Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneDrive“ verslui

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „OneDrive“ verslui

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite klaviatūrą ir ekrano skaitytuvą failams saugoti ir bendrinti kompiuterio OneDrive_for_Business aplanke. Turime išbandyti jį naudodami diktorių ir žandikaulių, tačiau jie gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir gairių. Kai esate prisijungę prie interneto, jūsų OneDrive_for_Business saugomi failai automatiškai sinchronizuojami su šiuo aplanku.

Pastabos: 

Šioje temoje

"OneDrive" verslui atidarymas

" OneDrive " programa integruota į " Windows_10 " ir failų naršyklėje automatiškai atidaromas OneDrive aplankas.

Norėdami prisijungti prie savo OneDrive_for_Business aplanko naudodami failų naršyklę, pirmiausia turite sinchronizuoti OneDrive su kompiuteriu. OneDrive_for_Business aplanko pavadinime yra jūsų "Office 365" organizacijos pavadinimas, pvz., "OneDrive" – "Contoso" arba "OneDrive@Contoso.com".

Daugiau informacijos ieškokite kaip naudoti ekrano skaitytuvą, kad būtų galima sinchronizuoti "OneDrive" verslui.

"OneDrive" atidarymas naudojant "Cortana" iešką

 1. Norėdami pereiti į "Cortana" ieškos lauką, paspauskite "Windows" logotipo klavišą. Išgirsite: "ieškos laukas".

 2. Įveskite OneDrive. Išgirsite: "OneDrive", kompiuterio taikomoji programa. Paspauskite klavišą „Enter“.

"OneDrive" atidarymas iš failų naršyklės

 1. Norėdami atidaryti failų naršyklę, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + E. Atidaroma failų naršyklė, kurioje suaktyvinamas elementų rodinys.

 2. Norėdami pereiti į naršymo sritį, paspauskite SHIFT + F6. Išgirsite: "Tree View".

 3. Spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite "OneDrive ", ir paspauskite klavišą "pradėti".

Prisijungimas prie "OneDrive" verslui

Kai pirmą kartą atidarote OneDrive, būsite paraginti prisijungti, pasirinkite savo " OneDrive " aplanko vietą kompiuteryje ir pasirinkite norimus sinchronizuoti failus ir aplankus.

 1. Atidarykite OneDrive naudodami "Cortana" iešką arba failų naršyklę, kaip paaiškinta anksčiau.

 2. Išgirsite: "Microsoft OneDrive". Įveskite savo elektroninio pašto adresą. " Įvesties vieta yra lauke elektroninio pašto adresas. Įveskite organizacijos adresą ir paspauskite klavišą "įvesti".

 3. Jei turite OneDrive asmenines ir darbo paskyras, galite girdėti: "Šis el. pašto adresas naudojamas" OneDrive "ir" OneDrive "verslui. Kurią norėtumėte prisijungti prie pradžių? " Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite "darbas arba mokykla, mygtukas", ir paspauskite tarpo klavišą.

 4. Atidaromas organizacijos prisijungimo dialogo langas. Įvesties vieta yra lauke slaptažodis. Įveskite savo slaptažodį. Baigę spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Sign in" (prisijungti), ir paspauskite tarpo klavišą.

 5. Atidaromas dialogo langas "OneDrive" aplankas . Pagal numatytuosius numatytuosius OneDrive aplankas yra dalyje C:\Users.. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami priimti dabartinę vietą ir tęsti, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Sekantis" (toliau), ir paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami pakeisti aplanko vietą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Change location" ("keisti vietą"), tada paspauskite klavišą "įveskite".

 6. Atidaromas dialogo langas sinchronizuoti "OneDrive" failus su šiuo kompiuteriu . Pagal numatytuosius nustatymą visi jūsų OneDrive_for_Business failai ir aplankai pažymėti sinchronizuoti. Jei nenorite sinchronizuoti visų, galite pažymėti šiame dialogo lange esančius failus ir aplankus.

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sinchronizuoti visus jūsų OneDrive_for_Business failus ir aplankus su savo kompiuteriu, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Sekantis" (toliau), ir paspauskite klavišą "pradėti".

  • Norėdami pasirinkti konkrečius OneDrive_for_Business failus ir aplankus, kad galėtumėte sinchronizuoti kompiuterį, apibrėžkite šiame dialogo lange esančius failus ir aplankus. Norėdami naršyti dialogo lango sritis, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT + TAB. Kai išgirsite pirmą OneDrive_for_Business elementą, pvz., "failai nėra aplanke", pasiekėte savo OneDrive_for_Business aplankų ir failų sąrašą. Norėdami naršyti sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Norėdami pažymėti arba atžymėti elementą arba žymės langelį, paspauskite tarpo klavišą. Kai pasirinkimai bus atlikti, paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte į paskesnį mygtuką, ir paspauskite tarpo klavišą.

