Formatavimas

Pasirinktinio skaičių formato kūrimas arba naikinimas

Pasirinktinio skaičių formato kūrimas arba naikinimas

Naudojant „Excel“ programą skaičius galima pateikti kaip procentus, valiutą, datas ir kt. Jei šie įtaisytieji formatai jums netinka, galite tinkinti įtaisytąjį skaičių formatą tam, kad sukurtumėte savąjį. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip pakeisti skaičių formato kodus, prieš pradėdami galite peržiūrėti skaičių formato tinkinimo gaires.

Ką norėtumėte daryti?

Peržiūrėkite skaičių formato tinkinimo gaires

Pasirinktinio skaičių formato kūrimas

Pasirinktinio skaičių formato naikinimas

Peržiūrėkite skaičių formato tinkinimo gaires

Norėdami sukurti pasirinktinį skaičių formatą, pradėkite pasirinkdami vieną iš įtaisytųjų skaičių formatų kaip pradžios tašką. Tuomet galite keisti bet kurią šio formato kodo sekciją, kad sukurtumėte savo pasirinktinį skaičių formatą.

Skaičių formatas gali apimti iki keturių kabliataškiais atskirtų kodo sekcijų. Šios kodo sekcijos apibrėžia teigiamų, neigiamų skaičių, nulinių reikšmių ir teksto formatą tokia tvarka.

<TEIGIAMAS>;<NEIGIAMAS>;<NULINIS>;<TEKSTAS>

Pavyzdžiui, galite naudoti šias kodo sekcijas, norėdami sukurti toliau nurodytą pasirinktinį formatą:

[Mėlyna]#,##0,00_);[Raudona](#,##0,00);0,00;"pardavimai "@

Į pasirinktinį skaičių formatą nebūtina įtraukti visų kodo sekcijų. Jei nurodysite tik dvi pasirinktinio skaičių formato kodo sekcijas, pirmoji sekcija nurodys teigiamus skaičius ir nulius, o antroji sekcija nurodys neigiamus skaičius. Jei nurodysite tik vieną kodo sekciją, ji bus skirta visiems skaičiams. Jei norite praleisti kodo sekciją ir įtraukti po jos einančią, vietoj praleidžiamos sekcijos turite įtraukti kabliataškį.

Šios gairės naudingos tinkinant bet kurias iš šių skaičių formato kodo sekcijas.

Teksto ir tarpų įtraukimo gairės

 • Rodyti tekstą ir skaičius    Kad langelyje būtų rodomas ir tekstas, ir skaičiai, teksto simbolius rašykite dvigubose kabutėse (" ") arba prieš kiekvieną simbolį įrašykite pasvirąjį brūkšnį (\). Simbolius įtraukite atitinkamoje formato kodų sekcijoje. Pavyzdžiui, rašykite formatą $0,00" perteklius";$-0,00" trūkumas" norėdami rodyti teigiamą sumą "$125,74 perteklius" neigiamą sumą "$-125,74 trūkumas". Įsidėmėkite, kad prieš „Perteklius“ ir „Trūkumas“ kiekvienoje kodo sekcijoje yra tarpo simbolis.

  Šie simboliai rodomi be kabučių.

$

Dolerio ženklas

+

Pliuso ženklas

(

Kairysis skliaustas

:

Dvitaškis

^

Riestinis kirčio ženklas (intarpo simbolis)

'

Apostrofas

{

Kairysis figūrinis skliaustas

<

Ženklas mažiau už

=

Lygybės ženklas

-

Minuso ženklas

/

Pasvirasis brūkšnys

)

Dešinysis skliaustas

!

Šauktukas

&

Sujungimo ženklas

~

Tildė

}

Dešinysis figūrinis skliaustas

>

Ženklas daugiau už

Tarpo simbolis

 • Teksto įrašo sekcijos įtraukimas    Jei įtraukėte, teksto sekcija visada bus paskutinė sekcija skaičių formate. Įtraukite „at“ simbolį (@) į tą sekciją, kurioje norite, kad būtų rodomas langelyje įrašytas tekstas. Jei @ simbolis teksto sekcijoje yra praleidžiamas, langelyje įrašytas tekstas nebus rodomas. Jei norite visada rodyti specialiuosius teksto simbolius su įrašytu tekstu, papildomą tekstą rašykite dvigubose kabutėse (" "). Pavyzdžiui, "bendrosios pajamos už"@

  Jei į formatą neįtraukta teksto sekcija, bet kuriai šio formato langelyje rašomai neskaitinei reikšmei formatas nebus pritaikytas. Be to, visas langelis konvertuojamas į tekstą.

