Formulės ir funkcijos

Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas formulėse

Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas formulėse

Naudojant pavadinimus lengviau suprasti ir tvarkyti formules. Galite apibrėžti langelių diapazono, funkcijos, konstantos arba lentelės pavadinimą. Kai perprasite pavadinimų naudojimo darbaknygėje praktiką, galėsite lengvai naujinti, tikrinti ir tvarkyti šiuos pavadinimus.

Ką norėtumėte daryti?

Daugiau apie pavadinimų naudojimą

Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles

Pavadinimo apibrėžimas darbalapio langeliui arba langelių diapazonui

Pavadinimo apibrėžimas naudojant darbalapio langelių pasirinkimą

Pavadinimo apibrėžimas naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas

Pavadinimų tvarkymas naudojant dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas

Pavadinimo keitimas

Vieno arba kelių pavadinimų naikinimas

Daugiau apie pavadinimų naudojimą

Pavadinimas yra prasmingas sutrumpinimas, kuris leidžia lengviau suprasti elementų langelio nuoroda, konstanta, formulė arba lentelė paskirtį, nes iš pirmo žvilgsnio tai gali būti nelengva. Toliau pateikiama pavadinimų pavyzdžių, parodoma, kaip tai padidina aiškumą.

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys be pavadinimo

Pavyzdys su pavadinimu

Nuoroda

=SUM(C20:C30)

=SUM(PirmoKetvirčioPardavimai)

Konstanta

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Kaina,PVM)

Formulė

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Prekių_kiekis,-Užsakymų_kiekis)

Lentelė

C4:G36

=GeriausiPardavimai06

Pavadinimų tipai

Yra keli pavadinimų tipai, kuriuos galite kurti ir naudoti.

Apibrėžtas pavadinimas    Pavadinimas, nusakantis langelį, langelių diapazoną, formulę ar pastovią reikšmę. Galite kurti savo apibrėžtą pavadinimą arba jį gali sukurti programa „Excel“, pvz., kai nustatote spausdinimo sritį.

Lentelės pavadinimas    Programos „Excel“ lentelės, kuri yra duomenų apie tam tikrą objektą rinkinys, saugomas įrašuose (eilutėse) ir laukuose (stulpeliuose), pavadinimas. Programa „Excel“ kuria numatytąjį lentelės pavadinimą Lentelė1, Lentelė2 ir t. t. kiekvieną kartą, kai įterpiate lentelę, bet lentelės pavadinimą galima keisti į prasmingesnį. Daugiau informacijos apie „Excel“ lenteles žr. Struktūrinių nuorodų naudojimas dirbant su „Excel“ lentelėmis.

Pavadinimo aprėptis

Visi pavadinimai turi aprėptį – tam tikrą darbalapį (taip pat vadinama vietiniu darbalapio lygiu) arba visą darbaknygę (taip pat vadinama visuotiniu darbaknygės lygiu). Pavadinimo aprėptis yra vieta, kurioje pavadinimas atpažįstamas, kai nėra nurodytas visas kelias. Pvz.:

 • Jei apibrėžėte pavadinimą, pvz., Biudžetas_FM08, o jo aprėptis yra Lapas1, tas pavadinimas, jei nėra nurodytas visas kelias, bus atpažįstamas tik lape Lapas1, o kituose lapuose nebus atpažįstamas.

  Norėdami naudoti vietinio darbalapio pavadinimą kitame darbalapyje, galite nurodyti visą kelią įrašydami prieš jį jo darbalapio pavadinimą, pavyzdžiui:

  Lapas1!Biudžetas_FM08

 • Jei apibrėžėte pavadinimą, pavyzdžiui, Pardavimo_Skyr_Tikslai, o jo aprėptis yra darbaknygė, tas pavadinimas atpažįstamas visuose tos darbaknygės darbalapiuose, tačiau kitose darbaknygėse neatpažįstamas.

Pavadinimas visada turi būti unikalus savo aprėptyje. Programa „Excel“ neleidžia apibrėžti pavadinimo, kuris jau yra aprėptyje. Tačiau tą patį pavadinimą galite naudoti skirtingose aprėptyse. Pavyzdžiui, galite apibrėžti pavadinimą BendrasPelnas, kurio aprėptis yra Lapas1, Lapas2 ir Lapas3 toje pačioje darbaknygėje. Net jei pavadinimas toks pats, kiekvienas pavadinimas yra unikalus savo aprėptyje. Tai galite atlikti, kad užtikrintumėte, jog formulė, naudojanti pavadinimą BendrasPelnas, visada nurodytų tuos pačius langelius vietiniu darbalapio lygiu.

