Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Norėdami atlikti pagrindines užduotis naudojant Excel, naudokite Excel klaviatūros ir ekrano skaitytuvą. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Sužinosite, kaip paleisti taikomąją programą, sukurkite naują darbaknygę įterpti duomenų, kurti paprastas formules, rūšiuoti arba filtruoti duomenis ir pridėti diagramos parodyti, ką reiškia duomenų.

Pastabos: 

Šioje temoje

Paleiskite „Excel“

Norėdami pradėti Excel, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Paspauskite "Windows" logotipo klavišą, įveskite "Excel"ir paspauskite klavišą Enter.

 • Savo įrenginyje ar failų saugyklą, kad naudojate, eikite į Excel darbaknygę, kurią norite atidaryti, ir paspauskite "Enter". Darbaknygė bus atidaryta Excel.

Naujos darbaknygės kūrimas

Excel failai vadinami darbaknyges. Kiekvieno darbaknygėje lapus, paprastai vadinama skaičiuokles arba darbalapius. Galite įtraukti tiek lapų norite darbaknygę, arba galite kurti naujas darbaknyges, norėdami atskirti duomenis.

 1. Jei programoje „Excel“ norite pradėti kurti naują darbaknygę, paspauskite Alt + F, N.

 2. Jei norite atidaryti tuščią darbaknygę, paspauskite L.

Duomenų įvedimas

Įvesdami duomenis į lapą, dirbate su eilutėmis, stulpeliais bei langeliais. Langeliai nurodomi pagal jų vietą lapo eilutėje ir stulpelyje, taigi, langelis A1 yra pirmoje A stulpelio eilutėje. Naujame lape numatytasis žymėjimas yra langelis A1.

 1. Pažymėkite tuščią langelį, kur norite pradėti įvesti savo duomenis, paspauskite rodyklių klavišus. Perkėlimas į langelius darbaknygėje JAWS, girdite langelio ir langelio nuorodą. Jei pasirinksite tuščias langelis, girdite, pvz., "Tuščias, G4." Diktoriaus, išgirsite langelio koordinatės, po to – "pasirinktą, galima redaguoti" į langelio turinį jei kuris nors.

 2. Langelyje įveskite tekstą arba skaičių.

 3. Norėdami įvesti langelyje turinį ir pereiti į kitą langelį stulpelyje, paspauskite Enter. Norėdami pereiti į kitą langelį eilutėje, paspauskite klavišą Tab. Taip pat galite naudoti rodyklių klavišus.

Automatinės sudėties funkcijos naudojimas norint pridėti duomenų

Naudodami automatinės sudėties funkciją galite greitai sudėti lape įvestus skaičius.

 1. Pažymėkite langelį, į kurį norite įkelti bendrąją sumą. Paprastai, sudedamų skaičių dešinėje arba apačioje.

 2. Norėdami įvesti automatinės sudėties funkciją langelyje, paspauskite Alt + H, U ir tada S.

  Patarimas: Galite keisti pasirinktus automatinės sudėties funkcijos langelius. Norėdami pasirinkti langelių diapazoną, kurį norite sudėti, laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 3. Įsitikinę, kad automatinės sudėties funkcija sukuria norimų langelių formulę, paspauskite klavišą Enter. Automatinės sudėties funkcija sudeda skaičius pažymėtuose langeliuose ir pateikia sumą jūsų pasirinktame langelyje.

 4. Norėdami išgirsti automatinės sudėties skaičiavimo rezultatą, grįžkite į langelį, kuriame yra automatinės sudėties funkciją. Girdite skaičius, faktą, kad tai yra formulės rezultatas, ir langelio nuorodą, pvz., „538, yra formulė, G6“.

Paprastos formulės kūrimas

Galite įvesti paprastas formules, skirtas sudėti, atimti, dauginti arba dalyti lape esančius skaičius. Galite sukurti formulę, derindami langelių nuorodas (pvz., B4 arba D6), kuriuose yra skaičiai, kuriuos norite skaičiuoti naudodami matematinius operatorius. Operatoriai: pliuso ženklas (+) sudėčiai, minuso ženklas (-) – atimčiai, žvaigždutė (*) – daugybai, pasvirasis brūkšnys (/) – dalybai.

 1. Pažymėkite langelį, į kurį norite formulės rezultatą. Paprastai, skaičiuojamų skaičių dešinėje arba apačioje.

 2. Įveskite lygybės ženklą (=). „Excel“ formulė visada pradedama lygybės ženklu.

 3. Norėdami sukurti formulę, įveskite langelio nuorodas (pvz., B4 arba D6) ir matematinius ženklus. Pvz., =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5, arba =B4/B5.

  Patarimas: Norėdami atlikti greitus skaičiavimus, vietoj langelių nuorodų galite įvesti skaičius formulėje, pvz., =20+10, =20-10, =20*10, or =20/10.

 4. Paspauskite klavišą Enter. Skaičiai suskaičiuojami ir rezultatas pateikiamas jūsų pasirinktame langelyje.

  Patarimas: Jei norite, kad žymiklis liktų aktyviame langelyje, paspauskite Ctrl + Enter.

Skaičių formato taikymas

Jei norite atskirti skirtingus skaičių tipus, pridėkite skaičiaus formatą, pvz., valiutos, procentų ar datų.

 1. Pažymėkite langelius su norimais formatuoti skaičiais.

 2. Norėdami atidaryti skaičių formato pasirinktinio įvedimo lauką, paspauskite Alt + H, N.

 3. Naršykite galimus skaičių formatus, paspauskite žemyn arba rodyklė aukštyn.

  Patarimas: Jei nėra šiame sąraše, pvz., Specialusis arba Pasirinktinisskaičių formatą, kurį norite išeiti iš sąrašo skaičių formatų, paspauskite Esc. Norėdami atidaryti dialogo langą Langelių formatavimas skirtuką skaičius , paspauskite Alt + H, O, tada E. Naršyti sąraše Galimi skaičių formatai, paspauskite klavišą Tab ir paspauskite žemyn arba rodyklė aukštyn.

