Numatytųjų duomenų bazių parametrų tinkinimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite tinkinti įvairius parametrus prieigos kompiuterio duomenų bazių spustelėdami failas > parinktys > Kliento parametrai. Parametrai, kuriuos atliekate iš šios kategorijos taikyti visus Access kompiuterio duomenų bazės failus, jūsų kompiuteryje.

Pastaba: Jei naudojate "Access 2007", spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką > "Access" parinktys > Išsamiau , peržiūrėkite šiuos parinkčių ir parametrų.

Pastaba: Šis straipsnis netaikomas „Access“ žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete.

Ką norėtumėte daryti?

Žymiklio ir klavišų veikimo tinkinimas

Priemonių rodymo parinkčių nustatymas

Spausdinimo parinkčių keitimas

Bendrųjų duomenų bazės parinkčių nustatymas

Taikomosios programos išplėstinių parinkčių tinkinimas

Konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas

Žymiklio ir klavišų veikimo tinkinimas

Naudokite šias parinktis, jei norite nustatyti žymiklio veikimo būdą, kai tam tikrų klavišais. Informacijos, kaip nustatyti kalbą žymiklio veikimo būdą, skyriuje žymiklio judėjimas po konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas šiame straipsnyje.

Galite nustatyti toliau pateiktus žymiklio veikimo būdus paspaudus klavišą ENTER.

Parinktis

Aprašas

Neperkelti

Žymiklis paliekamas esamame lauke.

Paskesnis laukas

Žymiklis perkeliamas į kitą lauką. Numatyta, kad kitas laukas yra į dešinę arba į kairę nuo esamo lauko, atsižvelgiant į tai, kaip nustatyta teksto kryptis. Šis parametras yra numatytasis žymėjimas.

Paskesnis įrašas

Žymiklis perkeliamas į kito įrašo esamą lauką. Kai peržiūrite keletą įrašų, kitas įrašas yra iškart po esamu įrašu.

Norėdami nustatyti, kaip žymiklis veiks formose ir duomenų lapuose, kai naudosite klavišus ENTER, TAB ir rodyklių klavišus, pažymėkite parinktį skyriuje Veikimas įeinant į lauką.

Parinktis

Aprašas

Žymėti visą lauką

Kai žymiklis patenka į lauką, pažymimas visas laukas.

Eiti į lauko pradžią

Kai žymiklis patenka į lauką, jis perkeliamas į lauko pradžią.

Eiti į lauko pabaigą

Kai žymiklis patenka į lauką, jis perkeliamas į lauko pabaigą.

Galite tinkinti, kaip veiks žymiklis jums naudojant rodyklių klavišus, naudodami parinktis Rodyklės mygtuko veikimas.

Rodyklių klavišų judėjimo parinkčių patikslintas rodinys

Parinktis

Aprašas

Paskesnis laukas

Jums paspaudus rodyklių DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymiklis perkeliamas į kitą arba ankstesnįjį lauką, atsižvelgiant į kalbos parametrus.

Paskesnis simbolis

Jums paspaudus rodyklių DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymiklis perkeliamas prie kito arba ankstesniojo lauko simbolio.

Žymiklis sustoja pirmame / paskutiniame lauke

Pažymėjus rodyklių klavišais KAIRĖN ir DEŠINĖN žymiklis neperkeliamas iš pirmojo arba paskutiniojo lauko į ankstesnįjį arba kitą įrašą.

Puslapio viršus

Priemonių rodymo parinkčių nustatymas

Galite tinkinti toliau pateiktus parametrus, kad būtų rodomos naudingos funkcijos, pvz., animacija ir būsenos juostos, iš parinkčių Rodymas.

Parinktis

Aprašas

Rodyti šį naujausių duomenų bazių skaičius

Nustatomas arba keičiamas vėliausiai naudotų failų, rodomų srityje Naujausia duomenų bazė, kiekis.

Greitai pasiekti šį naujausių duomenų bazių skaičius

Nustato arba keičia vėliausiai naudotų failų, rodomus dalyje parinktys Backstage skaičių. Atkreipkite dėmesį, kad šią parinktį galima naudoti "Access 2013" ir naujesnės versijos.

