Pastabų puslapių kūrimas ir spausdinimas

„PowerPoint“, skirta „Office 365“, PowerPoint 2019 Preview, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Kurdami pateiktį galite sukurti pastabų puslapis. Galite norėti jas atspausdinti ir peržiūrėti pristatydami pateiktį.

Žalioji idėja... „Greenleaf“

Tačiau prieš spausdinant pastabų puslapius, apsvarstykite galimybę peržiūrėti pastabas pranešėjo rodinyje. Peržiūrėti pastabas tada, kai pristatote pateiktį, galite antrame monitoriuje – taip sutaupoma popieriaus ir spausdintuvo rašalo. Daugiau informacijos rasite dalyje Privačiai peržiūrėkite savo kalbėtojo pastabas, pateiktį rodydami keliuose monitoriuose.

Naudokite pastabų sritis įprasto rodinio režimu, kad rašytumėte pastabas apie savo skaidres. Jei norite perjungti į įprastą rodinį, skirtuko Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Įprastasis.

Pastabų sritis

Pav. Pastabų sritis (apvesta raudona spalva) įprastame rodinyje

Galite įvesti ir formatuokite pastabas taip, kaip jūs dirbate Įprastame rodinyje, tačiau norėdami pamatyti, kaip bus spausdinami pastabų puslapiai ir pamatyti, kaip atrodys bet kokio teksto formatavimo visi efektai, pvz., šrifto spalva, perjunkite į pastabų puslapio rodinį. Pastabų puslapio rodinyje galite patikrinti ir pakeisti pastabų antraštes ir poraštes pastabų puslapių rodinyje.

Kiekviename pastabų puslapyje rodoma skaidrės miniatiūra kartu su toje skaidrėje esančiomis pastabomis. Pastabų puslapio rodinyje jūs galite iliustruoti savo pastabas diagramomis, paveikslėliais, lentelėmis ir kitomis iliustracijomis.

Pastabų puslapiai „PowerPoint“

(Šie numeriai atitinka paveikslėlio numerius).

 1. Pastabų puslapiuose yra jūsų pastabos ir kiekviena pateikties skaidrė.

 2. Kiekviena skaidrė išspausdinama ant savo pastabų puslapio.

 3. Pastabas lydi skaidrė.

 4. Į savo pastabų puslapius galite įtraukti duomenis, pvz., diagramas arba paveikslėlius.

Įtraukdami pastabas atminkite:

 • Pakeitimai, papildymai ir naikinimai, kuriuos atliekate pastabų puslapyje, taikomi tik šiame pastabų puslapyje ir tik pastabų tekstui įprastame rodinyje.

 • Jei norite padidinti, pakeisti padėtį arba formatuoti skaidrės vaizdą arba pastabų sritį, atlikite keitimus pastabų puslapių rodinyje.

 • Negalite nupiešti arba įdėti paveikslėlių pastabų srityje įprastame rodinyje. Perjunkite į pastabų puslapio rodinį ir pieškite arba pridėkite paveikslėlį čia.

 • Paveikslėliai ir objektai, kuriuos įtraukiate pastabų puslapio rodinyje, rodomi atspausdintame pastabų puslapyje, o ne ekrane įprastame rodinyje.

Numatytąjį pastabų puslapį sudaro skaidrės miniatiūra viršutinėje puslapio dalyje ir vienodo dydžio pastaboms skirtas skyrius apatinėje puslapio dalyje.

Numatytieji pastabų puslapiai

Jei puslapio pusėse nėra pakankamai vietos pastaboms, galite įtraukti daugiau vietos.

Norėdami įtraukti daugiau vietos bendrųjų pastabų puslapyje:

 1. Įprastame rodinyje, srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, spustelėkite skirtuką Skaidrės , o tada spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti daugiau vietos pastaboms.

  Sritis, kurioje yra kontūro ir skaidrių skirtukai

 2. Meniu Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami panaikinti skaidrės miniatiūrą, pastabų puslapyje spustelėkite skaidrę, tada paspauskite klavišą DELETE.

  • Norėdami sumažinti skaidrės miniatiūrą pastabų puslapyje, nuvilkite dydžio keitimo rankenėlę ant skaidrės miniatiūros.

