Pastabų apsauga slaptažodžiu

Apsaugojimas slaptažodžiu programoje „OneNote“ yra skirtas padėti apsaugoti jūsų pastabas nuo smalsių akių. Nesvarbu, ar „OneNote“ naudojate darydami klasės užrašus mokymo įstaigoje, susitikimo pastabas darbe, rašydami dienoraštį ar interneto dienoraštį namuose, ar užsirašydami asmeninę informaciją apie save ar draugus ir šeimos narius, slaptažodžiai vaidina esminį vaidmenį valdant prieigą prie šių pastabų.

Galima apsaugoti asmenines pastabas nuo smalsių akių apsaugant „OneNote“ bloknoto sekcijas slaptažodžiu. Kai sekcija apsaugota slaptažodžiu, visi jos puslapiai yra užrakinti ir bus pasiekiami tik įvedus tinkamą slaptažodį.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos apsaugoti sekcijos skirtuką, tada pasirinkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

  Slaptažodžiu apsaugotos „OneNote 2016“ sekcijos ekrano kopija.

 2. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu pasirinkite Nustatyti slaptažodį.

 3. Dialogo lango Apsauga slaptažodžiu laukelyje Įveskite slaptažodį įrašykite norimą slaptažodį.

 4. Patvirtinkite slaptažodį laukelyje Slaptažodžio patvirtinimas įrašydami jį dar kartą ir spustelėkite Gerai.

Pastaba: Atidžiai rinkitės slaptažodį. Jei jį pamiršite, niekas negalės atrakinti jūsų pastabų (net „Microsoft“ techninės pagalbos centras).

Apsaugotų bloknoto sekcijų užrakinimas

Jei slaptažodį pritaikėte kelioms bloknoto sekcijoms, jas visas galite užrakinti vienu metu.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurios apsaugotos (bet šiuo metu neužrakintos) sekcijos skirtuką, tada pasirinkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 2. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu pasirinkite Užrakinti visas.

Apsaugotos sekcijos slaptažodžio keitimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekcijos, kurios slaptažodį norite pakeisti, skirtuką, tada pasirinkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 2. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu spustelėkite Keisti slaptažodį. (Jei šios parinkties nėra, reiškia sekcija neturi slaptažodžio.)

 3. Dialogo lango Keisti slaptažodį lauke Senas slaptažodis įrašykite dabartinį slaptažodį.

 4. Lauke Įveskite naują slaptažodį įrašykite naują slaptažodį.

 5. Patvirtinkite slaptažodį įrašydami jį laukelyje Slaptažodžio patvirtinimas, tada spustelėkite Gerai.

Apsaugotos sekcijos slaptažodžio pašalinimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekcijos, kurios slaptažodį norite pašalinti, skirtuką, tada pasirinkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 2. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu pasirinkite Šalinti slaptažodį. (Jei šios parinkties nėra, reiškia sekcija neturi slaptažodžio.)

 3. Dialogo lange Šalinti slaptažodį įveskite dabartinį slaptažodį ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Apsaugojimo slaptažodžiu parinkčių nustatymas

Jūsų atrakintos slaptažodžiu apsaugotos sekcijos bus vėl automatiškai užrakintos, jei jose nedirbsite. Galite tinkinti šį laiką, taip pat nustatyti kitas apsaugojimo slaptažodžiu taikymo jūsų apsaugotoms sekcijoms parinktis.

 1. Pasirinkite Failas > Parinktys.

 2. Dialogo lange „OneNote“ parinktys pasirinkite Išsamiau.

 3. Dalies Slaptažodžiai dešinėje pusėje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami užrakinti bloknoto sekcijas praėjus nurodytam laikui, pasirinkite Užrakinti slaptažodžiu apsaugotas sekcijas, jei jų nenaudojau nurodytą laiko tarpą, tada pasirinkite norimą laiko tarpą.

  • Norėdami užrakinti bloknoto sekcijas iškart, kai baigiate su jomis dirbti, pasirinkite Užrakinti slaptažodžiu apsaugotas sekcijas, jei iš jų pereisiu į kitą vietą.

  • Norėdami kurti pastabas slaptažodžiu apsaugotose sekcijose, kurios laikinai pasiekiamos kitose programose, pasirinkite Įgalinti priedų programas, kad būtų galima pasiekti atrakintas slaptažodžiu apsaugotas sekcijas.

 4. Kad pakeitimai būtų pritaikyti, spustelėkite Gerai.

Kelios svarbios pastabos apie slaptažodžius

 • Slaptažodžiai gali būti taikomi tik bloknoto sekcijoms, bet ne visam bloknotui.

 • Slaptažodžiuose yra skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Prieš sukurdami ar įvesdami slaptažodį įsitikinkite, kad klavišas „Caps Lock“ yra išjungtas.

