Pagrindinės „PowerPoint“ pateikties kūrimo užduotys, naudojant ekrano skaitytuvą.

Pagrindinės „PowerPoint“ pateikties kūrimo užduotys, naudojant ekrano skaitytuvą.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „PowerPoint 2016“ galite kurti, skaityti ir redaguoti pateiktis naudodami klaviatūrą ir Diktorių – įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą. „PowerPoint“ pateiktis yra skaidrių demonstravimas. Kiekviena skaidrė yra drobė paveikslėliams, žodžiams ir figūroms, kuriuos naudodami galite kurti istoriją.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti sparčiuosius klavišus, eikite į Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai sukurti.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kelios šios temos procedūros nurodo „Backstage“ rodinį. „Office“ programose, pvz., „PowerPoint“, „Backstage“ rodinys nurodo į puslapį, kuris atidaromas pažymėjus skirtuką Failas. „Backstage“ rodinyje pateikiamas komandų, kurias naudojate atlikdami su pateikties failu susijusius veiksmus, pvz., jį atidarydami ir įrašydami, rinkinys, o juostelėje pateikiamas veiksmų atlikimo, pvz., skaidrės įterpimo ar komentaro įtraukimo, pateiktyje komandų rinkinys.

Šioje temoje

„PowerPoint“ atidarymas

Norėdami atidaryti „PowerPoint 2016“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą, įveskite PowerPoint ir paspauskite „Enter“. „PowerPoint“ atidaroma rodinyje, kuriame rodomos naujausios pateiktys, ieškos laukas, šablonai ir temos. Suaktyvinamas šablonas Tuščia pateiktis.

Pateikties atidarymas

„PowerPoint“ saugomas neseniai atidarytų failų sąrašas, todėl lengvai juos vėl rasite.

 1. Atidarę „PowerPoint 2016“ spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite pateikties pavadinimą ir „Button, Alt, F, 1“ (mygtukas, „Alt“, F, 1).

 2. Jei norite atidaryti pirmą naujausią pateiktį, paspauskite „Enter“. Jei norite atidaryti kitą pateiktį, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol rasite tinkamą pateiktį, tada paspauskite „Enter“.

 3. Jei ieškomos pateikties nėra naujausių pateikčių sąraše, spaudžiant rodyklės žemyn klavišą galiausiai pasiekiamas hipersaitas Atidaryti kitas pateiktis sąrašo pabaigoje. Paspauskite „Enter“, kad atidarytumėte sritį Atidaryti, kur galite ieškoti failų kompiuteryje ir tinklo vietose, prie kurių esate prisijungę, pvz., OneDrive.

Skaidrių turinio skaitymas įprastame rodinyje

Svarbiausios įprasto rodinio sritys yra šios: miniatiūrų sritis, skaidrių redagavimo sritis ir sritis Pastabos. Norėdami peržvelgti šias sritis, paspauskite F6.

Kiekvienoje skaidrėje yra bent vienas vietos rezervavimo ženklas, t. y. teksto laukas ar kitas turinio elementas.

 1. Kai įvesties vieta yra skaidrėje, paspauskite tabuliavimo klavišą, kad pereitumėte nuo vieno vietos rezervavimo ženklo prie kito. Ekrano skaitytuvas praneša vietos rezervavimo ženklo tipą pereinant nuo vieno prie kito, pvz., „Title text box, editing“ (pavadinimo teksto laukas, redagavimas).

 2. Norėdami skaityti vietos rezervavimo ženklo turinį, paspauskite klavišus „Caps Lock“ ir M, naudodami Diktorių.

 3. Perskaitę turinį paspauskite „Esc“, kad įvesties vieta vėl būtų skaidrėje.

Skaidrių turinio skaitymas kituose rodiniuose

Be įprasto rodinio, „PowerPoint“ teikiami keli kiti rodiniai, kuriuose galima atlikti su skaidrėmis susijusius veiksmus. Kiekvienas rodinys pasižymi unikaliomis galimybėmis. Ypač naudingi toliau nurodyti rodiniai.

 • Struktūra Pateikiamas skaidrės turinio tik teksto rodinys. Norėdami atidaryti struktūros rodinį, paspauskite „Alt“ + W, P, tada – O. Norėdami perjungti iš miniatiūrų į struktūrą ir atvirkščiai įprastame rodinyje, paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ ir tabuliavimo klavišą.

  Pastaba: Diktorius kartais nepraneša rodinio Struktūra paspaudus „Alt“ + W, P, O.

 • Skaidrių rūšiuotuvas Visos skaidrės rodomos išdėstytos horizontaliai eilutėse, kad galėtumėte lengvai iškirpti, nukopijuoti, įklijuoti ir pertvarkyti skaidres. Ekrano skaitytuvai identifikuoja skaidres pagal numerį ir pavadinimą. Norėdami atidaryti skaidrių rūšiuotuvo rodinį, paspauskite „Alt“ + W, I. Norėdami grįžti į įprastą rodinį, paspauskite „Alt“ + W, L.

 • Skaitymas Leidžiama peržiūrėti pateiktį, kuri yra panaši į skaidrių demonstravimo rodinį. Norėdami atidaryti skaitymo rodinį, paspauskite „Alt“ + W, D. Norėdami grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite „Esc“.

 • Skaidrių ruošinys Leidžiama atlikti dizaino pakeitimus, kurie taikomi visoms skaidrėms. Norėdami atidaryti skaidrių ruošinio rodinį, paspauskite „Alt“ + W, P. Skirtukas Skaidrių ruošinys („Alt“ + M) įtraukiamas į juostelę tarp skirtukų Failo ir Pagrindinis. Kad uždarytumėte skaidrių ruošinio rodinį, paspauskite „Alt“ + M, C.

 • Skaidrių demonstravimas. Pateikiamos skaidrės visame ekrane, kurias matys auditorija pristatant pateiktį. Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, paspauskite F5. Norėdami pereiti į paskesnę skaidrę, paspauskite klavišą Page Down. Norėdami grįžti, paspauskite klavišą Page Up. Norėdami baigti, paspauskite Esc.

 • Pranešėjo rodinys. Dirbkite su savo pateiktimi, kai kalbėtojo pastabos rodomos viename kompiuteryje (pvz., nešiojamajame kompiuteryje), o auditorija mato pateiktį be pastabų kitame monitoriuje. Jei jūsų kompiuteris prijungtas prie antro monitoriaus, paleidus pateiktį naudojant rodinį Skaidrių demonstravimas, Pranešėjo rodinys automatiškai atidaromas kompiuterio ekrane. Jei dirbate naudodami vieną monitorių, kad atidarytumėte pranešėjo rodinį, paspauskite Shift + F10, R.

  Norėdami skaityti objektus skaidrėje, naudokite šiuos sparčiuosius klavišus:

  • Norėdami pereiti į skaidrių peržiūrą, paspauskite „Caps Lock“ + rodyklės kairėn arba rodyklės dešinėn klavišą ir paspauskite „Caps Lock“ + „Enter“, kad perkeltumėte įvesties vietą į langą Skaidrių demonstravimas.

  • Lange Skaidrių demonstravimas paspauskite „Caps Lock“ + rodyklės dešinėn arba rodyklės kairėn klavišą, kad galėtumėte naršyti visus objektus. Norėdami skaityti objektus, paspauskite „Caps Lock“ + M.

