Komentarų įtraukimas, keitimas, slėpimas arba naikinimas pateiktyje

Komentarų įtraukimas, keitimas, slėpimas arba naikinimas pateiktyje

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Naudoti komentarus , kai norite peržiūrėti ir pateikti atsiliepimų apie pateiktį, kurią sukūrėte, arba kai kolegos prašyti pateikti atsiliepimų apie pristatymą. Komentaras yra Pastaba, galite pridėti prie raidės ar žodžio skaidrėje arba prie visos skaidrės.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.
1:12

Komentaro įtraukimas

 1. Pasirinkite Peržiūra > Naujas komentaras. Arba jei komentarų sritis atidaryta, pasirinkite naujas .

 2. Komentarų srityje lauke įveskite savo pranešimą ir paspauskite "Enter".

  Komentaro įtraukimas

Peržiūrėti ir atsakyti į komentarus

 1. Pasirinkite komentaro piktograma Komentarų piktograma skaidrėje.

  Komentarų sritis bus atidaryta ir jūs matote komentarų skaidrės.

 2. Pasirinkite atsakyti , atsakyti į komentarą.

 3. Pasirinkite Pirmyn arba atgal mygtukus, kad tarp pastabas ir skaidres.

Komentaro naikinimas

 • Komentarų srityje pasirinkite komentarą, kurį norite panaikinti, ir pasirinkite X.

 • Skaidrėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komentaro piktogramą Komentarų piktograma ir pasirinkite Naikinti komentarą.

Peržiūra

1 Skirtukas Peržiūra

2 Peržiūros komandos

3 Peržiūros komentaro miniatiūra

4 Komentaras

 1. Skaidrėje, kurioje norite įtraukti komentarą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami skaidrėje įtraukti komentarą apie tekstą arba objektą, pažymėkite tekstą arba objektą.

  • Norėdami įtraukti bendrą komentarą apie skaidrę, spustelėkite bet kurioje skaidrės vietoje.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Naujas komentaras.

 3. Įveskite komentarus, tada spustelėkite už komentaro lauko ribų.

  Patarimas: Į pateikties tekstą, objektą arba skaidrę galite įtraukti daugiau nei vieną komentarą.

Pateikties redaktoriai gali redaguoti kitų redaktorių įtrauktus komentarus, pakeisdami peržiūros komentaro miniatiūros spalvą ir įtraukdami dabartinio redaktoriaus inicialus.

 1. Spustelėkite peržiūros komentaro miniatiūrą (pirmiau pateiktame paveikslėlyje rodoma kaip Nr. 3).

  Pastabos: 

  • Peržiūros komentaro miniatiūroje paprastai yra asmens, kuris pirmasis įtraukė komentarą, inicialai.

  • Jei peržiūros komentaro miniatiūra paslėpta, skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Rodyti žymėjimą.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Redaguoti komentarą.

 3. Įveskite komentarus, tada spustelėkite už komentaro lauko ribų.

Pateikties redaktoriai gali panaikinti kitų redaktorių įtrauktus komentarus, pakeisdami peržiūros komentaro miniatiūros spalvą ir įtraukdami dabartinio redaktoriaus inicialus.

 1. Spustelėkite komentarą, kurį norite panaikinti.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Naikinti.

Jei norite pašalinti visus komentarus iš skaidrės arba pateikties, naikinkite juos visus kartu. Skirtuke Peržiūra spustelėkite po Naikinti esančią rodyklę, tuomet pasirinkite, ką norite daryti:

 • Panaikinti visų keitimų dabartinės skaidrės Pašalina komentarus iš skaidrės, kurią atidarėte.

 • Naikinti visas žymes į šį pristatymą Pašalina visus komentarus iš visos pateikties.

 • Norėdami paslėpti komentarus pateiktyje, skirtuke Komentarai spustelėkite Rodyti žymėjimą. Spustelėkite Rodyti žymėjimą dar kartą, kad neslėptumėte komentarų.

 • Norėdami pereiti nuo vieno komentaro prie kito, skirtuko Peržiūra grupėje Komentarai spustelėkite Ankstesnis arba Paskesnis.

