Komentarų įterpimas, skaitymas ir naikinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Komentarų įterpimas, skaitymas ir naikinimas „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos sutrikimų ir naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite Word su klaviatūros ir ekrano skaitytuvą įtraukti komentarų Word dokumente. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Su komentarais galite rodo dokumentų pakeitimų arba pažymėti vėliavėle problemos. Galite lengvai panaikinti komentarų skaitymo arba atsakyti į komentarą.

Pastabos: 

Šioje temoje

Komentaro įtraukimas

Galite įtraukti komentarą Word dokumente, pvz., kai norite peržiūrėti kito asmens darbo, jei norite, parašykite savo dokumente, arba jei norite sekti problemas tolesniam vykdymui.

 1. Norėdami pradėti nuosekliai skaityti į dabartinę vietą dokumente, paspauskite SR klavišas + Ctrl + R.

 2. Norėdami sustabdyti Diktorių vietoje, kur norite įtraukti komentarą, paspauskite „Ctrl“.

  Patarimas: Norėdami pasirinkti daugiau žodžių tekste būtų pažymėtas kaip pakomentuoti tekstą, paspauskite Ctrl + Shift + rodyklė rodyklės klavišą. Išgirsite pasirinktą žodžiai.

 3. Norėdami įtraukti naują komentarą, paspauskite „Ctrl“ + „Alt“ + M. Išgirsite: „<User name>, comment, editing“ („<Vartotojo vardas>, komentaras, redaguojamas“). Naudodami JAWS išgirsite: „Inserting comment <comment number> by <user name>“ („Įterpiamas <komentaro numeris> komentaras, kurį rašo <vartotojo vardas>“).

 4. Įveskite savo komentarą. Norėdami išeiti iš komentarų sritį ir grįžti į ten, kur baigėte pagrindinio teksto, paspauskite SR klavišas + Shift + A arba Esc.

Dokumento komentarų peržiūra

Komentarų įterpimo vietos žymimos pagrindiniame dokumento tekste pasirinkus režimą Visi keitimai.

 1. Norėdami keisti visų žymėjimo režimą, paspauskite Alt + R, TD. Išgirsite pažymėtam žymės pavadinimą. JAWS, išgirsite: "Apatiniame juostelės sekimo grupės lauko," ir šiuo metu pasirinkto žymės pavadinimą. Atidaro sąrašą su keturiais rodinio parinktys.

 2. Sąraše, paspauskite rodyklę aukštyn ir žemyn klavišus, kol girdėti "Visų keitimų" ir paspauskite klavišą Enter. Į jį įvesties vietą grįžta į pagrindinį tekstą.

Perėjimas į komentarus ir jų naršymas

Diktorius skelbia komentarus skaitant pagrindinį tekstą. Komentaro lango paraštės dokumento rodomi faktinį komentaro tekstą ir išsamią informaciją. JAWS skaito komentaro tekstą ir taip pat pranešimai, kurie paliko komentarą skaitant pagrindinį tekstą. Išgirsite: "Komentaras" komentaro tekstą ir komentatorius pavadinimą.

Perėjimas į komentarus ir grįžimas į pagrindinį tekstą

 1. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Visi keitimai, kaip nurodyta ankstesnėje skiltyje Dokumento komentarų peržiūra.

 2. Norėdami pradėti rašyti nuosekliai skaityti, paspauskite SR + Ctrl + R. Tegul jūsų ekrano skaitytuvas pagrindinį tekstą skaityti, kol išgirsite paskelbtas komentarą.

 3. Norėdami pereiti į komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų atsižvelgdami į naudojamą ekrano skaitytuvą.

  • Diktorius, paspauskite SR klavišas + A. Įvesties vieta perkeliama į pastabas paraštėje. Norėdami grįžti į ten, kur baigėte redaguoti dokumentą, paspauskite Esc arba SR klavišas + Shift + A.

  • JAWS, paspauskite Shift + Ctrl + apostrofą ('). Išgirsite: "Palaukite, apdorojimo <number komentarų > elementus, redaktoriaus komentarus dialogo." Redaktoriaus komentarus dialogo lange paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn rodyklės klavišą klausytis komentarus ir išgirsti informacijos apie tai, kas paliko komentarą ir kada. Kai baigsite, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Mygtukas Gerai." Paspauskite klavišą Enter. Girdite komentarą, grįžta į jį įvesties vietą į pagrindinį tekstą.

