Kompiuteryje arba „OneDrive“ esančio vaizdo įrašo failo įterpimas ir leidimas

Kompiuteryje arba „OneDrive“ esančio vaizdo įrašo failo įterpimas ir leidimas

Naudojant „PowerPoint 2010“ ir vėlesnę versiją galima įterpti įdėtąjį vaizdo įrašą (numatytasis elgesys) ar saitą vaizdo įrašo faile, esančiame jūsų kompiuteryje.

 • Naudoti įdėtojo vaizdo įrašo įterpimą patogu, tačiau dėl to padidėja pateikties dydis.

 • Susietas vaizdo įrašas nedidina pateikties failo dydžio, tačiau saitai gali būti nutraukti. Rekomenduojame įrašyti pateiktis ir susijusius vaizdo įrašus tame pačiame aplanke.

Dialogo lange Įterpti vaizdo įrašą galima pasirinkti Įterpti (tai reiškia „Įdėti“) arba Susieti su failu.

Palaikomi vaizdo formatai

Programoje PowerPoint 2016 ir naujesnėse jos versijose rekomenduojame naudoti .mp4 failus, kurie koduojami H.264 vaizdo įrašu (a.k.a. MPEG-4 AVC) ir AAC garso.

Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Programoje „PowerPoint“ palaikomi vaizdo ir garso įrašų failų formatai.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo įdėjimas

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vaizdo įrašą.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas, tada spustelėkite Vaizdo įrašas mano kompiuteryje.

 3. Lauke Įterpti vaizdo įrašą spustelėkite norimą vaizdo įrašą, tada spustelėkite Įterpti.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo saitas

Siekdami išvengti neveikiančių saitų, rekomenduojame nukopijuoti vaizdo įrašą į tą patį aplanką, kuriame yra jūsų pateiktis, tada jį susieti.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurioje norite įterpti saitą su vaizdo įrašu.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas, tada spustelėkite Vaizdo įrašas mano kompiuteryje.

 3. Lauke Įterpti vaizdo įrašą spustelėkite failą, su kuriuo norite susieti, spustelėkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Įterpti, o tada spustelėkite Saitas su failu.

  Programoje „PowerPoint“ rodo vaizdo įrašo įterpimo dialogo langą

PowerPoint 2016 ir naujesnės jos versijos palaiko vaizdo įrašų su keliais garso takeliais atkūrimą. Ji taip pat palaiko uždaras antraštes ir paantraštes, kurios yra įdėtos į vaizdo įrašų failus. Daugiau informacijos ieškokite Padarykite savo „PowerPoint“ pateiktis pasiekiamas.

„YouTube“ vaizdo įrašas

Jei norite įterpti „YouTube“ vaizdo įrašą, eikite į „YouTube“ vaizdo įrašo arba saito įterpimas.

„OneDrive“ esančio vaizdo įrašo įdėjimas

Taip pat galite įterpti vaizdo įrašus, kurie yra saugomi jūsų „OneDrive“.

 1. Programoje „PowerPoint“ spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vaizdo įrašą.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Vaizdo įrašas > Vaizdo įrašas internete.

 3. Dialogo lange Įterpti vaizdo įrašą spustelėkite „OneDrive“ ir tada eikite į vietą, kur buvo įkeltas vaizdo įrašas.

  Dialogo lange Įterpti vaizdo įrašą yra parinktis atidaryti ir įdėti vaizdo įrašą iš „OneDrive“.
 4. Spustelėkite Įterpti.

Vaizdo įrašo failas atsisiunčiamas į jūsų kompiuterį įdedamas į pateiktį.

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkus vaizdo įrašą skaidrėje po vaizdo įrašu pasirodo įrankių juosta, kurioje yra mygtukai leisti / pristabdyti, eigos juosta, palaipsninis pirmyn / atgal, laikmatis ir garsumo valdiklis. Spustelėkite mygtuką Leisti įrankių juostos kairėje, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą.

