Peržvalgos stulpelio įtraukimas arba keitimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Kartais reikiama reikšmė yra sekama kitoje lentelėje. Pavyzdžiui, lentelėje Užsakymai norite įrašyti užsakymo klientą. Tačiau visa kliento informacija yra sekama lentelėje Klientai. Galite sukurti peržvalgos stulpelį, kuriame kliento informacija būtų rodoma pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko valdiklyje. Šiame valdiklyje pasirinkus klientą, atitinkama reikšmė, pavyzdžiui, kliento pirminio rakto reikšmė, saugoma užsakymo įraše.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kas yra peržvalgos stulpelis ir kaip jį sukurti.

Jei norite sužinoti, kaip programiškai ieškoti lentelės reikšmės, skaitykite nuorodos straipsnį Funkcija DLookup. Informacijos apie kelių reikšmių peržvalgos stulpelio kūrimas, ieškokite straipsnyje įtraukti arba keisti peržvalgos stulpelį, galite saugoti kelias reikšmes.

Šiame straipsnyje

Kas yra peržvalgos stulpelis?

Peržvalgos stulpelio kūrimas duomenų lapo rodinyje

Peržvalgos stulpelio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Peržvalgos stulpelio kūrimas dizaino rodinyje

Susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės peržvalgos stulpelyje supratimas

Peržvalgos lauko ypatybių pristatymas

Peržvalgos vedlio naudojimas

Keisti peržvalgos stulpelis

Pakeisti lauko peržvalgos stulpelis

Kas yra peržvalgos stulpelis?

Peržvalgos stulpelis (arba laukas) yra lentelės laukas, kurio reikšmė gaunama iš kitos lentelės arba reikšmių sąrašo. Peržvalgos stulpelį galite naudoti, jei norite, kad pasirinktinio įvedimo lauke arba sąrašo lauke būtų rodomas pasirinkimų sąrašas. Pasirinkimai gali būti iš lentelės ar iš užklausos arba tai gali būti jūsų pateikiamos reikšmės. Galite kurti peržvalgos stulpelį neautomatiniu būdu, nustatę lauko Peržvalga lauko ypatybes, arba automatiškai, naudodami peržvalgos vedlį. Kai galima, peržvalgos stulpeliui kurti turėtumėte naudoti peržvalgos vedlį. Naudojant peržvalgos vedlį, procesas supaprastinamas, automatiškai įvedamos atitinkamų laukų ypatybės ir sukuriami atitinkami lentelės ryšiai.

Peržvalgos stulpelis

Peržvalgos stulpelį galite kurti duomenų lapo arba dizaino rodiniuose.

Puslapio viršus

Peržvalgos stulpelio kūrimas duomenų lapo rodinyje

Pagal numatytuosius parametrus lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys. Peržvalgos stulpelį galite įtraukti skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėję Peržvalgos stulpelis. Atlikus šį veiksmą, paleidžiamas peržvalgos vedlys, kuriuo vadovausitės viso peržvalgos stulpelio kūrimo proceso metu.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje pelės mygtukų dukart spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos stulpelį. Lentelė atsidarys kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite Peržvalgos stulpelis.

  Access juostelės paveikslėlis

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

  Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

 5. Pirmajame peržvalgos vedlio puslapyje nurodykite, ar peržvalgos stulpelį kurti remiantis lentelės arba užklausos reikšmėmis ar įvedamų reikšmių sąrašu.

  Dažniausias peržvalgos stulpelio tipas yra toks, kuriame rodomos susijusioje lentelėje arba užklausoje ieškomos reikšmės.

 6. Spustelėkite Pirmynir vykdykite vediklio nurodymus. Daugiau informacijos apie baigimą vediklio skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes.

Puslapio viršus

Peržvalgos stulpelio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Jei naudojate duomenų bazę, kurioje yra daugiau nei viena lentelė, peržvalgos lauko kūrimą galite pradėti nuvilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas. Srityje Laukų sąrašas rodomi kitose jūsų duomenų bazės lentelėse galimi laukai. Sukūrus peržvalgos stulpelį tokiu būdu, automatiškai paleidžiamas peržvalgos vedlys, o į duomenų lapą nuvilktas laukas tampa vienu iš peržvalgos stulpelio laukų.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje pelės mygtukų dukart spustelėkite lentelę, kurioje norite kurti peržvalgos stulpelį. Lentelė atsidarys kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Skirtuke Duomenų lapas, grupėje Laukai ir stulpeliai, spustelėkite Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 5. Spustelėkite pliuso ženklą (+) šalia lentelės, kad būtų rodomas tos lentelės laukų sąrašas.