 4. Ant pastabų vietos rezervavimo ženklo viršutinės kraštinės nuvilkite dydžio keitimo rankenėlę, kad padidintumėte pastabų vietos rezervavimo ženklą tiek, kiek jums reikia.

Norėdami pridėti iliustraciją, pvz., figūrą ar paveikslėlį, arba formatuoti visus pateikties pastabų puslapius, pakeiskite pastabų ruošinį. Pvz., kad įtrauktumėte įmonės logotipą arba kitą meninį elementą į visus pastabų puslapius, įtraukite meninį elementą į pastabų ruošinį. Arba, jei norite pakeisti visų pastabų šrifto stilių, pakeiskite stilių pastabų ruošinyje. Galite pakeisti skaidrės srities, pastabų srities, antraštės, poraštės, puslapių numerių ir datos išvaizdą ir padėtį.

Galite spausdinti pastabų puslapius su skaidrės miniatiūra, kad juos išdalytumėte auditorijai, arba kad būtų lengviau pasiruošti pristatyti pateiktį.

Pastaba: Galite spausdinti tik vieną skaidrės miniatiūrą su pastabomis viename išspausdintame puslapyje.

 1. Atidarykite pateiktį, kurios pastabų puslapius su skaidrių miniatiūromis norite spausdinti.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas.

 3. Kairėje skirtuko Failas pusėje spustelėkite Spausdinti.

 4. Dalyje Parametrai spustelėkite rodyklę, esančią šalia Skaidrės per visą puslapį, tada dalyje Spaudinio maketas, spustelėkite Pastabų puslapiai.

 5. Norėdami nustatyti puslapio padėtį, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Stačias, tada sąraše spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

 6. Jei pastabas ir skaidrių miniatiūras norite spausdinti spalvotai, pasirinkite spalvotą spausdintuvą. Spustelėkite rodyklę, esančią šalia Spalvotai, tada sąraše spustelėkite Spalvotai.

 7. Spustelėkite Spausdinti.

Pastaba: Viename puslapyje galite spausdinti tik vieną pastabų puslapį.

 1. Atidarykite pateiktį, kurios pastabų puslapius be skaidrių miniatiūrų norite spausdinti.

 2. Pastabų puslapio rodinyje atidarykite kiekvieną skaidrę. Jei norite gauti pastabų puslapį, meniu Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

 3. Panaikinkite skaidrės miniatiūrą iš visų pastabų puslapių. Norėdami panaikinti skaidrės miniatiūrą, pastabų puslapyje spustelėkite skaidrės miniatiūrą, tada paspauskite klavišą DELETE.

 4. Spustelėkite skirtuką Failas.

 5. Kairėje skirtuko Failas pusėje spustelėkite Spausdinti.

 6. Dalyje Parametrai spustelėkite rodyklę, esančią šalia Skaidrės per visą puslapį, tada dalyje Spaudinio maketas, spustelėkite Pastabų puslapiai.

 7. Norėdami nustatyti puslapio padėtį, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Stačias, tada sąraše spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

 8. Jei pastabas ir skaidrių miniatiūras norite spausdinti spalvotai, pasirinkite spalvotą spausdintuvą. Spustelėkite rodyklę, esančią šalia Spalvotai, tada sąraše spustelėkite Spalvotai.

 9. Spustelėkite Spausdinti.

Naudokite pastabų sritis įprasto rodinio režimu, kad rašytumėte pastabas apie savo skaidres.

rodykite skaidres įprastame rodinyje su pažymėtomis skaidrėmis

1. Pastabų sritis įprastame rodinyje

Galite įvesti ir formatuokite pastabas taip, kaip jūs dirbate Įprastame rodinyje, tačiau norėdami pamatyti, kaip bus spausdinami pastabų puslapiai ir pamatyti, kaip atrodys bet kokio teksto formatavimo visi efektai, pvz., šrifto spalva, perjunkite į pastabų puslapio rodinį. Pastabų puslapio rodinyje galite patikrinti ir pakeisti pastabų antraštes ir poraštes pastabų puslapių rodinyje.