„PowerPoint“ skaidrės vaizdo atkūrimo valdikliai

Vaizdo įrašo leidimas automatiškai arba spustelėjus

Pagal numatytuosius nustatymus skaidrių demonstravimo rodinyje vaizdo įrašas leidžiamas kaip sekos dalis.    Tai reiškia, kad vaizdo įrašas paleidžiamas spustelėjus bet kurioje skaidrės vietoje, kad pereitumėte prie kito veiksmo (arba paspaudus tarpo klavišą, rodyklės dešinėn klavišą arba kitą klavišą, kuriuo pereinama prie kito veiksmo). Ši paleidimo parinktis vadinama Spustelėjimų sekoje.

Tačiau jei norite, galite paleisti vaizdo įrašą automatiškai, kai tik jis pasirodo ekrane, arba paleisti jį spustelėjus:

 1. Pasirinkite vaizdo įrašo rėmelį.

 2. Juostelės skirtuke Įrašų atkūrimo įrankiai atidarykite sąrašą Paleidimas ir pasirinkite norimą parinktį:

  Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo paleidimo parinktys: Spustelėjimų sekoje, Automatiškai arba Spustelėjus

  Parinktis

  Aprašas

  Spustelėjimų sekoje

  Tai numatytoji parinktis, aprašyta anksčiau. Spustelėjus bet kurią skaidrės vietą, kad pereitumėte prie kito veiksmo, paleidžiamas vaizdo įrašas.

  Automatiškai

  Vaizdo įrašas paleidžiamas automatiškai.

  (Jei iki jo yra animacijos veiksmų, iš pradžių bus paleisti animacijos veiksmai ir tik tada bus automatiškai paleistas vaizdo įrašas. Jei priešų vaizdo įrašą skaidrėje nėra animacijos veiksmų, vaizdo įrašas paleidžiamas iš karto.) 

  Spustelėjus

  Vaizdo įrašas paleidžiamas tik jį spustelėjus.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašo leidimo skaidrių demonstravimo rodinyje parinktis, ieškokite Vaizdo įrašo leidimo parinkčių nustatymas.

Palaikomi vaizdo formatai

Programoje „PowerPoint 2013“ rekomenduojame naudoti .mp4 failus, kurių vaizdas užkoduotas h.264 (MPEG-4 AVC), o garsas AAC kodekais.

Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Programoje „PowerPoint“ palaikomi vaizdo ir garso įrašų failų formatai.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo įdėjimas

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vaizdo įrašą.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas, tada spustelėkite Vaizdo įrašas mano kompiuteryje.

 3. Lauke Įterpti vaizdo įrašą spustelėkite norimą vaizdo įrašą, tada spustelėkite Įterpti.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo saitas

Siekdami išvengti neveikiančių saitų, rekomenduojame nukopijuoti vaizdo įrašą į tą patį aplanką, kuriame yra jūsų pateiktis, tada jį susieti.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurioje norite įterpti saitą su vaizdo įrašu.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas, tada spustelėkite Vaizdo įrašas mano kompiuteryje.

 3. Lauke Įterpti vaizdo įrašą spustelėkite failą, su kuriuo norite susieti, spustelėkite rodyklę žemyn šalia mygtuko Įterpti, o tada spustelėkite Saitas su failu.

  Programoje „PowerPoint“ rodo vaizdo įrašo įterpimo dialogo langą

„YouTube“ vaizdo įrašas

Jei norite įterpti „YouTube“ vaizdo įrašą, eikite į „YouTube“ vaizdo įrašo arba saito įterpimas.

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkus vaizdo įrašą skaidrėje po vaizdo įrašu pasirodo įrankių juosta, kurioje yra mygtukai leisti / pristabdyti, eigos juosta, palaipsninis pirmyn / atgal, laikmatis ir garsumo valdiklis. Spustelėkite mygtuką Leisti įrankių juostos kairėje, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą.

„PowerPoint“ skaidrės vaizdo atkūrimo valdikliai

Vaizdo įrašo leidimas automatiškai arba spustelėjus

Pagal numatytuosius nustatymus skaidrių demonstravimo rodinyje vaizdo įrašas paleidžiamas jį spustelėjus. Tačiau jei norite, galite paleisti vaizdo įrašą automatiškai, kai tik jis pasirodo ekrane:

 1. Pasirinkite vaizdo įrašo rėmelį.

 2. „PowerPoint“ juostelės skirtuke Įrašų atkūrimo įrankiai atidarykite sąrašą Paleidimas ir pasirinkite Automatiškai:

  Kompiuteryje esančius vaizdo įrašus galima paleisti automatiškai arba spustelėjus.