Komentarų naršymas

 1. Norėdami naršyti visus dokumento komentarus, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naršyti visus komentarus, paspauskite „Alt“ + R, N. Įvesties vieta perkeliama į kitą komentarą. Norėdami pereiti prie ankstesnio komentaro, paspauskite „Alt“ + R, V. Kartokite reikiamą veiksmą, kol pereisite per visus komentarus arba surasite ieškomą komentarą.

  • Norėdami naršyti visus susektus keitimus ir komentarus, paspauskite „Alt“ + R, H. Įvesties vieta perkeliama į kitą keitimą. Norėdami pereiti prie ankstesnio keitimo, paspauskite „Alt“ + R, F. Kartokite reikiamą veiksmą, kol pereisite per visus keitimus ir komentarus arba surasite ieškomą keitimą ar komentarą.

 2. Išgirsti komentarą ir informacijos, kurie paliko komentarą ir kai, naudokite ekrano skaitytuvą elementą naršymo komandas.

Komentarų naikinimas

Galite naikinti komentarus po vieną arba visus dokumento komentarus iš karto.

Vieno komentaro panaikinimas arba atsakymas į jį

 1. Eikite į komentarą, kurį norite panaikinti arba į kurį norite atsakyti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus ir jų naršymas.

 2. Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami panaikinti komentarą, kontekstiniame meniu paspauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite: „Delete Comment“ („Naikinti komentarą“), tada paspauskite klavišą „Enter“. Panaikinamas dabartinis komentaras. Tada galite pereiti į kitą komentarą dokumente.

  • Norėdami atsakyti į komentarą, spauskite rodyklių klavišus, kol išgirsite: „Reply to Comment“ („Atsakyti į komentarą“). Įrašykite savo atsakymą ir pereikite prie kito komentaro.

  Patarimas: Taip pat galite atsakyti į komentarą paspausdami „Ctrl“ + „Alt“ + M, kai esate pasirinkę komentarą.

Visų komentarų naikinimas

 1. Paspauskite „Alt“ + R, D, O.

Komentarų sprendimas

Norėdami išspręsti komentarą, pažymėkite komentarą kaip atliktą. Išspręstas komentaras paraštėje rodomas pilka spalva ir nebegalima pridėti atsakymų. Galite panaikinti arba vėl atidaryti išspręstą komentarą. Išsprendus komentarą, jis nepanaikinamas.

 1. Eikite į komentarą, kurį norite išspręsti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus ir jų naršymas.

 2. Paspauskite „Shift“ + F10. Atidaromas kontekstinis meniu.

 3. Spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Resolve Comment“ („Išspręsti komentarą“), tada paspauskite „Enter“. Dabartinis komentaras rodomas pilka spalva.

 4. Norėdami iš naujo atidaryti išspręstą komentarą, pereikite į komentarą ir paspauskite „Shift“ + F10. Kontekstiniame meniu paspauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol išgirsite: „Reopen comment“ („Iš naujo atidaryti komentarą“). Vėl galite redaguoti komentarą.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Microsoft Word“, skirtos „Windows“, spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Naudokite VoiceOver įtaisytosios "Android" ekrano skaitytuvą, įtraukti komentarų į Word dokumentą. Pereiti į dokumento komentarus, įveskite atsakymus ir panaikinkite komentarus.

Pastabos: 

Šioje temoje

Komentaro įtraukimas

 1. Į Word dokumentą, braukite kairėn arba dešinėn Norėdami pereiti į norimą vietą, kurį norite įtraukti komentarą, ir dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn kelis kartus, kol išgirsite "Naujas komentaras, mygtuko" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite savo komentarą. Kai baigsite, bakstelėkite ekraną ir braukite kairėn. Išgirsite: "Atlikta". Dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Komentaras yra įtraukta į dokumentą. Norėdami uždaryti komentarų sritį ir grįžtumėte į dokumentą, braukite kairėn. Išgirsite: "Mygtukas Uždaryti,." Dukart bakstelėkite ekraną.

Komentarų naršymas

Kiekvieną komentarą Word dokumente yra nurodyta su mažos rutulinės – dokumento dešinėje pusėje. Norėdami išgirsti komentarą, pirmiausia pereikite į sritį komentaras paraštėje, ir atidarykite komentaro išskleisti.

 1. Norėdami pereiti į sritį komentarą dokumento paraštėje, braukite dešinėn kelis kartus, kol išgirsite: "Komentarą, užuomina."

 2. Norėdami pereiti į pirmą komentarą, dar kartą, perbraukite į dešinę ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas iškylantysis komentarą. Braukite dešinėn, kol išgirsite komentarą.