 4. Norėdami taikyti pasirinktą skaičiaus formatą pažymėtuose langeliuose, paspauskite Enter.

Lentelės duomenų filtravimas arba rikiavimas

Kai kuriate lentelę iš duomenų lape, galite analizuoti duomenis įvairiais būdais, įskaitant greitą filtravimą ir rikiavimą.

 1. Norėdami pasirinkti grupę duomenų, kuriuos norite analizuoti kai lentelę, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, kad pereitumėte į paskutinį duomenų langelį (paprastai priešingame langelių grupės kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus. Pasirinkę langelių grupę, girdėsite pirmojo diapazono langelio nuorodą ir turinį, tada paskutiniojo diapazono langelio nuorodą ir turinį. (Naudodami Diktorių, girdėsite pirmojo diapazono langelio nuorodą ir turinį.)

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Lentelės paspauskite T.

 4. Norėdami pažymėti tinklelį Lentelė, paspauskite klavišą Tab, tada – klavišą Enter. Pasirinkti duomenys formatuojami kaip lentelė. Pridedamos stulpelių antraštės ir eilutės suformatuojamos keičiant spalvas.

 5. Filtruokite lentelę pagal stulpelio turinį.

  1. Pereikite į stulpelio antraštę, kurioje yra duomenys, pagal kuriuos norite filtruoti.

  2. Atidarykite išplečiamajame meniu Automatinis filtravimas, paspaudus klavišą Alt + rodyklė žemyn.

  3. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Rankiniu būdu filtras." Dėmesys skiriamas žymės langelį Žymėti viską , kuris pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus.

  4. Išvalykite žymės langelį Žymėti viską , paspauskite tarpo klavišą.

  5. Norėdami naršyti po filtro pasirinkimus, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn ir pažymėkite žymės langelius, kuriuose yra duomenų, Norėdami filtruoti pagal, paspauskite tarpo klavišą. Paspauskite Enter, Norėdami taikyti filtrą pažymėtą sritį.

  6. Norėdami pašalinti filtrą ir vėl Rodyti visus duomenis, pakartokite veiksmus nuo a iki c, ir pasirinkite žymės langelį Žymėti viską , paspausdami tarpo klavišą. Paspauskite Enter, Norėdami taikyti filtrą pažymėtą sritį.

 6. Rikiuokite lentelę.

  1. Pereikite į stulpelio, kurį norite rikiuoti, lentelės antraštę.

  2. Atidarykite išplečiamajame meniu Automatinis filtravimas, paspaudus klavišą Alt + rodyklė žemyn.

  3. Norėdami pažymėti Rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio (skaičius), arba Rūšiuoti nuo A iki Z (tekstą), paspauskite S. Norėdami pažymėti Rūšiuoti nuo didžiausio iki mažiausio arba Rūšiuoti nuo Z iki A, paspauskite O.

Skaičių skaičiavimas lentelėje

Sparčiosios analizės įrankiai leidžia greitai suskaičiuoti skaičius. Ar tai būtų sudėtis, vidurkis ar skaičiavimas, „Excel“ rodo skaičiavimo rezultatus tiesiai po jūsų skaičiais arba šalia jų visoje lentelėje.

 1. Norėdami pasirinkti grupę duomenų, kuriuos norite skaičiuoti kaip lentelę, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, kad pereitumėte į paskutinį duomenų langelį (paprastai priešingame langelių grupės kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Sumos, paspauskite O, tada – klavišą „Tab“.

 4. Naršyti skaičiavimo parinktys, kuris yra suma, vidurkis, skaičius, % sumos, ir veikia, horizontali duomenų arba vertikalus duomenis, paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn.

 5. Pasirinkite skaičiavimo parinktį ir paspauskite Enter. Pasirinkta duomenų grupė skaičiuojama kaip nurodyta.

 6. Norėdami išgirsti rezultatus, po vieną pažymėkite langelius, kuriuose yra formulių. Išgirsite formulės rezultatus, faktą, kad langelyje yra formulė, ir langelio nuorodą.

Duomenų kaip lentelės formatavimas arba paryškinimas

Naudojant sąlyginį formatavimą arba miniatiūrines diagramas galima išryškinti svarbiausius duomenis ar parodyti duomenų tendencijas. Norėdami greitai pritaikyti šiuos paryškinimus, galite naudoti sparčiosios analizės įrankį.

 1. Norėdami pasirinkti grupę duomenų, kuriuos norite paryškinti naudodami sąlyginį formatavimą arba miniatiūrines diagramas, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, kad pereitumėte į paskutinį duomenų langelį (paprastai priešingame langelių grupės kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Formatavimas, paspauskite F. Norėdami pereiti į meniu Miniatiūrinės diagramos, paspauskite S. Norėdami pereiti į skirtuko parinktis, paspauskite klavišą Tab.

 4. Norėdami naršyti formatavimo arba miniatiūrinių diagramų parinktis, paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn arba Rodyklė kairėn. Skaičių formatavimo parinktys apima Duomenų juostos, Spalvos, Piktogramų rinkinys ir dar daugiau. Teksto formatavimo parinktys apima Tekste yra, Pasikartojančios reikšmės, Unikalios reikšmės, Lygu ir Valyti formatavimą. Miniatiūrinių diagramų parinktys apima Eilutės, Stulpelis ir Gavimai / praradimai bei yra galimos tik pažymėjus skaičius.

 5. Pasirinkite formatavimo arba miniatiūrinės diagramos parinktį ir spauskite Enter. Jūsų pasirinkta duomenų grupė formatuojama kaip nurodyta.

Duomenų pateikimas diagramoje

Sparčiosios analizės įrankis rekomenduoja konkrečią diagramą ir greitai sukuria vaizdinę jūsų duomenų pateiktį.