 6. Vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys.

 7. Kai pasirodo įterpimo linija, padėkite lauką į vietą.

  Įterpimo linija, skirta laukui iš srities Laukų sąrašas įterpti

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

 8. Vykdykite vediklio nurodymus. Daugiau informacijos apie baigimą vediklio skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

  Baigus vedlį, peržvalgos stulpelis atsiranda lentelės duomenų lapo rodinyje.

Puslapio viršus

Peržvalgos stulpelio kūrimas dizaino rodinyje

Peržvalgos stulpelį galite kurti ne tik duomenų lapo rodinyje, bet ir dizaino rodinyje. Kai dirbate atidarę dizaino rodinį, kuriate peržvalgos stulpelį naudodami tą pati peržvalgos vedlį, kurį naudojate duomenų lapo rodinyje. Tačiau atidarę dizaino rodinį, turite visą prieigą prie visų laukų ypatybių, todėl galite juos tiesiogiai redaguoti.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Lentelės dizaino tinklelyje raskite pirmą tuščią eilutę.

 5. Pirmoje tuščioje eilutėje spustelėkite stulpelio Lauko pavadinimas langelį, tada įveskite peržvalgos stulpelio lauko pavadinimą.

 6. Tada toje eilutėje spustelėkite stulpelio Duomenų tipas langelį, spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pažymėkite Peržvalgos vedlys.

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

  Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

 7. Pirmajame peržvalgos vedlio puslapyje nurodykite, ar peržvalgos stulpelį kurti remiantis lentelės arba užklausos reikšmėmis ar įvedamų reikšmių sąrašu.

  Dažniausias peržvalgos stulpelio tipas yra toks, kuriame rodomos susijusioje lentelėje arba užklausoje ieškomos reikšmės.

 8. Spustelėkite Pirmynir vykdykite vediklio nurodymus. Daugiau informacijos apie baigimą vediklio skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes. Lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, esančioje dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti daugiau tik peržvalgos stulpelyje taikomų ypatybių, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

Susietosios reikšmės ir rodomos reikšmės peržvalgos stulpelyje supratimas

Peržvalgos stulpelio naudojimo tikslas yra pakeisti skaičiaus, pavyzdžiui, ID (arba kitos svetimo rakto reikšmės), rodymą prasmingesne reikšme, pavyzdžiui, vardu ir pavarde. Pavyzdžiui, vietoj rodomo kontakto ID numerio, programoje Access gali būti rodomi kontakto vardas ir pavardė. Kontakto ID numeris yra susietoji reikšmė. Kontakto vardo ir pavardės automatiškai ieškoma šaltinio lentelėje arba užklausoje. Kontakto vardas ir pavardė yra rodoma reikšmė.

Susietoji ir rodoma reikšmė peržvalgos stulpelyje

1. Rodoma reikšmė

2. Susietoji reikšmė

Peržvalgos stulpelyje yra rodoma reikšmė, kuri matoma vartotojo sąsajoje, ir susietoji reikšmė, kuri saugoma valdiklyje. Rodomos reikšmės ieškoma pagal susietąją reikšmę. Tai reiškia, kad programoje Access dažnai pateikiama rasta rodoma reikšmė, kuri nesutampa su lauke saugoma susietąja reikšme. Pavyzdžiui, lentelės Užsakymai pavyzdyje kliento ID reikšmė, esanti lentelėje Klientai, saugoma lentelės Užsakymai lauke Klientas – tai susietoji reikšmė. Kadangi laukas Klientas yra peržvalgos laukas, programoje Access rodoma rasta reikšmė, šiuo atveju, – kliento vardas ir pavardė. Kliento vardas ir pavardė yra rodoma reikšmė.

Svarbu suprasti skirtumą tarp peržvalgos lauko rodomos reikšmės ir jos susietosios reikšmės. Pagal numatytuosius parametrus rodoma reikšmė automatiškai pateikiama duomenų lapo rodinyje. Tačiau susietoji reikšmė yra tai, kas saugoma, ką naudojate užklausos kriterijams ir tai, kas pagal numatytuosius parametrus programoje Access naudojama sujungiant su kitomis lentelėmis.

Puslapio viršus

Peržvalgos lauko ypatybių pristatymas

Peržvalgos lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, esančioje dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti konkrečias su peržvalgos stulpeliu susijusias ypatybes, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Stulpelyje Lauko pavadinimas spustelėkite peržvalgos stulpelio langelį.

 5. Dalyje Lauko ypatybės spustelėkite skirtuką Peržvalga.

  Rodomos peržvalgos lauko ypatybės.

