Pasirinkite gramatikos ir rašymo stiliaus parinktis „Office 2016“

Šiame straipsnyje aprašomos gramatikos ir rašymo stilių parinktys, kurias galima pasirinkti „Microsoft Word“ ir „Microsoft Outlook“ dialogo lange Gramatikos parametrai.

Pastaba: 2016 m. liepos 19 d.: „Word 2016“ atsidarius parinktį Failas > Parinktys > Tikrinimas > Taisant rašybą ir gramatiką programoje „Word“ > Rašymo stilius, nėra meniu Gramatika ir stilius. Apie šią problemą žinome ir planuojame ją pašalinti būsimame naujinime. Kai naujinimas bus pasiekiamas, paskelbsime čia informaciją apie tai, kaip jį gauti.

Pastaba: Parinktys gali būti kitokios, jei renkatės funkcijas, skirtas tekstui, parašytam kita kalba, nei esama „Word“ ir „Outlook“ kalbos versija. Pvz., kai kurie grupių pavadinimai gali būti kitokie, o kiti, pvz., Reikalauja gali būti nerodomi.

Ką norėtumėte daryti?

Dialogo lango „Gramatikos parametrai“ rodymas

Pasirinkimas, kaip ieškoti skyrybos klaidų

Pasirinkimas, kurių gramatikos klaidų ieškoti

Pasirinkimas, kurių stiliaus klaidų ieškoti

Pradinių taisyklių parametrų atkūrimas

Dialogo lango „Gramatikos parametrai“ rodymas

„Outlook“

 1. Sukurkite arba redaguokite failą.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Paštas, tada spustelėkite Rengyklės parinktys.

 4. Spustelėkite Tikrinimas.

 5. Dalyje Taisant rašybą programoje „Outlook“, spustelėkite Parametrai.

Puslapio viršus

„Word“

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

 3. Dalyje Taisant rašybą ir gramatiką programoje „Word“, spustelėkite Parametrai.

Puslapio viršus

Pasirinkimas, kaip ieškoti skyrybos klaidų

Įjungus dialogo langą „Gramatikos parametrai“ galima koreguoti šiuos parametrus.

 • Prieš paskutinį išvardijimo elementą reikia kablelio

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • netikrinti    Pažymėkite šią parinktį, jei nenorite, kad gramatikos tikrintuvas vertintų tai kaip klaidą.

 • niekada    Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas tuos sakinius, kuriuose prieš paskutinį elementą padėtas kablelis. Toliau pateikiamas sakinys, kurį gramatikos tikrintuvas su šiuo parametru laiko neteisingu: Please buy milk, crackers, and bananas.

 • visada    Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas tuos sakinius, kuriuose prieš paskutinį elementą nėra padėtas kablelis. Toliau pateikiamas sakinys, kurį gramatikos tikrintuvas su šiuo parametru laiko neteisingu: Please buy milk, crackers and bananas.

 • Dedant kabutes būtina skyryba

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • netikrinti     Pažymėkite šią parinktį, jei nenorite, kad gramatikos tikrintuvas vertintų tai kaip klaidą.

 • viduje     pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas frazes tarp kabučių, kur kablelis padėtas kabučių po kabučių. Toliau pateikiamas sakinys, kurį gramatikos tikrintuvas su šiuo parametru laiko neteisingu: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot.

 • išorėje     pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas frazes tarp kabučių, kai kablelis padėtas kabučių viduje. Toliau pateikiamas sakinys, kurį gramatikos tikrintuvas su šiuo parametru laiko neteisingu: While critics call the acting "inspired," they point out inconsistencies in the plot.

  • Tarp sakinių būtinas tarpas

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • netikrinti     Pažymėkite šią parinktį, jei nenorite, kad gramatikos tikrintuvas vertintų tai kaip klaidą.

 • 1 (tarpas)    Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas tuos sakinius, kuriuose po taško yra daugiau nei vienas tarpas.

 • 2 (tarpai)    Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad gramatikos tikrintuvas pažymėtų kaip klaidas tuos sakinius, kuriuose po taško yra vienas tarpas arba daugiau nei du.

