Peržvalgos stulpelio, leidžiančio saugoti kelias reikšmes, įtraukimas ir keitimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Kartais reikiamos reikšmės yra saugomos kitoje lentelėje. Tarkime, kad turite išdavimų sekimo duomenų bazę ir norite sekti darbuotojus ir rangovus, kuriems priskyrėte išdavimą. Informacija apie šiuos asmenis yra sekama lentelėje Kontaktai. Galite kurti kelių reikšmių peržvalgos lauką, rodantį pavadinimus pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko valdiklyje. Kai pasirenkate asmenis, kuriems norite priskirti išdavimą, jų kontakto ID reikšmės saugomos išdavimo įraše.

Šiame straipsnyje aiškinama, kas yra kelių reikšmių peržvalgos laukas ir kaip jį įtraukti į lentelę. Šiame straipsnyje taip pat aiškinama, kaip esamą stulpelį konvertuoti į kelių reikšmių peržvalgos stulpelį.

Jei norite sužinoti, kaip programiškai ieškoti reikšmę lentelėje, skaitykite nuorodos straipsnį Funkcija DLookup. Daugiau informacijos apie kelių reikšmių laukai, ieškokite kelių reikšmių laukų vadovas.

Daugumoje duomenų bazių valdymo sistemų, įskaitant ankstesnes programos Access versijas, galite lauke saugoti tik vieną reikšmę. Pradėdami dirbti su programa Microsoft Office Access 2007, galite kurti lauką, kuris sulaiko kelias reikšmes, pvz., sąrašą žmonių, kuriems priskyrėte išdavimą. Kelių reikšmių laukai yra tinkami tam tikrose situacijose, pvz., kai naudojate programą Office Access 2007 norėdami dirbti su informacija, saugoma sąraše Windows SharePoint Services 3.0, ir kai tas sąrašas įtraukia lauką, naudojantį vieną iš laukų tipų, galimų Windows SharePoint Services 3.0.

Šiame straipsnyje

Kas yra kelių reikšmių peržvalgos stulpelis?

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas duomenų lapo rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas dizaino rodinyje

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelių kūrimas naudojant peržvalgos vediklį.

Kas yra susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės kelių reikšmių peržvalgos stulpelis

Peržvalgos lauko ypatybių pristatymas

Kelių reikšmių lauko peržvalgos stulpelio dizaino keitimas

Kas yra kelių reikšmių peržvalgos stulpelis?

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelis yra laukas, esantis lentelėje, reikšmes gaunančioje iš kitos lentelės arba reikšmių sąrašo. Naudodami kelių reikšmių peržiūros stulpelį, galite pasirinktinio įvedimo lauke arba sąrašo lauke rodyti pasirinkimų sąrašą. Pasirinkimus gali pateikti lentelė ar užklausa arba jie gali būti įvestos reikšmės. Kadangi peržvalgos stulpelis yra kelių reikšmių, sąraše galite pasirinkti daugiau nei vieną elementą.

Galite kurti kelių reikšmių peržvalgos stulpelį neautomatiniu būdu, nustatę lauko Peržvalga lauko ypatybes, arba automatiškai, naudodami peržvalgos vedlį. Kai galima, kelių reikšmių peržvalgos stulpeliui kurti turėtumėte naudoti peržvalgos vedlį. Naudojant peržvalgos vedlį, procesas supaprastinamas, automatiškai įvedamos atitinkamų laukų ypatybės ir sukuriami atitinkami lentelės ryšiai.

Kelių reikšmių lauko pasirinktinio įvedimo laukas

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelį galite kurti duomenų lapo arba dizaino rodiniuose.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas duomenų lapo rodinyje

Pagal numatytuosius parametrus lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys. Kelių reikšmių peržvalgos stulpelį galite įtraukti skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėję Peržvalgos stulpelis. Taip paleidžiamas peržvalgos vedlys, kuriuo vadovausitės viso peržvalgos stulpelio kūrimo proceso metu.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje pelės mygtuku dukart spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos stulpelį. Lentelė atsidarys kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite Peržvalgos stulpelis.

  Access juostelės paveikslėlis

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

  Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

 5. Pirmajame peržvalgos vedlio puslapyje turite nuspręsti, ar peržvalgos stulpelį kurti remiantis lentelės arba užklausos reikšmėmis ar įvedamų reikšmių sąrašu.

