Pastabų tvarkymas

Kaip ir popierinės užrašų knygutės ar trižiedžiai segtuvai, programa Microsoft Office OneNote 2007 leidžia jums tvarkyti informaciją užrašų knygutėse, kuriose yra puslapiai ir skyriai. Galite lengvai pridėti puslapius, sekcijas ir papildomas užrašų knygutes ten, kur jums reikia ir kada reikia, taip pat jas pervardyti, perkelti ar naikinti.

Įprasta OneNote užrašų knygutė sudaryta iš vienos ar kelių sekcijų. Kiekvienoje sekcijoje yra atskiri puslapiai ir jų dalys, kuriose galite užrašyti pastabas. Programa OneNote nėra apribota konkrečiai organizaciniam stiliui. Galite tvarkyti savo užrašus kaip norite, o jei persigalvojate, galite lengvai keisti užrašų tvarkymo būdą.

Ką norėtumėte daryti?

Darbas su puslapiais ir jų dalimis

Darbas su sekcijomis

Darbas su puslapiais ir jų dalimis

Naudodami programą OneNote, pastabas galite rašyti bet kurioje puslapio dalyje. Etiketėmis pažymėti puslapių skirtukai, esantys šalia puslapio lango, nurodo kiekvieną puslapį, todėl galite lengvai rodyti norimus puslapius. Taip pat puslapių skirtukai leidžia lengvai pridėti naujus puslapius bet kurioje užrašų knygutės vietoje.

Pridėdami puslapių dalis, galite kurti susietų puslapių grupes. Kiekviena grupė turės vieną pirminį puslapį ir norimą jo dalių kiekį. Galite lengvai pasirinkti grupę kaip vienetą, kad dirbti su puslapio užduotimis būtų paprasčiau (pavyzdžiui, jas kopijuoti, perkelti ar siųsti el. laišku). Puslapio dalių pavadinimai taip pat gali padėti tvarkyti informaciją.

Naujo puslapio ar puslapio dalies kūrimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami kurti naują puslapį, spustelėkite mygtuką Naujas puslapis, esantį virš puslapio skirtukų.

 • Norėdami kurti naują puslapio dalį, spustelėkite rodyklę Naujas puslapis, tada – Naujas puslapio dalis.

  Patarimas: Taip pat naują puslapio dalį galite kurti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami puslapio skirtuką ir laikinajame meniu spustelėdami Nauja puslapio dalis.

Puslapio pavadinimo pridėjimas arba keitimas

 • Įveskite pavadinimą tiesiogiai pavadinimo srityje, esančioje bet kurio puslapio viršuje. Kiekvieno puslapio pavadinimas taip pat rodomas atitinkamame puslapio skirtuke. Jei pavadinimo sritį paliekate tuščią, pirma pastabų eilutė automatiškai tampa puslapio pavadinimu.

  Norėdami pervardyti puslapį, spustelėkite jo puslapio skirtuką ir pavadinimo srityje įveskite kitą pavadinimą.

Puslapio arba jo dalies naikinimas

 • Norėdami panaikinti puslapį arba jo dalį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite puslapio skirtuką, tada – Naikinti.

Puslapio datos keitimas

 1. Po puslapio pavadinimu spustelėkite datą, tada – rodomą kalendoriaus piktogramą.

 2. Kalendoriuje spustelėkite norimą rodyti puslapyje datą. Norėdami pasirinkti dabartinę datą, spustelėkite Šiandien.

  Pastaba: Nauja pasirinkta data visam laikui pakeis seną puslapio datą. Ieškant pastabų bus naudojama nauja puslapio data.

Vieno ar daugiau puslapių pasirinkimas

 • Norėdami pasirinkti puslapį, spustelėkite jo skirtuką, kad pereitumėte į tą puslapį, tada dar kartą spustelėkite puslapio skirtuką, kad jį pažymėtumėte.

 • Norėdami pasirinkti puslapių grupę, pasirinkite pirminį grupės puslapį ir dukart spustelėkite jo skirtuką.

 • Norėdami pasirinkti kelis puslapius, kurie nėra grupės dalis, laikydami nuspaudę CTRL arba SHIFT spustelėkite norimų pasirinkti puslapių skirtukus.

Esamų puslapių grupavimas

 1. Spustelėkite ir vilkite puslapio, kurį norite daryti pirminiu, skirtuką kad tas puslapis būtų pirmas norimų grupuoti puslapių sąraše.

 2. Laikydami nuspaudę CTRL arba SHIFT spustelėkite norimų grupuoti puslapių skirtukus.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktus puslapius ir spustelėkite Grupuoti puslapius.