 1. Norėdami pasirinkti skaičių grupę ir etiketes, kuriuos norite pateikti kaip diagramą, pažymėkite pirmąjį langelį. Tada, kad pereitumėte į paskutinį duomenų langelį (paprastai priešingame langelių grupės kampe), laikykite nuspaudę klavišą Shift ir spauskite rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti sparčiosios analizės įrankį, paspauskite Ctrl + Q.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Diagramos, paspauskite C, tada – klavišą Tab.

 4. Naršykite diagramos parinktys, paspauskite rodyklės klavišą kairėn arba dešinėn, kol išgirsite norimą parinktį.

 5. Paspauskite Enter, kad pasirinktumėte norimą diagramos tipą. Diagramos, reiškiantis jūsų pasirinktą grupę įtraukiamas į darbalapį kaip įdėtąjį objektą.

Pastaba: Sužinokite apie kitus būdus, kaip kurti diagramą su rekomenduojamos diagramos.

Darbo įrašymas

 1. Paspauskite Ctrl + S, kad įrašytumėte savo darbaknygę. Jei tai pirmas kartas, kuriuos įrašote šią darbaknygę, atidaromas " Įrašyti kaip Backstage" rodinyje, leidžia jums pasirinkti saugojimo vietą darbaknygėje ir suteikti jai pavadinimą.

 2. Norėdami pereiti į vietos pasirinkimą Įrašyti kaip, spauskite klavišą Tab.

 3. Pasirinkite saugojimo vietą darbaknygės, pvz., "OneDrive" arba Šis kompiuteris, paspauskite žemyn arba aukštyn rodyklės klavišą, kol išgirsite norimą. Taip pat, Norėdami atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip , paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsti "Naršyti" ir paspauskite klavišą Enter.

 4. Naršyti į aplanką, esantį jūsų pasirinktą saugyklos vietos, paspauskite klavišą Tab. Norėdami pereiti didesnis hierarchijos aplanką, pasirinkite Naršyti. Norėdami pereiti prie aplankų sąrašą, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Elementai" po pirmojo aplanko pavadinimą. Norėdami pereiti per sąrašą, paspauskite aukštyn arba žemyn rodyklių klavišus, kol išgirsite norimą. Norėdami pasirinkti kitą aplanką, paspauskite Enter.

 5. Pavadinkite failą, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Įveskite failo vardą čia", ir įveskite pavadinimą.

 6. Jei norite įrašyti failą, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas įrašyti", ir paspauskite "Enter".

Darbo spausdinimas

 1. Norėdami atidaryti Spausdinimas „Backstage“ rodinį, paspauskite Ctrl + P.

 2. Paspauskite Tab ir Shift + Tab klavišus naršyti spausdinimo parametrus, įskaitant Spausdinimo ypatybes, Spausdinti vieną pusių, Stačias, Įprastas paraštėsir Puslapio sąranka. Norėdami pakeisti pasirinktą parametrą, paspauskite klavišą Enter. Norėdami pasirinkti kitą parametrą, paspauskite žemyn arba rodyklė aukštyn, ir paspauskite klavišą Enter.

 3. Kai spausdinimo parametrus taip, kaip norite, pasirinkite Spausdinti, paspauskite Shift + Tab, kol išgirsite "Spausdinti", ir paspauskite klavišą Enter. Jūsų spausdintuvas spausdina darbaknygę.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel“ darbalapį

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint sukurti diagramą ir pasirinkti diagramą programoje „Excel 2016“

„Excel“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Naudokite ekrano skaitytuvą Atraskite ir naršykite "Excel"

Naudokite Excel su TalkBack įtaisytosios "Android" ekrano skaitytuvą, Norėdami atlikti pagrindines užduotis, pvz., kurti, redaguoti arba darbaknygės spausdinimas.

Pastabos: 

Šioje temoje

„Excel“, skirtos „Android“, atidarymas

 1. "Android" įrenginio pagrindiniame ekrane, vilkite vienu pirštu visame ekrane tol, kol išgirsti "Programos", tada dukart bakstelėkite ekraną. Ekrano apačioje centre yra piktogramą.

 2. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Excel", tada dukart bakstelėkite ekraną.

Kai pirmą kartą paleidžiate Excel , turite prisijungti prie "Microsoft" abonementą. Instrukcijų ieškokite naudojant, pirmą kartąprisijungti.

Patarimas: Jei esate įjungę Ok "Google" balso nustatymas programoje " Google ", galite pasakyti "Ok" Google ", atidaryti Excel."

Patarimas: Jei nėra problema atsijungti nuo programos Excel paskutinį kartą ją naudojote, taikomąją programą atidaroma be raginantis prisijungti.

Prisijunkite prie "Excel"

Galite prisijungti prie Excel pirmą kartą, kai atidarote taikomąją programą arba vėliau. Po to, kai prisijungiate prie Excel, jūsų abonementas yra taip pat kitos "Office" programos. Neprisijungę, taip pat galite naudoti Excel .

Prisijungimas, naudojant pirmą kartą

 1. Kai atidarote Excel pirmą kartą, app pradeda pradinę sąranką ir tada išgirsite: "Prisijunkite prie" Microsoft "abonementą."

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Įveskite savo elektroninio pašto, telefono, arba" Skype ", lauko redagavimas", o tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį arba "Skype" vardas. Kai baigsite, vilkite vienu pirštu ekrane, kol išgirsite "Eiti mygtuką," ir tada pirštą nuo ekrano. Eikite mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe.

 4. Perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Slaptažodį, redagavimo langas," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Ekranine klaviatūra įveskite slaptažodį.

 6. Kai baigsite, vilkite vienu pirštu ekrane, kol išgirsite "Eiti mygtuką," ir tada pirštą nuo ekrano. Eikite mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe.

Po pirmojo naudojimo prisijungti

Kai nuspręsite, kad dauguma darbaknyges, galite prisijungdami prie Excel net tada, kai jau naudoti taikomąją programą be Prisijungta.

 1. Atidaryti Excel.

 2. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "prisijungimo", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "nepereinant keliaudami. Prisijunkite."

