Pašto ir Žmonių ieška naudojant internetinę „Outlook“ versiją

Norėdami ieškoti el. laiškų ir kontaktų, internetinėje „Outlook“ versijoje galite naudoti puslapio viršuje esančią ieškos juostą.

Pasirinkite savo instrukcijų versiją

Instrukcijos šiek tiek skiriasi, jei naudojate naują programą Internetinė „Outlook“. Pasirinkite, kurią programos Internetinė „Outlook“ versiją naudojate, kad peržiūrėtumėte jums taikomas instrukcijas.

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

JEI JŪSŲ PAŠTO DĖŽUTĖ ATRODO TAIP...

Internetinė „Outlook“ beta versija

Žr. Naujos internetinės „Outlook“ versijos instrukcijas.

Internetinė „Outlook“ versija

Žr. Internetinės „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijas.

Pastaba: Jei jūsų organizacija į įrankių juostą įtraukė savo logotipą, matomas vaizdas gali kiek skirtis nuo nurodyto aukščiau.

Naujos internetinės „Outlook“ versijos instrukcijos

 1. Lauke Ieškoti įveskite, ko norite ieškoti (pvz., kontaktą, temą ar pranešimo dalį), ir paspauskite Enter.

  Ieškos juostos ekrano kopija

 2. Kai baigsite iešką, pasirinkite lauke Ieškoti esančią rodyklę atgal arba spustelėkite bet kurį aplanką naršymo srityje, kad uždarytumėte iešką.

  Mygtuko Išeiti iš ieškos ekrano kopija

 1. Lauke Ieškoti pradėkite vesti vardą. Pasirinkite iš siūlomų žmonių sąrašo, esančio po lauku Ieškoti, arba paspauskite Enter, jei norite pamatyti daugiau rezultatų.

  Siūlomų žmonių ieškos rezultatuose ekrano kopija
 2. Ieškos rezultatuose pasirinkę kontaktą, matysite su tuo kontaktu susijusių el. laiškų sąrašą.

  Ieškokite asmens, kad matytumėte visus el. laiškus

  Norėdami kontaktui siųsti pranešimą, pasirinkite parinktį Siųsti el. laišką, esančią po kontakto vardu. Norėdami įtraukti kontaktą į parankinius, šalia kontakto vardo pasirinkite Įtraukti į parankinius .

Jei dažnai ieškote el. laiškų iš tų pačių žmonių, galite įtraukti tuos žmones į parankinius. Norėdami įtraukti kontaktą į parankinius, ieškokite to kontakto, ieškos rezultatuose pasirinkite jo vardą, tada šalia kontakto vardo pasirinkite Įtraukti į parankinius .

Mygtuko Įtraukti į parankinius ekrano kopija

Norėdami pamatyti visus el. laiškus iš to asmens, pasirinkite jo vardą kairiojoje srityje esančioje dalyje Parankiniai.

Atliekant iešką pašto dėžutėje, pagal numatytuosius parametrus internetinė „Outlook“ versija ieško visuose aplankuose. Norėdami ieškoti konkrečiuose aplankuose, pvz., aplanke „Ištrinti elementai“ arba „Išsiųsti elementai“, naudokite ieškos lauko dešinėje esantį filtrą.

Ekrano kopija, kurioje matyti mygtukas Filtruoti ieškos juostoje

Klasikinės internetinės „Outlook“ versijos instrukcijos

 1. Įveskite ieškos raktažodį lauke Ieškoti laiškų ir žmonių.

  Ekrano nuotrauka, kurioje matyti laukas Ieškoti laiškų ir žmonių

 2. Pasirinkite vieną iš pasiūlymų, kontaktų arba tiesiog paspauskite „Enter“ (Įvesti), kad matytumėte visus galimus rezultatus.

  Patarimas: Jei ieškote kontakto, pasirinkite nuorodą Ieškoti žmonių, esančią pasiūlymų sąrašo apačioje, kad apribotumėte paiešką kontaktais ir organizacijos katalogu.

