Potencialių pardavimo galimybių stebėjimas naudojant „Business Contact Manager“

galimybės įrašas saugoma informacija apie potencialius pardavimo užsakymus ir gali padėti jums stebėti didėjančio pardavimo ryšį su dabartiniu ar potencialiu klientas.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip galite naudotis galimybės įrašais norėdami įrašyti išsamią informaciją apie produktus ar paslaugas, dominančias jūsų klientus ir klientų sąveikas.

Ką norite daryti?

Kurti galimybės įrašą

Atidaryti galimybės formą

Užpildyti galimybės formą

Tinkinti sąrašus galimybės formoje

Tinkinti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas

Naikinti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas

Redaguoti galimybės įrašą

Pakeisti klientą arba verslo kontaktą, susietą su galimybės įrašu

Susieti ryšių retrospektyvos elementus su galimybės įrašu

Priskirti galimybę bendradarbiui

Pažymėti, kad galimybė uždaryta

Stebėti užduotis, kurios būtinos norint uždaryti arba laimėti galimybę

Galimybės įrašo kūrimas

Kiekvieną kuriamą galimybės įrašą turite susieti su paskyra arba verslo kontaktas įrašu. Į galimybės įrašą galite įtraukti ryšių retrospektyvos elementus, pavyzdžiui, verslo pastabas, užduotis, susitikimus, skambučių žurnalus ir failus, kad galėtumėte stebėti kliento sąveikas. Tie retrospektyvos elementai taip pat įtraukiami į susieto kliento ar verslo kontakto retrospektyvą.

Jei norite tinkinti įtrauktus pardavimo etapus ir veiklas, žr. Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų tinkinimas. Jei norite tinkinti galimybės formą ir į ją įtraukti laukų ar juos pašalinti, žr. Įrašų tipų bei sąrašų kūrimas ir tinkinimas.

Puslapio viršus

Galimybės formos atidarymas

 1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

 2. Norėdami atidaryti naują, tuščią galimybės formą, juostelėje spustelėkite Nauja galimybė.

 3. Norėdami atidaryti esamą galimybės įrašą, skirtuke Galimybės dukart spustelėkite tą galimybės įrašą, kurį norite atidaryti.

Puslapio viršus

Galimybės formos pildymas

 1. Įveskite arba pažymėkite informaciją, kurią norite įrašyti galimybės formoje.

  Formoje yra šie puslapiai:

  Bendra informacija. Šiame puslapyje pateikiama bendra informacija apie galimybę, įskaitant būseną, šaltinį ir finansines sąlygas.

  Galimybės informacija.

  • Galimybės pavadinimas (būtinas). Įveskite galimybės pavadinimą.

  • Kam priskirta. Spustelėkite vardą asmens, kuris galimybę stebės ir uždarys.

   Sąraše Kam priskirta pateikiami vardai tik tų darbuotojų, su kuriais jūs bendrai naudojate arba kuriems suteikėte teisę pasiekti jūsų „Business Contact Manager“ duomenų bazę. Jei reikia daugiau informacijos, kaip įtraukti vardus ir bendrinti duomenų bazę, žr. „Business Contact Manager“ duomenų bendrinimas su kitais vartotojais.

  • Tipas. Spustelėkite potencialaus pardavimo užsakymo įrašo tipą.

  Susietas klientas arba verslo kontaktas

  • Susieti su (būtina). Spustelėkite mygtuką Susieti su, kad pasirinktumėte susieti su šia galimybe paskyra arba verslo kontaktas. Jei reikia daugiau informacijos, kaip pildyti dialogo langą, žr. Norimo susieti „Business Contact Manager“ įrašo pasirinkimas.

   Pastaba: Galimybę galima susieti tik su vienu kliento arba verslo kontakto įrašu.

  Pardavimo informacija.

  • Tikimybė. Įveskite tikimybės procentą, kad galimybė virs pardavimo užsakymu. Tikimybės procentas naudojamas apskaičiuojant numatomas pajamas remiantis bendrąja produktų ir paslaugų, išvardytų skyriuje Produktai ir paslaugos, suma.