 3. Perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Prisijungti mygtuką," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys prisijungimo langas.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Įveskite savo elektroninio pašto, telefono, arba" Skype ", lauko redagavimas", o tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Naudokite ekraninę klaviatūrą įveskite savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį arba "Skype" vardas. Kai baigsite, rag vienu pirštu ekrane, kol išgirsite "Eiti mygtuką," ir tada pirštą nuo ekrano. Eikite mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe.

 6. Perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Slaptažodį, redagavimo langas," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Ekranine klaviatūra įveskite slaptažodį.

 8. Kai baigsite, vilkite vienu pirštu ekrane, kol išgirsite "Eiti mygtuką," ir tada pirštą nuo ekrano. Eikite mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe.

Atidaryti darbaknygę

Atsidarius Excel žemės puslapyje "Excel" . Jame išvardijami "šiuo metu" darbaknyges. Galite atidaryti vieną iš jų arba "senesnių" darbaknygės.

 • Norėdami atidaryti neseniai darbaknygę, vilkite vienu pirštu ekrane, kol išgirsite failą norite ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 • Norėdami atidaryti "senesnių" darbaknygės, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Atidarymo mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite dešinėn, kol išgirsti failo vietą ir dukart bakstelėkite ekraną. Pereikite prie failo ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį atidarytumėte.

Pastaba: Jei jau dirbate darbaknygėje, ir Norėdami atidaryti kitą vieną, braukite žemyn, tada – kairę. Jūs žemės puslapyje "Excel" . Norėdami atidaryti naują arba "senesnių" darbaknygės, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Naujos darbaknygės kūrimas

Excel failai vadinami darbaknyges. Kiekvieno darbaknygėje lapus, paprastai vadinama skaičiuokles arba darbalapius. Galite įtraukti tiek lapų norite darbaknygę, arba galite kurti naujas darbaknyges Išsaugoti tvarkyti duomenis.

 1. Atidaryti Excel.

 2. Braukite kairėn arba dešinėn, kol bus išgirsti "New", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Naujas, tuščią darbaknygę."

 3. Norėdami atidaryti tuščią darbaknygę, dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami naudoti kitą šabloną, braukite į dešinę, kol išgirsti pavadinimą darbaknygės šabloną, kurį norite naudoti, ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pastaba: Jei jau dirbate darbaknygėje, ir norite sukurti naują vieną, braukite žemyn, tada – kairę. Jūs žemės puslapyje "Excel" . Norėdami sukurti naują darbaknygę, atlikite anksčiau 2 – 3 veiksmus.

Naujo darbalapio kūrimas darbaknygėje

Darbaknygėje braukite pirštu ekrano apatiniame kairiajame kampe iki išgirsite „Mygtukas Pridėti lapą“, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Duomenų įvedimas

Įvesdami duomenis į lapą, dirbate su eilutėmis, stulpeliais bei langeliais. Langeliai nurodomi pagal jų vietą lapo eilutėje ir stulpelyje, taigi, langelis A1 yra pirmoje A stulpelio eilutėje. Naujame lape numatytasis žymėjimas yra langelis A1.

 1. Darbalapyje vilkite pirštu ekraną, kad rastumėte langelyje, kuriame norite dirbti.

 2. Jei norite atidaryti kontekstinį meniu, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Iškirpti mygtuką."

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Mygtukas Redaguoti" ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "< klaviatūros kalbą >, rodanti", pvz., "Anglų kalbos su mumis klaviatūros."

 4. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite norimą tekstą arba skaičių.

 5. Tai atlikus, vilkite pirštu ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, kol išgirsite "Mygtukas" Enter"", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Skaičių formato taikymas

Galite rodyti skirtingus skaičių tipus pritaikydami langelio formatą, pvz., valiutos, procentų ar datų.

 1. Darbalapyje, pirštu visame ekrane rasti langelyje, kuriame norite dirbti, ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad aktyvinti langelį.

 2. Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, braukite žemyn, tada kairėje.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol bus išgirsti "Daugiau parinkčių mygtuką", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Skirtuką, < dabartiniame skirtuke >, pasirinktas meniu."

 4. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Skaičių formato meniu", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Skaičiaus formatas."

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą formatą, pvz., valiutos, laikoarba procentais.

 6. Norėdami pasirinkti formatą, dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Kai kuriose formatavimo parinktyse yra ir antriniai meniu. Girdite, pavyzdžiui: „Meniu Skaičius“. Norėdami atidaryti antrinį meniu, dukart bakstelėkite ekraną.

Nesudėtingos formulės kūrimas

Galite kurti paprastas formules, skirtas sudėti, atimti, dauginti arba dalyti skaičius.

 1. Darbalapyje vilkite pirštu ekraną, kad rastumėte langelyje, kuriame norite dirbti.

 2. Jei norite atidaryti kontekstinį meniu, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Iškirpti mygtuką."

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Mygtukas Redaguoti" ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte ekraninę klaviatūrą.

 4. Norėdami sukurti formulę, įveskite skaičių ir skaičiavimo operatoriai derinį vilkdami pirštu per klaviatūrą ir kėlimo pirštu vieną.

  Įveskite pliuso ženklą (+) sudėčiai, minus (–) – atimčiai, žvaigždutė (*) – daugybai arba pasvirasis brūkšnys (/) – dalybai. Pavyzdžiui, įveskite = 2 + 4, = 4 – 2, = 2 * 4arba = 4/2.

 5. Tai atlikus, vilkite pirštu ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, kol išgirsite "Mygtukas" Enter"", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Excel atliekamas skaičiavimas ir įterpia rezultatą langelyje.

Darbo įrašymas

„Excel“ automatiškai įrašo jūsų darbą, tačiau galite pakeisti failo vardą ir pasirinkti failo vietą.

Failo kopijos įrašymas

 1. Braukite į dešinę, kol Excel failą, Norėdami pakeisti savo failo vardą girdėti "Failų mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Meniu failas atidarytas."

