Diagramos

Diagramos kūrimas nuo pradžios iki galo

Kurti diagramą nuo pradžios iki galo

Galite sukurti paprastą diagramą, pasirinkdami bet kurią diapazono dalį, kurią norite pavaizduoti diagramoje, tada spustelėti norimą diagramos tipą skirtuko Įterpimas juostelės grupę Diagramos. Arba tiesiog paspauskite Alt + F1, kad „Excel“ automatiškai sukurtų paprastą stulpelinę diagramą. Po to diagramą galėsite keisti pagal savo poreikius naudodami įvairias parinktis.

Ką norėtumėte daryti?

Sužinokite apie diagramas

Diagramos kūrimas ar modifikavimas

 1. Paprastos diagramos kūrimas

 2. Diagramos maketo arba stiliaus keitimas

 3. Pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

 4. Legendos rodymas arba slėpimas

 5. Diagramos ašių arba tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

 6. Diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

 7. Diagramos kaip ruošinio įrašymas

Diagramų apžvalga

Diagramos naudojamos rodyti skaitinių duomenų seką vaizdiniu formatu, kad būtų paprasčiau suprasti didelius duomenų kiekius ir ryšius tarp atskirų duomenų sekų.

Norint programoje „Excel“ kurti diagramą, reikia pradėti įvedant skaitinius diagramos duomenis darbalapis. Tada galima pateikti tuos duomenis diagramoje, pasirenkant norimą naudoti diagramos tipą (skirtuko Įterpti grupėje Diagramos.

Darbalapio duomenys ir diagrama

1. Darbalapio duomenys

2. Diagrama, sukurta pagal darbalapio duomenis

Programa „Excel“ palaiko įvairių tipų diagramas, padedančias rodyti duomenis taip, kad žiūrovams jie būtų aiškūs. Kai kuriate diagramą arba keičiate esamą diagramą, galite rinktis iš daugybės diagramų tipų (pavyzdžiui, histogramą arba skritulinę diagramą) ir jų potipių (pavyzdžiui, sudėtinę histogramą arba trimatę skritulinę diagramą). Taip pat savo diagramoje, naudodami daugiau nei vieną diagramos tipą, galite kurti jungtines diagramas.

Jungtinė diagrama

Jungtinės diagramos, kurioje naudojami histogramos ir linijinės diagramos tipai, pavyzdys.

Daugiau informacijos apie programoje „Excel“ galimus pasirinkti diagramų tipus žr. Galimi diagramų tipai.

Susipažinkite su diagramų elementais

Diagramą sudaro daug elementų. Kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus, kitus galima pagal poreikį įtraukti. Galite keisti diagramos elementų rodymą, perkeldami jį į kitas diagramos vietas arba keisdami jų formatą. Taip pat galite pašalinti nenorimus rodyti diagramos elementus.

Diagrama ir jos elementai

1. diagramos sritis diagramoje.

2. braižymo plokštuma.

3. Diagramoje pateiktos duomenų sekaduomenų elementai.

4. Horizontalioji (kategorijos) ir vertikalioji (reikšmės) ašis, pagal kurias diagramoje pateikiami duomenys.

5. Diagramos legenda.

6. Diagramos ir ašių pavadinimas, kurį galite naudoti diagramoje.

7. duomenų žyma, kurią galite naudoti duomenų sekai priklausančio duomenų taško išsamiai informacijai nurodyti.

Puslapio viršus

Paprastos diagramos keitimas pagal savo poreikius

Sukūrę diagramą, galite keisti bet kurį jos elementą. Pavyzdžiui, galbūt norėsite pakeisti ašių rodymo būdą, įtraukti diagramos pavadinimą, perkelti arba paslėpti legendą arba rodyti papildomus diagramos elementus.

Norėdami modifikuoti diagramą, atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

 • Keisti diagramos ašių rodymą    Galite nurodyti ašių skalę ir reguliuoti rodomų reikšmių arba kategorijų intervalą. Jei norite, kad diagrama būtų lengviau skaitoma, ašyje galite pridėti padalos žymas ir nurodyti jų rodymo intervalą.

 • Pridėti diagramoje pavadinimą ir duomenų žymas    Jei norite, kad diagramoje rodoma informacija būtų aiškesnė, galite pridėti diagramos pavadinimą, ašių pavadinimus ir duomenų žymas.

