Naudoti verslo duomenų žiniatinklio dalių klasikinis puslapiuose

Naudoti verslo duomenų žiniatinklio dalių klasikinis puslapiuose

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Verslo duomenų puslapio dalys sukurtos taip, kad veiktų su išorinio sąrašo duomenimis, ir kad galėtumėte šias puslapio dalis naudingai derinti. Pvz., galite prijungti sąrašo ir elemento puslapio dalis, kad sąrašo puslapio dalyje pasirinkus išlaidų ataskaitos elementą, pvz., „Ketvirtadienio išlaidos“, elemento puslapio dalyje būtų rodoma elemento išsami informacija, pvz., viešbučio, kelionės ir maitinimo išlaidos.

Daugiau informacijos rasite Sukurti ryšius "SharePoint Designer", Verslo duomenų žiniatinklio dalių (Demonstracija)ir rasti turinį apie išorinių duomenų.

Šiame straipsnyje

Verslo duomenų puslapio dalių apžvalga

Prieš pradedant

Verslo duomenų sąrašo puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų sąrašo ypatybės

Duomenų rodinio ypatybės

Verslo duomenų elemento puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų elemento ypatybės

Duomenų rodinio ypatybės

Verslo duomenų veiksmų puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų veiksmų ypatybės

Verslo duomenų jungiamumo filtro puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Filtro ypatybės

Išplėstinių filtrų parinkčių ypatybės

Verslo duomenų susijęs sąrašas puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų susijusio sąrašo ypatybės

Duomenų rodinio ypatybės

Verslo duomenų elementų daryklės puslapio dalis

Verslo duomenų puslapio dalių bendrosios ypatybės

Išvaizda

Maketas

Išplėstinės

"Ajax" parinktys

Įvairios funkcijos

Verslo duomenų puslapio dalių apžvalga

Toliau pateikiamoje lentelėje trumpai susumuojama kiekviena verslo duomenų žiniatinklio dalis.

Žiniatinklio dalis

Aprašas

Verslo duomenų sąrašas

Rodomas išorinio sąrašo elementų sąrašas.

Verslo duomenų elementas

Rodomas elementas iš išorinio sąrašo.

Verslo duomenų veiksmai

Rodomas išorinio sąrašo veiksmas.

Verslo duomenų jungiamumo filtras

Filtruojamas prijungtos verslo duomenų puslapio dalies turinys, naudojant išorinio sąrašo reikšmes.

Verslo duomenų elementų daryklė

Pagal URL užklausos eilutės parametrus kuriamas verslo duomenų elementas ir pateikiamas kitose verslo duomenų žiniatinklio dalyse.

Verslo duomenų susijęs sąrašas

Rodomas antrinių elementų, susijusių su išorinio sąrašo pirminiais elementais, sąrašas. Reikalingas susiejimas.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Dirbant su išoriniais duomenimis reikalingos būtinosios užduotys, kad būtų įgalinta saugi prieiga prie duomenų. Toliau pateikiama informacija gali padėti planuoti kitus veiksmus. Be to, jei susidūrėte su problemomis bandydami dirbti su išoriniais duomenimis, ši informacija gali padėti aptikti problemą. Norėdami pasiekti išorinius duomenis, jūs arba administratorius turi atlikti šiuos veiksmus:

Paruošti išorinių duomenų šaltinio    Administratorius gali reikėti sukurti paskyrą ir suteikti teises į duomenų šaltinio užtikrinti, kad atitinkami žmonės turėtų prieigą prie duomenų ir kad duomenis negali patekti į neteisingai rankos. Išorinės duomenų bazės, administratorius taip pat galite sukurti konkrečias lenteles, rodinius, užklausas, ir taip toliau, kad apribotumėte rezultatus į tai, ką reikia ir pagerintų našumą.

Konfigūruoti "SharePoint" tarnybos    Administratorius turi aktyvinti išorinių sistemų ryšių paslaugos (BCS) ir apsaugotos saugyklos paslauga.

Konfigūruoti apsaugotos saugyklos paslaugą    Administratorius turi nustatyti geriausią išorinio duomenų šaltinio prieigos režimu, tikslinės taikomosios programos kūrimas ir nustatyti tikslinės taikomosios programos kredencialus.

Konfigūruoti išorinių sistemų ryšių paslaugas    Administratorius turi įsitikinkite, kad vartotojas, kuris sukuria išorinio turinio tipo turi sistemų duomenų ryšių (BDC) metaduomenų saugyklos teisių ir, atitinkamą vartotojai turėtų prieigą prie išorinio turinio tipą, kuriais remiantis išorinio sąrašo.

Išorinio sąrašo kūrimas    Vartotojas turi kurti išorinį sąrašą pagal išorinio turinio tipą ir vieną ar daugiau išorinio sąrašo rodinius, kiek reikia.

Verslo duomenų sąrašo puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų sąrašo ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Tipas

Įveskite norimą rodyti išorinio turinio tipą. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar išorinio turinio tipas yra, ir pasirinktumėte konkretų išorinio turinio tipą.

