaurinti ieškos kriterijus, kad sėkmingiau ieškotumėte „Outlook“

Ką norite daryti?

 1. Programoje Paštas spustelėkite aplanką, kuriame norite ieškoti.

 2. Lauke Momentinė ieška įveskite ieškomą tekstą.

  • Laiškai, kuriuose yra jūsų įvestas tekstas, rodomi srityje Momentinės ieškos rezultatai, o ieškomas tekstas paryškinamas.

   Pastaba: Pagal numatytuosius parametrus nėra būtina spustelėti mygtuką Ieška norint Mygtuko paveikslėlis pradėti iešką. Mygtukas Ieška bus įgalintas tik jei išvalėte žymės langelį Rodyti ieškos rezultatus renkant tekstą, jei įmanoma dialogo lange Ieškos parinktys. Daugiau informacijos ieškokite šio straipsnio skyriuje „Sparčiosios ieškos parinkčių keitimas“ toliau.

  • Norėdami susiaurinti iešką, įveskite daugiau simbolių.

 3. Norėdami išplėsti savo iešką ir įtraukti visus aplankus, esančius aplanke Paštas, ieškos rezultatų pabaigoje spustelėkite Bandyti ieškoti dar kartą visuose pašto elementuose.

  Arba naršymo sritis dalyje Pašto aplankai spustelėkite Visi pašto elementai arba paspauskite CTRL + ALT + A.

  Ieškos rezultatai

  1. Spustelėkite aplanką, kuriame norite ieškoti.

  2. Lauke Sparčioji ieška įveskite ieškomą tekstą.

  3. Laiškai, kuriuose yra jūsų įvestas tekstas, rodomi rezultatuose su paryškintu ieškomu tekstu.

  4. Spustelėkite, kad išvalytumėte lauką Sparčioji ieška, tada pradėkite naują iešką.

  5. Spustelėkite, jei norite išplėsti savo iešką visuose aplankuose programoje Paštas.

Pavyzdžių, kaip rasti tai, ko ieškote, žr. Sužinokite, kaip susiaurinti ieškos kriterijus, kad sėkmingiau ieškotumėte „Outlook“.

Pastabos: 

 • Norėdami įterpimo vietą grąžinti į sparčiosios ieškos lauką, paspauskite CTRL + E.

 • Atlikę iešką ir rezultatų sąraše radę reikiamą elementą, galite išvalyti iešką. „Outlook“ jus palieka ten, kur spustelėjote paskutinį elementą.

 • Ieškoma ir prieduose, bet ieškos rezultatai iš priedų nėra paryškinami.

Įtraukdami kriterijų galite susiaurinti iešką.

 1. Srityje Sparčioji ieška spustelėkite Išplėsti užklausų daryklę.

  Momentinės ieškos sritis

 2. Norėdami įtraukti daugiau ieškos kriterijų, įveskite ieškos tekstą eilutėse Nuo, Tekstas, Tema arba Kam.

  Kriterijų pridėjimas

 3. Norėdami užklausų daryklėje matyti daugiau ieškos laukų, spustelėkite Įtraukti kriterijų ir pasirinkite norimus matyti sąraše laukus.

  Patarimas: Taip pat galite naikinti užklausos daryklės laukus, ieškos laukų sąraše spustelėdami Šalinti.

 4. Įveskite savo ieškos kriterijus į naujuosius ieškos laukus.

  Kai įvedate kriterijus ieškos laukuose, lauke Sparčioji ieška jūsų kriterijai rodomi kaip ieškos užklausos sintaksė. Sintaksė apima ieškos kriterijus su dvitaškiu, tada kriterijų reikšmę, kurią įvedėte, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje. Kai geriau perprasite ieškos užklausų sintaksę, galėsite savo užklausą įvesti lauke Sparčioji ieška, o ne naudoti ieškos laukus.