 • Pridėti legendą arba duomenų lentelę    Galite rodyti ar slėpti legendą, keisti jos vietą arba įrašus. Kai kuriose diagramose galite rodyti duomenų lentelę, kurioje rodomi legendos raktai ir diagramoje pateikiamos reikšmės.

 • Visuose diagramų tipuose taikyti specialias parinktis    Įvairiuose diagramų tipuose galimos specialios linijos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės linijos bei krypties linijos), juostos (pavyzdžiui, viršutinės ir apatinės juostos bei paklaidos juostos), duomenų žymekliai ir kitos parinktys.

Puslapio viršus

Iš anksto nustatytų profesionaliai atrodančių stilių ir maketų taikymas

Vietoj neautomatinio diagramos elementų įtraukimo arba keitimo ar diagramos formatavimo, galite greitai taikyti iš anksto nustatytą diagramos maketą ir diagramos stilių. Programoje „Excel“ pateikiama daugybė naudingų iš anksto nustatytų maketų ir stilių. Tačiau tiksliai nustatyti diagramos maketą arba stilių galite neautomatiniu būdu keisdami atskirus jos elementus, pavyzdžiui, diagramos sritį, brėžinio sritį, duomenų sekas arba legendą.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos maketą, jūsų diagramoje, surūšiuotas tam tikra tvarka, rodomas konkretus diagramos elementų rinkinys (pavyzdžiui, pavadinimai, legenda, duomenų lentelė arba duomenų žymos). Galite rinktis iš daugybės maketų, kurie pateikiami kiekvienam diagramos tipui.

Kai taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, diagrama formatuojama pagal pritaikytą dokumento tema, kad jūsų diagrama atitiktų jūsų įmonės arba jūsų paties temos spalvos (spalvų rinkinį), temos šriftai (antraštės ir pagrindinio teksto šriftų rinkinį) ir temos efektai (linijų ir užpildo efektų rinkinį).

Negalite kurti savo diagramų maketų arba stilių, bet galite kurti diagramų ruošinius, kuriuose įtrauktas norimas diagramos maketas ir formatavimas.

Puslapio viršus

Patrauklaus formatavimo įtraukimas į diagramą

Be to, kad taikote iš anksto nustatytą diagramos stilių, norėdami suteikti diagramai pasirinktinę, patraukią išvaizdą, galite lengvai formatuoti atskirus diagramos elementus, pavyzdžiui, duomenų žymeklius, diagramos sritį, pateikties sritį, pavadinimo ir žymų skaičius ir tekstą. Galite taikyti konkrečius figūros stilius ir „WordArt“ stilius bei formatuoti diagramos elementų figūras ir tekstą neautomatiniu būdu.

Norėdami įtraukti formatavimą, galite atlikti vieną arba kelis iš šių veiksmų:

 • Užpildyti diagramos elementus    Jei norite atkreipti dėmesį į tam tikrus diagramos elementus, galite naudoti spalvas, tekstūras, paveikslėlius ir perėjimo užpildus.

 • Keisti diagramos elementų kontūrą    Diagramos elementus galite akcentuoti naudodami spalvas, linijų stilius ir linijų storius.

 • Pritaikyti diagramos elementams specialiuosius efektus    Diagramos elemento figūrose galite taikyti specialiuosius efektus, pavyzdžiui, šešėlį, atspindį, švytėjimą, švelnius kraštus, kampuotą rėmelį ir trimatį sukimą, kurie suteikia diagramai išbaigtą vaizdą.

 • Formatuoti tekstą ir skaičius    Galite formatuoti pavadinimų, žymų ir teksto laukelių tekstą ir skaičius diagramose, kaip kad formatuotumėte tekstą ir skaičius darbalapyje. Jei norite, kad tekstas ir skaičiai išsiskirtų, galite taikyti „WordArt“ stilius.

Puslapio viršus

Diagramų naudojimas iš naujo, kuriant diagramų ruošinius

Jei norite iš naujo naudoti diagramą, kurią tinkinote savo poreikiams, galite ją įrašyti diagramų ruošinių aplanke kaip diagramos ruošinį (*.crtx). Tuomet kurdami diagramą galėsite taikyti diagramos ruošinį taip, kaip taikytumėte bet kurį kitą įtaisytąjį diagramos tipą. Tiesą sakant, diagramų ruošiniai yra tikrieji diagramų tipai, kuriuos galite naudoti esamam diagramos tipui keisti. Jei dažnai naudojate tam tikrą diagramos ruošinį, galite įrašyti jį kaip numatytąjį diagramos tipą. 

