Nepavyksta įrašyti replikuotos duomenų bazės programos Access 2007 formatu

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Požymiai

Į Microsoft Office Access 2007, pakartoti duomenų bazių, kurios buvo sukurtos ankstesnėse "Access" versijose (. MDB formato) negali būti įrašyti į naują. ACCDB failo formatu. Parinktis rodoma neryškiai (nepasiekiamos), kai bandote naudoti Įrašyti duomenų bazę kaip komandą (spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , o tada spustelėkite rodyklę, esančią šalia Įrašyti kaip).

Priežastis

.ACCDB failo formatas nepalaiko replikavimo.

Sprendimas

Replikuotą duomenų bazę naudokite .MDB failo formatu

Savo replikuotą duomenų bazę galite ir toliau naudoti .MDB failo formatu. .MDB failo formatu replikavimo funkcinės galimybės taip pat palaikomos.

Neautomatiniu būdu iš naujo sukurkite duomenų bazę programos Office Access 2007 failo formatu

Jei nuspręsite, kad naujasis failo formatas turi daugiau pranašumų nei replikavimas, galite kurti naują duomenų bazę programos Office Access 2007 formatu ir neautomatiniu būdu iš naujo sukurti replikuotą duomenų bazę.

Pastaba: Šis metodas tinka bet kuriai replikuotai duomenų bazei, tačiau jei dirbate su visa replika, kuri buvo sinchronizuota su visomis kitomis replikų rinkinio replikomis, naujojoje duomenų bazėje nebus duomenų ir projektų, kurių dar nėra jūsų replikoje.

Prieš pradėdami iš naujo kurti savo duomenų bazę, turėtumėte įsitikinti, kad replikoje matomi visi paslėpti ir sistemos objektai. Tai užtikrina, kad iš naujo kurdami repliką, turėtumėte prieigą prie konkrečių replikos laukų.

 1. Atidarykite norimą konvertuoti repliką. Norėdami rodyti paslėptus ir sistemos laukus, repliką turite atidaryti naudodami tą pačią programos Access versiją, kuri buvo naudojama replikai kurti.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys. Bus atidaromas dialogo langas Parinktys.

 3. Skirtuko Rodinys sekcijoje Rodymas pažymėkite Paslėpti objektai ir Sistemos objektai. Norėdami taikyti naujuosius parametrus ir uždaryti dialogo langą Parinktys, spustelėkite Gerai.

Duomenų bazės kūrimas iš naujo neautomatiniu būdu

 1. Sukurkite ir atidarykite tuščią duomenų bazę.

  Pastaba: Programa Access sukurs naują, tuščią lentelę, pavadinimu Lentelė1. Šią lentelę turėtumėte panaikinti. Tai padaryti galite iš karto uždarydami ją, kol dar neatlikote joje jokių keitimų. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jos objekto skirtuką, tada laikinajame meniu spustelėkite Uždaryti.

 2. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti spustelėkite Access.

  Bus rodomas dialogo langas Gauti išorinius duomenis – Access duomenų bazė.

 3. Spustelėkite Naršyti, kad rastumėte replikuotą duomenų bazę.

 4. Spustelėkite replikuotą duomenų bazę, kurioje yra naujoje duomenų bazėje norimi iš naujo kurti duomenų bazės objektai, tada spustelėkite Atidaryti.

 5. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis – Access duomenų bazė spustelėkite Importuoti į dabartinę duomenų bazę lenteles, užklausas, formas, ataskaitas, makrokomandas ir modulius, tada spustelėkite Gerai.

 6. Spustelėkite į naująją duomenų bazę norimus importuoti duomenų bazės objektus. Jei norite importuoti visus objektus, kiekviename skirtuke spustelėkite Žymėti viską.

  Svarbu     Šiuo metu nežymėkite jokių lentelių. Lenteles iš naujo kursite šiek tiek vėliau.

 7. Baigę žymėti objektus, spustelėkite Gerai, kad juos importuotumėte.

  Paskutiniame vedlio puslapyje galėsite pasirinkti įrašyti importavimo veiksmus, kad galėtumėte juos naudoti vėliau. Kad tai padarytumėte, pažymėkite žymės langelį Įrašykite importavimo veiksmus, įveskite atitinkamą informaciją, tada spustelėkite Įrašyti importavimą.