Puslapių išgrupavimas

 • Norėdami puslapių grupę išskirstyti į atskirus puslapius, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite puslapio arba bet kurios jo dalies skirtuką ir spustelėkite Išgrupuoti puslapius.

Puslapio arba jo dalies perkėlimas sekcijoje

 1. Spustelėkite norimo perkelti puslapio skirtuką ir vilkite jį į naują vietą. Mažas trikampis nurodo, kur puslapis bus padėtas.

  • Norėdami pasirinkti daugiau nei vieną puslapį ar jo dalį, laikydami nuspaudę CTRL arba SHIFT spustelėkite norimų perkelti puslapių skirtukus.

  • Jei nuvelkate puslapio dalį į naują vietą, ji tampa pirminiu puslapiu. Norėdami perkelti pirminį puslapį ir jo dalis, pasirinkite pirminį puslapį ir jo dalis bei perkelkite juos kartu.

 2. Vilkite puslapio skirtuką į viršų ar į apačią, kol trikampis indikatorius bus norimoje vietoje, tada atleiskite pelės mygtuką.

Puslapio arba jo dalies perkėlimas į kitą sekciją

 1. Spustelėkite norimo perkelti puslapio skirtuką ir vilkite jį į sekcijos, į kurią norite perkelti puslapį, skirtuką.

  Patarimas: Taip pat galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti norimo perkelti puslapio arba jo dalies skirtuką, nukreipti žymiklį į laikinojo meniu dalį Puslapį perkelti į ir spustelėti Kita sekcija.

  • Norėdami pasirinkti daugiau nei vieną puslapį ar jo dalį, laikydami nuspaudę CTRL arba SHIFT spustelėkite norimų perkelti puslapių skirtukus.

  • Jei nuvelkate puslapio dalį į naują vietą, ji tampa pirminiu puslapiu. Norėdami perkelti pirminį puslapį ir jo dalis, pasirinkite pirminį puslapį ir jo dalis bei perkelkite juos kartu.

 2. Dialogo lange Puslapių perkėlimas arba kopijavimas spustelėkite sekciją, į kurią norite perkelti puslapį arba jo dalį ir spustelėkite Perkelti.

Hipersaito kopijavimas ir įklijavimas į dabartinį puslapį

Bet kuriame užrašų knygutės puslapyje galite pridėti hipersaitą, kurį naudodami iš pasirinkto teksto galėsite peršokti į kitą užrašų knygutės puslapį. Tai yra naudinga naudojant kryžmines nuorodas arba kuriant turinį kiekvienos užrašų knygutės sekcijos pirmajame puslapyje.

 1. Šoninėje paraštėje dukart spustelėkite puslapio, kurį turi nurodyti hipersaitas, skirtuką.

 2. Laikinajame meniu spustelėkiteKopijuoti hipersaitą į šį puslapį.
  Pasirinkto puslapio hipersaitas ir pavadinimas nukopijuojami į mainų sritį.

 3. Spustelėkite puslapio vietą, kurioje norite kurti hipersaitą.

 4. Meniu Redagavimas spustelėkite Įklijuoti.
  Programa OneNote įterpia hipersaitą, kurį spustelėjus, rodomas paskirties puslapis.

  Patarimas: Norėdami greitai grįžti į ankstesnį puslapį po to, kai spustelėjote hipersaitą, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Atgal.

Puslapio pastabų pertvarkymas

 • Spustelėkite viršutinį pastabos lauko, kurį norite perkelti, kraštą ir vilkite jį į naują vietą puslapyje.

  Patarimai

  • Norėdami perkelti pastraipą, perkelkite žymiklį ant pastraipos rankenėlės, kad jis pavirstų į keturgubą rodyklę, tada nuvilkite pastraipą į naują vietą puslapyje. Jei perkeliamoje pastraipoje yra įtrauktų pastraipų, įtrauktos pastraipos perkeliamos kartu su pasirinktąja. Norėdami pasirinkti tik viršutinę pastraipą, dar kartą spustelėkite jos rankenėlę.

  • Galite sujungti pastabų laukus paspausdami SHIFT, kol velkate vieną langelį virš kito.

  • Pagal numatytuosius parametrus pastabų laukai ir kiti perkeliami puslapio elementai yra prikabinami prie nematomo tinklelio. Tokiu būdu puslapyje paprasčiau išdėstyti pastabų langus, paveikslėlius ir kitus elementus. Šio parametro galima laikinai nepaisyti, jei vilkdami pastabos lauką laikysite nuspaudę ALT.

