Objekto formatavimas (užpildo sritis)

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Užpildas yra figūros vidinė dalis.

Jei norite įtraukti užpildo efektą į „SmartArt“ grafinio elemento figūras žr. Figūros, figūros kraštinės arba viso „SmartArt“ grafinio elemento spalvos keitimas.

Pastabos: 

  • Pakeitus šiame dialogo lange Parinktys, keitimus iš karto taikoma figūros, lengvai peržiūrėti į "SmartArt" grafinį elementą, figūrą ar kitą objektas pakeitimus neuždarę dialogo langą. Tačiau kadangi pakeitimai taikomi nedelsiant, neįmanoma spustelėkite Atšaukti šį dialogo langą. Norėdami pašalinti keitimus, turite spustelėti Anuliuoti Mygtuko paveikslėlis kiekvieną keitimą, kurį norite pašalinti Sparčiosios prieigos įrankių juostą .

  • Vienu metu galite anuliuoti keletą vienos dialogo lango parinkties pakeitimų, kol neatlikote kitos dialogo lango parinkties pakeitimų.

  • Galite perkelti dialogo langą, kad galėtumėte matyti figūrą ir dialogo langą tuo pat metu.

Be užpildo     Norėdami padaryti formą skaidrią ar bespalvę arba pašalinti formos užpildą, spustelėkite šią parinktį.

Vientisas užpildas     Norėdami pridėti formai spalvos ir skaidrumo, spustelėkite šią parinktį.

Perėjimo užpildas     Norėdami pridėti formai gradientas užpildą, spustelėkite šią parinktį.

Paveikslėlio ar tekstūros užpildas     Norėdami naudoti paveikslėlį kaip formos užpildą arba pridėti prie formos tekstūrą, spustelėkite šią parinktį.

Trafareto užpildas     Norėdami naudoti pasikartojančių horizontalių arba vertikalių linijų, taškelių, brūkšnelių arba juostelių maketus kaip figūros užpildus, spustelėkite šią parinktį.

Skaidrės fono užpildas (tik programoje „PowerPoint“).    Norėdami naudoti pateikties foną kaip figūros, linijos ar simbolio užpildą, spustelėkite šią parinktį.

Vientisas užpildas

Užpildo spalva

Spalva     Norėdami pasirinkti figūros spalvą, spustelėkite Spalva Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą spalvą. Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

Skaidrumas     Norėdami nurodyti, kiek galima matyti pro formą, perkelkite slankiklį Skaidrumas arba įrašykite skaičių laukelyje prie slankiklio. Galite keisti skaidrumo procentus nuo 0 (visai nepermatoma, numatytasis nustatymas) iki 100% (visiškai skaidru).

Gradiento užpildas

Gradiento užpildas – tai laipsniškas dviejų ar daugiau užpildo spalvų suliejimas.

Diagrama, kurioje parodyta figūra su perėjimo užpildu ir trys spalvos, sudarančios perėjimą.
Palaipsniui kintančių trijų spalvų figūros užpildas

Nustatytos spalvos     Norėdami pasirinkti įtaisytąjį eilutės perėjimo užpildą, spustelėkite Nustatytos spalvos Mygtuko vaizdas , tada – norimą parinktį.

Tipas     Norėdami nurodyti perėjimo užpildo piešimo kryptį, sąraše pažymėkite parinktį. Tipas, kurį pažymite, nustato galimą Kryptį.

Kryptis     Norėdami pasirinkti kitokią spalvų ir šešėlių seką, spustelėkite Kryptis, tada spustelėkite norimą parinktį. Galimos Kryptys priklauso nuo pasirinkto perėjimo Tipo.

Kampas     Norėdami nurodyti kampą, kuriuo figūroje yra pasuktas perėjimo užpildas, sąraše spustelėkite norimą laipsnį. Ši parinktis galima tik tada, kai Linijinis yra pažymėtas kaip Tipas.