  • Numatomos pajamos. Numatomos pajamos apskaičiuojamos automatiškai, naudojant tikimybės procentą ir bendrąją produktų ir paslaugų, išvardytų skyriuje Produktai ir paslaugos, sumą.

  • Uždarymo data. Spustelėkite datą, iki kurios tikitės pardavimo.

  • Mokėjimo sąlygos. Spustelėkite būdą, kuriuo klientas mokės už produktus ar paslaugas.

  • Galiojimo pabaigos data. Spustelėkite datą, kada pasiūlymas nustos galioti.

  • Pristatymo data. Spustelėkite pristatymo datą, kurią pasiūlote klientui.

  Produktai ir paslaugos.

  Įtraukite produkto ir paslaugos elementai, kuris domina klientą.

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Įtraukti . Norėdami įtraukti naują produkto ar paslaugos elementą, spustelėkite Įtraukti.

   Dialogo lange Produkto ar paslaugos įtraukimas įveskite arba pasirinkite norimą informaciją. Jei reikia daugiau informacijos, kaip pildyti formą Produkto ar paslaugos įtraukimas, žr. Produktų ir paslaugų valdymas „Business Contact Manager“.

  • Redaguoti. Jei norite pakeisti elementą, spustelėkite elementą ir tada spustelėkite Redaguoti.

  • Pašalinti. Jei iš sąrašo norite panaikinti elementą, spustelėkite jį ir tada spustelėkite Pašalinti.

  Šaltinio informacija.

  • Šaltinis. Spustelėkite galimybės šaltinį, pvz., tipą rinkodaros veikla, kuris pateikė kliento pavadinimą arba galimybę.

  • Inicijavo. Spustelėdami pasirinkite kliento, verslo kontakto pavadinimą arba rinkodaros veiklą, kuri pateikė šią galimybę.

   Rinkodaros veiklos pavadinimas naudojamas galimybių, kurios yra konkrečios veiklos rezultatai, skaičiui stebėti. Šiame lauke spustelėjus rinkodaros veiklos pavadinimą, Business Contact Manager for Outlook įtraukia galimybę į rinkodaros veiklos stebėjimo puslapį.

  • Konkurentai. Įveskite norimus konkurentų pavadinimus, kad jums būtų priminta patikrinti jų kainas ir galėtumėte pasiūlyti geresnę kainą arba geresnę paslaugą.

  Pardavimo etapas ir veiklos

  • Pardavimo etapas. Pasirinkite galimybės pardavimo etapą, kad galėtumėte stebėti eigą.

   Galite tinkinti šį sąrašą ir įtraukti būtent jūsų įmonei reikalingą pardavimo etapo informaciją. Spustelėkite Redaguoti šį sąrašą ir nurodykite Tinkinti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas.

   Pasirinkus pardavimo etapą Uždaryta laimėjus arba Uždaryta nelaimėjus, įrašas užrakinamas ir tampa tik skaitomu failu. Jei Uždaryta laimėjus, tikimybė tampa 100 %; jei Uždaryta nelaimėjus, tikimybė tampa 0 %.

  • Priminimas. Pažymėkite žymės langelį Priminimas, jei norite gauti „Outlook“ priminimus apie šią galimybę. Spustelėkite datą ir laiką, kada norite gauti priminimus.

  Išsami informacija. Šiame puslapyje pateikiami komentarai arba pastabos apie galimybę

  Galite įklijuokite komentarus iš kitų failų arba galite tiesiogiai į įrašą įtraukti komentarų. Jei norite įrašyti datą ir laiką, kada įtraukėte komentarą, spustelėkite Pridėti laiko žymą.

  Retrospektyva. Retrospektyvos puslapyje išvardyti visi ryšių retrospektyvos elementai, susieti su galimybės įrašu.

  Išsamesnę retrospektyvą apie galimybę galite sukurti spustelėję mygtuką Naujas ir tada su įrašu susieję elementą, pvz., verslo pastaba, skambučių žurnalas, susitikimas arba užduotis.