 • Tarpų pridėjimas    Norėdami sukurti simbolio, nurodyto skaičių formate, pločio tarpą, įtraukite apatinio brūkšnio simbolį (_), po kurio būtų norimas naudoti simbolis. Pavyzdžiui, kai po apatinio brūkšnio rašote dešinįjį skliaustą, t. y. _), teigiami skaičiai tinkamai išdėstomi prie neigiamų skaičių skliaustuose.

 • Simbolių kartojimas    Norėdami kartoti kitą simbolį tuo pačiu formatu, kad užpildytumėte visą stulpelio plotį, į skaičių formatą įtraukite žvaigždutę (*). Pavyzdžiui, įrašykite 0*- norėdami įtraukti pakankamai brūkšnių po skaičiaus, kad užpildytumėte langelį, arba įrašykite *0 prieš bet kurį formatą, norėdami įtraukti priekyje nulį.

Dešimtainių skaičių, tarpų, spalvų ir sąlygų naudojimo gairės

 • Dešimtainių skaičių ir reikšminių skaitmenų įtraukimas    Norėdami formatuoti trupmenas arba dešimtainius skaičius, sekcijoje po jų įtraukite skaitmenų rezervavimo ženklus, dešimčių ir tūkstančių skyriklius.

0 (nulis)

Šis skaitmenų rezervavimo ženklas rodo nesvarbius nulius, jei skaičių sudaro mažiau skaitmenų, nei formatas apima nulių. Pavyzdžiui, jei rašote 8,9, o norite, kad būtų rodoma kaip 8,90, naudokite formatą #,00.

#

Šiam skaitmenų rezervavimo ženklui taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir 0 (nuliui). Tačiau „Excel“ programa nerodo papildomų nulių, jei jūsų įvestą skaičių sudaro mažiau skaitmenų bet kurioje dešimtainės dalies pusėje, nei formatas apima # simbolių. Pavyzdžiui, jei pasirinktinis formatas yra #,##, o jūs langelyje rašote 8,9, rodomas skaičius8,9.

?

Šiam skaitmenų rezervavimo ženklui taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir 0 (nuliui). Tačiau „Excel“ programa prideda tarpą bereikšmiams nuliams bet kurioje dešimtainės dalies pusėje, dėl to dešimtainiai skyrikliai stulpelyje sulygiuojami. Pavyzdžiui, pasirinktinis formatas 0,0? lygiuoja skaičių 8,9 ir 88,99 dešimtainius skyriklius stulpelyje.

. (laikotarpis)

Šis skaitmenų rezervavimo ženklas rodo skaičiaus dešimtainį skyriklį.

 • Jei skaičiaus dešimtainio skyriklio dešinėje yra daugiau skaitmenų, nei formatas apima vietos rezervavimo ženklų, skaičius apvalinamas iki tokio dešimtainio skaičiaus, kiek yra vietos rezervavimo ženklų. Jei skaitmenų daugiau kairėje skaičiaus dešimtainio skyriklio pusėje nei vietos rezervavimo ženklų, rodomi papildomi skaitmenys. Jei formatas apima tik numerių ženklus (#) dešimtainio skyriklio kairėje, už 1 mažesni skaičiai prasideda dešimtainiu skyrikliu; pavyzdžiui, ,47.

Jei norite matyti:

Kaip

Naudokite šį kodą

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(su sulygiuotais dešimtainiais skaitmenimis)

???,???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(su sulygiuotomis trupmenomis)

# ???/???

 • Tūkstančių skyriklio rodymas    Norint tarpą rodyti kaip tūkstančių skyriklį arba skaičių proporcingai padidinti naudojant kartotinį 1000, į skaičiaus formatą įtraukite pateiktą skyriklį.

, (kablelis)

Skaičiuje rodomas tūkstančių skyriklis. Programa „Excel“ atskiria tūkstančius tarpais, jei formate yra tarpas, apsuptas skaičių ženklais (#) arba nuliais. Po skaitmens rezervavimo vietos ženklo esantis tarpas proporcingai padidina skaičių 1000. Pavyzdžiui, jei formatas yra #.0,, o jūs langelyje įvedate 12,200,000, rodomas skaičius 12.200.0.

Jei norite matyti

Kaip

Naudokite šį kodą

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0,,

 • Spalvų nurodymas    Norėdami nurodyti formato sekcijos spalvą, sekcijoje parašykite vienos iš žemiau nurodytų aštuonių spalvų pavadinimą laužtiniuose skliaustuose. Spalvos kodas turi būti pirmasis elementas sekcijoje.