  Dažniausias kelių reikšmių peržvalgos stulpelio tipas yra toks, kuriame rodomos susijusioje lentelėje arba užklausoje ieškomos reikšmės.

 6. Norėdami sužinoti, kaip peržvalgos vedlį, ieškokite skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Jei naudojate duomenų bazę, kurioje yra daugiau nei viena lentelė, kelių reikšmių peržvalgos lauko kūrimą galite pradėti nuvilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas. Srityje Laukų sąrašas rodomi kitose jūsų duomenų bazės lentelėse galimi laukai. Sukūrus kelių reikšmių peržvalgos stulpelį tokiu būdu, automatiškai paleidžiamas peržvalgos vedlys, o nuvilktas laukas tampa vienu iš peržvalgos stulpelio laukų.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje pelės mygtuku dukart spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos stulpelį. Lentelė atsidarys kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Skirtuke Duomenų lapas, grupėje Laukai ir stulpeliai, spustelėkite Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 5. Spustelėkite pliuso ženklą (+) šalia lentelės, kad būtų rodomas tos lentelės laukų sąrašas.

 6. Vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys.

 7. Kai pasirodo įterpimo linija, padėkite lauką į vietą.

  Įterpimo linija, skirta laukui iš srities Laukų sąrašas įterpti

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

 8. Norėdami sužinoti, kaip peržvalgos vedlį, ieškokite skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas dizaino rodinyje

Peržvalgos stulpelį galite kurti ne tik duomenų lapo rodinyje, bet ir dizaino rodinyje. Kai dirbate atidarę dizaino rodinį, kuriate peržvalgos stulpelį naudodami tą patį peržvalgos vedlį, kurį naudojate duomenų lapo rodinyje. Tačiau atidarę dizaino rodinį, turite visą prieigą prie visų laukų ypatybių, todėl galite jas tiesiogiai redaguoti.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti kelių reikšmių peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Lentelės dizaino tinklelyje raskite raskite pirmą tuščią eilutę.

 5. Pirmoje tuščioje eilutėje spustelėkite stulpelyje Lauko pavadinimas, tada įveskite kelių reikšmių peržvalgos stulpelio lauko pavadinimą.

 6. Spustelėkite tos eilutės stulpelyje Duomenų tipas, spustelėkite rodyklę ir tada išplečiamajame sąraše pasirinkite Peržvalgos vedlys.

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

  Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

 7. Pirmajame peržvalgos vedlio puslapyje nurodykite, ar peržvalgos stulpelį kurti remiantis lentelės arba užklausos reikšmėmis ar įvedamų reikšmių sąrašu.

  Dažniausias peržvalgos stulpelio tipas yra toks, kuriame rodomos susijusioje lentelėje arba užklausoje ieškomos reikšmės.

 8. Norėdami sužinoti, kaip peržvalgos vedlį, ieškokite skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes. Lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, esančioje dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti daugiau tik peržvalgos stulpelyje taikomų ypatybių, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

Puslapio viršus

Peržvalgos vedlio naudojimas kuriant kelių reikšmių peržvalgos stulpelius

Peržvalgos vedlys paleidžiamas šiais atvejais: kai kuriate peržvalgos stulpelį duomenų lapo rodinyje, kai nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje atidarytą lentelę ir kai dizaino rodinyje stulpelyje Duomenų tipas pasirenkate Peržvalgos vedlys. Peržvalgos vedlys nurodo jums veiksmus, kurie reikalingi peržvalgos stulpeliui sukurti, ir automatiškai nustato atitinkamas laukų ypatybes, atitinkančias jūsų pasirinkimus. Taip pat vedlys sukuria lentelių ryšius ir rodykles, kurie reikalingi peržvalgos stulpeliui palaikyti.

Pirmajame vedlio puslapyje turite nuspręsti, ar peržvalgos stulpelį pagrįsti lentele ar užklausa arba reikšmių, kurias įvedate, sąrašu. Dažniausiai, jei jūsų duomenų bazė sukurta teisingai ir informacija suskirstyta į lenteles pagal temas, kaip peržvalgos stulpelio duomenų šaltinį turėtumėte rinktis lentelę arba užklausą.