Komentaro įtraukimas

 1. Naršymo srityje, įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Norėdami

  Atlikite šiuos veiksmus

  Įtraukti komentarą apie tekstą arba yra objektas skaidrėje

  Spustelėkite tekstą ar objektą

  Įtraukti komentarą apie tekstą arba yra objektas skaidrėje

  Spustelėkite tekstą ar objektą

 3. Skirtuke Peržiūra spustelėkite Naujas komentaras.

  Skirtuke Peržiūra

 4. Įveskite savo komentarą, ir tada spustelėkite už komentaro lauko.

  Norėdami peržiūrėti komentarą, spustelėkite Skaidrės miniatiūrą komentarą.

Redaguoti komentarus

 1. Naršymo srityje, įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Spustelėkite skaidrę, kurią norite redaguoti komentaro miniatiūrą.

 3. Srityje komentarai spustelėkite komentarą, kurį norite redaguoti, tada dar kartą spustelėkite keisti, arba spustelėkite atsakyti , atsakyti į komentarą.

  Patarimas:    Pasirinkite komentaro miniatiūra skaidrės pamatyti atitinkamų komentarų, srityje komentarai .

Pereiti į komentarą

 1. Naršymo srityje, įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Pasirinkite ir vilkite komentaro miniatiūra į kitą vietą toje pačioje skaidrėje.

Komentaro naikinimas

 1. Naršymo srityje, įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Spustelėkite komentaro miniatiūra, kurį norite panaikinti.

 3. Skirtuke Peržiūra spustelėkite Naikinti, ir dar kartą spustelėkite Naikinti , arba pasirinkite parinktį, jei norite panaikinti visus komentarus, skaidrėje arba pateiktį.

  Pasirinkite Naikinti

  Patarimas:    Taip pat galite panaikinti ir laikydami nuspaudę klavišą Ctrl spustelėkite komentarą, ir tada spustelėkite Naikintikomentarą.

Rodyti arba slėpti komentarus

 1. Skirtuke Rodinys spustelėkite Normalusis.

 2. Skirtuke Peržiūra spustelėkite Rodyti komentarus.

  Pasirinkite Rodyti komentarus

Komentaro įtraukimas

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti komentarą.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu rodinys spustelėkite įprastas.

  2. Naršymo srities viršuje, spustelėkite skirtuką Skaidrės Slides tab , ir tada spustelėkite Skaidrės. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, jūs arba ieškokite Slides named tab ir Outline named tab pavadintas skirtukus arba Slides tab Skaidrėsir struktūra Outline tab piktograma skirtukus.     

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Norėdami

  Atlikite šiuos veiksmus

  Įtraukti komentarą apie tekstą arba yra objektas skaidrėje

  Spustelėkite tekstą ar objektą

  Įtraukti komentarą apie skaidrę

  Spustelėkite bet kurią skaidrę

 3. Skirtuko Peržiūra grupėje komentaraispustelėkite naujas.

  PowerPoint Review tab, Comments group

 4. Įveskite savo komentarą, ir tada spustelėkite už komentaro lauko.

  Pastaba: Norėdami peržiūrėti komentarą, spustelėkite Skaidrės miniatiūrą komentarą.

Redaguoti komentarus

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę su komentaru, kurį norite keisti.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu rodinys spustelėkite įprastas.

  2. Naršymo srities viršuje, spustelėkite skirtuką Skaidrės Slides tab , ir tada spustelėkite Skaidrės. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, jūs arba ieškokite Slides named tab ir Outline named tab pavadintas skirtukus arba Slides tab Skaidrėsir struktūra Outline tab piktograma skirtukus.     

 2. Spustelėkite skaidrę, kurią norite redaguoti komentaro miniatiūrą.

 3. Skirtuko Peržiūra grupėje komentaraispustelėkite Redaguoti.

  PowerPoint Review tab, Comments group

  Patarimas: Taip pat galite redaguoti komentarą spustelėdami komentaro miniatiūra.

Pereiti į komentarą

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę su komentaru, kurį norite keisti.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu rodinys spustelėkite įprastas.

  2. Naršymo srities viršuje, spustelėkite skirtuką Skaidrės Slides tab , ir tada spustelėkite Skaidrės. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, jūs arba ieškokite Slides named tab ir Outline named tab pavadintas skirtukus arba Slides tab Skaidrėsir struktūra Outline tab piktograma skirtukus.     