  Dabar esate prisijungę prie savo OneDrive_for_Business ir atsidarys dialogo langas Sveiki! čia "OneDrive" .

 7. Norėdami sinchronizuoti ir atidaryti OneDrive_for_Business, pirmiausia eikite į pasveikinimo dialogo langą. Paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Išgirsite: "kitas". Paspauskite klavišą tris kartus, kad pereitumėte per puslapius. Tada paspauskite "Shift" + "Tab". Išgirsite: "atidarykite aplanką" OneDrive ". Paspauskite klavišą „Enter“. Sinchronizuojami (pažymėti) OneDrive_for_Business aplankai ir failai sinchronizuojami, o jūsų OneDrive aplankas atidaromas failų naršyklėje.

Elemento atidarymas "OneDrive" verslui

Failų naršyklėje raskite elementą, kurį norite atidaryti, paspauskite tarpo klavišą, kad jį pažymėtumėte, ir paspauskite klavišą "pradėti", kad atidarytumėte.

Patarimas: Norėdami pasirinkti programą, kurią norite naudoti norėdami atidaryti elementą, kai elementas, paspauskite ALT + H, P + E. Norėdami naršyti parinkčių sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Kai jums reikia nusileisti ant norimos programėlės, paspauskite klavišą "".

Elemento nusiuntimas į "OneDrive" verslui

Galite nusiųsti failą arba aplanką OneDrive_for_Business nukopijuodami arba perkeldami jį į savo OneDrive aplanką failų naršyklėje arba įrašydami failą tiesiogiai į OneDrive_for_Business naudodami taikytiną "Office" programą.

Elemento nusiuntimas naudojant failų naršyklę

 1. Norėdami atidaryti failų naršyklę, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + E.

 2. Eikite į aplanką arba failą, kurį norite kopijuoti arba perkelti į OneDrive_for_Business.

 3. Norėdami nukopijuoti failą arba aplanką, paspauskite CTRL + C. Norėdami iškirpti failą arba aplanką, paspauskite CTRL + X.

 4. Norėdami pereiti į norimą vietą, Naudokite klavišą "Tab" ir rodyklių klavišus, tada paspauskite "įveskite".

 5. Paspauskite CTRL + V, kad įklijuotumėte nukopijuotą ar iškirptą elementą. Elementas nusiunčiamas į jūsų OneDrive_for_Business.

Failo įrašymas tiesiai į "OneDrive" verslui

Kai dirbate su "Office" taikomosios programos failu, galite įrašyti jį tiesiai į OneDrive_for_Business, kad nereikėtų jo nusiųsti atskirai.

 1. Kai failas atidaromas taikomojoje "Office" programoje, paspauskite ALT + F, A. Išgirsite: "save as".

 2. Norėdami pasirinkti OneDrive_for_Business, paspauskite S. Išgirsite: "pasirinkta," OneDrive ", tada – jūsų organizacijos pavadinimas.

 3. Vieną kartą paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite: "pasirinkite aplanką." Norėdami pereiti į lauką Failo vardas, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Jei reikia, įveskite arba pakeiskite failo vardą. Norėdami įrašyti, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Norėdami įrašyti failą į pagrindinį OneDrive_for_Business aplanką, paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte į mygtuką įrašyti , tada paspauskite klavišą "įveskite".

  • Norėdami įrašyti failą į konkretų poaplankį OneDrive_for_Business, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Rikiuoti pagal vardą", paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į aplanką, kuriame norite įrašyti failą, tada paspauskite klavišą "klavišą". Išgirdę pirmo aplanke esančio failo vardą (arba, jei aplanke nėra failų, išgirsite "neradome nieko, kad parodytumėte čia"), spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "save, Button" ("įrašyti, mygtukas"), tada paspauskite klavišą "įveskite".

Elemento atsisiuntimas iš "OneDrive" verslui

Numatyta, kad visi aplankai ir failai jūsų OneDrive_for_Business aplanke yra pasiekiami internete ir neprisijungus jūsų kompiuteryje, bet galite atsisiųsti ir atskirą elementą.

 1. Failų naršyklėje pereikite prie elemento, kurį norite atsisiųsti iš savo OneDrive_for_Business. Kai elementas yra, paspauskite CTRL + C.

 2. Pereikite į aplanką, kuriame norite įrašyti elementą savo kompiuteryje, ir paspauskite CTRL + V, kad jį įklijuotumėte.

