PivotTable ataskaitos lauko suvestinės funkcijos arba pasirinktinio skaičiavimo keitimas

Reikšmių srities duomenys pateikia pagrindinio PivotChart ataskaitos duomenų šaltinio suvestinę (ne rodomą reikšmę) šiuo būdu: skaitinės reikšmės naudoja funkciją SUM, o tekstinės reikšmės – COUNT. Tačiau galite keisti sumavimo funkcija. Jei norite, galite sukurti pasirinktinis skaičiavimas.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko Analizė grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, tada Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti reikšmes pagal.

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Suvestinės funkcijos, kurias galite naudoti

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA. Funkcija skaičiuoti yra numatytoji ne skaitinių reikšmių funkcija.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičiuoti skaičius

  Skaitinių reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti skaičius veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT.

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba: Kai kurių šaltinio duomenys tipų, pvz., OLAP duomenų bei apskaičiuotų laukų ir laukų, kuriuose yra apskaičiuotų elementų, suvestinės funkcijos keisti negalite.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti vertes kaip.

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudoti šį skaičiavimą

   Paskirtis

   Skaičiavimo nėra

   Pasirinktiniam skaičiavimui išjungti.

   Bendrosios sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro reikšmė atsižvelgiant į visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitoje bendrąją sumą.

   Stulpelių sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvieno stulpelio arba sekos reikšmės atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą.

   Eilučių sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvienos eilutės arba kategorijos reikšmės atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą.

   % pagrindo

   Rodo procentinę Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės išraišką.

   Pirminės eilutės sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pirminio elemento reikšmė eilutėse)

   Pirminio stulpelio sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pirminio elemento reikšmė stulpeliuose)

   Pirminės sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pasirinkto pagrindinio lauko pirminio elemento reikšmė)

   Skiriasi nuo

   Rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   % skiriasi nuo

   Procentais rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodo vienas po kito einančių Pagrindinis laukas elementų sumą.

   % apskaičiuojama bendra suma

   Procentais rodo vienas po kito einančių Pagrindinis laukas elementų sumą.

   Klasifikuoti nuo mažiausio iki didžiausio

   Rodo konkretaus lauko pasirinktų reikšmių kategoriją, kai mažiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Klasifikuoti nuo didžiausio iki mažiausio

   Rodo konkretaus lauko pasirinktų reikšmių kategoriją, kai didžiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena mažesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Rodyklė

   Apskaičiuoja reikšmę šiuo būdu:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba: Pagrindinis laukas negali būti tas pats laukas, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba: Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, tada Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti reikšmes pagal.

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA. Funkcija skaičiuoti yra numatytoji ne skaitinių reikšmių funkcija.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičiuoti skaičius

  Skaitinių reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti skaičius veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT.

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba: Kai kurių šaltinio duomenys tipų, pvz., OLAP duomenų bei apskaičiuotų laukų ir laukų, kuriuose yra apskaičiuotų elementų, suvestinės funkcijos keisti negalite.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti vertes kaip.

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudoti šį skaičiavimą

   Paskirtis

   Skaičiavimo nėra

   Pasirinktiniam skaičiavimui išjungti.

   Bendrosios sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro reikšmė atsižvelgiant į visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitoje bendrąją sumą.

   Stulpelių sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvieno stulpelio arba sekos reikšmės atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą.

   Eilučių sumos procentas

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvienos eilutės arba kategorijos reikšmės atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą.

   % pagrindo

   Rodo procentinę Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės išraišką.

   Pirminės eilutės sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pirminio elemento reikšmė eilutėse)

   Pirminio stulpelio sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pirminio elemento reikšmė stulpeliuose)

   Pirminės sumos procentas

   Apskaičiuoja (elemento reikšmė) / (pasirinkto pagrindinio lauko pirminio elemento reikšmė)

   Skiriasi nuo

   Rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   % skiriasi nuo

   Procentais rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodo vienas po kito einančių Pagrindinis laukas elementų sumą.

   % apskaičiuojama bendra suma

   Procentais rodo vienas po kito einančių Pagrindinis laukas elementų sumą.

   Klasifikuoti nuo mažiausio iki didžiausio

   Rodo konkretaus lauko pasirinktų reikšmių kategoriją, kai mažiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Klasifikuoti nuo didžiausio iki mažiausio

   Rodo konkretaus lauko pasirinktų reikšmių kategoriją, kai didžiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena mažesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Rodyklė

   Apskaičiuoja reikšmę šiuo būdu:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba: Pagrindinis laukas negali būti tas pats laukas, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba: Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, tada Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti pagal.

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Suvestinės funkcijos, kurias galite naudoti

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA. Funkcija skaičiuoti yra numatytoji ne skaitinių reikšmių funkcija.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičių kiekis

  Skaitinių reikšmių skaičius. Suvestinė funkcija Skaičiuoti skaičius veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT.

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba: Kai kurių šaltinio duomenys tipų, pvz., OLAP duomenų bei apskaičiuotų laukų ir laukų, kuriuose yra apskaičiuotų elementų, suvestinės funkcijos keisti negalite.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti vertes kaip.

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudokite šią funkciją

   Norėdami

   Įprastasis

   Pasirinktiniam skaičiavimui išjungti.

   Skiriasi nuo

   Rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   % pagrindo

   Rodo procentinę Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės išraišką.

   % skiriasi nuo

   Procentais rodo, kiek reikšmė skiriasi nuo Pagrindiniame lauke esančio Pagrindinio elemento reikšmės.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodo vienas po kito einančių Pagrindinis laukas elementų sumą.

   % eilutės

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvienos eilutės arba kategorijos reikšmės atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą.

   % stulpelio

   Rodo, kiek procentų sudaro kiekvieno stulpelio arba sekos reikšmės atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą.

   % sumos

   Rodo, kiek procentų sudaro reikšmė atsižvelgiant į visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitoje bendrąją sumą.

   Rodyklė

   Apskaičiuoja reikšmę šiuo būdu:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba: Pagrindinis laukas negali būti tas pats laukas, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba: Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×