Makrokomandos kūrimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite sukurti makrokomanda , atlikti konkrečius veiksmus, ir kurdami makrokomandų grupė , atlikti susijusių veiksmų seka.

Programoje Microsoft Office Access 2007 makrokomandos gali būti saugomos makrokomandos objektuose (kartais vadinamuose atskiromis makrokomandomis) arba gali būti įtaisytos formų, ataskaitų ar valdiklių įvykių ypatybėse. Įtaisytosios makrokomandos tampa objekto ar valdiklio, kuriame yra įtaisytos, dalimi. Makrokomandos objektai matomi dalies Makrokomandos naršymo srityje; o įtaisytosios makrokomandos – nematomos.

Ką norėtumėte daryti?

Makrokomandų daryklė

Atskiros makrokomandos kūrimas

Makrokomandų grupės kūrimas

Įtaisytosios makrokomandos kūrimas

Makrokomandų redagavimas

Sąlygų naudojimas valdant makrokomandų veiksmus

Sužinokite daugiau apie makrokomandų veiksmus

Makrokomandų daryklė

Makrokomandų daryklė naudojama kurti ir modifikuoti makrokomandas. Norėdami atidaryti makrokomandų daryklę:

 • Skirtuko kūrimasgrupėje, spustelėkite makrokomandos. Jei ši komanda yra negalima, spustelėkite rodyklę, esančią po modulis arba mygtuką Klasės modulis , ir spustelėkite makrokomandos. Mygtuko paveikslėlis

  Rodoma makrokomandų daryklė.

Makrokomandų daryklė

Makrokomandų daryklės lange galite sudaryti sąrašą veiksmų, kuriuos norite atlikti, kai vykdoma makrokomanda. Pirmą kartą atidarius makrokomandų daryklę, rodomi stulpeliai Veiksmas, Argumentai ir Komentaras.

Dalyje Veiksmo argumentai įvedate ir redaguojate kiekvieno makrokomandos veiksmo argumentus kairėje pusėje, jei jie privalomi. Dešinėje pusėje rodomas aprašo laukas, pateikiantis trumpą kiekvieno rodomo veiksmo ar argumento aprašymą. Spustelėkite veiksmą arba veiksmo argumentą, jei norite lauke perskaityti aprašą.

Galite naudoti komandas, esančias makrokomandų daryklės skirtuke Dizainas, norėdami kurti, tikrinti ir vykdyti makrokomandą.

Šioje lentelėje aprašomos skirtuke Dizainas galimos komandos.

Grupė

Komanda

Aprašas

Įrankiai

Vykdyti

Atlieka makrokomandoje surašytus veiksmus.

Vienas veiksmas

Įgalina vieno veiksmo režimą. Paleidus makrokomandą šiuo režimu, kiekvienas veiksmas vykdomas atskirai. Užbaigus kiekvieną veiksmą, rodomas dialogo langas Vienas makrokomandos veiksmas. Dialogo lange spustelėkite Veiksmas, kad pereitumėte prie kito veiksmo. Spustelėkite Stabdyti visas makrokomandas, kad sustabdytumėte šią ir bet kokią kitą makrokomandą. Spustelėkite Tęsti norėdami išeiti iš vieno veiksmo režimo ir likusius veiksmus atlikti be sustojimų.

Daryklė

Įvedus veiksmo argumentą, kuriame yra išraiška, šis mygtukas įgalinamas. Spustelėkite Daryklė, kad atidarytumėte dialogo langą Išraiškos daryklė, kurį galite naudoti išraiškai kurti.

Eilutės

Įterpti eilutes

Įterpia vieną ar kelias tuščias veiksmo eilutes virš pasirinktos eilutės ar eilučių.

Naikinti eilutes

Panaikina pasirinktą veiksmo eilutę ar eilutes.

Rodyti/slėpti

Rodyti visus veiksmus

Išplečiamajame sąraše Veiksmas rodo daugiau ar mažiau makrokomandų veiksmų.

 • Norėdami rodyti ilgesnį makrokomandos veiksmų sąrašą, spustelėkite Rodyti visus veiksmus. Kai galimas ilgesnis makrokomandos veiksmų sąrašas, mygtukas Rodyti visus veiksmus rodomas kaip pažymėtas. Jei pasirenkate makrokomandos veiksmą iš šio ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo, gali tekti suteikti duomenų bazei atskirą pasitikėjimo būseną, kad galėtumėte atlikti veiksmą.