 2. Braukite dešinėn iki išgirsite meniu elementą „Mygtukas Įrašyti kaip“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Įvesti failo vardą“.

 3. Norėdami pakeisti failo vardą, braukite į dešinę, kol išgirsti "Mygtukas valyti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad išvalyti dabartinio failo vardą.

 4. Braukite kairėn, kol bus išgirsti "Įveskite failo vardą, redagavimo langas", tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte į ekraninę klaviatūrą.

 5. Įveskite failo vardą. Tai atlikus, braukite dešinėn, kol išgirsite "mygtuką" įrašyti, ir tada dukart bakstelėkite įrašyti failą.

Failo vietos radimas

 1. Excel faile, Norėdami pakeisti savo failą, braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsti "Failų mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu Failas. Išgirsite: "Meniu failas atidarytas."

 2. Braukite dešinėn iki išgirsite meniu elementą „Mygtukas Įrašyti kaip“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Įvesti failo vardą“.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite vietą, kur norite įrašyti failą, pvz., "OneDrive" arba šio įrenginio. Dukart bakstelėkite ekraną, pasirinkite vietą.

 4. Vietos parinktį pasirinkote, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite įmanoma aplanką arba kitus antrinius vietą norite ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn iki išgirsite: „Mygtukas Įrašyti“, tada dukart bakstelėkite, kad įrašytumėte failą į tą pažymėtą vietą.

  Patarimas: Jei norite įrašyti failą vardu, kuris jau yra, girdite „Pakeisti failą?“ Braukite dešinėn iki išgirsite „Mygtukas Atšaukti“ arba „Mygtukas Pakeisti“, atsižvelgdami į tai, ką norite daryti. Dukart bakstelėkite ekraną, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Darbo spausdinimas

Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie įrenginio.

 1. Excel faile, braukite į dešinę, kol išgirsti "Failų mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte meniu Failas. Išgirsite: "Meniu failas atidarytas."

 2. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Spausdinti", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Maketo parinktys, meniu Failas uždarytas." Atidaromas puslapis Spausdinimo parinktys .

 3. Jei norite spausdinti su numatytąsias parinktis, braukite į dešinę, kol išgirsite "Spausdinti mygtuką," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Išgirsite: "Leidžia naudoti paruošti printing? failus iš" Microsoft "interneto paslaugos Excel perbraukite dešinėn, kol išgirsite"Leisti mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Perbraukite dešinėn, kol išgirsite "išplečiamajame sąraše. Pasirinkite spausdintuvą", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite norite, ir dukart bakstelėkite ekraną, kad įjungti spausdintuvo pavadinimą.

 7. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Mygtukas spausdinti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

Nurodymų, kaip atlikti dar daugiau išplėstinių spausdinimo užduotis, eikite į naudojimas naudojant ekrano skaitytuvą, jei norite spausdinti "Excel" darbaknygę.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel“ darbalapį

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ darbaknygei spausdinti

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Naudokite ekrano skaitytuvą Atraskite ir naršykite "Excel"

Naudokite Excel naudojant diktorių, įtaisytąją "Windows" ekrano skaitytuvą, Norėdami atlikti pagrindines užduotis, pvz., prisijunkite prie Excel ir atidaryti darbaknygę.

Pastabos: 

Šioje temoje

Atidaryti "Excel"

 1. Jūsų įrenginyje, visų taikomųjų programų sąraše, perbraukite į dešinę, kol Diktorius skelbia "Excel".

 2. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte programą.

Pastaba: Excel automatiškai prisijungia naudodami nustatėte telefoną su "Microsoft" abonementą. Išgirsite "Pradžios puslapis", taip pat savo abonemento pavadinimą ir "Mygtuką." Jei prisijungėte nuo Excel programos paskutinį kartą ją naudojote, arba jei norite naudoti kitą abonementą, nurodyti prisijungti prie "Excel".

Patarimas: Jei jūsų įrenginio pagrindiniame ekrane yra prisegta Excel išklotinės dalį, taip pat galite atidaryti taikomąją programą iš ten. Braukite į dešinę, kol išgirsite "Excel", po jos einančiu dydį išklotinės dalies, pvz., "mažas, 1 1." Dukart bakstelėkite ekraną.

Prisijunkite prie "Excel"

Jūs galite prisijungti greitai naudodami tą patį "Microsoft" abonementą, turite nustatyti savo telefoną su, arba pasirinkite kitą "Microsoft", darbo arba mokyklos paskyrą.

Prisijunkite prie siūlomų abonemento

 1. Atidarius Excel, perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Prisijungti mygtuką," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "galime jums prisijungę," pavadinimas nustatėte telefoną su "Microsoft" abonementą.

 2. Norėdami naudoti šį abonementą, perbraukite į dešinę, kol išgirsite "Toliau mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "Pradžios puslapis", taip pat savo abonemento pavadinimą ir "Mygtuką."

  Dabar esate prisijungę ir suaktyvinta pradiniame puslapyje.

Prisijungimas naudojant „Microsoft“ paskyrą

 1. Atidarius Excel, perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Prisijungti mygtuką," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "galime jums prisijungę," pavadinimas nustatėte telefoną su "Microsoft" abonementą.

 2. Norėdami naudoti kitą "Microsoft" abonementą, braukite dešinėn, kol išgirsite "" Microsoft "abonementą," Outlook.com "," Hotmail ", Live.com, MSN," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Toliau mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Įveskite savo elektroninio pašto, telefono, arba" Skype "."

 4. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite savo elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar "Skype" vartotojo vardą, vietoje į jį įvesties vietą į klavišą Enter ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Įvesti slaptažodį."

 5. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite slaptažodį, perkelkite žymeklį į norimą klavišą "Enter", ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Jei girdite "Mygtukas gerai", turite įjungti "Microsoft" abonemento įvedant įrenginio PIN. Dukart bakstelėkite ekraną, o tada naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite savo PIN kodą.

 7. Kai girdite "pradžios puslapį, mygtukas naujas," Excel baigtas, galite prisijungti. Dėmesys skiriamas pradiniame puslapyje.

