Piešimas ir rašymas rašikliu „Office“

Piešimas ir rašymas rašikliu „Office“

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Naujesnėse „Office“ versijose galite piešti ranka, kad kurtumėte komentarus, pažymėtumėte tekstą arba greitai nubrėžtumėte figūras. (Tai vadiname piešimu naudojant skaitmeninio rankraščio funkciją.)

Bet ne reikalingas; galite piešti su pele, pirštu arba skaitmeniniu rašikliu. Tikslios funkcijos priklauso nuo kokio tipo įrenginį naudojate ir ar esate į Office 365 prenumeratoriaus. Kai kurios programos, pvz., galite pakartoti ranka arba konvertuoti į figūras arba matematikos ranka.

Žodis „Labas“ parašytas „PowerPoint“ drobėje naudojant skaitmeninį rankraštį.
 • Jei jūsų įrenginyje įgalinta rašiklio funkcija, skirtukas Piešimas yra įjungtas automatiškai. Jei ne, turite įjungti jį patys, kaip aprašyta toliau.

 • Jei įrenginyje, kuriame įgalinta rašiklio funkcija, naudojamas aktyvus rašiklis (o ne tiesiog integruotasis įvesties įrenginys), „Office“ nustatys, kai jūsų rašiklis bus pasiekiamas ekrane, kad galėtumėte pradėti rašyti automatiškai.

Skirtuko Piešimas įjungimas, kad būtų galima matyti rašymo rašikliu įrankius

„Office 365“ prenumeratorius

Ši funkcija teikiama tik „Office 365“ prenumeratoriams. Prenumeratoriai kas mėnesį gauna naujų funkcijų ir patobulinimų. Spustelėkite, jei norite išbandyti arba įsigyti prenumeratą.

Rašymo rašikliu įrankiai prieinami juostelėje esančiame skirtuke Piešimas, bet pagal numatytuosius parametrus šis skirtukas neįjungtas. Norėdami, kad pasirinktinis skirtukas Piešimas būtų matomas:

 1. Meniu Failas pasirinkite Parinktys.

 2. Bakstelėkite skirtuką Juostelės tinkinimas, esantį dialogo lange Parinktys.

 3. Bakstelėkite žymės langelį Piešimas, esantį dialogo lango dešinėje pusėje esančiame langelyje.

  Skirtukas Piešimas išlieka matomas šios programos juostelėje, kol grįšite į šį dialogo langą ir išjungsite šią parinktį.

Teksto rašymas, piešimas arba paryškinimas

Naujas rašiklių rinkinys yra pritaikoma ir nešiojamieji. Nustatote pieštukai, kuriam norite taikyti, ir tada jie Word, Excelir PowerPoint.

 1. Piešti juostelės skirtuką bakstelėkite ją, kad pažymėtumėte rašiklį.

  Rašikliai bei žymekliai skirtuke Piešimas programų pakete „Office 2016“
 2. Dar kartą bakstelėkite, kad atidarytumėte rašiklio parinkčių Linijos storis ir Spalva meniu. Pasirinkite norimą dydį ir spalvą.

  • Yra penki rašiklio storio parametrai nuo 0,25 mm iki 3,5 mm. Pasirinkite storį arba naudokite pliuso ir minuso ženklelius, kad pastorintumėte arba paplonintumėte rašiklio liniją.

  • Meniu yra šešiolika vientisų spalvų. Pasieksite daugiau paspaudę Daugiau spalvų.

  • Aštuonios efektai taip pat galimos: vaivorykštė, Galaxy, lavos, vandenyno, Rožinio aukso, aukso spalvos, Sidabrinėir bronzos.

  „Office“ rašiklių galerijos rašiklio spalvų ir storio parinktys skirtuke Piešimas
 3. Office savų, galima naują pieštuko tekstūrą:

  "Office 365" prenumeratoriams galite brėžti naudojant tris skirtingas tekstūras: pieštuku, rašikliu arba žymekliu
 4. Pradėkite rašyti arba piešti jutikliniame ekrane.

  Kai nupiešite figūrą, su ją galėsite atlikti tuos pačius veiksmus kaip ir naudodami „Office“. Galite pasirinkti figūrą, tada ją perkelti arba nukopijuoti, pakeisti jos spalvą, vietą ir t. t.

