Konfigūruokite arba išjungti automatinį formatavimą, kai rašote

„Office 365“ prenumerata, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Naudokite funkciją renkamo greitai taikyti arba keisti automatinį formatavimą, pvz., brūkšnelių ir brūkšneliai, trupmenas, Hipersaitai, kabučių ir sąrašai su ženkleliais ar numeriais.

Norėdami įjungti automatinį formatavimą, kad programa, pasirinkite kiekvienos parinkties, kurią norite įjungti. Norėdami išjungti automatinį formatavimą, išvalykite kiekvienos parinkties, kurią norite išjungti. Sukonfigūravus renkamo nuostatas, spustelėkite gerai.

Automatinio renkamo teksto formatavimo skirtukas

Kuo skiriasi „Automatinis formatavimas“ ir „Automatinis renkamo teksto formatavimas“?

 • Kai renkate tekstą, Renkamo parametrai taikomi į tekstą.

 • Skirtukuose parametrai bus taikomos, kai jūs rankiniu būdu paleisti automatinio formatavimo komandą (tai būtina, naudojant sparčiosios prieigos įrankių juostą).

Dauguma šiame straipsnyje aprašomos parinktys skirtuke Renkamo . Naudojant skirtuką Automatinis ir automatinio formatavimo komandą dir d po rasite informacijos apie automatinio formatavimo skirtuką.

Norėdami pakeisti automatinio formatavimo veikimą „Office“ programoje, pirmiausiai atidarykite langą Automatinės taisos parinktys, tuomet pasirinkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

Visos programos, išskyrus „Outlook“:

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Outlook“:

 1. Spustelėkite Failas >Parinktys > Paštas > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“:

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis > [Programa] parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Outlook“:

 1. Atidarykite pašto elementą, tada spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukas „Office“ mygtuko paveikslėlis > Redagavimo parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

„Publisher“ ir „Visio“:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Automatinės taisos parinktys.

  Kaip pasiekti dialogo langą Automatinė taisa

 2. Spustelėkite skirtuką Automatinis renkamo teksto formatavimas.

Ką reiškia kiekviena parinktis?

Matote renkamo parinkčių rinkinys gali skirtis šiek tiek priklausomai kokią programą naudojate. Kai kurios taikomosios programos, pvz., Visio, turės tik keli iš šių parinkčių.

KEISTI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

"Tiesias kabutes" “lenktomis kabutėmis”

Tiesias kabutes (" ") ir tiesius apostrofus (' ') pakeičia lenktomis pradžios ir pabaigos kabutėmis ir apostrofais.

Trupmenas (1/2) trupmenų simboliu (½)

Įprastas įvestas funkcijas (pvz., 1/2) pakeičia vieno simbolio atitikmenimis (½). Ši parinktis veikia su šiomis įvestomis trupmenomis: 1/4, 1/2 ir 3/4.

Norėdami įterpti kelis trupmenas (pvz., 1/5) klavišai vieno simbolio žr. Įterpti žymės langelis arba kitas simbolis.

*Paryškintąjį* ir _pasvirąjį_ tikruoju formatavimu

Paryškintasis šriftas taikomas bet kokiam tekstui, parašytam tarp žvaigždučių (*), o pasvirasis šriftas taikomas bet kokiam tekstui, parašytam tarp pabraukimo brūkšnelių (_). Pavyzdžiui, *kompiuteris* tampa kompiuteris, o _kompiuteris_ tampa kompiuteris. Atkreipkite dėmesį, kad programoje „Word“ (*) arba (_) bus pakeisti į formatavimą. Programoje „Outlook“ (*) ir (_) išliks net pritaikius formatavimą.

Interneto ir tinklo kelius hipersaitais

Pakeičia įrašytus interneto adresus, tinklo maršrutus ir el. pašto adresus hipersaitais.

Kelintinius (1st) viršutiniu indeksu

Pvz., 1, 2-as arba 3-ias superscripted versijas (pvz., 1-as parašytas kaip viršutinis indeksas ) pakeičia Kelintinius skaitvardžius (kurie rodo santykinę elemento padėtį sekoje).

Brūkšnelius (--) brūkšniu (—)

Dvigubą brūkšnelį (--) pakeičia ilgu brūkšniu (—), o viengubą brūkšnelį su tarpais iš abiejų pusių ( - ) pakeičia trumpu brūkšniu (–). Atkreipkite dėmesį, kad jei norite naudoti ilgą brūkšnį, nenaudokite tarpų prieš dvigubą brūkšnelį ir po jo.

