Paveikslėlio efekto įtraukimas arba keitimas

Galite patobulinti paveikslėlį, į jį įtraukdami tokius efektus, kaip šešėliai, švytėjimas, atspindžiai, švelnios briaunos, pakreipimai ir trimačiai (3D) pasukimai. Taip pat galite paveikslėliui taikyti meninį efektą arba pakeisti paveikslėlio šviesumą, kontrastingumą ar ryškumą.

 1. Spustelėkite paveikslėlį, kuriame norite įtraukti arba keisti efektą.

  Pastaba: Norėdami tą patį efektą įtraukti į kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmą paveikslėlį, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite kitus paveikslėlius. Jei naudojatės programa „Word“, turite nukopijuoti paveikslėlius į piešimo drobę, jei jų ten dar nėra. Spustelėkite Įterpimas > Figūros > Nauja piešimo drobė. (Įtraukę arba pakeitę efektą, galėsite juos vėl kopijuoti į pradinę dokumento vietą.)

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko lapo Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio efektai.

 3. Palaikykite žymiklį virš vienos iš parinkčių Paveikslėlio efektai, kad pamatytumėte meniu su įvairiais kiekvieno efekto taikymo būdais. Kai žymiklį laikote virš vieno iš meniu efektų, efektas rodomas kaip jūsų dokumente esančio paveikslėlio peržiūra.

  Norėdami įtraukti šešėlį, švelnias briaunas, trimates kraštines ar kitus vaizdinius efektus, naudokite parinktį Paveikslėlio efektai.

  Pastabos: 

  • Norėdami tinkinti įtraukiamą efektą, spustelėkite kiekvieno efekto meniu apačioje esantį pasirinkimą Parinktys. Pvz., jei atidarėte meniu Šešėlis, spustelėkite Šešėlio parinktys, kad galėtumėte pasirinktinai koreguoti šešėlio efektą.

  • Norėdami pašalinti į paveikslėlį įtrauktą efektą, žymikliu nurodykite efekto meniu įrašą, tada spustelėkite efekto šalinimo parinktį. Pvz., norėdami pašalinti šešėlį, žymikliu nurodykite Šešėlis, tada spustelėkite pirmą įrašą, Jokio šešėlio.

  • Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, dukart spustelėkite paveikslėlį, kad įsitikintumėte, jog jį pažymėjote. Jei programos lango viršuje šalia failo vardo matote [Suderinamumo režimas], bandykite įrašyti dokumentą tokiu formatu, kaip *.docx arba *.xlsx vietoj ankstesniojo failų formato, pvz., *.doc ar *.xls, tada bandykite dar kartą.

 1. Spustelėkite paveikslėlį, kuriame norite įtraukti arba keisti efektą.

  Pastaba: Norėdami tą patį efektą įtraukti į kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmą paveikslėlį, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite kitus paveikslėlius. Jei naudojatės programa „Word“, turite nukopijuoti paveikslėlius į piešimo drobę, jei jų ten dar nėra. Spustelėkite Įterpimas > Figūros > Nauja piešimo drobė. (Įtraukę arba pakeitę efektą, galėsite juos vėl kopijuoti į pradinę dokumento vietą.)

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio efektai.

  Paveikslėlio įrankių formatavimo skirtuko grupė Paveikslėlio stiliai

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, dukart spustelėkite paveikslėlį, kad įsitikintumėte, jog jį pažymėjote. Jei programos lango viršuje šalia failo vardo matote [Suderinamumo režimas], bandykite įrašyti dokumentą tokiu formatu, kaip *.docx arba *.xlsx vietoj ankstesniojo failų formato, pvz., *.doc ar *.xls, tada bandykite dar kartą.

 3. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti arba keisti įtaisytąjį efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite norimą efektą.

   Norėdami tinkinti įtaisytąjį efektą, spustelėkite Trimatės parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

   Norėdami tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.

   Norėdami tinkinti atspindį, spustelėkite Atspindžio parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

   Norėdami tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau švytėjimo spalvų ir pasirinkite norimą spalvą. Jei keisdami kraštinės spalvą norite pasirinkti spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite norimą spalvą. Pasirinktinės ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nebus atnaujinamos, jei vėliau pakeisite dokumento tema.