Puslapio viršus

1 veiksmas: paprastos diagramos kūrimas

Daugumoje diagramų, pvz., stulpelinėse ar juostinėse, galite pateikti duomenis, darbalapis suskirstytus į eilutes ar stulpelius. Tačiau kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas.

 1. Darbalapyje išdėstykite duomenis, kuriuos norite vaizduoti diagramoje.

  Duomenys gali būti išdėstyti eilutėmis arba stulpeliais – „Excel“ automatiškai nustato geriausią būdą pateikti duomenis diagramoje. Kai kuriems diagramų tipams (pvz., skritulinėms ar rutulinėms diagramoms) reikalingas ypatingas duomenų išdėstymas.

  Duomenų išdėstymas darbalapyje

  Diagramos tipas

  Duomenų išdėstymas

  Histograma, juostinė, linijinė, plokštuminė, paviršinė arba radaro principo diagrama

  „Excel“ juostinė diagrama

  Stulpeliais arba eilutėms, pavyzdžiui:

  Metai

  Obuoliai

  Apelsinai

  Bananai

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Arba:

  Vaisius

  2013

  2014

  2015

  Obuoliai

  800

  600

  50

  Apelsinai

  600

  700

  90

  Bananai

  50

  90

  150

  Skritulinė arba žiedinė diagrama

  Viena duomenų seka viename duomenų stulpelyje arba eilutėje ir viename duomenų žymų stulpelyje arba eilutėje, pavyzdžiui:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Arba:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Kelios duomenų sekos keliuose duomenų stulpeliuose arba eilutėse ir keliuose duomenų žymų stulpeliuose arba eilutėse, pavyzdžiui:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Arba:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (taškinė) arba rutulinė diagrama

  Stulpeliuose, x vertes padedant pirmajame stulpelyje bei atitinkant y vertes ir rutulio dydžio vertes gretimuose stulpeliuose, pavyzdžiui:

  X

  Y

  Rutulio dydis

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Akcijų kursų diagrama

  Stulpeliuose arba eilutėse šia tvarka, pavadinimus ar datas naudojant kaip etiketes:

  didelės reikšmės, mažos reikšmės ir uždarymo reikšmės

  Pavyzdžiui:

  Data

  Didelės

  Mažos

  Uždarančiosios

  2002-1-1

  46,125

  42

  44,063

  Arba:

  Data

  2002-1-1

  Didelės

  46,125

  Mažos

  42

  Uždarančiosios

  44,063

 2. Pažymėkite bet kurį duomenų diapazono langelį, kurį norite naudoti diagramoje.

  Patarimas    Jei pažymėsite tik vieną langelį, „Excel“ automatiškai pateiks duomenis iš visų tam langeliui gretimų langelių duomenimis. Jei langeliai, kurių duomenis norite pateikti diagramoje, nėra ištisiniame diapazone, galite pasirinkti negretimus langelius ar diapazonus spausdami Ctrl + kairysis pelės klavišas, svarbu, kad pasirinkta sritis sudarytų stačiakampį. Taip pat galite slėpti eilutes ar stulpelius, kurių duomenų diagramoje pateikti nenorite.

  Patarimas: Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

 3. Skirtuko Įterpimas grupėje Diagramos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite diagramos tipą, po to spustelėkite diagramos potipį.

  • Norėdami pamatyti visus galimus diagramų tipus, spustelėkite Mygtuko vaizdas , norėdami paleisti dialogo langą Įterpti diagramą, tada spustelėkite rodykles ir peržiūrėkite diagramų tipus.

   „Excel“ juostelės atvaizdas

   Patarimas    Palaikius pelės žymiklį nukreiptą į diagramos tipą ar potipį, ekrano patarimas rodo to diagramos tipo pavadinimą. Daugiau informacijos apie galimus naudoti diagramų tipus ieškokite straipsnyje Galimi diagramų tipai.

 4. Pagal numatytuosius nustatymus diagrama į darbalapį įkeliama kaip įdėtoji diagrama. Jei norite padėti diagramą atskirame diagramos lapas, galite pakeisti jos vietą, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Norėdami suaktyvinti, spustelėkite bet kurioje įdėtosios diagramos vietoje.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

  2. Skirtuko Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Perkelti diagramą.

   Juostelės paveikslėlis

  3. Dalyje Pasirinkti diagramos vietą atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei norite rodyti diagramą diagramos lape, spustelėkite Naujas lapas.