Puslapio viršus

Pasirinkimas, kurių gramatikos klaidų ieškoti

Įjungus dialogo langą „Gramatikos parametrai“ galima koreguoti šiuos parametrus.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašyba    Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybos problemos, pvz., tikriniai daiktavardžiai („mr. john“ turi būti „mr. John“) arba prieš tikrinį daiktavardį einantys kreipiniai („aunt Helen“ – „Aunt Helen“). Taip pat aptinka per dažną didžiųjų raidžių naudojimą.

Fragmentai ir pridėtiniai sakiniai    Sakinio fragmentai ir pridėtiniai sakiniai.

Netaisyklingai pavartoti žodžiai    Netaisyklingas būdvardžių ir prieveiksmių, lyginamojo ir aukščiausiojo laipsnio vartojimas, pvz., „like“ kaip jungtukas, „nor“ ar „or“, „what“ ar „which“, „who“ ar „whom“, matavimo vienetai, jungtukai, prielinksniai ir įvardžiai.

Neiginiai    Kelių neiginių vartojimas.

Daiktavardinės frazės    Netaisyklingos daiktavardinės frazės; skaičiaus derinimo problemos daiktavardinėse frazėse („five machine“ vietoj „five machines“).

Galininkas ir daugiskaita    Galininko vartojimas vietoj daugiskaitos ir atvirkščiai. Taip pat ieškoma praleistų apostrofų galininko linksnyje.

Skyryba    Netaisyklinga skyryba, įsk. kableliai, dvitaškiai, sakinio pabaigos skyryba, citatų skyryba, keli tarpai tarp žodžių arba kabliataškis, vartojamas vietoj taško arba dvitaškio.

Klausimai    Nestandartiniai klausimai, pvz., „He asked if there was any coffee left?“, „Which makes an offer a good solution?“ arba „She asked did you go after all?“.

Šalutiniai sakiniai    Netaisyklingas santykinių įvardžių ir skyrybos vartojimas, įsk. „who“ vietoj „which“ kalbant apie daiktus, „which“ vietoj „who“ kalbant apie žmones, nereikalingas vartojimas „that“ su „whatever“ ir „whichever“ arba „that's“ vietoj „whose“.

Veiksnio ir tarinio derinimas    Netaisyklingas veiksnio ir tarinio derinimas, įskaitant veiksnio ir tarinio derinimą su įvardžiais ir kiekiniais žodeliais (pvz., „All of the students has left“ vietoj „All of the students have left“).

Veiksmažodinės frazės    Netaisyklingos veiksmažodinės frazės; netaisyklingi veiksmažodžių laikai; tranzityvinių veiksmažodžių vartojimai kaip netranzityvinių.

Puslapio viršus

Pasirinkimas, kurių stiliaus klaidų ieškoti

Įjungus dialogo langą „Gramatikos parametrai“ galima koreguoti šiuos parametrus.

Klišės, šnekamosios kalbos žodžiai, žargonas

 • Žodžiai arba frazės, žodyne nurodomos kaip klišės.

 • Sakiniai, kuriuose yra šnekamosios kalbos žodžių ir frazių, įsk. „real“, „awfully“, ir „plenty“ vartojami kaip prieveiksmiai; du galininkai iš eilės; „get“ naudojamas kaip pasyvus veiksmažodis; „kind of“ vietoj „somewhat“, „scared of“ vietoj „afraid of“ ir „how come“ vietoj „why“.

 • Techninio, verslo ir pramonės šakos žargono vartojimas.

Trumpinimai    Trumpiniai, kurių nederėtų trumpinti arba kurie pernelyg neformalūs tam tikram rašymo stiliui, pvz., „We won't leave 'til tomorrow“ vietoj „We will not leave until tomorrow“.

Fragmentas (stilistiniai pasiūlymai)    Fragmentai, kurių derėtų vengti rašant oficialiai, pvz., „A beautiful day!“ arba „Why?“.

Gramatinė žodžių giminė    Gramatinė žodžių giminė, pvz., „councilman“ ir „councilwoman“.

Sudėtiniai ir su brūkšniu rašomi žodžiai    Su brūkšniu rašomi žodžiai, kurių nereikėtų rašyti per brūkšnį. Taip pat ieškoma be tarpo rašomų sudurtinių žodžių, kuriuos reikėtų rašyti skyriumi ir atvirkščiai.