  Momentinės ieškos sritis

 5. Peržiūrėkite ieškos rezultatus sąraše po sparčiosios ieškos sritimi.

  Pastabos: 

  • Įtraukiami ieškos laukai yra būdingi tai „Outlook“ sričiai, kurioje esate, pvz., pašto, kalendoriaus, kontaktų, užduočių, pastabų, aplankų sąrašo arba žurnalo ieškos laukai. Be to, ieškos laukai yra būdingi tam „Outlook“ el. pašto profiliui, kurį šiuo metu naudojate. Ieškos laukų išlieka, kai uždarote ir iš naujo paleidžiate „Outlook“. Ieškos užklausa neišlieka.

Programa Outlook rodo iki 10 naujausių ieškų.

 • Srityje Sparčioji ieška spustelėkite Rodyti išplėstinės ieškos srities meniu, nukreipkite žymiklį į Vėliausios ieškos, tada spustelėkite sąraše norimą iešką.

  Ieškos sritis

Poaplankių įtraukimas naudojant sparčiąją iešką

sparčioji ieška gali ieškoti kiekviename aplanke, įskaitant poaplankius „Outlook aplankų sąrašas“, tačiau parinktis ieškoti visuose aplankuose nėra pažymėta pagal numatytuosius parametrus. Turite įjungti šią ieškos parinktį.

 1. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Sparčioji ieška, tada spustelėkite Ieškos parinktys.

  Taip pat galite spustelėti rodyklę, esančią srityje Sparčioji ieška, o tada spustelėkite Ieškos parinktys.

 2. Dalyje Sparčiosios ieškos sritis pasirinkite Visi aplankai.

Panaikintų elementų aplanko įtraukimas į sparčiąją iešką

Pagal numatytuosius parametrus panaikintų elementų aplankas neįtraukiamas ieškant visuose pašto elementuose. Norėdami įtraukti panaikintų elementų aplanką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Sparčioji ieška, tada spustelėkite Ieškos parinktys.

  Taip pat galite spustelėti rodyklę, esančią srityje Sparčioji ieška, o tada spustelėkite Ieškos parinktys.

 2. Dalyje Panaikinti elementai pažymėkite žymės langelį Įtraukti pranešimus iš panaikintų elementų aplanko kiekviename duomenų faile ieškant visuose elementuose.

Duomenų failų įtraukimas į ieškas

Pagal numatytuosius parametrus „Outlook“ įtraukia toliau nurodytus duomenų failus ieškant visuose pašto elementuose:

 • Visi indeksuoti duomenų failai. Jie apima asmeninių aplankų failus (.pst) ir autonominio aplanko failus (.ost). Indeksavimo užtikrina greitosios paieškos greitą veikimą.

 • Jūsų numatytosios el. pašto paskyros „Outlook“ duomenų failas, neatsižvelgiant į tai, ar jis indeksuotas.

Tačiau į ieškas galite pasirinkti įtraukti bet kurį duomenų failą.

Visi pašto elementai

Svarbu: Pasirinkti įtrauktinus duomenų failus galima tik ieškant Visi pašto elementai, kai ieškoma viename arba daugiau duomenų failų.

Pasirinkimas, kuriuos duomenų failus įtraukti į iešką

 1. Srityje Paštas, Naršymo srityje spustelėkite rodyklę, esančią Visi pašto elementai.

 2. Pasirinkite duomenų failo, kurį norite įtraukti į ieškas arba iš jų šalinti, vardą.

  Pavyzdžiui:

  • Jūsų POP3 paskyra gali būti skirta tik namų ir asmeniniams el. laiškams, todėl darbe galite norėti ieškoti tik savo darbo el. pašto paskyroje. Tokiu atveju panaikinkite žymę žymės langelyje Mano namų el. paštas, kad jame nebūtų ieškoma.

  • Duomenų failo, kurį norite pašalinti iš ieškos, yra didelis archyvo aplankas.