   Norėdami tinkinti švytėjimą, spustelėkite Švytėjimo parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami pridėti arba keisti švelnią briauną, nukreipkite žymiklį į Švelnios briaunos, tada spustelėkite norimą briaunos dydį.

   Norėdami tinkinti švelnias briaunas, spustelėkite Švelnių briaunų parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą trimatę kraštinę.

   Norėdami tinkinti trimatę kraštinę, spustelėkite Trimatės parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą pasukimą.

   Norėdami tinkinti pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

   Pastabos: 

   • Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias šiose srityse, dialogo lango Paveikslėlio formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko vaizdas .

   • Norėdami pašalinti į paveikslėlį įtrauktą efektą, žymikliu nurodykite efekto meniu įrašą, tada spustelėkite efekto šalinimo parinktį. Pvz., norėdami pašalinti šešėlį, žymikliu nurodykite Šešėlis, tada spustelėkite pirmą įrašą, Jokio šešėlio.

 1. Spustelėkite paveikslėlį, kuriame norite įtraukti arba keisti efektą.

  Pastaba: Norėdami tą patį efektą įtraukti į kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmą paveikslėlį, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite kitus paveikslėlius. Jei naudojatės programa „Word“, turite nukopijuoti paveikslėlius į piešimo drobę, jei jų ten dar nėra. Spustelėkite Įterpimas > Figūros > Nauja piešimo drobė. (Įtraukę arba pakeitę efektą, galėsite juos vėl kopijuoti į pradinę dokumento vietą.)

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio efektai.

  Skirtukas Paveikslėlio įrankiai

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, dukart spustelėkite paveikslėlį, kad įsitikintumėte, jog jį pažymėjote. Jei „Office Excel 2007“ lango viršuje šalia failo vardo matote [Suderinamumo režimas], bandykite įrašyti dokumentą kaip „„2007 Microsoft Office“ sistema“ dokumentą, o ne „Office 2003“ dokumentą, ir bandykite dar kartą.

 3. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti arba keisti įtaisytąjį efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite norimą efektą.

   Norėdami tinkinti įtaisytąjį efektą, spustelėkite Trimatės parinktys ir pasirinkite norimas parinktis. Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias srityje Trimatis formatas, dialogo lango Paveikslėlio formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko vaizdas .

  • Norėdami įtraukti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

   Norėdami tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys ir pasirinkite norimas parinktis. Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias srityje Šešėlis, dialogo lango Paveikslėlio formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko vaizdas .

  • Norėdami įtraukti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.

  • Norėdami įtraukti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

   Jei norite tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau švytėjimo spalvų, tada pasirinkite norimą spalvą. Jei norite keisti spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada spustelėkite norimą spalvą skirtuke Standartinės arba sumaišykite savo spalvą skirtuke Pasirinktinės. Pasirinktinės spalvos ir spalvos skirtuke Standartinės neatsinaujins, jei vėliau pakeisite dokumento tema. Daugiau informacijos apie temas žr. Viskas apie temas, spartųjį stilių taikymą, langelių stilius ir fono stilius.

  • Norėdami pridėti arba keisti švelnią briauną, nukreipkite žymiklį į Švelnios briaunos, tada spustelėkite norimą briaunos dydį.

  • Norėdami įtraukti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą trimatę kraštinę.

   Norėdami tinkinti trimatę kraštinę, spustelėkite Trimatės parinktys ir pasirinkite norimas parinktis. Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias srityje Trimatis formatas, dialogo lango Paveikslėlio formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko vaizdas .

  • Norėdami įtraukti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą pasukimą.

   Norėdami tinkinti pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys ir pasirinkite norimas parinktis. Jei norite gauti papildomos informacijos apie parinktis, esančias srityje Trimačio vaizdo pasukimas, dialogo lango Figūros formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas Žinyno mygtuko vaizdas .

  • Jei norite pašalinti į paveikslėlį įtrauktą efektą, nukreipkite žymiklį į efekto meniu įrašą, tada spustelėkite parinktį, kad efektas būtų pašalintas. Pvz., norėdami pašalinti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite Be šešėlio.

Taip pat žr.

Paveikslėlių redagavimas naudojant Nuotraukų programėlę sistemoje „Windows 10“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×