Puslapio viršus

Darbas su sekcijomis

Kai kuriuose trižiedžiuose segtuvuose pastabos skirstomos į sekcijas naudojant skyriklius su skirtukais, iš kurių kiekvienas gali būti pažymėtas skirtinga tema ar pavadinimu. Programoje OneNote dokumento viršuje esantys skirtukai nurodo dabar atidarytą užrašų knygutės sekciją (ir aplankus). Kiekviena užrašų knygutės sekcija saugoma .one faile, OneNote užrašų knygučių aplanke, kuris yra numatytame jūsų kompiuterio aplanke Dokumentai.

Naujos sekcijos kūrimas

 1. Meniu Failas nukreipkite žymiklį į Naujas ir spustelėkite Sekcija.

  Patarimas: Taip pat naujas sekcijas galite kurti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami esamą sekciją ir laikinajame meniu spustelėdami Nauja sekcija.

 2. Pasirinktos sekcijos skirtuke įveskite naują pavadinimą ir paspauskite ENTER.

Sekcijos atidarymas

 1. Meniu Failas nukreipkite žymiklį į Atidaryti ir spustelėkite Sekcija.

 2. Dialogo lange Failo atidarymas nurodykite norimos atidaryti sekcijos failą ir spustelėkite Atidaryti.

Sekcijos perkėlimas

Kai jūsų užrašų knygutė pasidarys didelė, gali prireikti keisti pridėtų sekcijų skirtukų tvarką.

Norėdami greitai perkelti sekcijos skirtuką į naują dabartinės užrašų knygutės vietą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Dabartinio puslapio viršuje spustelėkite ir vilkite sekcijos skirtuką į kairę ar į dešinę. Atsiranda mažas trikampis, nurodantis naują vietą.

 • Juostos Naršymas viršuje, kairėje paraštėje spustelėkite mygtuką Išplėsti naršymo sritį (dviguba rodyklė), kad būtų rodomos kiekvienos atidarytos užrašų knygutės sekcijos, ir vilkite bet kurios sekcijos skirtuką aukštyn ar žemyn į naują vietą. Velkant sekciją rodoma horizontali linija, nurodanti naują vietą.

Norėdami perkelti sekciją iš dabartinės užrašų knygutės į aplanką ar kitą užrašų knygutę, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 1. Dabartinio puslapio viršuje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos perkelti sekcijos skirtuką ir laikinajame meniu spustelėkite Perkelti.

 2. Dialogo lange Perkelti sekciją į atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti dabartinę sekciją prieš kitos sekcijos skirtuką, spustelėkite paskirties sekciją sąraše, tada – Perkelti prieš.

  • Norėdami perkelti dabartinę sekciją už kitos sekcijos skirtuko, spustelėkite paskirties sekciją sąraše, tada – Perkelti už.

  • Norėdami perkelti dabartinę sekciją į sekcijų grupę ar į užrašų knygutę, kurioje nėra sekcijų, spustelėkite paskirties sekcijų grupę arba užrašų knygutę sąraše ir spustelėkite Perkelti į.

   Patarimas: Norėdami sukurti naują sekcijų grupę, pasirinkite vietą sąraše ir prieš pereidami į dabartinę sekciją spustelėkite Kurti naują sekcijų grupę.

Sekcijos pervardijimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos pervardyti sekcijos skirtuką ir laikinajame meniu spustelėkite Pervardyti.

 2. Įveskite naują sekcijos pavadinimą ir spustelėkite ENTER.

Sekcijos naikinimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos naikinti sekcijos skirtuką ir laikinajame meniu spustelėkite Naikinti.

Hipersaito kopijavimas ir įklijavimas į dabartinę sekciją

Bet kuriame užrašų knygutės puslapyje galite pridėti hipersaitą, kurį naudodami iš pasirinkto teksto galėsite peršokti į kitą užrašų knygutės sekciją. Tai yra naudinga naudojant kryžmines nuorodas arba kuriant turinį kiekvienos užrašų knygutės sekcijos pirmajame puslapyje.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekcijos, kurią turi nurodyti hipersaitas, skirtuką.

 2. Laikinajame meniu spustelėkiteKopijuoti hipersaitą į šią sekciją.
  Pasirinkto puslapio hipersaitas ir pavadinimas nukopijuojami į mainų sritį.

 3. Spustelėkite puslapio vietą, kurioje norite kurti hipersaitą.

 4. Meniu Redagavimas spustelėkite Įklijuoti.
  Programa OneNote įterpia hipersaitą, kurį spustelėjus rodoma paskirties sekcija.

  Patarimas: Norėdami greitai grįžti į ankstesnį puslapį po to, kai spustelėjote hipersaitą, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite mygtuką Atgal.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×