Puslapių išdėstymas

Paraščių keitimas

Paraščių keitimas

Programoje „Word“ galite tinkinti arba pasirinkti iš anksto apibrėžtus paraščių parametrus. „Word“ automatiškai nustato vieno colio puslapio paraštę kiekviename puslapyje. Taip pat galite nustatyti atgręžtų puslapių paraštes, palikti papildomos paraščių vietos dokumentui įrišti ir pakeisti paraščių matavimo būdą.

 1. Pasirinkite Maketas > Paraštės.

 2. Pasirinkite norimą paraščių konfigūraciją.

 3. Jei nematote norimos konfigūracijos, pasirinkite Pasirinktinės paraštės ir nustatykite savo paraštes.

Paraštės

Ką norėtumėte daryti?


Žiūrėti vaizdo įrašą

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka pasirinkite Paraštės. Bus atidaryta paraščių galerija.

  Paraščių galerija grupėje Puslapio parametrai, skirtuke Puslapio nustatymas

 2. Pasirinkite norimą taikyti paraštės tipą.

  Pastaba: Jei dokumentą sudaro kelios dalys, naujas paraštės tipas bus taikomas tik dabartinei daliai. Jei dokumente yra kelios dalys ir pažymėjote kelias dalis, naujas paraštės tipas bus taikomas kiekvienai pažymėtai daliai.

Numatytąsias paraštes galite lengvai pakeisti. Kai tai padarysite, nauji numatytieji parametrai bus įrašyti šablone, kurio pagrindu sukurtas dokumentas. Po to kiekviename to šablono pagrindu kuriamame dokumente bus automatiškai naudojami nauji paraščių parametrai.

 1. Pasirinkę naują paraštę, spustelėkite Paraštės, tada pasirinkite Pasirinktinės paraštės.

 2. Dialogo lange Puslapio sąranka pasirinkite Nustatyti kaip numatytąjį.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka pasirinkite Paraštės. Bus atidaryta paraščių galerija.

  Paraščių galerija grupėje Puslapio parametrai, skirtuke Puslapio nustatymas

 2. Paraščių galerijos apačioje pasirinkite Pasirinktinės paraštės.

  Dialogo langas Puslapio parametrai

 3. Dialogo lange Puslapio sąranka įveskite naujas paraščių reikšmes.

Daugiau patarimų apie paraštes

 • Norėdami pakeisti numatytąsias paraštes, pasirinkę naują paraštę spustelėkite Paraštės, tada spustelėkite Pasirinktinės paraštės. Dialogo lange Puslapio sąranka spustelėkite Nustatyti kaip numatytąjį. Nauji numatytieji parametrai įrašomi šablone, kuriuo grindžiamas sukurtas dokumentas. Kiekviename tuo šablonu pagrįstame naujame dokumente automatiškai naudojami nauji paraščių parametrai.

 • Jei norite keisti paraštes dalyje dokumento, pažymėkite tekstą, tada, įvesdami naujas paraštes, dialogo lange Puslapio sąranka nustatykite norimas paraštes. Lauke Taikyti spustelėkite Pažymėtas tekstas. „Microsoft Word“ automatiškai įterps sekcijos lūžius prieš ir už teksto, kuriam taikomi nauji paraščių parametrai. Jei jūsų dokumentas jau padalytas į sekcijas, galite spustelėti sekciją arba pažymėti kelias sekcijas ir tada keisti paraštes.

 • Dauguma spausdintuvų reikalauja minimalių paraščių pločio parametrų, nes negali spausdinti iki pat puslapio krašto. Jei bandysite nustatyti per siauras paraštes, „Microsoft Word“ pateiks pranešimą Viena arba daugiau paraščių yra nustatytos už spausdinamos puslapio srities.

  Norėdami išvengti teksto nukirtimo, spustelėkite Taisyti, kad automatiškai padidintumėte paraščių plotį. Jei pranešimo nepaisysite ir bandysite spausdinti dokumentą tokį, koks jis yra, „Word“ pateiks kitą pranešimą, kuriame bus klausiama, ar norite tęsti.

  Minimalios paraštės parametrai priklauso nuo jūsų spausdintuvo, spausdintuvo tvarkyklės ir popieriaus dydžio. Norėdami sužinoti apie minimalios paraštės parametrus, skaitykite spausdintuvo instrukciją.

Veidrodines paraštes naudokite dvipusių dokumentų, pvz., knygų arba žurnalų, atgręžtiems puslapiams nustatyti. Kai pasirenkate veidrodines paraštes, paraštės, esančios kairėje puslapio pusėje, yra veidrodinis dešiniojo puslapio paraščių vaizdas. Tai reiškia, kad vidinės paraštės bus vienodo pločio ir išorinės paraštės taip pat bus vienodo pločio.

 • Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės > Veidrodinės.

  Paraščių galerija, kurioje išryškinta parinktis Veidrodinės

Pastaba: Jei norite keisti paraščių plotį, spustelėkite Pasirinktinės paraštės paraščių galerijos apačioje. Įveskite naujas reikšmes laukuose Vidinės ir Išorinės.

Tarpelio paraštė prideda papildomos erdvės dokumento, kurį rengiatės įrišti, šoninėje, viršutinėje ar vidinėse paraštėse. Tarpelio paraštė padeda užtikrinti, kad surišus bus matomas visas tekstas.

Veidrodinės ir tarpelio paraščių iliustracija

1. Tarpelio paraštės surišimui

2. Veidrodinis paraščių atspindys atgręžtiems puslapiams

Tarpelio paraštės nustatymas

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės.

 2. Spustelėkite Pasirinktinės Paraštės.

 3. Lauke Tarpelis įveskite tarpelio paraštės plotį.

 4. Lauke Tarpelio padėtis spustelėkite Kairė arba Viršus.

  Pastaba: Laukas Tarpelio padėtis negalimas, kai naudojate parinktis Veidrodinis paraščių atspindys, 2 puslapiai lape arba Lapo sulenkimas. Šiose parinktyse tarpelio padėtis nustatoma automatiškai.

„Word“ gali rodyti jūsų dokumente linijas, kurios nurodo teksto ribas.

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite Išplėstinės, tada pažymėkite žymės langelį Rodyti teksto ribas dalyje Rodyti dokumento turinį.

  Puslapio paraštės dokumente rodomos kaip taškinės linijos.

Pastaba: Puslapio paraštes galite peržiūrėti spausdinimo maketo rodinyje arba žiniatinklio maketo rodinyje. Teksto ribos išspausdintame puslapyje nerodomos.

Ką norėtumėte daryti?

„Microsoft Word“ siūlo keletą puslapio paraščių parinkčių. Galite naudoti „numatytoji reikšmė“ puslapio paraštes arba galite nurodyti savo paraštes.

 • Įtraukite paraštes surišimui     Naudokite tarpelio paraštę, kad įtrauktumėte papildomos vietos dokumento šoninėje arba viršutinėje paraštėje, kurią norėsite surišti. Tarpelio paraštė padeda užtikrinti, kad surišus bus matomas visas tekstas.

Veidrodinės ir tarpelio paraščių iliustracija

1. Tarpelio paraštės surišimui

2. Veidrodinis paraščių atspindys atgręžtiems puslapiams

 • Nustatykite atgręžtų puslapių paraštes     Veidrodines paraštes naudokite dvipusių dokumentų, pvz., knygų arba žurnalų, atgręžtiems puslapiams nustatyti. Šiuo atveju paraštės, esančios kairėje puslapio pusėje, yra veidrodinis dešiniojo puslapio paraščių vaizdas (tai reiškia, kad vidinės paraštės bus vienodo pločio ir išorinės paraštės taip pat bus vienodo pločio).

  Pastaba: Jei dokumentui surišti reikia papildomos vietos, galite nustatyti tarpelio paraštes dokumente, kuriame naudojamos veidrodinės paraštės.

 • Įtraukite lapo sulenkimą     Naudodami parinktį Lapo sulenkimas, esančią dialogo lange Puslapio sąranka, galite sukurti brošiūrą. Galite naudoti tą pačią parinktį norėdami sukurti meniu, pakvietimą, renginio programą ar bet kokio kito tipo dokumentą, kuriame naudojamas viengubas sulenkimas per centrą.

Brošiūra su vienu perlenkimu per vidurį

1. „Word“ įterpia vieną centrinį lapo sulenkimą

Parengę dokumentą kaip brošiūrą, galite dirbti su juo kaip su bet kuriuo kitu dokumentu – galite įterpti teksto, grafinių ir kitų vaizdinių elementų.

 • Dauguma spausdintuvų reikalauja minimalių paraščių pločio parametrų, nes negali spausdinti iki pat puslapio krašto. Jei bandysite nustatyti per siauras paraštes, „Microsoft Word“ pateiks pranešimą Viena arba daugiau paraščių yra nustatytos už spausdinamos puslapio srities.

  Norėdami išvengti teksto nukirtimo, spustelėkite Taisyti, kad automatiškai padidintumėte paraščių plotį. Jei pranešimo nepaisysite ir bandysite spausdinti dokumentą tokį, koks jis yra, „Word“ pateiks kitą pranešimą, kuriame bus klausiama, ar norite tęsti.