 5. Norėdami baigti rašyti ir pasirinkti komentarus arba juos modifikuoti ar perkelti, skirtuke Piešimas pasirinkite Žymėti Žymėjimo mygtukas „PowerPoint“ skirtuke Piešti .

Rankraščio ištrynimas

 1. Dalyje Piešimas > Įrankiai bakstelėkite Trintukas.

  (Programoje „PowerPoint 2016“ galite rinktis iš keturių trintukų. Norėdami pasirinkti norimą trintuką, bakstelėkite rodyklę žemyn, esančią ant mygtuko Trintukas.)

  Programoje „PowerPoint“, skirtoje „Office 365“, yra keturi skaitmeninio rankraščio trintukai.
 2. Pieštuku arba pirštu vilkite trintuką virš rankraščio, kurį norite pašalinti.

  Naudodami segmentų trintuką programoje „PowerPoint“, galite tiesiog bakstelėti rankraščio segmentą arba vilkti per jį, kad pašalintumėte (užuot kruopščiai valydami visą segmentą). Vilkdami per segmentus galite vienu metu lengvai ištrinti kelis segmentus.

Kai kurie aktyvūs rašikliai, pavyzdžiui, „Surface“ rašiklis, turi trintuką, kurį taip pat galite naudoti norėdami ištrinti skaitmeninį rankraštį.

Eskizų arba parašytų žodžių pasirinkimas

Visosų programų juostelės skirtuke Piešimas yra įprastas pasirinkimo įrankis Žymėjimo mygtukas „PowerPoint“ skirtuke Piešti , kurį naudodami galite pasirinkti ir skaitmeninius eskizus, ir visus kitus objektus.

Programose „PowerPoint“ ir „Excel“ taip pat yra rankraščio pasirinkimo įrankis, vadinamas žymėjimo kilpa įrankiu Pasirinkimo kilpos mygtukas „PowerPoint“ skirtuke Piešimas , kurį naudojant galima pažymėti objektus, pieštus rašikliu. Tai labai naudinga, kai yra keli skirtingi objektai – įprasti ir piešti ranka, o jūs norite pasirinkti tik pieštą ranka.

Taikoma tik „PowerPoint“ ir „Excel“:

Norėdami pasirinkti piešinio arba ranka parašytų žodžių dalį, naudokite įrankį Žymėjimas kilpa. (Šiuo įrankiu negalite pasirinkti ne ranka pieštų objektų, t. y. figūrų, paveikslėlių ir t. t.)

 1. Juostelėje pasirinkę Piešimas > Įrankiai bakstelėkite Žymėjimas kilpa Pasirinkimo kilpos mygtukas „PowerPoint“ skirtuke Piešimas .

 2. Pieštuku arba pirštu nuvilkite ir nupieškite apskritimą aplink piešinio dalį arba žodį, kurį norite pasirinkti. Aplink jį rodoma išblukusi, taškinė pasirinkimo sritis, o kai baigsite, apibrėžta dalis bus paryškinta. Tada tą objektą galite valdyti, kaip norite: perkelti, pakeisti jo spalvą ir t. t.

  Rodoma piešinio dalis, pasirinkta naudojant kilpos įrankį, programoje „PowerPoint“

„Excel“ ir „PowerPoint“ naudodami skaitmeninį rašiklį galite pasirinkti sritis net nebakstelėdami pasirinkimo įrankio juostelėje. Norėdami pasirinkti kilpos įrankį neapsilankydami juostelėje, naudokite pateiktą skaitmeninio rašiklio mygtuką. Tada rašikliu galite perkelti, keisti dydį arba pasukti rankraščio objektą.

„Surface“ liestukas su trintuko paaiškinimais, patarimas ir paspaudimas dešiniuoju pelės mygtuku

Automatinio rašymo rašikliu išjungimas kompiuterio programoje:   

 1. Meniu Failas pasirinkite Parinktys, tada pasirinkite Išsamiau.

 2. Dalyje Rašiklis pažymėkite langelį šalia Pagal numatytuosius parametrus naudoti rašiklį turiniui žymėti ir su juo sąveikauti.

Šis parametras taikomas tik tai programai, kurioje dirbate, taigi, pvz., automatinis rašymas rašikliu gali būti įjungtas programoje „Visio“, bet išjungtas programoje „Word“.