 8. Programoje Office Access 2007 atidarykite replikuotą duomenų bazę. Kiekvienoje replikuotos duomenų bazės lentelėje sukurkite lentelės sudarymo užklausą, kurioje būtų visi senos lentelės duomenys ir naujoje duomenų bazėje sukurtų lentelę su tokiais pačiais duomenimis.

  Pastaba: Jei s_GUID yra pirminis raktas (ir išorinių raktų kitose lentelėse nurodyti), išorinis raktas turėtų būti įtraukti į naują lentelę. Jei išorinis raktas nėra naudojamas kaip pirminis raktas, nėra jokios priežasties išlaikyti jį į naują lentelę. Ne kopijuokite laukų s_Lineage ir s_Generation į naująją lentelę.

  Pagal numatytuosius parametrus laukai s_GUID, s_Lineage ir s_Generation yra slepiami. Jei norite šiuos laukus rodyti, atlikite šią procedūrą:

  1. Įsitikinkite, kad replikuotoje duomenų bazėje uždarytos visos lentelės.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršų, tada spustelėkite Naršymo parinktys. Bus atidaromas dialogo langas Naršymo parinktys.

  3. Sekcijoje Rodymo parinktys pažymėkite Rodyti sistemos objektus, tada spustelėkite Gerai.

   Kaip?

   1. Sukurkite užklausą pažymėdami lenteles, kuriose yra į naują lentelę norimi įtraukti įrašai.

    Kaip?

    1. Skirtuko Kūrimas grupėje Kita spustelėkite Užklausos dizainas.

    2. Dialogo lange Lentelės rodymas spustelėkite skirtuką, kuriame yra lentelių, su kurių duomenimis norite dirbti, sąrašas.

    3. Dukart spustelėkite kiekvieno į užklausą norimo įtraukti objekto pavadinimą, tada spustelėkite Uždaryti.

    4. Įtraukite laukus į eilutę Laukas, esančią dizaino tinklelis.

    5. Norėdami peržiūrėti užklausos rezultatus, spustelėkite meniu Rodymas, tada spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

   2. Naudodami užklausos maketo rodinys, skirtuko Dizainas grupėje Užklausos tipas spustelėkite Kurti lentelę. Bus rodomas dialogo langas Lentelės kūrimas.

   3. Lauke Lentelės pavadinimas įveskite lentelės, kurią norite kurti arba keisti, pavadinimą.

   4. Spustelėkite Kita duomenų bazė, tada arba įrašykite duomenų bazės, į kurią norite įtraukti naują lentelę, pavadinimą, arba spustelėkite Naršyti ir raskite duomenų bazę.

   5. Spustelėkite Gerai.

   6. Skirtuko dizainas grupėje rezultatai spustelėkite vykdyti. Tai, kad naują lentelę.

    Pastaba: Jūsų sukurta nauja lentelė nepaveldės pirminės lentelės lauko ypatybių ar pirminis raktas parametro.

 9. Kiekvienoje naujos duomenų bazės lentelėje sukurkite tokią pačią, kaip ir replikos lentelėje naudotą rodyklė ir pirminį raktą.

  Kaip?

  1. Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį.

  2. Viršutinėje lango dalyje spustelėkite lauką, kurio rodyklė norite kurti.

  3. Apatinėje lango dalyje spustelėkite ypatybės lauką Indeksuota, tada spustelėkite Taip (leidžiami dublikatai) arba Taip (neleidžiami dublikatai).

  4. Pažymėkite lauką ar laukus, kuriuose yra pirminis raktas.

  5. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

 10. Kiekvienoje naujos duomenų bazės lentelėje, kurti ryšius, kad į kopijos lentelę.

  Kaip?

  Kuriant ryšį tarp lentelių, esančių susijusių laukų nereikia turi tuos pačius pavadinimus. Tačiau susiję laukai turi būti pačios duomenų tipas , nebent pirminio rakto laukas yra laukas Automatinis numeravimas. Laukas Automatinis numeravimas su lauku skaičius galite suderinti tik jei FieldSize ypatybės abu sutampančius laukus, yra tokia pati. Pavyzdžiui, galite suderinti laukas Automatinis numeravimas ir skaičius, jei abiejų laukų FieldSize ypatybės yra Ilgasis sveikasis skaičius. Net jei abu atitikimo laukai yra laukai skaičius, jie privalo turėti pačią FieldSize ypatybės parametras.