 • Kelių reikšmių peržvalgos kūrimas pagal lentelę ar užklausą

  1. Peržvalgos vedlyje spustelėkite Noriu, kad peržvalgos stulpelis reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje, tada spustelėkite Pirmyn.

  2. Iš sąrašo pasirinkite lentelę ar užklausą, tada spustelėkite Pirmyn.

  3. Dalyje Galimi laukai spustelėkite laukus, kuriuos norite įtraukti į peržvalgą.

  4. Spustelėkite mygtuką „daugiau nei“ (>), norėdami pasirinktus laukus perkelti į sąrašą Pasirinkti laukai. Spustelėkite dvigubą mygtuką „daugiau nei“ (»), norėdami visus laukus perkelti į sąrašą Pasirinkti laukai, tada spustelėkite Pirmyn.

  5. Jei reikia, pasirinkite nuo vieno iki keturių laukų, kuriuose norite rūšiuoti peržvalgos elementus, tada spustelėkite Pirmyn.

  6. Jei būtina, nustatykite stulpelių, esančių lauke Peržvalga, pločius, tada spustelėkite Pirmyn.

  7. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

   Pastaba: Šis žymės langelis turi būti pažymėtas, norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

  8. Spustelėkite Baigti.

   Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes.

  9. Norėdami įrašyti lentelę, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite įrašyti.

   Sparčiuosius klavišus CTRL + S

 • Kelių reikšmių peržvalgos kūrimas pagal įvedamas reikšmes

  1. Peržvalgos vedlyje spustelėkite Norimas reikšmes įvesiu, tada spustelėkite Pirmyn.

  2. Įveskite norimą stulpelių skaičių. Įveskite kiekvienos reikšmės. Norėdami pereiti į kitą stulpelį ar eilutę, paspauskite klavišą TAB.

  3. Įvedę reikšmes, spustelėkite Pirmyn.

  4. Jei daugiau nei vienas stulpelis, atlikdami 2 veiksmą, turite pasirinkti, kuris stulpelis, kurį naudosite unikaliai kiekvienos reikšmės. Lauke Galimi laukai dukart spustelėkite stulpelį, kurį norite naudoti identifikuoti kiekvienos reikšmės.

   Pastaba: Šis žingsnis nebus galimas, jei atlikdami 2 žingsnį nurodėte tik vieną stulpelį.

  5. Peržvalgos vedlyje įveskite peržvalgos stulpelio etiketę.

  6. Dalyje Ar norite saugoti kelias šios peržvalgos reikšmes? pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes.

   Pastaba: Šis žymės langelis turi būti pažymėtas, norint įgalinti kelių reikšmių saugojimą.

  7. Spustelėkite Baigti.

   Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes.

  8. Norėdami įrašyti lentelę, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite įrašyti.

   Sparčiuosius klavišus CTRL + S

 • Sukurtas kelių reikšmių laukas rodomas kaip žymės langelio išplečiamasis sąrašas, kai lentelę peržiūrite kaip duomenų lapo rodinį.

Puslapio viršus

Susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės kelių reikšmių peržvalgos stulpelyje supratimas

Programa Access palaikydavo vienos reikšmės peržiūros laukus keliose ankstesnėse versijose. Kelių reikšmių peržiūros laukai programoje Office Access 2007 yra nauji. Peržvalgos stulpelio naudojimo tikslas yra pakeisti skaičiaus, pavyzdžiui, ID (arba kitos išorinio rakto reikšmės), rodymą prasmingesne reikšme, pavyzdžiui, vardu ir pavarde. Pavyzdžiui, vietoj rodomo kontakto ID numerio, programoje Access gali būti rodomas kontakto pavadinimas. Kontakto ID numeris yra susietoji reikšmė. Jo automatiškai ieškoma šaltinio lentelėje arba užklausoje ir jis pakeičiamas kontakto pavadinimu. Kontakto pavadinimas yra rodymo reikšmė.

Dėl vienos reikšmės peržvalgos lauko, turinčio rodymo reikšmę ir susietąją reikšmę, kelių reikšmių peržvalgos lauke yra vartotojo sąsajoje rodomos reikšmės ir lentelėje saugomos susietosios reikšmės. Kiekvieno kelių reikšmių lauko įrašo rodymo reikšmė yra peržiūrima pagal susietąją reikšmę.