 • Norėdami pereiti iš ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo į trumpesnį, rodantį tik tuos veiksmus, kurie gali būti naudojami nepasitikėjimo būsenos duomenų bazėje, įsitikinkite, kad mygtukas Rodyti visus veiksmus nepažymėtas.

  Patarimas: Jei mygtukas Rodyti visus veiksmus pažymėtas, spustelėkite mygtuką Rodyti visus veiksmus, kad išvalytumėte pažymėjimą. Kai mygtukas Rodyti visus veiksmus nepažymėtas, galimas trumpesnis patikimų makrokomandos veiksmų sąrašas.

Makrokomandų pavadinimai

Rodo arba slepia stulpelį Makrokomandos pavadinimas . Makrokomandų pavadinimai reikalingi makrokomandų grupėse nuo kito atskirti atskirų makrokomandų, tačiau kitu atveju makrokomandų pavadinimai yra pasirinktinis. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje kurti makrokomandų grupę.

Sąlygos

Rodo arba slepia stulpelį Sąlyga. Šis stulpelis naudojamas išraiškoms, valdančioms veiksmo atlikimą, įvesti.

Argumentai

Rodo arba slepia stulpelį Argumentai. Šis stulpelis rodo kiekvieno makrokomandos veiksmo argumentus ir palengvina makrokomandos skaitymą. Jei stulpelis Argumentai nerodomas, reikia spustelėti kiekvieną veiksmą, kad perskaitytumėte argumentus dalyje Veiksmo argumentai. Argumentų negalima įvesti stulpelyje Argumentai.

Patarimas: "Access 2010", kad dar lengviau kurti, modifikuoti ir bendrinti prieigos makrokomandos buvo pakeista makrokomandų kūrimo priemonę.

Puslapio viršus

Atskiros makrokomandos kūrimas

 1. Skirtuko kūrimasgrupėje, spustelėkite makrokomandos. Jei ši komanda yra negalima, spustelėkite rodyklę, esančią po modulis arba mygtuką Klasės modulis , ir spustelėkite makrokomandos. Mygtuko paveikslėlis

  Rodoma makrokomandų daryklė.

 2. Veiksmo įtraukimas į makrokomandą:

  • Makrokomandų daryklėje spustelėkite pirmą tuščią stulpelio Veiksmas langelį.

  • Įveskite norimą naudoti veiksmą arba spustelėkite rodyklę, kad būtų rodomas galimų veiksmų sąrašas, ir pasirinkite norimą naudoti veiksmą.

   Makrokomandos veiksmo pasirinkimas

  • Dalyje Veiksmo argumentai (apatinėje makrokomandų daryklės srityje), nurodykite veiksmo argumentus, jei jų reikia.

   Veiksmo argumentų įvedimas

   • Įvedus argumentus srityje Veiksmo argumentai, jie rodomi stulpelio Argumentai veiksmų sąraše. Tačiau stulpelis Argumentai yra skirtas tik rodyti; negalite šiame stulpelyje įvesti argumentų.

   • Norėdami matyti trumpą kiekvieno argumento aprašą, spustelėkite argumento lauke esančią sritį Veiksmo argumentai, tada šalia esančiame lauke perskaitykite aprašą.

    Patarimai

    • Galite nustatyti į veiksmo argumentas kurio parametras yra duomenų bazės objekto pavadinimas, argumentą, vilkdami objektą iš naršymo srities į veiksmo argumento lauką Objekto pavadinimas .

    • Taip pat galite sukurti veiksmą, vilkdami duomenų bazės objektą iš naršymo srities į tuščią makrokomandų daryklės eilutę. Jei velkate lentelę, užklausą, formą, ataskaitą ar modulį į makrokomandų daryklę, programa Access prideda veiksmą, kuris atidaro lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą. Jei velkate makrokomandą į makrokomandos daryklę, programa Access prideda makrokomandą vykdantį veiksmą.

  • Pasirinktinai įveskite veiksmo stulpelyje Komentaras esantį komentarą.

 3. Norėdami prie makrokomandos pridėti daugiau veiksmų, pereikite prie kitos veiksmo eilutės ir pakartokite antrą veiksmą.

Kai vykdote makrokomandą, programa Access atlieka veiksmus surašyta tvarka.

Puslapio viršus

Makrokomandų grupės kūrimas

Jei norite sujungti kelias susijusias makrokomandas į vieną makrokomandos objektą, galite sukurti makrokomandų grupę.