    Patarimas    Jei norite pakeisti pasiūlytą diagramos pavadinimą, galite įvesti naują pavadinimą lauke Naujas lapas.

   • Jei norite rodyti diagramą kaip įdėtąją diagramą darbalapyje, spustelėkite Objektas yra, tada lauke Objektas yra spustelėkite darbalapį.

 5. Jei tai pirmoji jūsų darbalapyje kuriama diagrama, „Excel“ jai automatiškai priskiria pavadinimą, pvz., 1Diagrama. Jei norite pakeisti diagramos pavadinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Spustelėkite diagramą.

  2. Skirtuko Maketas grupėje Ypatybės spustelėkite lauką Diagramos vardas.

   Patarimas    Jei to reikia, išplėskite grupę, grupėje Ypatybės spustelėję piktogramą Ypatybės.

  3. Įveskite naują pavadinimą.

  4. Paspauskite ENTER.

Pastabos    

 • Jei norite greitai sukurti diagramą naudodami numatytąjį diagramos tipą, pažymėkite diagramoje norimus naudoti duomenis, tada paspauskite klavišus ALT+F1 arba F11. Paspaudus klavišus ALT+F1, diagrama rodoma kaip įdėtoji diagrama; paspaudus klavišą F11, diagrama rodoma atskirame diagramos lape.

 • Jei diagrama jums nebereikalinga, galite ją panaikinti. Pažymėkite diagramą ją spustelėję, tada paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

2 veiksmas: diagramos maketo arba stiliaus keitimas

Kai sukuriate diagramą, galite akimirksniu pakeisti jos išvaizdą. Užuot neautomatiniu būdu įtraukę ar keitę diagramos elementus arba formatavę diagramą, galite jai greitai pritaikyti paruoštąjį maketą ir stilių. „Excel“ pateikia įvairių naudingų paruoštųjų maketų ir stilių (arba spartųjį maketų ir stilių taikymą), iš kurių galite rinktis, tačiau, jei norite, galite tinkinti maketą ar formatavimą toliau, neautomatiniu būdu keisdami juos atskiruose diagramos elementuose.

Iš anksto apibrėžto diagramos maketo taikymas

 1. Spustelėkite bet kurioje norimos formatuoti diagramos vietoje, naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos maketą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos maketai spustelėkite norimą naudoti diagramos maketą.

  Juostelės paveikslėlis

  Pastaba    Kai programos „Excel“ lango dydis sumažinamas, diagramos maketus galima rasti grupės Diagramos maketai galerijoje Spartieji maketai.

  Patarimas    Jei norite matyti visus galimus maketus, spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas .

Puslapio viršus

Iš anksto apibrėžto diagramos stiliaus taikymas

 1. Spustelėkite bet kurioje norimos formatuoti diagramos vietoje, naudodami iš anksto apibrėžtą diagramos stilių.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  Juostelės paveikslėlis

  Pastaba    Kai programos „Excel“ lango dydis sumažinamas, diagramos stilius galima rasti grupės Diagramos stiliai galerijoje Spartusis diagramos stilių taikymas.

  Patarimas    Jei norite matyti visus paruoštuosius diagramos stilius, spustelėkite Daugiau Mygtuko vaizdas .

Puslapio viršus

Diagramos elementų maketo keitimas neautomatiškai

 1. Spustelėkite diagramos elementą, kurio maketą norite keisti, arba pažymėkite jį sąraše atlikę toliau aprašytus veiksmus.

  1. Spustelėkite bet kurią diagramos vietą, kad pasirodytų Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite lauke Diagramos elementai esančią rodyklę, tada spustelėkite norimą diagramos elementą.

   Juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos, Ašys arba Fonas, spustelėkite diagramos elemento mygtuką atitinkantį jūsų pasirinktą diagramos elementą, o tada spustelėkite norimą maketo parinktį.

  Juostelės paveikslėlis

  Juostelės paveikslėlis

  Juostelės paveikslėlis

Pastaba    Jūsų pažymėtos maketo parinktys pritaikomos pažymėtam diagramos elementui. Pavyzdžiui, jei esate pažymėję visą diagramą, duomenų etiketės bus pritaikytos visoms „duomenų seka“. Jei esate pažymėję vieną duomenų tašką, duomenų žymos bus pritaikytos tik pažymėtai duomenų sekai ar duomenų taškui.