Rodyti šį kiekį neprisegtų Naujausi aplankai

Nustato arba keičia skaičių neprisegtų Naujausi aplankai, rodomų srityje Naujausia duomenų bazė . Atkreipkite dėmesį, kad šią parinktį galima naudoti "Access 2013" ir naujesnės versijos.

Nerodyti Backstage atidarant ar įrašant failus

Slepia atidarant "Backstage" rodinyje arba įrašyti failus. Atkreipkite dėmesį, kad šią parinktį galima naudoti "Access 2013" ir naujesnės versijos.

Būsenos juosta

Access lango apačioje rodoma būsenos juosta.

Rodyti animacijas

Įjungiamos animuotos priemonės, pvz., animuotas naujų stulpelių įterpimas į duomenų lapus.

Rodyti veiksmo žymes duomenų lapuose

Rodo veiksmo žymės savo duomenų lapus.

Rodyti veiksmo žymes formose ir ataskaitose

Rodo veiksmo žymes formose ir ataskaitose.

Rodyti makrokomandos dizainas - stulpelių pavadinimai

Access 2007. Stulpelis Makrokomandos pavadinimas rodomas makrokomandų. Taip pat galite Rodyti arba paslėpti šį stulpelį, spustelėkite skirtuką dizainas grupėje Rodyti/slėptiMakrokomandų pavadinimai dėmesį, kad jei išjungsite šią parinktį, bet galite atidaryti makrokomandos (dizaino rodinyje), kurioje yra makrokomandų pavadinimai, paslėptą stulpelį matomi. Šis parametras taikomas visoms duomenų bazėms, bet galite naudoti komandą Makrokomandų pavadinimai išjungti šį parametrą dabartinės makrokomandos.

Rodyti makrokomandos dizainas - sąlygų stulpelyje

Access 2007. Rodo makrokomandų komandą sąlygas . Taip pat galite Rodyti arba paslėpti šį stulpelį, spustelėkite skirtuką dizainas , jei norite išjungti šią parinktį, bet tada atidaryti makrokomandos (dizaino rodinyje), kurioje yra vieną ar kelias sąlygas, paslėptą stulpelį Pastaba grupėje Rodyti/slėptisąlygas bus rodomas. Šis parametras taikomas visoms duomenų bazėms, bet galite naudoti komandą sąlygas išjungti šį parametrą dabartinės makrokomandos.

Puslapio viršus

Spausdinimo parinkčių keitimas

Galite nustatyti numatytąsias paraštes, naudodami dalies Spausdinimas parinktis. Taip pat galite tinkinti puslapio parametrų ir spausdinimo parinktis prieš spausdindami ataskaitą ar duomenų lapą.

Parinktis

Aprašas

Kairioji paraštė

Keičia numatytąjį kairiojoje paraštėje duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami keisti paraštes esamas formas ir ataskaitas, spustelėkite skirtuką failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir tada nustatyti spausdinimo parinkčių dialogo langas.

Dešinioji paraštė

Keičia numatytąjį dešinioji duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Viršutinė paraštė

Keičia numatytąjį viršutinės paraštės duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Apatinė paraštė

Keičia numatytąjį apatinė paraštė duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Pastaba: Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose, naudojant "Access 2007" paraštes, spustelėkite "Microsoft Office" mygtuką ir naudoti komandą Puslapio parametrai .

Puslapio viršus

Bendrųjų duomenų bazės parinkčių nustatymas

Naudodami visas toliau nurodytas parinktis galite tinkinti Access veikimą atliekant kai kurias bendras užduotis.

Parinktis

Aprašas

Rodyti papildinio vartotojo sąsajos klaidas

Ši parinktis yra skyriuje Bendra ir gali būti naudinga, jei esate programų kūrėjas. Pažymėkite parinktį, kad Access rodytų vartotojo sąsajos tinkinimo kodo klaidas.

Numatytasis įrašo užrakinimas

Leidžiami galimi garsai, susiję su Microsoft Office programų įvykiais, pvz., failų atidarymu, įrašymu ir spausdinimu, taip pat klaidos pranešimų rodymu. Skirtingiems įvykiams priskirtus garsus galima keisti „Windows“ valdymo skyde esančiame dialogo lange Garsų ypatybės. Jei vienoje sistemos Office programoje pažymėsite arba išvalysite žymės langelį Numatytasis įrašo užrakinimas, ši parinktis taip pat bus įjungta arba išjungta visose kitose sistemos Office programose. Norėdami keisti su įvykiu susietą garsą, atidarykite „Windows“ valdymo skyde esantį aplanką Garsai. Kad galėtumėte leisti daugumą garsų, jūsų kompiuteryje turi būti garso plokštė.