 • Minimalios paraštės parametrai priklauso nuo jūsų spausdintuvo, spausdintuvo tvarkyklės ir popieriaus dydžio. Norėdami sužinoti apie minimalios paraštės parametrus, skaitykite spausdintuvo instrukciją.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite norimą paraščių tipą. Jei norite naudoti dažniausiai taikomą paraščių plotį, spustelėkite Įprastas.

  Pastaba: Spustelėjus norimą paraščių tipą, viso dokumento paraštės automatiškai pakeičiamos į jūsų pasirinkto tipo paraštes.

 3. Taip pat galite nurodyti savo paraščių parametrus. Spustelėkite Paraštės, spustelėkite Pasirinktinės paraštės, tada laukuose Viršus, Apačia, Kairė ir Dešinė įveskite naujas paraščių reikšmes.

 • Norėdami pakeisti numatytąsias paraštes, pasirinkę naują paraštę spustelėkite Paraštės, tada spustelėkite Pasirinktinės paraštės. Dialogo lange Puslapio sąranka spustelėkite mygtuką Numatytasis, tada spustelėkite Taip. Nauji numatytieji parametrai įrašomi šablone, kuriuo grindžiamas sukurtas dokumentas. Kiekviename tuo šablonu pagrįstame naujame dokumente automatiškai naudojami nauji paraščių parametrai.

 • Norėdami atkurti pradinius paraščių parametrus, spustelėkite Paraštės, tada spustelėkite Pasirinktinės paraštės. Pakeiskite paraštes Viršus, Apačia, Kairė ir Dešinė į 1". Tada spustelėkite mygtuką Numatytasis ir spustelėkite Taip.

 • Jei norite keisti paraštes dalyje dokumento, pažymėkite tekstą, tada, įvesdami naujas paraštes, dialogo lange Puslapio sąranka nustatykite norimas paraštes. Lauke Taikyti spustelėkite Pažymėtas tekstas. „Microsoft Word“ automatiškai įterps sekcijos lūžius prieš ir už teksto, kuriam taikomi nauji paraščių parametrai. Jei jūsų dokumentas jau padalytas į sekcijas, galite spustelėti sekciją arba pažymėti kelias sekcijas ir tada keisti paraštes.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išplėstinės, tada spustelėkite žymės langelį Rodyti teksto ribas dalyje Rodyti dokumento turinį.

  Puslapio paraštės dokumente rodomos kaip taškinės linijos.

Pastaba: Puslapio paraštes galite peržiūrėti spausdinimo maketo rodinyje arba žiniatinklio maketo rodinyje. Teksto ribos išspausdintame puslapyje nerodomos.

Kai pasirenkate veidrodines paraštes, paraštės, esančios kairėje puslapio pusėje, yra veidrodinis dešiniojo puslapio paraščių vaizdas. Tai reiškia, kad vidinės paraštės bus vienodo pločio ir išorinės paraštės taip pat bus vienodo pločio.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės > Veidrodinės.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Spustelėkite Paraštės > Pasirinktinės paraštės, tada laukuose Vidinės ir Išorinės įveskite norimą plotį.

Tarpelio paraštės parametras prideda papildomos vietos dokumento, kurį rengiatės įrišti, šoninėje arba viršutinėje paraštėje. Tarpelio paraštė padeda užtikrinti, kad surišus bus matomas visas tekstas.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Paraštės > Pasirinktinės paraštės.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Sąraše Keli puslapiai spustelėkite Įprastas.

 3. Lauke Tarpelis įveskite tarpelio paraštės plotį.

 4. Lauke Tarpelio padėtis spustelėkite Kairė arba Viršus.

  Pastaba: Laukas Tarpelio padėtis negalimas, kai naudojate parinktis Veidrodinis paraščių atspindys, 2 puslapiai lape arba Lapo sulenkimas. Šiose parinktyse tarpelio padėtis nustatoma automatiškai.

 1. Spustelėkite sukurtą teksto lauką, kad jį pažymėtumėte.

 2. Juostelėje spustelėkite skirtuką Formatavimas.

 3. Spustelėkite mažą mygtuką, esantį apatiniame kairiajame grupės Dydis kampe.

 4. Lange Formatuoti teksto lauką spustelėkite skirtuką Teksto laukas.

 5. Dalyje Vidinė paraštė galite tinkinti paraštes nustatydami norimą jų dydį.

 6. Spustelėkite Gerai.

Jei šiame straipsnyje neradote atsakymų į jums kylančius klausimus, galite bet kada pakalbėti su „Microsoft“ virtualiuoju agentu arba asmeniu

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×