Kitos skaitmeninio rankraščio funkcijos

Funkcijos pavadinimas

Aprašas

Žr.

Rankraščio rengyklė

Dokumentų redagavimas jutikliniu ar skaitmeniniu rašikliu naudojant „Windows“ skaitmeninio rankraščio funkciją

„Word“ logotipas

Dokumento redagavimas natūraliais judesiais

Rankraštis į figūrą

Eskizo konvertavimas į įprastą „Office“ grafinę figūrą

„Word“ logotipas „PowerPoint“ logotipas „Excel“ logotipas „Visio“ logotipas

Rankraščio konvertavimas į figūras

Rankraštinio teksto konvertavimas į matematinį

Naudokite jutiklinį arba skaitmeninį rašiklį, norėdami užrašyti sudėtingas matematines lygtis, ir tada konvertuokite į tekstą

„Word“ logotipas „PowerPoint“ logotipas

Lygties rašymas, įtraukimas arba keitimas

Palaipsnis rankraščio rodymas

Rankraščio veiksmų sekos kartojimas skaidrėje

„PowerPoint“ logotipas

„Office“ rankraščio brūkštelėjimų palaipsnis rodymas

Liniuotė

Tiesių linijų brėžimas rankraštyje arba objektų rinkinio lygiavimas

„PowerPoint“ logotipas

Tiesių linijų braižymas ar objektų lygiavimas naudojant liniuotę

Jei nesate „Office 365“ prenumeratorius ir turite „Office 2016“ arba „Office 2013“, skaitykite toliau ir sužinokite, kokios rašymo rašikliu funkcijos pasiekiamos jums.

Piešimo įrankių radimas

Jei norite, kad būtų rodomi skirtukai Rankraščio įrankiai ir Rašikliai, eikite į skirtuką Peržiūra ir pasirinkite Pradėti rašyti.

Rodo mygtuką Pradėti rašyti stiliumi „Office“ skirtuke Peržiūra

Rašymas arba piešimas

 1. Dalyje Rankraščio įrankiai >Rašikliai pasirinkite Rašiklis.

  Rodo stiliaus mygtuką „Office“ rankraščio įrankiuose

 2. Jei norite pakeisti rašalo spalvą arba brūkšnio plotį, nurodykite norimą spalvą ir plotį (0,35 mm – 0,5 mm).

  Rodo „Office“ rašiklio stiliaus parinktis

 3. Pradėkite rašyti arba piešti jutikliniame ekrane.

  Rodomas rankraščiu parašytų žodžių „Word“ dokumente pavyzdys

Teksto paryškinimas

 1. Dalies Rankraščio įrankiai skirtuke Pieštukai spustelėkite Žymeklis, tada pasirinkite paryškinimo spalvą.

  Rodomas žymeklio mygtukas rankraščio įrankiuose

 2. Perkelkite ir nuvilkite savo rašiklį arba pirštą virš teksto, kurį norite paryškinti.

  Galite paryškinti tekstą programose „Excel“, „Word“ ir „Outlook“, bet „PowerPoint“ nepalaiko teksto ryškinimo funkcijos.

Visų užrašytų žodžių arba eskizų naikinimas

 1. Dalies Rankraščio įrankiai skirtuke Pieštukai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Trintukas, tada pasirinkite trintuko dydį.

  Rodo trintuko mygtuką „Office“ rankraščio įrankiuose

 2. Pieštuką arba pirštą perkelkite į žodį arba eskizą, kurį norite ištrinti.

Papildomos funkcijos programoje „PowerPoint“

Eskizų arba parašytų žodžių dalių pasirinkimas (tik programoje „PowerPoint“)

Jei norite pasirinkti piešinio dalį arba kelis parašytus žodžius, naudokite kilpos įrankį. (Negalite naudoti kilpos įrankio ne rankraščio objektams (figūroms, paveikslėliams ir pan.) žymėti.

 1. Skirtuko Rašikliai dalyje Rankraščio įrankiai spustelėkite Žymėjimas kilpa.

  Rodomas mygtukas Kilpos pasirinkimas rankraščio įrankiuose

 2. Pieštuku arba pirštu nuvilkite ir nupieškite apskritimą aplink piešinio dalį arba žodį, kurį norite pasirinkti. Aplink jį rodoma išblukusi taškinė pasirinkimo sritis, o kai baigsite, apibrėžta dalis bus paryškinta.