 3. Norėdami pereiti į kitą komentarą, braukite kairėn, kol išgirsite "Kitas komentaras, mygtuko" ir dukart bakstelėkite ekraną. TalkBack skaito į kitą komentarą.

Atsakyti į komentarus

 1. Norėdami atsakyti į komentarą, eikite į komentarą, kaip nurodyta komentarų naršyti virš jo.

 2. Braukite kairėn kelis kartus, kol išgirsite "Naujas komentaras, mygtuko" ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Naudokite į ekraninę klaviatūrą įveskite savo komentarą. Kai baigsite, bakstelėkite ekraną ir braukite kairėn, kol išgirsite "Atlikta, mygtuko" ir dukart bakstelėkite ekraną.

Komentarų naikinimas

 1. Norėdami panaikinti komentarą, eikite į komentarą, kaip nurodyta komentarų naršyti virš jo.

 2. Braukite kairėn kelis kartus, kol išgirsite "Naikinti mygtuką," ir dukart bakstelėkite ekraną. Komentaras bus pašalinta grįžta į jį įvesties vietą į dokumento tekste.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Naudodami „Word Mobile“ su Diktoriumi – įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galite įtraukti komentarų į „Word Mobile“ dokumentą. Komentaruose galite pasiūlyti dokumentų pakeitimų arba pažymėti problemas tolesniam taisymui. Perskaitę galite lengvai panaikinti komentarus arba į juos atsakyti.

Pastabos: 

Šioje temoje

Perėjimas į Peržiūros skirtuką

Šioje temoje aprašytas komentarų funkcijas galite rasti Peržiūros skirtuke.

 1. „Word Mobile“ dokumente braukite ekranu aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 2. Perbraukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "Mygtukas daugiau parinkčių." Dukart bakstelėkite ekraną. Išplečia meniu Daugiau parinkčių .

 3. Perbraukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite: "Pagrindinis mygtukas, sutrauktas." Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Home", taip pat galimi skirtukai skaičių ir dabartiniame skirtuke vietos meniu sąraše. Pagrindiniame meniu dabar yra išplėsta.

 4. Meniu, braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "Peržiūra", taip pat galimi skirtukai skaičių ir dabartiniame skirtuke vietos meniu sąraše. Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "" Word "lango." Dabar yra Peržiūra skirtuke Parinktys.

Komentaro įtraukimas

Galite įtraukti komentarą į „Word Mobile“ dokumentą, pvz., tikrindami kito žmogaus darbą, norėdami parašyti pastabą savo darbe arba sekti problemas tolesniam taisymui.

 1. Norėdami, kad dokumentas būtų nepertraukiamai skaitomas nuo dabartinės vietos, braukite žemyn trimis pirštais.

 2. Norėdami sustabdyti Diktorių vietoje, kur norite įtraukti komentarą, bakstelėkite ekraną.

 3. Taip pat galite pereiti prie Peržiūros skirtuko, kaip aprašyta skyriuje Perėjimas į Peržiūros skirtuką.

 4. Skirtuke Peržiūra , bakstelėkite ekraną, ir tada braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: "Mygtukas Naujas komentaras." Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Išskleidžiamojo redaguoti komentarą." Ekrano klaviatūros pasirodo iš.

 5. Įveskite savo komentarą, ir Norėdami išeiti iš komentaro pop, braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsti: "Uždarymo mygtuką." Dukart bakstelėkite ekraną. Į jį įvesties vietą pateikia pagrindinio turinio sritis. Išgirsite dokumento pavadinimą, po jos einančiu "redagavimo .docx."

Perėjimas į komentarus

Prie komentaro galite pereiti iš pagrindinio teksto, kol Diktorius skaito dokumentą, arba naudodami Peržiūros juostelės mygtukus Kitas ir Ankstesnis, kad pereitumėte nuo vieno komentaro prie kito.

Perėjimas prie komentaro iš pagrindinio teksto

Diktorius paskelbia įterptus komentarus kartu su pagrindiniu tekstu. Nepertraukiamo skaitymo režimu išgirdę komentaro orientyrą, galite sustabdyti skaitymą ir pereiti į komentarą.

 1. Norėdami, kad dokumentas būtų nepertraukiamai skaitomas nuo dabartinės vietos, braukite žemyn trimis pirštais. Kai Diktorius aptiks komentarą, išgirsite: „Comment, <comment insertion point in the text>. End comment“ („Komentaras, <komentaro įterpimo vieta tekste>. Baigti komentarą“).