  • Norėdami grįžti į langą Pranešėjo rodinys, kelis kartus spauskite Caps Lock + rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „Return to Presenter View“ (grįžti į pranešėjo rodinį), tada paspauskite Caps Lock + Enter.

   Pastaba: Jei pateikiate skaidres nenaudodami pranešėjo rodinio, negirdėsite „Return to Presenter View“ (grįžti į pranešėjo rodinį).

Daugiau informacijos žr. Sparčiųjų klavišų naudojimas pateiktyje ir Ekrano skaitytuvo naudojimas norint rodyti „PowerPoint“ pateiktį.

Skaidrių naršymas

Norėdami greitai pereiti iš vienos skaidrės į kitą, galite naudoti miniatiūrų sritį.

 1. Spauskite klavišą F6, kol išgirsite: „Slide“ (skaidrė) ir jos pavadinimą bei, pvz., „1 of 2“ (1 iš 2). Tai nurodo, kad įvesties vieta yra miniatiūrų srityje.

 2. Kai įvesties vieta yra miniatiūrų srityje, ekrano skaitytuvai nuskaito skaidrių pavadinimus, pereinant iš vienos skaidrės į kitą. Norėdami pereiti į kitą ar ankstesnę skaidrę, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą.

Patarimas: Kartais ekrano skaitytuvas praranda įvesties vietą ir nenuskaito skaidrės pavadinimo. Jei taip nutinka, dukart paspauskite „Alt“ ir tabuliavimo klavišą, kad pabandytumėte perkelti įvesties vietą už „PowerPoint“ lango ribų ir atgal į miniatiūras.

Temos pasirinkimas ir pateikties kūrimas

Tema yra iš anksto nustatytas skaidrių dizainas, apimantis skaidrių maketą, spalvas ir šriftus. Kai kuriose temose taip pat įtraukiama dekoratyvinių grafinių elementų, pvz., fono vaizdas, horizontali linija arba dekoratyvinė kraštinė. Naudojant temą pateikčiai suteikiama tvarkinga išvaizda.

Pastaba: Ne visos temos pasiekiamos žmonėms su negalia.

 1. Kai paleidžiate „PowerPoint“, atidaromas Backstage rodinys, kuriame galite rinktis vieną iš įtaisytųjų temų ir šablonų.

  Pastaba: Rekomenduojame pasirinkti numatytąją tuščią pateiktį, nebent jūsų komanda sukūrė neįgaliesiems pritaikytos „PowerPoint“ temos šabloną ir nustatė, kad jis būtų pasiekiamas Backstage galerijoje.

  Norėdami pereiti nuo vienos temos prie kitos, naudokite rodyklių klavišus. Ekrano skaitytuvai identifikuoja temas pagal pavadinimą, o ne pagal spalvą ar dizainą.

 2. Norėdami pažymėti norimą temą, paspauskite „Enter“. Bus atidaryta peržiūros sritis ir išgirsite: „Create <name of the theme> button“ (<temos pavadinimas> kūrimo mygtukas). Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Kurti.

 3. Norėdami sukurti pateiktį, paspauskite „Enter“. Pateiktis atidaroma įprastame rodinyje su viena pavadinimo skaidre. Išgirsite: „Slide 1, slide“ (1 skaidrė, skaidrė).

 4. Paspauskite tabuliavimo klavišą, kad perkeltumėte įvesties vietą ties pavadinimo vietos rezervavimo ženklu pirmoje skaidrėje, ir pradėkite vesti pavadinimo tekstą.

 5. Baigę vesti tekstą paspauskite „Esc“.

 6. Norėdami pereiti į kitą vietos rezervavimo ženklą, kuris skirtas paantraštei, paspauskite tabuliavimo klavišą, tada pradėkite vesti tekstą.

Naujos skaidrės įterpimas

Įvedę skaidrės pavadinimą esate pasiruošę įtraukti likusios pateikties skaidres. Kiekviena tema apima iš anksto nustatytų skaidrių maketų rinkinį. Pvz., gali būti įtraukta pavadinimo skaidrė, teksto ir turinio laukus apimanti skaidrė ir į du stulpelius suskirstyta skaidrė.

Patarimas: Kad skaidrė būtų pritaikyta neįgaliesiems, svarbu pavadinti kiekvieną skaidrę.

Norėdami įtraukti naują skaidrę, atsižvelgdami į dabartinės skaidrės maketą, paspauskite „Ctrl“ ir M.

Norėdami įtraukti kito pasirinktos temos maketo skaidrę, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kad atidarytumėte skaidrių maketų sąrašą, paspauskite „Alt“ + H, I. Įvesties vieta bus perkelta į sąrašą ir išgirsite pirmos skaidrės maketo pavadinimą.

 2. Rodyklių klavišais suraskite norimą skaidrės maketą. Išgirsite maketo pavadinimą, pvz.: Two Content (du turiniai) arba Content with Caption (turinys su antrašte). Norėdami įterpti naują šiuo metu pasirinkto maketo skaidrę, paspauskite „Enter“.

Patarimas: Norėdami dubliuoti skaidrę ir jos turinį, perkelkite įvesties vietą į skaidrę ar skaidrės vaizdą skaidrių miniatiūrų srityje ir paspauskite „Ctrl“ + D. Naudojant Diktorių, kai įvesties vieta bus skaidrių miniatiūrų srityje, išgirsite „Slide“ (skaidrė) ir jos pavadinimą bei, pvz., „1 of 2“ (1 iš 2). Kai įvesties vieta bus skaidrėje, išgirsite skaidrės numerį ir „Slide“ (skaidrė).

Pateikties įrašymas

Vertėtų dažnai įrašyti darbą. Atlikdami nurodytus veiksmus galėsite pirmą kartą pavadinti ir įrašyti pateiktį.

 1. Paspausdami „Alt“ + F, A atidarykite Backstage rodinį su įvesties vieta skirtuke Įrašyti kaip. Paspauskite tabuliavimo klavišą, kad nustatytumėte įvesties vietą pirmo failų aplanko vietoje, pateiktoje srityje Įrašyti kaip. Išgirsite numatytosios vietos pavadinimą, pvz., „OneDrive – Microsoft“.

  Norėdami pasirinkti kitą vietą, pvz., aplanką Dokumentai kompiuteryje, spausdami rodyklę žemyn eikite per pasiekiamų vietų sąrašą, kol pasieksite norimą vietą. Pvz., galite pereiti įvairias žiniatinklio vietas ir pasiekti vietą „Šis kompiuteris“.

 2. Paspaudę tabuliavimo klavišą pereisite į failo pavadinimo sritį. Įvesties vieta bus perkelta ties mygtuku Slinkti aukštyn.

  • Jei norite toliau ieškoti pageidaujamo aplanko, paspauskite „Enter“.

  • Kitu atveju paspauskite tabuliavimo klavišą, kad išgirstumėte aplanko pavadinimą. Pavyzdžiui, galite girdėti: „Documents“ (dokumentai).

 3. Norėdami pereiti į lauką Failo vardas, paspauskite tabuliavimo klavišą.

 4. Įveskite pateikties pavadinimą.