 2. Baigę pildyti formą, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

 3. Įveskite informaciją, kurią norite įrašyti galimybės formoje.

 4. Baigę rašyti informaciją į formą, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

  Jei kuriate keletą galimybių įrašų, spustelėkite Įrašyti ir naujas, kad įrašytumėte keitimus ir atidarytumėte naują galimybės formą.

Puslapio viršus

Sąrašų tinkinimas galimybės formoje

Business Contact Manager for Outlook naudoja daugelį standartinių verslo terminų, tačiau taip pat galite sukurti savo pardavimo terminus, mokėjimo įkainius ir kitus elementus su konkrečia informacija, atitinkančia jūsų verslo poreikius.

Kiekvienas tinkinamas sąrašas turi parinktį Redaguoti šį sąrašą. Pasirinkite šią parinktį, kad būtų atidarytas dialogo langas, kuriame galite įtraukti arba redaguoti savo verslo terminiją. Galimybės formoje galite tinkinti toliau išvardytų laukų sąrašus: Tipo, Mokėjimo sąlygų, Šaltinio ir Pardavimo etapo sąrašus.

Jei reikia išsamios informacijos apie sąrašų tinkinimą, žr. Įrašų tipų bei sąrašų kūrimas ir tinkinimas.

Puslapio viršus

Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų tinkinimas

Naudodami Business Contact Manager for Outlook, galite stebėti visas užduotis, kurias turite atlikti, jei norite galimą klientą paversti tikru klientu. Galimo kliento formoje yra pateiktas numatytasis pardavimo etapų bei veiklų rinkinys ir jūs galite tinkinti šiuos duomenis pagal savo verslo poreikius.

Pastaba:  Tik duomenų bazės savininkas gali tinkinti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas.

Būdamas duomenų bazės savininku, galite keisti bet kurio pardavimo etapo pavadinimą ir vietą eilėje bei visuose pardavimo etapuose galite atnaujinti pavadinimą, vietą eilėje ar pardavimo veiklų trukmę. Taip pat galite nustatyti pardavimo veiklų priminimus.

 1. Atidarykite dialogo langą Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų modifikavimas pasirinkę vieną iš šių būdų:

 2. Juostelės skirtuko Pagrindinis grupėje Tinkinti spustelėkite Pardavimo etapas.

 3. Spustelėkite skirtuką Failas. Skirtuke „Business Contact Manager“ spustelėkite Tinkinti, tada spustelėkite Modifikuoti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas.

 4. Jei į procesą norite įtraukti naują etapą, spustelėkite Įtraukti pardavimo etapą, įveskite naujo pardavimo etapo pavadinimą ir spustelėkite Gerai. Naudodami rodyklių mygtukus, pardavimo etapą sąraše perkelkite aukštyn arba žemyn.

 5. Jei į pardavimo etapą norite įtraukti veiksmą, spustelėkite Įtraukti pardavimo veiklą, įveskite veiklos pavadinimą ir tada spustelėkite laiką, kiek bus vykdoma veikla. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Pardavimo veiklos įtraukimas, tada rodyklių mygtukais perkelkite veiklą sąraše aukštyn arba žemyn.

  Dialogo langas Pardavimo veiklos redagavimas su po juo esančiu dialogo langu Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų modifikavimas

 6. Jei norite modifikuoti sąraše esantį pardavimo etapą arba pardavimo veiklą, spustelėkite elementą sąraše, tada spustelėkite Redaguoti. Atnaujinkite informaciją atsidariusiame dialogo lange, tada spustelėkite Gerai.

Negalite redaguoti pardavimo etapų Uždaryta laimėjus ir Uždaryta nelaimėjus.

 1. Norėdami kitaip surikiuoti sąrašą, spustelėkite pardavimo etapą arba pardavimo veiklą, tada naudodami rodyklių mygtukus perkelkite aukštyn arba žemyn sąraše. Jei perkeliate pardavimo etapą, visos su juo susijusios pardavimo veiklos bus perkeltos kartu.

