Komentarai ir pastabos įterpimas programoje "Excel"

Į langelius galite įtraukti komentarų. Kai langelyje yra komentaras, langelio kampe pateikiamas indikatorius. Kai užvedate žymiklį ant langelio, rodomas komentaras.

Pastaba: 2018 m. liepos 25 d.: komentarų gijos yra beta versijos funkcija ir šiuo metu galima tik daliai „Office Insider“ programos dalyvių. Per ateinančius kelis mėnesius toliau optimizuosime šią funkciją. Kai ji bus parengta, mes paskelbsime ją visiems „Office Insider“ programos dalyviams ir „Office 365“ prenumeratoriams.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naujas komentaras.

 2. Įveskite komentarą.

 3. Spustelėkite mygtuką Skelbti (arba paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Enter“).

 4. Jei kiti asmenys norės kažką pridėti, jie gali dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti langelį ir pasirinkti Atsakyti į komentarą.

Norėdami redaguoti komentarų giją, užveskite pelės žymiklį virš langelio. Tada užveskite pelės žymiklį virš paties komentaro teksto ir spustelėkite Redaguoti.

Norėdami panaikinti komentarų giją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naikinti komentarą.

Norėdami panaikinti atsakymą, užveskite pelės žymiklį ant langelio. Tada užveskite pelės žymiklį virš paties atsakymo teksto ir spustelėkite Naikinti.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Įterpti komentarą (arba paspauskite klavišus „Shift“ + F2). Jei naudojate „Excel“, skirtą „Office 365“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį ir pasirinkite Nauja pastaba.

 2. Įveskite komentaro tekstą.

 3. Spustelėkite už lauko ribų.

Jei pastabą reikia redaguoti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Redaguoti komentarą. Jei naudojate „Excel“, skirtą „Office 365“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį ir pasirinkite Redaguoti pastabą

Jei pastabą reikia panaikinti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naikinti komentarą. Jei naudojate „Excel“, skirtą „Office 365“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį ir pasirinkite Naikinti pastabą.

Programoje „Excel“, skirtoje „Office 365“, galite pasirinkti iš dviejų rūšių komentarų: komentarų ir pastabų. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį Komentarų gijos ir pastabos.

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra komentarų, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Paspauskite klavišus „Ctrl“ + C.

 3. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite rodyklę, esančią po Įklijuoti, tada spustelėkite Specialusis įklijavimas.

 4. Dialogo lango Specialusis įklijavimas dalyje Įklijuoti spustelėkite Komentarai ir spustelėkite Gerai.

 5. Norėdami atšaukti kraštinės perkėlimą, spustelėkite kitą langelį arba paspauskite klavišą „Esc“.

Pastabos: 

 • Kai spustelėsite Gerai, nepaspauskite klavišo „Enter“. Jei paspausite, langelio turinys bus nukopijuotas į įklijavimo sritį, ne tik į komentarą.

 • Nukopijuoti komentarai pakeičia visus esamus komentarus paskirties srityje.

Pagal numatytuosius nustatymus „Excel“ rodo indikatorių, kai langelyje yra komentaras ar pastaba. Galite nustatyti, kaip Excel“ rodys komentarus ir indikatorius langeliuose: pakeiskite numatytuosius nustatymus, kad komentarai visada būtų rodomi arba paslėpti.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys. Jei naudojate „Excel 2007“: spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Kategorijos Išsamiau dalyje Rodymas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami slėpti komentarus ir indikatorius visoje darbaknygėje, dalyje Langeliuose su komentarais rodyti spustelėkite Jokių komentarų ar indikatorių.

  • Norėdami rodyti indikatorius, o komentarus rodyti tik tada, kai žymiklį užvedate ant jų langelių, dalyje Langeliuose su komentarais rodyti spustelėkite Tik indikatoriai, o komentarai – palaikius pelės žymeklį.

  • Norėdami, kad indikatoriai ir komentarai būtų rodomi visada, dalyje Langeliuose su komentarais rodyti spustelėkite Komentarai ir indikatoriai. Atkreipkite dėmesį, kad programoje „Excel“, skirtoje „Office 365“, ši nuostata galioja tik pastaboms, bet ne komentarų gijoms.