Prisijunkite naudodami darbo arba mokyklos abonementą

 1. Atidarius Excel, perbraukite dešinėn, kol išgirsite "Prisijungti mygtuką," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "galime jums prisijungę," pavadinimas nustatėte telefoną su "Microsoft" abonementą.

 2. Norėdami naudoti kitą paskyrą, braukite dešinėn, kol išgirsite "darbo arba mokyklos abonementą," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Toliau mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Atšaukimo mygtuką."

 4. Braukite kairėn, kol išgirsite "Elektroninio pašto adresą, redaguoti tekstą," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Naudokite į Ekraninė klaviatūra, įveskite savo elektroninio pašto adresą, pasirinkite įvesti ir dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsti "Slaptažodį, Redaguojamas tekstas," ir tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite slaptažodį, perkelkite aktyvinimą, norint klavišą Enter ir dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Įrenginys klausia, jei "Windows" turėtų prisiminti šį abonementą. Atsižvelgiant į tai, kurią parinktį norite, braukite į dešinę, kol bus girdėti "Pereiti dabar, susieti" ar "Taip mygtuką", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 9. Išgirsite "Abonementą, kurį įtraukėte į šią taikomąją programą," po savo abonemento informaciją. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "Mygtuko", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "Pradžios puslapis", taip pat savo abonemento pavadinimą ir "Mygtuką."

Naujausi darbaknygės atidarymas

Vėliausiai naudotų darbaknyges galite rasti dešinėje Excel pradiniame puslapyje.

 1. Excel paleidus puslapyje, braukite į dešinę, kol išgirsite "Naujausi pasirinkta." Vėliausių darbaknygių sąraše prasideda čia.

 2. Braukite dešinėn, kol rasite norimą darbaknygę atidaryti, o tada dukart bakstelėkite ekraną.

Darbaknygės naršymas

 1. Jeigu ieškote darbaknygės Excel pradėti puslapio, perbraukite į dešinę ar kairę, kol išgirsite "Mygtukas naršyti", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Pasirinkite taikomąją programą, naujausi."

 2. Braukite dešinėn, kol bus rasti norimą parinktį, pvz., Šiame įrenginyje arba "OneDrive", tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol bus rasti tinkamą aplanką, pvz., dokumentai, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol bus rasti failo, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Atsisiųsti".

 5. Braukite dešinėn, kol bus išgirsti "atidaryti darbaknygę programa juostos mygtukas", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite "Atidarymo" darbaknygės pavadinimą.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ darbaknygei spausdinti

Išorinės klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“

Naudokite ekrano skaitytuvą Atraskite ir naršykite "Excel"

Naudokite Excel Online su klaviatūros ir ekrano skaitytuvą atlikti pagrindines užduotis, pvz., sukurkite naują darbaknygę, darbaknygės redagavimas ir spausdinti darbą. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų.

Pastabos: 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Kai naudojate „Excel Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „Excel Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + „O“ (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „Excel Online“.

Šioje temoje

Atidaryti "Excel" internete

 1. Eikite į https://www.office.com.

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Prisijungti prie savo abonemento", ir tada paspauskite Enter. Pasirinkite abonemento langas.

 3. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite paskyros ar vartotojo pavadinimą, kurį norite naudoti norint prisijungti, ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "įvesti slaptažodį, redagavimo."

  Jei nenorite girdėti abonementą, kurį norite Rodyti, paspauskite skirtuką klavišą, kol išgirsite "Naudodami kitą abonementą, mygtuko" ir paspauskite Enter. Įveskite abonemento elektroninio pašto arba telefono numerį ir paspauskite klavišą Enter.

 4. Įveskite slaptažodį ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "Microsoft Office, namų."

 5. Norėdami atidaryti Excel Online, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "eikite į Excel, saitas," ir paspauskite klavišą Enter. Excel Online atidaromas.

Atidaryti darbaknygę

Galite atidaryti failą, kad dirbu neseniai arba eikite į savo pageidaujamą interneto saugyklą, pvz., OneDrive ir atidaryti failą iš ten.

Darbaknygės atidarymas paleidžiant "Excel" internete

 1. Atidarykite ir prisijungti prie Excel Online. Nauja tuščia darbaknygė parinktis yra taikomosios programos atsidaro ir į jį įvesties vietą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami atidaryti neseniai failą, paspauskite Shift + Tab klavišą, kol išgirsite neseniai failą, ir paspauskite klavišą Enter. Failas atidaromas Redagavimo rodinyje arba Skaitymo rodinys.

  • Norėdami atidaryti dokumentą iš interneto saugykla, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "atidarymas <the interneto saugykla >," ir paspauskite klavišą Enter. Pereikite į norimą failą, ir paspauskite klavišą Enter. Failas atidarytas naudojant Skaitymo rodinį.

Atidarykite darbaknygę programoje "Excel Online" dirbdami

Pastaba: Norėdami atidaryti darbaknygę, kai jau dirbant Excel Online, turite būti Redagavimo rodinyje. Parinkties nėra Skaitymo rodinys. Nurodymų, kaip patekti į Redagavimo rodinį, eikite į Perjungti į redagavimo rodinį.

 1. Paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą. Įvesties vieta perkeliama į juostelę.

 2. Norėdami atidaryti meniu failas , paspauskite F. Išgirsite: "uždaryti meniu, meniu elementą." Jei negirdite, dar nesate Redagavimo rodinyje.

 3. Jei norite atidaryti atidaryti meniu, paspauskite O.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite neseniai dokumentą ir paspauskite klavišą Enter. Failas atidaromas Redagavimo rodinyje arba Skaitymo rodinys.

  • Norėdami atidaryti dokumentą iš interneto saugykla, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "daugiau informacijos apie <the interneto saugykla >," ir paspauskite klavišą Enter. Pereikite į norimą failą, ir paspauskite klavišą Enter. Failas atidarytas naudojant Skaitymo rodinį.