Galite net apibrėžti tą patį pavadinimą BendrasPelnas visuotiniam darbaknygės lygiui, bet vėlgi aprėptis yra unikali. Šiuo atveju gali būti pavadinimų konfliktas. Kad išspręstų šį konfliktą, pagal numatytuosius parametrus programa „Excel“ naudoja pavadinimą, kuris apibrėžtas darbalapiui, nes vietinis darbalapio lygis yra aukštesnis nei visuotinis darbaknygės lygis. Jei norite nepaisyti aukštesnio lygio ir norite naudoti darbaknygės pavadinimą, galite pašalinti pavadinimo dviprasmiškumą pradžioje pridėdami darbaknygės pavadinimą, pavyzdžiui:

DarbaknygėsFailas!BendrasPelnas

Galite nepaisyti vietinio darbalapio lygio visuose darbaknygės darbalapiuose, išskyrus pirmąjį darbalapį, kuris visada naudoja vietinį pavadinimą, jei yra pavadinimų konfliktas, kurio negalima nepaisyti.

Pavadinimų apibrėžimas ir įvedimas

Pavadinimą galite apibrėžti toliau pateiktais būdais.

 • Naudodami lauką Apibrėžti pavadinimai, esantį formulės juostoje    Šis būdas geriausiai tinka kuriant pasirinkto diapazono darbaknygės lygio pavadinimus.

 • Apibrėždami pavadinimą iš pažymėtos srities    Galite patogiai kurti pavadinimus iš esamų eilučių ir stulpelių žymų, pažymėdami darbalapio langelius.

 • Naudodami dialogo langą Naujas pavadinimas    Šį būdą geriausia naudoti, kai reikia daugiau lankstumo kuriant pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant vietinio darbalapio lygio aprėptį arba kuriant pavadinimo komentarą.

Pastaba. Pagal numatytuosius parametrus pavadinimuose naudojamos absoliučiosios langelių koordinatės.

Pavadinimą galite įvesti šiais būdais:

 • Klaviatūra    Pavadinimo įvedimas, pavyzdžiui, kaip formulės argumento.

 • Naudodami formulių automatinio užbaigimo funkciją    Naudokite išplečiamąjį sąrašą Formulės automatinis vykdymas, kuriame automatiškai pateikiami leistini pavadinimai.

 • Pasirinkimas iš komandos Naudoti formulėje    Pasirinkite apibrėžtą pavadinimą iš sąrašo, pasiekiamo komandoje Naudoti formulėje, esančioje grupėje Apibrėžti pavadinimai, skirtuke Formulės.

Pavadinimų tikrinimas

Taip pat galite kurti darbaknygėje apibrėžtų pavadinimų sąrašą. Darbalapyje suraskite sritį su dviem tuščiais stulpeliais (sąraše bus du stulpeliai, vienas pavadinimui, o kitas pavadinimo aprašui). Pasirinkite langelį, kuris bus viršutinis kairysis sąrašo kampas. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžtieji pavadinimai spustelėkite Naudoti formulėje, spustelėkite Įklijuoti ir tada dialogo lange Įklijuoti pavadinimus spustelėkite Įklijuoti sąrašą.

Puslapio viršus

Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles

Toliau pateiktas sintaksės taisyklių, skirtų kurti ir redaguoti pavadinimus, sąrašas.

 • Galiojantys simboliai    Pirmasis pavadinimo simbolis turi būti raidė, pabraukimo simbolis (_) arba kairinis pasvirasis brūkšnys (\). Kiti pavadinimo simboliai gali būti raidės, skaičiai, taškai ir pabraukimo simboliai.

  Patarimas: kaip apibrėžto pavadinimo negalite naudoti didžiųjų ir mažųjų raidžių „C“, „c“, „R“ arba „r“, nes jos naudojamos kaip dabartinio pažymėto langelio eilutės arba stulpelio pasirinkimo santrumpa, kai įvedate juos į teksto laukus Pavadinimas arba Eiti į.

 • Langelio koordinatės neleidžiamos    Pavadinimai negali būti tokie patys kaip langelio koordinatės, pavyzdžiui, Z$100 arba R1C1.

 • Tarpai negalimi     Tarpų pavadinime neturi būti. Kaip žodžių skyriklį naudokite pabraukimo simbolį (_) ir tašką (.), pavyzdžiui, Pardavimo_Mokesčiai arba Pirmas.Ketvirtis.

 • Pavadinimo ilgis    Pavadinime gali būti iki 255 simbolių.

 • Reagavimas į raidžių registrą    Pavadinimuose gali būti viršutinio ir apatiniojo registro raidžių. Programa „Excel“ pavadinimuose neskiria viršutiniojo ir apatiniojo registro simbolių. Pavyzdžiui, jei sukūrėte pavadinimą Pardavimai, o po to toje pačioje darbaknygėje sukūrėte kitą pavadinimą PARDAVIMAI, programa „Excel“ paragins pasirinkti unikalų pavadinimą.