„Excel“ pažymi kiekvieną komentarų giją žmogaus, kuris tuo metu yra prisijungęs naudodamas savo paskyrą, vardu. Jo pakeisti negalima įvedant tekstą. Tačiau su pastabomis yra kitaip. „Excel“ pastabas pažymi naudodama vardą, kurį nurodote dialogo lange Parinktys. Toliau nurodytoje procedūroje paaiškinama, kaip pakeisti vardą, kuris rodomas su pastabomis, bet ne su komentarų gijomis.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys. Jei naudojate „Excel 2007“: spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką „Office“ mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Excel“ parinktys.

 2. Kategorijos Bendra dalies Jūsų „Microsoft Office“ kopijos individualizavimas lauke Vartotojo vardas įveskite vardą.

  Pastabos: 

  • Jei laukas Vartotojo vardas yra tuščias, programa „Excel“ automatiškai nustato jūsų vartotojo vardą kaip lauko Vartotojo vardas reikšmę ir naudoja šį vardą žymoje.

  • Nors ir negalite nerodyti pastabų žymų, galite jas iš pastabų pašalinti: panaikinkite jas.

Taip pat žr.

Komentarų ir pastabų spausdinimas programoje „Excel“

Pastaba: 2018 m. liepos 25 d.: komentarų gijos yra beta versijos funkcija ir šiuo metu galima tik daliai „Office Insider“ programos dalyvių. Per ateinančius kelis mėnesius toliau optimizuosime šią funkciją. Kai ji bus parengta, mes paskelbsime ją visiems „Office Insider“ programos dalyviams ir „Office 365“ prenumeratoriams.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naujas komentaras.

 2. Įveskite komentarą.

 3. Spustelėkite mygtuką Skelbti (arba paspauskite klavišus ⌘ + „Enter“).

 4. Jei kiti asmenys norės kažką pridėti, jie gali dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti langelį ir pasirinkti Atsakyti į komentarą.

Norėdami redaguoti komentarų giją, užveskite pelės žymiklį virš langelio. Tada užveskite pelės žymiklį virš paties komentaro teksto ir spustelėkite Redaguoti.

Norėdami panaikinti komentarų giją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naikinti komentarą.

Norėdami panaikinti atsakymą, užveskite pelės žymiklį ant langelio. Tada užveskite pelės žymiklį virš paties atsakymo teksto ir spustelėkite Naikinti.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Įterpti komentarą.

 2. Įveskite komentaro tekstą.

 3. Spustelėkite už lauko ribų.

Jei pastabą reikia redaguoti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Redaguoti komentarą. Jei naudojate „Excel“, skirtą „Office 365 for Mac“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį ir pasirinkite Redaguoti pastabą.

Jei pastabą reikia panaikinti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naikinti komentarą. Jei naudojate „Excel“, skirtą „Office 365 for Mac“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį ir pasirinkite Naikinti pastabą.

Programoje „Excel“ galite pasirinkti iš dviejų rūšių komentarų: komentarų ir pastabų. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį Komentarų gijos ir pastabos.

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra komentarų, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Paspauskite klavišus ⌘ + C.

 3. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite rodyklę, esančią po Įklijuoti, tada spustelėkite Specialusis įklijavimas.

 4. Dialogo lango Specialusis įklijavimas dalyje Įklijuoti spustelėkite Komentarai ir spustelėkite Gerai.

 5. Norėdami atšaukti kraštinės perkėlimą, spustelėkite kitą langelį arba paspauskite klavišą „Esc“.

Pastaba: Nukopijuoti komentarai pakeičia visus esamus komentarus paskirties srityje.

Pagal numatytuosius nustatymus „Excel“, skirta „Mac“, rodo indikatorių, kai langelyje yra komentaras ar pastaba. Galite nustatyti, kaip Excel“ rodys komentarus ir indikatorius langeliuose: pakeiskite numatytuosius nustatymus, kad komentarai visada būtų rodomi arba paslėpti.

 1. Spustelėkite „Excel“ > Nuostatos > Peržiūrėti (dalyje Kūrimas).

 2. Dialogo lango Peržiūra dalyje Langeliuose su komentarais rodyti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami slėpti komentarus ir indikatorius visoje darbaknygėje, spustelėkite Jokių komentarų ar indikatorių.

