Makrokomandos kūrimas arba vykdymas

„Word“, skirta „Office 365“, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Programoje „Word“ galite automatizuoti dažnai naudojamas užduotis, sukurdami ir vykdydami makrokomandas. Makrokomanda yra komandų ir instrukcijų, kartu sugrupuotų į vieną komandą, rinkinys, skirtas užduočiai automatiškai atlikti.

Kad sutaupytumėte laiko vykdydami dažnai naudojamas užduotis, sugrupuokite veiksmus į makrokomandą. Pirmiausia įrašykite makrokomandą. Tada galėsite ją vykdyti spustelėdami mygtuką sparčiosios prieigos įrankių juostoje arba paspaudę klavišų derinį, atsižvelgdami į savo pasirinktą nustatymo būdą.

 1. Spustelėkite Rodyti > Makrokomandos > Įrašyti makrokomandą.

  Komanda Įrašyti makrokomandą

 2. Įveskite makrokomandos pavadinimą.

  Laukas Makrokomandos pavadinimas

 3. Norėdami naudoti šią makrokomandą bet kokiuose naujuose kuriamuose dokumentuose, įsitikinkite, kad lauke Makrokomandos išsaugojimo vieta įrašyta Visi dokumentai (Normal.dotm).

  Laukas, kuriame pasirenkama makrokomandos saugojimo vieta

 4. Jei norite, kad makrokomanda būtų paleidžiama spustelėjus mygtuką, spustelėkite Mygtukas.

  Spustelėkite, kad priskirtumėte makrokomandą mygtukui

 5. Spustelėkite naująją makrokomandą (ji bus pavadinta maždaug taip: Normal.NewMacros.<jūsų makrokomandos pavadinimas>) ir spustelėkite Įtraukti.

  Makrokomanda ir mygtukas Įtraukti

 6. Spustelėkite Modifikuoti.

  Mygtukas Modifikuoti lauke Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą

 7. Pasirinkite mygtuko paveikslėlį, įveskite norimą pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

  Mygtuko parinktys lauke Modifikuoti mygtuką

 8. Dabar laikas įrašyti veiksmus. Spustelėkite komandas arba paspauskite kiekvieno užduoties veiksmo klavišus. Programa „Word“ įrašys jūsų spustelėjimus ir klavišų paspaudimus.

  Pastaba: Naudokite klaviatūrą, kad pažymėtumėte tekstą įrašydami makrokomandą. Makrokomandos neįrašo žymėjimų pele.

 9. Norėdami baigti įrašymą, spustelėkite Rodinys > Makrokomandos > Baigti įrašymą.

  Komanda Baigti įrašymą

Jūsų makrokomandos mygtukas atsiras sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

Makrokomandos mygtukas sparčiosios prieigos įrankių juostoje

Norėdami vykdyti makrokomandą, spustelėkite mygtuką.

 1. Spustelėkite Rodyti > Makrokomandos > Įrašyti makrokomandą.

  Komanda Įrašyti makrokomandą

 2. Įveskite makrokomandos pavadinimą.

  Laukas Makrokomandos pavadinimas

 3. Norėdami naudoti šią makrokomandą bet kokiuose naujuose kuriamuose dokumentuose, įsitikinkite, kad lauke Makrokomandos išsaugojimo vieta įrašyta Visi dokumentai (Normal.dotm).

  Laukas, kuriame pasirenkama makrokomandos saugojimo vieta

 4. Jei norite, kad makrokomanda būtų paleidžiama paspaudus spartųjį klavišą, spustelėkite Klaviatūra.

  Spustelėkite, kad priskirtumėte makrokomandą spartiesiems klavišams

 5. Įveskite klavišų derinį lauke Paspauskite naujus sparčiuosius klavišus.

 6. Patikrinkite, ar toks derinys dar nėra priskirtas. Jei jis jau priskirta, bandykite naudoti kitą derinį.

 7. Norėdami naudoti šį spartųjį klavišą bet kokiuose naujuose kuriamuose dokumentuose, įsitikinkite, kad lauke Keitimų įrašymo vieta įrašyta Normal.dotm.

 8. Spustelėkite Priskirti.

 9. Dabar laikas įrašyti veiksmus. Spustelėkite komandas arba paspauskite kiekvieno užduoties veiksmo klavišus. Programa „Word“ įrašys jūsų spustelėjimus ir klavišų paspaudimus.

  Pastaba: Naudokite klaviatūrą, kad pažymėtumėte tekstą įrašydami makrokomandą. Makrokomandos neįrašo žymėjimų pele.

 10. Norėdami baigti įrašymą, spustelėkite Rodinys > Makrokomandos > Baigti įrašymą.

  Komanda Baigti įrašymą

Norėdami vykdyti makrokomandą, paspauskite sparčiuosius klavišus.