Puslapio viršus

Diagramos elementų formato keitimas neautomatiniu būdu

 1. Spustelėkite diagramos elementą, kurio stilių norite keisti, arba pažymėkite jį sąraše atlikę toliau aprašytus veiksmus

  1. Spustelėkite bet kurią diagramos vietą, kad pasirodytų Diagramos įrankiai.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite lauke Diagramos elementai esančią rodyklę, tada spustelėkite norimą diagramos elementą.

   Juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuke Formatas atlikite vieną ar daugiau šių veiksmų:

  1. Jei norite formatuoti bet kurį grupėje Dabartinė pažymėta sritis pasirinktą elementą, spustelėkite Formatuoti pažymėtą sritį ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  2. Jei norite formatuoti grupėje Figūrų stiliai pasirinkto diagramos elemento figūrą, spustelėkite norimą stilių arba Figūros užpildas, Figūros struktūra ar Figūros efektai ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

  3. Jei norite formatuoti pasirinkto diagramos elemento tekstą naudodami „WordArt“, grupėje „WordArt“ stiliai spustelėkite norimą stilių. Taip pat galite spustelėti Teksto užpildas, Teksto struktūra ar Teksto efektai ir tada pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

   Pastaba    Pritaikę „WordArt“ stilių, „WordArt“ formato pašalinti negalite. Jei nepageidaujate pritaikyto „WordArt“ stiliaus, galite pažymėti kitą „WordArt“ stilių arba grįžti prie ankstesnio teksto formato, Sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėję Anuliuoti.

   Patarimas    Jei diagramos elementuose esančiam tekstui formatuoti norite naudoti paprastąjį formatavimą, galite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti arba pažymėti tekstą, tada Mažoje įrankių juostoje spustelėti norimas formatavimo parinktis. Taip pat galite naudoti formatavimo mygtukus, esančius juostelėje (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas).

Puslapio viršus

3 veiksmas: pavadinimų arba duomenų žymų įtraukimas arba pašalinimas

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite įtraukti pavadinimus, pvz., diagramos pavadinimą ir ašių pavadinimus. Ašių pavadinimus paprastai galima suteikti visoms ašims, kurias galima rodyti diagramoje, įskaitant gylio (sekos) ašis trimatėse diagramose. Kai kuriuose diagramų tipuose (pvz., radaro principo diagramose) ašys yra, tačiau jų pavadinimų rodyti negalima. Ašių pavadinimų rodyti negalima ir diagramų tipuose, kuriuose ašių nėra (pvz., skritulinėse ir žiedinėse diagramose).

Taip pat galite susieti diagramą ir ašių pavadinimus su atitinkamu tekstu, esančiu darbalapis langeliuose, sukurdami nuorodą į tuos langelius. Kai keičiate atitinkamą darbalapio tekstą, susieti pavadinimai automatiškai atnaujinami.

Jei norite greitai identifikuoti diagramoje esančias duomenų seka, prie diagramos duomenų elementai galite pridėti duomenų etiketes. Pagal numatytuosius nustatymus duomenų žymos susiejamos su darbalapio reikšmėmis, o keičiant šias reikšmes žymos automatiškai atnaujinamos.

Diagramos pavadinimo įtraukimas

 1. Spustelėkite bet kurią diagramos vietą, kuriai norite pridėti pavadinimą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Diagramos pavadinimas.

  Juostelės paveikslėlis

 3. Spustelėkite Centruotas trafaretinis pavadinimas arba Virš diagramos.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Diagramos pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Patarimas    Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite tą padaryti, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Patarimas    Taip pat galite naudoti juostelėje esančius formatavimo mygtukus (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėkite Formatuoti diagramos pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

Ašių pavadinimų įtraukimas

 1. Spustelėkite bet kurią diagramos vietą, kurios ašims norite pridėti pavadinimus.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Ašių pavadinimai.

  Juostelės paveikslėlis

 3. Atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti horizontaliosios (kategorijos) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės horizontaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Patarimas    Jei diagramoje yra antrinė horizontalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės horizontaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti pirminės vertikaliosios (reikšmės) ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Patarimas    Jei diagramoje yra antrinė vertikalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinės vertikaliosios ašies pavadinimas.

  • Jei norite įtraukti gylio (sekos) ašies pavadinimą, spustelėkite Gylio ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą parinktį.

   Pastaba    Šią parinktį galima naudoti tik tada, kai pasirinkta diagrama yra trimatė, pvz., 3-D stulpelinė diagrama.