Nustačius pirmąją ypatybę (Rodyti valdiklį), galimų ypatybių sąrašas pasikeičia, kad atspindėtų jūsų pasirinkimą. Galite nustatyti peržvalgos lauko ypatybes, jei norite keisti peržvalgos stulpelio veikimą. Atminkite, kad kuriant peržvalgos stulpelį naudojant peržvalgos vedlį, peržvalgos lauko ypatybes už jus nustato vedlys.

Peržvalgos lauko ypatybės

Nustatykite šią ypatybę

Jei norite

Rodyti valdiklį

Nustatyti valdiklio tipą kaip Žymės langelis, Teksto laukelis, Sąrašo laukas arba Pasirinktinio įvedimo laukas. Pasirinktinio įvedimo laukas peržvalgos stulpelyje pasirenkamas dažniausiai.

Eilutės šaltinio tipas

Pasirinkti užpildyti peržvalgos stulpelį reikšmėmis iš kitos lentelės ar užklausos arba iš jūsų nurodyto reikšmių sąrašo. Taip pat galite pasirinkti užpildyti sąrašą laukų, esančių lentelėje arba užklausoje, pavadinimais.

Eilutės šaltinis

Nurodyti lentelę, užklausą arba reikšmių sąrašą, kuriame yra peržvalgos stulpelio reikšmės. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Lentelė/užklausa arba Laukų sąrašas, ji turi būti nustatyta kaip lentelės ar užklausos pavadinimas arba kaip SQL užklausa. Kai ypatybė Eilutės šaltinio tipas nustatyta kaip Reikšmių sąrašas, šioje ypatybėje turi būti kabliataškiais atskirtų reikšmių sąrašas.

Susietasis stulpelis

Nurodyti stulpelį eilutės šaltinyje, kuriame pateikiama peržvalgos stulpelyje saugoma reikšmė. Šios reikšmės diapazonas gali būti nuo 1 iki skaičiaus stulpelių, esančių eilutės šaltinyje.

Pastaba: Stulpelis, iš kurio pateikiama saugoma reikšmė, nebūtinai turi būti tas pats, kaip ir rodomas stulpelis.

Stulpelių skaičiavimas

Nurodyti šaltinio eilutės stulpelių skaičių, kurį galima matyti peržvalgos stulpelyje. Jei norite pasirinkti, kurį stulpelį rodyti, ypatybėje Stulpelių pločiai nurodykite stulpelio plotį.

Stulpelio antraštės

Nurodyti, ar bus matomos stulpelių antraštes.

Stulpelių pločiai

Įvesti kiekvieno stulpelio plotį. Jei nenorite rodyti stulpelio, pavyzdžiui, ID numerio, nurodykite plotį, lygų 0.

Sąrašo eilutės

Nurodyti eilučių, kurios matomos tada, kai rodomas peržvalgos stulpelis, skaičių.

Sąrašo plotis

Nurodyti valdiklio, kuris matomas tada, kai rodomas peržvalgos stulpelis, plotį.

Apriboti iki sąrašo

Pasirinkti, ar vartotojas gali įvesti reikšmę, kurios nėra sąraše.

Leisti kelias reikšmes

Nurodyti, ar peržvalgos stulpelyje kuriami kelių reikšmių laukai ir ar leidžiama pasirinkti kelias reikšmes.

Daugiau informacijos apie kelių reikšmių laukai, rasite straipsnyje kelių reikšmių laukų vadovas.

Leisti redaguoti reikšmių sąrašą

Nurodyti, ar galima redaguoti elementus peržvalgos stulpelyje, kuris pagrįstas reikšmių sąrašu. Kai ši ypatybė nustatyta Taip ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėsite peržvalgos lauką, kuris pagrįstas vieno stulpelio reikšmių sąrašu, pamatysite meniu parinktį Sąrašo elementų redagavimas. Jei peržvalgos lauke yra daugiau nei vienas stulpelis, šios ypatybės nepaisoma.

Sąrašo elementų redagavimo forma

Nurodyti naudoti esamą formą, kurioje galite redaguoti sąrašo elementus, esančius peržvalgos stulpelyje, kuris pagrįstas lentele arba užklausa.

Rodyti tik eilutės šaltinio reikšmes

Rodyti tik tas reikšmes, kurios atitinka esamą eilutės šaltinį, kai Leisti kelias reikšmes nustatyta Taip.

Peržvalgos stulpelyje susietąją reikšmę nurodo ypatybė Susietasis stulpelis. Peržvalgos stulpelyje rodoma reikšmė yra stulpelis arba stulpeliai, kurių plotis ypatybėje Stulpelių pločiai nėra lygus nuliui.