  Apibrėžti vienas su daugeliu arba ryšį

  1. Uždarykite visas atidarytas lenteles. Atidarytų lentelių ryšių modifikuoti negalėsite.

  2. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  3. Jei savo duomenų bazėje dar nesate nurodę jokių ryšių, bus automatiškai rodomas dialogo langas Lentelės rodymas.

   Jei reikia įtraukti lentelių, kurias norite susieti, o dialogo langas Lentelės rodymas nėra rodomas, iškvieskite jį skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėję mygtuką Rodyti lentelę.

  4. Dukart spustelėkite norimų susieti lentelių pavadinimus, tada uždarykite dialogo langą Lentelės rodymas. Norėdami sukurti ryšį tarp pačios lentelės, spustelėkite ją dukart.

  5. Nuvilkite norimą susieti lauką iš vienos lentelės į susietą lauką, esantį kitoje lentelėje.

   Norėdami vilkti kelis laukus, paspauskite klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką ir vilkite.

   Dažniausiai vienos lentelės pirminio rakto laukas (jis rodomas paryškintai) yra velkamas į kitoje lentelėje esantį panašų lauką (dažnai to paties pavadinimo), vadinamą išorinis raktas.

  6. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas. Patikrinkite dviejuose stulpeliuose rodomus laukų pavadinimus, kad įsitikintumėte, jog jie teisingi. Jei reikia, galite juos keisti.

   Jei reikia, nustatykite ryšio parinktis.

  7. Norėdami sukurti ryšį, spustelėkite mygtuką Kurti.

  8. Kartokite 4–7 veiksmus su kiekviena norima susieti lentelių pora.

   Uždarius ryšių langas, programa Microsoft Access paklaus jūsų, ar norite įrašyti maketą. Nesvarbu, ar maketą įrašysite, ar ne, jūsų sukurti ryšiai bus įrašomi į duomenų bazę.

  Apibrėžti daugelis su daugeliu

  1. Sukurkite dvi lenteles, kurios turės ryšį ryšys „daug – daug“.

  2. Sukurkite trečią lentelę, vadinamą jungiamąja lentele, ir įtraukite į ją naujų laukų, turinčių tokius pačius apibrėžimus kaip ir kiekvienos iš kitų dviejų lentelių pirminio rakto laukai. Jungiamojoje lentelėje pirminio rakto laukai veikia kaip išoriniai raktai. Į jungiamąją lentelę, kaip ir į bet kokią kitą lentelę, galite įtraukti kitų laukų.

  3. Jungiamojoje lentelėje nustatykite, kad pirminiame rakte būtų kitų dviejų lentelių pirminio rakto laukai. Pavyzdžiui, jungiamojoje lentelėje Užsakymo informacija pirminis raktas turėtų būti sudarytas iš laukų Užsakymo_ID ir Produkto_ID.

   Kaip?

   1. Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį.

   2. Pažymėkite lauką ar laukus, kuriuos norite nustatyti kaip pirminį raktą.

    Norėdami pažymėti vieną lauką, spustelėkite norimo lauko eilučių parinkiklis.

    Norėdami pažymėti kelis laukus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kiekvieno lauko eilutės parinkiklį.

   3. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Pirminis raktas.

    Pastaba: Jei norite, kad kelių laukų pirminio rakto laukų išdėstymo tvarka būtų kitokia nei šių laukų išdėstymo tvarka lentelėje, spustelėkite grupėje Rodymas/slėpimas esantį mygtuką Rodyklės, kad būtų rodomas rodyklių langas, tada pakeiskite rodyklė, kurios pavadinimas Pirminis_raktas, laukų pavadinimų išdėstymo tvarką.

  4. Apibrėžti ryšys „vienas – daug“ , tarp dviejų lentelių pirminio ir sankirtos lentelės.

 11. Įrašykite savo duomenų bazę.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×