Kiekviename pastabų puslapyje rodoma skaidrės miniatiūra kartu su toje skaidrėje esančiomis pastabomis. Pastabų puslapio rodinyje jūs galite iliustruoti savo pastabas diagramomis, paveikslėliais, lentelėmis ir kitomis iliustracijomis. Daugiau informacijos apie tai, kaip į pastabų puslapius įtraukti efektą, paveikslėlį ar „WordArt“, ieškokite skirsnyje Efekto, teksto lauko, „WordArt“, paveikslėlio arba figūros įtraukimas į pastabų puslapius.

Pastabų puslapiai „PowerPoint“

1. Pastabų puslapiuose yra jūsų pastabos ir kiekviena pateikties skaidrė.

2. Kiekviena skaidrė išspausdinama ant savo pastabų puslapio.

3. Pastabas lydi skaidrė.

4. Į savo pastabų puslapius galite įtraukti duomenis, pvz., diagramas arba paveikslėlius.

Paveikslėliai ir objektai, kuriuos įtraukiate pastabų puslapio rodinyje, rodomi atspausdintame pastabų puslapyje, o ne ekrane įprastame rodinyje. Jei pateiktį įrašote kaip tinklalapį, paveikslėliai ir objektai nerodomi tada, kai rodote pateiktį žiniatinklio naršyklėje, o pastabos rodomos.

Pakeitimai, papildymai ir naikinimai, kuriuos atliekate pastabų puslapyje, taikomi tik šiame pastabų puslapyje ir tik pastabų tekstui įprastame rodinyje.

Jei norite padidinti, pakeisti padėtį arba formatuoti skaidrės vaizdą arba pastabų sritį, atlikite keitimus pastabų puslapių rodinyje.

Negalite nupiešti arba įdėti paveikslėlių pastabų srityje įprastame rodinyje. Perjunkite į pastabų puslapio rodinį ir pieškite arba pridėkite paveikslėlį čia. Kaip į pastabų puslapius įtraukti efektą, paveikslėlį ar „WordArt“, ieškokite skirsnyje Efekto, teksto lauko, „WordArt“, paveikslėlio arba figūros įtraukimas į pastabų puslapius.

Numatytąjį pastabų puslapį sudaro skaidrės miniatiūra viršutinėje puslapio dalyje ir vienodo dydžio pastaboms skirtas skyrius apatinėje puslapio dalyje.

Numatytieji pastabų puslapiai

Jei pusėje puslapio nėra pakankamai vietos pastaboms, atlikite vieną iš šių veiksmų, kad įtrauktumėte daugiau vietos savo pastaboms:

 • Norėdami įtraukti daugiau vietos bendrųjų pastabų puslapyje, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

  1. Įprastame rodinyje, srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, esančiame skirtuke Skaidrės, spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti daugiau vietos pastaboms.

  2. Meniu Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

  3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami panaikinti skaidrės miniatiūrą, pastabų puslapyje spustelėkite skaidrę, tada paspauskite klavišą Delete.

   • Norėdami sumažinti skaidrės miniatiūrą pastabų puslapyje, nuvilkite dydžio keitimo rankenėlę ant skaidrės miniatiūros.

  4. Ant pastabų vietos rezervavimo ženklo viršutinės kraštinės nuvilkite dydžio keitimo rankenėlę, kad padidintumėte pastabų vietos rezervavimo ženklą tiek, kiek jums reikia.

 • Jei pastaboms reikia daugiau nei vieno puslapio, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Įprastame rodinyje, srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, skirtuke Skaidrės spustelėkite erdvę po skaidre, į kurią norite įtraukti daugiau pastabų.
   Paslėptos skaidrės įtraukimas

  2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės spustelėkite Nauja skaidrė, tada spustelėkite Pasirinktinis maketas.

  3. Įprastame rodinyje, srityje, kurioje yra skirtukai Struktūra ir Skaidrės, skirtuke Skaidrės dešiniuoju klavišu spustelėkite ką tik įterptą skaidrę, tada spustelėkite į Slėpti skaidrę.

   Pastabos: 

   • Skirtuke Skaidrės atsiras paslėptos skaidrės piktograma Piktogramos paveikslėlis su skaidrės numeriu viduje, šalia paslėptos skaidrės miniatiūros.

