Laiškų tvarkymas naudojant taisykles

Laiškų tvarkymas naudojant taisykles

Taisyklė – veiksmas, kurį „Outlook“, skirta „Windows“, automatiškai taiko gaunamiems arba siunčiamiems pranešimams. Galite pasirinkti, kas paleidžia taisyklę ir taisyklės taikomus veiksmus. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę perkelti visus pranešimus iš tvarkytuvo į aplanką arba panaikinti visus pranešimus, kurių tema yra "Buy now!".

Kaip taisyklės padeda tvarkyti pranešimus

Naudodami taisykles galite sumažinti neautomatiniu būdu atliekamus ir pasikartojančius veiksmus, kurių reikia pranešimams tvarkyti. Įjungus taisykles, jos taikomos automatiškai ir nuolatos.

Paprastai taisyklės skirstomos į dvi kategorijas: tvarkymo ir pranešimo. Galite naudoti taisyklių vedlį, kuris padės kurti taisykles pranešimams tvarkyti.

Taisyklių vediklyje rasite dažniausiai naudojamų taisyklių šablonus.

„Outlook“ taisyklių vediklis

 • Pranešimų tvarkymas   
  Šios taisyklės padeda ne tik klasifikuoti pranešimus, bet ir atlikti tolesnius veiksmus su pranešimais. Galite sukurti taisyklę pranešimams nuo nurodyto siuntėjo. Galite nustatyti taisyklę, kuri, pavyzdžiui, pranešimus atsiųstus Kotrynos Antanaitienės, kurių lauke Tema yra žodis „pardavimai“, pažymės vėliavėle tolesniems veiksmams, kurie klasifikuojami kaip Pardavimai, ir perkels į aplanką pavadinimu Kotrynos pardavimai.

 • Gaukite naujausią informaciją   
   Atsižvelgiant į jūsų pasirinkimus, šios taisyklės įspėja, kai gaunate tam tikrą pranešimą. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę, kuri automatiškai išsiunčia pranešimą į mobilųjį įrenginį, kai gaunate pranešimą nuo šeimos nario.

 • Pradžia naudojant tuščią taisyklę   
  Tai yra taisyklės, kurias galite kurti ir tinkinti nenaudodami taisyklių šablono.


1 veiksmas. Pasirinkite „Outlook“ taisyklių šabloną

 1. Juostelėje pasirinkite Taisyklės > Tvarkyti taisykles ir įspėjimus arba pasirinkite skirtuką Failas, tada pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Nauja taisyklė.

 3. Lango Taisyklių vedlys dalyje 1 veiksmas. Pasirinkti šabloną pasirinkite vieną iš numatytųjų šablonų dalyje Pranešimų tvarkymas, Gaukite naujausią informaciją arba Pradėti nuo tuščios taisyklės.


2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas

Kiekvienas iš 1 veiksme pasirinktų taisyklių šablonų turi šiek tiek skirtingas 2 veiksmo parinktis. Kai parinktis reikalauja pasirinkti, pvz., nurodyti siuntėją arba pasirinkti aplanką, ta parinktis pabraukta. Šiame pavyzdyje pasirinkome vieną iš dažniausių taisyklių – nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus perkelti į aplanką.

 1. Aprašo redagavimo lauke pasirinkite iš asmenų arba viešosios grupės, kad būtų rodoma adresų knygelė. Pasirinkite vardą iš adresų knygelės arba įveskite asmens adresą lauke Nuo, tada pasirinkite Gerai.

 2. Pasirinkite Nurodyta ir bus parodytas aplankų sąrašas. Galite pasirinkti esamą aplanką arba sukurti naują aplanką paspaudę Naujas. Pasirinkę tinkamą aplanką, pasirinkite Gerai.

Jei norite naršyti taisyklės išplėstines parinktis, pasirinkite Pirmyn, tada pereikite prie išplėstinių taisyklių parinkčių, esančių žemiau. Kitu atveju pasirinkite Baigti. Tai jus grąžina į langą Taisyklės ir įspėjimai. Čia galite sukurti kitą taisyklę arba pasirinkti Gerai, kad įrašytumėte keitimus.

 

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus perkelti į aplanką

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

 

• Perkelti į aplanką pranešimus, kurių temos pavadinime yra tam tikri žodžiai

 1. Pasirinkite saitą nurodyti žodžiai.

 2. Dialogo lango Teksto ieška lauke Nurodykite, kurių žodžių arba frazių ieškoti temos lauke įveskite ieškotiną žodį arba frazę.

 3. Pasirinkite Pridėti, kad pridėtumėte įrašą srityje Ieškos sąrašas, tada pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

 

• Viešajai grupei išsiųstų pranešimų perkėlimas į aplanką

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Kam, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą nurodytas aplankas, tada dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai pasirinkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

 

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus pažymėti vykdymo vėliavėlėmis

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Dialogo lango Pranešimo žymėjimas vėliavėle lauke Žymėti priimkite numatytąjį parametrą Vykdyti arba iš sąrašo pasirinkite kitą elementą.