  Patarimas: Pagal numatytuosius parametrus „PowerPoint“ įrašo pateiktį kaip standartinį „PowerPoint 2016“ failą su failo plėtiniu .pptx. Jei norite įrašyti pateiktį kaip kito tipo failą, paspauskite tabuliavimo klavišą, tada spausdami rodyklės žemyn klavišą eikite per parinktis. Rodyklių žemyn ir aukštyn klavišais pereikite nuo vienos parinkties prie kitos ir pasirinkite paspausdami „Enter“.

 5. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Save button“ (įrašymo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

Norėdami bet kada įrašyti darbą, paspauskite „Ctrl“ + S.

Teksto įtraukimas į skaidrę

Jei norite į skaidrę įtraukti turinio, turite įjungti įprastą rodinį.

Teksto įtraukimas įprastame rodinyje

 1. Norėdami perkelti įvesties vietą į skaidrę, spauskite F6, kol išgirsite skaidrės numerį ir „Slide“ (skaidrė).

 2. Paspaudę tabuliavimo klavišą pereisite į teksto vietos rezervavimo ženklą. Išgirsite skaidrės pavadinimą, pvz., „Title text box, editing“ (pavadinimo teksto laukas, redagavimas).

 3. Pradėkite vesti norimą tekstą skaidrėje.

 4. Norėdami perkelti įterpimo vietą į kitą pavadinimo arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklą, paspauskite „Ctrl“ ir „Enter“.

  Pastaba: Jei nebėra teksto vietos rezervavimo ženklų, paspaudus „Ctrl“ ir „Enter“ įterpiama nauja skaidrė, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės, ir įvesties vieta perkeliama ties pirmu naujos skaidrės vietos rezervavimo ženklu.

Teksto formatavimas

Galite naudoti įvairių stilių šriftą, pvz., paryškintąjį arba pasvirąjį, ir kurti sąrašus su ženkleliais ar numeruotus sąrašus, naudodami sparčiuosius klavišus.

Šrifto stiliaus keitimas

 1. Teksto vietos rezervavimo ženkle pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti ženklelių arba numerių.

  Patarimas: Norėdami sužinoti, kaip pažymėti tekstą programoje „PowerPoint“ naudojant jūsų klaviatūrą, eikite į skiltį Teksto ir objektų pasirinkimas ir redagavimas dalyje Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti.

 2. Keiskite šrifto stilių naudodami nurodytus sparčiuosius klavišus.

  • Norėdami paryškinti pažymėtą tekstą, paspauskite „Ctrl“ ir B.

  • Norėdami pažymėtą tekstą padaryti pasvirą, paspauskite „Ctrl“ ir I.

  • Norėdami pabraukti pažymėtą tekstą, paspauskite „Ctrl“ ir U.

  • Norėdami pašalinti visus pažymėto teksto stilius, paspauskite „Ctrl“ ir tarpo klavišą.

Sąrašo su ženkleliais kūrimas vedant tekstą

 1. Naujos eilutės pradžioje įveskite * (žvaigždutę), tada paspauskite tarpo arba „Tab“.

 2. Įveskite bet kokį norimą tekstą. Paspaudus „Enter“ bus automatiškai sukurtas užpildytas apvalus ženklelis.

 3. Norėdami sukurti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

 4. Jei norite baigti kurti sąrašą, paspauskite „Enter“ ir „Backspace“.

Numeruoto sąrašo kūrimas vedant tekstą

 1. Naujos eilutės pradžioje įveskite 1. (skaičių 1 ir tašką), tada paspauskite tarpo arba „Tab“.

 2. Įveskite norimą tekstą. Paspaudus „Enter“ bus automatiškai sukurtas skaičiaus ženklelis.

 3. Norėdami sukurti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

 4. Jei norite baigti kurti sąrašą, paspauskite „Enter“ ir „Backspace“.

Paveikslėlių įtraukimas

Jei norite paįvairinti pateiktis, galite naudoti grafinius elementus ir nuotraukas.

Pastaba: Aprašant šiuos veiksmus daroma prielaida, kad paveikslėliai saugomi kompiuterio aplanke Paveikslėliai.

 1. Kai įvesties vieta yra skaidrėje, paspauskite tabuliavimo klavišą, kad pereitumėte nuo vieno vietos rezervavimo ženklo prie kito. Ekrano skaitytuvas praneša vietos rezervavimo ženklo tipą pereinant nuo vieno prie kito, pvz., „Title text box, editing“ (pavadinimo teksto laukas, redagavimas).

 2. Radę vietos rezervavimo ženklą, į kurį norite įtraukti paveikslėlį, paspauskite „Alt“ + N, P. Atidaromas dialogo langas Įterpti paveikslėlį. Pagal numatytuosius parametrus dialogo lange rodomas kompiuterio aplankas Paveikslėliai.

 3. Iš pradžių įvesties vieta bus ties lauku Failo vardas. Įveskite pirmąsias paveikslėlio failo vardo raides ir paspauskite rodyklės žemyn klavišą, norėdami naršyti ieškos rezultatus.

  • Diktorius negali automatiškai perskaityti pirmo atitinkamo rezultato. Girdite tik: „End of line“ (eilutės pabaiga). Paspauskite klavišus „Caps Lock“ ir D, kad išgirstumėte failo vardą.

  • Jei yra daugiau rezultatų, spaudžiant rodyklės žemyn klavišą ekrano skaitytuvas juos perskaito.

  • Jei nėra rezultatų, girdite „Down arrow“ (rodyklė žemyn) vietoj „End of line“ (eilutės pabaiga).

 4. Paspauskite „Enter“, kad įtrauktumėte paveikslėlį į pažymėtą vietos rezervavimo ženklą pateiktyje.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Galite įtraukti naudingų faktų ir komentarų į pranešėjo pastabas ir paminėti juos pristatydami.

 1. Norėdami įsitikinti, kad sritis Pastabos atidaryta norimoje komentuoti skaidrėje, pažymėkite įprastą rodinį paspausdami „Alt“ + W, L.

 2. Spauskite klavišą F6, kol išgirsite: „Slide notes, pane“ (skaidrės pastabos, sritis).

 3. Įveskite pastabas.

 4. Norėdami vėl perkelti įvesties vietą į skaidrę, spauskite klavišą F6, kol išgirsite skaidrės pavadinimą ir „Slide“ (skaidrė).

  Patarimas: Kartais ekrano skaitytuvas praranda įvesties vietą ir nenuskaito skaidrės pavadinimo. Jei taip nutinka, dukart paspauskite „Alt“ ir tabuliavimo klavišą, kad pabandytumėte perkelti įvesties vietą už „PowerPoint“ lango ribų ir atgal.

Pateikties pateikimas

Paruoštą pateiktį paprasta rodyti kitiems.

 1. Atidarykite pateiktį programoje „PowerPoint“.

 2. Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, paspauskite klavišą F5.

 3. Jei norite pereiti į kitą skaidrę, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, paspauskite klavišą „Backspace“.

 4. Norėdami baigti skaidrių demonstravimą, paspauskite klavišą „Esc“.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. Sparčiųjų klavišų naudojimas pristatant pateiktį.

Taip pat žr.

„PowerPoint“ pateikčių spausdinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint“ pastabų ir komentarų pateiktyje skaitymas ir įtraukimas naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai kurti

Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai pateikti

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „„PowerPoint“, skirta „Android““ galite kurti, skaityti ir redaguoti pateiktis naudodami „TalkBack“ – įtaisytąjį „Android“ ekrano skaitytuvą. „PowerPoint“ pateiktis yra skaidrių demonstravimas. Kiekviena skaidrė yra drobė paveikslėliams, žodžiams ir figūroms, kuriuos naudodami galite kurti istoriją.