[Juoda]

[Žalia]

[Balta]

[Mėlyna]

[Purpurinė]

[Geltona]

[Žydra]

[Raudona]

 • Sąlygų nurodymas    Norėdami nurodyti skaičių formatus, taikytinus tik jei skaičius atitinka nurodytą sąlygą, sąlygą pridėkite laužtiniuose skliaustuose. Sąlygą sudaro palyginimo operatorius ir reikšmė. Pavyzdžiui, šis formatas mažesnius arba lygius 100 skaičius rodo raudonu šriftu, o už 100 didesnius skaičius – mėlynu šriftu.

  [Raudona][<=100];[Mėlyna][>100]

  Norėdami taikyti langeliams sąlyginius formatus (pavyzdžiui, nuo langelyje esančios reikšmės priklausantis spalvinis šešėlis), skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite Sąlyginis formatavimas.

Valiutos, procentų ir tikslios išraiškos formato gairės

 • Valiutos simbolių įtraukimas    Norėdami skaičių formatu įrašyti vieną iš šių simbolių, paspauskite NUM LOCK mygtuką, o norėdami įrašyti ANSI simbolio kodą naudokite skaičių klaviatūrą.

Norėdami įvesti

Spauskite šį kodą

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

euras

ALT+0128

 • Pastaba: Pasirinktiniai formatai įrašyti darbaknygėje. Norėdami, kad „Excel“ programa visada naudotų specialųjį valiutos simbolį, prieš pradėdami turite pakeisti srities Valdymo skydas skiltyje Regiono parinktys pasirinktą valiutos simbolį.

 • Procentų rodymas    Norėdami rodyti skaičius kaip procentus (100), — pavyzdžiui, rodyti ,08 kaip 8 % arba 2,8 kaip 280 %, — į skaičių formatą įtraukite procento ženklą (%).

 • Tikslių išraiškų rodymas    Norėdami rodyti skaičius tiksliu (eksponentiniu) formatu, sekcijoje naudokite šiuos eksponento kodus.

E (E-, E+, e-, e+)

Rodo skaičių tiksliu (eksponentiniu) formatu. „Excel“ programa rodo „E“ arba „e“ dešinėje esančius skaičius, atitinkančius dešimtainio skyriklio perkėlimo vietų skaičių. Pavyzdžiui, jei formatas yra 0,00E+00, o jūs langelyje rašote 12,200,000, rodomas skaičius 1,22E+07. Jei pakeisite skaičių formatą į #0,0E+0, bus rodomas skaičius 12.2E+6.

Datos ir laiko formatų gairės

 • Dienų, mėnesių ir metų rodymas    Norėdami rodyti skaičius datos formatu (dienos, mėnesiai ir metai), sekcijoje naudokite šiuos kodus.

m

Rodo mėnesį kaip skaičių be nulio priekyje.

mm

Rodo mėnesį kaip skaičių su nuliu priekyje, kai reikia.

mmm

Rodo mėnesį kaip santrumpą (nuo sau. iki grd.).

mmmm

Rodo visą mėnesio pavadinimą (nuo Sausio iki Gruodžio).

mmmmm

Rodo mėnesį viena raide (nuo S iki G).

d

Rodo dieną kaip skaičių be nulio priekyje.

dd

Rodo dieną kaip skaičių su nuliu priekyje, kai reikia.

ddd

Rodo dieną kaip santrumpą (nuo sk. iki št.).

dddd

Rodo visą dienos pavadinimą (nuo sekmadienio iki šeštadienio).

yy

Rodo metus dviem skaitmenimis.

yyyy

Rodo metus keturiais skaitmenimis.

Jei norite matyti

Kaip

Naudokite šį kodą

Mėnesiai

1–2

m

Mėnesiai

01–12

mm

Mėnesiai

Sau–Grd

mmm

Mėnesiai

Sausis–Gruodis

mmmm

Mėnesiai

S–G

mmmmm

Dienos

1–31

d

Dienos

01–31

dd

Dienos

Sk.–Št.

ddd

Dienos

Sekmadienis–Šeštadienis

dddd

Metai

00–99

yy

Metai

1900–9999

yyyy

 • Valandų, minučių ir sekundžių rodymas    Norėdami rodyti laiko formatą (valandos, minutės ir sekundės), sekcijoje naudokite šiuos kodus.

h

Rodo valandas skaičiumi be nulio priekyje.

[h]

Rodo praėjusį laiką valandomis. Jeigu dirbate su formule, pateikiančia laiką, ilgesnį nei 24 valandos, naudokite tokį skaičių formatą: [h]:mm:ss.

hh

Rodo valandas skaičiumi su nuliu priekyje, kai reikia. Jeigu į formatą įtraukta AM arba PM, valandos rodomos 12 valandų formatu. Kitu atveju valandos rodomos 24 valandų formatu.

m

Rodo minutes skaičiumi be nulio priekyje.