  Įvedę raktažodį galite patikslinti iešką, kad būtų rodomi laiškai tik iš konkretaus aplanko, siųsti konkretaus siuntėjo, su priedais arba gauti per tam tikrą datos intervalą.

 3. Jei norite išvalyti ieškos rezultatus, perkelkite pelės žymiklį virš ieškos lauko ir pasirinkite Atsisakyti atmesti .

Įvedę ieškos raktažodį, galite tikslinti ieškos rezultatus kairėje esančioje naršymo srityje:

 • Aplankuose: ieškokite laiškų tik konkrečiame aplanke, pvz., Gauta, Išsiųsta ir Archyvas.

 • Nuo: ieškokite tik konkretaus siuntėjo laiškų.

 • Parinktys: ieškoti tik pranešimų, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, pvz., pranešimų su priedais.

 • Data: ieškoti tik laiškų, gautų per tam tikrą datos intervalą.

Ieškos rezultatų ekrano kopija paieškos juostoje.

Įvedus vardą pašto lauke Ieškoti laiškų ir žmonių, rodoma parinktis Ieškoti žmonių. Pasirinkę šią parinktį galite ieškoti Žmonėse, o ieškos rezultatai bus apriboti iki jūsų kontaktų ir įmonės katalogo.

Norėdami ieškoti Žmonėse:

 1. lauke Ieškoti laiškų ir žmonių įveskite asmens vardą, grupės pavadinimą arba išteklių, kurio norite ieškoti, ir paspauskite „Enter“.

 2. Ieškos rezultatų apačioje pasirinkite Ieškoti žmonių.

 3. Patikslinkite iešką, kad būtų ieškoma tik dalyje Jūsų kontaktai arba Katalogas.

 4. Jei norite išvalyti ieškos rezultatus, perkelkite pelės žymiklį virš ieškos lauko ir pasirinkite Atsisakyti atmesti .

Patikslinkite rezultatus naudodami Išplėstinės užklausos iešką

Išplėstinės užklausos iešką (AQS) naudokite ieškos rezultatams patikslinti. Ieškos lauke įveskite AQS raktažodį iš toliau pateiktos lentelės, dvitaškį ir ko ieškoti. Pavyzdžiui, norėdami rasti laiškus, kurių temoje yra žodis „Ataskaita“, ieškos lauke Ieškoti laiškų ir žmonių įveskite tema:ataskaita.

AQS raktažodis

Aprašas

Pavyzdys

From

Ieško lauke .

Nuo:JerriFrye

To

Ieško lauke Kam.

Kam:JerriFrye

Cc

Ieško lauke Kopija.

Kopija:JerriFrye

Bcc

Ieško lauke Nematoma kopija.

Nematoma kopija:JerriFrye

Participants

Ieško laukuose Kam, Kopija ir Nematoma kopija.

Dalyviai:JerriFrye

Subject

Ieško temos.

Tema:ataskaita

Body or Content

Ieško pranešimo teksto.

Turinys:ataskaita

Sent

Ieško pagal išsiuntimo datą. Galite ieškoti konkrečios datos arba pagal datų diapazoną, atskirtą dviem taškais (..). Galite ieškoti santykinių datų: Šiandien, rytoj, vakar, šią savaitę, kitą mėnesį, praėjusią savaitę, praėjusį mėnesį. Galite ieškoti dienos, savaitės ar mėnesio ir metų.

Svarbu: Datos ieškos formatas yra mėnuo/diena/metai: mm/DD/MMMM.

Išsiųsta:01/01/2017

Received

Ieško gavimo datos. Galite naudoti tokius pačius ieškos terminus kaip Išsiųsta.

Gauta:01/01/2017

Category

Ieško lauke Kategorija.

Kategorija:ataskaitos

HasAttachment:yes

Ieškant „HasAttachment:yes“, grąžinami tik el. laiškai su priedais.