 5. Lauke Laikas priimkite numatytąjį parametrą Šiandien arba iš sąrašo pasirinkite kitą elementą.

 6. Pasirinkite Gerai > Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklės sąlygų nustatymas.

 

• RSS elementų perkėlimas iš konkrečios RSS informacijos santraukos į aplanką

Pastaba: Norėdami naudoti šią parinktį, turite prenumeruoti RSS informacijos santrauką. Pasirinkus šią parinktį, pasirodo raginimas tęsti. Jei pasirenkate Ne, negalite tęsti, o jei pasirenkate Taip – galite.

Šablonas Gaukite naujausią informaciją

 

• Nuo nurodyto siuntėjo gautus pranešimus rodyti lange Įspėjimas apie naują elementą

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Lange Įspėjimai apie naujus elementus pasirinkite saitą nurodytas pranešimas.

 5. Dialogo lango Įspėjimo pranešimas lauke Įveskite įspėjimo pranešimą įveskite pranešimą, tada pasirinkite Gerai.

 6. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

 

•Nuo nurodyto siuntėjo gavus pranešimą groti garsą

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą paleisti garsą, tada lange Pasirinkite grojamą garsą pasirinkite failą (pvz., .wav failą) ir pasirinkite Atidaryti.

 5. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

 

• Nuo nurodyto siuntėjo gavus pranešimą siųsti įspėjimą į mobilųjį įrenginį.

 1. Spustelėkite saitą iš asmenų arba viešosios grupės.

 2. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 3. Kai pasirinkimas rodomas lauke Nuo, pasirinkite Gerai.

 4. Pasirinkite saitą persiųsti žmonėms arba viešajai grupei.

 5. Dialogo lange Taisyklės adresas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lauke Ieška įveskite vardą.

   arba

  • Sąraše Adresų knygelė pasirinkite šaltinį.

 6. Kai pasirinkimas rodomas lauke Kam, pasirinkite Gerai.

 7. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.

Pradžia naudojant tuščios taisyklės šabloną

 1. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

  • Taikyti taisyklę gaunamiems pranešimams

   arba

  • Taikyti taisyklę siunčiamiems pranešimams

 2. Pasirinkite Pirmyn, tada pereikite į 3 veiksmas. Taisyklių sąlygų nustatymas.


3 veiksmas. Taisyklės sąlygų nustatymas.

Dabar turite galimybę įtraukti sąlygų parinktims, kurias pasirinkote 2 veiksme. Taisyklės aprašo redagavimas. Atsižvelgiant į pažymėtas sąlygas, pasiekiamos taisyklės aprašo redagavimo parinktys skirsis.

Nustatykite sąlygas, kurioms esant turi būti taikomos parinkties, pasirinktos šablonuose Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai, taisyklės, kai paleidžiate Taisyklių vediklį

 1. Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas, pažymėkite norimos įtraukti sąlygos žymės langelį.

  Pastaba: Galite pasirinkti kelis žymės langelius.

 2. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas (spustelėkite pabrauktą reikšmę) pasirinkite saitą, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 3. Pasirinkite paskesnį saitą, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 4. Jei galimas kitas saitas, atlikite reikiamus veiksmus, baigę pasirinkite Gerai.

 5. Baigę spustelėkite Baigti.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Nauja taisyklė.

 3. Dalyje Pradžia naudojant tuščią taisyklę pasirinkite Taikyti taisyklę gaunamam pranešimui arba Taikyti taisyklę siunčiamam pranešimui.

 4. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas pasirinkite sąlygas (kriterijus), kurias turi atitikti pranešimas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas pasirinkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 5. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Veiksmų pasirinkimas pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas.Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 6. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Dalyje 1 veiksmas. Išimčių pasirinkimas pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas pasirinkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 7. Pasirinkite Pirmyn ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  • Lauke 1 veiksmas. Taisyklės vardo nurodymas įveskite taisyklės pavadinimą.

   ir

  • Dalyje 2 veiksmas. Taisyklių parinkčių nustatymas pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

   Patarimai: 

   • Norėdami taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke Gauta.

   • Norėdami išjungti taisyklę, kuri įjungiama automatiškai, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

   • Kad taikytumėte šią taisyklę visoms „Outlook“ nustatytoms el. pašto paskyroms, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visoms paskyroms.

 8. Pasirinkite Baigti.

Galite greitai sukurti taisyklę bet kuriam pranešimui. Šio metodo privalumas – taisyklės siūlomos pagal pranešimo siuntėją arba gavėjus. Pvz., atidarius pranešimą pagal vieną siūlomą taisyklę visi šio siuntėjo pranešimai bus perkeliami į pasirinktą aplanką.

 1. Aplanke Gauta pasirinkite pranešimą, kuriam norite sukurti taisyklę, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Perkelti pasirinkite Taisyklės.

  Pastaba: Sąraše Taisyklės siūlomos taisyklės rodomos pagal pranešimo siuntėją ir gavėjus.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite siūlomą taisyklę, pasirinkite paskirties aplanką, tada pasirinkite Gerai, kad užbaigtumėte taisyklės priskyrimą.

   arba

  • Pasirinkite Kurti taisyklę ir pereikite prie kito veiksmo.