 4. Diagramoje rodomame teksto laukelyje Ašies pavadinimas įveskite norimą tekstą.

  Patarimas    Jei norite įterpti eilutės lūžį, perkelkite žymiklį į vietą, kurioje norite tą padaryti, ir paspauskite ENTER.

 5. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį ir Mažojoje įrankių juostoje spustelėkite norimas formatavimo parinktis.

  Patarimas    Taip pat galite naudoti juostelėje esančius formatavimo mygtukus (skirtuko Pagrindinis grupė Šriftas). Jei norite formatuoti visą pavadinimą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėkite Formatuoti ašies pavadinimą ir pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

Pastabos    

 • Jei perjungsite kitą diagramos tipą, kuris nepalaiko ašių pavadinimų (pvz., skritulinę diagramą), ašių pavadinimai nebebus rodomi. Pavadinimai vėl bus rodomi, kai perjungsite diagramos tipą, palaikantį ašių pavadinimus.

 • Kai perjungsite diagramos tipą, kuris nepalaiko antrinių ašių, antrinių ašių pavadinimai bus prarasti.

Puslapio viršus

Pavadinimo susiejimas su darbalapio langeliu

 1. Diagramoje spustelėkite diagramos arba ašies pavadinimą, kurį norite susieti su darbalapio langeliu.

 2. Darbalapyje spustelėkite formulės juosta ir įveskite lygybės ženklą (=).

 3. Pažymėkite darbalapio langelį, kuriame yra diagramoje rodytinų duomenų arba teksto.

  Patarimas    Taip pat formulės juostoje galite įvesti nuorodą į darbalapio langelį. Įtraukite lygybės ženklą, darbalapio pavadinimą su šauktuku, pavyzdžiui, =Sheet1!F2

 4. Paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Duomenų žymų įtraukimas

 1. Diagramoje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visų duomenų sekų duomenų taškams, spustelėkite diagramos sritis.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą visiems vienos duomenų sekos duomenų taškams, spustelėkite bet kurią norimos žymėti duomenų sekos dalį.

  • Jei norite įtraukti duomenų žymą vienam duomenų sekos duomenų taškui, spustelėkite duomenų seką, kurioje yra norimas žymėti duomenų taškas, tada spustelėkite tą tašką.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Duomenų žymos, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

  Juostelės paveikslėlis

  Pastaba    Atsižvelgiant į naudojamą diagramos tipą, bus galima naudoti skirtingas duomenų žymų parinktis.

Puslapio viršus

Pavadinimų arba duomenų žymų šalinimas iš diagramos

 1. Spustelėkite diagramą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite pašalinti diagramos pavadinimą, spustelėkite Diagramos pavadinimas, tada spustelėkite Nėra.

  • Jei norite pašalinti ašies pavadinimą, spustelėkite Ašies pavadinimas, spustelėkite norimo pašalinti ašies pavadinimo tipą, tada spustelėkite Nėra.

  • Jei norite pašalinti duomenų etiketes, spustelėkite Duomenų žymos, tada spustelėkite Nėra.

   Juostelės paveikslėlis

Patarimas    Jei norite greitai pašalinti pavadinimą arba duomenų žymą, spustelėkite ją ir paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

4 veiksmas: legendos rodymas arba slėpimas

Kuriant diagramą, pasirodo legenda, tačiau diagramą sukūrus galima ją slėpti arba pakeisti jos vietą.

 1. Spustelėkite diagramą, kurioje norite rodyti arba slėpti legendą.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Žymos spustelėkite Legenda.

  Juostelės paveikslėlis

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite slėpti legendą, spustelėkite Nėra.

   Patarimas    Jei norite sparčiai iš diagramos pašalinti legendą arba legendos įrašą, galite jį pažymėti ir paspausti DELETE. Taip pat galite spustelėti legendą arba legendos įrašą dešiniuoju pelės mygtuku ir tada spustelėti Naikinti.

  • Jei norite rodyti legendą, spustelėkite norimą rodymo parinktį.

   Pastaba    Spustelėjus vieną iš rodymo parinkčių, pasikeičia legendos padėtis, o braižymo plokštuma automatiškai pasikeičia, padarydama legendai vietos. Jei perkeliate legendą ar keičiate jos dydį pelės pagalba, diagramos sritis automatiškai nesikeičia.

  • Jei reikia daugiau parinkčių, spustelėkite Daugiau legendos parinkčių ir pasirinkite norimą rodymo parinktį.