Atidaryti darbaknygę visos "Excel" versijos

Jei turite Excelvisas kompiuterio versiją, ji suteikia jums daug daugiau galimybių, dirbant su failais. Lengva atidaryti visą versiją iš Excel Online.

 1. Excel Online, atidarius darbaknygę, kurią norite redaguoti visą versiją, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite: "Pasirinkta, pagrindinis skirtuko elemente."

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Redaguoti" Excel "mygtuką," ir paspauskite Enter, kad atidarytumėte darbaknygę programoje Excel. Išgirsite "Dialogo langas, mes atidarymo tai programoje Microsoft Excel" įkeliant programa.

 3. Po to, kai Excel buvo atidarytas, jums gali būti prašoma prisijungti. Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir paspauskite "Enter", tada įveskite slaptažodį ir paspauskite "Enter".

  Pastaba: Jei naudojate darbo arba mokyklos abonementą, prisijungimo veiksmai gali būti šiek tiek skiriasi. Pvz., gali tekti naudoti intelektualiosios kortelės PIN arba prisijungti.

  Excel, dėmesys yra pirmajame langelyje pirmos eilutės, esančios jūsų darbaknygėje.

Įjunkite redagavimo rodinį

Jei darbaknygė atidaryta Skaitymo rodinyjeir norite redaguoti failą, turite perjungti į Redagavimo rodinį.

 1. Skaitymo rodinyje, paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite savo vardą arba vartotojo vardą.

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "redaguoti darbaknygę, sutrauktas mygtuką." Paspauskite Enter, kad išplėstumėte meniu.

 3. Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite "Redaguoti naršyklėje", ir paspauskite klavišą Enter. Failas atidaromas Redagavimorodinyje.

Naujos darbaknygės kūrimas

Galite sukurti naują darbaknygę pagal šabloną arba nuo pradžių.

Sukurkite darbaknygę paleidžiant "Excel" internete

 1. Atidarykite ir prisijungti prie Excel Online. Nauja tuščia darbaknygė parinktis yra taikomosios programos atsidaro ir į jį įvesties vietą. Šią parinktį, jei darbaknygė nėra iš anksto nustatytą formatavimą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Atidarykite naują tuščią darbaknygę ir pradėti su juo dirbti, paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami naršyti sąraše galimi šablonai, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite šabloną, ir paspauskite klavišą Enter.

  Nauja darbaknygė bus atidaryta, ir daugiausia dėmesio skiriama pirmą langelį lape.

Dirbdami "Excel Online" darbaknygės kūrimas

Pastaba: Norėdami sukurti naują darbaknygę jau dirbant Excel Online, turite būti Redagavimo rodinyje. Parinkties nėra Skaitymo rodinys. Nurodymų, kaip patekti į Redagavimo rodinį, eikite į Perjungti į redagavimo rodinį.

 1. Jei jau dirbate darbaknygėje, ir norite sukurti naują vieną, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą. Įvesties vieta perkeliama į juostelę.

 2. Norėdami atidaryti meniu failas , paspauskite F. Išgirsite: "uždaryti meniu, meniu elementą." Jei negirdite, dar nesate Redagavimo rodinyje.

 3. Norėdami atidaryti naujas meniu, paspauskite N.

 4. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite šablono parinktį, ir paspauskite klavišą Enter.

Redaguoti darbaknygę

Norėdami redaguoti darbaknygę, turite būti Redagavimo rodinyje. Nurodymų, kaip patekti į Redagavimo rodinį, eikite į Perjungti į redagavimo rodinį.

Duomenų įvedimas

 1. Judėti tarp langelių, spauskite rodyklių klavišus. Ekrano skaitytuvą skelbia langelius darbalapyje nukreipiate pagal jų eilutės ir stulpelio vietą. Langelyje A1 yra pirmoje eilutėje stulpelį A. Jei langelyje yra tekstas, jame, ekrano skaitytuvą perskaito.

 2. Norėdami įvesti arba keisti tekstą langelyje, įveskite tekstą, skaičius arba formulę.

 3. Norėdami pereiti į kitą langelį, paspauskite ENTER arba TAB.

Automatinės sudėties naudojimas skaičiams sudėti skaičius

Sudėti skaičius, esančius jūsų lape.

 1. Pereiti į langelį į dešinę, arba iškart po skaičius, kurį norite sumuoti.

 2. Paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, H, U, S. Norėdami atlikti skaičiavimus, paspauskite klavišą Enter.

  Excel Online Sudeda skaičius ir perkelia rezultatus į pasirinkto langelio.

Nesudėtingos formulės kūrimas

Galite kurti paprastas formules, skirtas sudėti, atimti, dauginti arba dalyti skaičius.

 1. Pereikite į langelį dešinėje arba žemiau tų skaičių, kuriuos norite skaičiuoti.

 2. Įveskite lygybės ženklą (=). Išgirsite: "Redagavimas, lygybės ženklu."

 3. Norėdami sukurti formulę, įveskite skaičių ir skaičiavimo operatorių, pvz., pliuso ženklą (+) sudėčiai, minus (–) – atimčiai, žvaigždutė (*) – daugybai arba pasvirasis brūkšnys (/) – dalybai derinį. Pavyzdžiui, įveskite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti numerius, įveskite = 2 + 4.

  • Skaičių atimtis, įveskite = 4 – 2.

  • Dauginkite skaičius, įveskite = 2 * 4.

  • Skaičių dalyba, įveskite = 4/2.

 4. Norėdami atlikti skaičiavimą, paspauskite ENTER.

Excel Online atliekamas skaičiavimas ir pasirinktą langelyje rodo rezultatą.

Skaičių formato taikymas

Gali būti rodomi skirtingų tipų skaičius Excel Online taikydami formatą, pvz., valiutos, procentųar datų.

 1. Pasirinkite langelį ar langelius, kuriuos norite formatuoti. Norėdami pasirinkti kelis gretimus langelius, paspauskite Shift + rodyklių klavišus.