Elemento bendrinimas iš "OneDrive" verslui

Elementą galite bendrinti tiesiogiai iš OneDrive_for_Business. Žmonės, su kuriais bendrinate, gaus elektroninį kvietimą peržiūrėti ir redaguoti bendrinamą turinį OneDrive_for_Business.

 1. Failų naršyklėje eikite į savo aplanką OneDrive_for_Business. Pasirinkite aplanką arba failą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite "Shift" + F10.

 2. Atidaromas kontekstinis meniu ir išgirsite: "kontekstinis meniu". Paspauskite S, tada paspauskite klavišą "įveskite". Išgirsite: "naršyklės rodinys". Naudodami JAWS išgirsite "Share" (bendrinti), tada – failo vardą ir "naršyklės rodinys". Atidaromas dialogo langas siuntimo saitas .

 3. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "žmonės, su kuriais norite bendrinti". Paspauskite klavišą „Enter“. Įveskite asmens, su kuriuo norite bendrinti, el. pašto adresą ir paspauskite "įvesti". Norėdami pakviesti kitą asmenį, įveskite jo elektroninio pašto adresą ir paspauskite klavišą "įvesti".

 4. Jei norite įvesti pastabą, kurią norite išsiųsti su pakvietimu, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "įtraukti pranešimą". Su JAWS išgirsite: "Edit" (redaguoti).

 5. Paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte į mygtuką išsiųsti , ir paspauskite klavišą "Enter", kad nusiųstumėte saitą.

Elemento bendrinimo stabdymas

 1. Failų naršyklėje eikite į savo aplanką OneDrive_for_Business. Pažymėkite elementą, kurio bendrinimą norite sustabdyti.

 2. Paspauskite ALT + S, SS. Atidaromas dialogo langas, kuriame suaktyvinamas parinkties " baigti bendrą naudojimą " įvesties vieta. Norėdami baigti bendrą naudojimą, paspauskite klavišą "".

"OneDrive" verslui sinchronizavimo pristabdymas

Jei norite laikinai sustabdyti OneDrive_for_Business sinchronizavimą su kompiuteriu, galite tiesiog Pristabdyti sinchronizavimą ir jis bus tęsiamas po pasirinkto laikotarpio.

 1. Kompiuterio darbalaukyje pereikite prie OneDrive_for_Business piktogramos užduočių juostoje. Piktograma yra šalia apatiniame dešiniajame juostos kampe, pačiame kompiuterio ekrano apačioje. Norėdami pereiti į užduočių juostą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "pranešimai" Chevron ", tada spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite" OneDrive ", tada – savo organizacijos pavadinimą ir dabartinę sinchronizavimo būseną.

  Patarimas: Jei užduočių juostoje nerandate OneDrive_for_Business piktogramos, ji gali būti paslėpta meniu pranešimai. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite klavišą "klavišą", kai išgirsite mygtuką pranešimai "Chevron", ir naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte meniu elementus.

 2. Paspauskite klavišą "" ", kad atidarytumėte meniu OneDrive_for_Business. Kelis kartus paspauskite klavišą TAB, kol išgirsite "more, Button" (daugiau, mygtukas), ir paspauskite klavišą "".

 3. Paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte į parinkčių sąrašą. Kai išgirsite "Pristabdyti sinchronizavimą", paspauskite klavišą "Enter".

 4. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad išgirstumėte parinktis. Kai jums reikia nusileisti norima parinktimi, paspauskite "įveskite".

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas su „OneDrive“ verslui

„OneDrive“ verslui spartieji klavišai „Windows“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „OneDrive“ verslui naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite "TalkBack", įtaisytąjį "Android" ekrano skaitytuvą telefone, kad išsaugotumėte ir bendrintumėte failus savo OneDrive_for_Business.

Pastabos: 

 • Naujos „Office_365“ funkcijos bus pristatomos „Office_365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

Šioje temoje

"OneDrive" atidarymas pirmą kartą ir įtraukimas į "OneDrive" verslui paskyrą

Jei jūsų telefone dar neįdiegta, Atsisiųskite "Microsoft" OneDrive taikomąją programą iš "Play Store". Galite naudoti OneDrive taikomąją programą, kad prisijungtumėte prie savo turinio OneDrive_for_Business.