 1. Skirtuko kūrimasgrupėje, spustelėkite makrokomandos. Jei ši komanda yra negalima, spustelėkite rodyklę, esančią po modulis arba mygtuką Klasės modulis , ir spustelėkite makrokomandos. Mygtuko paveikslėlis

  Rodoma makrokomandų daryklė.

 2. Skirtuko dizainas grupėje Rodyti/slėpti spustelėkite Makrokomandos pavadinimai Mygtuko paveikslėlis , jei jis dar nepažymėtas.

  Stulpelis Makrokomandos pavadinimas rodomas makrokomandų daryklėje.

  Pastaba: Makrokomandų grupėse makrokomandų pavadinimai yra būtini norint atskirti individualias makrokomandas vieną nuo kitos. Makrokomandų pavadinimai rodomi toje pačioje eilutėje kaip ir pirmas makrokomandos veiksmas. Makrokomandos pavadinimo stulpelis paliktas tuščias bet kokiam tolesniam makrokomandos veiksmui. Makrokomanda baigiasi, kai susiduriama su kitu makrokomandos pavadinimu.

 3. Stulpelyje Makrokomandos pavadinimas įveskite pirmos makrokomandų grupės makrokomandos pavadinimą.

 4. Pridėkite veiksmus, kuriuos turėtų atlikti pirma makrokomanda:

  • Stulpelyje Veiksmas spustelėkite rodyklę, kad būtų rodomas veiksmų sąrašas.

  • Spustelėkite norimą atlikti veiksmą.

  • Dalyje Veiksmo argumentai, jei reikia, nurodykite veiksmo argumentus.

   Norėdami matyti trumpą kiekvieno argumento aprašą, spustelėkite argumento lauką ir skaitykite aprašą dešinėje argumento pusėje.

   Patarimai

   • Galite nustatyti veiksmo argumento, kurio parametras yra duomenų bazės objekto pavadinimas, argumentą, vilkdami objektą iš naršymo srities į veiksmo argumento lauką Objekto pavadinimas.

   • Taip pat galite sukurti veiksmą, vilkdami duomenų bazės objektą iš naršymo srities į tuščią makrokomandų daryklės eilutę. Jei velkate lentelę, užklausą, formą, ataskaitą ar modulį į makrokomandų daryklę, programa Access prideda veiksmą, kuris atidaro lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą. Jei velkate makrokomandą į makrokomandos daryklę, programa Access prideda makrokomandą vykdantį veiksmą.

  • Pasirinktinai įveskite veiksmo komentarą.

 5. Pereikite prie kitos tuščios eilutės ir stulpelyje Makrokomandos pavadinimas įveskite kitos makrokomandos pavadinimą.

 6. Pridėkite veiksmus, kuriuos turėtų atlikti makrokomanda:

 7. Nustatydami kiekvieną makrokomandų grupės makrokomandą, pakartokite 5 ir 6 veiksmus.

Šioje iliustracijoje rodoma maža makrokomandų grupė. Makrokomandų grupėje yra dvi makrokomandos, kurių vardai rodomi stulpelyje Makrokomandos pavadinimas. Kiekvienoje makrokomandoje galimi du veiksmai.

Makrokomandų grupės pavyzdys

 • Įrašius makrokomandų grupę, nurodytas pavadinimas yra makrokomandų grupės pavadinimas. Ankstesniame pavyzdyje pateiktos makrokomandų grupės pavadinimas yra Macro3. Šis pavadinimas rodomas naršymo srities dalyje Makrokomandos. Norėdami nurodyti atskirą makrokomandų grupės makrokomandą, naudokite sintaksę:

  makrokomandų_grupės_pavadinimas.makrokomandos_pavadinimas

  Pavyzdžiui, ankstesnėje iliustracijoje Macro3.FoundMsg nurodo antrą makrokomandų grupės makrokomandą.

 • Jeigu paleidžiate makrokomandą grupę arba spustelėdami ją naršymo srityje, arba spustelėdami paleisti Mygtuko paveikslėlis skirtuko dizainas grupėje Įrankiai , prieigos vykdo tik pirmasis makrokomandų grupėje sustabdyti, kai jis pasiekia antrą Makrokomandos pavadinimas.

