Eilutės ir stulpeliai

„Excel“ langelių turinio žymėjimas

Langelių, diapazonų, eilučių ar stulpelių žymėjimas darbalapyje

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

darbalapis galite pažymėti langelius, eilutes ar stulpelius, pavyzdžiui, norėdami formatuoti duomenis pasirinktoje srityje arba įterpti kitus langelius, eilutes ar stulpelius. Taip pat galite pažymėti visą langelio turinį arba jo dalį ir įjungti redagavimo režimą, kad galėtumėte modifikuoti duomenis.

Langelius ir diapazonus „Microsoft Excel„ lentelėje galite pažymėti taip pat, kaip žymėtumėte juos darbalapyje, nors lentelės eilučių ir stulpelių žymėjimas skiriasi nuo darbalapio eilučių ir stulpelių žymėjimo.

Pastaba: Jei darbalapis yra apsaugotas, tikriausiai negalėsite darbalapyje pažymėti langelių ar jų turinio.

Langelių, diapazonų, eilučių arba stulpelių žymėjimas

Kad pažymėtumėte

Atlikite šį veiksmą

Vieną langelį

Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

Langelių diapazoną

Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus. Jei norite sustabdyti pažymėtos srities išplėtimą, paspauskite F8 dar kartą.

Didelį langelių diapazoną

Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

Didelį langelių diapazoną neslinkdami

Spustelėkite pirmąjį langelį diapazone, kad jį pasirinktumėte, tada spustelėkite lauką Pavadinimasformulės juosta kairėje.

Pavadinimo langas

Pavadinimo langas

Įveskite langelio nuorodą į diapazoną, kurį norite pasirinkti, tada laikykite nuspaudę klavišą SHIFT spausdami klavišą ENTER.

Visus darbalapio langelius

Spustelėkite mygtuką Žymėti viską .

Mygtukas Žymėti viską

Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL+A.

Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL+A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL+A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

Pastaba: Norėdami pažymėti visus langelius aktyviajame diapazone, paspauskite CTRL + SHIFT + *.

Negretimus langelius arba langelių diapazonus

Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT + F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną. Jei norite sustabdyti langelių arba diapazonų įtraukimą į pažymėtą sritį, paspauskite SHIFT + F8 dar kartą.

Note Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

Visą eilutę arba stulpelį

Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

Eilutės antraštė.

Stulpelio antraštė

Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL + SHIFT + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

Note Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL + SHIFT + rodyklės klavišą, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL + SHIFT + rodyklės klavišą antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

Gretimas eilutes arba stulpelius

Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

Negretimas eilutes arba stulpelius

Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

Pažymėkite langelį eilutėje arba stulpelyje, tada paspauskite CTRL + RODYKLĖS klavišą (RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Microsoft Office Excel“ lentelės langelį

Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Langelius iki paskutinio panaudoto darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas)

Pažymėkite pirmąjį langelį, tada paspauskite CTRL + SHIFT + END, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki paskutinio panaudoti darbalapio langelio (apatinis dešinysis kampas).

Langelius iki darbalapio pradžios

Pažymėkite pirmąjį langelį, paspauskite CTRL + SHIFT + HOME, kad išplėstumėte pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp active cell jūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

Pastabos: 

  • Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  • Programa „Excel“ žymi pažymėtuosius langelius juos paryškindama. Spaudinyje šie paryškinimai nematomi. Jei spausdinant darbalapį norite šiuos langelius rodyti paryškintus, galite pritaikyti langelių spalvinimą, naudodamiesi formatavimo priemonėmis.

  • Kai Scroll Lock įjungta, būsenos juostoje rodoma Scroll Lock. Jei paspausite rodyklės klavišą, kai Scroll Lock įjungta, slinksite per vieną eilutę į viršų arba į apačią arba per vieną stulpelį į kairę arba į dešinę. Jei norite judėti tarp langelių naudodami rodyklių klavišus, turite išjungti Scroll Lock.