 3. Dialogo lango Kurti taisyklę dalyje Gavus pranešimą, atitinkantį visas pasirinktas sąlygas pasirinkite vieną, daugiau nei vieną arba nė vieno žymos langelio.

 4. Dalyje Daryti tai pažymėkite veiksmo, kurį norite priskirti taisyklei, kai pranešimas atitinka nurodytas sąlygas (kriterijus), žymės langelį.

 5. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elemento aplanką.

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Pasirinkti aplanką ir pasirinkite esamą aplanką.

   arba

  • Pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte naują aplanką.

  Pastabos: 

  • Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, veiksmų arba taisyklės išimčių, pasirinkite Išplėstinės parinktys, tada vykdykite likusias instrukcijas Taisyklių vedlyje.

  • Daugiau informacijos žr. Tinkintos taisyklės kūrimas.

 7. Pasirinkite Gerai.

 8. Pranešimo lauke atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Gerai.

   arba

  • Pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems dabartiniame aplanke, tada pasirinkite Gerai.

Norėdami sužinoti, kaip importuoti arba eksportuoti taisykles taip, kad jas galėtų naudoti kiti, žr. Taisyklių rinkinio importavimas arba eksportavimas.

Galite panaikinti taisyklę, kai ji nebebūtina.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 2. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite norimą naikinti taisyklę.

 3. Pasirinkite Naikinti Naikinimo piktograma > Gerai.

Galite naudoti vieną ar daugiau taisyklių neautomatiniu būdu.

 1. Skirtuke Failas pasirinkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus, tada skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės pasirinkite Taikyti taisykles dabar.

 2. Dialogo lango Taikyti taisykles dabar dalyje Pasirinkite, kurias taisykles paleisti pažymėkite žymės langelį kiekvienai taisyklei, kurią norite taikyti.

 3. Norėdami pasirinkti kitą aplanką, lauke Vykdyti aplanke pasirinkite Naršyti, pažymėkite aplanką ir pasirinkite Gerai.

  Pažymėkite žymės langelį Įtraukti poaplankius, kad įtrauktumėte visus aplankus į aplanką, kurį pasirinkote atlikdami 3 veiksmą.

 4. Sąraše Taikyti taisykles kam priimkite numatytąjį parametrą Visi pranešimai arba pasirinkite Skaityti pranešimai arba Neskaityti pranešimai.

 5. Pasirinkite Taikyti dabar.

Yra du „Outlook“ taisyklių tipai: serverio ir kliento.

 • Serverio taisyklės   
  Kai naudojate „Microsoft Exchange Server“ paskyrą, kai kurios taisyklės veikia serveryje. Šios taisyklės taikomos pašto dėžutei „Exchange“ pašto serveryje net tada, kai „Outlook“ nepaleista.

  Serverio taisyklės turi būti taikomos pranešimams, pristatytiems į jūsų aplanką Gauta, joms reikalingos galimybės veikti tol, kol užbaigiamas vykdymas serveryje. Pvz., taisyklė, nurodanti, kad norimo spausdinti pranešimo negalima vykdyti, kol jis nebus baigtas serveryje. Jei taisyklės negalima taikyti serveryje, ji taikoma paleidus „Outlook“ ir tampa tik klientui taikoma taisykle.

 • Kliento taisyklės   
  Kliento taisyklės veikia tik jūsų kompiuteryje. Tai yra taisyklės, vykdomos „Outlook“, o ne „Exchange“ serveryje. Kliento taisyklės veikia tik jei paleista „Outlook“.

Patarimas: Jei jūsų taisyklių sąraše yra abiejų rūšių taisyklių, pirmiausiai taikomos serverio taisyklės, tada – kliento taisyklės.

Pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai

Taikant taisykles, pristatymo pažymos, perskaitymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai (pranešimai „Nėra biure“) apdorojami kaip pranešimai. Pavyzdžiui, taisyklė, į tam tikrą aplanką perkelianti pranešimus, kurių lauke Tema yra žodis „susitikimas“, taip pat perkelia ir visas pristatymo pažymas, balsavimo atsakymus ir automatinius atsakymus į tą patį aplanką.

Pastaba: Taisyklei perkėlus balsavimo atsakymus iš aplanko Gauta į kitą aplanką, paveikiamas jūsų balsų sekimas. Atidarius išsiųstą pranešimą su balsavimo mygtuku, sekimo informacijoje nebus taisyklės perkeltų atsakymų skaičiaus. Atsakymo perkėlimas arba panaikinimas rankiniu būdu sekimo nepaveikia.

Susitikimų bei užduočių užklausos ir dokumentai

Susitikimų bei užduočių užklausos ir dokumentai yra laikomi pranešimais. Jei sukuriate taisyklę, kuri perkelia elementą į konkretų aplanką pagal tam tikras sąlygų (kriterijų) įvykdymą, bet kokia susitikimo arba užduoties užklausa, atitinkanti tas sąlygas, taip pat perkeliama. Tačiau, kai kuriate taisykles, kurios turi įtakos tokio tipo elementams, turėkite omenyje šiuos apribojimus:

 • Jei elementas perkeliamas į ne pašto aplanką, perkeltas jis gali veikti ne taip, kaip tikitės. Pavyzdžiui, perkėlus pranešimą į aplanką Kalendorius nauja paskyra nesukuriama.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, jis nesekamas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Panaikinti elementai, susitikimas neįtraukiamas į aplanką Kalendorius.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems laiškams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Kontaktų grupės

Taisyklė su Kontaktų grupe gali veikti kitaip nei kitos taisyklės atsižvelgiant į tai, kaip ji sukurta.