Tai reiškia, kad programoje Access dažnai pateikiama rasta rodoma reikšmė, kuri nesutampa su lauke saugoma susietąja reikšme. Pavyzdžiui, užklausoje Papildoma informacija apie kontaktus esantis darbuotojo ID reikšmių rinkinys gali būti saugomas lauke Priskirta (AssignedTo). Šios darbuotojo ID reikšmės yra susietosios reikšmės. Kadangi laukas Kam priskirta (AssignedTo) yra peržvalgos laukas, programa Access kaip užklausos rezultatą rodo peržiūrėtas reikšmes – šiuo atveju kontaktų pavadinimus. Kontaktų pavadinimai yra rodymo reikšmės.

Duomenų lapas su rodomomis reikšmėmis prieš duomenų lapą su susietosiomis reikšmėmis

1. Rodymo reikšmės.

2. Susietosios reikšmės.

Svarbu suprasti skirtumą tarp kelių reikšmių peržvalgos lauko rodymo reikšmių ir jo susietųjų reikšmių. Pagal numatytuosius parametrus rodymo reikšmės automatiškai pateikiamos duomenų lapo rodinyje. Tačiau susietosios reikšmės yra tai, kas saugoma peržvalgos lauke, ką naudojate užklausos kriterijams ir tai, kas pagal numatytuosius parametrus programoje Access naudojama sujungiant su kitomis lentelėmis.

Puslapio viršus

Peržvalgos lauko ypatybių pristatymas

Peržvalgos lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, esančioje dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti konkrečias su peržvalgos stulpeliu susijusias ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Spustelėkite peržvalgos stulpelio pavadinimą stulpelyje Lauko pavadinimas .

 5. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Peržvalga.

  Rodomos peržvalgos ypatybės.

  Kelių reikšmių peržiūros lauko ypatybės

Kai nustatote pirmą ypatybės (Rodymo atlikusolis) reikšmę, iš galimų ypatybės sąrašo pakeitimus pagal pasirinkimą. Galite nustatyti peržvalgos lauko ypatybių keisti mygtuko veikimo būdą, peržvalgos stulpelis. Pastaba, kai naudojate peržvalgos vedlio peržvalgos stulpelio kūrimas, peržvalgos lauko ypatybių nustato už jus vedlio.

Peržvalgos lauko ypatybės

Nustatykite šią ypatybę

Jei norite

Rodyti valdiklį

Nustatyti valdiklio tipą kaip Žymės langelis, Teksto laukelis, Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas. Pasirinktinio įvedimo laukas peržvalgos stulpelyje pasirenkamas dažniausiai.

Eilutės šaltinio tipas

Pasirinkti užpildyti peržvalgos stulpelį reikšmėmis iš kitos lentelės ar užklausos arba iš jūsų nurodyto reikšmių sąrašo. Taip pat galite pasirinkti užpildyti sąrašą laukų, esančių lentelėje arba užklausoje, pavadinimais.

Eilutės šaltinis

Nurodykite lentelę, užklausą arba reikšmių sąrašą, suteikiantis peržvalgos stulpelio reikšmes. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Lentelė/užklausa arba Laukų sąrašas, ši ypatybė turi būti nustatyta lentelės arba užklausos pavadinimas arba kaip SQL užklausa. Kai ypatybę Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Reikšmių sąrašas, šioje ypatybėje turi būti sąrašo reikšmių, atskirtų kabliataškiais.

Susietasis stulpelis

Nurodyti stulpelį eilutės šaltinyje, kuriame pateikiama peržvalgos stulpelyje saugoma reikšmė. Šios reikšmės diapazonas gali būti nuo 1 iki skaičiaus stulpelių, esančių eilutės šaltinyje.

Pastaba: Stulpelis, iš kurio pateikiama saugoma reikšmė, nebūtinai turi būti tas pats, kaip ir rodomas stulpelis.

Stulpelių skaičiavimas

Nurodyti šaltinio eilutės stulpelių skaičių, kurį galima matyti peržvalgos stulpelyje. Jei norite pasirinkti, kurį stulpelį rodyti, ypatybėje Stulpelių pločiai nurodykite stulpelio plotį.

Stulpelio antraštės

Nurodyti, ar bus matomos stulpelių antraštes.

Stulpelių pločiai

Įvesti kiekvieno stulpelio plotį. Jei nenorite rodyti stulpelio, pavyzdžiui, ID stulpelio, nurodykite plotį, lygų 0.