  Rodoma piešinio dalis, pasirinkta naudojant kilpos įrankį, programoje „PowerPoint“

Eskizo dalių arba parašytų žodžių dalių naikinimas (tik programoje „PowerPoint“)

 1. Dalies Rankraščio įrankiai skirtuke Pieštukai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Trintukas, tada pasirinkite trintuko dydį.

  Rodo trintuko mygtuką „Office“ rankraščio įrankiuose
 2. Rašiklį arba pirštą perkelkite į eskizo arba teksto dalis, kurias norite ištrinti.

Eskizų konvertavimas į figūras (tik „PowerPoint“)

Galite konvertuoti eskizus jutikliniame ekrane į įprastas figūras.

 1. Dalyje Rankraščio įrankiai > Rašikliai pasirinkite Konvertuoti į figūras.

  Rodomas mygtukas Konvertuoti į figūras Rankraščio įrankiuose

 2. Pieštuku arba pirštu nuvilkite figūrą į skaidrę ir „PowerPoint“ automatiškai konvertuos jūsų piešinį į panašiausią į jį figūrą.

  Jei nebenorite konvertuoti figūrų, dar kartą spustelėkite Konvertuoti į figūras.

Kokias figūras gali konvertuoti „PowerPoint“?

Kai sukursite eskizą, „PowerPoint“ gali jį konvertuoti į panašiausią figūrą.

Eskizas

Atitinkama figūra

Stačiakampis

Stačiakampis, nupieštas ranka

Stačiakampis

Įprastas stačiakampis

Kvadratas

Kvadrato eskizas

Stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios

Įprastas kvadratas

Deimantas

Deimanto eskizas

Deimantas

Įprastas deimantas

Lygiagretainis

Lygiagretainio eskizas

Lygiagretainis

Įprastas lygiagretainis

Trapecija

Trapecijos eskizas

Trapecija

Įprasta trapecija

Netaisyklingas keturkampis

Keturkampio eskizas

Uždara laisvos formos figūra keturiomis kraštinėmis

Įprastas keturkampis

Įprastas penkiakampis

Penkiakampio eskizas

Penkiakampis, kurio visos kraštinės lygios

Įprastas penkiakampis

Įprastas šešiakampis

Šešiakampio eskizas

Šešiakampis, kurio visos kraštinės lygios

Įprastas šešiakampis

Elipsė

Elipsės eskizas

Elipsė

Įprasta elipsė

Apskritimas

Apskritimo eskizas

Elipsė, kurios figūros aukštis ir plotis lygūs

Įprastas apskritimas

Vienakryptė rodyklė

Rodyklės eskizas

Rodyklė

Įprasta rodyklė

Dvikryptė rodyklė

Dvikryptės rodyklės eskizas

Dviguba rodyklė

Įprasta dvikryptė rodyklė

Rodyklės, jungiančios dvi figūras

Linija, jungianti dvi figūras

Jungiančios rodyklių linijos

Dvi figūras jungianti linija

Statusis trikampis

Stačiojo trikampio eskizas

Trikampis su stačiuoju kampu

Įprastas statusis trikampis

Lygiakraštis trikampis

Lygiakraščio trikampio eskizas

Trikampis, kurio visos kraštinės lygios

Įprastas lygiakraštis trikampis

Lygiašonis trikampis

Lygiašonio trikampio eskizas

Trikampis, kurio dvi kraštinės lygios

Įprastas lygiašonis trikampis

Netaisyklingas trikampis

Pasvirojo trikampio eskizas

Uždara laisvos formos figūra, turinti tris kraštines. Įprastas pasvirasis trikampis

Daugiau informacijos apie „Office“ naudojimą su „Windows“ jutikliniais įrenginiais ieškokite

Pagrindiniai rašymo rašikliu įrankiai

Programose „„Word“, skirta „Android““, „„Excel“, skirta „Android““ ir „„PowerPoint“, skirta „Android““ skirtuke Piešimas pateikiamos pagrindinės rašymo parinktys: žymėjimo įrankis, piešimas jutikliniu įrankiu, perbraukimo trintukas, rašikliai, rankraščio spalvos ir spalvų spektras, taip pat rašymo storio parinktys:

