Lentelių kūrimas „Access“ darbalaukio duomenų bazėse naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Lentelių įtraukimas į kompiuterio duomenų bazę Access naudoti Access klaviatūros ir ekrano skaitytuvą. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Taip pat sužinosite, kaip įrašyti, pervardyti arba naikinti lenteles.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • Naudojant Diktorių bus nustatomas standartinis klaviatūros išdėstymas. Norėdami tai pakeisti, Diktoriaus parametruose paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Ctrl“ + N. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Select keyboard layout, Standard“ (pasirinkite klaviatūros išdėstymą, standartinis). Jei norite pakeisti išdėstymą į Senstelėjęs, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Legacy, selected“ (pasirinkta senstelėjusi). Naujos Diktoriaus komandos nebus pasiekiamos senstelėjusiame klaviatūros išdėstyme, jeigu senstelėjusių komandų klavišai bus nesuderinami su tais, kurie naudojami naujosioms Diktoriaus funkcijoms.

Šioje temoje

"Access" lentelių

Lentelės yra esminis objektas duomenų bazėse, nes jose yra visa informacija arba duomenys. Pavyzdžiui, verslui skirtoje duomenų bazėje gali būti kontaktų lentelė, kurioje saugomi tiekėjų vardai, el. pašto adresai ir telefonų numeriai. Prieš kuriant lenteles, apgalvokite reikalavimus ir nuspręskite, kokių lentelių jums reikės. Jei reikia pagalbos apie lentelių planavimą ir kūrimą, žr. straipsnį Duomenų bazės kūrimo pagrindai.

Reliacinės duomenų bazės, pvz., Access, paprastai turi keletą logiškai susijusių lentelių. Parengtą duomenų bazėje, kiekvienos lentelės saugo duomenis tam tikrą objektą, pvz., darbuotojų arba produktų. Lentelėje yra įrašų (eilučių), laukų (stulpelių) ir kiekvieno įrašo laukų reikšmes (langelius).

 • Įrašą (eilutę) sudaro tokie specifiniai duomenys, kaip informacija apie konkretų darbuotoją ar produktą.

 • Lauką (stulpelį) sudaro duomenys apie vieną lentelės temos aspektą, pvz., vardas, el. pašto adresas arba kaina.

 • Įrašo lauko reikšmę (langelį) sudaro skirtingų tipų duomenys, pvz., teksto, skaičių, datų ir hipersaitų.

Nors kiekvienos lentelės saugo duomenis apie konkrečią temą, pvz., Access, sąryšinės duomenų bazės lentelių saugoti duomenis apie susijusių dalykų. Pvz., duomenų bazės gali būti:

 • Klientų lentelė, kurioje yra jūsų įmonės Klientai ir jų adresai

 • Produktų lentelė, kurioje parduodamų, įskaitant yra kiekvieno elemento kainos ir paveikslėliai

 • Užsakymų lentelė, kuri seka klientų užsakymus

Norėdami prijungti duomenis, saugomus skirtingų lentelių, galite sukurti ryšius. Ryšio yra loginis ryšys tarp dviejų lentelių, kurių bendras laukas. Daugiau informacijos, kaip sukurti ryšius tarp lentelių Access kompiuterio duomenų bazėje, rasite kurti, redaguoti ar naikinti ryšį.

Lentelės įtraukimas

 1. Atidarykite naują arba esamą duomenų bazę.

  Patarimas: Jūsų ekrano skaitytuvas negali prasidėti skaitymo tol, kol lentelės yra atidaryta. Jei atidarote esamą duomenų bazę su lentelėmis, nėra atidarytas, paspauskite klavišą Enter. Atidaro lentelę viršutinėje naršymo srityje.

 2. Paspauskite Alt + C, T, N. Įtraukiama nauja lentelė ir girdite: "X lentelė." Pirmajame langelyje antro lauko įvesties vietą. (Numatytasis pavadinimas pirmame lauke yra ID).

 3. Įvesti duomenis į lentelę arba įklijuokite duomenis iš kito šaltinio, pvz., " Excel " darbaknygės lentelės. Naująjį lauką įveskite lauko reikšmės ir pereiti prie kito lauko reikšmės, prieigos pavadinimai lauką FieldX.

 4. Lauko (stulpelio) antraštės lentelėje pervardijimas:

  1. Kad pasirinktumėte lauką, perkelkite įvesties vietą į lauką ir paspauskite Ctrl + tarpo klavišas.

  2. Norėdami atidaryti laikinąjį meniu, paspauskite Shift + F10.

  3. Paspauskite N. Įvesties vieta perkeliama į lauko antraštę ir išgirstate „Leaving menus, Datasheet, Row X“ (paliekama meniu, duomenų lapas, Eilutė X), lauko pavadinimą ir „Type and text“ (tipas ir tekstas). Įveskite naują lauko pavadinimą.

  Patarimas: Reikšmingi pavadinimai, pvz., produkto pavadinimas arba kaina, leis sužinoti, kas yra kiekviename lauke neperžiūrėjus lauko turinio.