 1. Eikite į pagrindinį ekraną, kuriame yra OneDrive programėlė. Braukite dešinėn, kol išgirsite "OneDrive", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Išgirsite "OneDrive" ir atidaromas darbo pradžios ekranas. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Sign in" (prisijungti), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Jei gaunate dialogo langą " Go Premium ", braukite dešinėn. Išgirsite: "naršyti aukštyn, mygtukas." Dukart bakstelėkite ekraną. Jei girdite: "ar" OneDrive "yra bazinė pakankamai? braukite dešinėn, kol išgirsite" Stay Basic, Button "(" Stay Basic ", mygtukas), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Kitame darbo pradžios ekrane galite pasirinkti pradėti fotoaparato nusiuntimą. Braukite dešinėn iki šiolir dukart bakstelėkite ekraną.

  OneDrive atidaromas failų rodinyje.

 5. Norėdami atidaryti OneDrive_for_Business, braukite dešinėn, kol išgirsite "Account Switcher, mygtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite: "įtraukti paskyrą, mygtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Atidaromas prisijungimo dialogo langas. Įvesties vieta yra lauke elektroninio pašto adresas. Dukart bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma Ekraninė klaviatūra ir įveskite organizacijos adresą. Baigę braukite dešinėn iki mygtuko Pirmyn , tada dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Atidaromas jūsų organizacijos prisijungimo puslapis. Braukite dešinėn, kol išgirsite "slaptažodis, Edit Box", ir dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite savo slaptažodį naudodamiesi ekranine klaviatūra. Baigę, braukite dešinėn, kol išgirsite "Sign in" (prisijungti), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 9. Braukite dešinėn iki mygtuko paskyros perjungiklis ir dukart bakstelėkite ekraną.

 10. Braukite dešinėn, kol išgirsite OneDrive_for_Business paskyrą, kurią norite naudoti, ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Jūsų OneDrive_for_Business atidaromas rodinyje failai .

Failo įrašymas į "OneDrive" verslui

Jei jūsų telefone yra vietoje saugomų "Office" failų arba kai sukuriate naujus failus telefone, įrašykite juos OneDrive_for_Business saugoti ir lengvai pasiekti iš bet kurio įrenginio.

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie savo OneDrive_for_Business paskyros OneDrive taikomojoje programoje. Tada atidarykite failą naudodami "Office" programą, kurioje sukūrėte failą, pvz., Word, Excel arba PowerPoint_generic.

  Patarimas: Jei neseniai dirbote su failu, jį rasite naujausiame rodinyje.

 2. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "failai, mygtukas," "failas, mygtukas" arba "meniu", ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas meniu.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "save as, Button" ("įrašyti kaip, mygtukas"), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas Įrašyti kaip.

 4. Braukite kairėn, kol išgirsite OneDrive_for_Business, ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami naršyti po OneDrive_for_Business, kelis kartus braukite kairėn. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte aplankus. Kai norima vieta, braukite dešinėn, kol išgirsite "save, Button" ("įrašyti, mygtukas"), tada dukart bakstelėkite ekraną. Failas įrašomas į jūsų OneDrive_for_Business pasirinktą vietą.

Failo atsisiuntimas iš "OneDrive" verslui

 1. Atidarykite OneDrive programėlę telefone ir raskite failą, kurį norite atsisiųsti iš " OneDrive_for_Business " į telefoną. Išgirdę failo vardą braukite dešinėn. Išgirsite: "File komandas, Button". Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "save" ("įrašyti"), tada dukart bakstelėkite ekraną. Numatytoji įrašymo vieta yra atsisiuntimo aplankas. Norėdami priimti, braukite dešinėn, kol išgirsite "save" ("įrašyti"), ir dukart bakstelėkite ekraną, kad įrašytumėte.

  Jei norite įrašyti į kitą vietą, braukite kairėn, kol išgirsite "naršyti, mygtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną. Tada braukite dešinėn, kol išgirsite vietą, kurioje norite įrašyti, ir dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte aplanką. Norėdami įrašyti, braukite dešinėn į mygtuką įrašyti ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Failas atsisiųstas į jūsų įrenginį.

Failo bendrinimas iš "OneDrive" verslui

 1. Raskite failą, kurį norite bendrinti telefone OneDrive_for_Business. Išgirdę failo vardą braukite dešinėn. Išgirsite: "File komandas, Button". Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Share" (bendrinti), ir dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas parinkčių sąrašas. Norėdami išgirsti parinktis, braukite dešinėn. Norėdami pasirinkti parinktį, dukart bakstelėkite ekraną.

  Artėjantis dialogo langas priklauso nuo pasirinkto metodo. Norėdami naršyti, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

Failo bendrinimo sustabdymas

 1. Raskite failą, kurį norite baigti naudoti OneDrive_for_Business. Išgirdę failo vardą braukite dešinėn. Išgirsite: "File komandas, Button".