 2. Pasirinkite ir nuvilkite komentaro miniatiūra į kitą vietą.

Komentaro naikinimas

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę su komentaru, kurį norite keisti.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu rodinys spustelėkite įprastas.

  2. Naršymo srities viršuje, spustelėkite skirtuką Skaidrės Slides tab , ir tada spustelėkite Skaidrės. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, jūs arba ieškokite Slides named tab ir Outline named tab pavadintas skirtukus arba Slides tab Skaidrėsir struktūra Outline tab piktograma skirtukus.     

 2. Spustelėkite komentaro miniatiūrą, kurią norite panaikinti.

 3. Skirtuke Peržiūra pagal komentarus, spustelėkite Naikintiir tada spustelėkite Naikinti komentarą.

  PowerPoint Review tab, Comments group

  Patarimas: Taip pat galite ištrinti komentarą, ir laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite komentarą, ir tada spustelėkite Naikinti komentarą.

Rodyti arba slėpti komentarus

 1. Meniu rodinys spustelėkite įprastas.

 2. Skirtuko Peržiūra grupėje komentaraispustelėkite Rodyti.

  PowerPoint Review tab, Comments group

Komentarų įterpimas

Komentarų srities atidarymas

Norėdami atidaryti sritį Komentarai, skirtuke Rodinys spustelėkite Rodyti komentarus Rodyti komentarus .

Patarimas:  Jei matote komentarų debesėlius Kažkas pridėjo komentarą savo skaidrėse, tai kitas būdas nustatyti, kad kažkas į jūsų pateiktį įtraukė komentarų.

Komentarų įtraukimas į pateiktį

 1. Pasirinkite skaidrės elementą, apie kurį norite įtraukti komentarą.

 2. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Komentaras.

 3. Įveskite komentarus ir paspauskite klavišą Enter.

  • Jei norite pridėti daugiau komentarų, srityje Komentarai spustelėkite Naujas Naujas komentaras , ir įveskite tekstą lauke.

  • Norėdami atsakyti į komentarą, spustelėkite lauką Atsakyti ir įveskite savo pranešimą.

  • Šalia skaidrėje esančio elemento, apie kurį norite pateikti komentarą atsiranda komentaro debesėlis Kažkas pridėjo komentarą .

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

 1. Raskite skaidrę su komentarais apie tai.

 2. Bakstelėkite norėdami atidaryti sritį komentarai , skaityti ir atsakyti komentaro mygtukas Komentarų piktograma .

  Įrankių padeda eikite atgal ir pirmyn per komentarus, atsakyti į dabartinį komentarą, arba panaikinti dabartinį komentarą:

  Įrankių sritį komentarai

 1. Dukart spustelėkite skaidrę, į kurį norite komentuoti.

 2. Bakstelėkite mygtuką Naujas komentaras Mažoji įrankių juosta.

  Mažoji įrankių juosta programoje "PowerPoint", skirta "Android" yra naujas komentaras komanda

  Komentarų sritis rodoma per visą ekraną tuščią išraiška, nurodant savo vardą ir datą.

 3. Įveskite savo komentarą. Paspauskite atlikta , kad keisti komentarų sritis ir kad skaidrės būtų rodomas dar kartą.

 4. Naršyti atgal ir pirmyn pasirinktoje komentarus, galite naudoti įrankių juostą:

  Įrankių sritį komentarai

 1. Bakstelėkite skirtuką Peržiūra , juostelėje Rodyti komentarus:

  "PowerPoint" juostelės skirtukas Peržiūra "Android" planšetiniuose kompiuteriuose yra mygtukų, leidžiančių naudojantiems komentarus.

  Rodoma komentarų sritis.

 2. Naudokite mygtukus juostelėje naršyti atgal ir pirmyn pasirinktoje komentarus.

 1. Dukart spustelėkite skaidrę, į kurį norite komentuoti.

 2. Bakstelėkite juostelės skirtuke Peržiūra , tada bakstelėkite Naujas komentaras:

  "PowerPoint" juostelės skirtukas Peržiūra "Android" planšetiniuose kompiuteriuose yra mygtukų, leidžiančių naudojantiems komentarus.

  Rodoma komentarų sritis.