Puslapio viršus

Įtaisytosios makrokomandos kūrimas

Įtaisytosios makrokomandos skiriasi nuo atskirų makrokomandų tuo, kad įtaisytosios makrokomandos saugomos formų, ataskaitų ar valdiklių įvykių ypatybėse. Jos nerodomos kaip naršymo srities dalies Makrokomandos objektai. Tai palengvina duomenų bazės valdymą, nes nebereikia sekti atskirų makrokomandos objektų, kuriuose yra formos ar ataskaitos makrokomandos. Taip pat įtaisytosios makrokomandos yra įtraukiamos į formą ar ataskaitą kiekvieną kartą, kai jas kopijuojate, importuojate ar eksportuojate.

Pavyzdžiui, jei norite, kad ataskaitos nebūtų rodomos, kai nėra jokių duomenų, galite įtaisyti makrokomandą į ataskaitos įvykio ypatybę Nesant duomenims. Veiksmą Pranešimo_laukas galite naudoti norėdami, kad būtų rodomas pranešimas; tada galite naudoti veiksmą Atšaukti_įvykį norėdami atšaukti ataskaitą, kad nebūtų rodomas tuščias puslapis.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą arba ataskaitą, kurioje yra makrokomanda ir tada spustelėkite Dizaino rodinys Mygtuko paveikslėlis arba Maketo rodinys Mygtuko paveikslėlis .

 2. Jei ypatybių lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.

 3. Spustelėkite valdiklį arba sekciją, turinčią įvykio ypatybę, kurioje norite įtaisyti makrokomandą. Be to, galite pažymėti valdiklį ar skyrių (arba visą formą ar ataskaitą), naudodami ypatybių lapo viršuje, dalyje Pasirinkimo tipas, esantį išplečiamąjį sąrašą.

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Įvykis.

 5. Spustelėkite ypatybę įvykį, kurį norite įdėti makrokomandą, tada Daryklės mygtukas .

 6. Dialogo lange Daryklės pasirinkimas spustelėkite Makrokomandos daryklė, tada – Gerai.

 7. Makrokomandų daryklėje spustelėkite pirmą tuščią stulpelio Veiksmas eilutę.

 8. Išplečiamajame sąraše Veiksmas spustelėkite norimą veiksmą.

 9. Įveskite bet kokius reikalingus argumentus dalyje Veiksmo argumentai.

 10. Jei norite įtraukti kitą veiksmą, spustelėkite kitą stulpelio Veiksmas eilutę ir pakartokite 8 ir 9 veiksmus.

 11. Baigę vykdyti makrokomandą, spustelėkite Įrašyti, tada spustelėkite Uždaryti.

Makrokomanda vykdoma kaskart paleidus įvykio ypatybę.

Pastaba: Programa Access leidžia kurti makrokomandų grupę kaip įtaisytąją makrokomandą. Tačiau tik pirmasis makrokomandų grupės veikia, kai įvykį. Po jos einančios makrokomandų grupės nepaisoma.

Puslapio viršus

Makrokomandų redagavimas

 • Veiksmo eilutės įterpimas     Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite veiksmo eilutę, virš kurios norite įterpti naują veiksmo eilutę, tada spustelėkite Įterpti eilutes Mygtuko paveikslėlis .

 • Veiksmo eilutės naikinimas     Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą naikinti veiksmo eilutę, tada spustelėkite Naikinti eilutes Mygtuko paveikslėlis .

 • Veiksmo eilutės perkėlimas     Pažymėkite veiksmo eilutę spustelėdami eilutės antraštę kairėje veiksmo pusėje, tada nuvilkite ją į naują vietą.

Galite įterpti, naikinti arba perkelti eilutes pažymėdami eilučių grupes ir vykdydami norimą operaciją. Norėdami pažymėti eilučių grupes, spustelėkite pirmosios eilutės, kurią norite pažymėti, antraštę, laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite paskutiniosios eilutės, kurią norite pažymėti, antraštę (eilutės antraštė yra šešėliuotas laukas, esantis kiekvienos veiksmo eilutės kairėje).

Alternatyvus būdas pažymėti kelias eilutes yra perkelti žymiklį virš pirmosios eilutės, kurią norite pažymėti, antraštės, tada spustelėti ir nuvilkti į viršų arba į apačią, kad būtų pažymėtos kitos eilutės.

Pastaba: Kai pažymite eilutes spustelėdami ir vilkdami, pirmoji pažymėta eilutė turi būti dar nepažymėta. Jei ji jau pažymėta, programa Access šį veiksmą palaikys bandymu nuvilkti eilutę į naują vietą.