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "išsami informacija, mygtukas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: "bendrinama su." Pasiekėte žmonių, su kuriais šiuo metu bendrinamas failas, sąrašą. Braukite dešinėn, kad pereitumėte per sąrašą.

 4. Išgirdę asmenį, su kuriuo nebenorite dalytis, dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Stop" bendras ", ir dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite „OK, button“ (Gerai, mygtukas), ir dukart bakstelėkite ekraną. Sustabdėte failo bendrą naudojimą su pasirinktu asmeniu.

Atsijunkite nuo "OneDrive" verslui

 1. Telefone OneDrive taikomojoje programoje braukite dešinėn, kol išgirsite "me, Pivot", ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Jei turite daugiau nei vieną paskyrą OneDrive, atsiregistravimas taikomas paskyrai, prie kurios šiuo metu esate prisijungę. Norėdami pakeisti jūsų naudojamąjį abonementą, OneDrive braukite kairėn arba dešinėn, kol pasieksite mygtuką abonemento perjungiklis viršutiniame kairiajame ekrano kampe, ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas meniu, kuriame yra paskyros. Braukite dešinėn, kad pereitumėte per meniu, ir dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte.

 2. Atidaromas meniu man . Braukite dešinėn, kol išgirsite "Atsijungti", ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas dialogo langas Atsijungti . Braukite dešinėn, kol išgirsite "OK, Button" (gerai, mygtukas), ir dukart bakstelėkite ekraną, kad užbaigtumėte atsijungę. Esate atsijungę nuo OneDrive_for_Business ir grįžkite į failų rodinį.

Taip pat žr.

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „OneDrive“ verslui naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite diktorių, įtaisytąjį "Windows" ekrano skaitytuvą telefone, kad išsaugotumėte ir bendrintumėte turinį savo OneDrive_for_Business.

Pastabos: 

Šioje temoje

"OneDrive" atidarymas pirmą kartą ir įtraukimas į "OneDrive" verslui paskyrą

Numatyta, kad jūsų telefone OneDrive taikomoji programa prijungta prie asmeninės "Microsoft" paskyros, kurią naudojote nustatydami telefoną. Norėdami pasiekti savo OneDrive_for_Business turinį, įtraukite organizacijos paskyrą į OneDrive taikomąją programą.

 1. Telefono pagrindiniame ekrane braukite kairėn dviem pirštais, kad pereitumėte į taikomųjų programų sąrašą. Braukite kairėn, kad naudotumėte iešką, arba braukite dešinėn, kol išgirsite "OneDrive", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Atidaroma programa, kurioje rodomas jūsų OneDrive turinys rodinyje Visi failai . Kelis kartus braukite kairėn, kol išgirsite "Menu" (meniu), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas meniu ir išgirsite: "paskyra ir parametrai meniu". Kelis kartus braukite dešinėn, kol išgirsite "paskyros parametrai. Įtraukite arba pašalinkite paskyras ir dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Išgirsite šiuo metu naudojamą paskyrą. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Add account" (įtraukti paskyrą), ir dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "pasitikėk, kad prisijungėte."

 5. Atidaromas galimų paskyrų sąrašas. Norėdami pereiti per sąrašą, braukite dešinėn.

  Jei savo organizacijos paskyrą jau įtraukėte į šį telefoną, galite jį pasirinkti iš sąrašo. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną išgirdę paskyrą. Tada kelis kartus braukite dešinėn, kol išgirsite "Continue" (tęsti), ir dukart bakstelėkite ekraną. Jūsų OneDrive_for_Business atidaroma rodinyje Visi failai .

  Jei dar neprisijungėte naudodami savo organizacijos paskyrą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pakartotinai braukite dešinėn, kol išgirsite: "darbo arba mokymo įstaigos paskyra. Jūsų organizacija paskyrė. " Dukart bakstelėkite ekraną.

  2. Kelis kartus braukite dešinėn, kol išgirsite "Continue" (tęsti), ir dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Prisijunkite prie savo abonemento".

  3. Įveskite organizacijos elektroninio pašto adresą naudodami ekraninę klaviatūrą. Baigę, braukite dešinėn, kad pereitumėte į klavišą "klavišas" apatiniame dešiniajame klaviatūros kampe, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  4. Išgirsite: "Prisijunkite prie savo paskyros. Įvesti slaptažodį. " Ekranine klaviatūra įveskite slaptažodį. Baigę, braukite dešinėn, kad pereitumėte į klavišą "klavišas" apatiniame dešiniajame klaviatūros kampe, tada dukart bakstelėkite ekraną.