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašo leidimo skaidrių demonstravimo rodinyje parinktis, ieškokite Vaizdo įrašo leidimo parinkčių nustatymas.

Palaikomi vaizdo formatai

Naudojant „PowerPoint 2010“ rekomenduojama naudoti .wmv failus.

Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Programoje „PowerPoint“ palaikomi vaizdo ir garso įrašų failų formatai.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo įdėjimas

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurioje norite įterpti vaizdo įrašą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medija spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas.

 3. Pasirinkite Vaizdo įrašas iš failo, tada eikite į vietą, kurioje yra vaizdo įrašas, ir pasirinkite jį.

 4. Spustelėkite mygtuko Įterpti rodyklę žemyn, tada spustelėkite Įterpti.

Kompiuteryje esančio vaizdo įrašo saitas

Siekdami išvengti neveikiančių saitų, rekomenduojame nukopijuoti vaizdo įrašą į tą patį aplanką, kuriame yra jūsų pateiktis, tada jį susieti.

 1. Skirtuke Skaidrės, rodinyje Įprastas, spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vaizdo įrašą arba animuotą GIF failą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medija spustelėkite rodyklę, esančią dalyje Vaizdo įrašas.

 3. Pasirinkite Vaizdo įrašas iš failo, tada eikite į vietą, kurioje yra vaizdo įrašas, ir pasirinkite jį.

 4. Spustelėkite mygtuko Įterpti rodyklę žemyn, tada spustelėkite Susieti su failu.

  Susiekite su vaizdo įrašo failu

Vaizdo įrašo peržiūra

Pasirinkus vaizdo įrašą skaidrėje po vaizdo įrašu pasirodo įrankių juosta, kurioje yra mygtukai leisti / pristabdyti, eigos juosta, palaipsninis pirmyn / atgal, laikmatis ir garsumo valdiklis. Spustelėkite mygtuką Leisti įrankių juostos kairėje, kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašą.

„PowerPoint“ skaidrės vaizdo atkūrimo valdikliai

Vaizdo įrašo leidimas automatiškai arba spustelėjus

Pagal numatytuosius nustatymus skaidrių demonstravimo rodinyje vaizdo įrašas paleidžiamas jį spustelėjus. Tačiau jei norite, galite paleisti vaizdo įrašą automatiškai, kai tik jis pasirodo ekrane:

 1. Pasirinkite vaizdo įrašo rėmelį.

 2. „PowerPoint“ juostelės skirtuke Įrašų atkūrimo įrankiai atidarykite sąrašą Paleidimas ir pasirinkite Automatiškai:

  Vaizdo įrašo parinktys

Daugiau informacijos apie vaizdo įrašo leidimo skaidrių demonstravimo rodinyje parinktis, ieškokite Vaizdo įrašo leidimo parinkčių nustatymas.

Naudojant PowerPoint 2007 galima susieti tik su vaizdo įrašu.

Siekiant išvengti problemų, kylančių dėl saitų, filmus verta nukopijuoti į tą patį aplanką, kuriame yra pateiktis, prieš įtraukiant filmus į pateiktį.

Filmo saitas

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti filmą arba animuotą GIF failą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medijos įrašai spustelėkite rodyklę, esančią po elementu Filmas.

  Skirtuko Įterpti paveikslėlis

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite Filmas iš failo, raskite aplanką, kuriame yra failas, ir dukart spustelėkite failą, kurį norite įtraukti.

  • Spustelėkite Filmas iš programos „Clip Organizer“, slinkite, kad rastumėte norimą įrašą dalyje Iliustracijos užduočių sritis, ir spustelėkite jį, kad įtrauktumėte į skaidrę.

   Patarimas: Prieš įtraukdami įrašą į pateiktį, galite jį peržiūrėti. Užduočių srities Iliustracijos lauke Rezultatai, kuriame pateikiamos turimos iliustracijos, perkelkite pelės žymiklį ant iliustracijos miniatiūros, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Peržiūra / Ypatybės.