 2. Varnelė nurodo, kuris pardavimo etapas yra numatytasis visų naujų galimybių įrašų pardavimo etapas. Jei norite nustatyti kitokį numatytąjį pardavimo etapą, spustelėkite tą, kurį norite naudoti, tada spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį. Jei norite pašalinti numatytąjį parametrą, spustelėkite pardavimo etapą, tada spustelėkite Valyti numatytąjį.

 3. Pažymėkite žymės langelį, kad sukurtumėte priminimus apie kiekvieną apibrėžtos trukmės pardavimo veiklą. Priminimai bus rodomi galimybės formoje.

Puslapio viršus

Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų naikinimas

Jei iš Business Contact Manager for Outlook pašalinsite pardavimo etapą ar pardavimo veiklą, tai gali paveikti dabartinių galimybių įrašų informaciją.

Jei bus panaikinta pardavimo veikla, ta veikla bus pašalinta iš sąrašo, taip pat ir iš įrašų, kuriuose ji buvo pasirinkta. Visuose galimybių įrašuose, kuriuose buvo įtraukta panaikinta veikla, ji nebebus rodoma, net jei įraše buvo pažymėta, kad ta veikla užbaigta.

Jei bus panaikintas pardavimo etapas, tas etapas bus pašalintas iš sąrašo ir kiekviename įraše, kuriame jis buvo naudojamas, bus sukurta tuščia eilutė. Pavyzdžiui, galimybių įraše, kuris buvo panaikintame pardavimo etape, bus rodomas tuščias laukas Pardavimo etapas, kai įrašas bus vėl atidarytas. Kai naikinate pardavimo etapą, galite pasirinkti jį pakeisti kitu pardavimo etapu arba tuščiu lauku. Jei pakeisite jį kitu pardavimo etapu, galite įtraukti to etapo veiklas į etapą, kuriuo keičiate. Kitu atveju veiklos bus panaikintos kartu su pardavimo etapu.

 1. Atidarykite dialogo langą Pardavimo etapų ir pardavimo veiklų modifikavimas pasirinkę vieną iš šių būdų:

 2. Juostelės skirtuko Pagrindinis grupėje Tinkinti spustelėkite Pardavimo etapas.

 3. Spustelėkite skirtuką Failas. Skirtuke „Business Contact Manager“ spustelėkite Tinkinti, tada spustelėkite Modifikuoti pardavimo etapus ir pardavimo veiklas.

 4. Jei norite panaikinti pardavimo veiklą, sąraše pasirinkite veiklą ir tada spustelėkite Naikinti.

 5. Jei norite panaikinti pardavimo etapą, sąraše pasirinkite etapą ir tada spustelėkite Naikinti. Dialogo lange Elemento naikinimas pasirinkite kitą pardavimo etapą, kuriuo norite pakeisti panaikintąjį, arba palikite lauką Keisti į tuščią.

 6. Jei pasirinksite pakaitinį pardavimo etapą, tada galėsite pažymėti žymės langelį, kad visos panaikintojo pardavimo etapo veiklos būtų perkeltos į tą pardavimo etapą, kuriuo keičiama. Veiklos bus pridėtos esamų veiklų sąrašo viršuje ir galėsite rodyklių mygtukais pakeisti jų vietą eilėje.

Puslapio viršus

Galimybės įrašo redagavimas

 1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

 2. Darbo srityje, skirtuke Galimybės, dukart spustelėkite įrašą, kurį norite atidaryti.

  Įrašo informaciją galite peržiūrėti jo neatidarę, naudodami pardavimo darbo sritis. Bet kuriame skirtuke spustelėkite įrašą, kuris jus domina. Išsami informacija apie tą įrašą rodoma skaitymo srityje. Jei reikia daugiau informacijos apie pardavimo darbo sričių naudojimą, žr. „Business Contact Manager“ darbo sričių tvarkymas.

 3. Atidarę įrašą, galite atlikti šiuos veiksmus:

  • Redaguoti informaciją. Įveskite naują informaciją ir atlikite keitimus, jei reikia. Atlikę keitimus, spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

  • Spausdinti įrašą.

   Kur yra spausdinimo komanda?