  • Galite dirbti teisinėje įmonėje ir informaciją apie kiekvieną iš savo bylų saugoti skirtinguose .pst duomenų failuose, kuriuos laikote atidarytus. Jei dirbate su konkrečia byla, galite nenorėti, kad kitų bylų .pst failai būtų įtraukti į ieškas, susijusias su konkrečia byla.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Sparčioji ieška, tada spustelėkite Ieškos parinktys.

  Arba galite spustelėti rodyklę, esančią srityje Sparčioji ieška, o tada spustelėti Ieškos parinktys.

 2. Pasirinkite norimas parinktis:

  Indeksavimas

  • Indeksuoti laiškus šiuose duomenų failuose     Pasirinkite duomenų failus, kuriuos „Outlook“ turi indeksuoti ieškoms.

  • Įspėti mane, kai ieškos rezultatai gali būti neišsamūs, nes laiškai vis dar indeksuojami     Ši parinktis yra pažymėta pagal numatytuosius parametrus. „Outlook“ rodo pranešimą sparčiosios ieškos srityje, kai uždelsiamas visų ieškos rezultatų rodymas, nes „Outlook“ nebaigė indeksuoti visų laiškų pasirinktuose duomenų failuose. Spustelėjus šį pranešimą, atidaromas dialogo langas, kuriame rodoma, kiek elementų liko indeksuoti. Išvalykite žymės langelį, jei nenorite matyti šių pranešimų.

   Ieška

  • Rodyti ieškos rezultatus renkant tekstą, jei įmanoma      Ši parinktis yra pažymėta pagal numatytuosius parametrus. Jei nenorite, kad ieškos rezultatai būtų rodomi jums renkant tekstą, išvalykite šį žymės langelį. Pavyzdžiui, galite nenorėti matyti jokių ieškos rezultatų, kol nepaspaudėte ENTER arba nespustelėjote mygtuko Ieška. Mygtukas Ieška Mygtuko paveikslėlis bus įgalintas tik tada, jei išvalysite šią parinktį. Taip pat galite išvalyti šį žymės langelį, nes ieškos rezultatai nerodomi taip greitai, kaip norite.

  • Pagreitinti iešką apribojant rodomų rezultatų skaičių     ši parinktis yra pažymėta pagal numatytuosius parametrus. Kai ieška pateikia labai daug rezultatų, „Outlook“ apriboja rodomą skaičių, kad paspartintų iešką, ir rodo naujausius elementus. „Outlook“ rodo pranešimą sparčiosios ieškos srityje, įspėjantį jus apie šį apribojimą. Galite spustelėti šį pranešimą, kad atidarytumėte dialogo langą ir pamatytumėte visus rezultatus.

  • Paryškinti mano ieškomus žodžius      Ši parinktis yra pažymėta pagal numatytuosius parametrus. Jei nenorite, kad ieškos rezultatai būtų rodomi paryškinti, išvalykite šį žymės langelį. Jei norite pakeisti paryškinimo spalvą, spustelėkite Keisti ir pasirinkite spalvą dialogo lange Spalva.

   Panaikinti elementai

  • Įtraukti pranešimus iš panaikintų elementų aplanko kiekviename duomenų faile ieškant visuose elementuose      Ši parinktis nėra pasirinkta pagal numatytuosius parametrus. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite į iešką įtraukti panaikintus elementus, kai atliekate iešką naudodami parinktį Visi pašto elementai.

   Sparčiosios ieškos sritis

  • Ieškant rodyti rezultatus iš      Pagal numatytuosius parametrus yra pasirinkta parinktis Tik dabar pasirinktame aplanke. Pažymėkite žymės langelį Visi aplankai, kad visos ieškos apimtų visus „Outlook“ aplankų sąrašo aplankus.

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip susiaurinti ieškos kriterijus, kad sėkmingiau ieškotumėte „Outlook“

Iš naujo nustatykite indeksavimą perkurdami savo sparčiosios ieškos katalogą

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×