 • Siekiant apsaugoti slaptažodžiu apsaugotas sekcijas, „OneNote“ naudojamas šifravimas.Jei pamiršite slaptažodį, niekas negalės atrakinti jūsų pastabų (net „Microsoft“ techninės pagalbos centras). Todėl atidžiai priskirkite slaptažodžius bloknotų sekcijoms ir juos keiskite.

 • Slaptažodžiais apsaugotos sekcijos neįtraukiamos į bloknoto iešką. Norėdami į iešką įtraukti apsaugotą sekciją, pirmiausia ją turite atrakinti.

 • Bet kuriame apsaugotos sekcijos puslapyje naudojamos pastabų žymės į pastabų žymių suvestinę neįtraukiamos, nebent apsaugota sekcija yra atrakinama.

Puslapio viršus

Šiame straipsnyje

Slaptažodžių naudojimo programoje „OneNote“ priežastys

Apsaugos slaptažodžiu taikymas arba šalinimas

Apsaugojimo slaptažodžiu parinkčių nustatymas

Slaptažodžių naudojimo programoje „OneNote“ priežastys

Dažniausi slaptažodžių naudojimo scenarijai yra padėti valdyti prieigą prie informacijos bloknote, įskaitant nurodytus toliau:

Asmens privatumas   : jūsų bloknote gali būti konkreti sekcija arba aplankas su asmeniniais duomenimis, pvz., namų adresu, telefono numeriais, socialinio draudimo numeriu, banko ir kredito kortelės sąskaitų numeriais, prisijungimo prie žiniatinklio svetainės kredencialais ir panašia informacija. Šiame vis didėjančių tapatybės vagysčių amžiuje palikti tokio tipo informaciją yra labai rizikinga. „OneNote“ užšifruoja apsaugotas sekcijas, kad apsaugotų jūsų asmeninę informaciją.

Lanksčioji sauga   : jei „OneNote“ naudojate dokumentuodami savo gyvenimą mokymo įstaigoje, darbe ir namuose, tikėtina, kad nustatysite atskiras kiekvienos iš šių sričių sekcijas. Atsižvelgiant į tai, kaip norite bendrinti šią informaciją su kitais žmonėmis, skirtingoms sekcijoms galite priskirti skirtingus slaptažodžius.

Apsaugotas mobilumas   : skirtingai nei kompiuterio slaptažodis, kuris valdo prieigą prie jūsų kompiuterio, tačiau neapsaugo atskirų jame laikomų failų, „OneNote“ apsauga slaptažodžiu taikoma bloknoto failo lygmeniu. Ji padeda apsaugoti bloknoto sekcijas, net jei bloknoto failas nukopijuojamas į kitą kompiuterį ar failų serverį arba pametus ar pavogus kompiuterį ar planšetinį kompiuterį.

Puslapio viršus

Apsaugos slaptažodžiu taikymas arba šalinimas

Slaptažodžio pritaikymas visai sekcijai

Norėdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie pastabų, galite pritaikyti slaptažodį konkrečiai bloknoto sekcijai.

 1. Spustelėkite sekcijos, kuriai norite pritaikyti slaptažodį, skirtuką.

 2. Meniu Failas spustelėkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 3. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu spustelėkite Nustatyti slaptažodį.

 4. Dialogo lango Apsauga slaptažodžiu laukelyje Įveskite slaptažodį įrašykite norimą slaptažodį.

 5. Patvirtinkite slaptažodį įrašydami jį laukelyje Slaptažodžio patvirtinimas, tada spustelėkite Gerai.

Kai dirbate slaptažodžiu apsaugotoje bloknoto sekcijoje, ji lieka atrakinta tam tikrą laiko tarpą, kurį galite nurodyti. Norėdami padidinti saugą, galite nustatyti parinktį užrakinti apsaugotas sekcijas iškart po to, kai pereinate į kitą vietą, arba kai uždarote „OneNote“. Užrakinus apsaugotą sekciją, norint peržiūrėti ir redaguoti tą sekciją būtinas teisingas slaptažodis. Galite lengvai keisti arba šalinti savo bloknoto sekcijų slaptažodį.

Svarbu: 

 • Naudokite sudėtingus slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Lengvuose slaptažodžiuose šie elementai nėra derinami. Sudėtingas slaptažodis: Y6dh!et5. Lengvas slaptažodis: Namas27. Slaptažodžiai turi būti sudaryti iš 8 ar daugiau simbolių. Geriau naudoti prieigos slaptažodį, kuriame yra 14 ar daugiau simbolių.

 • Labai svarbu nepamiršti savo slaptažodžio. Jeigu pamiršote slaptažodį, „Microsoft“ negalės jo atkurti. Užrašytus slaptažodžius saugokite saugioje vietoje, atskirai nuo informacijos, kurią jie turi apsaugoti.