Pagrindiniai rašymo rašikliu įrankiai „Office“ mobiliųjų programų skirtuke Piešimas

Piešimas arba rašymas

Pagal numatytuosius parametrus, kai naudojate mobilųjį įrenginį, Piešimas pele arba liečiant (arba rašymo rašikliu režimas) yra įjungtas. Tiesiog bakstelėkite skirtuką Piešimas, bakstelėkite rašiklį Rašiklio parinkiklis programos „PowerPoint“ mobiliesiems įrenginiams skirtuke Piešimas ir galėsite pradėti piešti skaidrėje.

Pasirinkimas

„Android“ įrenginyje rašymo rašikliu režimas yra įjungiamas, kai skirtuke Piešimas pasirenkate rašiklį arba žymeklį. Kitu atveju bus aktyvus žymėjimo režimas ir galėsite bakstelėti, norėdami pasirinkti objektą.

Programose „PowerPoint“ ir „Excel“ yra rankraščio pasirinkimo įrankis „Žymėjimas kilpa“ Žymėjimo kilpa įrankis programose „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“ eskizams pažymėti. Tai labai naudinga, kai yra keli skirtingi objektai – įprasti ir piešti ranka, o jūs norite pasirinkti tik pieštą ranka.

Norėdami programose „PowerPoint“ ar „Excel“ pasirinkti dalį ranka piešto piešinio arba parašytų žodžių, naudokite įrankį Žymėjimas kilpa

 1. Juostelėje esančiame skirtuke Piešimas bakstelėkite Žymėjimas kilpa Žymėjimo kilpa įrankis programose „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“ .

 2. Rašikliu arba pirštu vilkite, kad apjuostumėte rankraštį, kurį norite pažymėti.

  Kai velkate, aplink jį rodoma išblukusi taškinė pasirinkimo sritis, o kai baigsite, apibrėžta dalis bus paryškinta. Tada tą objektą galite valdyti, kaip norite: perkelti, nukopijuoti, ištrinti ir t. t.

  Rodoma piešinio dalis, pasirinkta naudojant kilpos įrankį, programoje „PowerPoint“

Trynimas

 1. Skirtuke Piešimas bakstelėkite Trintukas.

  (Programoje „PowerPoint“ galite pasirinkti iš trijų trintukų – brūkštelėjimų trintuką, nedidelį arba vidutinį trintuką. Norėdami pasirinkti norimą trintuką, bakstelėkite rodyklę žemyn, esančią ant mygtuko Trintukas.)

 2. Vilkite trintuką virš rankraščio, kurį norite pašalinti.

Kai kurie aktyvūs rašikliai, pavyzdžiui, „Paviršiaus rašiklis“, turi trintuką, kurį taip pat galite naudoti norėdami ištrinti skaitmeninį rankraštį, jums nereikia pasirinkti trintuko iš juostelės.

Eskizų konvertavimas į įprastas figūras programoje „PowerPoint“

Programoje „PowerPoint“ galite konvertuoti eskizus jutikliniame ekrane į įprastas figūras:

 1. įsitikinkite, kad įjungta funkcija Piešti pele arba liečiant Piešimas pele arba jutikliniu įrenginiu .

 2. Bakstelėkite Rankraštis į figūras Mygtukas Konvertuoti rankraštį į figūrą programoje „PowerPoint Mobile“

 3. Pieštuku arba pirštu nuvilkite figūrą į skaidrę. Kai baigsite piešti, „PowerPoint“ automatiškai konvertuos jūsų piešinį į panašiausią į jį figūrą.

  Jei nebenorite konvertuoti figūrų, dar kartą spustelėkite Rankraštis į figūras.

Pagrindiniai rašymo rašikliu įrankiai

Programose „Word Mobile“, „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“ skirtuke Piešimas pateikiamos pagrindinės rašymo parinktys: žymėjimo įrankis, piešimas jutikliniu įrankiu, perbraukimo trintukas, rašikliai, rankraščio spalvos ir spalvų spektras, taip pat rašymo storio parinktys:

Pagrindiniai įrankiai „Office Mobile“, skirtos „Windows 10“, skirtuke Piešimas

Piešimas arba rašymas

Pagal numatytuosius parametrus, kai naudojate mobilųjį įrenginį, Piešimas liečiant (arba rašymo rašikliu režimas) yra įjungtas. Tiesiog bakstelėkite skirtuką Piešimas, bakstelėkite rašiklį ir galėsite skaidrėje piešti rašikliu.