 2. Norėdami sustabdyti nepertraukiamą skaitymą aptikus komentarą, bakstelėkite kartą dviem pirštais.

 3. Norėdami pereiti prie komentaro tekstą, braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu kol išgirsite: "Komentavimas patarimų, yra < komentarų skaičius > elementai," ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Komentarų tarpelio atidaromas.

 4. Braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“), tada vieną kartą bakstelėkite vienu pirštu, kad pasirinktumėte. Tada braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Comments gutter. Contains <number of comments> items“ („Komentarų tarpelis. Yra tiek elementų: <komentarų skaičius>“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte.

 5. Braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite: "Elementais". Bakstelėkite vieną kartą vienu pirštu, kad pažymėtumėte. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite "Komentarą komentaro < komentarų skaičius > grupės" ir tada bakstelėkite vieną kartą, kad pažymėtumėte.

 6. Braukite dešinėn, kad Diktorius perskaitytų komentaro lauko turinį.

 7. Braukite kairėn, kol išgirsite: "Šalia mygtuko", ir tada dukart bakstelėkite, kad pereitumėte į kitą komentarą.

Perėjimas prie komentaro naudojant Peržiūros juostelę

 1. Peržiūros skirtuke braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Comments group“ („Komentarų grupė“). Braukite komentarų grupėje, kol išgirsite: „Next button, double-tap to activate“ („Mygtukas Kitas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Tada dukart bakstelėkite elementą vienu pirštu.

 2. Braukite aukštyn arba žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Landmarks and containers“ („Orientyrai ir konteineriai“). Bakstelėkite kartą vienu pirštu, kad pasirinktumėte.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Comment gutter, contains <number of items> items“ („Komentaro tarpelis, yra elementų: <elementų skaičius>“). Įvesties vieta perkeliama į komentaro teksto lauką. Rodomas komentaro meniu.

 4. Braukite aukštyn arba žemyn, kol išgirsite: "Elementais". Bakstelėkite vieną kartą vienu pirštu, kad pažymėtumėte. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: "Komentarą komentaro < komentarų skaičius > grupės" ir tada bakstelėkite vieną kartą, kad pažymėtumėte komentarą.

 5. Braukite dešinėn, kad Diktorius perskaitytų komentaro lauko turinį.

 6. Braukite kairėn, kol išgirsite: "Šalia mygtuko", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad pereitumėte į kitą komentarą.

Atsakymas į komentarą

Taip pat galima atsakyti į kito asmens paliktą komentarą, kad visi galėtų stebėti visą pokalbį.

 1. Eikite į komentarą, į kurį norite atsakyti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus.

 2. Braukite kairėn vienu pirštu, kol bus išgirsti "Mygtukas Naujas komentaras", tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "< vartotojo vardas > Komentaras, redagavimo." Ekrano klaviatūros pasirodo iš.

 3. Įveskite savo komentarą, ir Norėdami išeiti iš komentarą, braukite kairėn arba dešinėn, kol bus išgirsti "Mygtuko", tada dukart bakstelėkite ekraną. Į jį įvesties vietą pateikia pagrindinio turinio sritis. Išgirsite: "< dokumento pavadinimas > .docx redagavimo."

Komentarų naikinimas

Galite naikinti komentarus po vieną arba iš karto visus dokumento komentarus.

Vieno komentaro naikinimas

 1. Eikite į komentarą, kurį norite panaikinti, kaip nurodyta dalyje Perėjimas į komentarus.

 2. Braukite kairėn vienu pirštu, kol išgirsite "Naikinimo mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną. Dabartinis komentarą, jis panaikinamas, o įvesties vieta perkeliama į kitą komentarą dokumente.

Visų komentarų naikinimas

 1. Skirtuko Peržiūra perbraukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: "panaikinti. Sutraukti, skaidyti mygtukas, dukart bakstelėkite Norėdami aktyvinti, triskart bakstelėti ir išplėtimas." Triskart bakstelėkite ekraną. Braukite žemyn vienu pirštu tol, kol išgirsti "Items", tada bakstelėkite ekraną. Išgirsite: "Naikinti mygtuką."