Pastabos: 

Šioje temoje

„PowerPoint“, skirtos „Android“, atidarymas

Išnaudokite visas „„PowerPoint“, skirta „Android““ funkcijas ir turėkite pateiktis, kad ir kur būtumėte, prisijungę prie „„PowerPoint“, skirta „Android““. Programą galite naudoti ir neprisijungę.

 1. Pradžios ekrane arba įrenginio meniu Programos braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „PowerPoint“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidaryta „„PowerPoint“, skirta „Android““.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Sign in“ (prisijungti), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Get things done on the go“ (atlikite užduotis keliaudami).

 3. Braukite dešinėn iki išgirsite „Sign in button“ (prisijungimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba: Jei neturite paskyros, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Sign up for free“ (prisiregistruoti nemokamai), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami atidaryti ekraninę klaviatūrą, dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kurį naudojote kurdami paskyrą.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Next button“ (mygtukas „Kitas“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Norėdami atidaryti ekraninę klaviatūrą, dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite slaptažodį.

 7. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Sign in button“ (prisijungimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pateikties atidarymas

Naudodami „„PowerPoint“, skirta „Android““ galite greitai atidaryti pateiktį, kurią neseniai naudojote, arba galite ieškoti failo „OneDrive“ ar įrenginyje.

 1. „„PowerPoint“, skirta „Android““ atidarymo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „Open button“ (atidarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas: Jei norite greitai atidaryti neseniai naudotą pateiktį, braukite dešinėn, kol išgirsite pateikties pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Meniu Atidaryti braukite dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą vietą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite pateikties pavadinimą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Pateiktis bus atidaryta skaitymo rodinyje.

 4. Norėdami pereiti į redagavimo rodinį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide one, selected“ (pirma skaidrė, pažymėta).

 5. Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ (redagavimo mygtukas).

 6. Dukart bakstelėkite ekraną. Pateiktis bus atidaryta redagavimo rodinyje.

Skaidrių turinio skaitymas redagavimo rodinyje

Galite patikrinti skaidrės turinį, naudodami pateiktį redagavimo rodinyje.

 1. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Slide number, slide edit control“ (skaidrės numeris, skaidrės redagavimo valdiklis). Įvesties vieta dabar yra pagrindinėje turinio srityje.

 2. Perbraukite dešinėn ir „TalkBack“ praneš pirmą skaidrės elementą. Jei elementas yra teksto elementas, „TalkBack“ perskaitys jo turinį.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite visus skaidrės elementus.

 4. Jei skaidrėje yra pranešėjo pastabų, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Slide notes, <the speaker notes>“ (skaidrės pastabos, <pranešėjo pastabos>).

Skaidrių turinio skaitymas kituose rodiniuose

 • Skaidrių demonstravimo rodinyje „TalkBack“ automatiškai praneš skaidrės turinį, kai atidarysite skaidrę. Be to, lėtai slenkant vienu pirštu viršutine ekrano dalimi „TalkBack“ praneš skaidrės elementus ir jų turinį.

 • Skaitymo rodinyje perbraukite kairėn arba dešinėn. „TalkBack“ praneš skaidrės numerį, antraštę ir nurodys, ar skaidrėje yra pastabų arba komentarų.

Skaidrių naršymas

Patikrinkite, ar skaidrės tinkamai išdėstytos ir visas turinys yra pateiktyje.

 • Jei redagavimo rodinyje norite pereiti į kitą skaidrę, perbraukite aukštyn dviem pirštais. Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, perbraukite žemyn dviem pirštais.

 • Jei redagavimo rodinyje norite pereiti į kitą skaidrę, perbraukite dešinėn vienu pirštu. Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, perbraukite kairėn vienu pirštu.

Temos pasirinkimas

Jei norite paįvairinti pateiktį ar suvienodinti skaidrių išvaizdą ir funkcijas, pasirinkite ir pritaikykite temą iš įvairių „„PowerPoint“, skirta „Android““ dizainų.

 1. Redagavimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „Expand, switch, not checked“ (išplėsti, jungiklis, nepažymėta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu, <current tab> selected“ (skirtuko meniu, pasirinktas <dabartinis skirtukas>).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas skirtuko meniu.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Design tab“ (dizaino skirtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Themes menu“ (temų meniu), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Themes“ (temos).

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą temą, tada dukart bakstelėkite ekraną. Pažymėtas meniu taikomas visai pateikčiai, o įvesties vieta vėl perkeliama į Dizaino skirtuką.

Naujos skaidrės įterpimas

Į pateiktį galite įtraukti tiek skaidrių, kiek norite.

 1. Redagavimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „Expand, switch, not checked“ (išplėsti, jungiklis, nepažymėta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu, <current tab> selected“ (skirtuko meniu, pasirinktas <dabartinis skirtukas>).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas skirtuko meniu.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Insert tab“ (įterpimo skirtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „New slide button“ (naujos skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Dabar bus pridėta nauja skaidrė, kuri bus rodoma pagrindinėje turinio srityje.

Pateikties įrašymas

Jei esate prisijungę, „„PowerPoint“, skirta „Android““ automatiškai įrašo pateiktį „OneDrive“ jums dirbant. Jei norite įrašyti pateikties kopiją savo įrenginyje, tai galite lengvai padaryti naudodami „TalkBack“.

 1. Skaitymo rodinyje braukite kairėn, kol išgirsite: „File button“ (failo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „File menu open“ (atidarytas failo meniu).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Save as button“ (mygtukas „Įrašyti kaip“), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami atidaryti ekraninę klaviatūrą, dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite failo vardą, kuriuo norite įrašyti failą.

 4. Kai tai atliksite, braukite kairėn, kol išgirsite vietą, kur norite įrašyti failą, pvz., „This device, presentations“ (šis įrenginys, pateiktys). Norėdami pažymėti vietą, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite kairėn arba dešinėn, kol pasieksite norimą aplanką, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Save as button“ (įrašymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Failas bus įrašytas, o įvesties vieta vėl perkelta į skaitymo rodinį.

Teksto įtraukimas

Naudodami „TalkBack“ galite lengvai įtraukti teksto į skaidres ir pranešti tai, ką norite.

 1. Redagavimo rodinyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Slide number, slide edit control“ (skaidrės numeris, skaidrės redagavimo valdiklis). Įvesties vieta dabar yra pagrindinėje turinio srityje.

 2. Perbraukite dešinėn ir „TalkBack“ praneš pirmą skaidrės elementą. Jei elementas yra teksto elementas, girdite: „Title text box“ (pavadinimo teksto laukas) arba „Text box“ (teksto laukas).

 3. Pažymėję teksto elementą, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „<Text box type>, selected, Cut button“ (<teksto lauko tipas>, pažymėta, iškirpimo mygtukas). Iššoks kontekstinis meniu ir įvestis bus perkelta ties mygtuku Iškirpti.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit text button“ (teksto redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Showing <keyboard language> keyboard“ (rodoma <klaviatūros kalba> klaviatūra).

  Patarimas: Norėdami įklijuoti nukopijuotą teksto dalį, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Paste button“ (įklijavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Kad įvestumėte tekstą, braukite pirštu per apatinę ekrano dalį. „TalkBack“ praneš ekraninės klaviatūros simbolius. Išgirdę norimą simbolį, atitraukite pirštą. Simbolis bus įtrauktas į teksto lauką.