   • Paslėptos skaidrės nerodomos pateiktyje, kol jų vėl nepadarote matomų dešiniuoju pelės klavišu dar kartą spustelėję skaidrės miniatiūrą, o tada spustelėję Slėpti skaidrę dar kartą.

  4. Meniu Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

  5. Pastabų puslapyje spustelėkite skaidrę, tada paspauskite klavišą Delete.

  6. Vilkite dydžio keitimo rankenėlę į viršutinę pastabų vietos rezervavimo ženklo kraštinę, kol ji apims visą puslapį.

   Pastaba: Užpildę visas matomų skaidrių pastaba turėsite atidaryti paslėptas skaidres rodinyje Pastabų puslapis toliau įvesti pastabas.

  7. Norėdami įtraukti daugiau paslėptų skaidrių, kad jos būtų naudojamos kaip papildomi pastabų puslapiai, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 6.

Norėdami pridėti iliustraciją, pvz., figūrą ar paveikslėlį, arba formatuoti visus pateikties pastabų puslapius, pakeiskite pastabų šablonas. Pvz., įmonės logotipą arba kitą elementą padėkite ant visų pastabų puslapių, įtraukite iliustracijų į pastabų ruošinį. Arba, jei norite pakeisti visų pastabų šrifto stilių, pakeiskite stilių pastabų ruošinyje. Galite pakeisti skaidrės srities, pastabų srities, antraštės, poraštės, puslapių numerių ir datos išvaizdą ir padėtį.

Jei pateiktį įrašote kaip tinklalapį, jūsų pastabos bus rodomos automatiškai, nebent norėsite jas paslėpti. Skaidrių pavadinimai pateiktyje tampa turiniu ir jūsų pastabos pasirodo po kiekviena skaidre. Jūsų pastabos gali atlikti pranešėjo funkciją, pateikdamos auditorijai foną ir informaciją, kurią tiesioginės pateikties metu pateikia pranešėjas.

Jei nenorite, kad pastabos būtų rodomos tinklalapyje, galite išjungti jas prieš įrašydami failą kaip tinklalapį.

Galite spausdinti pastabų puslapius su skaidrės miniatiūra, kad juos išdalytumėte auditorijai, arba kad būtų lengviau pasiruošti pristatyti pateiktį. Spausdinant tokiu būdu galite spausdinti tik vieną skaidrės miniatiūrą viename puslapyje.

 1. Atidarykite pateiktį, kurios pastabų puslapius su skaidrių miniatiūromis norite spausdinti.

 2. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , spustelėkite žymiklį greta parinkties Spausdinti, tada spustelėkite Spaudinio peržiūra.

 3. Grupėje Puslapio sąranka spustelėkite rodyklę, esančią po lauku Ką spausdinti ir tada spustelėkite Pastabų puslapiai.

 4. Norėdami nurodyti puslapio padėtį, spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Padėtis, tada spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

 5. Norėdami nustatyti antraštės ir poraštės, funkcijos, tada antraštę ir poraštę.

 6. Spustelėkite Spausdinti.

  Pastaba: Jei norite išspausdinti savo pastabas ir skaidrių miniatiūras spalvotai, pasirinkite spalvotą spausdintuvą. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , spustelėkite žymiklį greta parinkties Spausdinti, tada spustelėkite Spaudinio peržiūra. Dalyje Spausdinimas, spustelėkite Parinktys, perkelkite pelės žymiklį ant Spalvotai / pilkio pustoniai, tada – Spalvotai.

 1. Atidarykite pateiktį, kurios pastabų puslapius be skaidrių miniatiūrų norite spausdinti.

 2. Pastabų puslapio rodinyje atidarykite kiekvieną skaidrę.

 3. Panaikinkite skaidrės miniatiūrą iš visų pastabų puslapių.

 4. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , spustelėkite žymiklį greta parinkties Spausdinti, tada spustelėkite Spaudinio peržiūra.

 5. Grupėje Puslapio sąranka spustelėkite rodyklę, esančią po lauku Ką spausdinti ir tada spustelėkite Pastabų puslapiai.

 6. Norėdami nurodyti puslapio padėtį, spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Padėtis, tada spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

 7. Norėdami nustatyti antraštės ir poraštės, funkcijos, tada antraštę ir poraštę.

 8. Spustelėkite Spausdinti.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×