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite "Naikinti visus komentarus dokumente mygtukas", ir tada dukart bakstelėkite ekraną, kad naikinti visus komentarus.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Word 2016“ dokumento rašybos tikrinimas, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Naudokite Word Online su klaviatūros ir ekrano skaitytuvą įtraukti komentarų Word dokumente. Atlikome su Diktoriaus JAWS ir NVDA, tačiau jis gali dirbti su kitų ekrano skaitytuvus, tol, kol juose laikomasi bendrosios pritaikymo neįgaliesiems standartams ir metodų. Rasti esamus komentarus dokumentą ir įveskite atsakymus. Kai baigsite, galite pažymėti pastabas išspręsti arba juos panaikinti.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Norėdami sužinoti daugiau apie ekrano skaitytuvus, eikite į Kaip ekrano skaitytuvai veikia su „Microsoft Office“.

 • „Word Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų, naudosite CTRL + F6, užuot naudoję F6. Taip pat įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, o ne „Word Online“.

Šioje temoje

Komentaro įtraukimas

 1. Eikite į Word Online naršyklėje, ir atidarykite dokumentą, kurį norite komentuoti. Instrukcijų ieškokite atidaryti Word Online "ir" pradėti naują dokumentą.

 2. Keletą kartų paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Redaguoti dokumentą, mygtuko" ir paspauskite "Enter".

 3. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "redaguoti naršyklėje. Greitai atlikite pakeitimus dešiniajame čia naudodami Word Web App", ir paspauskite" Enter ". Dokumentas atidaromas redagavimo rodinyje.

 4. Paspauskite Ctrl + F6, kol pasieksite dokumento tekste. Norėdami pradėti skaityti, paspauskite SR klavišas + Ctrl + R.

 5. Pasiekę dalį tekstą, kurį norite įtraukti komentarą, laikykite paspaustą klavišą Ctrl, jei norite sustabdyti diktorių.

 6. Norėdami įtraukti komentarą, paspauskite Ctrl + Alt + M. Atidaroma sritis komentarai, ir jūs galite įvesti savo komentarą. Kai baigsite, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Skelbimą, mygtuką." Paspauskite Enter, kad Komentaro įtraukimas į dokumentą.

 7. Norėdami uždaryti sritį komentarai ir grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, paspauskite "Esc".

Komentarų naršymas

Kiekvieną komentarą Word Online dokumente yra nurodyta su mažos rutulinės – dokumento dešinėje pusėje. Skaitydami dokumentą, Diktorius skelbia komentaras, ir galite atidaryti komentarų sritį klausytis komentarą.

 1. Įsitikinkite, kad dokumentas yra atidarytas redagavimo rodinyje. Instrukcijos, kaip ją atidaryti redagavimo rodinyje, ieškokite skyriuje įtraukti komentarą aukščiau.

 2. Paspauskite Ctrl + F6, kol pasieksite dokumento tekste. Norėdami pradėti skaityti, paspauskite SR klavišas + Ctrl + R.

 3. Kai išgirsite "Vaizdą, spustelėkite, kad pamatytumėte šį komentarą", yra komentaras dokumente. Norėdami atidaryti komentarą, paspauskite klavišą Enter. Komentarų sritis atidaroma ir Diktorius skaito vardą ir vartotojo, kuris įtraukė komentarą, įtraukus komentarą komentaro tekstą.

 4. Galite naršyti komentarus komentarų sritį. Norėdami išgirsti į kitą komentarą, keletą kartų paspauskite klavišą Tab. Norėdami išgirsti į ankstesnį komentarą, keletą kartų paspauskite Shift + Tab. Norėdami uždaryti komentarų sritį ir grįžtumėte į dokumentą, paspauskite "Esc".

Atsakyti į komentarus

 1. Pereikite į ir atidarykite komentarą, kurį norite atsakyti. Instrukcijų ieškokite skyriuje Naršyti komentarai .

 2. Paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: "Atsakyti, mygtuką." Paspauskite "Enter" ir įveskite savo atsakymą.

 3. Kai baigsite, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: "Skelbimą, mygtuką." Paspauskite Enter, kad įtrauktumėte į atsakymą.

Komentarų sprendimas

Komentaro išspręsta, ji yra pažymėta kaip atlikta ir grayed iš komentarų sritį, tačiau ji nėra pašalinama.

 1. Pereikite į ir atidarykite komentarą, kurią norite skaičiuoti. Instrukcijų ieškokite skyriuje Naršyti komentarai .

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsti "Žymėti kaip atlikta, mygtukas", ir paspauskite "Enter". Komentaras bus išspręsta.

Komentarų naikinimas

 1. Pereikite į ir atidarykite norimą naikinti komentarą. Instrukcijų ieškokite skyriuje Naršyti komentarai .

 2. Paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Naikinti mygtuką," ir paspauskite "Enter". Komentaras bus pašalintas.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Word Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Atraskite ir naršykite Word naudoti ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×