  • Jei spustelėjus langelį arba paspaudus klavišus, norint judėti darbalapyje, pažymėta sritis yra išplečiama, gali būti, kad buvo paspausti klavišai F8 arba Shift + F8, norint išplėsti pažymėtą sritį arba prie jos pridėti. Tokiu atveju būsenos juostoje rodoma Išplėsti pažymėtą sritį arba Pridėti prie pažymėtos srities. Jei norite sustabdyti išplėtimą arba pridėjimą prie pažymėtos srities, paspauskite F8 arba Shift + F8 dar kartą.

Puslapio viršus

Langelio turinio žymėjimas

Norėdami žymėti langelio turinį

Atlikite tai

Langelyje

Du kartus spustelėkite langelį, tada vilkite po norimo žymėti langelio turinį.

Naudojant formulės juosta Mygtuko paveikslėlis

Spustelėkite langelį, tada vilkite po formulės juostoje norimo žymėti langelio turinį.

Naudojant klaviatūrą

Paspauskite F2, kad redaguotumėte langelį, naudokite rodyklės klavišus, kad nustatytumėte įterpimo taškus, tada vienu metu paspauskite SHIFT + rodyklė, kad pasirinktumėte turinį.

Puslapio viršus

Eilučių ir stulpelių žymėjimas programos „Excel“ lentelėje

Galite žymėti langelius ir diapazonus lentelėje taip pat, kaip darytumėte tai darbalapyje, bet lentelės eilučių ir stulpelių žymėjimas skiriasi nuo eilučių ir stulpelių žymėjimo darbalapyje.

Jei norite pažymėti

Atlikite

Lentelės stulpelį su lentelės antrašte ar be antraštės

Spustelėkite viršutinį stulpelio antraštės arba stulpelio kraštą lentelėje. Bus parodyta ši žymėjimo rodyklė, reiškianti, kad spustelėję pažymėsite stulpelį.

Lentelės stulpelio žymėjimo rodyklė

Pastaba    Vienąkart spustelėję viršutinį kraštą pažymėsite lentelės stulpelio duomenis; o spustelėję dukart pažymėsite visą lentelės stulpelį.

Taip pat galite spustelėti bet kurioje lentelės stulpelio vietoje ir tuomet paspausti CTRL+TARPO klavišą arba galite spustelėti lentelės stulpelio pirmąjį langelį ir tuomet paspausti CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN.

Pastaba    Vieną kartą paspaudę CTRL+TARPO klavišą pažymėsite lentelės stulpelio duomenis; o paspaudę CTRL+TARPO klavišą dukart pažymėsite visą lentelės stulpelį.

Lentelės eilutę

Spustelėkite kairiąją lentelės eilutės kraštinę. Pasirodys ši žymėjimo rodyklė, rodanti, kad spustelėję pažymėsite eilutę.

Lentelės eilutės žymėjimo rodyklė

Galite spustelėti lentelės eilutės pirmąjį langelį ir tuomet paspausti CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN.

Visas lentelės eilutes ir stulpelius

Spustelėkite viršutinį kairįjį lentelės kampą. Pasirodys ši žymėjimo rodyklė, rodanti, kad spustelėję pažymėsite visus lentelės duomenis.

Lentelės kampo žymėjimo rodyklė

Spustelėdami viršutinį kairįjį lentelės kampą dukart pažymėkite visą lentelę, įskaitant lentelės antraštes.

Taip pat galite spustelėti bet kurioje lentelės vietoje ir tada paspausdami CTRL+A pažymėti visus lentelės duomenis arba galite spustelėti viršutinį kairįjį lentelės langelį ir tada paspausti CTRL+SHIFT+END.

Dukart paspausdami CTRL+A pažymėkite visą lentelę, įskaitant lentelės antraštes.

Puslapio viršus

Sužinoti daugiau

Pastaba: Kai kuriais atvejais pasirinkus langelį gali būti parinkti ir keli gretimi langeliai. Patarimų, kaip išspręsti šią problemą, ieškokite bendruomenės pranešime Kaip sustabdyti „Excel“ dviejų langelių paryškinimą vienu metu?.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×