Pasirinktinių naršymo srities kategorijų ir grupių kūrimas ir tvarkymas

Norėdami naudoti ir valdyti savo duomenų bazės objektus programoje „Access“, naudojatės naršymo sritimi. Naršymo srityje galite kurti pasirinktines kategorijas ir grupes, kad galėtumėte tvarkyti duomenų bazės objektus taip, kaip norite. Pavyzdžiui, galite pateikti nuorodas tik į objektus, kuriuos vartotojai turi matyti, kad jiems būtų lengviau dirbti su užduotimi. Šioje temoje aiškinama, kaip sukurti ir valdyti pasirinktines kategorijas ir grupes naršymo srityje.

Šiame straipsnyje

Pasirinktinių kategorijų ir grupių kūrimas

Kategorijos grupių ir objektų rodymas arba slėpimas

Pasirinktinių grupių objektų šalinimas ir atkūrimas

Pasirinktinių kategorijų ir grupių kūrimas

Pasirinktinė kategorija kuriama duomenų bazėje ir joje visada išlieka. Pasirinktinių kategorijų ir grupių į kitas duomenų bazes perkelti negalite.

Kurdami ir tvarkydami pasirinktines kategorijas ir grupes, naudokite dialogo langą Naršymo parinktys. Procesą sudaro šie veiksmai:

 • Pirmiausia sukurkite pasirinktinę kategoriją. Programa Access jums vieną kategoriją pateikia: Pasirinktinė. Šią kategoriją galite pervardyti ir prie jos pridėti arba iš jos pašalinti grupes pagal savo poreikius arba bet kuriuo metu galite sukurti naują kategoriją.

 • Sukūrę kategoriją, joje sukurkite vieną ar daugiau grupių.

 • Uždarykite dialogo langą Naršymo parinktys ir naršymo srityje nuvilkite arba nukopijuokite ir įklijuokite duomenų bazės objektus, kuriuos norite priskirti savo pasirinktinei grupei. Nuvilkite arba nukopijuokite objektus iš specialios grupės pavadinimu Nepriskirti objektai, kurią programa Access sukuria jums kaskart, kai kuriate pasirinktinę kategoriją.

  Pastaba: Kai prie savo pasirinktinės grupės pridedate duomenų bazės objektą iš nepriskirtų objektų grupės, programa Access sukuria šio objekto nuorodą; paties objekto jums nereikia perkelti ar nukopijuoti. Jei pervardysite ar panaikinsite nuorodą pasirinktinėje grupėje, šie keitimai paveiks tik nuorodą, bet ne patį objektą.

 • Baigę kurti savo pasirinktinę grupę ar grupes, galite slėpti nepriskirtų objektų ir bet kurias kitas grupes, kurių nenorite rodyti.

Pasirinktinės kategorijos kūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Dialogo lango Naršymo parinktys sąraše Kategorijos spustelėkite Įtraukti elementą. Sąraše bus rodoma nauja kategorija. Šioje iliustracijoje rodoma nauja pasirinktinė kategorija:

  Nauja pasirinktinė kategorija naršymo srityje

 3. Įrašykite naujos kategorijos pavadinimą ir paspauskite ENTER.

  Pabandykite sukurti tokį pavadinimą, kuris būtų prasmingas jūsų duomenų bazę naudosiantiems asmenims. Sukūrę pavadinimą, atkreipkite dėmesį, kad pasikeitė dešinėje pusėje esančio sąrašo antraštė, kad atitiktų jūsų įvestą pavadinimą. Pavyzdžiui, jei naujajai kategorijai suteikėte pavadinimą Mano komutatorius, dešinėje esančio sąrašo antraštė bus „Mano komutatorius“ grupės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad sąraše yra grupė Nepriskirti objektai. Programa Access sukuria šią grupę pagal numatytuosius parametrus. Šioje grupėje yra visi jūsų duomenų bazės objektai, kuriuos naudojate savo pasirinktinei grupei užpildyti.