Perėjimo stabdymai

Gradiento žingsniai – tai atskiros, gradientą sudarančios spalvos. Jei norite sukurti gradientą, kurio spalvos pereina iš raudonos į žalią ir mėlyną, reikia trijų gradiento žingsnių: raudono gradiento žingsnio, mėlyno ir žalio. Gradiento žingsnius apibrėžia keturios ypatybės: Padėtis, Spalva, Ryškumas ir Skaidrumas. Kiekviena iš šių verčių taikoma tik gradiento žingsniui, o ne visam užpildui.

Gradiento žingsnio slankiklis    Gradiento užpildas sudarytas iš kelių gradiento žingsnių, tačiau vienu metu galima keisti tik vieną gradiento žingsnį. Spustelėkite gradiento žingsnį, kurį norite redaguoti, ir parinktyse Spalva, Padėtis, Ryškumas ir Skaidrumas bus rodomi esami šio gradiento žingsnio parametrai.

Gradiento žingsnio slankiklis
Gradiento žingsnio slankiklis

Gradiento žingsnio įtraukimas.     Mygtukas Įtraukti perėjimo sustabdymus Norėdami įtraukti gradiento žingsnį, spustelėkite Mygtukas Įtraukti perėjimo sustabdymus ir tada nustatykite norimas parinktis Spalva, Ryškumas ir Skaidrumas.

Gradiento žingsnio šalinimas.     Mygtukas Šalinti perėjimo sustabdymus Norėdami šalinti gradiento žingsnį, spustelėkite norimą naikinti žingsnį slankiklyje ir tada spustelėkite Mygtukas Šalinti perėjimo sustabdymus .

Spalva     Norėdami pasirinkti naudojamą perėjimo stabdymo spalvą, spustelėkite Spalva Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite norimą spalvą. Jei norite keisti į tokią spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite savo spalvą. Jei vėliau keičiate dokumento tema, pasirinktinės spalvos ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nenaujinamos.

Padėtis.    Norėdami nustatyti gradiento žingsnio vietą, įveskite numerį lauke arba perkelkite gradiento žingsnį ant gradiento slankiklio. Žingsnio padėtis nurodo, kurioje gradiento vietoje bus rodoma spalva.

Gradiento žingsnio slankiklis

Ryškumas     Perkelkite slankiklį Ryškumas arba įveskite skaičių šalia slankiklio esančiame lauke.

Skaidrumas.    Norėdami nurodyti, kiek skaidru bus pasirinkus nurodytą parinktį Padėtis, perkelkite slankiklį Skaidrumas arba įveskite skaičių lauke, šalia slankiklio. Galite keisti skaidrumo procentus nuo 0 (visiškai nepermatoma, numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai permatoma).

Sukti kartu su figūra     Pažymėjus šį žymės langelį užpildas sukamas kartu su figūra.

Paveikslėlio ar tekstūros užpildas

Tekstūra     Norėdami pasirinkti įtaisytąją tekstūrą, spustelėkite šį mygtuką ir reikalingą parinktį.

Įterpti iš

Failo     Norėdami įterpti paveikslėlį iš failo, spustelėkite šį mygtuką, tada raskite paveikslėlį, kurį norite pridėti. Norėdami įterpti paveikslėlį, spustelėkite jį du kartus.

Mainų srities     Norėdami įklijuoti paveikslėlį iš mainų srities ar kitos programos, nukopijuokite paveikslėlį ir spustelėkite šį mygtuką.

"ClipArt"     Norėdami įterpti paveikslėlius, spustelėkite šį mygtuką ir tada lauke Ieškoti teksto įveskite žodžio, apibūdinančio klipas , arba įveskite visą arba dalį iliustracijos failo vardo. Norėdami įtraukti "ClipArt" paieškoje galima svetainėje Office.com, pažymėkite žymės langelį įtraukti turinio iš "Office.com" , spustelėkite eitiir spustelėkite iliustraciją, kad ją įterptumėte.