  Jei suaktyvinta numatomo teksto įvestis, galite pažymėti siūlomus žodžius, atlikdami tuos pačius veiksmus.

Teksto formatavimas

Jei norite, kad pateiktis būtų geriau pritaikyta skirtingų tipų auditorijai, galite, pvz., padidinti šrifto dydį ir taikyti paryškintąjį formatavimą, kad būtų lengviau perskaityti tekstą.

 1. Redagavimo rodinyje eikite į teksto lauką, kurį norite formatuoti, kaip nurodyta skyriuje Teksto įtraukimas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Expand, switch, not checked“ (išplėsti, jungiklis, nepažymėta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu, <current tab> selected“ (skirtuko meniu, pasirinktas <dabartinis skirtukas>).

 3. Dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas skirtuko meniu.

 4. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Home tab“ (skirtukas Pagrindinis), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn, kol išgirsite norimą teksto formatavimo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Su tam tikromis parinktimis teikiami formatavimo submeniu. Norėdami pasiekti submeniu, braukite dešinėn, kol išgirsite: „<Formatting option>, menu“ (<formatavimo parinktis>, meniu), tada dukart bakstelėkite ekraną. Submeniu braukite dešinėn, kol išgirsite norimą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Paveikslėlių įtraukimas

Kartais paveikslėlis iškalbingesnis nei tūkstantis žodžių, todėl galbūt vertėtų įtraukti paveikslėlį, kad paįvairintumėte savo pateiktį. Paveikslėlį galite įtraukti iš įrenginio ar saugyklos debesyje.

 1. Redagavimo rodinyje braukite kairėn, kol išgirsite: „Photos button“ (nuotraukų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Recent menu“ (meniu „Naujausia“). Atidaromas meniu Atidaryti iš. Įvesties vieta yra ties parinktimi Naujausia.

 2. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite vietą, iš kurios norite įtraukti paveikslėlį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Pažymėtoje vietoje pereikite prie norimo vaizdo, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Save image button“ (vaizdo įrašymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Vaizdas įtraukiamas į skaidrę.

Išsamesnes instrukcijas apie paveikslėlių įtraukimą rasite skyriuje Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui.

 1. Redagavimo rodinyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Notes button“ (pastabų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Ekrano apačioje bus atidaryta Pastabų sritis.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Notes control“ (pastabų valdiklis), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Showing <keyboard language> keyboard“ (rodoma <klaviatūros kalba> klaviatūra).

 3. Įveskite pastabų tekstą, kaip nurodyta skyriuje Teksto įtraukimas. Simboliai arba žodžiai įtraukiami į Pastabų sritį.

 4. Baigę vesti tekstą, vieną kartą bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Done button“ (mygtukas „Atlikta“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įvesties vieta bus vėl perkelta į skaidrę.

Pateikties pristatymas

Kai norėsite bendrinti pateiktį su auditorija, pradėkite skaidrių demonstravimą.

 1. Redagavimo rodinyje atidarę pirmą pateikties skaidrę braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Present button“ (pateikimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Slide one, selected“ (pirma skaidrė, pažymėta). Atidaromas skaidrių demonstravimo rodinys, o įvesties vieta nustatoma pirmoje skaidrėje Miniatiūros srityje.

 2. Jei norite rodyti kitą skaidrę, perbraukite dešinėn, tada dukart bakstelėkite ekraną. Jei norite grįžti ir rodyti ankstesnę skaidrę, perbraukite kairėn, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Išėjimas iš skaidrių demonstravimo rodinio

Jei nebenorite pateikti skaidrių, skaidrių demonstravimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite: „End show button“ (demonstravimo pabaigos mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „PowerPoint Mobile“ galite kurti, skaityti ir redaguoti pateiktis naudodami Diktorių – įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą. „PowerPoint“ pateiktis yra skaidrių demonstravimas. Kiekviena skaidrė yra drobė paveikslėliams, žodžiams ir figūroms, kuriuos naudodami galite kurti istoriją.

Pastabos: 

Šioje temoje

„PowerPoint“ atidarymas

 1. Pagrindiniame įrenginio ekrane braukite dešinėn, kol išgirsite: „PowerPoint“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Start page, pane“ (pradžios puslapis, sritis), paskyros pavadinimą ir „Button“ (mygtukas).

Pastaba: Jei pastarąjį kartą naudodami „PowerPoint“ palikote pateiktį atidarytą, programa atidaroma ten, kur baigėte.

Pateikties atidarymas

Pradžios puslapyje pateikiamas neseniai atidarytų pateikčių sąrašas.

 1. „PowerPoint“ pradžios puslapyje braukite dešinėn, kol išgirsite pateikties pavadinimą ir failo vietą. Jei reikalinga ne pirmoji pateiktis sąraše, braukite dešinėn, kol rasite reikiamą pateiktį.

 2. Norėdami atidaryti tuo metu pažymėtą pateiktį, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „PowerPoint window, slide“ („PowerPoint“ langas, skaidrė) ir pirmos skaidrės pavadinimą. Dabar esate skaidrės pasirinkimo rodinyje.

Skaidrių naršymas

 1. Skaidrės pasirinkimo rodinyje braukite dešinėn arba kairėn, kad pereitumėte nuo vienos skaidrės prie kitos. Diktorius perskaitys kiekvienos skaidrės pavadinimą ir puslapio numerį.

 2. Radę norimą atidaryti skaidrę, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ (redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Skaidrė bus atidaryta redagavimo rodinyje ir išgirsite: „Slide, pane“ (skaidrė, sritis).

 4. Norėdami grįžti į skaidrės pasirinkimo rodinį, braukite dešinėn, kol išgirsite „Off, back, button“ (išjungta, atgal, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Skaidrių turinio skaitymas

 1. Programoje „PowerPoint“ atidarykite norimą skaityti pateiktį.

 2. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Present button“ (pateikimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Landscape mode“ (gulsčias režimas). Pasukite įrenginį 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę, nes priešingu atveju bus kitos braukimo kryptys, nei čia nurodyta.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Title text box“ (pavadinimo teksto laukas) arba „Text box“ (teksto laukas), tada perbraukite žemyn trim pirštais, kad perskaitytumėte turinį.

 4. Jei yra daugiau teksto laukų skaidrėje, perbraukite dešinėn, kad pereitumėte prie kito teksto lauko, tada perbraukite žemyn trim pirštais, kad perskaitytumėte turinį.

  Patarimas: Kai perbraukę dešinėn išgirsite: „Back, button collapsed“ (atgal, mygtukas sutrauktas), žinosite, kad skaidrėje nebėra turinio.

 5. Norėdami pereiti į kitą skaidrę, braukite kairėn, kol išgirsite: „Next slide button“ (kitos skaidrės mygtukas,“ tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Pasiekę paskutinę skaidrę išgirsite: „End of slide show“ (skaidrių demonstravimo pabaiga). Dukart bakstelėkite ekraną, kad išeitumėte iš pateikties rodinio.

  Patarimas: Norėdami bet kada išeiti iš pateikties rodinio, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (atgal, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Pasukite įrenginį 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, kad vėl įjungtumėte stačią režimą. Išgirsite: „Portrait mode“ (stačias režimas).