Rodinys

Pasirinkite norimą rodyti rodinį.

Pastaba:  Kol pasirinkę išorinio turinio tipą pamatysite visus rodinius, gali praeiti kelios sekundės.

Rodyti įrankių juostą

Pažymėkite šį žymės langelį arba panaikinkite jo žymėjimą, kad rodytumėte arba slėptumėte įrankių juostą.

Rodyti animaciją įkeliant

Pažymėkite šį žymės langelį arba panaikinkite jo žymėjimą, kad įkeliant ekrane rodytumėte animaciją arba jos nerodytumėte.

Duomenų rodinio ypatybės

Ypatybė

Aprašas

XSL rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XSLT šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XSLT sintaksę. Pavyzdžiui, naudokite šią ypatybę norėdami performatuoti stulpelius Skaičius ir Valiuta.

Puslapio viršus

Verslo duomenų elemento puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų elemento ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Tipas

Įveskite norimą rodyti išorinio turinio tipą. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar išorinio turinio tipas yra, ir pasirinktumėte konkretų išorinio turinio tipą.

Rodinys

Pasirinkite norimą rodyti rodinį.

Pastaba:  Kol pasirinkę išorinio turinio tipą pamatysite visus rodinius, gali praeiti kelios sekundės.

Elementas

Įveskite norimus rodyti elementus. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar elementai yra, ir pasirinktumėte konkretų elementą. Arba galite pasitikėti puslapio dalies ryšiu ir leisti automatiškai įvesti elemento reikšmę.

Rodyti animaciją įkeliant

Pažymėkite šį žymės langelį arba panaikinkite jo žymėjimą, kad įkeliant ekrane rodytumėte animaciją arba jos nerodytumėte.

Laukai

Pasirinkite norimus rodyti laukus ir jų poziciją elementų sąraše.

Veiksmai

Pasirinkite norimą rodyti anksčiau apibrėžtą veiksmą.

Rodyti naujus veiksmus pagal numatytąją reikšmę

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite rodyti naujus veiksmus pagal numatytąją reikšmę.

Duomenų rodinio ypatybės

Ypatybė

Aprašas

XSL rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XSLT šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XSLT sintaksę. Pavyzdžiui, naudokite šią ypatybę norėdami performatuoti stulpelius Skaičius ir Valiuta.

Puslapio viršus

Verslo duomenų veiksmų puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų veiksmų ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Tipas

Įveskite norimą naudoti išorinio turinio tipą. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar išorinio turinio tipas yra, ir pasirinktumėte konkretų išorinio turinio tipą.

Elementas

Įveskite norimus rodyti elementus. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar elementai yra, ir pasirinktumėte konkretų elementą. Arba galite pasitikėti puslapio dalies ryšiu ir leisti automatiškai įvesti elementų reikšmes.

Veiksmai

Pasirinkite norimą rodyti anksčiau apibrėžtą veiksmą.

Rodyti naujus veiksmus pagal numatytąją reikšmę

Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite rodyti naujus veiksmus pagal numatytąją reikšmę.

Stilius

Pasirinkite vieną iš šių rodymo stilių:

  • Sąrašas su ženkleliais

  • Sąrašas

  • Įrankių juosta

Puslapio viršus

Verslo duomenų jungiamumo filtro puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Filtro ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Filtro pavadinimas

Nurodykite unikalų ir prasmingą filtro pavadinimą.

Išorinio turinio tipas

Įveskite filtro reikšmėms norimą naudoti išorinio turinio tipą. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar išorinio turinio tipas yra, ir pasirinktumėte konkretų išorinio turinio tipą.

Rodinys

Pasirinkite rodinį.

Pastaba:  Kol pasirinkę išorinio turinio tipą pamatysite visus rodinius, gali praeiti kelios sekundės.

Stulpelio reikšmė

Pasirinkite stulpelį, kurį norite naudoti kaip filtro reikšmę.

Stulpelio aprašas

Pasirinkite stulpelį, kurį norite naudoti kaip alternatyvią ir prasmingesnę reikšmę, kuri būtų rodoma vartotojui.

Rodyti sąrašą kaip

Pasirinkite vieną iš galimų filtro rodymo būdo parinkčių.

Išplėstinių filtrų parinkčių ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Plotis

Norėdami valdyti puslapio dalies plotį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Įveskite konkretų plotį pikseliais.

  • Palikite lauką tuščią arba įveskite 0, kad plotis būtų nustatytas automatiškai.

Reikalauti, kad vartotojas pasirinktų reikšmę

Pažymėkite žymės langelį arba panaikinkite žymėjimą, jei norite reikalauti vartotojo pasirinkti reikšmę arba leisti vartotojui palikti reikšmę tuščią.

Numatytoji reikšmė

Įveskite elemento reikšmę. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar elementas yra, ir pasirinktumėte konkretų elementą.