Sąrašo eilutės

Nurodyti eilučių, kurios matomos tada, kai rodomas peržvalgos stulpelis, skaičių.

Sąrašo plotis

Nurodyti valdiklio, kuris matomas tada, kai rodomas peržvalgos stulpelis, plotį.

Apriboti iki sąrašo

Pasirinkti, ar galite įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše.

Leisti kelias reikšmes

Nurodyti, ar peržvalgos stulpelyje kuriami kelių reikšmių laukai ir ar leidžiama pasirinkti kelias reikšmes.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Nurodyti, ar galima redaguoti elementus peržvalgos stulpelyje, kuris pagrįstas reikšmių sąrašu. Kai ši ypatybė nustatyta Taip ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėsite peržvalgos lauką, kuris pagrįstas vieno stulpelio reikšmių sąrašu, pamatysite meniu parinktį Sąrašo elementų redagavimas. Jei peržvalgos lauke yra daugiau nei vienas stulpelis, šios ypatybės nepaisoma.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Nurodykite norimą naudoti formą, norėdami redaguoti sąrašo elementus, esančius peržvalgos stulpelyje, kuris pagrįstas lentele arba užklausa.

Rodyti tik eilutės šaltinio reikšmes

Rodyti tik tas reikšmes, kurios atitinka esamą eilutės šaltinį, kai Leisti kelias reikšmes nustatyta Taip.

Peržvalgos stulpelyje susietąją reikšmę nurodo ypatybė Susietasis stulpelis. Peržvalgos stulpelyje rodoma reikšmė yra stulpelis arba stulpeliai, kurių plotis ypatybėje Stulpelių pločiai nėra lygus nuliui.

Puslapio viršus

Kelių reikšmių lauko peržvalgos stulpelio dizaino keitimas

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos stulpelio dizainą, privalote redaguoti dizaino rodinyje esančias peržvalgos lauko ypatybes, neskaitant vienos išimties. Jei peržvalgos stulpelis sukurtas pagal vieno stulpelio reikšmės sąrašą, o ypatybė Leisti redaguoti reikšmių sąrašą nustatyta kaip Taip, duomenų lapo ar formos rodinyje galite keisti reikšmių sąrašą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami kelių reikšmių peržvalgos stulpelį ir spustelėdami Sąrašo elementų redagavimas.

Pagal reikšmių sąrašą sukurto kelių reikšmių peržvalgos stulpelio reikšmių sąrašo redagavimas

Galite įtraukti reikšmių sąrašą, jį keisti arba nustatyti numatytąją reikšmę.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje du kartus spustelėkite lentelę, kurioje yra kelių reikšmių laukas.

  Lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį kelių reikšmių peržvalgos stulpelio langelį.

 5. Spustelėkite Sąrašo elementų redagavimas.

 6. Pakeiskite reikšmių sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

Pagal reikšmių sąrašą sukurto kelių reikšmių peržvalgos stulpelio keitimas į lentelę ar užklausą, sukurtą pagal kelių reikšmių peržvalgos stulpelį

 1. Visų pirma panaikinkite esamą kelių reikšmių stulpelį, sukurtą pagal reikšmių sąrašą.

  1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

  2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

  3. Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį.

  4. Kūrimo tinklelyje pažymėkite kelių reikšmių lauką.

   Norėdami pažymėti lauką, spustelėkite lauko eilutės parinkiklį.

  5. Skirtuko dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Naikinti eilutes.

   Skirtuko Dizainas grupė Įrankiai

   Rodomas raginimas patvirtinti.

  6. Kai rodomas raginimas patvirtinti, spustelėkite Taip, norėdami naikinti laukus ir visuos juose esančius duomenis. Norėdami atšaukti, spustelėkite Ne.

 2. Dabar kurkite naują kelių reikšmių lauką.

  Norėdami sukurti naują kelių reikšmių laukas, ieškokite skyriuje duomenų lapo rodinyje kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas.

Kelių reikšmių peržvalgos stulpelio dizaino keitimas

Norėdami keisti kelių reikšmių peržvalgos stulpelį, galite atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį ir modifikuoti peržvalgos lauko ypatybių. Informacijos apie peržvalgos lauko ypatybių skyriuje pristatymas peržvalgos lauko ypatybes.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×