Naudoti keturių skaitmenų metų formatavimą

Ši duomenų bazė – keturių skaitmenų (mmmm) formatas nustatomas kaip numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės metų formatas.

Pastaba:  Šis parametras pakeičia šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametrą Visos duomenų bazės.

Visos duomenų bazės – keturių skaitmenų (mmmm) formatas nustatomas kaip numatytasis visų duomenų bazių metų formatas.

Paskutiniosios naudotos duomenų bazės atidarymas paleidus „Access“

Ši parinktis yra dalyje Išsamiau . Kai pažymėtas, Access atidaromas paskutinį naudojamos duomenų bazės vietoje " Microsoft Access " puslapis. Yra du būdai atidaryti paskutinį naudojamos duomenų bazės: bendrinamos bus atidarytas paskutinės naudotos duomenų bazės, bendrai naudoti. Tai yra numatytasis parametras. Išskirtinis atidaromas paskutinį naudotų naudoti iš vieno vartotojo duomenų bazę.

Numatytasis įrašų užrakinimas

Dalyje Išsamiau yra šios parinktys.

Užrakinimo nėra – įrašai paliekami atviri redagavimui.

Visi įrašai – užrakinami visi atidarytos formos ar duomenų lapo įrašai, taip pat visose pagrindinėse lentelėse esantys įrašai. Įrašai bus užrakinti tol, kol objektai bus atidaryti.

Redaguojamas įrašas – užrakinamas tik jūsų redaguojamas įrašas.

Puslapio viršus

Ieškos ir pakeitimo veiksmų parinkčių nustatymas

Nustatykite radimo ir radimo/pakeitimo veikimą naudodami šias parinktis sekcijos Redagavimas .

Parinktis

Aprašas

Sparčioji ieška

Ieškoma esamame lauke ir su ieškos eilute lyginamas visas laukas.

Bendroji ieška

Ieškoma visuose laukuose ir lyginama su bet kuria lauko dalimi.

Ieška lauko pradžioje

Ieškoma esamame lauke ir lyginama su lauko pradžios simboliais.

Puslapio viršus

Patvirtinimo pranešimų rodymo parinktys

Naudokite šias parinktis, jei norite nustatyti, kuris pranešimas rodomas užbaigus tam tikrus vartotojo veiksmus.

Parinktis

Aprašas

Įrašų keitimai

Kaskart atlikus įrašo keitimą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Dokumentų naikinimas

Kaskart panaikinus duomenų bazės objektą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Veiksmų užklausos

Kaskart Access duomenų bazėje vykdant papildymo, naujinimo, naikinimo ar lentelės sudarymo veiksmo užklausą rodomas patvirtinimo pranešimas.

Puslapio viršus

Taikomosios programos išplėstinių parinkčių tinkinimas

Parinktis

Aprašas

Duomenų bazių atidarymas naudojant įrašų lygio užrakinimą

Nustatoma, kad įrašų lygio užrakinimas būtų numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametras. Jei išvalysite šį žymės langelį, numatytuoju atidarytos duomenų bazės parametru taps puslapio lygio užrakinimas. Jūsų pasirinkimas taikomas duomenims, esantiems formose, duomenų lapuose ir kode, naudojančiame įrašų rinkinio objektą įrašams kartoti. Ši parinktis netaikoma veiksmų užklausoms ar kodui, kuris atlieka grupines operacijas naudodamas SQL sakinius.

OLE/DDE skirtasis laikas (sekundėmis)

Valdiklių intervalą, po kurio Access kartos nesėkmingas OLE ir DDE bandymas. Reikšmes: 0-300. Numatytoji reikšmė: 30.

Atnaujinimo intervalas (sek.)

Kiek sekundžių, po kurio Access automatiškai atnaujina įrašus duomenų lapo arba formos rodiniuose. Reikšmes: 0-32, 766. Numatytoji reikšmė: 60. Reikšmė yra lygi 0 neleidžia naujinimus.