Kai įterpiate filmą, pasirodo pranešimas, kuriuo klausiama, kaip norite paleisti filmą: automatiškai (Automatiškai) ar spustelėjus filmą (Spustelėjus).

 • Jei norite automatiškai paleisti filmą, kai rodote skaidrę, spustelėkite Automatiškai. Galite pristabdyti filmo rodymą jį spustelėdami. Jei norite tęsti paleisti filmą, spustelėkite jį dar kartą.

 • Norėdami rankiniu būdu paleisti filmą jį spustelėję skaidrėje, spustelėkite Spustelėjus.

Kai įterpiate filmą, pridedamas pauzės paleidiklio efektas. Tai vadinama paleidikliu, nes turite spustelėti konkrečią skaidrės vietą, kad paleistumėte filmą. Pavyzdžiui, pateiktyje spustelėkite filmo rėmelį, kad jį pristabdytumėte ir spustelėkite jį dar kartą, kad tęstumėte.

Pastaba: Šią parinktį galite bet kada pakeisti. Spustelėkite filmą ir dalyje Filmo įrankiai spustelėkite skirtuką Parinktys. Grupės Filmo parinktys sąraše Leisti filmą pasirinkite norimą parinktį.

Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

Filmą galite leisti, kad jis apimtų visą ekraną demonstracijos metu, o ne būtų rodomas kaip skaidrės dalis. Tai vadinama filmo leidimu visame ekrane. Priklausomai nuo originalios filmo failo skiriamosios gebos, padidinus vaizdą jis gali tapti neryškus. Filmus visada rekomenduojama peržiūrėti iš anksto, kad tuo atveju, jei vaizdas yra neryškus, galėtumėte panaikinti viso ekrano parinktį. Paprastai mažas filmas, paleistas visame ekrane, atrodo prastai.

Jei nustatėte, kad filmas būtų rodomas visame ekrane ir yra nustatytas automatinis jo paleidimas, galite vilkti filmo rėmelį iš skaidrės į pilkąją sritį, kad jis nebūtų matomas skaidrėje arba trumpai sumirksėtų prieš filmui apimant visą ekraną.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite filmo rėmelį, esantį skaidrėje, kurią norite leisti visame ekrane.

 2. Dalies Filmo įrankiai skirtuko Parinktys grupėje Filmo parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti per visą ekraną.

  Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

 • Įprastame rodinyje spustelėkite filmo rėmelį, esantį skaidrėje, kurią norite peržiūrėti.

 • Skirtuko Parinktys dalies Filmo įrankiai grupėje Leisti spustelėkite Peržiūrėti.

  Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

Patarimai    

 • Taip pat galite peržiūrėti filmą įprastame rodinyje jį spustelėję.

 • Jei jūsų filmas ar animuotas GIF failas yra pasirinktinės animacijos sekos dalis, norėdami jį peržiūrėti, spustelėkite Leisti dalyje Pasirinktinė animacija užduočių sritis.

 • Jei pateiktyje yra kelios skaidrės, naudokite pavadinimo vietos rezervavimo ženklą, kad nustatytumėte skaidrę, kurioje yra filmo rėmelis, kad žinotumėte, kurioje skaidrėje spustelėti ir paleisti filmą.

 • Jei įterpėte filmą kaip objektą, paleidžiamą „Microsoft Windows Media“ leistuvu, jums gali tekti spustelėti „Microsoft Windows Media“ mygtukus Sustabdyti, Leisti ir Pristabdyti, kad valdytumėte filmą.

Galite pageidauti, kad filmas būtų leidžiamas ir perėjus į kitą skaidrę. Norėdami tai padaryti, turite nustatyti, kada filmas turėtų sustoti. Priešingu atveju jis sustos spustelėjus pelės mygtuką.

Pastaba: Reikia nustatyti leidimo efektą toliau nurodytu būdu. Jei jau įterpėte filmą ir paraginti pasirinkote Spustelėjus, galite pasirinkti Automatiškai, kad įtrauktumėte leidimo efektą.