 • Viešajai grupei išsiųstų pranešimų perkėlimas į aplanką   
  Ši taisyklė galima tik jei naudojate „Exchange Server“ paskyrą. Į nurodytą aplanką perkeliami tik kontaktų grupei siunčiami laiškai. Laiškai nuo Kontaktų grupės narių į nurodytą aplanką neperkeliami.

„Exchange Server“ paskyrose (pradedant nuo „Exchange Server 2010“) gali būti naudojamos taisyklės, persiunčiančios pranešimus el. pašto adresams už jūsų organizacijos ribų. Tačiau „Exchange“ administratorius gali neleisti automatiškai persiųsti pranešimų gavėjams konkrečiuose domenuose.

Daugiau informacijos žr. „Microsoft Exchange Server“ versijos, prie kurios jungiasi mano paskyra, nustatymas.

Kaip taisyklės padeda tvarkyti el. laiškus

Taisyklė yra veiksmas, kuris Microsoft Outlook atliekamas automatiškai su gautais arba išsiųstais laiškais, kurie atitinka jūsų nurodytas sąlygas. Naudodami taisyklių vedlį galite pasirinkti iš daugybės sąlygų ir veiksmų.

Taisyklės skirstomos į dvi kategorijas:  tvarkymo ir pranešimo. Taisyklės neatlieka veiksmų su laiškais, kurie jau skaityti, atlieka tik su tais, kurie neskaityti.

Taisyklių vediklio taisyklių šablonai

Taisyklių vediklyje rasite dažniausiai naudojamų taisyklių šablonus, apimančius toliau nurodytus šablonus.

 • Pranešimų tvarkymas    Šios taisyklės padeda tvarkyti ir pratęsti veiksmus su laiškais. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę laiškams, gautiems iš konkretaus siuntėjo, pavyzdžiui, Bobby Moore, su žodžiu „pardavimas" eilutėje Tema, kad siuntėjas būtų pažymėtas vykdymui, įtrauktas į kategoriją „Pardavimai“ ir perkeltas į aplanką, pavadintą Bobby pardavimai.

 • Naujink    Šios taisyklės kokiu nors būdu įspėja, kai gaunate tam tikrą laišką. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę, kuri automatiškai išsiunčia įspėjimą į jūsų mobilųjį įrenginį, kai gaunate laišką nuo šeimos nario.

 • Pradžia naudojant tuščią taisyklę    Tai yra taisyklės, kurias kuriate nenaudodami taisyklių šablono, ir kurias galite visiškai tinkinti.

Taisyklės kūrimas

„Outlook“ yra taisyklių šablonų, naudojamų įprastuose scenarijuose. Naudokite šiuos taisyklių šablonus arba kurkite savo tinkintas taisykles.

„Outlook“ taisyklių šablonų naudojimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės spustelėkite Nauja taisyklė.

 4. Dalies 1-as veiksmas: pasirinkti šabloną šablonų rinkinių Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai pasirinkite norimą šabloną.

 5. Dalies 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą reikšmę. Pvz., spustelėjus asmenims arba viešajai grupei saitą atidaroma adresų knyga.

 6. Spustelėkite Toliau.

 7. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 8. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 9. Spustelėkite Toliau.

 10. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti veiksmus pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 11. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 12. Spustelėkite Toliau.

 13. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 14. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 15. Spustelėkite Pirmyn.

 16. Srityje 1-as žingsnis: nurodyti taisyklės vardą įveskite pavadinimą.

 17. Dalyje 2-as veiksmas: nustatyti taisyklės parinktis pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke „Gauta“.

  • Pagal numatytuosius nustatymus įjungiama nauja taisyklė. Norėdami ją išjungti, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

  • Kad taikytumėte šią taisyklę visiems „Outlook“ nustatytiems el. pašto abonementams, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 18. Spustelėkite Baigti.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Dialogo lango Taisyklės ir įspėjimai skirtuke El. pašto tvarkymo taisyklės spustelėkite Nauja taisyklė.

 4. Dalyje Pradėkite nuo tuščios taisyklės spustelėkite Pranešimus tikrinti gaunant arba Tikrinti išsiųstus pranešimus.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti sąlygas pasirinkite sąlygas, kurias turi atitikti laiškas, kad jam būtų taikoma taisyklė.

 7. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos sąlygos reikšmę ir nurodykite ją.

 8. Spustelėkite Toliau.

 9. Dalyje 1-as žingsnis: pasirinkti veiksmus pasirinkite veiksmą, kurį turėtų vykdyti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 10. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite bet kurį įtrauktą veiksmą ir nurodykite reikšmę.