Temos pasirinkimas

 1. Peržiūrėdami skaidrę programoje „PowerPoint“ braukite dešinėn, kol išgirsite: „More options, button collapsed“ („Daugiau parinkčių, mygtukas sutrauktas“), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Home, button collapsed“ (pagrindinis, mygtukas sutrauktas).

 2. Dukart bakstelėkite ekraną, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Design, 4 of 8“ (dizainas, 4 iš 8), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn iki išgirsite: „Themes button“ (temų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą naudoti temą, pvz., „Gallery“ (galerija) arba „Celestial“ (dangus),tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Applying theme“ (taikoma tema).

  Pastaba: Diktorius praneš, jei įrenginyje reikia atsisiųsti trūkstamus šriftus, kurie bus pritaikyti pažymėtai temai.

 5. Norėdami uždaryti meniu Dizainas braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (atgal, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Naujos skaidrės įterpimas

„PowerPoint“ įtraukia visas naujas skaidres po paskutine atidaryta skaidre, todėl prieš įtraukdami naują skaidrę turite eiti į tinkamą vietą, kaip nurodyta skyriuje Skaidrių naršymas.

 1. Skaidrės pasirinkimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite „New slide button“ (naujos skaidrės mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Pateikties įrašymas

 1. Skaidrės pasirinkimo rodinyje braukite dešinėn, kol išgirsite „File button“ (failo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Save as button“ (įrašymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite pateikties pavadinimą, kuris pagal numatytuosius parametrus yra „Presentation“ (pateiktis).

 3. Norėdami pakeisti pavadinimą, dukart bakstelėkite ekraną ir ekranine klaviatūra įveskite naują pavadinimą. Baigę vesti pavadinimą paspauskite klaviatūros klavišą Enter.

 4. Norėdami uždaryti meniu Įrašyti, braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (atgal, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

„PowerPoint“automatiškai įrašo visus keitimus pateiktyje įvestu pavadinimu.

Teksto įtraukimas

 1. Peržiūrėdami skaidrę programoje „PowerPoint“ braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti teksto, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte teksto lauką ir galėtumėte redaguoti.

 2. Naudokite ekraninę klaviatūrą tekstui vesti.

 3. Braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (atgal, mygtukas sutrauktas). Dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Įvesties vieta lieka ties mygtuku Atgal. Dar kartą dukart bakstelėję ekraną grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Teksto formatavimas

Į bet kurį pateikties teksto lauką galite įtraukti sąrašą su ženkleliais ar numeruotą sąrašą. Sąrašai padeda tvarkyti tekstą.

 1. Peržiūrėdami skaidrę programoje „PowerPoint“ braukite dešinėn, kol rasti teksto lauką, į kurį norite įtraukti ženklelių ar numerių, tada dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte teksto lauką ir galėtumėte redaguoti.

 2. Kad įtrauktumėte ženklelių ar numerių, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Norėdami įtraukti sąrašo elementą su ženkleliu, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, bullets, button, double-tap to toggle on“ (išjungta, ženkleliai, mygtukas, dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami įtraukti numeruotą sąrašo elementą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, numbering, button, double-tap to toggle on“ (išjungta, numeravimas, mygtukas, dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Naudokite ekraninę klaviatūrą sąrašo elementui vesti.

 4. Kad įtrauktumėte kitą sąrašo elementą, braukite pirštu ekrano apatiniame dešiniajame kampe, kol išgirsite: „Enter“ (įvesti). Dukart bakstelėkite ekraną, kad įterptumėte naują sąrašo elementą, ir įveskite jį naudodami klaviatūrą.

 5. Norėdami užbaigti sąrašą, braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (Atgal, mygtukas sutrauktas). Dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Įvesties vieta lieka ties mygtuku Atgal. Dar kartą dukart bakstelėję ekraną grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Paveikslėlių įtraukimas

Pateiktyje galite naudoti bet kurį paveikslėlį, kurį įrašėte įrenginyje.

 1. Peržiūrėdami skaidrę programoje „PowerPoint“ braukite dešinėn, kol išgirsite: „Photos button“ (nuotraukų mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Photos window“ (nuotraukų langas). Įvesties vieta bus naujausioje nuotraukoje ir Diktorius praneš failo vardą.

 2. Braukite dešinėn, kol surasite norimą naudoti paveikslėlį, tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Selected“ (pažymėta) ir paveikslėlio failo vardą.

 3. Braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Insert app bar button“ (programos juostos įterpimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Nuotraukų programa uždaroma ir paveikslėlis įterpiamas į skaidrę.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Pranešėjo pastabas galite naudoti norėdami įtraukti papildomos informacijos arba komentarų, kurių nenorite įtraukti į rodomą pateiktį.

 1. Peržiūrėdami skaidrę programoje „PowerPoint“ braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, notes, button“ (išjungta, pastabos, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite „Slide notes, editable text“ (skaidrės pastabos, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Naudokite ekraninę klaviatūrą pastabai vesti.

 4. Braukite pirštu viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, kol išgirsite: „Close button“ (uždarymo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte klaviatūrą.

 5. Dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte sritį Pastabos.

Pateikties pateikimas

 1. Atidarykite pateiktį, kurią norite pateikti programoje „PowerPoint“.

 2. Braukite dešinėn kol išgirsite: „Present button“ (pateikimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Landscape mode“ (gulsčias režimas). Pasukite įrenginį 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę, nes priešingu atveju bus kitos braukimo kryptys, nei čia nurodyta.

 3. Braukite kairėn, kol išgirsite: „Slide 1“ (1 skaidrė) ir pavadinimą, tada – „Slide show control“ (skaidrių demonstravimo valdymas). Dukart bakstelėkite ekraną, kad pereitumėte į kitą skaidrę.

 4. Dukart bakstelėkite ekraną, kad pereitumėte toliau pateiktyje. Pasiekę paskutinę skaidrę išgirsite: „End of slide show“ (skaidrių demonstravimo pabaiga). Dukart bakstelėkite ekraną, kad išeitumėte iš pateikties rodinio.

 5. Vėl įjungti įrenginio stačią padėtį. Išgirsite: „Portrait mode“ (stačias režimas).

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „PowerPoint Online“ galite kurti, skaityti ir redaguoti pateiktis naudodami klaviatūrą ir Diktorių – įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą. „PowerPoint“ pateiktis yra skaidrių demonstravimas. Kiekviena skaidrė yra drobė paveikslėliams, žodžiams ir figūroms, kurie padės kurti istoriją.

Pastabos: 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Jei norite sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „PowerPoint Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

„PowerPoint“ atidarymas prisijungus

Prisijunkite prie „PowerPoint Online“ ir turėkite savo pateiktis, kad ir kur būtumėte.

 1. Naršyklėje eikite į Office Online.

 2. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite „PowerPoint, link“ („PowerPoint“, saitas), tada paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Norėdami prisijungti naudodami „Microsoft“ paskyrą, paspauskite „Alt“ + A. Norėdami prisijungti naudodami darbo ar mokymo įstaigos paskyrą, paspauskite „Alt“ + N.

 4. Paspauskite „Enter“. Įveskite savo kredencialus ir paspauskite „Enter“.

 5. Bus atidaryta „PowerPoint Online“. Išgirsite: „Microsoft PowerPoint Online“. Įvesties vieta bus skirtuke Failas ties naujos tuščios pateikties parinktimi.