   Išgirsite "įtraukti paskyrą", o jūsų OneDrive_for_Business atidaroma rodinyje Visi failai .

Failo nusiuntimas į "OneDrive" verslui

Jei jūsų "Windows Phone" yra vietoje saugomų "Office" failų, galite nusiųsti juos OneDrive_for_Business saugoti ir lengvai pasiekti iš bet kurio įrenginio. Taip pat galite įrašyti failus, kuriuos sukūrėte arba redaguojate telefone, tiesiai į savo OneDrive_for_Business.

Telefone saugomo failo nusiuntimas

Galite perkelti vietoje saugomą "Office" failą į savo OneDrive_for_Business, kad galėtumėte lengvai pasiekti iš bet kurio įrenginio.

 1. Įsitikinkite, kad naudojate savo OneDrive_for_Business paskyrą OneDrive taikomojoje programoje. Tada atidarykite failų naršyklės programą iš taikomųjų programų sąrašo arba telefono pagrindiniame ekrane, jei jis prisegtas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "this Device" ("Šis įrenginys"), ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Jei neseniai dirbote su failu, jį rasite ir skirtuke Naujausi .

 3. Norėdami naršyti aplankus ir failus, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami atidaryti aplanką, dukart bakstelėkite ekraną. Kai išgirsite elementą, kurį norite nusiųsti, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 4. Pakartotinai braukite dešinėn, kol išgirsite: "Share" (bendrinti). Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Atidaromas puslapis bendrinimas . Norėdami pasirinkti OneDrive_for_Business kaip įrašymo vietą, braukite dešinėn, kol išgirsite "OneDrive" ("OneDrive"), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 6. atidaromaOneDrive. Įvesties vieta yra pirmame turinio elemente. Kelis kartus braukite kairėn, kol išgirsite "Add, App Bar Button" ("Add, App Bar"), ir dukart bakstelėkite ekraną. Failas nusiųstas į jūsų OneDrive_for_Business.

Failo įrašymas tiesiai į "OneDrive" verslui

Prieš įrašydami į OneDrive_for_Business, įsitikinkite, kad esate prisijungę prie OneDrive_for_Business telefone.

 1. Baigę redaguoti Word, Excel arba PowerPoint_generic failą, kurį norite įrašyti OneDrive_for_Business, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Sparčiosios prieigos komandos, failas", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Kelis kartus braukite dešinėn, kol išgirsite "save" ("įrašyti"), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas įrašymo rodinys. Braukite dešinėn, kol išgirsite "įrašyti šio failo kopiją" arba "eksportuoti šį failą", atsižvelgdami į tai, ką norite daryti. Tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atidaromas programos rodinys. Braukite dešinėn į "OneDrive" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Programa OneDrive atidaroma rodinyje Visi failai . Eikite į vietą, kur norite įrašyti failą. Tada braukite dešinėn, kol išgirsite "Sekantis", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Norėdami įrašyti failą tuo pačiu failo vardu ir failo tipu, tiesiog dukart bakstelėkite ekraną ir failas įrašomas. Norėdami pakeisti failo vardą arba tipą, pereikite prie tolesnio veiksmo.

 7. Norėdami pakeisti failo vardą, braukite dešinėn, kol išgirsite "File name" ("failo vardas"), ir dukart bakstelėkite ekraną. Ekranine klaviatūra įveskite naują užduoties pavadinimą.

  Norėdami pakeisti failo tipą, braukite dešinėn, kol išgirsite "File type" (failo tipas), tada – dabartinis failo tipas ir "pasirinktinio įvedimo laukas", tada dukart bakstelėkite ekraną. Jei yra kitų parinkčių, braukite dešinėn, kad pereitumėte į sąrašą žemyn. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Baigę braukite kairėn, kol išgirsite "įrašyti kopiją" arba "eksportuoti", ir dukart bakstelėkite ekraną.

  Failas įrašomas į jūsų OneDrive_for_Business.

Failo atsisiuntimas iš "OneDrive" verslui

 1. Atidarykite OneDrive programėlę telefone ir raskite failą, kurį norite atsisiųsti iš " OneDrive_for_Business " į telefoną. Kai išgirsite failo vardą, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atsidaro kontekstinis meniu.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "atsisiųsti", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaroma failų naršyklė. Norėdami naršyti aplankus, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami atidaryti aplanką, dukart bakstelėkite ekraną. Kai norite įrašyti į vietą, braukite dešinėn, kol išgirsite "Done" ("atlikta"), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Failas įrašomas į pasirinktą vietą telefone.