 • Slaptažodžių didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Įsitikinkite, kad klavišas CAPS LOCK išjungtas, kai įvedate slaptažodį pirmą kartą.

 • Prieiga prie sekcijų su slaptažodžiais apribojama praėjus tam tikrai nenaudojimo trukmei, kurią galite nurodyti, arba išėjus iš „OneNote“.

 • Slaptažodžiais apsaugotos sekcijos neįtraukiamos į bloknoto iešką. Norėdami apsaugotą sekciją įtraukti į bloknoto iešką, turite atrakinti sekciją prieš pradėdami iešką.

 • Bet kuriame apsaugotos sekcijos puslapyje naudojamos pastabų žymės į pastabų žymių suvestinę neįtraukiamos, nebent apsaugota sekcija prieš tai yra atrakinama.

 • Slaptažodžiu apsaugotų sekcijų negali pasiekti kiti asmenys tiesioginio bendrinimo seanso metu, net jei sekcija atrakinama seanso metu. Norėdami įtraukti apsaugotą sekciją į tiesioginio bendrinimo seansą, pirmiausia turite pašalinti sekcijos apsaugą slaptažodžiu ir pradėti arba prisijungti prie tiesioginio bendrinimo seanso.

 • Garso ir vaizdo įrašai bloknote saugomi kaip atskiri failai ir jiems negalima pritaikyti slaptažodžių.

Puslapio viršus

Sekcijos slaptažodžio keitimas

Jei buvo pažeistas bet kurios jūsų bloknoto sekcijos slaptažodis arba jei norite periodiškai keisti visus slaptažodžius dėl papildomos saugos, galite lengvai pakeisti bet kurios bloknoto sekcijos esamą slaptažodį.

 1. Spustelėkite sekcijos, kurios slaptažodį norite pakeisti, skirtuką.

 2. Meniu Failas spustelėkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 3. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu spustelėkite Keisti slaptažodį.

  Pastaba: Jei ši parinktis negalima, pasirinktai sekcijai šiuo metu netaikomas joks slaptažodis.

 4. Dialogo lango Slaptažodžio keitimas lauke Senas slaptažodis įrašykite dabartinį slaptažodį.

 5. Laukelyje Įveskite naują slaptažodį įrašykite norimą naują slaptažodį.

 6. Patvirtinkite slaptažodį įrašydami jį laukelyje Slaptažodžio patvirtinimas, tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Sekcijos slaptažodžio pašalinimas

 1. Spustelėkite sekcijos, kurios slaptažodį norite pašalinti, skirtuką.

 2. Meniu Failas spustelėkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 3. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu spustelėkite Šalinti slaptažodį.

  Pastaba: Jei ši parinktis negalima, pasirinktai sekcijai šiuo metu netaikomas joks slaptažodis.

 4. Dialogo lange Šalinti slaptažodį įveskite dabartinį slaptažodį ir spustelėkite Gerai.

Visų slaptažodžiu apsaugotų sekcijų užrakinimas

Galite iškart užrakinti visas slaptažodžiu apsaugotas bloknoto sekcijas.

 1. Meniu Failas spustelėkite Apsaugoti šią sekciją slaptažodžiu.

 2. Užduočių srityje Apsauga slaptažodžiu spustelėkite Užrakinti visas.

Patarimas: Norėdami greitai užrakinti visas slaptažodžiu apsaugotas bloknoto sekcijas, paspauskite CTRL + ALT + L.

Puslapio viršus

Apsaugojimo slaptažodžiu parinkčių nustatymas

Kai bloknote atrakinate slaptažodžiu apsaugotas bloknoto sekcijas, „OneNote“ leidžia šias sekcijas pasiekti tam tikrą laiko tarpą, jam pasibaigus jas vėl užrakina. Galite nurodyti tą laiko tarpą ir galite nustatyti pasirinktines apsaugos slaptažodžiu parinktis.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Sąraše Kategorija spustelėkite Slaptažodžiai.

 3. Dalyje Slaptažodžiai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami užrakinti bloknoto sekcijas praėjus nurodytam laiko tarpui, pasirinkite žymės langelį Užrakinti slaptažodžiu apsaugotas sekcijas, jei jų nenaudojau nurodytą laiko tarpą, tada sąraše spustelėkite norimą laiko tarpą.

  • Norėdami užrakinti bloknoto sekcijas iškart, kai baigiate su jomis dirbti, pažymėkite žymės langelį Užrakinti slaptažodžiu apsaugotas sekcijas, jei iš jų pereisiu į kitą vietą.

  • Norėdami kurti pastabas slaptažodžiu apsaugotose sekcijose, kurios laikinai pasiekiamos kitose programose, pažymėkite žymės langelį Įgalinti priedų programas, kad būtų galima pasiekti atrakintas slaptažodžiu apsaugotas sekcijas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×