Puslapio viršus

Peržvalgos vedlio naudojimas

Peržvalgos vedlys paleidžiamas šiais atvejais: kai kuriate peržvalgos stulpelį duomenų lapo rodinyje, kai nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje atidarytą lentelę ir kai dizaino rodinyje stulpelyje Duomenų tipas pasirenkate Peržvalgos vedlys. Peržvalgos vedlys nurodo jums veiksmus, kurie reikalingi peržvalgos stulpeliui sukurti, ir automatiškai nustato atitinkamas laukų ypatybes atitinkančias jūsų pasirinkimus. Taip pat vedlys sukuria lentelių ryšius ir rodykles, kurie reikalingi peržvalgos stulpeliui palaikyti.

Kai vedlys paleidžiamas, turite nuspręsti, ar peržvalgos stulpelį pagrįsti lentele ar užklausa arba reikšmių, kurias įvedate, sąrašu. Dažniausiai, jei jūsų duomenų bazė sukurta teisingai ir informacija suskirstyta į lenteles pagal temas, peržvalgos stulpelio duomenų šaltiniu turėtumėte rinktis lentelę arba užklausą.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

Peržvalgos stulpelis pagrįstas lentele arba užklausa

Jei pasirenkate parinktį Noriu, kad peržvalgos stulpelis reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje, spustelėjus Pirmyn, peržvalgos vedlyje rodomas sąrašas lentelių, iš kurių galima pateikti peržvalgos stulpelio reikšmes. Jei norite matyti tik lenteles, spustelėkite Lentelės. Jei norite matyti tik užklausas, spustelėkiteUžklausos. Jei norite matyti ir lenteles, ir užklausas, spustelėkite Abu. Pasirinkę lentelę arba užklausą, spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame rodomos galimos pasirinkti lentelės ir užklausos

Peržvalgos vedlyje išvardijami laukai, esantys jūsų lentelėje arba užklausoje. Spustelėkite kiekvieną lauką, kurį norite įtraukti į peržvalgos stulpelį, tada spustelėkite mygtuką Daugiau (>), kad perkeltumėte lauką į sąrašą Pasirinkti laukai. Atminkite, kad turite rinktis tuos laukus, kuriuos norite matyti kartu su lauku, kuriame norite pateikti pasirinkimo peržvalgos stulpelyje metu saugomą reikšmę. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame pasirenkate laukus

Peržvalgos vedlyje rodomas puslapis, kuriame galima nurodyti lauką arba laukus, galimus naudoti peržvalgos stulpeliui rūšiuoti. Rūšiuoti nebūtina. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame nustatote rūšiavimo tvarką

Galite nustatyti stulpelių, kurie bus rodomi peržvalgos stulpelyje, pločius. Jei sumažinate lauko plotį tiek, kad jo nebesimato, peržvalgos stulpelyje jis nebus rodomas. Pavyzdžiui, galite naudoti šią savybę, jei nenorite rodyti ID stulpelio. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame nustatote stulpelių pločius

Kai peržvalgos stulpelyje pasirenkate eilutę, toje eilutėje esančią reikšmę galite saugoti savo duomenų bazėje arba naudoti ją vėliau veiksmui atlikti. Šiame vedlio puslapyje, kuris parodytas iliustracijoje, galite pasirinkti lauką, iš kurio pateikiama reikšmė. Turite pasirinkti lauką, pagal kurį tiksliai identifikuojama eilutė. Geriausiai tinka šaltinio lentelės pirminio rakto laukas. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame pasirenkate susietąją reikšmę

Paskutiniame peržvalgos vedlio puslapyje turėtumėte įvesti peržvalgos stulpelio pavadinimą – jis taps jūsų lentelės lauko pavadinimu.

Paskutinis peržvalgos vedlio puslapis

Jei pasirodžius peržvalgos stulpeliui norite leisti pasirinkti daugiau nei vieną reikšmę, o tada saugoti kelias reikšmes, pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes. Atminkite, kad pažymėjus šį žymės langelį, peržvalgos stulpelis keičiasi į kelių reikšmių lauką.

Daugiau informacijos apie kelių reikšmių laukai, ieškokite straipsniuose vadovas kelių reikšmių laukų ir įtraukti arba keisti peržvalgos stulpelį, galite saugoti kelias reikšmes.

Peržvalgos stulpelis, pagrįstas reikšmių sąrašu

Jei pasirenkate parinktį Norimas reikšmes įvesiu, spustelėjus Pirmyn, peržvalgos vedlyje bus rodomas tinklelis, kuriame galėsite įvesti peržvalgos stulpelio reikšmes.