 11. Spustelėkite Toliau.

 12. Dalyje 1-as žingsnis : pasirinkti išimtis pasirinkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Pirmyn.

 13. Dalyje 2-as žingsnis: redaguoti taisyklės aprašą spustelėkite pabrauktą įtrauktos išimties reikšmę ir nurodykite ją.

 14. Spustelėkite Pirmyn.

 15. Srityje 1-as žingsnis: nurodyti taisyklės vardą įveskite pavadinimą.

 16. Dalyje 2-as veiksmas: nustatyti taisyklės parinktis pažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę laiškams, jau esantiems aplanke Gauta, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke „Gauta“.

  • Pagal numatytuosius nustatymus įjungiama nauja taisyklė. Norėdami ją išjungti, išvalykite žymės langelį Įjungti šią taisyklę.

  • Kad taikytumėte šią taisyklę visiems „Outlook“ nustatytiems el. pašto abonementams, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 17. Spustelėkite Baigti.

Galima greitai sukurti taisyklę bet kuriam pranešimui. Taisyklės sukūrimo šiuo būdu pranašumas yra tai, kad taisyklės siūlomos pagal pranešimo siuntėją arba gavėjus. Pvz., atidarius pranešimą pagal vieną siūlomą taisyklę visi šio siuntėjo pranešimai bus perkeliami į pasirinktą aplanką.

 1. Spustelėkite laišką, kuriam norite kurti taisyklę, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Perkelti spustelėkite Taisyklės.

  Siūlomos taisyklės rodomos pagal pranešimo siuntėją ir gavėjus.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite siūlomas taisykles, tada spustelėkite paskirties aplanką ir spustelėkite Gerai.

  • Daugiau taisyklių parinkčių, pagrįstų pranešimo siuntėju, gavėjais arba pavadinimu, rasite spustelėję Kurti taisyklę.

Jei atlikdami 2 veiksmą pasirinkote Kurti taisyklę, rodomas dialogo langas Taisyklės kūrimas. Tęskite toliau aprašomus žingsnius.

 1. Dalyje Kai gaunu el. laišką su visomis pasirinktomis sąlygomis pažymėkite pageidaujamų sąlygų žymės langelius.

 2. Dalyje Daryti tai pažymėkite veiksmo, kurį norite priskirti taisyklei, kai pranešimas atitinka nurodytas sąlygas, žymės langelį.

 3. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elementą į aplanką.

 4. Spustelėkite esamą aplanką arba Naujas, kad sukurtumėte aplanką, skirtą laiškams saugoti.

  Norėdami į taisyklę įtraukti daugiau sąlygų, veiksmų arba išimčių, spustelėkite Išplėstinės parinktys ir vykdykite likusias instrukcijas, nurodytas Taisyklių vediklyje. Tai yra tas pats vedlys, rodomas spustelėjus Tvarkyti taisykles ir įspėjimus rodinyje „Backstage“ (spustelėjus skirtuką Failas). Daugiau informacijos žr. Tinkintos taisyklės kūrimas.

 5. Spustelėkite Gerai

Norėdami sužinoti, kaip importuoti arba eksportuoti taisykles taip, kad jas galėtų naudoti kiti, žr. Taisyklių rinkinio importavimas arba eksportavimas.

Jei norite rankiniu būdu vykdyti vieną arba daugiau taisyklių, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Tvarkyti taisykles ir įspėjimus.

 3. Spustelėkite Taikyti taisykles dabar.

 4. Dialogo lango Taikyti taisykles dabar dalyje Pasirinkite, kurias taisykles paleisti pažymėkite žymės langelį, esantį šalia kiekvienos norimos vykdyti taisyklės.

 5. Jei norite pasirinkti kitą aplanką, lauke Vykdyti aplanke spustelėkite Naršyti, pažymėkite aplanką ir spustelėkite Gerai.

  Pažymėkite žymės langelį Įtraukti poaplankius, kad su atliekant 5 veiksmą nurodytu aplanku būtų įtraukti visi jo antriniai aplankai.

 6. Sąraše Taikyti taisykles kam numatytoji parinktis yra „visi pranešimai“. Galite ją keisti, kad skaitytumėte arba baigtumėte skaityti pranešimus.

 7. SpustelėkiteVykdyti dabar.

Yra du programos „Outlook“ taisyklių tipai  – serverio ir tik klientams taikomos.

 • Serverio taisyklės    Jei naudojate „Microsoft Exchange Server“ abonementą, kai kurios jūsų sukurtos taisyklės yra serverio taisyklės. Jos taikomos „Exchange“ pašto serverio pašto dėžutėje, net kompiuteryje nepaleidus programos „Outlook“. Serverio taisyklės turi būti taikomos laiškams, pristatytiems į jūsų aplanką Gauta, joms reikalingos galimybės veikti tol, kol užbaigiamas vykdymas serveryje. Pvz., taisyklė, nurodanti, kad norimo spausdinti pranešimo negalima vykdyti, kol jis nebus baigtas serveryje. Jei taisyklės negalima taikyti serveryje, ji taikoma paleidus „Outlook“ ir tampa tik klientui taikoma taisykle.