 3. Įveskite savo komentarą. Kai baigsite, bakstelėkite mygtuką Uždaryti (X) srityje komentarai .

  Taip pat galite naudoti mygtukus juostelėje naršyti atgal ir pirmyn pasirinktoje komentarus.

Ką nors pažymėti komentarą

Funkcija pasiekiama tik „Office Insider“ vartotojams Ši funkcija šiuo metu pasiekiama tik „Office Insider“ programos dalyviams.

Komentuoti dokumentą arba pateiktį ir naudodami @ ženklą su kito asmens vardu, paminėti asmuo gauna laiškų su nuorodomis į jūsų pastabas.

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

 1. Raskite skaidrę su komentarais apie tai.

 2. Bakstelėkite norėdami atidaryti sritį komentarai , skaityti ir atsakyti komentaro mygtukas Komentarų piktograma .

  Įrankių padeda eikite atgal ir pirmyn per komentarus, atsakyti į dabartinį komentarą, arba panaikinti dabartinį komentarą:

  Komentaro mygtukai programoje "PowerPoint", skirta "iPhone"

 1. Dukart spustelėkite skaidrę, į kurį norite komentuoti.

 2. Bakstelėkite mygtuką Naujas komentaras Mažoji įrankių juosta Naujas komentaras mygtukas programoje "PowerPoint", skirta "iPhone" .

  Komentarų sritis rodoma per visą ekraną tuščią išraiška, nurodant savo vardą ir datą.

 3. Įveskite savo komentarą. Paspauskite atlikta , kad keisti komentarų sritis ir kad skaidrės būtų rodomas dar kartą.

 4. Naršyti atgal ir pirmyn pasirinktoje komentarus, galite naudoti įrankių juostą:

  Įrankių sritį komentarai

 1. Raskite skaidrę su komentarais apie tai.

 2. Bakstelėkite norėdami atidaryti sritį komentarai , skaityti ir atsakyti komentaro mygtukas Komentarų piktograma .

  Įrankių padeda eikite atgal ir pirmyn per komentarus, atsakyti į dabartinį komentarą, arba panaikinti dabartinį komentarą:

  Komentaro mygtukai programoje "PowerPoint", skirta "iPad"

 1. Dukart spustelėkite skaidrę, į kurį norite komentuoti.

 2. Bakstelėkite mygtuką Naujas komentaras Mažoji įrankių juosta.

  Mažoji įrankių juosta programoje "PowerPoint", skirta "Android" yra naujas komentaras komanda

  Komentarų sritis rodoma per visą ekraną tuščią išraiška, nurodant savo vardą ir datą.

 3. Įveskite savo komentarą. Paspauskite atlikta , kad keisti komentarų sritis ir kad skaidrės būtų rodomas dar kartą.

 4. Naršyti atgal ir pirmyn pasirinktoje komentarus, galite naudoti įrankių juostą:

  Komentaro mygtukai programoje "PowerPoint", skirta "iPad"

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

 • Skirtuko Peržiūra grupėje, bakstelėkite Rodyti komentarus.

  "PowerPoint" Windows 10 Mobile mygtuką Rodyti komentarus

  Atidaroma sritis komentarai, kuriame matysite visus komentarus, kurie jau įtraukti į pateiktį.

 1. Bakstelėkite skaidrę, į kurį norite komentuoti.

  Įrankių padeda kurti naują komentarą, panaikinti dabartinį komentarą, ir eikite atgal ir pirmyn per komentarus, atsakyti į dabartinį komentarą, arba panaikinti dabartinį komentarą:

  Komentaro mygtukus, esančius "Windows Mobile": Sukurkite naują komentarą, dabartinio Naikinti komentarą, eiti į ankstesnį komentarą ir eiti į kitą komentarą

  Komentarų sritis rodoma tuščia išraiška, nurodant savo vardą ir datą.

 2. Įveskite savo komentarą. Bakstelėkite bet kurioje kitoje ekrano Baigę rašyti.

Negalite įtraukti komentarų programoje PowerPoint "Windows" planšetiniame kompiuteryje.

 • Srityje komentarai iš karto po komentaru, kurį norite atsakyti, bakstelėkite lauką atsakyti ir pradėkite įvesti tekstą.

"Windows" planšetiniame kompiuteryje PowerPoint komentarus atsakyti negalima.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×