Šypsniukus :-) ir rodykles ==> specialiais simboliais

Pakeičia šypsniukus ir rodykles atitinkamais simboliais ir jaustukais.

TAIKYTI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

Automatiniai sąrašai su ženkleliais

Sukuria sąrašą su ženkleliais, kai teksto eilutė pradedama *, - arba >, po kurių paliekamas tarpas arba tabuliavimo žymė.

Norėdami baigti sąrašą su ženkleliais, du kartus paspauskite klavišą „ENTER“.

Kraštinės linijos

Kai naujoje eilutėje iš eilės įvedate tris simbolius ~, #, *, -, _ arba = ir paspaudžiate „ENTER“, nubrėžiama linija. Pavyzdžiui, jei naujoje eilutėje įvesite ~~~ ir paspausite „ENTER“, per visą puslapį bus nubrėžta banguota linija.

Įtaisytieji antraštės stiliai

Pastraipoms, sudarytoms iš penkių arba mažiau žodžių, kurių pabaigoje nėra skyrybos ženklo, taikomi antraštės stiliai, kai du kartus paspaudžiate „ENTER“. 1 antraštės atveju įveskite naują eilutę be jokių tabuliavimo žymių; 2 antraštės atveju naują eilutę pradėti su viena tabuliavimo žyme; 3 antraštės atveju naują eilutę pradėti dviem tabuliavimo žymėmis.

Pastaba: Jei norite, kad antraštės stiliai būtų taikomi automatiškai, po prieš tai esančios pastraipos turite du kartus paspausti „ENTER“.

Automatiniai sąrašai su numeriais

Sukuria numeruotą sąrašą, kai teksto eilutė pradedama skaičiumi 1, po kurio paliekamas tarpas arba tabuliavimo žymė.

Norėdami baigti numeruotą sąrašą, du kartus paspauskite „ENTER“.

Lentelės

Kai teksto eilutės pradžioje įterpiate pliuso ženklų (+) ir brūkšnelių (-) seką ir paspaudžiate „ENTER“, sukuriama vienos eilutės lentelė. Seką turite pradėti ir baigti pliuso ženklu. Pvz., +---+---+------+ sukuria vienos eilutės lentelę, sudarytą iš trijų stulpelių. Stulpelių plotis priklauso nuo tarp pliuso ženklų esančių brūkšnelių skaičiaus. Norėdami lentelėje pridėti eilučių, perkelkite žymiklį į eilutės pabaigą ten, kur norite įterpti eilutę, tada paspauskite ENTER.

Įtraukti į lentelę naujas eilutes ir stulpelius (Tik „Excel“)

Įtraukia naują eilutę arba stulpelį į esamą lentelę, įvedus duomenis į gretimą eilutę arba stulpelį. Pavyzdžiui, jei turite dviejų stulpelių lentelę iš stulpelių A ir B, įvedus duomenis į gretimą stulpelį C, jis automatiškai formatuojamas kaip esamos lentelės dalis.

Automatiškai talpinti antraštės tekstą ties vietos rezervavimo ženklu (tik „PowerPoint“)

Sumažina antraštės teksto šrifto dydį, kad tekstas tilptų ties paskirtu antraštės vietos rezervavimo ženklu.

Pastaba:  Antraštės tekstas automatiškai sumažinamas tik vienu šrifto dydžio žingsniu, pvz. nuo 44 iki 40, remiantis integruotais šrifto dydžiais. Jei norite dar labiau sumažinti šrifto dydį, pasirinkite antraštės tekstą ir pasirinkite mažesnį integruotą šrifto dydį sąraše arba šrifto dydžių sąraše įveskite norimą šrifto dydį.

Automatiškai talpinti pagrindinės dalies tekstą ties vietos rezervavimo ženklu (tik „PowerPoint“)

Sumažina pagrindinės dalies teksto šrifto dydį, kad tekstas tilptų ties paskirtu pagrindinės dalies vietos rezervavimo ženklu.

AUTOMATIŠKAI RENKANT TEKSTĄ

Parinktis

Aprašas

Formatuoti sąrašo elemento pradžią kaip ir ankstesnio

Formatuoja sąrašo elemento įžanginį tekstą pagal prieš tai buvusio elemento įžanginį tekstą. Įžangos formatavimas kartojamas iki pirmojo sąrašo elementų skyrybos ženklo: paprastai taško, kablelio, brūkšnelio, ilgo brūkšnio, klaustuko, šauktuko ar kito ženklo.