Norėdami dar labiau patikslinti, kokių laiškų ieškote, naudokite žodžius ar vardus laiške kartu su ieškos raktažodžiu. Pvz., naudojant parametrą „blue hasattachment:yes“ grąžinami tik el. laiškai, kuriuose yra žodis „blue“ ir prie kurių pridėti priedai.

ataskaita HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Ieškant „HasAttachment:no“, grąžinami tik el. laiškai be priedų.

ataskaita HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Ieškant „IsFlagged:yes“, grąžinami tik vėliavėle pažymėti el. laiškai.

ataskaita IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Ieškant „IsFlagged:no“, grąžinami tik vėliavėle nepažymėti el. laiškai.

ataskaita IsFlagged:no

Naudodami AQS galite ieškoti pagal kelis ieškos terminus, įskaitant bet kuriuos, visus arba konkrečią frazę.

 • Tema:produkto planas bus surasti visi panešimai, kurių temoje yra „produktas“ arba „planas“.

 • Tema:(produkto planas) bus surasti visi panešimai, kurių temoje yra abu terminai „produktas“ ir „planas“.

 • Tema:„produkto planas“ bus surasti visi panešimai, kurių temoje yra „produkto planas“.

Taip pat galite naudoti AND arba OR ir ieškoti pagal kelis ieškos terminus. Pavyzdžiui, galite ieškoti laiškų nuo Jerri, kurių temoje yra žodis „ataskaita“, ieškos lauke įvesdami From:Jerri AND Subject:report.

Paieškos patarimai ir gudrybės

Norėdami ieškoti tiksliau, pasinaudokite šiais patarimais ir gudrybėmis.

 • Ieškant pagal raktažodžius, didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos. Pavyzdžiui, pagal žodį katė ir KATĖ grąžinami tie patys rezultatai.

 • Jei ieškote pagal reiškinį property:value, neįveskite tarpo po kabliataškio. Jei yra tarpas, norimos reikšmės bus ieškoma tiesiog visame tekste. Pavyzdžiui, nurodžius to: JerriFrye, „JerriFrye“ bus naudojamas kaip raktažodis užuot ieškojus laiškų, nusiųstų gavėjui JerriFrye. Jei norite ieškoti gavėjui JerriFrye nusiųstų laiškų, įveskite to:JerriFrye.

 • Tarpas tarp dviejų raktažodžių arba dviejų reiškinių property:value atitinka jungtuką AND. Pavyzdžiui, nurodžius from:"Jerri Frye"subject:reorganizacija bus grąžinti visi laiškai, kuriuos siuntė Jerri Frye ir kurių temos eilutėje yra žodis reorganizacija.

 • Ieškodami pagal gavėjo ypatybę, pvz., Kam, Nuo, Kopija arba Gavėjai, galite nurodyti gavėjo SMTP adresą, pseudonimą arba rodomą vardą. Pavyzdžiui, galite naudoti JerriFrye@contoso.com, JerriFrye arba "JerriFrye".

 • Galite ieškoti tik naudodami pakaitos simbolius povardyje, pvz., katė* arba rinkinys*. Negalite ieškoti naudodami pakaitos simbolių priešdėlyje (*katė) arba dalinėje eilutėje (*katė*).

 • Ieškodami pagal ypatybę, naudokite dvigubas kabutes (" "), jei ieškoma reikšmė sudaryta iš kelių žodžių. Pavyzdžiui, nurodžius subject:1 ketvirčio biudžetas grąžinami laiškai, kurių temos eilutėje yra žodis biudžetas, o bet kurioje kitoje laiško vietoje arba ypatybėse – 1 ketvirtis. Nurodžius subject:"1 ketvirčio biudžetas", grąžinami laiškai, kurių temos eilutėje (bet kurioje vietoje) yra 1 ketvirtis.

 • Norėdami, kad į ieškos rezultatus nebūtų įtrauktas tam tikra ypatybės reikšme pažymėtas turinys, parašykite minuso ženklą (-) prieš ypatybės pavadinimą. Pavyzdžiui, nurodžius -from:"Jerri Frye" nebus įtraukti laiškai, kuriuos siuntė Jerri Frye.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×