 • Tik klientams taikomos taisyklės    Kliento kompiuterio taisyklės veikia tik jūsų kompiuteryje. Šios taisyklės negali būti vykdomos, kol neužbaigiamas jų vykdymas serveryje, pvz., nurodymas spausdinti tam tikrus laiškus. Kliento kompiuterio taisyklės veikia tik įjungus programą Outlook.

Jei jūsų taisyklių sąraše yra abiejų rūšių taisyklių, pirmiausiai taikomos serverio taisyklės, tada – tik klientui taikomas taisyklės.

Taisyklių taikymas kitiems „Outlook“ elementams

Taikant taisykles, pristatymo pažymos, perskaitymo pažymos, balsavimo atsakymai ir automatiniai atsakymai (pranešimai „Nėra biure“) apdorojami kaip laiškai. Pavyzdžiui, taisyklė, į tam tikrą aplanką perkelianti elementus, kurių temoje yra žodis „susitikimas“, taip pat perkelia ir visas temoje žodį „susitikimas“ turinčias pristatymo pažymas, balsavimo atsakymus ir automatinius atsakymus.

Pastaba: Taisyklei perkėlus balsavimo atsakymus iš aplanko Gauta į kitą aplanką, paveikiamas jūsų balsų sekimas. Atidarius išsiųstą laišką su balsavimo mygtuku, sekimo informacijoje nebus taisyklės perkeltų atsakymų skaičiaus. Atsakymo perkėlimas arba panaikinimas rankiniu būdu sekimo nepaveikia.

Taikant jiems taisykles, susitikimų, užduočių užklausos ir dokumentai laikomi pranešimais. Pavyzdžiui, kai sukuriate taisyklę, perkeliančią elementus su žodžiu „susitikimas“ lauke Tema į tam tikrą aplanką, bus perkeltos ir visos šią sąlygą atitinkančios užduočių ar susitikimų užklausos. Tačiau kurdami taisykles tokiems elementams turėkite omenyje nurodytus apribojimus.

 • Elementas, perkeltas į ne pašto aplanką, gali veikti ne taip, kaip tikitės. Pavyzdžiui, perkėlus laišką į aplanką Kalendorius nauja paskyra nesukuriama.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, jis nesekamas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Panaikinti elementai, susitikimas neįtraukiamas į aplanką Kalendorius.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems laiškams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Kontaktų grupės

Taisyklė su Kontaktų grupe gali veikti skirtingai atsižvelgiant į tai, kaip ji sukurta.

 • Kontaktų grupei išsiųstų laiškų perkėlimas į aplanką     Ši taisyklė galima tik jei naudojate „Exchange Server“ abonementą. Į nurodytą aplanką perkeliami tik kontaktų grupei siunčiami laiškai. Laiškai nuo Kontaktų grupės narių į nurodytą aplanką neperkeliami.

Jeigu pagal numatytuosius nustatymus naudojate „Microsoft Exchange Server 2010“ abonementą, naudodami taisykles negalite persiųsti laiškų el. pašto gavėjams už jūsų organizacijos ribų. Šis parametras leidžia apsaugoti slaptą ir privačią organizacijos informaciją nuo atskleidimo. Jį gali pakeisti tik „Exchange“ administratorius.

Daugiau informacijos žr. „Microsoft Exchange Server“ versijos, prie kurios jungiasi mano abonementas, nustatymas.

Kaip taisyklės padeda tvarkyti pranešimus

Taisyklė yra veiksmas, kuris Microsoft Outlook atliekamas automatiškai su gautais arba išsiųstais pranešimais, kurie atitinka jūsų nurodytas taisyklės sąlygas. Naudodami taisyklių ir įspėjimų vediklį galite pasirinkti iš daugybės sąlygų ir veiksmų. Taisyklės netaikomos skaitytam pranešimui. Jos taikomos tik neskaitytiems pranešimams.

Taisyklės skirstomos į dvi bendrąsias kategorijas: tvarkymo ir pranešimo. Taisyklių ir įspėjimų vediklyje teikiami dažniausiai naudojamų taisyklių šablonai.

 • Pranešimų tvarkymas    Šios taisyklės padeda tvarkyti pranešimus ir atlikti tolesnius su jais susijusius veiksmus. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę pranešimams, gautiems iš konkretaus siuntėjo, pavyzdžiui, Vardenis Pavardenis, su žodžiu „pardavimas" eilutėje Tema, kad siuntėjas būtų pažymėtas tolesniems veiksmams atlikti, įtrauktas į kategoriją „Pardavimas“ ir perkeltas į aplanką pav. „Vardenio pardavimas“.

 • Naujinimas    Šios taisyklės kokiu nors būdu įspėja, kai gaunate tam tikrą pranešimą. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę, kuri automatiškai išsiunčia įspėjimą į jūsų mobilųjį telefoną, kai gaunate pranešimą nuo šeimos nario.

 • Pradėjimas nuo tuščios taisyklės    Tai yra taisyklės, kurias sukuriate nuo pradžių.

  Taisyklių šablonai
  1 pav. Taisyklių ir įspėjimų vediklyje yra kelios iš anksto nustatytos taisyklės, vad. šablonais.