Pastaba: Kodas m arba mm turi pasirodyti iš karto po kodo h ar hh arba iš karto prieš kodą ss; kitu atveju vietoj minučių programa „Excel“ rodys mėnesį.

[m]

Rodo praėjusį laiką minutėmis. Jei dirbate su formule, pateikiančia laiką, ilgesnį nei 60 minučių, naudokite tokį skaičių formatą: [mm]:ss.

mm

Rodo minutes skaičiumi su nuliu priekyje, kai reikia.

Pastaba: Kodas m arba mm turi pasirodyti iš karto po kodo h ar hh arba iš karto prieš kodą ss; kitu atveju vietoj minučių programa „Excel“ rodys mėnesį.

s

Rodo sekundes skaičiumi be nulio priekyje.

[s]

Rodo praėjusį laiką sekundėmis. Jei dirbate su formule, pateikiančia laiką, ilgesnį nei 60 sekundžių, naudokite tokį skaičių formatą: [ss].

ss

Rodo sekundes skaičiumi su nuliu priekyje, kai reikia. Jei norite rodyti sekundės dalis, naudokite tokį skaičių formatą: h:mm:ss,00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Rodo valandas 12 valandų laikrodžiu. „Excel“ programa laiką nuo vidurnakčio iki vidurdienio žymi AM, am, A, arba a, o laiką nuo vidurdienio iki vidurdienio žymiPM, pm, P, arba p.

Jei norite matyti:

Kaip

Naudokite šį kodą

Valandos

0–23

h

Valandos

00–23

hh

Minutės

0–59

m

Minutės

00–59

mm

Sekundės

0–59

s

Sekundės

00–59

ss

Laikas

4 AM

h AM/PM

Laikas

4:36 PM

h:mm AM/PM

Laikas

4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Laikas

4:36:03.75

h:mm:ss.00

Praėjęs laikas (valandos ir minutės)

1:02

[h]:mm

Praėjęs laikas (minutės ir sekundės)

62:16

[mm]:ss

Praėjęs laikas (sekundės ir šimtosios sekundės dalys)

3735.80

[ss].00

Puslapio viršus

Pasirinktinio skaičių formato kūrimas

 1. Atidarykite darbaknygę, kurioje norite kurti ir saugoti pasirinktinį skaičių formatą.

 2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite dialogo lango vykdyklę, esančią šalia Skaičius.

  Dialogo lango vykdyklės mygtukas grupėje Skaičiai

 3. Lauke Kategorija spustelėkite Pasirinktinis.

 4. Sąraše Tipas pasirinkite norimą tinkinti skaičių formatą.

  Pasirinktas skaičių formatas atsiranda lauke Tipas, esančiame virš sąrašo Tipas.

  Pastaba: Pasirinkus įtaisytąjį skaičių formatą sąraše Tipas, „Excel“ programa sukuria šio skaičių formato kopiją, kurią galite tinkinti. Sąraše Tipas esančio pradinio skaičių formato keisti arba naikinti negalima.

 5. Lauke Tipas atlikite reikiamus pasirinkto skaičių formato keitimus.

  Patarimas: Daugiau informacijos apie galimus atlikti keitimus žr. Peržiūrėkite skaičių formato tinkinimo gaires šiame straipsnyje.

Pastaba: Pasirinktinis skaičių formatas saugomas darbaknygėje, kurioje jis buvo sukurtas, ir nebus pasiekiamas jokiose kitose darbaknygėse. Norėdami naudoti pasirinktinį formatą kitose darbaknygėse, galite įrašyti dabartinę darbaknygę kaip „Excel“ programos šabloną, kurį galite naudoti kaip naujos darbaknygės pagrindą.

Puslapio viršus

Pasirinktinio skaičių formato naikinimas

 1. Atidarykite darbaknygę, kurioje yra norimas naikinti pasirinktinis skaičių formatas.

 2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite dialogo lango vykdyklę, esančią šalia Skaičius.

  Dialogo lango vykdyklės mygtukas grupėje Skaičiai

 3. Lauke Kategorija spustelėkite Pasirinktinis.

 4. Sąraše Tipas pasirinkite norimą naikinti pasirinktinį skaičių formatą.

  Pastaba: Sąraše Tipas įtaisytųjų skaičių formatų naikinti negalima.

 5. Spustelėkite Naikinti.

  Pastaba: Visi suformatuoti pasirinktinio formato langeliai darbaknygėje bus rodomi naudojant numatytąjį formatą Bendra.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×