Peržvalgos vedlio tinklelis, kuriame įvedamos reikšmės

Pirmiausia įveskite į peržvalgos stulpelį norimą įtraukti stulpelių skaičių. Tada tinklelyje įveskite reikšmes. Galite nustatyti stulpelių, kurie bus rodomi peržvalgos stulpelyje, pločius. Jei sumažinate lauko plotį tiek, kad jo nebesimato, peržvalgos stulpelyje jis nebus rodomas. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Kai peržvalgos stulpelyje pasirenkate eilutę, toje eilutėje esančią reikšmę galite saugoti savo duomenų bazėje arba naudoti ją vėliau veiksmui atlikti. Šiame vedlio puslapyje, kuris parodytas iliustracijoje, galite pasirinkti lauką, iš kurio pateikiama reikšmė. Turite pasirinkti lauką, pagal kurį tiksliai identifikuojama eilutė. Baigę spustelėkite Pirmyn.

Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame pasirenkate susietąją reikšmę

Paskutiniame peržvalgos vedlio puslapyje turėtumėte įvesti peržvalgos stulpelio pavadinimą – jis taps jūsų lentelės lauko pavadinimu. Jei pasirodžius peržvalgos stulpeliui norite leisti pasirinkti daugiau nei vieną reikšmę, o tada saugoti kelias reikšmes, pažymėkite žymės langelį Leisti kelias reikšmes. Atminkite, kad pažymėjus šį žymės langelį, peržvalgos stulpelis keičiamas į kelių reikšmių lauką.

Paskutinis peržvalgos vedlio puslapis

Daugiau informacijos apie kelių reikšmių laukai, ieškokite straipsniuose kelių reikšmių laukų vadovas arba įtraukti arba keisti peržvalgos stulpelį, galite saugoti kelias reikšmes.

Puslapio viršus

Peržvalgos stulpelio keitimas

Norėdami keisti peržvalgos stulpelis, Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį, ir tada modifikuoti peržvalgos lauko ypatybių. Informacijos apie peržvalgos lauko ypatybių skyriuje peržvalgos lauko ypatybių pristatymas. Jei peržvalgos stulpelis pagrįstas reikšmių sąrašu ir ypatybė Leisti redaguoti reikšmių sąrašą nustatyta taip, kad taip, galite redaguoti sąrašo elementus duomenų lapo arba formos rodinyje. Jei norite redaguoti sąrašo elementus duomenų lapo arba formos rodinyje:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje pelės mygtuku dukart spustelėkite lentelę arba formą, kurioje yra kelių reikšmių laukas.

  Lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys arba forma atidaroma kaip formos rodinys.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Sąrašo elementų redagavimas.

 5. Pakeiskite reikšmių sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Lauko keitimas į peržvalgos stulpelį

Jei esamą lauką norite keisti į peržvalgos stulpelį, kaip dizaino rodinį atidarykite lentelę, kurioje yra norimas keisti laukas. Spustelėkite lauko stulpelyje Duomenų tipas, spustelėkite išplečiamąjį sąrašą, tada pasirinkite Peržvalgos vedlys. Norėdami sukurti peržvalgos stulpelį, vykdykite peržvalgos vedlio instrukcijas.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti peržvalgos stulpelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 4. Raskite lauką, kurį norite keisti į peržvalgos stulpelį.

 5. Tada toje eilutėje spustelėkite stulpelio Duomenų tipas langelį, spustelėkite išplečiamąją rodyklę ir pasirinkite Peržvalgos vedlys.

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

  Peržvalgos vedlio puslapis, kuriame galite pasirinkti lentelę/užklausą arba reikšmių sąrašą

 6. Pirmajame peržvalgos vedlio puslapyje nurodykite, ar peržvalgos stulpelį kurti remiantis lentelės arba užklausos reikšmėmis ar įvedamų reikšmių sąrašu.

  Dažniausias peržvalgos stulpelio tipas yra toks, kuriame rodomos susijusioje lentelėje arba užklausoje ieškomos reikšmės.

 7. Spustelėkite Pirmynir vykdykite vediklio nurodymus. Daugiau informacijos apie baigimą vediklio skyriuje peržvalgos vedlio naudojimas.

Spustelėjus Baigti, sukuriamas peržvalgos stulpelis, kurio lauko ypatybės nustatomos pagal peržvalgos vedlyje pasirinktas ypatybes. Lauko ypatybes galite peržiūrėti dalyje Lauko ypatybės, esančioje dizaino rodinio apatinėje srityje. Norėdami peržiūrėti daugiau tik peržvalgos stulpelyje taikomų ypatybių, spustelėkite skirtuką Peržvalga.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×