Tik tas formatavimas, kuris taikomas visam įžanginiam tekstui, yra pakartojamas kitam sąrašo elementui. Formatavimas, kuris taikomas tik įžanginio teksto daliai, nekartojamas paskesnių sąrašo elementų įžanginiam tekstui.

Kairiąją ir pirmąją įtrauką nustatyti klavišais „Tab“ ir „Backspace“

Atitraukite pirmą pastraipos eilutę perkeldami žymiklį į pirmos eilutės pradžią ir paspausdami klavišą TAB. Atitraukite visą pastraipą perkeldami žymiklį į bet kurios pastraipos eilutės (išskyrus pirmą eilutę) pradžią ir paspausdami klavišą TAB. Norėdami pašalinti įtrauką, perkelkite žymiklį į pirmos pastraipos eilutės pradžią ir paspauskite klavišą BACKSPACE.

Nustatyti stilius pagal jūsų formatavimą

Taiko įtaisytąjį stilių rankiniu būdu suformatuotam tekstui, kai teksto stilius toks pat kaip ir įtaisytasis stilius.

Užpildyti lentelių formules, kad būtų kuriami apskaičiuojamieji stulpeliai (Tik „Excel“)

Taiko vieną formulę visiems stulpelyje esantiems lentelės langeliams. Formulė automatiškai prisitaiko, kad būtų išplėsta į visus stulpelyje esančios lentelės langelius.

Spustelėkite antraštės žemiau, Norėdami gauti daugiau informacijos.

Galite iš karto atmesti arba pakeisti automatinį formatavimą, kuri atsiranda, kai rašote. Kai įstaiga taiko automatinį formatavimą, perkelkite pelę ant elementą, turite AutoFormatted, tada pasirinkite Automatinės taisos parinktys mygtuką Mygtuko paveikslėlis , kuris rodomas:

 • Anuliuoti tik spustelėdami parinktį Anuliuoti šį konkretų formatavimą. (Galite pakartoti formatavimą po to, galite atšaukti jį, jei norite.)

  Patarimas: Taip pat galite naudoti CTRL + Z (anuliuoti) iš karto anuliuoti tik šį konkretų formatavimo keitimą.

 • Spustelėdami Stabdymo parinktį visuotinai pakeisite konkrečias automatinio formatavimo parinktis, kad „Office“ nebe atliktų šio automatinio keitimo.

 • Pakeisti automatinio formatavimo parinktis spustelėdami Valdyti automatinio formatavimo parinktis , atidarykite skirtuką Renkamo ir keisti parametrus.

Žodis yra su automatinio formatavimo skirtukas be Renkamo skirtuką. Renkamo parametrai yra taikomi teksto tuo metu renkate tekstą, kaip aprašyta anksčiau. Skirtuką Automatinis formatavimas rečiau naudojamas, nes ji parinktys taikomos tik vykdant automatinio formatavimo komandą, kurį turite įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostoje naudokite.

Automatinio formatavimo komanda atlieka tuos pačius pakeitimus, kaip ir Automatinio renkamo teksto formatavimo parametrai, tačiau formatavimas taikomas tekstui, kuris jau įvestas. Pavyzdžiui, galite naudoti automatinį formatavimą norėdami pakeisti tiesias kabutes lenktomis kabutėmis arba pakeisti trupmenas trupmenos simboliais iškart visame dokumente.

Norėdami naudoti automatinio formatavimo komandą, pirmiausia pridėkite ją į sparčiosios prieigos įrankių juostą, kaip nurodyta toliau:

 1. Programoje „Word“ spustelėkite piktogramą Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą, tada spustelėkite Daugiau komandų.

  Daugiau komandų pasirinkimas sparčiosios prieigos įrankių juostoje

 2. Dalyje Pasirinkti komandas iš pasirinkite Visos komandos.

 3. Sąraše slinkite žemyn, pasirinkite Automatinis formatavimas... arba Automatiškai formatuoti dabar, spustelėkite Įtraukti, tada spustelėkite Gerai.

  Automatinio formatavimo greitosios prieigos komandos pasirinkimas

 4. Norėdami vykdyti komandą, sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite piktogramą Automatinis formatavimas.

  Automatinio formatavimo piktograma

Taip pat žr.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×