Lentelės formatavimas

Sukūrus lentelę, „Microsoft Office Word 2007“ leidžia formatuoti ją naudojant daug būdų. Jei nutariate naudoti lentelės stilius, galite formatuoti iš karto visą lentelę. Netgi prieš taikydami stilių matysite, kaip jūsų lentelė atrodys suformatuota naudojant konkretų stilių.

Perskirdami arba suliedami langelius, pridėdami arba naikindami stulpelius bei eilutes, pridėdami kraštines, galite sukurti pasirinktinę lentelių išvaizdą. Jei dirbate su ilga lentele, galite kartoti lentelės antraštes kiekviename puslapyje, kuriame pasirodo lentelė. Norėdami išvengti nepatogių puslapių lūžių, kurie suardo jūsų lentelės seką, galite nurodyti, kaip ir kur lentelė turi būti perkeliama į kitą puslapį.

Ką norėtumėte daryti?

Lentelės stilių naudojimas visai lentelei formatuoti

Kraštinių pridėjimas arba šalinimas

Tinklelio rodymas arba slėpimas

Langelio, eilutės arba stulpelio pridėjimas

Langelio, eilutės arba stulpelio naikinimas

Langelių suliejimas arba skaidymas

Lentelės antraštės kartojimas tolesniuose puslapiuose

Vietos, kurioje lentelė padalinta, nustatymas

Lentelės stilių naudojimas visai lentelei formatuoti

Sukūrę lentelę galite ją visą formatuoti naudodami lentelės stilius. Laikydami žymiklį ant kiekvieno iš anksto formatuotos lentelės stiliaus, galite peržiūrėti, kaip lentelė atrodys.

 1. Spustelėkite lentelėje, kurią norite formatuoti.

 2. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Dizainas.

 3. Grupėje Lentelės stiliai laikykite žymiklį ant kiekvieno lentelės stiliaus, kol rasite stilių, kurį norite naudoti.

  Pastaba: Jei norite matyti daugiau stilių, spustelėkite rodyklę Daugiau Mygtuko paveikslėlis .

 4. Spustelėkite stilių, jei norite taikyti jį lentelėje.

 5. Grupėje Lentelės stiliaus parinktys pažymėkite arba išvalykite žymės langelį šalia kiekvieno lentelės elemento, jei norite taikyti arba šalinti pasirinktą stilių.

Puslapio viršus

Kraštinių pridėjimas arba šalinimas

Galite pridėti arba šalinti kraštines, jei norite savaip formatuoti lentelę.

Lentelės kraštinių pridėjimas

 1. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 2. Grupėje Lentelė spustelėkite Pasirinkti, tada spustelėkite Pasirinkti lentelę.

 3. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Dizainas.

 4. Grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite vieną iš iš anksto nustatytų kraštinių rinkinių.

  • Spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, spustelėkite skirtuką Kraštinės, tada pasirinkite norimas parinktis.

Lentelės kraštinių šalinimas visoje lentelėje

 1. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 2. Grupėje Lentelė spustelėkite Pasirinkti, tada spustelėkite Pasirinkti lentelę.

 3. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Dizainas.

 4. Grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada spustelėkite Be kraštinių.

Lentelės kraštinių pridėjimas tik nurodytuose langeliuose

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Rodyti / slėpti.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Pažymėkite norimus langelius, įskaitant jų pabaigos žymes.

  Langelio pasirinkimas

 3. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Dizainas.

 4. Grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada spustelėkite kraštinę, kurią norite pridėti.

Lentelės kraštinių šalinimas tik nurodytuose langeliuose

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Rodyti / slėpti.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Pažymėkite norimus langelius, įskaitant jų pabaigos žymes.

  Langelio pasirinkimas

 3. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Dizainas.

 4. Grupėje Lentelės stiliai spustelėkite Kraštinės, tada spustelėkite Be kraštinių.

Puslapio viršus

Tinklelio rodymas arba slėpimas

Tinklelis rodo lentelės langelio ribas ekrane toje lentelės vietoje, kur kraštinės netaikomos. Jei slepiate tinklelį lentelėje, kurioje yra kraštinės, pasikeitimo nepastebėsite, nes tinklelis yra už kraštinių. Jei norite peržiūrėti tinklelį, pašalinkite kraštines.

Skirtingai nei kraštinės, tinklelis atsiranda tik ekrane; jis niekada nespausdinamas. Jei tinklelį išjungiate, lentelė rodoma taip, kaip bus spausdinama.

Pastaba: Tinklelis nematomas, kai peržiūrite dokumentą žiniatinklio naršyklėje arba Spaudinio peržiūroje.

Lentelės tinklelio dokumente rodymas arba slėpimas

 • Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Maketas grupėje Lentelė spustelėkite Rodyti tinklelius.

Puslapio viršus

Langelio, eilutės arba stulpelio pridėjimas

Langelio pridėjimas

 1. Spustelėkite langelį, kuris yra dešinėje pusėje arba virš tos vietos, kurioje norite įterpti langelį.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuke Maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Eilutės ir stulpeliai.

