Lentelės eilučių ir stulpelių pridėjimas arba naikinimas

Lentelės eilučių ir stulpelių pridėjimas arba naikinimas

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Lentelės įrankiai galite lengvai pridėti ir naikinti eilučių ir stulpelių PowerPoint.

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, eilutę virš arba po ten, kur norite įterpti naują eilutę, kad būtų.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti žemiau.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastabos: 

   • Norėdami įtraukti kelias eilutes vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte, kiek norite įtraukti eilučių skaičius, ir spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau. Pavyzdžiui, pasirinkite trijų esamų eilučių ir spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau, tris daugiau eilučių bus įtrauktas.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite į krašte paskutinį eilutės langelį ir paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio ten, kur norite matyti naują stulpelį.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti stulpelį pasirinkto langelio kairėje pusėje, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastaba: Norėdami įtraukti kelis stulpelius vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte, kiek norite įtraukti stulpelių skaičius, ir spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus stulpelius, spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėjeir trys daugiau stulpelių bus įtrauktas.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, į stulpelį arba eilutę, kurią norite naikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Naikinami stulpeliai arba eilutės.

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad jį pasirinktumėte.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba paspauskite klaviatūros klavišą DELETE.

  Lentelės naikinimas

Taip pat žr.

Sulieti, perskirti arba panaikinti lentelės langelius

Lentelės išvaizdos keitimas

Lentelės įtraukimas į skaidrę

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, eilutę virš arba po ten, kur norite įterpti naują eilutę, kad būtų.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelės spustelėkite pasirinkti, ir spustelėkite Pasirinkti eilutę.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutes ir stulpelius atlikite vieną iš šių veiksmų:

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

  • Norėdami pridėti eilutę virš pažymėtosios, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pažymėtosios, spustelėkite Įterpti žemiau.

   Norėdami įtraukti kelias eilutes vienu metu ir pasirinkite norimą įtraukti eilučių skaičių, tada spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau.

Patarimas: Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite paskutinės eilutės paskutiniame langelyje, ir paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į kairę arba į dešinę nuo ten, kur norite įterpti naują stulpelį rodomas stulpelyje.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelės spustelėkite pasirinktiir tada spustelėkite Pasirinkti stulpelį.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutes ir stulpelius atlikite vieną iš šių veiksmų:

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

  • Jei norite įtraukti stulpelį į kairę nuo pažymėto stulpelio, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto stulpelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Norėdami iš karto pridėti kelis stulpelius, pasirinkite norimą įtraukti stulpelių skaičius ir tada spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje.

Naikinti eilutę arba stulpelį

 1. Spustelėkite lentelės langelį, į stulpelį arba eilutę, kurią norite naikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelės spustelėkite pasirinktiir tada spustelėkite Pasirinkti stulpelį arba Pasirinkti eilutę.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite rodyklę, esančią po Naikinti.

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naikinti stulpelį, spustelėkite Naikinti stulpelius arba paspauskite klavišą BACKSPACE.

  • Naikinti eilutę, spustelėkite Naikinti eilutes arba paspauskite klavišą BACKSPACE.

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, eilutę virš arba po ten, kur norite įterpti naują eilutę, kad būtų.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti žemiau.

   Redaguoti lentelės eilučių ir stulpelių juostelės mygtukai

   Pastabos: 

   • Norėdami įtraukti kelias eilutes vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte, kiek norite įtraukti eilučių skaičius, ir spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau. Pavyzdžiui, pasirinkite trijų esamų eilučių ir spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau, tris daugiau eilučių bus įtrauktas.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite į krašte paskutinį eilutės langelį ir paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio ten, kur norite matyti naują stulpelį.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti stulpelį pasirinkto langelio kairėje pusėje, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Redaguoti lentelės eilučių ir stulpelių juostelės mygtukai

   Pastaba: Norėdami įtraukti kelis stulpelius vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte, kiek norite įtraukti stulpelių skaičius, ir spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus stulpelius, spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėjeir trys daugiau stulpelių bus įtrauktas.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, į stulpelį arba eilutę, kurią norite naikinti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Rogh

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad jį pasirinktumėte.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba paspauskite klaviatūros klavišą DELETE.

  Komanda Naikinti stulpelį

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, eilutę virš arba po ten, kur norite įterpti naują eilutę, kad būtų.

 2. Skirtuko Maketas lentelėseilučių ir stulpelių grupės, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinkto langelio, spustelėkite viršuje.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite toliau.

   Redaguoti lentelės eilučių ir stulpelių juostelės mygtukai

   Pastabos: 

   • Norėdami įtraukti kelias eilutes vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte skaičius eilučių sumą, kurią norite įtraukti, ir spustelėkite aukščiau arba žemiau. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus eilutes, spustelėkite aukščiau arba žemiauir trijų daugiau eilučių bus įtraukti.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite į krašte paskutinį eilutės langelį ir paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio ten, kur norite matyti naują stulpelį.

 2. SkirtukoMaketas lentelėseilučių ir stulpelių grupės, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti stulpelį pasirinkto langelio kairėje pusėje, spustelėkite kairėje.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto langelio, spustelėkite teisės.

   Redaguoti lentelės eilučių ir stulpelių juostelės mygtukai

   Pastaba: Norėdami įtraukti kelis stulpelius vienu metu, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte, kiek norite įtraukti stulpelių skaičius, ir spustelėkite kairę arba į dešinę. Pavyzdžiui, pažymėkite trijų stulpelių, spustelėkite kairėn arba dešinėnir trys daugiau stulpelių bus įtrauktas.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, į stulpelį arba eilutę, kurią norite naikinti.

 2. Skirtuke Lentelės maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Komanda Naikinti stulpelį

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad jį pasirinktumėte.

 2. Skirtuke Lentelės maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba klaviatūroje paspauskite klavišą DELETE.

  Naikinti lentelę komanda

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, eilutę virš arba po ten, kur norite įterpti naują eilutę, kad būtų.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti žemiau.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastabos: 

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, galite spustelėkite krašte paskutinės eilutės langelį ir paspauskite klavišą TAB.

   • PowerPoint Online negali įtraukti kelias eilutes arba stulpelius vienu metu.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio ten, kur norite matyti naują stulpelį.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti stulpelį pasirinkto langelio kairėje pusėje, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastaba: PowerPoint Online negali įtraukti kelias eilutes arba stulpelius vienu metu.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, į stulpelį arba eilutę, kurią norite naikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Naikinami stulpeliai arba eilutės.

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai spustelėkite Naikinti, ir spustelėkite Naikinti lentelę.

  Lentelės naikinimas

Taip pat žr.

Sulieti, perskirti arba panaikinti lentelės langelius

Lentelės išvaizdos keitimas

Lentelės įtraukimas į skaidrę

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×