   Patarimas    Pagal numatytuosius nustatymus legenda neuždengia diagramos. Jei esama erdvės apribojimų, galbūt galėsite sumažinti diagramos dydį atžymėję žymės langelį Rodyti legendą jai neuždengiant diagramos.

Patarimas    Kai diagramoje rodoma legenda, galite modifikuoti atskirus legendos įrašus paredaguodami atitinkamus darbalapio duomenis. Jei reikia papildomų redagavimo parinkčių arba modifikuoti legendos įrašus nepadarant poveikio darbalapio duomenims, legendos įrašų pakeitimus galima atlikti dialogo lange Pasirinkti duomenų šaltinį (skirtuko Dizainas grupės Duomenys mygtukas Pasirinkti duomenis).

Puslapio viršus

5 veiksmas: diagramos ašių arba tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

Sukūrus diagramą, daugumoje diagramų tipų rodomos pirminės ašys. Jas galite pagal poreikį įjungti arba išjungti. Įtraukdami ašis galite nurodyti informacijos, kurią jos rodys, išsamumo lygį. Gylio ašis rodoma sukūrus trimatę diagramą.

Kai diagramos reikšmės skirtingose duomenų seka smarkiai skiriasi arba kai joje pateikiami skirtingi duomenų tipai (pvz., kaina ir tūris), galite pateikti vieną arba daugiau duomenų sekų antrinėje vertikaliojoje (reikšmės) ašyje. Antrinės vertikaliosios ašies skalė nurodo susietų duomenų sekų reikšmes. Į diagramą įtraukę antrinę vertikaliąją ašį, taip pat galite įtraukti ir antrinę horizontaliąją (kategorijos) ašį, kuri gali būti naudinga xy (taškinėje) arba rutulinėje diagramoje.

Jei norite padaryti diagramą suprantamesnę, galite rodyti arba slėpti horizontaliuosius ir vertikaliuosius diagramos tinklelio brūkšnius, kurie tęsiasi nuo ašių per braižymo plokštuma.

Pirminių ašių rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite diagramą, kurios ašis norite rodyti arba slėpti.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Ašys ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite rodyti ašį, spustelėkite Pirminė horizontalioji ašis, Pirminė vertikalioji ašis arba Gylio ašis (trimatėje diagramoje), tada spustelėkite norimą ašies rodymo parinktį.

  • Jei norite slėpti ašį, spustelėkite Pirminė horizontalioji ašis, Pirminė vertikalioji ašis, arba Gylio ašis (trimatėje diagramoje), tada spustelėkite Nėra.

  • Jei norite nurodyti ašies rodymo ir mastelio parinktis, spustelėkite Pirminė horizontalioji ašis, Pirminė vertikalioji ašis arba Gylio ašis (trimatėje diagramoje), tada spustelėkite Daugiau pirminės horizontaliosios ašies parinkčių, Daugiau pirminės vertikaliosios ašies parinkčių arba Daugiau gylio ašies parinkčių.

   Juostelės paveikslėlis

Puslapio viršus

Antrinių ašių rodymas arba slėpimas

 1. Diagramoje spustelėkite duomenų sekas, kurias norite atvaizduoti antrinėje vertikaliojoje ašyje, arba atlikite šiuos veiksmus, kad pasirinktumėte duomenų sekas iš diagramos elementų sąrašo:

  1. Spustelėkite diagramą.

   Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite lauke Diagramos elementai esančią rodyklę, tada spustelėkite duomenų seką, kurią norite atvaizduoti antrinėje vertikaliojoje ašyje.

   Juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuko Formatuoti grupėje Dabartinis žymėjimas spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

 3. Jei nepažymėta, spustelėkite Sekų parinktys, tada dalyje Braižyti seką ant spustelėkite Antrinė ašis ir spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Ašys.

  Juostelės paveikslėlis

 5. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite rodyti antrinę vertikaliąją ašį, spustelėkite Antrinė vertikalioji ašis, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

   Patarimas    Jei norite atskirti antrinę vertikaliąją ašį, galite keisti tik vienos duomenų sekos diagramos tipą. Pavyzdžiui, galite keisti vieną linijinės diagramos duomenų seką.

 6. Jei norite rodyti antrinę horizontaliąją ašį, spustelėkite Antrinė horizontalioji ašis, tada spustelėkite norimą rodymo parinktį.

  Pastaba    Ši parinktis galima tik jau rodant antrinę vertikaliąją ašį.

 7. Jei norite slėpti antrinę ašį, spustelėkite Antrinė vertikalioji ašis arba Antrinė horizontalioji ašis, tada spustelėkite Nėra.