„Word Mobile“, „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“, skirtų „Windows 10“, skirtukas Piešimas yra panašus į esantį tų programų kompiuterio versijose. Prieš naudodami piešimo funkcijas, įsitikinkite, kad „Windows 10“ atnaujinote į naujausią versiją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite „Windows“ mygtuką apatiniame kairiajame ekrano kampe ir pasirinkite Parametrai > Naujinimas ir sauga > Windows Update. Spustelėkite Ieškoti naujinimų, kad gautumėte naujausius naujinimus.

Pasirinkimas

Norėdami išjungti rašymo rašikliu režimą „PowerPoint Mobile“ (kad galėtumėte žymėti ir atlikti veiksmus su objektais), bakstelėkite Žymėti Žymėjimo mygtukas „PowerPoint“ skirtuke Piešti skirtuke Piešimas.

Programose „PowerPoint Mobile“ ir „Excel Mobile“ taip pat yra laisvos formos pasirinkimo įrankis Žymėjimo kilpa įrankis programose „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“ , skirtas objektams, pieštiems rašikliu, pažymėti. Tai labai naudinga, kai yra keli skirtingi objektai – įprasti ir piešti ranka, o jūs norite pasirinkti tik pieštą ranka.

Norėdami pasirinkti piešinio arba ranka parašytų žodžių dalį rankraštyje programose „PowerPoint“ arba „Excel“:

 1. Juostelėje esančiame skirtuke Piešimas bakstelėkite Žymėjimas kilpa Žymėjimo kilpa įrankis programose „Excel Mobile“ ir „PowerPoint Mobile“ .

 2. Rašikliu arba pirštu vilkite, kad apjuostumėte rankraštį, kurį norite pažymėti.

  Kai velkate, aplink jį rodoma išblukusi taškinė pasirinkimo sritis, o kai baigsite, apibrėžta dalis bus paryškinta. Tada tą objektą galite valdyti, kaip norite: perkelti, nukopijuoti, ištrinti ir t. t.

  Rodoma piešinio dalis, pasirinkta naudojant kilpos įrankį, programoje „PowerPoint“

Trynimas

 1. Skirtuke Piešimas bakstelėkite Trintukas.

  (Programoje „PowerPoint“ galite pasirinkti iš trijų trintukų – brūkštelėjimų trintuką, nedidelį arba vidutinį trintuką. Norėdami pasirinkti norimą trintuką, bakstelėkite rodyklę žemyn, esančią ant mygtuko Trintukas.)

 2. Vilkite trintuką virš rankraščio, kurį norite pašalinti.

Eskizų konvertavimas į įprastas figūras programoje „PowerPoint“

Programoje „PowerPoint“ galite konvertuoti eskizus jutikliniame ekrane į įprastas figūras:

 1. įsitikinkite, kad įjungta funkcija Piešti pele arba liečiant Piešimas pele arba jutikliniu įrenginiu .

 2. Bakstelėkite Rankraštis į figūras Mygtukas Konvertuoti rankraštį į figūrą programoje „PowerPoint Mobile“

 3. Pieštuku arba pirštu nuvilkite figūrą į skaidrę. Kai baigsite piešti, „PowerPoint“ automatiškai konvertuos jūsų piešinį į panašiausią į jį figūrą.

  Jei nebenorite konvertuoti figūrų, dar kartą spustelėkite Rankraštis į figūras.

Skirtuko Piešimas atidarymas „Windows 10 Mobile“ telefonuose

Štai kaip galite matyti skirtuką Piešimas „Windows 10 Mobile“ telefonų programose „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“.

 1. Pasirinkite mygtuką Daugiau Rodomas mygtukas Daugiau naudojant „Office Mobile“ apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

 2. Pasirinkite skirtuką Piešimas.

  Rodomas pasirinktas skirtukas Piešimas naudojant „Office Mobile“.

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×