  • Norėdami rodyti indikatorius, o komentarus rodyti tik tada, kai žymiklį užvedate ant langelio, spustelėkite dalyje Tik indikatoriai, o komentarai – palaikius pelės žymiklį.

  • Norėdami, kad indikatoriai ir komentarai būtų rodomi visada, spustelėkite Komentarai ir indikatoriai.

„Excel“ pažymi kiekvieną komentarų giją žmogaus, kuris tuo metu yra prisijungęs naudodamas savo paskyrą, vardu. Jo pakeisti negalima įvedant tekstą. Tačiau su pastabomis yra kitaip. „Excel“ pastabas pažymi naudodama vardą, kurį nurodote dialogo lange Parinktys. Toliau nurodytoje procedūroje paaiškinama, kaip pakeisti vardą, kuris rodomas su pastabomis, bet ne su komentarų gijomis.

 1. Spustelėkite „Excel“ > Nuostatos > Bendra.

 2. Dialogo lango Bendra dalyje Pritaikymas įveskite vardą lauke Vartotojo vardas.

  Pastabos: 

  • Jei laukas Vartotojo vardas yra tuščias, programa „Excel“ automatiškai nustato jūsų vartotojo vardą kaip lauko Vartotojo vardas reikšmę ir naudoja šį vardą žymoje.

  • Nors ir negalite nerodyti pastabų žymų, galite jas iš pastabų pašalinti: panaikinkite jas.

Taip pat žr.

Komentarų ir pastabų spausdinimas programoje „Excel“

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naujas komentaras.

 2. Srityje Komentarai įveskite komentarą. Netgi galite adresuoti komentarą konkrečiam vartotojui: įveskite simbolį @ ir vartotojo vardą arba pasirinkite vartotoją išplečiamajame sąraše, kuris pateikiamas.

 3. Spustelėkite mygtuką Skelbti (arba paspauskite klavišus „Ctrl“ + „Enter“).

 4. Jei kiti asmenys norės kažką pridėti, jie gali dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti langelį ir pasirinkti Naujas atsakymas.

Norėdami redaguoti komentarų giją, spustelėkite langelį ir piktogramą Rodyti komentarą, tada užveskite žymiklį ant komentaro, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite Redaguoti.

Norėdami panaikinti komentarų giją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, tada spustelėkite Naikinti komentarą.

Norėdami panaikinti atsakymą, spustelėkite langelį ir piktogramą Rodyti komentarą, tada užveskite žymiklį ant komentaro, kurį norite panaikinti, ir spustelėkite Naikinti.

Pastaba: Kai nukopijuojate ir įklijuojate komentarų gijas į kitus langelius, „Excel Online“ taip pat įklijuoja ir langelių reikšmes.

 1. Pažymėkite langelį ar langelius, kuriuose yra komentarų, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Paspauskite klavišus „Ctrl“ + C.

 3. Pažymėkite tuščius langelius ir paspauskite klavišus „Ctrl“ + V.

Pastaba: Nukopijuoti komentarai pakeičia visus esamus komentarus paskirties srityje.

 1. „Excel“ darbaknygėje bakstelėkite darbalapį.

 2. Bakstelėkite Įterpti.

 3. Bakstelėkite Komentaras.

  Naudojant „Excel“, skirtą „Android“ įrenginiams:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "Android"

  Naudojant „Excel“, skirtą „iPad“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "iPad"

  Naudojant „Excel Mobile“, skirtą „Windows 10“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel" Windows 10 Mobile

 4. Įveskite komentarą.

 5. Norėdami baigti komentuoti, bakstelėkite už komentaro lauko.

 6. Norėdami peržiūrėti komentarą, bakstelėkite jį darbaknygėje.

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite komentaro piktogramą ir bakstelėkite X.

 1. Bakstelėkite piktogramą Redaguoti Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „iPhone“ arba „Android“ telefoną. Bakstelėkite Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „Windows“ telefoną.