Patarimas    Taip pat galite spustelėti norimą naikinti antrinę ašį ir paspausti DELETE.

Puslapio viršus

Tinklelio brūkšnių rodymas arba slėpimas

 1. Spustelėkite diagramą, kurios tinklelius norite rodyti arba slėpti.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje Ašys spustelėkite Tinklelis.

  Juostelės paveikslėlis

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite į diagramą įtraukti horizontalų tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis horizontalus tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį. Jei diagramoje yra antrinė horizontalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinis horizontalus tinklelis.

  • Jei norite į diagramą įtraukti vertikalų tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis vertikalus tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį. Jei diagramoje yra antrinė vertikalioji ašis, taip pat galite spustelėti Antrinis vertikalus tinklelis.

  • Jei norite į trimatę diagramą įtraukti gylio tinklelį, perkelkite žymiklį ant Gylio tinklelis ir spustelėkite norimą naudoti parinktį. Ši parinktis galima tik tada, kai pasirinkta diagrama yra teisinga trimatė diagrama, pvz., 3-D stulpelinė diagrama.

  • Jei norite slėpti diagramos tinklelį, perkelkite žymiklį ant Pirminis horizontalus tinklelis, Pirminis vertikalus tinklelis arba Gylio tinklelis (trimatėje diagramoje), tada spustelėkite Nėra. Jei diagramoje yra antrinių ašių, taip pat galite spustelėti Antrinis horizontalus tinklelis arba Antrinis vertikalus tinklelis, tada spustelėti Nėra.

  • Jei norite greitai pašalinti diagramos tinklelius, pažymėkite juos ir paspauskite DELETE.

Puslapio viršus

6 veiksmas: diagramos perkėlimas arba jos dydžio keitimas

Galite perkelti diagramą į bet kurią darbalapis vietą arba į naują ar esamą darbalapį. Taip pat atitikimo dėlei galite pakeisti diagramos dydį.

Diagramos perkėlimas

 • Jei norite perkelti diagramą, vilkite ją į norimą vietą.

Puslapio viršus

Diagramos dydžio keitimas

Jei norite keisti diagramos dydį, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Spustelėkite diagramą ir vilkite dydžio keitimo rankenėles, kol nustatysite norimą dydį.

 • Skirtuko Formatas grupės Dydis lauke Figūros aukštis ir Figūros plotis įveskite dydį.

  Juostelės paveikslėlis

Patarimas    Jei reikia daugiau dydžio keitimo parinkčių, skirtuko Formatuoti grupėje Dydis spustelėkite Mygtuko vaizdas ir pasirodys dialogo langas Formatuoti diagramos sritį. Skirtuke Dydis galite pasirinkti diagramos dydžio keitimo, sukimo ar mastelio nustatymo parinktis. Skirtuke Ypatybės galite nurodyti, kaip bus keičiama diagramos vieta arba darbalapio langelių dydis.

Puslapio viršus

7 veiksmas: diagramos kaip ruošinio įrašymas

Jeigu norėsite sukurti dar vieną tokią pačią diagramą, galite įrašyti diagramą kaip šabloną, kurį galėsite naudoti kaip pagrindą kitoms panašioms diagramoms

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip šabloną.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Tipas spustelėkite Įrašyti kaip šabloną.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Lauke Failo vardas įveskite šablono vardą.

  Patarimas    Jeigu nenurodysite kito aplanko, šablono failas (.crtx) bus įrašytas aplanke Šablonai. Šis šablonas bus pasiekiamas parinktyje Šablonai, dialogo lange Įterpti diagramą (skirtukas Įterpti grupė Diagramos, Dialogo lango vykdyklė Mygtuko vaizdas ) ir dialogo lange Keisti diagramos tipą (skirtukas Dizainas, grupė Tipas, Keisti diagramą).

Pastaba    Diagramos šablone yra diagramos formatavimas ir įrašytos spalvos, naudotos, kai diagramą įrašėte kaip šabloną. Kai naudojate diagramos šabloną kurdami diagramą kitoje darbaknygėje, diagramoje naudojamos diagramos šablono temos spalvos,  bet ne dokumento temos, kuri tuo metu taikoma darbaknygėje, spalvos. Jei norite naudoti dokumento temos spalvas vietoj diagramos šablono spalvų, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos sritį, tada spustelėkite lauką Iš naujo nustatyti, kad būtų atsižvelgiama į stilių.

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×