Norėdami paleisti makrokomandą, spustelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtuką, paspauskite spartųjį klavišą arba galite paleisti makrokomandą iš sąrašo Makrokomandos.

 1. Spustelėkite Rodinys > Makrokomandos > Peržiūrėti makrokomandas.

  Komanda Peržiūrėti makrokomandas

 2. Dalies Makrokomandos pavadinimas sąraše spustelėkite norimą vykdyti makrokomandą.

 3. Spustelėkite Vykdyti.

Norėdami, kad vieno dokumento makrokomanda būtų galima visuose naujuose dokumentuose, įtraukite ją į šabloną Normal.dotm.

 1. Atidarykite dokumentą, kuriame yra makrokomanda.

 2. Spustelėkite Rodinys > Makrokomandos > Peržiūrėti makrokomandas.

  Komanda Peržiūrėti makrokomandas

 3. Spustelėkite Užrašinė.

  Mygtukas Užrašinė lauke Makrokomandų peržiūra

 4. Spustelėkite makrokomandą, kurią norite įtraukti į šabloną Normal.dotm, tada spustelėkite Kopijuoti.

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tinkinti juostelę.

 2. Dalyje Pasirinkti komandas iš spustelėkite Makrokomandos.

 3. Spustelėkite norimą makrokomandą.

 4. Dalyje Tinkinti juostelę spustelėkite skirtuką ir pasirinktinę grupę, į kurią norite įtraukti makrokomandą.

Jei neturite pasirinktinės grupės, spustelėkite Nauja grupė. Tada spustelėkite Pervardyti ir įveskite savo pasirinktinės grupės pavadinimą.

 1. Spustelėkite Įtraukti.

 2. Spustelėkite Pervardyti, kad pasirinktumėte makrokomandos atvaizdą, ir įveskite norimą pavadinimą.

 3. Du kartus spustelėkite Gerai.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Makrokomandos.

 2. Lauke Makrokomandos pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą.

  Pastaba: Jei naujai makrokomandai suteiksite tokį patį pavadinimą kaip įtaisytąją „Word“ makrokomandai, naujos makrokomandos veiksmai pakeis įtaisytąją makrokomandą. Norėdami peržiūrėti įtaisytųjų makrokomandų sąrašą, sąraše Makrokomandų vieta spustelėkite „Word“ komandos.

 3. Sąraše Makrokomandų vieta spustelėkite šabloną ar dokumentą, kuriame norite išsaugoti makrokomandą.

  Kad jūsų makrokomandos būtų pasiekiamos visuose dokumentuose, būtinai spustelėkite Normal.dotm.

 4. Norėdami atidaryti „Visual Basic“ rengyklę, spustelėkite Kurti.

Galbūt, atidarę „Visual Basic“ rengyklę, norėsite gauti daugiau informacijos apie darbą su „Visual Basic“ programomis. Daugiau informacijos rasite meniu Žinynas spustelėję „Microsoft Visual Basic“ žinynas arba paspaudę F1.

Galite įrašyti veiksmų seką arba galite parašyti makrokomandą nuo pradžių įvesdami „Visual Basic for Applications“ kodą „Visual Basic“ rengyklėje.„Visual Basic“ rengyklė

Pastaba: Norint programoje „Office Word 2007“ dirbti su makrokomandomis, reikia, kad būtų rodomas skirtukas Programų kūrėjas.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Populiaru.

 3. Dalyje Svarbiausios darbo su „Word“ parinktys pažymėkite žymės langelį Juostelėje rodyti skirtuką Programų kūrėjas.

  Pastaba: Juostelė yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja komponentas.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Įrašyti makrokomandą.

  Skirtuko lapo Programų kūrėjas grupė Kodas
 2. Lauke Makrokomandos pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą.

  Pastaba: Jei naujai makrokomandai suteiksite tokį patį pavadinimą kaip įtaisytąją „Office Word 2007“ makrokomandai, naujos makrokomandos veiksmai pakeis įtaisytąją makrokomandą. Norėdami peržiūrėti įtaisytųjų makrokomandų sąrašą, skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Makrokomandos. Sąraše Makrokomandų vieta spustelėkite „Word“ komandos.

 3. Lauke Makrokomandos išsaugojimo vieta spustelėkite šabloną ar dokumentą, kuriame norite išsaugoti makrokomandą.

  Svarbu: Kad jūsų makrokomandos būtų pasiekiamos visuose dokumentuose, būtinai spustelėkite Normal.dotm.

 4. Lauke Aprašas įveskite makrokomandos aprašą.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pradėkite įrašymą    Norėdami pradėti įrašyti makrokomandą nepriskirdami jos sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtukui arba sparčiajam klavišui, spustelėkite Gerai.