Puslapio viršus

Pavadinimo apibrėžimas darbalapio langeliui arba langelių diapazonui

 1. Pasirinkite langelį, langelių diapazoną arba nesusisiekiančią pažymėtąją sritį, kurią norite pavadinti.

 2. Spustelėkite lauką Pavadinimas, esantį formulės juosta kairėje.

  Pavadinimo langas

  Pavadinimo langas

 3. Įveskite pavadinimą, kurį norite naudoti nurodydami pažymėtąją sritį. Pavadinimai gali būti iki 255 simbolių ilgio.

 4. Paspauskite ENTER.

Pastaba. Kai keičiate langelio turinį, pavadinti langelio negalite.

Puslapio viršus

Pavadinimo apibrėžimas naudojant darbalapio langelių pasirinkimą

Galite konvertuoti esamų eilučių ir stulpelių žymas į pavadinimus.

 1. Pasirinkite diapazoną, kurį norite pavadinti, įskaitant eilučių ir stulpelių žymas.

 2. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Kurti iš pažymėtos srities.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange Kurti pavadinimus iš pažymėtos srities nurodykite vietą, kurioje yra žymos, pažymėdami žymės langelius Viršutinė eilutė, Kairysis stulpelis, Apatinė eilutė arba Dešinysis stulpelis. Pavadinimas, sukurtas pagal šią procedūrą, nurodo tik langelius, kuriuose yra reikšmės, ir neįtraukia esamų eilučių ir stulpelių žymų.

Puslapio viršus

Pavadinimo apibrėžimas naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Apibrėžti pavadinimą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Dialogo lango Naujas pavadinimas laukelyje Pavadinimas įveskite pavadinimą, kurį norite naudoti nuorodai.

  Pastaba. Pavadinimai gali būti iki 255 simbolių ilgio.

 3. Kad nurodytumėte pavadinimo aprėptį, išplečiamojo sąrašo Aprėptis lauke pasirinkite Darbaknygė arba darbaknygės darbalapio pavadinimą.

 4. Jei norite, laukelyje Komentaras įveskite iki 255 simbolių apimties aprašomąjį komentarą.

 5. Lauke Nurodo ką atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, įveskite langelio nuorodą.

   Patarimas: dabartinis žymėjimas įvedamas pagal numatytuosius parametrus. Norėdami kaip argumentą įvesti kitas langelio nuorodas, spustelėkite Sutraukti dialogą Mygtuko vaizdas (tai laikinai sutraukia dialogo langą), pažymėkite darbalapio langelius ir spustelėkite Išplėsti dialogą Mygtuko vaizdas .

  • Norėdami įvesti konstantą, įveskite = (lygybės ženklas), tada įveskite konstantos reikšmę.

  • Norėdami įvesti formulę, įveskite = ir formulę.

 6. Kad baigtumėte ir grįžtumėte į darbalapį, spustelėkite Gerai.

Patarimas: kad praplatintumėte arba pailgintumėte dialogo langą Naujas pavadinimas, spustelėkite ir vilkite tempimo rankenėlę apačioje.

Puslapio viršus

Pavadinimų tvarkymas naudojant dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas

Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas galite dirbti su visais apibrėžtais darbaknygėje esančiais pavadinimais ir lentelių pavadinimais. Pavyzdžiui, galbūt norėsite rasti pavadinimus, kuriuose yra klaidų, patvirtinti pavadinimo reikšmę ir nuorodą, peržiūrėti arba redaguoti aprašomuosius komentarus arba nustatyti aprėptį. Taip pat galite rikiuoti ir filtruoti pavadinimų sąrašą ir lengvai įtraukti, keisti arba naikinti pavadinimus iš vienos vietos.

Kad atidarytumėte dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas, skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.

„Excel“ juostelės vaizdas

Pavadinimų rodymas

Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas parodoma ši informacija apie kiekvieną pavadinimą sąrašo lauke:

Šis stulpelis:

Jame parodoma:

Piktograma ir pavadinimas

Vienas iš šių:

 • Apibrėžtas pavadinimas, kuris nurodytas su apibrėžto pavadinimo piktograma. Apibrėžto pavadinimo piktograma

 • Lentelės pavadinimas, kuris nurodytas su lentelės pavadinimo piktograma. Lentelės pavadinimo piktograma

Reikšmė

Esama pavadinimo reikšmė, pavyzdžiui, formulės rezultatai, eilutės konstanta, langelio diapazonas, klaida, reikšmių masyvas arba rezervuota vieta, jeigu formulė negali būti apskaičiuota. Pavyzdžiai:

 • "tai mano eilutės konstanta"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Ką nurodo

Esama pavadinimo koordinatė. Pavyzdžiai:

 • =Lapas1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Lapas1!A1,Lapas2!B2)

Aprėptis

 • Darbalapio pavadinimas, jei aprėptis yra vietinis darbalapio lygis.