Pateikties atidarymas

Naudodami „PowerPoint Online“ galite greitai atidaryti pateiktį, kurią neseniai naudojote, arba galite ieškoti failo „OneDrive“ aplankuose.

 1. Skirtuke Failas spauskite tabuliavimo klavišą arba „Shift“ ir tabuliavimo klavišą, kol išgirsite norimos naudoti pateikties pavadinimą arba „Open from OneDrive“ (atidaryti iš „OneDrive“), tada paspauskite klavišą „Enter“.

  • Jei pažymėjote Atidaryti iš „OneDrive“, atidaroma „OneDrive“. Paspauskite tabuliavimo klavišą ir rodyklių klavišus, kad rastumėte failą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

   Patarimas: Jei jau naudojote skaidrę redagavimo rodinyje, kad pereitumėte į meniu Atidaryti, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinį skirtuką, tada paspauskite F ir O. Paspauskite tabuliavimo klavišą, kad pasiektumėte failą arba įrašymo vietą meniu Atidaryti, tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Failas atidaromas skaitymo rodinyje. Norėdami pereiti į redagavimo rodinį, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Edit presentation“ (redaguoti pateiktį), tada paspauskite klavišą „Enter“. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite: „Edit in browser“ (redaguoti naršyklėje),tada paspauskite klavišą „Enter“.

Skaidrių turinio skaitymas redagavimo rodinyje

Galite patikrinti skaidrės turinį, naudodami pateiktį redagavimo rodinyje.

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide panel“ (skaidrės skydas), tada paspauskite tabuliavimo klavišą. Ekrano skaitytuvas praneš pirmąjį skaidrės elementą ir perskaitys jo turinį.

 2. Norėdami pereiti prie kito elemento ir jį perskaityti, paspauskite tabuliavimo klavišą.

Skaidrių turinio skaitymas kituose rodiniuose

Ekrano skaitytuvas gali skaityti skaidrės turinį skaitymo arba skaidrių demonstravimo rodinyje.

Skaidrių turinio skaitymas redagavimo rodinyje

 1. Norėdami pereiti į skaitymo rodinį, redagavimo rodinyje spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinio skirtuko pavadinimą, tada paspauskite W. Girdėsite: „Selected, View tab“ (pažymėta, skirtukas Rodymas).

 2. Paspauskite D. Bus atidarytas skaitymo rodinys.

 3. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Group“ (grupuoti), tada paspauskite „Caps Lock“ + M. Ekrano skaitytuvas pradeda skaityti skaidrės turinį.

 4. Norėdami sustabdyti ekrano skaitytuvą, paspauskite „Ctrl“.

Skaidrių turinio skaitymas skaidrių demonstravimo rodinyje

 1. Norėdami pereiti į skaidrių demonstravimo rodinį, redagavimo rodinyje spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinio skirtuko pavadinimą, tada paspauskite W. Girdėsite: „Selected, View tab“ (pažymėta, skirtukas Rodymas).

 2. Paspauskite B. Bus atidaryta pirmoji pateikties skaidrė skaidrių demonstravimo rodinyje.

 3. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite savo pateikties pavadinimą, tada paspauskite „Caps Lock“ + M. Ekrano skaitytuvas pradeda skaityti skaidrės turinį.

 4. Norėdami sustabdyti ekrano skaitytuvą, paspauskite „Ctrl“.

Skaidrių turinio skaitymas pritaikymo neįgaliesiems rodinyje

 1. Norėdami pasiekti labiau neįgaliesiems pritaikytą rodinį, skaitymo arba skaidrių demonstravimo rodinyje paspauskite „Ctrl“ + ; (kabliataškį).

 2. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite savo pateikties pavadinimą, tada paspauskite „Caps Lock“ + M. Ekrano skaitytuvas pradeda skaityti skaidrės turinį.

 3. Norėdami sustabdyti ekrano skaitytuvą, paspauskite „Ctrl“.

Skaidrių naršymas

Patikrinkite, ar skaidrės tinkamai išdėstytos ir įtrauktas visas turinys.

 1. Redagavimo rodinyje spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinės skaidrės numerį ir pavadinimą. Įvesties vieta bus miniatiūrų srityje.

 2. Norėdami naršyti miniatiūrų srityje, paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą. Ekrano skaitytuvas praneš skaidrės numerį ir pavadinimą ir nurodys, ar skaidrėje yra pastabų arba komentarų.

 3. Norėdami pereiti iš miniatiūrų srities į skaidrę, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide panel“ (skaidrės skydas), tada paspauskite tabuliavimo klavišą.

 4. Norėdami naršyti skaidrę, spauskite tabuliavimo klavišą, kol pereisite visus skaidrės elementus.

Temos pasirinkimas

Jei norite paįvairinti pateiktį ar suvienodinti skaidrių išvaizdą ir funkcijas, pasirinkite ir pritaikykite temą iš įvairių „PowerPoint Online“ pasiekiamų dizainų.

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinio skirtuko pavadinimą, tada paspauskite G. Girdėsite: „Selected, Design tab“ (pažymėta, skirtukas Dizainas).

 2. Paspauskite H. Girdėsite: „Office theme“ („Office“ tema).

 3. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite norimą temą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Naujos skaidrės įterpimas

Į pateiktį galite įtraukti tiek skaidrių, kiek norite.

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Home tab“ (skirtukas Pagrindinis), tada paspauskite klavišą „Enter“. Jei įvesties vieta perkelta į kitą skirtuką, spauskite tabuliavimo klavišą arba „Shift“ ir tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Home tab“ (skirtukas Pagrindinis), tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite „New Slide Button“ (naujos skaidrės mygtukas), tada paspauskite klavišą „Enter“. Atidaromas dialogo langas Nauja skaidrė ir pranešamas pažymėto skaidrės maketo pavadinimas.

 3. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite norimo skaidrės maketo pavadinimą, tada paspauskite „Enter“ arba „Alt“ + „Enter“.

Patarimas: Jei norite greitai įtraukti naują tuščią skaidrę pagal esamą skaidrės maketą, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinės skaidrės numerį ir pavadinimą. Įvesties vieta bus miniatiūrų srityje. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite norimą skaidrę, tada paspauskite „Ctrl“ + M.

Pateikties įrašymas

„PowerPoint Online“ automatiškai įrašo jūsų pateiktį „OneDrive“ jums atliekant veiksmus. Jei norite įrašyti pateikties kopiją savo įrenginyje, naudodamiesi ekrano skaitytuvu ir sparčiaisiais klavišais tai galite lengvai padaryti. Galite atsisiųsti pateiktį kaip „PowerPoint“ PPTX, PDF arba ODP failą.

Pastaba: Vietinėje kopijoje atlikti pakeitimai nebus automatiškai įrašyti pradiniame faile programoje „OneDrive“.

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinio skirtuko pavadinimą, tada paspauskite F. Girdėsite: „File, close menu, menu item“ (failas, uždaryti meniu, meniu elementas).

 2. Paspauskite L. Atidaromas meniu Atsisiųsti kaip.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą atsisiuntimo parinktį, tada paspauskite klavišą „Enter“. Išgirsite: „Click here to download <the selected download format>, link“ (spustelėkite čia, kad atsisiųstumėte <pažymėtas atsisiuntimo formatas>, saitas). Norėdami pažymėti saitą, paspauskite „Enter“.