   Spustelėkite skirtuką Failas. Spustelėkite skirtuką Spausdinimas ir tada pasirinkite norimas parinktis.

  • Siųsti el. laišką susietam klientui arba verslo kontaktui. Grupėje Susisiekimas spustelėkite El. paštas.

  • Nustatyti susitikimą su klientu arba verslo kontaktu. Grupėje Susisiekimas spustelėkite Susitikimo užklausa.

  • Nustatyti įrašo kategoriją. Grupėje Žymės spustelėkite Skirstyti pagal kategorijas, tada spustelėkite kategoriją, į kurią norite įtraukti šį įrašą. Jei reikia daugiau informacijos apie įrašų skirstymą pagal kategorijas, žr. „Business Contact Manager“ įrašų naudojimas.

  • Naikinti įrašą. Spustelėkite Naikinti.

Puslapio viršus

Kliento arba verslo kontakto, susieto su galimybės įrašu, keitimas

 1. Naršymo srities dalyje „Business Contact Manager“ spustelėkite Pardavimas.

 2. Skirtuke Galimybės dukart spustelėkite galimybės įrašą, kurį norite pakeisti.

 3. Dalyje Susietas klientas arba verslo kontaktas spustelėkite Susieti su.

 4. Dialogo lange Susiejimas su klientu arba verslo kontaktu, sąraše Elemento tipas spustelėkite įrašo tipą, pavyzdžiui, Klientai arba Visi verslo kontaktų tipai.

 5. Sąraše spustelėkite įrašą, kurį norite susieti. Arba, jei įrašą norite surasti, lauke Ieškoti įveskite pavadinimą.

  Jei norite įtraukti naują įrašą, spustelėkite mygtuką Naujas, tada užpildykite formą.

 6. Spustelėkite Susieti su, kad įtrauktumėte klientą arba verslo kontaktą, ir tada spustelėkite Gerai, kad sugrįžtumėte į galimybės įrašą.

 7. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Pastaba: Galimybę galima susieti tik su vienu klientų arba verslo kontaktų įrašų tipu.

Puslapio viršus

Ryšių retrospektyvos elementų susiejimas su galimybės įrašu

Bet kokio tipo ryšius, susijusius su galimybe, galima lengvai susieti su įrašu, kad galėtumėte stebėti visus klientų kontaktus. Jei skambinate klientui arba verslo kontaktui, kuris yra susietas su galimybės įrašu, sukurkite skambučių žurnalą. Jei grįžote iš susitikimo, įveskite savo užrašus į verslo pastabų žurnalą arba į pradinę „Outlook“ susitikimo užklausą. Nustatykite susitikimą su klientu ir tada susiekite paskyrą su galimybės įrašu.

Visi ryšių retrospektyvos elementai, kuriuos sukuriate atidarytame galimybės įraše, automatiškai susiejami su įrašu.

Jei norite sukurti ryšių retrospektyvos elementas, kuris automatiškai susiejamas su galimybės įrašu, atlikite šią procedūrą.

 1. Atidarykite galimybės formą.

 2. Juostelės skirtuko Pagrindinis grupėje Rodyti spustelėkite Retrospektyva.

 3. Spustelėkite mygtuką Naujas, tada spustelėkite vieną iš šių elementų:

  • Verslo pastaba

  • Skambučių žurnalas

  • Užduotis

  • El. laiškas

  • Paskyra

  • Failas

  Negalite sukurti naujo failo, bet galite pasirinkti failą savo kompiuteryje ir jį susieti su galimybės įrašu.

 4. Užpildykite naujo elemento formą, tada spustelėkite Įrašyti ir uždaryti arba Siųsti,rinkitės pagal poreikį.

Norėdami susieti esamą el. laišką arba paskyrą su galimybės įrašu, atidarykite el. laišką arba paskyrą ir juostelėje spustelėkite Sieti su įrašu. Sąraše Elemento tipas spustelėkite Galimybės ir tada spustelėkite galimybę, su kuria norite susieti el. laišką arba paskyrą.