Puslapio viršus

Verslo duomenų susijusio sąrašo puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Verslo duomenų susijusio sąrašo ypatybės

Ypatybė

Aprašas

Tipas

Įveskite norimą rodyti išorinio turinio tipą. Naudokite šalia lauko esančius mygtukus, kad išsiaiškintumėte, ar išorinio turinio tipas yra, ir pasirinktumėte konkretų išorinio turinio tipą.

Ryšys

Pasirinkite ryšį, pagrįstą anksčiau apibrėžtu susiejimu.

Rodyti įrankių juostą

Pažymėkite šį žymės langelį arba panaikinkite jo žymėjimą, kad rodytumėte arba slėptumėte įrankių juostą.

Rodyti animaciją įkeliant

Pažymėkite šį žymės langelį arba panaikinkite jo žymėjimą, kad įkeliant ekrane rodytumėte animaciją arba jos nerodytumėte.

Duomenų rodinio ypatybės

Ypatybė

Aprašas

XSL rengyklė

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XSLT šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XSLT sintaksę. Pavyzdžiui, naudokite šią ypatybę norėdami performatuoti stulpelius Skaičius ir Valiuta.

Puslapio viršus

Verslo duomenų elementų daryklės puslapio dalis

Ši puslapio dalis pasirinktinių ypatybių neturi. Pagal URL užklausos eilutės parametrus sukuriamas verslo duomenų elementas ir pateikiamas kitose verslo duomenų puslapio dalyse. Ši puslapio dalis vartotojui nematoma ir yra matoma tik tada, kai puslapis veikia redagavimo režimu.

Verslo duomenų puslapio dalių bendrosios ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines funkcijas, „Ajax“ parinktis ir kitas charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

  • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

  • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Puslapio viršus

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Puslapio viršus

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

  • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

  • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba:  Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

„Ajax“ parinktys

Pastaba:  Toliau nurodytos bendrosios ypatybės galimos tik naudojant verslo duomenų sąrašą ir verslo duomenų susijusio sąrašo puslapio dalis.

Ypatybė

Aprašas

Įgalinti asinchroninę apkrovą

Pažymėkite arba išvalykite šį žymės langelį, kad įkeltumėte duomenis asinchroniškai (kol duomenys įkeliami, galite dirbti) arba sinchroniškai (sąrašo rodinyje rodomas vaizdas Įkeliama, kol visi duomenys bus gauti iš serverio).

Įgalinti asinchroninį atnaujinimą

Pažymėkite arba atžymėkite šį žymės langelį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte asinchroninį arba sinchroninį šių operacijų veikimą: rikiavimo, puslapių, filtravimo ir atnaujinimo.

Rodyti neautomatinį atnaujinimo mygtuką

Pažymėkite arba atžymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodomas arba slepiamas mygtukas, leidžiantis neautomatiškai atnaujinti sąrašo rodinį.

Įgalinti asinchroninį automatinį atnaujinimą

Pažymėkite arba atžymėkite šį žymės langelį, kad būtų įjungtas arba išjungtas automatinis sąrašo rodinio naujinimas.

Automatinio atnaujinimo intervalas (sekundės)

Nurodykite laiko intervalą tarp automatinio atnaujinimo operacijų. Numatytoji reikšmė – 60 sekundžių.

Puslapio viršus

Įvairios funkcijos

Pastaba:  Toliau nurodytos bendrosios ypatybės galimos tik naudojant verslo duomenų sąrašą ir verslo duomenų susijusio sąrašo puslapio dalis.

Ypatybė

Aprašas

Duomenų pavyzdžiai

Įveskite duomenų pavyzdį kaip leistiną XML failą ir tokios pat struktūros kaip šaltinio pateikti duomenys. Su „SharePoint“ suderinama rengyklė, pvz., Microsoft SharePoint Designer 2013 gali naudoti XML duomenų pavyzdį, nurodytą šios ypatybės, kad generuotų duomenų rodinio vaizdą kuriant.

XSL saitas

Naudokite norėdami į paprastojo teksto rengyklę įvesti XSLT šaltinio kodą. Norint naudoti šią rengyklę, reikia išmanyti XSLT sintaksę. Pavyzdžiui, naudokite šią ypatybę norėdami performatuoti stulpelius Skaičius ir Valiuta.

Įgalinti duomenų rodinių kaupimą talpykloje

Pažymėkite arba atžymėkite šį žymės langelį, kad kauptumėte arba nekauptumėte talpykloje XSL transformacijų ir duomenų šaltinio valdiklio egzempliorių.

Duomenų rodinio kaupimo skirtasis laikas (sekundėmis)

Nurodo talpyklos valymo trukmę sekundėmis. Pasirinkus 0 nustatoma numatytoji ypatybės reikšmė 86 400 sekundžių (viena diena).

Įkėlus puslapį prijungtoms puslapio dalims siųsti pirmą eilutę

Pažymėkite arba atžymėkite šį žymės langelį, kad siųstumėte pirmą duomenų eilutę į vieną arba kelias prijungtas puslapio dalis, kai įkeliamas puslapis, arba jos nesiųstumėte.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×