Išimtys

Galite įtraukti išimčių į taisykles esant konkrečioms aplinkybėms, pvz., kai pranešimas pažymimas tolesniems veiksmams atlikti arba pažymimas kaip didelės svarbos. Taisyklė netaikoma pranešimui, jei taikoma bent viena jūsų nurodyta išimtis.

 1. Programoje „naršymo sritis“ spustelėkite Paštas.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 3. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto abonementą, sąraše Taikyti keitimus šiam aplankui pažymėkite norimą aplanką Gauta.

 4. Spustelėkite Nauja taisyklė.

 5. Dalies 1-as veiksmas: pasirinkti šabloną šablonų rinkinių Pranešimų tvarkymas arba Gaunami pranešimai pasirinkite norimą šabloną.

 6. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite pabrauktą reikšmę. Pvz., spustelėjus asmenų arba siuntimo sąrašo saitą atidaroma adresų knygelė.

 7. Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas pažymėkite sąlygas, kurias turi atitikti pranešimas, kad būtų taikoma taisyklė.

 8. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite pabrauktą reikšmę, jei dar jos nespustelėjote, tada spustelėkite Kitas.

 9. Dalyje 1 veiksmas. Veiksmo (-ų) pasirinkimas pažymėkite veiksmą, kurį turėtų atlikti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 10. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite pabrauktą reikšmę, jei dar jos nespustelėjote, tada spustelėkite Kitas.

 11. Dalyje 1 veiksmas. Išimties (-čių) pasirinkimas pažymėkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Kitas.

 12. Jei norite baigti kurti taisyklę, įveskite taisyklės pavadinimą, tada pažymėkite kitas norimas parinktis.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems viename iš jūsų aplankų, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems „aplanke“.

  • Norėdami taikyti šią taisyklę visiems el. pašto abonementams ir aplankui Gauta, susietam su kiekvienu abonementu, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 13. Spustelėkite Baigti.

Norėdami sukurti taisyklę, pasirinkdami savo sąlygas, veiksmus ir išimtis, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Programoje „naršymo sritis“ spustelėkite Paštas.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 3. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto abonementą, sąraše Taikyti keitimus šiam aplankui pažymėkite norimą aplanką Gauta.

 4. Spustelėkite Nauja taisyklė.

 5. Dalyje Pradėjimas nuo tuščios taisyklės pažymėkite Pranešimus tikrinti gaunantarba Tikrinti išsiųstus pranešimus, tada spustelėkite Kitas.

 6. Dalyje 1 veiksmas. Sąlygos (-ų) pasirinkimas pažymėkite sąlygas, kurias turi atitikti pranešimas, kad būtų taikoma taisyklė.

 7. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite pabrauktą reikšmę, jei dar jos nespustelėjote, tada spustelėkite Kitas.

 8. Dalyje 1 veiksmas. Veiksmo (-ų) pasirinkimas pažymėkite veiksmą, kurį turėtų atlikti taisyklė, kai atitinkamos nurodytos sąlygos.

 9. Dalyje 2 veiksmas. Taisyklės aprašo redagavimas spustelėkite pabrauktą reikšmę, jei dar jos nespustelėjote, tada spustelėkite Kitas.

 10. Dalyje 1 veiksmas. Išimties (-čių) pasirinkimas pažymėkite taisyklės išimtis ir spustelėkite Kitas.

 11. Jei norite baigti kurti taisyklę, įveskite taisyklės pavadinimą, tada pažymėkite kitas norimas parinktis.

  • Jei norite taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems viename iš jūsų aplankų, pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems „aplanke“.

  • Norėdami taikyti šią taisyklę visiems el. pašto abonementams ir aplankui Gauta, susietam su kiekvienu abonementu, pažymėkite žymės langelį Kurti šią taisyklę visiems abonementams.

 12. Spustelėkite Baigti.

Galite kurti taisyklę tiesiai iš pranešimo. Pavyzdžiui, galite sukurti taisyklę tam tikro asmens pranešimams perkelti į konkretų aplanką.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pranešimą, pagal kurį norite kurti taisyklę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Kurti taisyklę.

  Dialogo lange Taisyklės kūrimas pažymėkite parinkčių, kurios jau užpildytos informacija iš pažymėto pranešimo, žymės langelius.

 2. Pažymėkite žymės langelį Perkelti elementą į aplanką.

 3. Spustelėkite esamą aplanką arba Naujas, kad sukurtumėte naują aplanką, skirtą pranešimams saugoti.

 4. Norėdami įtraukti daugiau sąlygų, veiksmų arba taisyklės išimčių, spustelėkite Išplėstinės parinktys, tada vykdykite likusias instrukcijas taisyklių ir įspėjimų vediklyje.

  Patarimas    Norėdami taikyti taisyklę iškart ją sukūrę pažymėkite žymės langelį Dabar taikyti šią taisyklę pranešimams, jau esantiems aplanke taisyklių ir įspėjimų vediklio paskutiniame puslapyje.

  Visi pranešimai aplanke Gauta arba bet kuriame pasirinktame aplanke, kurie atitiks su taisykle susijusias sąlygas ir išimtis, bus perkelti į nurodytą aplanką. Norėdami patikrinti naują taisyklę, atidarykite naują aplanką. Ar perkelti tinkami pranešimai?