Netaisyklingai pavartoti žodžiai (stilistiniai pasiūlymai)    Nestandartiniai žodžiai, pvz., „ain't“ ir nestandartinis vartojimas, pvz., „angry at'“ vietoj „angry with“.

Skaičiai    Skaitvardžiai, kuriuos reikia rašyti raidėmis („nine“ vietoj „9“) ir atvirkščiai („12“ vietoj „twelve“). Taip pat ieškoma netaisyklingo procentų vartojimo: „%“ vietoj „percentage“.

Neveikiamosios rūšies sakiniai    Sakiniai parašyti neveikiamąja rūšimi. Kai įmanoma, pasiūlymai perrašomi veikiamąja rūšimi.

Galininkas ir daugiskaita (stilistiniai pasiūlymai)    Ginčijama, bet nebūtinai netaisyklingas galininko vartojimas, pvz., „Her memory is like an elephant's“ arba „I stopped by John's“.

Skyryba (stilistiniai pasiūlymai)    Nereikalingi kableliai datos frazėse, neformalūs skyrybos ženklai, trūkstami kableliai prieš citatas, pvz., „She said 'He is due at noon'“.

Sudėtiniai sakiniai (stilistiniai pasiūlymai)    Ginčytinas „that“ arba „which“ vartojimas

Sakinių ilgis (daugiau nei 60 žodžių)    Sakiniai, kuriuos sudaro daugiau nei 60 žodžių.

Sakinių struktūra    Sakinių fragmentai, jų dalys, pernelyg dažnas jungtukų vartojimas (pvz., „and“ arba „or“), netolygi sakinių struktūra (pvz., sakinyje neveikiamoji nuosaka keičiasi su veikiamąja), netaisyklinga klausimų struktūra ir ne vietoje esantys pažymimieji žodžiai.

Sakiniai, prasidedantys „And“, „But“ arba „Hopefully“    Jungtukų ir prieveiksmių vartojimas sakinio pradžioje arba „plus“ kaip jungtuko vartojimas tarp dviejų nepriklausomų šalutinių sakinių.

Daiktavardžiai vienas po kito (daugiau nei trys)    Kelių daiktavardžių seka, kuri gali būti neaiški, pvz., „The income tax office business practices remained the same“.

Prielinksninės frazės viena po kitos (daugiau nei trys)    Prielinksninių frazių seka, pvz., „The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out“.

Neaiškus formulavimas    Neaiškus formulavimas, pvz., „more“, po kurio seka būdvardis ir daugiskaita arba daugiskaitinis daiktavardis („We need more thorough employees“ vietoj „We need more employees who are thorough“), arba sakiniai, kuriuose yra daugiau nei vienas galimas įvardžio pažyminys („All of the departments did not file a report“ vietoj „Not all of the departments filed a report“).

Pirmojo asmens vartojimas    Įvardžiai „I“ ir „me“, kurių nederėtų vartoti rašant mokslinį arba techninį tekstą.

Veiksmažodinės frazės (stilistiniai pasiūlymai)    Tiesioginės nuosakos veiksmažodžių vartojimas, kur yra tinkamesnė tariamoji nuosaka, pertrauktos veiksmažodinės frazės, neveikiamosios nuosakos veiksmažodžių frazės, pvz., „The pepper is able to be chopped without burning fingers“.

Perteklinis žodžių vartojimas    Ilgi šalutiniai sakiniai arba neaiškūs pažyminiai (pvz., „fairly“ arba „pretty“nereikalingi prieveiksmiai, per daug neiginių, nereikalingas „or not“ vartojimas frazėje „whether or not“ arba „possible … may“vartojimas vietoje „possible … will“.

Žodžiai, įterpti į bendratį (daugiau nei vienas)    Du ar daugiau žodžių tarp „to“ ir bendraties veiksmažodžio, pvz., „to very boldly enter the market“.

Puslapio viršus

Pradinių taisyklių parametrų atkūrimas

Dialogo lango „Gramatikos parametrai“ rodymas ir baigus koreguoti įvairius parametrus, galima atkurti jų numatytąsias būsenas. Norėdami tai padaryti, spustelėkite Viską nustatyti iš naujo.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×