 2. Jei norite atidaryti kontekstinį meniu, paspauskite Shift + F10. Išgirsite: "Iškirpti, meniu elementą."

 3. Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsti "Formatas", ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "Dialogo lange skaičių formatą."

 4. Norėdami pasirinkti formatą, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite norimą formatą, pvz., "Pinigai" arba "Data", ir tada paspauskite Enter, kad pažymėtumėte.

Iš duomenų lentelės kūrimas

Taip, kad galėtumėte, pvz., greitai filtruoti arba rūšiuoti duomenis, galite sukurti lentelę iš savo duomenų.

 1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite įtraukti į lentelę. Norėdami pasirinkti kelis gretimus langelius, paspauskite Shift + rodyklių klavišus.

 2. Norėdami atidaryti dialogo langą formatuoti kaip lentelę , paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, H, T, L. Išgirsite: "Dialogo lange Formatuoti kaip lentelę."

 3. Paspauskite Shift + Tab. Išgirsite "lentelė su antraštėmis," ir jei žymės langelis yra pažymėtas, ar ne. Norėdami pakeisti pažymėtą sritį, paspauskite tarpo klavišą.

  Pastaba: Naudokite lentelės antraštes, kad lentelės prieinamesnį ekrano skaitytuvą vartotojai. Ekrano skaitytuvai naudoti antraštės informaciją suprasti, kaip rasti lentelės langelius.

 4. Norėdami sukurti lentelę, paspauskite klavišą Enter.

Rikiuoja arba filtruoja duomenų lentelės

 1. Lentelėje, kurią norite rūšiuoti arba filtruoti, pereiti į langelį, kuriame rūšiuoti ir filtruoti išplečiamąjį meniu. Išgirsite langelio išsamią informaciją, po jos einančiu "Yra rikiuoti ir filtruoti išplečiamąjį meniu."

 2. Norėdami atidaryti išplečiamąjį meniu, paspauskite klavišą Alt + rodyklė žemyn.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rūšiuoti duomenis, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsti "Rūšiuoti didėjimo tvarka" arba "Rūšiuoti mažėjimo tvarka", ir paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami taikyti filtrą paprasta, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsti "Filtras" ir paspauskite klavišą Enter. Atidaro dialogo langą filtruoti . Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite parinktis, ir paspauskite tarpo klavišą, Norėdami pažymėti arba pašalinti žymėjimą per parinktis. Norėdami taikyti filtrą, paspauskite klavišą Enter.

  • Norėdami taikyti filtrą sudėtingas, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsti "Teksto filtrai", ir tada paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn. Atidaromas meniu filtrus. Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite parinktį, ir paspauskite Enter. Atidaromas dialogo langas. Įveskite reikšmes norite ir tada paspauskite Enter.

  • Norėdami išvalyti filtrą, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite "Valyti filtrą iš" filtruoti langelio pavadinimą ir paspauskite klavišą Enter.

Skaičių apskaičiavimo rodymas

 1. Langelyje, kuriame bus rodoma bendroji suma, įveskite lygybės ženklą (=).

 2. Įveskite formulėje ar funkcijoje, kurią norite naudoti, pvz., sum ir average. Funkcijų sąrašas pateikiamas atsidaro ir yra atnaujintas renkant tekstą. Išgirsite funkciją sąraše.

 3. Paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite funkciją, ir paspauskite klavišą Tab, kad pažymėtumėte.

 4. Įveskite langelių diapazono ar kitus numerius, kuriuos norite taikyti funkciją, po kurio eina uždarantįjį skliaustą, ir paspauskite klavišą Enter.

Darbo įrašymas

Excel Online automatiškai išsaugo jūsų darbą, bet jūs galite pakeisti vietą arba failo pavadinimą ir galite atsisiųsti failo kopiją.

Įrašyti kopiją internete

 1. Redagavimo rodinyje, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, F, A, A. Atidaro dialogo langą Įrašyti kaip .

 2. Įveskite naują failo vardą.

 3. Paspauskite klavišą Tab. Išgirsite "Pakeisti esamą failą, pažymėkite žymės langelį" ir, jei pažymėtas žymės langelis, ar ne. Norėdami pakeisti pažymėtą sritį, paspauskite tarpo klavišą.

 4. Norėdami įrašyti kopiją internete, paspauskite klavišą Enter.

Darbaknygės pervardijimas

 1. Redagavimo rodinyje, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, F, A, R. Atidaro dialogo langą Pervardyti .

 2. Įveskite naują failo vardą.

 3. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "OK, mygtuko", ir paspauskite klavišą Enter.

Įrašyti kopiją į vietinį kompiuterį

 1. Redagavimo rodinyje, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, F, A, c Įvesties vieta perkeliama į aktyvų skirtuką į savo darbaknygę.

 2. Paspauskite Ctrl + F6, kol išgirsite "Pasirinktas" po dabartinio skirtuko pavadinimą.

 3. Paspauskite Caps Lock + tarpo arba kairįjį rodyklės klavišą, kol išgirsite: "pranešimo tekstą, ką norite daryti su < failo vardas >."

 4. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas įrašyti", ir paspauskite klavišą Enter. Failas yra paimtas į aplanką atsisiųsti , jūsų kompiuteryje.

Darbo spausdinimas

 1. Redagavimo rodinyje, paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, F, P, P. Atidaro dialogo langą Spausdinimo parametrai .

 2. Jei norite spausdinti, pagal numatytuosius parametrus, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas spausdinti", ir paspauskite klavišą Enter.

Nurodymų, kaip atlikti dar daugiau išplėstinių spausdinimo užduotis, eikite į naudojimas naudojant ekrano skaitytuvą, jei norite spausdinti "Excel" darbaknygę.

Taip pat žr.

Komentarų įtraukimas į „Excel“ darbalapį naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ darbaknygei spausdinti

„Excel Online“ spartieji klavišai

Naudokite ekrano skaitytuvą Atraskite ir naršykite "Excel"

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×