 2. Bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Peržiūra.

  Bakstelėkite Peržiūra

 3. Norėdami įtraukti komentarą, bakstelėkite Naujas komentaras, jei naudojate „iPhone“ telefoną, arba Komentaras, jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną, įveskite savo komentarą ir bakstelėkite Atlikta.

 4. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti esamus komentarus, bakstelėkite komentarą.

  Norėdami redaguoti komentarą, bakstelėkite piktogramą Redaguoti komentarą.

  Komentaro įtraukimas

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite piktogramą Naikinti komentarą.

  Naikinti komentarą

  Kai baigsite daryti keitimus, bakstelėdami rodyklę žemyn (jei naudojate „iPhone“) arba X (jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną), uždarykite komentaro lauką.

 1. „Excel“ darbaknygėje bakstelėkite darbalapį.

 2. Bakstelėkite Įterpti.

 3. Bakstelėkite Komentaras.

  Naudojant „Excel“, skirtą „Android“ įrenginiams:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "Android"

  Naudojant „Excel“, skirtą „iPad“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "iPad"

  Naudojant „Excel Mobile“, skirtą „Windows 10“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel" Windows 10 Mobile

 4. Įveskite komentarą.

 5. Norėdami baigti komentuoti, bakstelėkite už komentaro lauko.

 6. Norėdami peržiūrėti komentarą, bakstelėkite jį darbaknygėje.

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite komentaro piktogramą ir bakstelėkite X.

 1. Bakstelėkite piktogramą Redaguoti Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „iPhone“ arba „Android“ telefoną. Bakstelėkite Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „Windows“ telefoną.

 2. Bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Peržiūra.

  Bakstelėkite Peržiūra

 3. Norėdami įtraukti komentarą, bakstelėkite Naujas komentaras, jei naudojate „iPhone“ telefoną, arba Komentaras, jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną, įveskite savo komentarą ir bakstelėkite Atlikta.

 4. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti esamus komentarus, bakstelėkite komentarą.

  Norėdami redaguoti komentarą, bakstelėkite piktogramą Redaguoti komentarą.

  Komentaro įtraukimas

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite piktogramą Naikinti komentarą.

  Naikinti komentarą

  Kai baigsite daryti keitimus, bakstelėdami rodyklę žemyn (jei naudojate „iPhone“) arba X (jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną), uždarykite komentaro lauką.

 1. „Excel“ darbaknygėje bakstelėkite darbalapį.

 2. Bakstelėkite Įterpti.

 3. Bakstelėkite Komentaras.

  Naudojant „Excel“, skirtą „Android“ įrenginiams:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "Android"

  Naudojant „Excel“, skirtą „iPad“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel", skirta "iPad"

  Naudojant „Excel Mobile“, skirtą „Windows 10“:

  Komentaro įtraukimas programoje "Excel" Windows 10 Mobile

 4. Įveskite komentarą.

 5. Norėdami baigti komentuoti, bakstelėkite už komentaro lauko.

 6. Norėdami peržiūrėti komentarą, bakstelėkite jį darbaknygėje.

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite komentaro piktogramą ir bakstelėkite X.

 1. Bakstelėkite piktogramą Redaguoti Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „iPhone“ arba „Android“ telefoną. Bakstelėkite Bakstelėkite ir peržiūrėkite juostelės , jei naudojate „Windows“ telefoną.

 2. Bakstelėkite Pagrindinis, tada bakstelėkite Peržiūra.

  Bakstelėkite Peržiūra

 3. Norėdami įtraukti komentarą, bakstelėkite Naujas komentaras, jei naudojate „iPhone“ telefoną, arba Komentaras, jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną, įveskite savo komentarą ir bakstelėkite Atlikta.

 4. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti esamus komentarus, bakstelėkite komentarą.

  Norėdami redaguoti komentarą, bakstelėkite piktogramą Redaguoti komentarą.

  Komentaro įtraukimas

  Norėdami panaikinti komentarą, bakstelėkite piktogramą Naikinti komentarą.

  Naikinti komentarą

  Kai baigsite daryti keitimus, bakstelėdami rodyklę žemyn (jei naudojate „iPhone“) arba X (jei naudojate „Android“ arba „Windows“ telefoną), uždarykite komentaro lauką.

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×