Puslapio viršus

Sąlygų naudojimas valdant makrokomandų veiksmus

Galite naudoti bet kokią išraišką, sąlyga vertinamą kaip Teisinga/Klaidinga arba Taip/Ne. Makrokomanda bus vykdoma, jei sąlyga įvertina kaip Teisinga (arba Taip).

Norint įvesti makrokomandos veiksmo sąlygą, visų pirma makrokomandų daryklėje turi būti rodomas stulpelis Sąlyga:

 • Skirtuko dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite sąlygos Mygtuko paveikslėlis .

Stulpelyje Sąlyga įveskite išraišką. Prieš išraišką neturėtų būti lygybės ženklo (=). Norėdami, kad sąlyga būtų taikoma keliems veiksmams vienu metu, kiekvienoje paskesnėje eilutėje įveskite .... Pavyzdžiui:

Keliems makrokomandų veiksmams taikoma sąlyga

Patarimas: Norėdami, kad programa Access laikinai nepaisytų veiksmo, įveskite sąlygą Klaidinga. Laikinas veiksmų nepaisymas gali būti naudingas bandant rasti makrokomandos problemas.

Makrokomandų sąlygų pavyzdžiai

Naudokite šią išraišką

Norėdami vykdyti veiksmą, jei

[Miestas]="Paryžius"

Paryžiaus reikšmė formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauke yra Miestas.

DCount("[Užsakymo_ID]", "Užsakymai")>35

Lentelės Užsakymai lauke Užsakymo_ID yra daugiau nei 35 įrašai.

DCount("*", "Išsami užsakymo informacija", "[Užsakymo_ID]=Forms![Užsakymai]![Užsakymo_ID]")>3

Lentelėje Išsami užsakymo informacija, kurios laukas Užsakymo_ID atitinka formos Užsakymai lauką Užsakymo_ID, yra daugiau nei trys įrašai.

[Siuntimo_data] Between #2-vasaris-2007# And #2-kovas-2007#

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Siuntimo_data reikšmė yra ne ankstesnė nei 2-vasaris-2007 ir ne vėlesnė nei 2-kovas-2007.

Forms![Produktai]![Turimi_Vienetai]<5

Formos Produktai lauko Turimi_Vienetai reikšmė yra mažesnė nei 5.

IsNull([Vardas])

Formos, kurios makrokomanda vykdoma vardas reikšmė yra neapibrėžta (turi reikšmės nėra). Ši išraiška yra lygi [vardas] yra Null.

[Šalis]="JK" And Forms![Pardavimo_sumos]![Visi_užsakymai]>100

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Šalis reikšmė yra JK, o formos Pardavimo sumos lauko Visi_užsakymai reikšmė yra didesnė nei 100.

[Šalis] In ("Prancūzija", "Italija", "Ispanija") And Len([Pašto_indeksas])<>5

Formos, kurios makrokomanda vykdoma, lauko Šalis reikšmė yra Prancūzija, Italija arba Ispanija, o pašto indeksas nėra sudarytas iš 5 simbolių.

MsgBox("Patvirtinti keitimus?",1)=1

Spustelite Gerai dialogo lange, kuriame funkcija MsgBox rodo Patvirtinti keitimus?. Jei dialogo lange spustelite Atšaukti, programa Access veiksmą ignoruoja.

[Laikini kintamieji]![Mano kintamasis]=43

Laikinojo kintamojo Mano_kintamasis reikšmė (sukurta naudojant į Nustatyti_laikiną_kintamąjį makrokomandos veiksmą) lygi 43.

[Makrokomandos_klaida]<>0

Objektas MacroErrorskaičius ypatybės reikšmė lygi 0, tai reiškia, kad įvyko klaida makrokomandą. Ši sąlyga gali būti naudojamas kartu su į Išvalyti_makrokomandos_klaidą ir Esant_klaidai makrokomandų veiksmų kontroliuoti, kas atsitinka, kai įvyksta klaida.

Daugiau informacijos apie reiškinius žr. straipsnyje Reiškinio kūrimas.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie makrokomandų veiksmus

Dirbdami su makrokomandų darykle, apie veiksmą arba argumentą sužinoti daugiau galite spustelėję jį ir perskaitę jo aprašą, esantį makrokomandos daryklės lango apatinio dešiniojo kampo lauke. Taip pat kiekvienas makrokomandos veiksmas turi susijusią žinyno temą. Norėdami sužinoti daugiau apie veiksmą, pasirinkite jį iš veiksmų sąrašo ir paspauskite F1.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×