 3. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

Spustelėkite

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Perstumti langelius dešinėn

Įterpti langelį ir perstumti kitus tos eilutės langelius į dešinę.

Pastaba: Dėl šios parinkties gali atsirasti eilutė, kurioje bus daugiau langelių nei kitose eilutėse.

Perstumti langelius žemyn

Įterpti langelį ir perkelti visus likusius to stulpelio langelius viena eilute žemiau. Nauja eilutė bus pridėta lentelės apačioje, kurioje bus paskutinis esantis langelis.

Įterpti visą eilutę

Įterpti eilutę tiesiai virš langelio, kuriame spustelėjote.

Įterpti visą stulpelį

Įterpti stulpelį langelio, kurį spustelėjote, dešinėje pusėje.

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite langelyje, esančiame po arba virš tos vietos, kurioje norite pridėti eilutę.

 2. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pridėti eilutę tiesiai virš langelio, kuriame spustelėjote, grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Įterpti viršuje.

  • Jei norite pridėti eilutę tiesiai po langeliu, kuriame spustelėjote, grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Įterpti apačioje.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite langelį, kuris yra dešinėje arba kairėje pusėje tos vietos, kurioje norite pridėti stulpelį.

 2. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pridėti stulpelį langelio, kuriame spustelėjote, kairėje pusėje, grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Jei norite pridėti stulpelį langelio, kuriame spustelėjote, dešinėje pusėje, grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Įterpti dešinėje.

Puslapio viršus

Langelio, eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Kad pažymėtumėte

  Atlikite šį veiksmą

  Langelį

  Spustelėkite kairįjį langelio kraštą. Langelio pasirinkimas .

  Eilutę

  Spustelėkite į kairę nuo eilutės. Eilutės pasirinkimas

  Stulpelį

  Spustelėkite stulpelio viršutinį tinklelį arba kraštinę. Stulpelio pasirinkimas

 2. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 3. Grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada atitinkamai spustelėkiteNaikinti langelius, Naikinti eilutes arba Naikinti stulpelius.

Puslapio viršus

Langelių suliejimas arba skaidymas

Langelių suliejimas

Toje pačioje eilutėje ar stulpelyje esančius du ar daugiau langelių galite sujungti į vieną. Pavyzdžiui, suliedami kelis vienoje eilutėje esančius langelius galite sukurti lentelės antraštę, einančią per kelis stulpelius.

 1. Spustelėję kairįjį langelio kraštą ir vilkdami per kitus norimus langelius, pasirinkite langelius, kuriuos norite sulieti.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Maketas grupėje Sulieti spustelėkite Sulieti langelius.

Langelių skaidymas

 1. Spustelėkite langelyje arba pažymėkite kelis langelius, kuriuos norite skaidyti

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Maketas grupėje Sulieti spustelėkite Perskirti langelius.

 3. Įveskite stulpelių arba eilučių skaičių, reikalingą norint skaidyti pažymėtus langelius.

Puslapio viršus

Lentelės antraštės kartojimas tolesniuose puslapiuose

Kai dirbate su labai ilga lentele, ji bus padalinta ten, kur atsiras puslapio lūžis. Galite pritaikyti lentelę taip, kad jos antraštės būtų kartojamos kiekviename puslapyje.

Kartojamos lentelės antraštės matomos tik Spaudinio maketo rodinyje ir kai atspausdinate dokumentą.

 1. Pažymėkite antraštės eilutę ar eilutes. Pažymėtame fragmente turi būti pirma lentelės eilutė.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Maketas grupėje Duomenys spustelėkite Kartoto antraštės eilutes.

Pastaba: Word automatiškai kartoja lentelės antraštes kiekviename naujame puslapyje, atsiradusiame dėl automatinių puslapių lūžių. Word nekartoja antraštės, jei puslapio lūžį lentelėje įterpiate neautomatiniu būdu.

Puslapio viršus

Vietos, kurioje lentelė padalinta, nustatymas

Kai dirbate su labai ilga lentele, ji turi būti padalinta ten, kur atsiranda puslapio lūžis. Jei pagal numatytąją vertę puslapio lūžis atsiranda plačioje eilutėje, Microsoft Word leidžia puslapio lūžiui dalinti eilutę per du puslapius.

Kai lentelė tęsiasi per keletą puslapių, galite nustatyti lentelę, kad patikrintumėte, ar informacija yra ten, kur norite.

Lentelės eilutės padalijimo į skirtingus puslapius ribojimas

 1. Spustelėkite lentelę.

 2. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas.

 3. Grupėje Lentelė spustelėkite Ypatybės, tada spustelėkite skirtuką Eilutė.

 4. Išvalykite žymės langelį Leisti perkelti eilutę į kitą puslapį.

Konkrečios lentelės eilutės perkėlimas į kitą puslapį

 1. Spustelėkite eilutėje, kurią norite matyti kitame puslapyje.

 2. Paspauskite CTRL+ENTER.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×