Failo bendrinimas iš "OneDrive" verslui

 1. Atidarykite OneDrive programėlę telefone ir raskite failą, kurį norite bendrinti iš " OneDrive_for_Business ". Kai išgirsite failo vardą, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atsidaro kontekstinis meniu.

 2. Išgirsite: "meniu, Iššokantis langas, bendrinti." Dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas parinkčių sąrašas. Norėdami išgirsti parinktis, braukite dešinėn. Norėdami pasirinkti parinktį, dukart bakstelėkite ekraną.

  Artėjantis dialogo langas priklauso nuo pasirinkto metodo. Norėdami naršyti, braukite dešinėn arba kairėn. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

Failo bendrinimo sustabdymas

 1. Atidarykite OneDrive programėlę telefone ir raskite failą, kurio nebenorite naudoti OneDrive_for_Business. Kai išgirsite failo vardą, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Atsidaro kontekstinis meniu.

 2. Išgirsite: "meniu, Iššokantis langas, bendrinti." Dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas parinkčių sąrašas. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Peržiūrėti žmones, bendrinamus su", ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Išgirsite pirmojo asmens, su kuriuo bendrinamas failas, vardą ir dabartinį teisių lygį. Jei yra daugiau žmonių, galite naršyti sąrašą braukdami dešinėn. Kai išgirsite vardą ir asmens, su kuriuo norite baigti bendrą naudojimą, teisių lygį, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite "nepažymėta, pašalinti teises", ir dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte. Braukite dešinėn į mygtuką gerai ir dukart bakstelėkite ekraną. Teisės atnaujinamos ir jūs nustojote naudoti failą su pasirinktu asmeniu.

Atsijunkite nuo "OneDrive" verslui

 1. Atidarykite OneDrive programėlę telefone. Kelis kartus braukite kairėn, kol išgirsite "Menu" (meniu), ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Atidaromas meniu ir išgirsite "paskyra ir parametrai meniu", po kurios yra paskyra, prie kurios esate prisijungę. Jei esate prisijungę naudodami daugiau nei vieną paskyrą, išgirsite paskyrų skaičių. Kelis kartus braukite dešinėn, kol išgirsite "paskyros parametrai. Įtraukite arba pašalinkite paskyras ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Įvesties vieta yra paskyroje, prie kurios esate prisijungę. Jei esate prisijungę keliose paskyrose, įvesties vieta yra pirmoje paskyroje.

  Norėdami atsijungti nuo pirmosios paskyros, braukite dešinėn. Išgirsite: "Atsijungti." Dukart bakstelėkite ekraną.

  Norėdami atsijungti nuo kitos paskyros, braukite dešinėn, kol išgirsite paskyros pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Perbraukite dešinėn. Išgirsite: "Atsijungti." Dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „OneDrive“ verslui naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite klaviatūrą ir ekrano skaitytuvą failams saugoti ir bendrinti su savo OneDrive_for_Business. Išbandėme ją su Diktoriumi, bet jis gali dirbti su kitais ekrano skaitytuvais, kol jie laikosi įprastų pritaikymo neįgaliesiems standartų ir gairių.

Pastabos: 

 • Naujos „Office_365“ funkcijos bus pristatomos „Office_365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Kai naudojate OneDrive_for_Business žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo kompiuterio naudojimo. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, bendrosios nuorodos, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (atidaryti) taikomos žiniatinklio naršyklei, o ne OneDrive_for_Business.

Šioje temoje

"OneDrive" verslui atidarymas

 1. Naršyklėje eikite į " Office" prisijungimo puslapį ir prisijunkite naudodami savo organizacijos kredencialus.

 2. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Apps", eikite į "OneDrive" verslui ", ir paspauskite klavišą" Tab ". Jūsų OneDrive_for_Business atidaromas naujame naršyklės skirtuke.

Elemento atidarymas "OneDrive" verslui

 1. OneDrive_for_Business spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "aplankų ir failų sąrašas". Naudokite klavišą "Tab" ir rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, kad pereitumėte į elementą, kurį norite atidaryti.

 2. Kai išgirsite elemento pavadinimą, paspauskite klavišą "Enter", kad jį atidarytumėte.

Elemento nusiuntimas į "OneDrive" verslui

Nusiųskite failą arba aplanką iš kompiuterio į OneDrive_for_Business.

 1. Programoje OneDrive_for_Business pereikite į vietą, į kurią norite nusiųsti elementą.

 2. Spauskite SHIFT + TAB, kol išgirsite: "komandas". Spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite "upload" (nusiųsti), ir paspauskite klavišą "pradėti".

 3. Atidaromas meniu ir išgirsite "meniu" arba "nusiųsti". Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte per elementus. Kai išgirsite norimo nusiųsti elemento tipą, paspauskite klavišą "įvesti".