  • Sukurkite mygtuką    Norėdami priskirti makrokomandą sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtukui, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Spustelėkite Mygtukas.

   2. Dalyje Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą pasirinkite dokumentą (arba visus dokumentus), kuriame norite įtraukti sparčiosios prieigos įrankių juostos makrokomandą.

    Svarbu: Kad jūsų makrokomandos būtų pasiekiamos visuose dokumentuose, būtinai spustelėkite Normal.dotm.

   3. Dialogo lange Pasirinkite komandas iš spustelėkite makrokomandą, kurią įrašote, tada spustelėkite Įtraukti.

   4. Norėdami tinkinti mygtuką, spustelėkite Modifikuoti.

   5. Dalyje Simbolis spustelėkite norimą naudoti mygtuko simbolį.

   6. Lauke Rodomas pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą, kuris turėtų būti rodomas.

   7. Dukart spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte įrašyti makrokomandą.

    Jūsų pasirinktas simbolis rodomas sparčiosios prieigos įrankių juostoje. Įvestas pavadinimas rodomas, kai perkeliate pelės žymiklį virš simbolio.

  • Priskirkite sparčiuosius klavišus    priskirti makrokomandą sparčiajam klavišui, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Spustelėkite Klaviatūra.

   2. Lauke Komandos spustelėkite įrašomą makrokomandą.

   3. Lauke Paspauskite naujus sparčiuosius klavišus įveskite norimą klavišų seką ir spustelėkite Priskirti.

   4. Spustelėkite Uždaryti, kad pradėtumėte įrašyti makrokomandą.

 6. Atlikite veiksmus, kuriuos norite įtraukti į makrokomandą.

  Pastaba: Kai įrašote makrokomandą, galite naudoti pelę komandoms ir parinktims spustelėti, bet ne tekstui žymėti. Norėdami pažymėti tekstą, turite naudoti klaviatūrą. Daugiau informacijos apie teksto žymėjimą naudojant klaviatūrą rasite Teksto žymėjimas.

 7. Norėdami baigti veiksmų įrašymą, grupėje Kodas spustelėkite Baigti įrašymą.

Makrokomandos sparčiųjų klavišų keitimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Tinkinti.

 3. Šalia Spartieji klavišai spustelėkite Tinkinti.

 4. Sąraše Kategorijos spustelėkite Makrokomandos.

 5. Sąraše Makrokomandos spustelėkite makrokomandą, kurią norite keisti.

 6. Lauke Paspauskite naujus sparčiuosius klavišus įveskite norimą pasirinkti klavišų seką.

 7. Patikrinkite lauką Dabartiniai klavišai, ir įsitikinkite, kad nepriskiriate klavišų derinio, kurį jau naudojate kitai užduočiai atlikti.

 8. Sąraše Keitimų įrašymo vieta spustelėkite parinktį, atitinkančią vietą, kurioje turi būti vykdoma makrokomanda.

  Svarbu: Kad jūsų makrokomandos būtų pasiekiamos visuose dokumentuose, būtinai spustelėkite Normal.dotm.

 9. Spustelėkite Uždaryti.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Makrokomandos.

  Skirtuko lapo Programų kūrėjas grupė Kodas

 2. Dalies Makrokomandos pavadinimas sąraše spustelėkite norimą vykdyti makrokomandą.

 3. Spustelėkite Vykdyti.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Kodas spustelėkite Makrokomandos.

  Skirtuko lapo Programų kūrėjas grupė Kodas

 2. Lauke Makrokomandos pavadinimas įveskite makrokomandos pavadinimą.

  Pastaba: Jei naujai makrokomandai suteiksite tokį patį pavadinimą kaip įtaisytąją „Office Word 2007“ makrokomandai, naujos makrokomandos veiksmai pakeis įtaisytąją makrokomandą. Norėdami peržiūrėti įtaisytųjų makrokomandų sąrašą, sąraše Makrokomandų vieta spustelėkite „Word“ komandos.

 3. Sąraše Makrokomandų vieta spustelėkite šabloną ar dokumentą, kuriame norite išsaugoti makrokomandą.

  Kad jūsų makrokomandos būtų pasiekiamos visuose dokumentuose, būtinai spustelėkite Normal.dotm.

 4. Norėdami atidaryti „Visual Basic“ rengyklę, spustelėkite Kurti.

Galbūt, atidarę „Visual Basic“ rengyklę, norėsite gauti daugiau informacijos apie darbą su „Visual Basic“ programomis. Daugiau informacijos rasite meniu Žinynas spustelėję „Microsoft Visual Basic“ žinynas arba paspaudę F1.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×