 5. Lauko (stulpelio) įtraukimas į lentelę:

  1. Norėdami pereiti į pirmą lentelės įrašą, paspauskite Ctrl + Home.

  2. Norėdami pereiti į paskutinį paskutinio lauko įrašą lentelėje, paspauskite Ctrl + End.

  3. Norėdami pereiti į naują lauką, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą.

  4. Norėdami pereiti į pirmą naujo lauko įrašą, paspauskite Ctrl + rodyklė aukštyn.

  5. Įveskite duomenis. Kai pereinate į kitą langelį, naujas laukas įtraukiamas naudojant numatytąjį pavadinimą Laukas X.

Lentelės įrašymas

Sukūrę naują lentelę arba modifikavę esamą lentelę, ją įrašykite.

 1. Norėdami įrašyti lentelę, paspauskite Ctrl + S arba Alt + F.

  Pirmą kartą įrašant lentelę, atidaromas dialogo langas Įrašyti kaip ir išgirstate „Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text“ (Įrašyti kaip, lentelės pavadinimas dvitaškis, redaguoti, tipas ir tekstas) ir lentelės pavadinimą.

  Pastabos: 

  • Jei bandote uždaryti lentelę prieš ją įrašydami, automatiškai rodomas dialogo langas ir išgirstate „Do you want to save changes to the design of table Table X?“ (ar norite įrašyti keitimus į lentelės Lentelė X dizainą?) Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Taip. Lentelę įrašysite paspaudę Enter.

  • Kai įrašote pakeitimus į esamą lentelę, lentelei priskiriamas pavadinimas, kurį jai anksčiau suteikėte. Norėdami pervardyti lentelę, kai ją įrašote, paspauskite F12. Atidaromas dialogo langas Įrašyti kaip ir galite įvesti naują pavadinimą.

 2. Teksto lauke įveskite lentelės pavadinimą. Pirmą kartą įrašant lentelę, suteikite pavadinimą, apibūdinantį joje duomenimis. Pavyzdžiui, galite pavadinti lentelę Klientai, Dalis inventoriausar produktų. Access suteikia jums daug lankstumo, kai kalbama apie "web apps" lentelių pavadinimų, tačiau yra keletas apribojimų:

  • Lentelės pavadinimas gali būti iki 64 simbolių ilgio.

  • Jame gali būti bet kurio derinio, raidžių, skaičių, tarpų ir specialiųjų simbolių, išskyrus tašką (.), šauktuką (!), pateikiama laužtiniais skliaustais ([]), todėl vietos, todėl lygybės ženklą (=) arba nespausdinamų simbolių, pvz.

  • Pavadinimas negali būti šių simbolių: "/ \:; * ? "" < > | # < SKIRTUKAS > {} % ~ &.

  Patarimas: Nuspręsti vardų suteikimo Konvencija jūsų duomenų bazės objektai, ir nuosekliai naudoti.

 3. Paspauskite „Enter“.

Lentelės pervardijimas

Pastaba: Nepavyksta pervardyti lentelę, kai ji atidaryta. Norėdami uždaryti lentelė yra aktyvus, paspauskite F6 arba Ctrl + W. Įvesties vieta perkeliama į naršymo sritį.

 1. Naršymo srityje pažymėkite lentelę, kurią norite pervardyti, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsti "Lentelėmis", ir paspauskite klavišą Rodyklė žemyn, kol išgirsite vieną norite.

 2. Norėdami atidaryti lentelę kontekstinį meniu, paspauskite Shift + F10.

 3. Kontekstiniame meniu, du kartus paspauskite M ir paspauskite klavišą Enter. Išgirsite: "palieka meniu, pervardyti teksto lauke, redaguoti". Diktoriaus, išgirsite "pervardijimas teksto lauke, redaguoti" dabartinį pavadinimą.

 4. Teksto lauke įveskite naują pavadinimą ir paspauskite „Enter“.

Lentelės naikinimas

 1. Rodinyje Duomenų lapas uždarykite visas lenteles. Įvesties vieta perkeliama į sritį Naršymas. Pasirinkite norimą naikinti lentelę naudodami rodyklės žemyn klavišą.

 2. Paspauskite "Delete". Bus atidarytas langas, kuriame prašoma patvirtinti naikinimą, ir išgirsti "Ar norite naikinti lentelės X?" apgaulingų, girdite "Microsoft Access dialogo, taip mygtuką." Dėmesys skiriamas mygtuką taip .

 3. Lentelę panaikinsite paspaudę Enter.

Pastaba: Kai dizaino rodinyje, kad pereitumėte į duomenų lapo rodinį, paspauskite Alt, J + D, W, tada H. Norėdami perjungti į dizaino rodinį, kai jie duomenų lapo rodinyje, paspauskite Alt + H, W, tada d

Taip pat žr.

Norėdami pradėti naudotis naudojate ekrano skaitytuvą

Užklausos kūrimas „Access“ darbalaukio duomenų bazėse naudojant ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×