 • "Darbaknygė", jei aprėptis yra visuotinis darbalapio lygis.

Komentaras

Papildoma informacija apie pavadinimą iki 255 simbolių. Pavyzdžiai:

 • Ši reikšmė nustos galioti 2007 m. gegužės 2 d.

 • Nenaikinti! Kritinis pavadinimas!

 • Pagal ISO sertifikato tyrimo skaičius.

 • Negalite naudoti dialogo lango Pavadinimų tvarkytuvas, kol keičiate langelio turinį.

 • Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas nerodomi pavadinimai, apibrėžti „Visual Basic for Applications (VBA)“ arba paslėpti (pavadinimo ypatybė Matomas nustatyta kaip „Klaidinga“).

Stulpelių dydžio keitimas

 • Kad automatiškai keistumėte stulpelio dydį ir sutalpintumėte ilgiausią reikšmę tame stulpelyje, dukart spustelėkite dešiniąją stulpelio antraštės pusę.

Pavadinimų rikiavimas

 • Norėdami rikiuoti pavadinimų sąrašą didėjimo arba mažėjimo tvarka, spustelėkite stulpelio antraštę.

Pavadinimų filtravimas

Naudokite išplečiamojo sąrašo Filtras komandas, kad greitai parodytumėte pavadinimų antrinį rinkinį. Pasirenkant kiekvieną komandą įjungiama arba išjungiama filtro operacija, tai palengvina skirtingų filtro operacijų jungimą arba šalinimą, kad gautumėte norimus rezultatus.

Kad filtruotumėte pavadinimų sąrašą, atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

Pasirinkite

Ką atlikti:

Pavadinimus, aprėptus darbalapyje

Rodyti tik tuos pavadinimus, kurie darbalapiui yra vietiniai.

Pavadinimus, aprėptus darbaknygėje

Rodyti tik tuos pavadinimus, kurie darbaknygei yra visuotiniai.

Pavadinimus, turinčius klaidų

Rodyti tik tuos pavadinimus su reikšmėmis, kuriuose yra klaidų (pavyzdžiui, #REF, #VALUE arba #NAME).

Pavadinimus, neturinčius klaidų

Rodyti tik tuos pavadinimus su reikšmėmis, kuriuose nėra klaidų.

Apibrėžtus pavadinimus

Rodyti tik jūsų arba programos „Excel“ apibrėžtus pavadinimus, pavyzdžiui, spausdinimo sritis.

Lentelės pavadinimus

Rodyti tik lentelės pavadinimus.

Puslapio viršus

Pavadinimo keitimas

Jei keičiate apibrėžtą pavadinimą arba lentelės pavadinimą, darbaknygėje pakeičiami visi šio pavadinimo naudojimo atvejai.

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas spustelėkite pavadinimą, kurį norite pakeisti, ir spustelėkite Redaguoti.

  Patarimas: taip pat galite du kartus spustelėti pavadinimą.

 3. Dialogo lango Pavadinimo redagavimas lauke Pavadinimas įveskite naują nuorodos pavadinimą.

 4. Pakeiskite nuorodą laukelyje Susijęs su ir spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lango Pavadinimų tvarkytuvas lauke Nurodo ką pakeiskite langelį, formulę arba konstantą, kurią nurodo pavadinimas.

  • Kad atšauktumėte nenorimus arba netyčinius pakeitimus, spustelėkite Atšaukti Mygtukas Atšaukti arba paspauskite klavišą „ESC“.

  • Kad įrašytumėte pakeitimus, spustelėkite Taikyti Mygtukas „Enter“ arba paspauskite mygtuką „ENTER“.

Mygtukas Uždaryti uždaro tik dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas. Jis nebūtinas su jau atliktais pakeitimais.

Puslapio viršus

Vieno arba kelių pavadinimų naikinimas

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Dialogo lange Pavadinimo tvarkytuvas spustelėkite pavadinimą, kurį norite pakeisti.

 3. Pasirinkite vieną arba kelis pavadinimus atlikdami vieną iš šių veiksmų:

  • Kad pasirinktumėte pavadinimą, spustelėkite jį.

  • Norėdami pasirinkti kelis pavadinimus, sudarančius vientisą grupę, spustelėkite ir vilkite pavadinimus arba paspauskite klavišą „SHIFT“ ir pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną grupės pavadinimą.

  • Norėdami pasirinkti kelis pavadinimus, nesudarančius vientisos grupės, paspauskite klavišą „CTRL“ ir pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną grupės pavadinimą.

 4. Spustelėkite Naikinti. Taip pat galite paspausti klavišą „DELETE“.

 5. Spustelėkite Gerai, kad patvirtintumėte naikinimą.

Mygtukas Uždaryti uždaro tik dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas. Jis nebūtinas su jau atliktais pakeitimais.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×