Jei norite vykdyti taisyklę periodiškai, bet ne visą laiką, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Taisyklės ir įspėjimai.

 2. Dialogo lange Taisyklės ir įspėjimai išjunkite taisyklę išvalydami šalia jos esantį žymės langelį.

 3. Spustelėkite Taikyti taisykles dabar.

 4. Dialogo lango Taikyti taisykles dabar dalyje Taikytinų taisyklių pasirinkimas pažymėkite žymės langelį, esantį šalia norimos vykdyti taisyklės.

 5. Pažymėkite aplanką, kuriam norite taikyti taisyklę.

 6. Pažymėkite pranešimų, kuriems norite taikyti taisyklę, kategoriją.

  Pvz., taisyklę galite taikyti tik neskaitytiems pranešimams aplanke.

 7. SpustelėkiteVykdyti dabar.

Serverio taisyklės    Jei turite „Microsoft Exchange“ abonementą, serveris gali taikyti taisykles pranešimams, net jei „Outlook“ neveikia. Jos vadinamos serverio taisyklėmis. Taisyklės turi būti nustatytos, kad būtų taikomos pranešimams, kai jie pristatomi į jūsų aplanką Gauta serveryje. Be to, taisykles turi būti galima vykdyti, kol bus užbaigtos, serveryje. Pavyzdžiui, taisyklė negali būti vykdoma, kol bus užbaigta, serveryje, jei veiksmas nurodo, kad reikia spausdinti pranešimą. Jei taisyklės negalima taikyti serveryje, ji taikoma paleidus „Outlook“.

Tik klientams taikomos taisyklės    Klientas – tai el. pašto programa, kuri vykdoma asmens kompiuteryje. Taisyklė, kurios serveris negali taikyti, vadinama tik klientams taikoma taisykle, nes ji vykdoma tik asmens kompiuteryje. Jei jūsų taisyklių sąraše yra taisyklių, kurias galima ir kurių negalima vykdyti serveryje, pirmiausia taikomos serverio taisyklės, tada – tik klientams taikomos taisyklės.

Pristatymo, perskaitymo pažymos, balsavimo atsakymai ir pranešimai apie išvykimą laikomi pranešimais. Pvz., kai sukuriate taisyklę, kurią taikant elementai su žodžiu „susitikimas“ lauke Tema perkeliami į tam tikrą aplanką, visos šią sąlygą atitinkančios pristatymo pažymos, balsavimo atsakymai ir pranešimai apie išvykimą taip pat perkeliami.

Pastaba: Perkėlus balsavimo atsakymo iš aplanko Gauta, atsakymas nėra automatiškai stebimas pradiniame pranešime.

Susitikimų, užduočių užklausos ir dokumentai laikomi pranešimais. Pavyzdžiui, kai sukuriate taisyklę, perkeliančią elementus su žodžiu „susitikimas“ lauke Tema į tam tikrą aplanką, perkeliamos ir visos šią sąlygą atitinkančios užduočių ar susitikimų užklausos. Tačiau kurdami taisykles tokiems elementams turėkite omenyje nurodytus apribojimus.

 • Elementas, perkeltas į ne pašto aplanką, gali veikti ne taip, kaip tikitės. Pavyzdžiui, perkėlus pranešimą į aplanką Kalendorius nauja paskyra nesukuriama.

 • Jei susitikimo ar užduoties atsakymas naudojant taisyklę perkeliamas į aplanką Panaikinti elementai, jis nestebimas pagal pradinį elementą.

 • Jei susitikimo užklausa automatiškai perkeliama į aplanką Panaikinti elementai, susitikimas neįtraukiamas į aplanką Kalendorius.

 • Taisyklės, turinčios įtakos jūsų siunčiamiems pranešimams, netaikomos užduočių ir susitikimų užklausoms.

Nauja siuntimo sąrašo taisyklė veiks kitaip, atsižvelgiant į tai, kaip sukūrėte taisyklę.

 • Pagal siuntimo sąrašą išsiųstų pranešimų perkėlimas į aplanką    Pasirinkus šį taisyklės šabloną, į tam tikrą aplanką perkeliami tik pagal siuntimo sąrašą išsiųsti pranešimai. Asmenų, kurie įtraukti į siuntimo sąrašą, pranešimai nebus perkelti į tam tikrą aplanką.

  Pastaba: Ši taisyklė veikia tik naudojant „Exchange“ abonementus.

 • Iš asmenų gautų pranešimų perkėlimas į aplanką    Pasirinkus šį taisyklės šabloną, asmenų, kurie įtraukti į jūsų nurodytą siuntimo sąrašą, pranešimai taip pat perkeliami į tam tikrą aplanką.

Jei dirbate organizacijoje, kurioje naudojama Exchange, pagal numatytuosius parametrus pranešimai, kuriuos persiunčiate išoriniais el. pašto adresais už organizacijos ribų, naudojant taisyklę, nebus išsiųsti. Šis parametras skirtas apsisaugoti nuo įmonės duomenų atskleidimo. Jį valdo jūsų „Exchange“ administratorius.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×