Parinkties Spustelėjus keitimas į Automatiškai

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite filmą.

 2. Dalies Filmo įrankiai skirtuko Parinktys grupės Filmo parinktys sąraše Leisti filmą spustelėkite Automatiškai.

  Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

Filmo rodymas visose skaidrėse

Pastaba: Šiuo būdu vieną kartą leidžiamas visas filmas. Jis neleidžiamas pakartotinai.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite skaidrėje esantį filmo rėmelį.

 2. Dalies Filmo įrankiai skirtuko Parinktys grupės Filmo parinktys sąraše Leisti filmą spustelėkite Leisti visose skaidrėse.

  Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

 3. Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

  Skirtuko Animacijos paveikslėlis

 4. Dalyje Pasirinktinė animacija užduočių sritis spustelėkite eilutę, kurioje yra filmo leidimo efektas (eilutė su trikampiu), spustelėkite rodyklę, tada Efektų parinktys.

 5. Kad filmas būtų rodomas keliose skaidrėse, dalyje Stabdyti spustelėkite Po, tada pasirinkite keliose skaidrėse jį leisti.

  Patarimas: Jei šią reikšmę nustatysite iki 999 (maksimali), o filmas yra pakankamai ilgas, jis bus leidžiamas visos pateikties metu ir jums nereikės koreguoti reikšmės, jei įtrauksite arba panaikinsite skaidres iš pateikties.

Galite pageidauti leisti filmą per visą pristatymą arba leisti, kol jis sustos. Jei filmo trukmė yra trumpesnė nei pateikties, galite nustatyti, kad filmas būtų paleistas dar kartą jam pasibaigus, kad pateikties metu būtų leidžiama kuri nors filmo dalis.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite skaidrėje esantį filmo rėmelį.

 2. Dalies Filmo įrankiai skirtuko Parinktys grupėje Filmo parinktys pažymėkite žymės langelį Kartoti, kol nebus sustabdytas.

  Dalies Filmo įrankiai skirtukas Parinktys

Patarimas: Kai kartojate filmą, jis rodomas tol, kol jį spustelite. Taip pat galite leisti filmą keliose skaidrėse.

Jei filmas nepaleidžiamas, skaitykite straipsnį Ar iškilo vaizdo ar garso įrašų atkūrimo problemų?, kad diagnozuotumėte triktį.

„Apple QuickTime“ filmų (.mov) failo negalima įterpti į „Microsoft Office PowerPoint 2007“ pateiktį. Norėdami paleisti „QuickTime“ filmą pateikties metu, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Susiekite su „QuickTime“ filmu.     Žr. ankstesnę dalį „Filmo saitas“. Pateikties metu spustelėkite susietą objektą arba tekstą, ir „QuickTime“, skirtas „Windows“ įsijungs ir paleis filmą automatiškai.

 • Konvertuokite failą į „Microsoft Windows“ vaizdo įrašo (.avi) failą arba kitą suderinamą daugialypės terpės failo formatą, kurį galima įterpti į „PowerPoint 2007“.    Ieškokite informacijos apie vaizdo įrašų failų konvertavimą ir „PowerPoint“ palaikomų failų tipus skyriuje Programoje „PowerPoint“ palaikomi vaizdo ir garso įrašų failų formatai.

Filmus ir animuotos GIF failus į skaidres galite įtraukti iš kompiuterio failų, „ Microsoft Clip Organizer“, tinklo arba intraneto. Norėdami įtraukti filmą ar animuotą GIF failą, įterpiate jį į konkrečią skaidrę. Yra keletas būdų, kaip galite paleisti filmą ar GIF failą: jis gali būti paleistas automatiškai pasirodžius skaidrei, jį spustelėjus arba nustačius laiką, kad jis būtų rodomas po tam tikro uždelsimo. Taip pat galite leisti filmą per kelias skaidres arba leisti jį nepertraukiamai viso pristatymo metu. Taip pat galite nustatyti filmo parinktis, pvz., paslėpti filmo rėmelį ar pakeisti dydį.