Puslapio viršus

Galimybės priskyrimas bendradarbiui

Business Contact Manager for Outlook saugo jūsų verslo duomenis duomenų bazėje. Galimybės įrašą galite priskirti visiems asmenims, su kuriais bendrinate duomenų bazę.

 1. Atidarykite galimybės įrašą, kurį norite priskirti. Taip pat galite pasirinkti kelis įrašus.

Kaip pasirinkti daugiau kaip vieną įrašą?

Norėdami pažymėti gretimus įrašus, paspauskite klavišą SHIFT, tada spustelėkite pirmą ir paskutinį įtrauktinos grupės įrašą. Norėdami pažymėti ne gretimus įrašus, paspauskite klavišą CTRL, tada spustelėkite atskirus įrašus. Jei norite pažymėti visus įrašus, spustelėkite vieną, tada paspauskite CTRL+A.

 1. Juostelės grupėje Veiksmai spustelėkite Priskirti ir tada spustelėkite vardą asmens, kuriam norite priskirti galimybę.

Puslapio viršus

Žymėjimas, kad galimybė uždaryta

 1. Atidarykite galimybės įrašą, kurį norėtumėte pažymėti esantį uždarytą.

 2. Skirtuke Galimybės dukart spustelėkite galimybės įrašą, kurį norite uždaryti.

 3. Dalyje Pardavimo veikla, sąraše Pardavimo etapas spustelėkite Uždaryta laimėjus, kaduždarytumėte galimybę, kuri tapo pardavimo užsakymu, arba Uždaryta nelaimėjus, kad uždarytumėte galimybę, kuri netapo pardavimo užsakymu.

 4. Jei norite, lauke Uždarymo data galite spustelėti faktinę galimybės uždarymo datą.

 5. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

  Jei reikia informacijos, kaip pateikti iškart kelias uždarytinas galimybes, žr. „Business Contact Manager“ įrašų redagavimas vienu metu.

Puslapio viršus

Užduočių, kurios būtinos norint uždaryti arba laimėti galimybę, stebėjimas

Galite kurti ne tik užduotis, kurios atliekamos norint įgyvendinti pardavimą: galite sukurti verslo projektas, kuris apima skirtingas užduotis, taikomas produktams ar paslaugoms, kuriuos teiksite, kai galimybė bus laimėta. Galite priskirti bendradarbiui visą verslo projektą ir įvairiems bendradarbiams priskirti atskiras projekto užduotis. Verslo projekto įrašas turi būti susietas su klientu arba verslo kontaktu.

Jei norite sukurti verslo projektą naudodamiesi galimybės įrašu, atlikite šią procedūrą.

 1. Atidarykite galimybės įrašą, kurį norite naudoti.

 2. Juostelės grupėje Verslo projektas spustelėkite Kurti projektą.

 3. Bus atidarytas dialogo langas Verslo projekto kūrimas. Sąraše spustelėkite šabloną, kurį norite naudoti, arba spustelėkite Nenaudoti šablono.

 4. Lauke Projekto pavadinimas naudokite numatytąjį pavadinimą, kuris yra pasirinktos galimybės pavadinimas, arba įveskite kitą verslo projekto pavadinimą.

 5. Lauke Susieti su rodomas klientas arba verslo kontaktas, kuris susietas su pasirinkta galimybe. Norėdami pasirinkti kitą kliento arba verslo kontakto įrašą, spustelėkite Susieti su.

 6. Įveskite projekto pradžios datą, jei norite, ir tada spustelėkite Gerai.

 7. Atsidariusiame verslo projekto įrašo lange įveskite visą informaciją, kurią norite įtraukti:

  • Jei į projektą norite įtraukti klientus ir verslo kontaktus, skyriuje Susiję klientai ir verslo kontaktai spustelėkite Įtraukti.

  • Jei norite įtraukti užduotis, skyriuje Projekto užduočių informacija spustelėkite Nauja.

Jei reikia daugiau informacijos apie verslo projekto ir projekto užduočių formų pildymą, žr. Projekto užduočių naudojimas „Business Contact Manager“.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×