  Sukūrę savo pasirinktinę kategoriją, joje sukurkite vieną ar daugiau grupių. Galite kurti tiek grupių, kiek tik jums reikia. Dialogo langą Naršymo parinktys palikite atidarytą ir vykdykite paskesnius veiksmus.

Pasirinktinės grupės kūrimas

 1. Sąraše „Grupės pavadinimas“ grupės spustelėkite Įtraukti grupę, tada įrašykite grupės pavadinimą. Šiuos veiksmus galite kartoti tiek kartų, kiek tik jums reikės. Pavyzdžiui, kategorijoje Mano komutatorius gali būti trys grupės: Duomenų įrašų formos, Ataskaitos ir Užklausos. Įtraukdami grupes, turėtumėte teikti pirmenybę vartotojų ir savo pačių poreikiams.

 2. Palikite šalia Nepriskirti objektai esantį žymės langelį pažymėtą ir spustelėkite Gerai. Programa Access uždarys dialogo langą Naršymo parinktys ir jūsų naują pasirinktinę grupę įtrauks į naršymo sritį, tačiau naujos grupės dar negalėsite matyti.

 3. Pereikite prie paskesnio veiksmų rinkinio, kad galėtumėte matyti naująją grupę ir įtraukti į ją objektų.

Objektų įtraukimas į pasirinktinę grupę

 1. Spustelėkite naršymo juostos viršuje esantį meniu ir viršutinėje jo sekcijoje spustelėkite savo naująją kategoriją. Grupė (-ės), kurią (-ias) sukūrėte savo kategorijoje, bus rodomos apatinėje meniu sekcijoje, kartu su grupe Nepriskirti objektai.

 2. Grupėje Nepriskirti objektai pažymėkite elementus, kuriuos norite naudoti savo pasirinktinėje grupėje, ir juos perkelkite. Programa Access pateikia keletą pažymėtųjų elementų perkėlimo būdų. Galite:

  • Nuvilkti kiekvieną elementą atskirai.

  • Laikyti nuspaustą klavišą CTRL, spustelėti kelis elementus, tada nuvilkti juos į savo pasirinktinę grupę.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti vieną iš pažymėtų elementų, perkelti žymiklį ant Įtraukti į grupę, tada spustelėti savo pasirinktinės grupės pavadinimą.

Baigę galite palikti grupę Nepriskirti objektai matomą naršymo srityje arba galite ją slėpti.

Nepriskirtų objektų grupės slėpimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Srityje „Kategorija“ grupės išvalykite žymės langelį Nepriskirti objektai.

Sukūrę pasirinktinę kategoriją bei grupę ir pridėję prie grupės keletą nuorodų, galėsite naudoti šias nuorodas papildomoms grupėms kurti. Šie veiksmai paaiškins, kaip tai padaryti.

Naujos pasirinktinės grupės kūrimas naudojant esamos pasirinktinės grupės objektą

Pastaba: Norėdami naudoti šį metodą, pirmiausia turite sukurti pasirinktinę kategoriją ir grupę, atlikdami ankstesniuose skyriuose nurodytus veiksmus.

 1. Kai naršymo srityje atidaryta pasirinktinė kategorija ir grupė, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite į naują grupę norimą įdėti objektą.

 2. Nukreipkite žymiklį į Įtraukti į grupę, tada spustelėkite Nauja grupė.

  Naršymo srityje bus rodoma nauja grupė.

  Nauja pasirinktinė grupė naršymo srityje

  Įveskite naujos grupės pavadinimą ir, jei reikia, nuvilkite į grupę papildomų nuorodų.

Puslapio viršus

Kategorijos grupių ir objektų rodymas arba slėpimas

Galite slėpti kai kurias arba visas pasirinktinės kategorijos grupes ir kai kuriuos arba visus grupėje esančius objektus. Prieš tęsdami, atsižvelkite į šias aplinkybes:

 • Programa Access pateikia du objekto slėpimo būdus. Galite naudoti naršymo srities pateikiamas komandas, jei norite slėpti objektą jo pirminėje grupėje ir kategorijoje, arba pasirinkti kiekvieno objekto ypatybę ir slėpti objektą visose atidarytos duomenų bazės grupėse ir kategorijose.