Iškloti paveikslėlį kaip tekstūrą.    Paveikslėlio užpildas gali būti ištemptas, kad užpildytų pažymėtą (-as) figūrą (-as) arba išdėliotas kaip tekstūra (kartojamas horizontaliai ir vertikaliai), kad užpildytų figūrą. Norėdami naudoti kelias to paties paveikslėlio kopijas kaip figūros tekstūrą, pažymėkite šį žymės langelį.

Dėliojimo parinktys

Toliau pateiktos parinktys nustato tekstūros užpildo mastelio koeficientą.

X poslinkis     Norėdami perkelti visą sudėlioto paveikslėlio užpildą į kairę (neigiami skaičiai) arba į dešinę (teigiami skaičiai), įveskite skaičių į lauką.

Poslinkis Y ašimi     Norėdami paslinkti visą sudėlioto paveikslėlio užpildą į viršų (neigiami skaičiai) arba į apačią (teigiami skaičiai), į laukelį įveskite skaičių.

X ašies mastelis     Norėdami nurodyti pradinio paveikslėlio horizontalaus mastelio procentą, į laukelį įveskite skaičių.

Y ašies mastelis     Norėdami nurodyti pradinio paveikslėlio vertikalaus mastelio procentą, į laukelį įveskite skaičių.

Lygiuotė     Lygiuotė aprašo prieraišo padėtį, nuo kurios prasideda paveikslėlio sudėliojimas. Norėdami nurodyti sudėlioto paveikslėlio ar tekstūros išdėstymą, pažymėkite sąrašo parinktį.

Veidrodinis tipas     Norėdami nurodyti, ar horizontalus arba vertikalus išklotinių kaitaliojimas rodo veidrodinį ar apsuktą paveikslėlį su kiekviena išklotine, pažymėkite sąrašo parinktį.

Skaidrumas     Norėdami nurodyti, kiek paveikslėlis ar tekstūra bus permatomi, perkelkite slankiklį Skaidrumas arba įveskite skaičių lauke, esančiame šalia slankiklio. Galite keisti skaidrumo procentą nuo 0 (visiškai nepermatomi, numatytasis parametras) iki 100% (visiškai permatomi).

Sukti kartu su figūra.    Norėdami pasukti paveikslėlį arba tekstūrą kartu su figūra, pažymėkite šį žymės langelį.

Trafareto užpildas

Norėdami naudoti pasikartojančių horizontalių arba vertikalių linijų, taškelių, brūkšnelių arba juostelių maketus kaip figūros užpildus, spustelėkite norimą trafaretą.

Priekinio plano spalva     Norėdami pasirinkti naudojamą plane rašto užpildo spalvą, spustelėkite spalvos Mygtuko paveikslėlis ir tada spustelėkite norimą spalvą. Norėdami pakeisti į spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, ir tada spustelėkite spalvą, kuria norite skirtuke Standartinis arba sukurti savo spalvą Pasirinktinis puslapyje pasirinktines spalvas ir spalvos skirtuke Standartinis Jei vėliau pakeisti dokumento temaneatnaujintos.

Fono spalva     Pasirinkite naudojamą fono, rašto užpildo spalvą, spustelėkite spalvos Mygtuko paveikslėlis ir tada spustelėkite norimą spalvą. Norėdami pakeisti į spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, ir tada spustelėkite spalvą, kuria norite skirtuke Standartinis arba sukurti savo spalvą Pasirinktinis puslapyje pasirinktines spalvas ir spalvos skirtuke Standartinis Jei vėliau pakeisti dokumento temaneatnaujintos.

Skaidrės fono užpildas

Tik programoje „PowerPoint“

Norėdami naudoti pateikties foną kaip figūros, linijos ar simbolio užpildą, spustelėkite šią parinktį.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×