 4. Atidaromas "File Explorer" langas. Įvesties vieta bus lauke Failo vardas. Pereikite prie norimo nusiųsti failo naudodami skirtuką ir rodyklių klavišus arba įveskite failo vardą į lauką (jei failas yra šiuo metu atidarytame aplanke). Paspauskite klavišą "Enter", kad nusiųstumėte. Failų naršyklės langas uždaromas ir failas nusiunčiamas į jūsų OneDrive_for_Business.

Elemento atsisiuntimas iš "OneDrive" verslui

Atsisiųskite failą arba aplanką iš OneDrive_for_Business į savo kompiuterį.

 1. Programoje OneDrive_for_Business pereikite prie norimo atsisiųsti elemento ir paspauskite klavišą "Enter", kad pažymėtumėte elementą, jei jis dar nepažymėtas.

 2. Spauskite SHIFT + TAB, kol išgirsite: "komandas". Spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite "atsisiųsti", ir paspauskite klavišą "pradėti".

 3. Išgirsite pranešimo tekstą, įspėjantį, ką daryti su atsisiunčiančiu elementu. Spauskite klavišą TAB, kol išgirsite "save" ("įrašyti"), ir paspauskite klavišą "Tab".

 4. Elementas atsiunčiamas į jūsų kompiuterį. Norėdami atidaryti elementą arba jo aplanko vietą, spauskite "Shift" + "Tab", kol išgirsite norimą parinktį, tada paspauskite klavišą "".

Elemento bendrinimas iš "OneDrive" verslui

Galite bendrinti failus ir aplankus, saugomus OneDrive_for_Business su kitais organizacijos nariais, pvz., siųsti saitą į elementą tiesiogiai iš OneDrive_for_Business. Saitas išsiunčiamas elektroniniu paštu.

 1. Dalyje OneDrive_for_Business eikite į elementą, kurį norite bendrinti, ir paspauskite klavišą "Enter", kad pažymėtumėte elementą, jei jis dar nepažymėtas.

 2. Spauskite SHIFT + TAB, kol išgirsite: "komandas". Jei pirmoji komanda yra bendrinama, paspauskite "klavišą". Jei pirmoji komanda yra kažkas kita, spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite "Share" (bendrinti), ir paspauskite klavišą "pradėti".

 3. Atidaromas dialogo langas siuntimo saitas . Įvesties vieta yra lauke elektroninio pašto adresas. Įveskite asmens, su kuriuo norite bendrinti, el. pašto adresą ir paspauskite klavišą "įvesti". Jei norite pakviesti kitus, įveskite kitą elektroninio pašto adresą ir paspauskite klavišą "įvesti".

 4. Norėdami įtraukti pranešimą, kurį norite išsiųsti naudodami saitą, spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Add a message, optional" (įtraukti pranešimą, pasirinktinai) ir paspauskite klavišą "pradėti" Įveskite savo pranešimą. Baigę paspauskite klavišą TAB, kad pereitumėte į mygtuką išsiųsti . Paspauskite klavišą "Enter", kad nusiųstumėte.

Elemento bendrinimo stabdymas

 1. Programoje OneDrive_for_Business eikite į elementą, kurio bendrąjį naudojimą norite baigti, ir paspauskite klavišą "Enter", kad pažymėtumėte elementą, jei jis dar nepažymėtas.

 2. Spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite "Button, bendrinimo stulpelis, bendrinama, stulpelio antraštės bendrinimą", ir paspauskite klavišą "pradėti".

 3. Atidaroma sritis išsami informacijos informacija. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Peržiūrėti teises", ir paspauskite klavišą "pradėti".

 4. Atidaromas dialogo langas Valdyti prieigą . Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Stop pasidalijimas", ir paspauskite klavišą "Tab".

 5. Atidaromas dialogo langas baigti bendrą naudojimą? Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: "Stop pasidalijimas." Norėdami pasirinkti ir baigti bendrą naudojimą, paspauskite klavišą "". Norėdami uždaryti dialogo langą Valdyti prieigą , paspauskite "Esc".

Atsijunkite nuo "OneDrive" verslui

Atsijungus nuo OneDrive_for_Business, esate atsijungę nuo savo Office_365 paskyros.

 1. OneDrive_for_Business paspauskite klavišą "Tab" arba "Shift" + "Tab", kol išgirsite: "vartotojo parametrai". Paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Atidaroma sritis mano abonementai . Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "atsijungti," ir paspauskite klavišą "pradėti".

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „OneDrive“ verslui naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×