 • Paslėptus objektus ir grupes galite padaryti visiškai matomus arba galite rodyti juos naršymo srityje kaip pusiau permatomas neprieinamas piktogramas. Tai padaryti galite pažymėdami arba išvalydami dialogo lange Naršymo parinktys esantį žymės langelį Rodyti paslėptus objektus. Šį žymės langelį taip pat naudokite norėdami nebeslėpti arba atkurti grupę ar objektą.

Šiuose skyriuose aprašytais veiksmais paaiškinama, kaip atlikti kiekvieną užduotį.

Kategorijos grupės slėpimas

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos slėpti grupės pavadinimo juostą, tada spustelėkite Slėpti.

  Pastaba: Šią užduotį galite atlikti ir naudodami dialogo langą Naršymo parinktys. Atidarykite dialogo langą (jei nežinote kaip tai padaryti, žiūrėkite paskesniame skyriuje nurodytus veiksmus) ir sąraše „Kategorija“ grupės išvalykite šalia norimos slėpti grupės esantį žymės langelį.

Paslėptos kategorijos grupės atkūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esančią meniu juostą, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Sąraše Kategorijos pasirinkite kategoriją, kurioje yra paslėpta grupė.

 3. Sąraše „Kategorija“ grupės pažymėkite šalia paslėptos grupės esantį žymės langelį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Objekto slėpimas jo pirminėje grupėje

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą ir spustelėkite Slėpti.

Objekto slėpimas visose kategorijose ir grupėse

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą slėpti objektą, tada spustelėkite Objekto ypatybės.

  Bus rodomas dialogo langas Ypatybės ir programa Access prie dialogo lango pavadinimo pridės objekto pavadinimą. Pavyzdžiui, jei atidarysite formą Užsakymai, dialogo lango pavadinimas bus Užsakymų ypatybės. Šioje iliustracijoje rodomas dialogo langas.

  Programos Access duomenų bazės objekto dialogo langas Ypatybės

 2. Pažymėkite žymės langelį Paslėptas.

 3. Spustelėkite Gerai.

Paslėpto objekto atkūrimas (nebeslėpimas)

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Dalyje Rodymo parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite Gerai ir grįžkite į naršymo sritį. Srityje bus rodoma pusiau permatoma visų paslėptų objektų piktograma.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei objektą slėpėte tik jo pirminėje grupėje ir kategorijoje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, tada spustelėkite Nebeslėpti.

  • Jei objektą slėpėte visose kategorijose ir grupėse nustatydami ypatybę Paslėptas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, spustelėkite Rodinio ypatybės, tada išvalykite žymės langelį Paslėptas.

Puslapio viršus

Pasirinktinių grupių objektų šalinimas ir atkūrimas

Bėgant laikui ir keičiantis vartotojo ir verslo poreikiams, jūsų pasirinktinės grupės gali keistis. Grupės objektus galėsite bet kuriuo metu pašalinti ir vėl atkurti. Šiose procedūrose paaiškinta, kaip tai padaryti.

Pasirinktinės grupės objektų naikinimas

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą šalinti objektą, tada spustelėkite Naikinti.

Pasirinktinės grupės objekto atkūrimas

 1. Jei grupė Nepriskirti objektai yra paslėpta, rodykite ją.

  Kaip rodyti grupę Nepriskirti objektai?

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

  2. Srityje „Kategorija“ grupės pažymėkite žymės langelį, esantį šalia Nepriskirti objektai.

 2. Jei reikia, nuvilkite arba nukopijuokite ir įklijuokite norimą objektą iš grupės Nepriskirti objektai į savo pasirinktinę grupę.

Pasirinktinės grupės objekto pervardijimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pervardyti objektą, tada spustelėkite Pervardyti nuorodą.

 2. Įrašykite naują nuorodos pavadinimą ir paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×