 4. Spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės dešinėn arba kairėn klavišą, kol išgirsite „Save button“ (įrašymo mygtukas), tada paspauskite klavišą „Enter“. Failas bus atsisiųstas į jūsų įrenginį.

Teksto įtraukimas

Naudodami ekrano skaitytuvą ir sparčiuosius klavišus galite lengvai įtraukti teksto į skaidres ir pranešti tai, ką norite.

 1. Kad perkeltumėte įvesties vietą į redaguojamą sritį skaidrėje, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide panel“ (skaidrės sritis).

 2. Norėdami pereiti prie pirmo vietos rezervavimo ženklo skaidrėje, paspauskite tabuliavimo klavišą. Paskelbiamas vietos rezervavimo ženklo tipas. Jei tai yra teksto vietos rezervavimo ženklas, paspauskite klavišą „Enter“ ir įveskite turinį.

 3. Baigę paspauskite klavišą F2.

 4. Norėdami pereiti prie kito vietos rezervavimo ženklo, paspauskite tabuliavimo klavišą. Norėdami redaguoti vietos rezervavimo ženklą, paspauskite klavišą „Enter“. Norėdami išeiti, paspauskite klavišą F2. Tuos pačius veiksmus atlikite su kiekvienu vietos rezervavimo ženklu skaidrėje.

Teksto formatavimas

Jei norite, kad pateiktis būtų geriau pritaikyta skirtingų tipų auditorijai, galite, pvz., padidinti šrifto dydį ir taikyti paryškintąjį formatavimą, kad būtų lengviau perskaityti tekstą.

 1. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Home tab“ (skirtukas Pagrindinis), tada paspauskite klavišą „Enter“. Jei įvesties vieta perkelta į kitą skirtuką, spauskite tabuliavimo klavišą arba „Shift“ ir tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Home tab“ (skirtukas Pagrindinis), tada paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Kad perkeltumėte įvesties vietą į redaguojamą sritį skaidrėje, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide panel“ (skaidrės sritis).

 3. Norėdami pereiti prie pirmo s redaguojamos srities skaidrėje, paspauskite tabuliavimo klavišą.

 4. Norėdami pažymėti redaguojamą sritį, paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Norėdami pažymėti visą tekstą srityje, paspauskite „Ctrl“ + A. Norėdami pažymėti dalį teksto srityje, spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite tekstą, tada paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ ir rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte norimą teksto dalį.

 6. Norėdami pritaikyti dažniausiai naudojamas formatavimo parinktis pažymėtam tekstui, naudokite nurodytus sparčiuosius klavišus.

  • Paryškintasis: „Ctrl“ + B

  • Pasvirasis: „Ctrl“ + I

  • Pabrauktasis: „Ctrl“ + U

  • Padidinti šrifto dydį: „Ctlr“ + ]

  • Sumažinti šrifto dydį: „Ctlr“ + [

 7. Jei norite pasiekti daugiau formatavimo parinkčių, pažymėję tekstą spauskite „Caps Lock“ ir rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite norimą formatavimo parinktį, pvz., „Bullets button“ (ženklelių mygtukas). Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami išplėsti pasirinktinio įvedimo laukus, paspauskite „Alt“ ir rodyklės žemyn klavišą.

Paveikslėlių įtraukimas

Kartais paveikslėlis iškalbingesnis nei tūkstantis žodžių, todėl galbūt vertėtų įtraukti paveikslėlį, kad paįvairintumėte savo pateiktį. Programoje „PowerPoint Online“ galite įtraukti vaizdų iš savo saugyklos arba naudoti paveikslėlius tiesiai iš interneto.

Patarimas: Jei norite įtraukti paveikslėlių, kad jie būtų tinkamoje vietoje ir tikslaus dydžio, naudokite skaidrę pagal skaidrės maketą, skirtą paveikslėliams, pvz., Paveikslėlis su antrašte. Daugiau informacijos rasite skyriuje Paveikslėlio įterpimas naudojant „PowerPoint Online“ ekrano skaitytuvą.

Paveikslėlių įtraukimas iš įrenginio

 1. Skaidrėje, į kurią norite įtraukti paveikslėlį, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinį skirtuką, tada paspauskite N. Girdėsite: „Selected, Insert tab“ (pažymėta, skirtukas Įterpimas).

 2. Paspauskite P. Atidaromas „Windows“ dialogo langas Atidaryti ir įvesties vieta nustatoma failo vardo lauke.

 3. Spauskite tabuliavimo klavišą ir rodyklių klavišus, kol išgirsite reikiamą paveikslėlio failą, tada paspauskite klavišą „Enter“.

Paveikslėlių įtraukimas iš interneto

 1. Skaidrėje, į kurią norite įtraukti paveikslėlį, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinį skirtuką, tada paspauskite N. Girdėsite: „Selected, Insert tab“ (pažymėta, skirtukas Įterpimas).

 2. Paspauskite F. Atidaromas dialogo langas Ieškoti „Bing“ vaizdų ir įvesties vieta nustatoma ieškos lauke.

 3. Įveskite ieškos žodžius ir paspauskite „Enter“.

 4. Paspauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite pirmąjį ieškos rezultatą.

 5. Spauskite rodyklės kairėn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite norimą įterpti paveikslėlį, tada paspauskite „Enter“.

 6. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Insert button“ (įterpimo mygtukas), tada paspauskite „Enter“.

Pranešėjo pastabų įtraukimas

Naudodami pranešėjo pastabas, galite įtraukti priminimų arba diskusijos temų pranešėjui.

 1. Skaidrėje, į kurią norite įtraukti pranešėjo pastabų, spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite numatytąją kalbą, pvz.: „English, U.S., button“ (anglų k., JAV, mygtukas).

 2. Spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Off, Notes button“ (išjungta, pastabų mygtukas), tada paspauskite „Enter“. Jei girdite: „On, Notes button“ (įjungta, pastabų mygtukas), galite pereiti prie kito veiksmo.

 3. Spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite: „Slide notes, editing“ (skaidrės pastabos, sritis).

 4. Įveskite pranešėjo pastabas skaidrėje.

Pateikties pateikimas

Kai norėsite bendrinti pateiktį su auditorija, naudodami sparčiuosius klavišus ir ekrano skaitytuvą pradėkite skaidrių demonstravimą.

 1. Redagavimo rodinyje spauskite „Ctrl“ + F6, kol išgirsite dabartinio skirtuko pavadinimą, tada paspauskite W. Girdėsite: „Selected, View tab“ (pažymėta, skirtukas Rodymas).

 2. Paspauskite B. Skaidrių demonstravimas bus pradėtas nuo pirmos pateikties skaidrės.

  Patarimas: Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą nuo dabartinės skaidrės, paspauskite C.

 3. Skaidrių demonstravimo rodinyje spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite pateikties pavadinimą. Įvesties vieta perkeliama į skaidrių demonstravimą.

 4. Norėdami pereiti į kitą skaidrę, paspauskite N. Norėdami pereiti į ankstesnę skaidrę, paspauskite P.

Išėjimas iš skaidrių demonstravimo rodinio

Jei norite stabdyti pateikimą, paspauskite „Esc“. Įvesties vieta bus vėl perkelta į redagavimo rodinį.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×