Naujinimo bandymų skaičius

Kiek kartų Access bando įrašyti į pakeistą įrašyti, kad užrakino kitas vartotojas. Reikšmes: 0-10. Numatytoji reikšmė: 2.

ODBC atnaujinimo intervalas (sek.)

Intervalas, po kurio Access automatiškai atnaujina duomenis surinkti per ODBC ryšį. Šis parametras įsigalioja tik tada, kai duomenų bazė yra bendrinama tinkle. Reikšmes: 0-32, 766. Numatytoji reikšmė: 1500. Nulinę reikšmę neleidžia naujinimus.

Kartoti naujinimo intervalas (MS)

Milisekundžių, po kurio Access bando įrašyti pakeistą įrašą, kuris yra užrakintas kito vartotojo skaičius. Reikšmes: 0-1, 000. Numatytoji reikšmė: 250.

DDE operacijos

Nepaisyti DDE užklausų leidžia programai Access nepaisyti DDE užklausų iš kitų taikomųjų programų.

Įgalinti DDE atnaujinimą leidžia programai Access naujinti DDE saitus lauke Naujinimo intervalas (sek.) nurodytu intervalu.

Komandų eilutės argumentai

Įvedami argumentai, kurie bus vykdomi paleidus programą Access arba atidarius Access duomenų bazę.

Šifravimo metodas

"Access 2010" ir naujesnės versijos galimos šių dviejų parinkčių.

Naudokite senstelėjusių šifravimą (tinkamas atvirkštinio suderinamumo ir kelių vartotojų duomenų bazių): naudokite senstelėjusių šifravimo metodą rasti programoje "Access 2007".

Naudoti numatytąjį šifravimo (didesnė sauga): šifravimo įrankis "Access 2010" ir naujesnės versijos sujungia ir pagerina du senesnius įrankius – kodavimo ir duomenų bazės slaptažodį. Naudojant duomenų bazės slaptažodį duomenų bazės šifravimas, jūs padarote duomenų neįskaitomas iš kitų įrankių, ir vartotojai įvesti slaptažodį, kad būtų galima naudoti duomenų bazę. Šifravimas, taikomas "Access 2010" ir naujesnės versijos naudoja stipresnį algoritmą nei naudotas ankstesnėse "Access" versijose.

Numatytoji tema

Spustelėję Naršyti pažymėkite numatytąją temą, šriftų temą ar duomenų bazės spalvas.

Puslapio viršus

Konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas

Dalyje redagavimo galite rasti šias parinktis.

Parinktis

Aprašas

Numatytoji kryptis

Iš kairės į dešinę: nustatoma, kad nauji objektai būtų rodomi iš kairės į dešinę, kaip įprasta anglų ir Europos kalbų vartotojams. Pvz., šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant kairiausiuoju stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į dešinę nuo jo, taip pat apatiniame kairiajame rodinio Duomenų lapas kampe įdeda įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Iš dešinės į kairę: nustatoma, kad nauji objektai būtų rodomi iš dešinės į kairę, kaip įprasta Vidurio Rytų kalbų vartotojams. Pvz., šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant dešiniausiuoju stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į kairę nuo jo. Taip pat apatiniame dešiniajame lentelės rodinio Duomenų lapas kampe įdeda įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Žymiklio judėjimas

Loginis: nustatoma, kad žymiklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste pagal aptiktos kalbos kryptį. Pvz., naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite pereiti nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada pradedama nuo kairiausio anglų kalbos žodžio simbolio ir jos judėjimas tęsiamas kryptimi iš kairės į dešinę.

Vaizdinis: nustatoma, kad žymiklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste, pereidamas prie kito matomo gretimo simbolio. Pvz., naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite persikelti iš dešinės į kairę nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada tęsiama nuo dešiniausio anglų kalbos žodžio simbolio ir toliau perkeliama kryptimi iš dešinės į kairę.

Naudoti Hijri kalendorių

Kai tai taikoma, galite pažymėti šią parinktį, kad esama datos nuoroda būtų pagrįsta mėnulio kalendoriumi. Jei ši parinktis nepažymėta, duomenų bazėje naudojamas Grigaliaus kalendorius.

Pastaba: Naudojant programą Access rekomenduojama pasirinkti kalendoriaus tipą kuriant duomenų bazę pirmą kartą, o po to šio parametro nekeisti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×