Skirtingai nei paveikslėliai ar piešiniai, filmų failai visada susieti su pateiktimi, o ne į ją įdėti. Įterpiant susietą filmo failą, „PowerPoint“ sukuria saitą su dabartine filmo failo vieta. Jei vėliau filmo failą perkelsite į kitą vietą, „PowerPoint“ negalės jo rasti, kai norėsite leisti failą. Todėl prieš įterpiant filmus patogu nukopijuoti juos į tą patį aplanką, kuriame yra pateiktis. „PowerPoint“ sukuria saitą į filmo failą ir gali jį rasti tol, kol jis laikomas pateikties aplanke, net jei perkeliate ar nukopijuojate aplanką į kitą kompiuterį.

Kitas būdas įsitikinti, kad susieti failai yra tame pačiame aplanke, kaip pateiktis, yra naudoti funkciją Kompaktiniam diskui skirtas paketas. Ši funkcija nukopijuoja visus failus į vieną vietą (kompaktinį diską arba aplanką) su pateiktimi ir automatiškai naujina visus saitus su filmų failais. Kai pateiktyje yra susieti failai, būtina nukopijuoti susietus failus ir pačią pateiktį, jei planuojate pateikti ją kitame kompiuteryje arba siųsti kam nors el. paštu.

Kai įterpiate filmą, pridedamas pauzės paleidiklio efektas. Šis parametras vadinamas paleidikliu, nes turite spustelėti bet kurią skaidrės vietą, kad paleistumėte filmą. Pateiktyje spustelėkite filmo rėmelį, kad jį pristabdytumėte ir spustelėkite jį dar kartą, kad tęstumėte.

Kaip veikia paleidimo ir pristabdymo efektas automatiškai paleidžiamiems filmams

Kai įterpiate filmą ir pasirenkate Automatiškai, du efektai įtraukiami į Pasirinktinė animacija užduočių sritis: pauzės ir leidimo efektai. Be pauzės efekto, kaskart spustelėjus filmą jis būtų paleidžiamas iš naujo, o ne pristabdomas ir leidžiamas toliau.

Kai įterpiate filmą, užduočių srityje Pasirinktinė animacija matote kažką panašaus į tai, kas parodyta toliau.

Filmo efektai užduočių srities sąraše

Šio paveikslėlio pirmoje eilutėje (su „0“) yra leidimo efektas. Jis reiškia automatinį paleidimą. Laikrodžio piktograma reiškia paleidimo parametrą, vadinamą Paleisti po ankstesnio. Šis parametras suteikia galimybę leisti filmą automatiškai, kai parodoma skaidrė arba pasibaigus kitam efektui (jei jis yra). Trikampio piktograma (tokia, kaip vaizdo kasečių arba DVD leistuvo leidimo mygtuko) reiškia leidimo efektą.

Antroji eilutė yra paleidiklio juosta, o po ja (eilutė su „1“) yra pristabdymo efektas. Matote pelės piktogramą ir dvigubos juostos simbolį (panašų į vaizdo kasečių ar DVD leistuvo pristabdymo mygtuką). Šis efektas įtraukiamas, jei filmas paleidžiamas automatiškai arba spustelėjus pelės mygtuką. Jo padėtis po paleidiklio juosta nurodo, kad reikia spustelėti filmą (ne bet kurią skaidrės vietą), kad paleistumėte filmą.

Kaip veikia pristabdymo efektas, kai filmai paleidžiami spustelėjus

Kai įterpiate filmą, užduočių srityje Pasirinktinė animacija matote kažką panašaus į tai, kas parodyta toliau.

Filmo efektas užduočių srities sąraše

Skirtingai nei automatiškai paleidžiamų filmų atveju, vienintelis efektas, taikomas pasirinkus paleisti filmą jį spustelėjus, yra pristabdymo efektas – eilutė su pelės piktograma ir dvigubos juostos (pristabdymo) simbolis.

Ar galima naudoti „YouTube“?

Eikite į „YouTube“ vaizdo įrašo įterpimas

Ar galima naudoto „Mac“?

Eikite į Vaizdo įrašo įterpimas „Mac“ kompiuteryje

Taip pat žr.

Programoje „PowerPoint“ palaikomi vaizdo ir garso įrašų failų formatai

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×